Literacy of the Lithuanian Population in Census Data of September 17, 1923 (hdl:21.12137/9MOQ7K)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Literacy of the Lithuanian Population in Census Data of September 17, 1923

Identification Number:

hdl:21.12137/9MOQ7K

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-10-13

Version:

1

Bibliographic Citation:

Vaskela, Gediminas, 2023, "Literacy of the Lithuanian Population in Census Data of September 17, 1923", https://hdl.handle.net/21.12137/9MOQ7K, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:0TO6a0d/jD1BlmtQGsBqzw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Literacy of the Lithuanian Population in Census Data of September 17, 1923

Identification Number:

hdl:21.12137/9MOQ7K

Identification Number:

LiDA_AggregatedData_0033

Authoring Entity:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania [Data collection; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Štreimikis, Antanas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2011-05-17

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania)

Date of Deposit:

2011

Date of Distribution:

2011-05-17

Series Name:

Demography

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/9MOQ7K

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, population, census data, literacy, illiteracy, history, demographic statistics

Topic Classification:

History, Education, Censuses

Abstract:

<p>This dataset contains data on population by literacy on the basis of the results of the Census Data of Lithuania, which was carried out on 17 September 1923.</p>

Time Period:

1923-1923

Date of Collection:

2011-2011

Country:

Lithuania

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=TimeUnit" target="_blank">Time unit</a>

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=PoliticalAdministrativeArea" target="_blank">Political-administrative area</a>

Universe:

Population

Kind of Data:

Aggregated data: historical statistics

Notes:

<p>The language of the data sources is Lithuanian (lit).</p> <p>Dataset (data and metadata) “Population literacy in 1923 17 September census data”; "Population literacy in 1923 17 September census data (in percentage)" from 2011-05-17 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0033; www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0034; produced by Šteimikis, Antanas in 2011-05-17. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=CrossSection" target="_blank">CrossSection</a>

Data Collector:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Transcription" target="_blank">Transcription</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=CompilationSynthesis" target="_blank">Compilation/Synthesis</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Other" target="_blank">Other: Calculations</a>

Sources Statement

Data Sources:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/DataSourceType?code=RegistersRecordsAccountsAdministrative" target="_blank">Registers/Records/Accounts: administrative</a>

Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Finansų m-ja; Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, p. 92-95

Origins of Sources:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Institute of History, Lithuania = Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (4, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (4, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f3082

File: LiDA_AggregatedData_0033_Data_v2.tab

  • Number of cases: 29

  • No. of variables per record: 31

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:0TO6a0d/jD1BlmtQGsBqzw==

Variable Description

List of Variables:

Variables

Age=Amžius

f3082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EoymRpnEo9CRgfJ9AJvAdA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literate(canreadatleast):Men(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingiirpusiauraštingi(mokabentskaityti):Vyrai(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Min. 0.0; Max. 549793.0; StDev 171918.99759874842; Mean 90987.39285714283

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4F6cOtw2TdYdlSaRkMIk4Q==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literate(canreadatleast):Men(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingiirpusiauraštingi(mokabentskaityti):Vyrai(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 28.0; Max. 81.5229893532309; StDev 26.350235238462062; Mean 57.05226431491172;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oBrlGPE22nrqkVZF65OzfQ==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canreadandwrite:Men(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:Vyrai(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Min. 0.0; StDev 131845.48520772858; Mean 69647.42857142857; Max. 417646.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kZ1d3OrNSU4p/nDVIcP+UQ==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canreadandwrite:Men(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:Vyrai(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; StDev 21.794593773581976; Min. 0.0; Max. 69.00246753374427; Mean 44.392913006695046

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8IAul6lkcNnkq3WX+ioJTg==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:Male(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:Vyrai(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Min. 0.0; StDev 40399.00831702033; Mean 21339.964285714294; Max. 132147.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p6KM9YLwY5YOXo+q6pjUDg==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:Male(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:Vyrai(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Mean 12.659351308216676; Max. 23.297530423316758; Min. 0.0; Valid 28.0; StDev 6.1091167671113435

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HoNKDIQvdeKascG/jfK6Yw==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiterate(cannotevenread):Male(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingi(nemokanetskaityti):Vyrai(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: StDev 94612.90459193582; Mean 51212.28571428572; Max. 417767.0; Valid 28.0; Min. 103.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Nd3QSGWkLtRFUsdXO+CE9Q==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiterate(cannotevenread):Male(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingi(nemokanetskaityti):Vyrai(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Min. 18.477010646769106; Mean 42.94773568508828; Max. 100.0; Valid 28.0; StDev 26.350235238462062

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QoCE8VWa/jQERKvjgdjIZA==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Total:Males(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Išviso:Vyrai(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: StDev 261228.62783011352; Mean 142199.67857142852; Min. 299.0; Valid 28.0; Max. 967560.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QKy6CqR1yBa49M87frJ4qA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Total:Male(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Išviso:Vyrai(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 100.0; StDev 0.0; Min. 100.0; Mean 100.0; Valid 28.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Svpu6lk7V/nLXPUDyh6y/g==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literate(canreadatleast):Women(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingosirpusiauraštingos(mokabentskaityti):Moterys(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: StDev 184130.93861434225; Min. 0.0; Mean 97318.53571428574; Max. 584028.0; Valid 28.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:39X2jWjwthKXbbOMnX2W5Q==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literate(canatleastread):Women(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingosirpusiauraštingos(mokabentskaityti):Moterys(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Mean 55.43234398908184; Min. 0.0; Valid 28.0; StDev 26.145100755979012; Max. 80.9915629437808;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3QIVA+gq4evGNvxmPmeIaA==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canreadandwrite:Women(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:Moterys(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 294783.0; Mean 49247.17857142859; Valid 28.0; Min. 0.0; StDev 93438.00561713458;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6xgFJK/sM9L8v3rizqRA/g==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canreadandwrite:Women(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:Moterys(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 54.170808165761905; StDev 18.403739250076605; Valid 28.0; Mean 31.574111282201816; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gfOdQGnVK42FRqnq+Sx/7Q==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:Women(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:Moterys(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Mean 48071.35714285713; Min. 0.0; StDev 91428.92868769073; Max. 289245.0; Valid 28.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ow40hNy5heBePgJ4eh4ddg==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:Women(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:Moterys(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 28.0; Max. 43.748598683271844; StDev 13.22914390069426; Mean 23.858232706880024

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UBLsjYNC0MFRS75XhIFdxQ==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiterate(cannotevenread):Women(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingos(nemokanetskaityti):Moterys(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Mean 61170.57142857141; StDev 112503.33636087438; Min. 209.0; Max. 477383.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zYakUHGAsAZk2Er70sbCwA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiterate(cannotevenread):Women(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingos(nemokanetskaityti):Moterys(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: StDev 26.145100755979012; Min. 19.008437056219197; Mean 44.56765601091816; Valid 28.0; Max. 100.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:174bLKZPvJjtyf+akap4YA==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Total:Females(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Išviso:Moterys(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 1061411.0; Valid 28.0; StDev 292018.9969344764; Mean 158489.1071428571; Min. 533.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9G2EAx/uRo96bqagCyC6zA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Total:Females(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Išviso:Moterys(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 100.0; Mean 100.0; Min. 100.0; StDev 0.0; Valid 28.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Svpu6lk7V/nLXPUDyh6y/g==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literatepopulation(canreadatleast):Total(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingiirpusiauraštingigyventojai(mokabentskaityti):Išviso(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 188305.92857142852; StDev 356034.16991953313; Valid 28.0; Max. 1133821.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pvOJeLi6x+QFxlM6m8XNlA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Literateandsemi-literatepopulation(canreadatleast):(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Raštingiirpusiauraštingigyventojai(mokabentskaityti):(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 80.90151060721922; Mean 56.15010353020279; Min. 0.0; Valid 28.0; StDev 26.162892585969114

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z13Nx1uNiJA9XL3YzNCdlQ==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canreadandwrite:Total(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:Išviso(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Mean 118894.60714285719; StDev 225158.01914759685; Min. 0.0; Valid 28.0; Max. 712429.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FITuaqiunrVROIpLvH75AA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Canreadandwrite:(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokaskaitytiirrašyti:(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 59.003887558439295; Mean 37.453487027302515; StDev 19.340734359081285; Min. 0.0; Valid 28.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DUTAYiqoWfv6iNQQ4r0/1g==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:Total(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:Išviso(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Max. 421392.0; StDev 131768.9473603262; Min. 0.0; Mean 69411.32142857143; Valid 28.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KfoDKXKQb5DXjuXh6VmBoQ==

Lithuania(1923):Literacyofpopulation:Canonlyread:(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Mokatikskaityti:(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 9.811948129327584; Max. 33.53582092954343; Valid 28.0; Mean 18.69661650290028

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eSJwzuYwcvuaRXg2Hl0sgQ==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiteratepopulation(cannotevenread):Total(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingigyventojai(nemokanetskaityti):Išviso(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Mean 112382.85714285717; Valid 28.0; Min. 312.0; StDev 206952.36947266202; Max. 895150.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CUhVzlemVGF0pICESozQCg==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Illiteratepopulation(cannotevenread):(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Neraštingigyventojai(nemokanetskaityti):(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: StDev 26.162892585969118; Valid 28.0; Min. 19.09848939278077; Max. 100.0; Mean 43.84989646979721

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bvwBaU237g3jW8BR1s1hYA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Population:Total(N)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Gyventojai:Išviso(N)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Max. 2028971.0; Min. 832.0; Mean 300688.78571428574; StDev 553203.1619809581

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8x4rCXixWx3J53HE3iyelA==

Lithuania(1923):Literacyofthepopulation:Population:Total(%)=Lietuva(1923m.):Gyventojųraštingumas:Gyventojai:Išviso(%)

f3082 Location:

Summary Statistics: Valid 28.0; Mean 100.0; StDev 0.0; Max. 100.0; Min. 100.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Svpu6lk7V/nLXPUDyh6y/g==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_AggregatedData_0033_Archive_v1.tar.gz

Text:

Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_AggregatedData_0033_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.

Notes:

application/x-gzip