Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m. (hdl:21.12137/ELD1F4)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/ELD1F4

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-09-24

Version:

5

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/ELD1F4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V5, UNF:6:Y0sWxPGDfzGb6ph2vMaIOA== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/ELD1F4

Identification Number:

LiDA_HistatData_0465

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas])

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas; Duomenų kuravimas])

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation] = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas])

Date of Production:

2021-09-24

Software used in Production:

MS Excel

Software used in Production:

LibreOffice Calc

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-09-24

Date of Distribution:

2021-09-24

Series Name:

Demography = Demografija

Series Information:

<p>Dataverse collection "Demography" contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p> <hr> <p>Dataverse rinkinyje "Demografija" talpinami duomenys apie gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/ELD1F4

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, Infant mortality = Kūdikių mirtingumas, Estonia = Estija, Latvia = Latvija, Lithuania = Lietuva, Baltic countries = Baltijos šalys

Topic Classification:

History = Istorija, Morbidity and mortality = Sergamumas ir mirtingumas

Abstract:

<p>This dataset contains data on infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in Estonia, Latvia and Lithuania in 1919-1939.</p> <p>Dataset "Infant (under the age of 1) Mortality (per 1000 Live Births) in the Baltic Countries, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <p>Visit <b>Shiny application</b> (look for "<b>Alternative URL</b>" field under the "<b>Metadata</b>" tab) for data browsing and visualization.</p> <hr> <p>Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumą (1000-čiui gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p> <p>Apsilankykite <b>Shiny programoje</b> (kortelėje "<b>Metadata</b>" ieškokite lauko "<b>Alternative URL</b>"), kad galėtumėte naršyti ir vizualizuoti duomenis.</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2021-2021

Geographic Coverage:

Estonia = Estija; Latvia = Latvija; Lithuania = Lietuva (1919-1939), Vidzeme = Vidžemė ([lat] Vidzeme), Courland = Kuršas ([lav] Kurzeme), Semigallia = Žiemgala ([lav] Zemgale), Latgale = Latgala ([lav] Latgale)

Geographic Unit(s):

Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa / Harju maakond), Jarva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa / Järva maakond), Laane County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa / Lääne maakond), Parnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa / Pärnu maakond), Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa / Petseri maakond), Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa / Saare maakond), Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa / Tartu maakond), Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa / Valga maakond), Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa / Viljandi maakond), Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa / Viru maakond), Voru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa / Võru maakond), Abrene / Jaunlatgale County = Abrenės / Jaunlatgalės apskritis ([lav] Abrenes / Jaunlatgales apriņķis), Aizpute County = Aizputės apskritis ([lav] Aizputes apriņķis), Bauska County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis), Cesis County = Cėsių apskritis ([lav] Cēsu apriņķis), Daugavpils County = Daugpilio apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis), Ilukste County = Alūkštos apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis), Jekabpils / Jaunjengavas County = Jekabpilio / Jaunjelgavos apskritis ([lav] Jēkabpils / Jaunjelgavas apriņķis), Jelgava County = Jelgavos apskritis ([lav] Jelgavas apriņķis), Kuldiga County = Kuldygos apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis), Liepaja County = Liepojos apskritis ([lav] Liepājas apriņķis), Ludza County = Ludzos apskritis ([lav] Ludzas apriņķis), Madona County = Maduonos apskritis ([lav] Madonas apriņķis), Rezekne County = Rėzeknės apskritis ([lav] Rēzeknes apriņķis), Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis), Talsi County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis), Tukums County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis), Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis), Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras), Ventspils County = Ventspilio apskritis ([lav] Ventspils apriņķis), Alytus County = Alytaus apskritis, Biržai County = Biržų apskritis, Kaunas County = Kauno apskritis, Kėdainiai County = Kėdainių apskritis, Klaipėda Region = Klaipėdos kraštas, Kretinga County = Kretingos apskritis, Marijampolė County = Marijampolės apskritis, Mažeikiai County = Mažeikių apskritis, Pagėgiai County = Pagėgių apskritis, Panevėžys County = Panevėžio apskritis, Raseiniai County = Raseinių apskritis, Rokiškis County = Rokiškio apskritis, Sejny County = Seinų apskritis, Šakiai County = Šakių apskritis, Šiauliai County = Šiaulių apskritis, Šilutė County = Šilutės apskritis, Tauragė County = Tauragės apskritis, Telšiai County = Telšių apskritis, Trakai County = Trakų apskritis, Ukmergė County = Ukmergės apskritis, Utena County = Utenos apskritis, Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis, Vilnius Region = Vilniaus sritis, Zarasai / Ežerėnai County = Zarasų / Ežerėnų apskritis

Unit of Analysis:

Other: infant (under the age of 1) mortality (per 1000 births) = Kita: kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000-čiui gimusių kūdikių) <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Unit of Analysis:

Political-administrative area = Politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod = DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)</a>

Data Collector:

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Mode of Data Collection:

Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

Research data: published = Tyrimų duomenys: publikuoti <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Origins of Sources:

<p>Data and sources on the number of infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/CQK1VE" target="_blank">Infant (Under the Age of 1) Mortality (per 1000 Births) in Estonia, 1919-1939</a>”.</p> <p>Data and sources on the number of infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/DKXVNW" target="_blank">Infant (Under the Age of 1) Mortality (per 1000 Births) in Latvia, 1919-1939</a>”.</p> <p>Data and sources on the number of infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) are provided in the dataset “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/3DX6HQ" target="_blank">Infant (Under the Age of 1) Mortality (per 1000 Births) in Lithuania, 1919-1939</a>”.</p> <hr> <p>Duomenys ir šaltiniai apie kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumą (1000 gyvų gimusių kūdikių) pateikiami duomenų rinkinyje “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/CQK1VE" target="_blank">Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, 1919-1939 m.</a>”.</p> <p>Duomenys ir šaltiniai apie kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumą (1000 gyvų gimusių kūdikių) pateikiami duomenų rinkinyje “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/DKXVNW" target="_blank">Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m.</a>”. </p> <p>Duomenys ir šaltiniai apie kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumą (1000 gyvų gimusių kūdikių) pateikiami duomenų rinkinyje “<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/3DX6HQ" target="_blank">Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.</a>”.</p>

Notes:

<b>Estonia</b> <p>Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the absolute number of infant (under the age of 1) mortality by the number of live births (excluding stillbirths) per year and multiplying by 1000. </p> <b>Latvia</b> <p> Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the absolute number of infant (under the age of 1) mortality by the number of live births (excluding stillbirths) per year and multiplying by 1000.<p> <p>Important territorial changes of counties before 1921: </p> <p> <li>According to the Peace Treaty of August 11, 1920 between Latvia and Russia several territories of the Russian governorates of Vitebsk and Pskov were incorporated into the Ludza County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) (later renamed to the Abrene / Jaunlatgale County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes / Jaunlatgales</a> apriņķis)). <li>After some battles with Russia and Lithuania and after drawing the border between Latvia and Lithuania in 1921, several territories from Lithuania were incorporated into the Ilukste County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Il%C5%Abkstes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ilūkstes</a> apriņķis). </p> In 1925 two new counties were formed: <p> <li>Jaunlatgale County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Jaunlatgales</a> apriņķis) (formerly part of the territory of the Ludza County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis). <li>Madona County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Madonas</a> apriņķis) (formerly part of the territory of the Cesis County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93su_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Cēsu</a> apriņķis) and the Valka County ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Valkas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Valkas</a> apriņķis)). </p> <p> In 1938 Jaunlatgale County ([lav] Jaunlatgales apriņķis) was renamed into the Abrene County ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes</a> apriņķis). </p> <b>Lithuania </b> <p>Data in the cells (year by administrative region) were computed by dividing the absolute number of infant (under the age of 1) mortality by the number of births (including stillbirths) per year and multiplying by 1000. </p> <p> Important territorial changes in 1920: <p> <li> According to the Soviet–Lithuanian Peace Treaty signed on 1920-07-12, the Vilnius Region passed to Lithuania. On 1920-10-07 Lithuania and Poland signed the Suwalki Treaty, which had to enter into force on October 10, and Poland also recognized the Vilnius Region as part of Lithuania. However, on 1920-10-09 Poland violated this treaty and its army occupied the Vilnius Region and it (Ašmena County, Lida County, Grodno County, Suwalki County and Vilnius City) became part of the Poland. </p> Important territorial changes in 1921: <p> <li> When Latvia declared independence in 1918, and declared that the borders of the new state should follow the boundaries of the Courland Province, which was part of the Russian Empire. The decision meant that Palanga, which had been separated from the Vilnius Governorate in 1819 and annexed to the Courland Province, would remain part of Latvia. The border dispute between Latvia and Lithuania was settled on 1921-03-30 with the signing of the Lithuanian-Latvian Border Treaty, which, with some exceptions, respected the borders of the Courland Province and Kaunas Province. Latvia received the northernmost part of Lithuanian‘s territory, while Lithuania received the coastal stretch of Palanga and Šventoji, and a small area near Zarasai. </p> Important territorial changes in 1923: <p> <li> According to Treaty of Versailles on 1919-06-28 the Klaipėda Region was separated from Germany and ruled by France on behalf of the Entente Powers. After Lithuania organized the Klaipėda Revolt the military annexation of Klaipėda Region to the territory of Lithuania was carried out in 1923-01-10-15. After the Klaipėda Revolt the Entente Powers agreed on 1923-02-17 that Lithuania would take over the sovereignty of the Klaipėda Region. Further negotiations ended the signing of the Klaipėda Convention in 1924-05-08 according to which the Klaipėda Region passed to Lithuania on the basis of autonomy. Thus, since 1923-02-19 Klaipėda Region (Klaipėda County, Šilutė County, Pagėgiai County and Klaipėda City) belonged to Lithuania. </p> Important territorial changes in 1939: <p> <li> On 1939-03-20 Lithuania received a German ultimatum demanding the return of the Klaipėda Region to Germany. With the consent of Lithuania the German army entered the Klaipėda Region in 1939-03-23. Therefore, Klaipėda Region (Klaipėda County, Šilutė County, Pagėgiai County and Klaipėda City) belonged to Germany. <li>On 1939-10-21 Vilnius region, which belonged to Poland, was occupied by the USSR troops. According to the Soviet-Lithuanian Mutual Assistance Treaty of 1939-10-10, the USSR ceded part of the Vilnius Region to Lithuania and the Lithuanian army entered Vilnius in 1939-10-28. After Lithuania regained the Vilnius Region were formed three counties: Švenčionėliai County, Valkininkai County and Vilnius County. </p> <p> In 1919, Pasvalys County was created with its centre in Pasvalys. However, at the end of the same year, the centre of the county was moved to Biržai by a government decision, as a result of a struggle over whether the centre of the county should be Pasvalys or Biržai. After this decision, the dual name of Biržai-Pasvalys County was used in 1919-1924 as a compromise. However, from 1925 the double name was dropped and the county was called Biržai County. </p> <hr> <b> Estija</b> <p> Duomenys langeliuose (metai pagal administracinius regionus) apskaičiuoti padalinant kūdikių (iki 1 metų amžiaus) absoliutų mirtingumą iš gyvagimių (gyvų naujagimių, be negyvų naujagimių) skaičiaus ir padauginant iš 1000.<p> <b> Latvija</b> <p>Duomenys langeliuose (metai pagal administracinius regionus) apskaičiuoti padalinant kūdikių (iki 1 metų amžiaus) absoliutų mirtingumą iš gyvagimių (gyvų naujagimių, be negyvų naujagimių) skaičiaus ir padauginant iš 1000.<p> <p>Svarbūs teritoriniai apskričių pokyčiai iki 1921 m.: </p> <p> <li>Pagal 1920 m. rugpjūčio 11 d. Latvijos ir Rusijos taikos sutartį prie Ludzos apskrities ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) (vėliau pervadintos į Abrenės / Jaunlatgalės apskritį ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes / Jaunlatgales</a> apriņķis)) prijungtos kelios Rusijos Vitebsko ir Pskovo gubernijų dalys. <li>Po kovų su Rusija ir Lietuva, 1921 m. nubrėžus Latvijos ir Lietuvos sieną prie Alūkštos apskrities ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Il%C5%Abkstes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ilūkstes</a> apriņķis) prijungtos kelios teritorijos iš Lietuvos. </p> 1925 m. suformuotos dvi naujos apskritys: <p> <li>Jaunlatgalės apskritis ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Jaunlatgales</a> apriņķis) (anksčiau Ludzos apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Ludzas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Ludzas</a> apriņķis) teritorijos dalis). <li>Maduonos apskritis ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Madonas</a> apriņķis) (anksčiau Cėsių apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93su_apri%C5%86%C4%B7is">Cēsu</a> apriņķis) ir Valkos apskrities ([lav] <a href=" https://lv.wikipedia.org/wiki/Valkas_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Valkas</a> apriņķis) teritorijų dalis). </p> <p> 1938 m. Jaunlatgalės apskritis ([lav] Jaunlatgales apriņķis) pervadinta į Abrenės apskritį ([lav] <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Abrenes_apri%C5%86%C4%B7is" target="_blank">Abrenes</a> apriņķis). </p> <b> Lietuva</b> <p>Duomenys langeliuose (metai pagal administracinius regionus) apskaičiuoti padalinant kūdikių (iki 1 metų amžiaus) absoliutų mirtingumą iš gimusiųjų (įskaitant negyvus naujagimius) skaičiaus ir padauginant iš 1000.<p> <p> Svarbūs 1920 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> Remiantis 1920-07-12 pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartimi, Vilniaus kraštas su Lietuvos sostine Vilniumi atiteko Lietuvai. 1920-10-07 Lietuva ir Lenkija pasirašė Suvalkų sutartį, kuri turėjo įsigalioti spalio 10 d., ir Lenkija taip pat pripažino Vilniaus kraštą Lietuvos dalimi. Tačiau 1920-10-09 Lenkija šią sutartį sulaužė ir jos kariuomenė užėmė Vilniaus kraštą (Ašmenos, Lydos, Gardino, Suvalkų apskritys ir Vilniaus miestas) ir jis buvo prijungtas prie Lenkijos teritorijos. </p> Svarbūs 1921 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> 1918 m. Latvija paskelbdama nepriklausomybę deklaravo, kad naujos valstybės sienos turi atitikti Rusijos imperijai priklausiusios Kuršo gubernijos ribas. Toks sprendimas reiškė, kad Latvijos dalimi lieka ir Palangos valsčius, kuris 1819 m. buvo atskirtas nuo Vilniaus gubernijos ir prijungtas prie Kuršo gubernijos. Kilęs ginčas tarp Latvijos ir Lietuvos dėl valstybių sienų buvo užbaigtas 1921-03-30 pasirašius Lietuvos-Latvijos sienos sutartį, laikantis su tam tikromis išimtimis Kuršo gubernijos ir Kauno gubernijos ribų. Latvija gavo šiauriausios Lietuvos teritorijos dalį, o Lietuva – Palangos ir Šventosios pajūrio ruožą bei nedidelę teritoriją prie Zarasų. </p> Svarbūs 1923 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> Pagal 1919-06-28 Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir buvo valdomas Prancūzijos Antantės valstybių vardu. Lietuvai slapta suorganizavus Klaipėdos sukilimą 1923-01-10-15, buvo įvykdytas karinis Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos teritorijos. Po Klaipėdos sukilimo Antantės valstybės 1923-02-17 sutiko, kad Lietuva perimtų suverenumą Klaipėdos krašte, o tolesnės derybos 1924-05-08 baigėsi Klaipėdos konvencijos pasirašymu pagal kurią Klaipėdos kraštas autonomijos pagrindais atiteko Lietuvai. Todėl nuo 1923-02-19 Klaipėdos kraštas (Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskritys ir Klaipėdos miestas), priklausė Lietuvai. </p> Svarbūs 1939 m. teritoriniai pokyčiai: <p> <li> 1939-03-20 Lietuva gavo Vokietijos ultimatumą, reikalaujantį grąžinti Klaipėdos kraštą Vokietijai. Lietuvai sutikus, 1939-03-23 d. į Klaipėdos kraštą įžengė Vokietijos kariuomenė ir Klaipėdos kraštas (Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskritys ir Klaipėdos miestas) tapo Vokietijos dalimi. <li>1939-10-21 Lenkijai priklausantį Vilniaus kraštą užėmė SSRS kariuomenė. Remiantis 1939-10-10 Lietuvos-SSRS savitarpio pagalbos sutartimi, SSSR dalį Vilniaus krašto perdavė Lietuvai ir 1939-10-28 Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių. Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą buvo sudarytos trys apskritys: Švenčionėlių apskritis, Valkininkų apskritis ir Vilniaus apskritis. </p> <p>1919 m. buvo sudaryta Pasvalio apskritis su centru Pasvalyje. Tačiau vykstant kovai, ar apskrities centras turėtų būti Pasvalys, ar Biržai, tų pačių metų pabaigoje apskrities centras Vyriausybės spendimu buvo perkeltas į Biržus. Po šios sprendimo 1919-1924 m. kompromiso vardan naudotas dvigubas Biržų-Pasvalio apskrities pavadinimas. Tačiau nuo 1925 m. dvigubo pavadinimo atsisakyta ir apskritis vadinta Biržų apskritimi. </p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (6, MS Excel format) = Duomenų failai (6, MS Excel formatu).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f2209

File: LiDA_HistatData_0465_Data_0001_v1.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 556

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:UtzdaKgaswdK7OvLoAMgdw==

Time Series

File Description--f2206

File: LiDA_HistatData_0465_Data_0003_v1.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 505

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:zN4s1VupWN2rZ92qYpQckA==

Time Series

File Description--f2207

File: LiDA_HistatData_0465_Data_0005_v1.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 261

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Zzt1ciXihc5THdV8qo+iNw==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. 1939.0; Valid 21.0; Mean 1929.0; StDev 6.2048368229954285; Min. 1919.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gwph+BqBqk2orTTRQVb64g==

Estonia:Infantmortality:ViruCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viruapskritis:Berniukai(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MkqgNFWct/E708H8gPQkIg==

Estonia:Infantmortality:ViruCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viruapskritis:Mergaitės(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:v9QIknQu+4IGP4JpdVwFpg==

Estonia:Infantmortality:ViruCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viruapskritis:Išviso(‰)([est]Virumaa/Virumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:az74Zeio4DipTpj7+Wkhxg==

Estonia:Infantmortality:JärvaCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Jervosapskritis:Berniukai(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pzJuyw5v1pjrDcsYczJSbA==

Estonia:Infantmortality:JärvaCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Jervosapskritis:Mergaitės(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KrngqqA74g0F1wWkHJ5sdQ==

Estonia:Infantmortality:JärvaCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Jervosapskritis:Išviso(‰)([est]Järvamaa/Järvamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2ncKnG3lvJkXlP+7AmdLeQ==

Estonia:Infantmortality:HarjuCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Talinoapskritis:Berniukai(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WSY1qO2Pw7ADEIKq8l+unQ==

Estonia:Infantmortality:HarjuCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Talinoapskritis:Mergaitės(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:LDXg4UifdiPs4iK7VQMMAA==

Estonia:Infantmortality:HarjuCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Talinoapskritis:Išviso(‰)([est]Harjumaa/Harjumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VW9hK7boP69dyyiFDpBpxA==

Estonia:Infantmortality:LääneCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Lenėsapskritis:Berniukai(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wimwCCJwzTfz7WtRuDy4/w==

Estonia:Infantmortality:LääneCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Lenėsapskritis:Mergaitės(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IkKTCRFCbfOOJi5OoYePqg==

Estonia:Infantmortality:LääneCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Lenėsapskritis:Išviso(‰)([est]Läänemaa/Läänemaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5h/P2NNHbvMKuNE2rHRewQ==

Estonia:Infantmortality:SaareCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Sarėsapskritis:Berniukai(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uiua4TgZSv0bH2cdPjY36w==

Estonia:Infantmortality:SaareCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Sarėsapskritis:Mergaitės(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jwUony6BmAgXkUD2hYYczQ==

Estonia:Infantmortality:SaareCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Sarėsapskritis:Išviso(‰)([est]Saaremaa/Saaremaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KgUdqIrhhRoTpO6mKWuuWg==

Estonia:Infantmortality:PärnuCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Pernuapskritis:Berniukai(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Of9mTeQbQlOeqVmW3QUz5w==

Estonia:Infantmortality:PärnuCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Pernuapskritis:Mergaitės(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7jW+kGRgM0swgOIHqVzF2g==

Estonia:Infantmortality:PärnuCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Pernuapskritis:Išviso(‰)([est]Pärnumaa/Pärnumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:LpJ0fAoOSnM+ZxgvkowMlw==

Estonia:Infantmortality:ViljandiCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viljandžioapskritis:Berniukai(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qGMwoM0rH7sWSWciKi4cXA==

Estonia:Infantmortality:ViljandiCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viljandžioapskritis:Mergaitės(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SH9ijQwtn1kxi8gYTm0ycQ==

Estonia:Infantmortality:ViljandiCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Viljandžioapskritis:Išviso(‰)([est]Viljandimaa/Viljandimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:W9rwzkJ/ftLtIch9gnmCrw==

Estonia:Infantmortality:TartuCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Tartuapskritis:Berniukai(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EbPSf89VK22M6jOfGwfE9w==

Estonia:Infantmortality:TartuCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Tartuapskritis:Mergaitės(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:B0AhHWKUjD3lQZWidFJTuQ==

Estonia:Infantmortality:TartuCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Tartuapskritis:Išviso(‰)([est]Tartumaa/Tartumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:gEWvHnxG8Ptq/5znc1iyTg==

Estonia:Infantmortality:ValgaCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Valgosapskritis:Berniukai(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iu4lWAgGV+/SF4D1hK/gcw==

Estonia:Infantmortality:ValgaCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Valgosapskritis:Mergaitės(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wd/hr6LgzZFBKjD9caJvxQ==

Estonia:Infantmortality:ValgaCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Valgosapskritis:Išviso(‰)([est]Valgamaa/Valgamaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mdDMi2aaTyo1Xq6Qp+UbxQ==

Estonia:Infantmortality:VõruCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Veruapskritis:Berniukai(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JGpvcvAPEqc+wz1mcPr3VA==

Estonia:Infantmortality:VõruCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Veruapskritis:Mergaitės(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:heTlXS7VOnxfigGvDiID0Q==

Estonia:Infantmortality:VõruCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Veruapskritis:Išviso(‰)([est]Võrumaa/Võrumaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1oIS/VsSb/R0gcVkzjG0cg==

Estonia:Infantmortality:PetseriCounty:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Petserioapskritis:Berniukai(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IhyIiRitgaf+fwaQ+l1gQA==

Estonia:Infantmortality:PetseriCounty:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Petserioapskritis:Mergaitės(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:CIDMmfgci7Jr+8NVGS5jTw==

Estonia:Infantmortality:PetseriCounty:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Petserioapskritis:Išviso(‰)([est]Petserimaa/Petserimaakond)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lzJ/SwwMdvT/T/jkN8j/ow==

Estonia:Infantmortality:Cities:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Miestai:Berniukai(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oMJ7qXMfzpLBwnzTi9rHhQ==

Estonia:Infantmortality:Cities:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Miestai:Mergaitės(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:AaPk2mLIv9N8u2pSt5iXiA==

Estonia:Infantmortality:Cities:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Miestai:Išviso(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:vwyRmHxVF15+sg0AMlOxIQ==

Estonia:Infantmortality:Villages:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Kaimai:Berniukai(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uDGg7rdKti+4WDEo1/jSog==

Estonia:Infantmortality:Villages:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Kaimai:Mergaitės(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1mrAKCsCWrcYN6HHLd8aTg==

Estonia:Infantmortality:Villages:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Kaimai:Išviso(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:J+2lEjYAjnXZzWa9YW58+w==

Estonia:Infantmortality:Total:Boys(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Išviso:Berniukai(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:gU4leMC0Ffd0yrd82arP+A==

Estonia:Infantmortality:Total:Girls(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Išviso:Mergaitės(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aTzoZXXXdK2TY69Vtm911g==

Estonia:Infantmortality:Total(‰)=Estija:Kūdikiųmirtingumas:Išviso(‰)

f2209 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SXu7dhvNBUjVVdNyA/dsKg==

AR

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AS

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AT

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AU

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AV

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AW

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AY

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

AZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BA

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BB

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BC

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BD

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BH

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BI

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BK

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BL

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BN

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BO

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BR

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BT

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BW

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CA

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CB

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CD

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CE

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CH

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CI

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CK

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CL

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CN

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CO

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CP

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CR

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CS

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CT

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CV

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CW

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DA

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DC

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DD

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DE

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DF

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DG

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DI

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DK

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DL

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DM

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DO

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DP

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DR

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DT

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DW

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DX

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EA

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EB

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ED

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EE

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EG

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EH

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EI

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EK

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EL

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EM

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EN

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EO

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EP

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ER

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ES

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ET

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EU

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EV

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EW

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EX

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FC

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FD

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FF

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FH

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FI

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FK

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FL

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FN

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FO

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FR

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FS

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FT

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FW

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GA

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GB

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GD

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GF

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GG

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GH

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GI

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GK

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GL

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GM

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GN

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GO

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GP

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GR

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GS

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GT

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GW

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GX

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GZ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HA

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HB

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HD

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HE

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HF

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HG

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HH

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HI

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HK

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HL

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HO

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HR

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HS

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HT

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HV

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HW

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HX

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HY

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IB

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IC

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ID

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IE

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IF

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IG

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

II

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IK

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IL

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IN

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IO

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IP

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IR

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IS

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IT

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IU

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IV

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IW

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IX

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JA

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JD

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JF

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JG

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JH

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JI

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JK

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JL

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JN

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JO

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JP

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JR

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JS

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JT

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JU

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JV

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JW

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JX

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JY

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KA

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KB

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KC

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KD

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KE

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KF

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KH

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KI

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KK

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KL

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KM

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KN

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KO

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KP

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KQ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KR

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KT

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KU

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KW

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KX

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KY

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LC

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LD

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LF

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LG

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LH

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LI

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LK

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LL

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LM

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LO

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LP

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LR

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LS

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LT

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LU

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LW

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LX

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MB

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MC

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MD

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ME

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MF

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MI

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MK

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ML

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MM

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MN

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MO

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MQ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MR

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MS

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MT

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MU

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MV

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MW

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MX

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NA

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NC

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ND

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NE

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NH

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NI

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NK

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NL

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NM

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NN

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NO

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NP

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NR

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NS

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NT

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NU

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NV

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NW

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NY

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OA

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OC

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OD

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OE

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OF

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OG

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OI

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OK

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OL

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ON

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OO

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OQ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OR

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OS

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OT

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OU

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OV

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OW

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OX

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PA

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PB

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PC

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PD

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PI

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PK

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PL

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PM

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PO

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PP

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PR

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PT

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PU

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PV

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PW

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PX

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PY

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QA

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QB

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QC

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QD

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QG

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QH

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QI

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QK

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QL

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QO

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QP

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QR

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QS

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QT

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QU

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QV

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QW

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QX

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QY

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QZ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RB

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RC

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RD

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RE

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RI

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RK

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RL

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RM

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RN

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RO

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RP

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RR

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RS

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RT

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RV

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RW

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RX

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RY

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SA

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SB

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SC

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SD

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SE

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SF

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SG

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SH

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SI

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SJ

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SK

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SL

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SM

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SN

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SO

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SP

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SR

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ST

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SU

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SV

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SW

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SX

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SY

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TA

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TB

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TC

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TD

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TE

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TF

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TG

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TH

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TI

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TK

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TL

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TM

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TN

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TO

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TP

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TQ

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TR

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TS

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TT

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TU

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TV

f2209 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TW

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TX

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TY

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

TZ

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UA

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UB

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UC

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UD

f2209 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UE

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UF

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UG

f2209 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UH

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UI

f2209 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

UJ

f2209 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

Year=Metai

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. 1919.0; Mean 1929.0; Valid 21.0; Max. 1939.0; StDev 6.2048368229954285

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gwph+BqBqk2orTTRQVb64g==

Latvia:Deaths:RigaCity:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosmiestas:Berniukai(‰)([lav]Rīgaspilsēta)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ap2HdE3lNXJ0Tuw8gRxing==

Latvia:Deaths:RigaCity:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosmiestas:Mergaitės(‰)([lav]Rīgaspilsēta)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:roMPX9jMiCw7HDdcyA8I0w==

Latvia:Deaths:RigaCity:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosmiestas:Išviso(‰)([lav]Rīgaspilsēta)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lHwvNVWKRDFCySNGTncqXg==

Latvia:Deaths:Vidzemeregion:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Vidžemėsregionas:Berniukai(‰)([lat]Vidzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:r6LkkuRjEFD3+/xMK07vPA==

Latvia:Deaths:Vidzemeregion:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Vidžemėsregionas:Mergaitės(‰)([lat]Vidzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kDPZx6wS7VaDxLtHKl0GOw==

Latvia:Deaths:Vidzemeregion:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Vidžemėsregionas:Išviso(‰)([lat]Vidzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:LFOBzOW1/9EtekeCPJ18FQ==

Latvia:Deaths:RigaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Rīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:P8lp2p2wVqJ3J5/7DRaw9w==

Latvia:Deaths:RigaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Rīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:z3WMDP3eJ8evDRZuMfw12w==

Latvia:Deaths:RigaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Rygosapskritis:Išviso(‰)([lav]Rīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:alcJmK2vrysg7cnbRR2qAA==

Latvia:Deaths:CesisCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Cėsiųapskritis:Berniukai(‰)([lav]Cēsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ccTUQqwLjo8P7Rhiw4Q9+A==

Latvia:Deaths:CesisCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Cėsiųapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Cēsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IWrrYn7uif/9+1TwOZbSjQ==

Latvia:Deaths:CesisCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Cėsiųapskritis:Išviso(‰)([lav]Cēsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QtKmd0ajc+XgiBNG+/cNsA==

Latvia:Deaths:ValmieraCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Valmierosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Valmierasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oPhCpixa8tf32KxF4zmTkw==

Latvia:Deaths:ValmieraCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Valmierosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Valmierasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZWV1ALGgB4TtMYo8pxEivg==

Latvia:Deaths:ValmieraCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Valmierosapskritis:Išviso(‰)([lav]Valmierasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zIWWHhUXLn9GUUF9xWp4Kw==

Latvia:Deaths:ValkaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Valkosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Valkasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iBHQVY7R8WiDfG0kVhMvUg==

Latvia:Deaths:ValkaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Valkosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Valkasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PBHk02y/duSSP5raPfWHCQ==

Latvia:Deaths:ValkaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Valkosapskritis:Išviso(‰)([lav]Valkasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1KDVdZ6LXfHKbv05Ytx6xA==

Latvia:Deaths:MadonaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Maduonosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Madonasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DpJ9gj1G/USmrRCIVBtugg==

Latvia:Deaths:MadonaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Maduonosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Madonasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iQNmqNciC036MkJcwvLfpw==

Latvia:Deaths:MadonaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Maduonosapskritis:Išviso(‰)([lav]Madonasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:I7EGiYqA/k/GDBwy9Ta6kA==

Latvia:Deaths:Courlandregion:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuršoregionas:Berniukai(‰)([lav]Kurzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:H1BaWu9CRZeub5CfTuP9Kw==

Latvia:Deaths:Courlandregion:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuršoregionas:Mergaitės(‰)([lav]Kurzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XOQudwOfLA+ZU5+H9YXg0Q==

Latvia:Deaths:Courlandregion:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuršoregionas:Išviso(‰)([lav]Kurzeme)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8SdcEZZ4vzhJEDnzqswfKw==

Latvia:Deaths:LiepajaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Liepojosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Liepājasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bPEWTvOI2ietirD+Vqf7Hw==

Latvia:Deaths:LiepajaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Liepojosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Liepājasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UebOkGskqzYYIOxwcrhP5A==

Latvia:Deaths:LiepajaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Liepojosapskritis:Išviso(‰)([lav]Liepājasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7m5UGgksxageh8gxR21dmQ==

Latvia:Deaths:AizputeCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Aizputėsapskritis:Berniukai(‰)([lav]Aizputesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:z2OguuncVbom0/f54NVukw==

Latvia:Deaths:AizputeCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Aizputėsapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Aizputesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1Q6/uSSXFgPZoWXwXjsqvw==

Latvia:Deaths:AizputeCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Aizputėsapskritis:Išviso(‰)([lav]Aizputesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xovBI5sHGQ9vKUMXhHBkNA==

Latvia:Deaths:KuldigaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuldygosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Kuldīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:syZ23anv08l6kt1U9/7fqQ==

Latvia:Deaths:KuldigaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuldygosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Kuldīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9JIoVAj503ZOH9w199bc1w==

Latvia:Deaths:KuldigaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Kuldygosapskritis:Išviso(‰)([lav]Kuldīgasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9+cDZ9RSdRUhgke4cB5a+g==

Latvia:Deaths:VentspilsCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Ventspilioapskritis:Berniukai(‰)([lav]Ventspilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:CuFKNrqtTfgn2+RIsaMiBw==

Latvia:Deaths:VentspilsCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Ventspilioapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Ventspilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uDfgYNAxCkXpa60DFLjTcg==

Latvia:Deaths:VentspilsCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Ventspilioapskritis:Išviso(‰)([lav]Ventspilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Gkzt0o2jd5MPA5Nn7c7OtQ==

Latvia:Deaths:TalsiCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Talsųapskritis:Berniukai(‰)([lav]Talsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:80hT1gsbhlm8n1ONK7umRQ==

Latvia:Deaths:TalsiCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Talsųapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Talsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7k1qzg/eILNhP3acvSbuqA==

Latvia:Deaths:TalsiCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Talsųapskritis:Išviso(‰)([lav]Talsuapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VS11ukJLLzbEqOFTrex/SQ==

Latvia:Deaths:Semigalliaregion:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Žiemgalosregionas:Berniukai(‰)([lav]Zemgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:J+4dX6nFDjIWW55pD18fTA==

Latvia:Deaths:Semigalliaregion:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Žiemgalosregionas:Mergaitės(‰)([lav]Zemgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DM+13DFY8wCViWfKntJucw==

Latvia:Deaths:Semigalliaregion:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Žiemgalosregionas:Išviso(‰)([lav]Zemgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:295DBSNCgCwDNDyYMPmlWg==

Latvia:Deaths:TukumsCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Tukumoapskritis:Berniukai(‰)([lav]Tukumaapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Ix4PUybkgRZOaU1QvCCitg==

Latvia:Deaths:TukumsCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Tukumoapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Tukumaapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uVGUkI5GQar2XfMeT8bqVw==

Latvia:Deaths:TukumsCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Tukumoapskritis:Išviso(‰)([lav]Tukumaapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EMI4M7OgzmOPAvTCjDRGSA==

Latvia:Deaths:JelgavaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Jelgavosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Jelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ei5Euryb3pksmUHLYHc/Pg==

Latvia:Deaths:JelgavaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Jelgavosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Jelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:uCnosMQ1pQwxPycZQXmN0w==

Latvia:Deaths:JelgavaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Jelgavosapskritis:Išviso(‰)([lav]Jelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QNLvMgQmzIC6ljk0T3ywTQ==

Latvia:Deaths:BauskaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Bauskėsapskritis:Berniukai(‰)([lav]Bauskasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:36fUZu+5xMF3gPoxjwzIwA==

Latvia:Deaths:BauskaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Bauskėsapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Bauskasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:rjPOMthbs8smIBF7IKXoGg==

Latvia:Deaths:BauskaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Bauskėsapskritis:Išviso(‰)([lav]Bauskasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ds4wXIU0s7e5eqwPTE8clw==

Latvia:Deaths:Jekabpils/JaunjengavasCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Jekabpilio/Jaunjelgavosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Jēkabpils/Jaunjelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zB393ERGKRP66hchbgOGXg==

Latvia:Deaths:Jekabpils/JaunjengavasCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Jekabpilio/Jaunjelgavosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Jēkabpils/Jaunjelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SnCo8N6hEyiSOg9paYyQBA==

Latvia:Deaths:Jekabpils/JaunjengavasCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Jekabpilio/Jaunjelgavosapskritis:Išviso(‰)([lav]Jēkabpils/Jaunjelgavasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mZzaDct+Up/6PyGt4KrUrQ==

Latvia:Deaths:IluksteCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Alūkštosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Ilūkstesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KKA0uqBOnMyRuf0kY4zfRg==

Latvia:Deaths:IluksteCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Alūkštosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Ilūkstesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:o1rhtbcEFBWux/SV3y7YwA==

Latvia:Deaths:IluksteCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Alūkštosapskritis:Išviso(‰)([lav]Ilūkstesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:vbO1rEEWRZr/ca9FZPF14A==

Latvia:Deaths:Latgaleregion:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Latgalosregionas:Berniukai(‰)([lav]Latgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:2O9TE9jna6bCaFh0Md17sA==

Latvia:Deaths:Latgaleregion:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Latgalosregionas:Mergaitės(‰)([lav]Latgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jHzVn6oQB40kCaT6W5JRdQ==

Latvia:Deaths:Latgaleregion:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Latgalosregionas:Išviso(‰)([lav]Latgale)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:FJGq6DG6eQhpnoQaYkCMjw==

Latvia:Deaths:DaugavpilsCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Daugpilioapskritis:Berniukai(‰)([lav]Daugavpilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:oJ9FpR1m0Pi/lkV/OuvB8A==

Latvia:Deaths:DaugavpilsCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Daugpilioapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Daugavpilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZCdXTkFXpBmkLJzto+rYuw==

Latvia:Deaths:DaugavpilsCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Daugpilioapskritis:Išviso(‰)([lav]Daugavpilsapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xpmH8sH7z59pQTe8dcN8bw==

Latvia:Deaths:RezekneCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Rėzeknėsapskritis:Berniukai(‰)([lav]Rēzeknesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7YcfKb+egTVHbnEvkkz9ng==

Latvia:Deaths:RezekneCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Rėzeknėsapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Rēzeknesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:60/3NesI8+O/TkrAomn2Uw==

Latvia:Deaths:RezekneCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Rėzeknėsapskritis:Išviso(‰)([lav]Rēzeknesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9jAD4SY2dAXYwCpJknk/3g==

Latvia:Deaths:LudzaCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Ludzosapskritis:Berniukai(‰)([lav]Ludzasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Zh2rb4FT59A34KlGlaRG+Q==

Latvia:Deaths:LudzaCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Ludzosapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Ludzasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:HwLGb+NyLaYZ28E1PHISKw==

Latvia:Deaths:LudzaCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Ludzosapskritis:Išviso(‰)([lav]Ludzasapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:b+3dWHBcrMnEoXZqFHAPAA==

Latvia:Deaths:Abrene/JaunlatgaleCounty:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Abrenės/Jaunlatgalėsapskritis:Berniukai(‰)([lav]Abrenes/Jaunlatgalesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:D5dT1U08G6nCsiMvk+IgWw==

Latvia:Deaths:Abrene/JaunlatgaleCounty:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Abrenės/Jaunlatgalėsapskritis:Mergaitės(‰)([lav]Abrenes/Jaunlatgalesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:whrzoJW5hixd1lOjzNJlog==

Latvia:Deaths:Abrene/JaunlatgaleCounty:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Abrenės/Jaunlatgalėsapskritis:Išviso(‰)([lav]Abrenes/Jaunlatgalesapriņķis)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YzOhyBI6XwSgRomvKO2umg==

Latvia:Deaths:Total:Boys(‰)=Latvija:Mirusieji:Išviso:Berniukai(‰)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WHP+VOduBxPMBoVTlMc2oA==

Latvia:Deaths:Total:Girls(‰)=Latvija:Mirusieji:Išviso:Mergaitės(‰)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aGCgvZc4Z8ckMIaOBou0Cw==

Latvia:Deaths:Total(‰)=Latvija:Mirusieji:Išviso(‰)

f2206 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:/LdZjbULWNpJEXSV6TzLNg==

BY

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

BZ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CA

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CB

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CC

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CD

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CE

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CF

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CG

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CH

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CI

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CK

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CL

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CM

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CN

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CO

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CP

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CR

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CS

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CT

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CV

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CW

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CX

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

CZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DA

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DB

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DC

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DD

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DE

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DF

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DG

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DH

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DI

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DK

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DL

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DM

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DN

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DR

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DS

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DT

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DU

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DV

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DW

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DX

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DY

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

DZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EA

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EB

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EC

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ED

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EE

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EF

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EH

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EI

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EK

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EL

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EM

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EN

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EO

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EP

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ER

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ES

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ET

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EU

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EX

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EY

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

EZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FA

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FB

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FC

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FD

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FE

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FF

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FG

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FH

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FI

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FK

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FL

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FM

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FN

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FO

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FR

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FS

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FT

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FU

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FW

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FX

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FY

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

FZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GA

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GB

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GC

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GD

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GE

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GF

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GG

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GH

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GI

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GK

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GL

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GM

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GN

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GP

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GR

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GT

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GU

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GV

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GW

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GY

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

GZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HA

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HB

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HC

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HD

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HE

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HF

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HH

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HI

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HK

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HL

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HM

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HN

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HO

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HP

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HQ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HR

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HT

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HU

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HV

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HW

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HY

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

HZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IA

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IB

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IC

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ID

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IE

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IF

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IH

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

II

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IK

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IL

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IM

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IN

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IO

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IP

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IR

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IS

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IT

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IV

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IW

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IY

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

IZ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JA

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JB

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JC

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JD

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JE

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JF

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JG

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JH

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JI

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JK

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JL

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JM

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JN

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JP

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JR

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JS

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JT

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JX

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JY

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

JZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KA

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KB

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KC

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KD

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KE

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KF

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KG

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KH

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KI

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KK

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KL

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KM

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KN

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KO

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KR

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KS

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KT

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

KZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LA

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LB

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LC

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LD

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LE

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LF

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LG

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LH

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LI

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LK

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LL

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LM

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LN

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LO

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LQ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LR

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LT

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LU

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LV

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LW

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LX

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

LZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MA

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MB

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MC

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MD

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ME

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MF

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MG

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MH

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MI

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MK

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ML

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MM

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MN

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MR

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MS

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MT

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

MZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NA

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NB

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NC

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ND

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NE

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NF

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NG

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NH

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NI

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NK

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NL

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NM

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NN

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NP

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NQ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NR

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NT

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NU

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NV

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NW

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NX

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NY

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

NZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OA

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OB

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OC

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OD

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OE

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OF

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OH

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OI

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OK

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OL

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OM

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

ON

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OO

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OP

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OR

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OT

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OU

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OX

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OY

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

OZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PA

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PB

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PC

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PD

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PE

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PF

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PG

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PH

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PI

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PK

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PL

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PM

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PN

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PO

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PP

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PR

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PS

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PT

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PU

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PW

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PX

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

PZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QA

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QB

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QC

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QD

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QE

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QF

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QH

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QI

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QK

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Max. NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QL

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QM

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QN

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QO

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QP

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QQ

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QR

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QS

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QT

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QU

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QV

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QW

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QX

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QY

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

QZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RA

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RB

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RC

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RD

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RE

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RF

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RG

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RH

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RI

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RK

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RL

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RM

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RN

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RO

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RP

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RQ

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RR

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RS

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RT

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RU

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RV

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RW

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RX

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RY

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

RZ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SA

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SB

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SC

f2206 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SD

f2206 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SE

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SF

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SG

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SH

f2206 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SI

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SJ

f2206 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

SK

f2206 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Min. NaN; StDev NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3I/oeASeXXknmLnU9tTkg==

Year=Metai

f2207 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 1919.0; StDev 6.2048368229954285; Mean 1929.0; Max. 1939.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gwph+BqBqk2orTTRQVb64g==

Lithuania:Infantmortality:AlytusCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Alytausapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JjwPY+lD9M6vwx792jvE6w==

Lithuania:Infantmortality:AlytusCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Alytausapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Tt5VSqhP2geDvh9AMFQ7qA==

Lithuania:Infantmortality:AlytusCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Alytausapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lh622EsWVCld9ORvioS4Ow==

Lithuania:Infantmortality:BiržaiCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Biržųapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Qwi1tslgIaykFhKSyde7Nw==

Lithuania:Infantmortality:BiržaiCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Biržųapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SjNyNHs1cjQltx1yBoZcmA==

Lithuania:Infantmortality:BiržaiCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Biržųapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8sZsfg4aDoLK2WHM9v7ZjA==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCountywithoutKaunasCity:Boys(N)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:KaunoapskritisbeKaunomiesto:Berniukai(N)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SN+ulegO/ygqCVsAzVurXQ==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCountywithoutKaunasCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:KaunoapskritisbeKaunomiesto:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YBVBzhjOcg2av7kg8CI0kQ==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCountywithoutKaunasCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:KaunoapskritisbeKaunomiesto:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bG/j3nLRsDZ3Xv21l2vc0A==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCity:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunomiestas:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ijL7es1e/PVuwISYg6WMCA==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunomiestas:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nwdPunLIELm0TkST+vCN5Q==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunomiestas:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:s/Gi+44Z9UuSAWWLVSYhBw==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunoapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7lJayu42bhKHl7bBWjTmug==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunoapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RN8RmGXH29qjOZDa3THhdw==

Lithuania:Infantmortality:KaunasCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kaunoapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:cTv/dfyYcSbGC2YIs3J8YA==

Lithuania:Infantmortality:KėdainiaiCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kėdainiųapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:4ddHO7tU9JD785A0+U5Eeg==

Lithuania:Infantmortality:KėdainiaiCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kėdainiųapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:HeCD3A7CXtPHPJxGEwg/Wg==

Lithuania:Infantmortality:KėdainiaiCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kėdainiųapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:NTWuZ5Uk8j+zOMm3kJqb/w==

Lithuania:Infantmortality:KretingaCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kretingosapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GxPvxwiFlIKoVJEevU8yFw==

Lithuania:Infantmortality:KretingaCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kretingosapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:vTl1YNfl9ZktSAzT7fyIag==

Lithuania:Infantmortality:KretingaCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Kretingosapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5P8EFtPiK8HHKzRE032m1w==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCountywithoutMarijampolėCity:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:MarijampolėsapskritisbeMarijampolėsmiesto:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:6u1pgFnjFhxv5tNpItWQcw==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCountywithoutMarijampolėCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:MarijampolėsapskritisbeMarijampolėsmiesto:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DxodggIj5N1QNh9Hv8/Glw==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCountywithoutMarijampolėCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:MarijampolėsapskritisbeMarijampolėsmiesto:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:i21UCWxNOPtA9Fp8BzApUA==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCity:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsmiestas:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aeEQMF6B9jRcZilaGf4ekQ==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsmiestas:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0BEXaRna+0qVuF2Cb0DYFA==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsmiestas:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:n/Ru1Zc2mRLLE/oEo51WnQ==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:G1zSXkJKatX1rVjCuZD7JA==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8zMAnRWz2HTVAuQg4PIS4Q==

Lithuania:Infantmortality:MarijampolėCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Marijampolėsapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SA0nx2EtbvbE5gQYsXtXsg==

Lithuania:Infantmortality:MažeikiaiCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Mažeikiųapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:pPZGxP7n3dyTq80YFoz3Gw==

Lithuania:Infantmortality:MažeikiaiCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Mažeikiųapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TRBs+1YCUdptegaiczyn7Q==

Lithuania:Infantmortality:MažeikiaiCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Mažeikiųapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PNSMv9we+nkhp03y/k0uqw==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCountywithoutPanevėžysCity:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:PanevėžioapskritisbePanevėžiomiesto:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xpOYzQlWAkcrMGc651s3vg==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCountywithoutPanevėžysCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:PanevėžioapskritisbePanevėžiomiesto:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KtajTQA9pAsMQoxaj/vFTg==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCountywithoutPanevėžysCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:PanevėžioapskritisbePanevėžiomiesto:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:x5AlvJ2FloF80yYDwZEKXQ==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCity:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžiomiestas:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jvUCQzkicjhst2nh3CEOnw==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCity:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžiomiestas:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wcfuoQ2o0agz74Zc3rS/wQ==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCity:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžiomiestas:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YuraiTfE2VMBnC0DHLlz1g==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCounty:Boys(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžioapskritis:Berniukai(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:H82NEZZ4XA7bZbkvSzq/KA==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCounty:Girls(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžioapskritis:Mergaitės(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jQ14GWa+XOSNshbyuke45w==

Lithuania:Infantmortality:PanevėžysCounty:Total(‰)=Lietuva:Kūdikiųmirtingumas:Panevėžioapskritis:Išviso(‰)

f2207 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bUSMgoZIACV1PfzdPvq6wg==