EST7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis: birželis = ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015 (hdl:21.12137/FCMRZ5)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

EST7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis: birželis = ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/FCMRZ5

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-04-25

Version:

1

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis: birželis = ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/FCMRZ5, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:9A1P6g/3+eQ6BoiXOUde0A== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

EST7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis: birželis = ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/FCMRZ5

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0307

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Butkevičienė, Eglė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Lietuvoje vykdytos EST 8 bangos Nacionalinis koordinatorius; Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [National Coordinator for Lithuania at ESS Round 8; Project Member; Data curation])

Šarkutė, Ligita (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Fitzgerald, Rory (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK [Pagrindinis tyrėjas ir direktorius = Principal Investigator and Director])

Other identifications and acknowledgements:

Kappelhof, Joost (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas (SCP), Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research (SCP), Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Breen; Michael (EST EMTIK Generalinė Asamblėja = The ESS ERIC General Assembly [Vadovas = Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Atrankos sudarymo specialistų grupė = The Sampling Expert Panel [Vadovas iki 2017 m. gegužės mėn. = Chair until May 2017])

Other identifications and acknowledgements:

Villar, Ana (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Butt, Sarah (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Graf, Monika (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Schneider, Silke (Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany [Tarptautinių išsimokslinimo klasifikatorių ekspertė = Expert on international education classification])

Other identifications and acknowledgements:

Fernee, Henk (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas (SCP), Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research (SCP), Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Kolsrud, Kirstine (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras (NSD), Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data (NSD), Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Beullens, Koen (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Halbherr, Verena(Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Scott, Jacqueline (Mokslinė patariamoji taryba = The Scientific Advisory Board [Vadovė = Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Harrison, Eric (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Vertimo specialistų grupė = The Translation Expert Group [Vadovė = Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Prestage, Yvette (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Ryan, Lorna (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Lyberg, Lars (EST EMTIK Tyrimų etikos komitetas = The ESS ERIC Research Ethics Committee [Vadovas = Chair]); (Metodologijos patariamoji taryba = The Methods Advisory Board [Vadovas = Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Stoop, Ineke (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas (SCP), Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research (SCP), Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Widdop, Sally (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Douhou, Salima (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Henrichsen, Bjørn (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras (NSD), Norvegija = (Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data (NSD), Norway)

Other identifications and acknowledgements:

McGregor, Samantha (EST EMTIK Finansų komitetas = The ESS ERIC Finance Committee [Vadovė = Chair]

Other identifications and acknowledgements:

Denies, Katrijn (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Winstone, Lizzy (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Koch, Achim (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Sommer, Elena (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Rojas, Diana Zavala (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Vehovar, Vasja (Liublianos universitetas, Slovėnija = University of Ljubljana, Slovenia [Duomenų svėrimo pagal populiaciją ekspertas = Expert on post-stratification weighting])

Other identifications and acknowledgements:

Skjåk, Knut Kalgraff (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras (NSD), Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data (NSD), Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Malnar, Brina (Centrinė mokslinė grupė: Liublianos universitetas, Slovėnija = Core Scientific Team: University of Ljubljana, Slovenia)

Other identifications and acknowledgements:

Scheuer, Angelika (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Weber, Wiebke (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Looseveldt, Geert (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Revilla, Melanie (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Braun, Michael (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Häder, Sabine (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas (GESIS), Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS), Germany)

Date of Production:

2015-06-13

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MTI01/14

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2015-11-23

Date of Distribution:

2016-06-03

Series Name:

Europos socialinis tyrimas = European Social Survey

Series Information:

<p> Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas" talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys. </p> <p> EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. atliekamas visoje Europoje. Kas dvejus metus sudarant naujas skerspjūvio imtis, atliekami tiesioginiai interviu. Apklausos metu vertinamos įvairių gyventojų grupių nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai daugiau nei trisdešimtyje šalių. </p> <hr> <p> Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). </p> <p> The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/FCMRZ5

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, tautinis tapatumas = national identity, imigracija = immigration, socialinė atskirtis = social exclusion, religija = religion, pasitikėjimas = trust, diskriminacija = discrimination, socialinės vertybės = social values, politika = politics, visuomenės sveikata = public health, medicininė priežiūra = medical care, sveikatos priežiūros paslaugos = health services, emigracija = emigration, tarptautinė migracija = international migration

Topic Classification:

Migracija = Migration, Socialinė elgsena ir nuostatos = Social behaviour and attitudes, Religija ir vertybės = Religion and values, Politinė elgsena ir nuostatos = Political behaviour and attitudes, Žiniasklaida = Media, Maistas ir mityba = Diet and nutrition, Piktnaudžiavimas narkotikais, alkoholis ir rūkymas = Drug abuse, alcohol and smoking, Bendra sveikata ir savijauta = General health and well-being, Sveikatos priežiūros paslaugos ir politika = Health care services and policies

Abstract:

<p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 7 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai. <br><br> Europos socialinis tyrimas (EST) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai <br>tyrimo tikslai</b> yra trys: <ul> <li>fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, <li>kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, <li>sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius. </ul> Septintoji tyrimo banga vykdyta 22 šalyse taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje, atliekančioje lauko tyrimą. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70 % grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėjo į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Septintoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Požiūriai į imigraciją“ ir „Sveikatos socialinė nelygybė“. Pabaigoje respondentai atsakė į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką.</p> <p>Šiam duomenų rinkiniui sukurti naudota EST 7-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinio duomenų failo <b>2.0 versija</b> (Lietuvos duomenys) publikuota EST Duomenų archyve 2016-05-26. </p> <hr> <p>This dataset was created using <b>version 2.0</b> of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 7 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2016-05-26. </p>

Time Period:

2015-04-11-2015-06-13

Date of Collection:

2015-04-11-2015-06-13

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Kauno apskritis = Kaunas County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Telšių apskritis = Telšiai County, Alytaus apskritis = Alytus County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių (lit) ir rusų (rus) kalba. <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „ESS7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis“ nuo 2016-06-03 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0282; parengė 2018-06-15 <a href="mailto: vaidas.morkevicius@ktu.lt"> Morkevičius, Vaidas</a> ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit) and Russian (rus). </p> </p> <p> Dataset (data and metadata) “ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015” from 2018-06-15 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0282; produced by <a href="mailto: vaidas.morkevicius@ktu.lt"> Morkevičius, Vaidas</a> ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a> 2016-06-03. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend/Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<p><b>Tikimybinė: daugiapakopė = Probability: Multistage</b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <p><b>Sampling frame</b>: List of Elderships, smallest local administrative units (LAU2 – Eurostat, with a known population aged 15 and over) and the Address register of the Republic of Lithuania. <p><b>Sampling Design</b>: 2-domain design. <p><b>1stSampling Domain</b>: The 54 settlements (7 biggest cities and other towns including suburbs) that have a total population of 5 000 or more, (that is 65.11% of the population aged 15 and over). <p><b>Sampling Design</b>: 3-stage design: <br>At the first stage address are selected by a stratified sampled. The stratification is based on the 7 biggest cities with a population larger than 40 000 and the 10 counties of Lithuania. The selection within the strata is done by a simple random sampling. <br> At the second stage one household is selected from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. <br> At the third stage on persons is selected from each sampled household using the last birthday method. </p> <p><b>2ndSampling Domain</b>: The rest of settlements that include small towns and villages. <p><b>Sampling Design</b>: 4-stage design: <br> At the first stage Elderships, the smallest local administrative units (LAU2 – Eurostat, with a known population aged 15 and over) are selected by a stratified sample. The stratification is based on after the counties. The selection within the strata is done with probability proportional to the population aged 15+ in the Elderships. <br> At the second stage 8 addresses are selected from each sampled Eldership by a simple random sample. <br> At third stage one household is selected from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. <br> At the fourth stage on persons is selected from each sampled household using the last birthday method.

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) = Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI); Savipildos klausimynas: popieriuje = Self- administered questionnaire: Paper <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (6, PDF formatu) = Questionnaires (6, PDF format).</p> <p>Kortelės (2, PDF formatu) = Showcards (2, PDF format).</p> <p>Išankstinis laiškas respondentams (1, PDF formatu) = Advance letter to respondents (1, PDF format).</p> <p>Lankstinukas apie EST (1, PDF formatu) = Leaflet about ESS (1, PDF format).</p> <p>Instrukcijos apklausėjams (1, PDF formatu) = Interviewers’ instructions(1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (19, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (19, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p>Naujausias EST 7-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinis duomenų failas (2.2 versija) publikuotas <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7" target="_blank">EST Duomenų archyve</a> 2018-12-01 = Most recent version of the integrated data file (version 2.2) of countries participating in the ESS Round 7 published in the <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7" target="_blank">ESS Data Archive</a> on 2018-12-01. </p>

File Description--f2074

File: LiDA_SurveyData_0307_Data_v1.tab

 • Number of cases: 2250

 • No. of variables per record: 415

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:9A1P6g/3+eQ6BoiXOUde0A==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • essround - ESS banga (ESS)
 • edition - Versija (ESS)
 • proddate - Sukūrimo data (ESS)
 • idno - Respondento identifikacinis numeris
 • tvtot - A1|TV žiūrėjimas, iš viso, įprastą darbo dieną
 • tvpol - A2|TV žiūrėjimas, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną
 • ppltrst - A3|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam
 • pplfair - A4|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi
 • pplhlp - A5|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi
 • polintr - B1|Domėjimasis politika
 • psppsgv - B1a|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams
 • actrolg - B1b|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje
 • psppipl - B1c|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai
 • cptppol - B1d|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje
 • ptcpplt - B1e|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas
 • etapapl - B1f|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje
 • trstprl - B2|Pasitikėjimas Seimu
 • trstlgl - B3|Pasitikėjimas teisine sistema
 • trstplc - B4|Pasitikėjimas policija
 • trstplt - B5|Pasitikėjimas politikais
 • trstprt - B6|Pasitikėjimas politinėmis partijomis
 • trstep - B7|Pasitikėjimas Europos parlamentu
 • trstun - B8|Pasitikėjimas Jungtinių tautų organizacija
 • vote - B9|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose
 • prtvalt1 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (ESS7)
 • prtvalt2 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (ESS7)
 • prtvalt3 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (ESS7)
 • contplt - B11|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus
 • wrkprty - B12|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime
 • wrkorg - B13|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje
 • badge - B14|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką
 • sgnptit - B15|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją
 • pbldmn - B16|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje
 • bctprd - B17|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus
 • clsprty - B18a|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos
 • prtclalt - B18b|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva
 • prtdgcl - B18c|Kiek artima partija
 • lrscale - B19|Pozicija kairės-dešinės skalėje
 • stflife - B20|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai
 • stfeco - B21|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija
 • stfgov - B22|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe
 • stfdem - B23|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje
 • stfedu - B24|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas
 • stfhlth - B25|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas
 • gincdif - B26|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų žmonių pajamų skirtumus
 • freehms - B27|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori
 • euftf - B28|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi
 • imsmetn - B29|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • imdfetn - B30|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • eimpcnt - B30a|Ar leisti imigraciją iš neturtingų Europos šalių
 • impcntr - B31|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių
 • imbgeco - B32|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai
 • imueclt - B33|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina
 • imwbcnt - B34|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi
 • happy - C1|Ar yra laimingas
 • sclmeet - C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais
 • inprdsc - C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus
 • sclact - C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais
 • crmvct - C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti
 • aesfdrk - C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone
 • health - C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas
 • hlthhmp - C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos
 • rlgblg - C9|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnm - C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (ESS7)
 • rlgdnlt - C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva
 • rlgblge - C11|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnme - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (ESS7)
 • rlgdelt - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva
 • rlgdgr - C13|Religingumas
 • rlgatnd - C14|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • pray - C15|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu
 • dscrgrp - C16|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei
 • dscrrce - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės
 • dscrntn - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės
 • dscrrlg - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos
 • dscrlng - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos
 • dscretn - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės
 • dscrage - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus
 • dscrgnd - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties
 • dscrsex - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos
 • dscrdsb - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo
 • dscroth - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita
 • dscrdk - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo
 • dscrref - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti
 • dscrnap - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta
 • dscrna - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo
 • ctzcntr - C18|Ar Lietuvos pilietis
 • ctzshipc - C19|Pilietybė
 • brncntr - C20|Ar gimė Lietuvoje
 • cntbrthc - C21|Kurioje šalyje gimė
 • livecnta - C22|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą
 • lnghom1 - C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba
 • lnghom2 - C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba
 • blgetmg - C24|Savęs priskyrimas tautinei mažumai
 • facntr - C25|Ar tėvas gimė Lietuvoje
 • fbrncntb - C26|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • mocntr - C27|Ar motina gimė Lietuvoje
 • mbrncntb - C28|Kurioje šalyje gimė motina
 • mmbrn - C28a|Kurį mėnesį respondentas yra gimęs
 • qfimedu - D1|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti gerą išsilavinimą
 • qfimlng - D2|Svarbu imigruojant į Lietuvą: mokėti kalbėti lietuviškai
 • qfimchr - D3|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti krikščioniškas šaknis
 • qfimwht - D4|Svarbu imigruojant į Lietuvą: būti baltaodžiu
 • qfimwsk - D5|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti darbinių įgūdžių, kurių reikia Lietuvai
 • qfimcmt - D6|Svarbu imigruojant į Lietuvą: būti pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą
 • imtcjob - D7|Ar atvykstantys gyventi į Lietuvą, atima darbo vietas iš dirbančių Lietuvoje
 • imbleco - D8|Ar atvykstantys gyventi į Lietuvą, pasiima daugiau nei patys įdeda
 • imwbcrm - D9|Nusikalstamumo problemos dėl atvykstančių gyventi žmonių iš kitų šalių didėja
 • imdetbs - D10|Žmogus atvykęs gyventi į Lietuvą: būtų paskirtas respondento vadovu
 • imdetmr - D11|Žmogus atvykęs gyventi į Lietuvą: susituoktų su artimu giminaičiu
 • acetalv - D12|Gyvenamos vietovės rasinė etninė sudėtis respondento vertinimu
 • pplstrd - D13|Šaliai geriau, kai beveik visi žmonės laikosi tokių pačių papročių/tradicijų
 • lwdscwp - D14|Gerai, kad šalis turi įstatymą, draudžiantį rasinę/etninę diskriminac. darbe
 • gvrfgap - D15|Valdžia turėtų būti geranoriška svarstant prašymus suteikti pabėgėlio statusą
 • noimbro - D16|Kiek iš 100 Lietuvoje gyvenančių žmonių yra gimę už Lietuvos ribų
 • icbrnct - D17a|Ar respondentas yra gimęs Lietuvoje (žymėjo apklausėjas)
 • gvtrimg - D17b|Kaip valdžia elgiasi su tais, kurie neseniai atvyko gyventi iš kitų šalių
 • rlgueim - D18|Ar daugiau griauna religinius įsitikinimus ir papročius Lietuvoje ar turtina
 • dfegcf - D19|Ar turi draugų, kurie yra kitos rasės/etninės grupės nei dauguma gyventojų
 • dfegcon - D20|Ar dažnai viešose vietose susiduria su kitos rasės/etninės grupės žmonėmis
 • dfeghbg - D21|Susidūrimai su kitos rasės/etninės grupės žmonėmis: kiek jie būna blogi/geri
 • fclcntr - D22|Kiek artimas jaučiasi Lietuvai
 • smegbli - D23|Ar kai kurios rasės ar etninės grupės gimsta mažiau protingos nei kitos
 • smegbhw - D24|Ar kai kurios rasės ar etninės grupės gimsta darbštesnės nei kitos
 • smctmbe - D25|Ar kai kurios kultūros yra daug geresnės už kitas
 • aljewlv - D26|Ar leisti: žydams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • almuslv - D27|Ar leisti: musulmonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • algyplv - D28|Ar leisti: čigonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje
 • admaimg - D29|Kurį mėnesį respondentas yra gimęs (žymėjo apklausėjas)
 • alpfpe - D30|Ar leisti: aukštos kvalif. specialistams iš Baltarusijos atvykti/gyventi LR
 • alpfpne - D31|Ar leisti: aukštos kvalif. specialistams iš Turkijos atvykti/gyventi LR
 • allbpe - D32|Ar leisti: nekvalif. darbininkams iš Baltarusijos atvykti/gyventi LR
 • allbpne - D33|Ar leisti: nekvalif. darbininkams iš Turkijos atvykti/gyventi LR
 • etfruit - E1|Ar dažnai valgo vaisių, neįskaitant išgeriamų sulčių
 • eatveg - E2|Ar dažnai valgo daržovių arba salotų, neįskaitant bulvių
 • dosprt - E3|Kiek dienų per pastarąsias 7 d. užsiėmė fizine veikla bent 30 min. ar ilgiau
 • cgtsmke - E4|Respondento rūkymo elgsena
 • cgtsday - E5|Kiek cigarečių paprastai surūko per dieną
 • alcfreq - E6|Ar dažnai gerdavo gėrimų, turinčių alkoholio, per pastaruosius 12 mėnesių
 • alcwkdy - E7|Išgerto alkoholio gramai, kai paskutinį kartą gėrė pirmadienį-ketvirtadienį
 • alcwknd - E8|Išgerto alkoholio gramai, kai paskutinį kartą gėrė penktadienį-sekmadienį
 • icgndra - E9|Respondento lytis (žymėjo apklausėjas)
 • alcbnge - E10a-b|Ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. girtaudavo (atskirai vyrams/moterims)
 • height - E11|Koks respondento ūgis, neavint batų (cm)
 • weight - E12|Koks respondento svoris, neavint batų (kg)
 • dshltgp - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su šeimos gydytoju
 • dshltms - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su gydytoju specialistu
 • dshltnt - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su nė vienu iš jų
 • dshltref - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: atsisakė atsakyti
 • dshltdk - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: nežino
 • dshltna - E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: nėra atsakymo
 • medtrun - E14|Ar per pastar. 12 mėn. nepavyko gauti reikiamos medicininės konsultacijos
 • medtrnp - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: negalėjo už tai susimokėti
 • medtrnt - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: negalėjo atsiprašyti iš darbo
 • medtroc - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: turėjo kitų įsipareigojimų
 • medtrnl - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nebuvo prieinamas ten, kur gyvena
 • medtrwl - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: laukiančiųjų eilė buvo per ilga
 • medtrnaa - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nebuvo laisvo registracijos laiko
 • medtroth - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: kita
 • medtrnap - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: neatsakinėta
 • medtrref - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: atsisakė atsakyti
 • medtrdk - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nežino
 • medtrna - E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nėra atsakymo
 • medtrnu - E16|Nebuvo taip, kad nepavyktų gauti šios medicininės konsultacijos ar gydymo
 • hlpfmly - E17|Ar skiria kiek nors laiko šeimos narių/draugų/kaimynų priežiūrai/pagalbai
 • hlpfmhr - E18|Kiek paprastai valandų per savaitę skiria šiai priežiūrai/pagalbai
 • trhltacu - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: akupunktūra
 • trhltacp - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: akupresūra
 • trhltcm - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: tradicinė kinų medicina
 • trhltch - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: chiropraktika
 • trhltos - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: osteopatija
 • trhltho - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: homeopatija
 • trhltht - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: gydymas vaistažolėmis
 • trhlthy - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: hipnoterapija
 • trhltmt - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: gydomasis masažas
 • trhltpt - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: fizioterapija
 • trhltre - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: refleksologija
 • trhltsh - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: dvasinis gydymas
 • trhltnt - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nė vieno iš jų
 • trhltref - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: atsisakė atsakyti
 • trhltdk - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nežino
 • trhltna - E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nėra atsakymo
 • fltdpr - E20|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi prislėgtas
 • flteeff - E21|Kiek laiko per pastarąją savaitę atrodė, kad viską tenka daryti per vargus
 • slprl - E22|Kiek laiko per pastarąją savaitę miegas būdavo neramus
 • wrhpp - E23|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo laimingas
 • fltlnl - E24|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi vienišas
 • enjlf - E25|Kiek laiko per pastarąją savaitę džiaugdavosi gyvenimu
 • fltsd - E26|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo liūdnas
 • cldgng - E27|Kiek laiko per pastarąją savaitę nekildavo rankos ką nors daryti
 • hltprhc - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: širdies ar kraujotakos problemos
 • hltprhb - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: aukštas kraujo spaudimas
 • hltprbp - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: kvėpavimo problemos
 • hltpral - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: alergijos
 • hltprbn - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nugaros ar sprando skausmai
 • hltprpa - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: plaštakų/rankų raumenų ar sąnarių skausmai
 • hltprpf - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: pėdų ar kojų raumenų ar sąnarių skausmai
 • hltprsd - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: skrandžio ar virškinimo problemos
 • hltprsc - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: odos būklės problemos
 • hltprsh - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: stiprūs galvos skausmai
 • hltprdi - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: diabetas
 • hltprnt - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nė vienos iš jų
 • hltprref - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: atsisakė atsakyti
 • hltprdk - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nežino
 • hltprna - E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nėra atsakymo
 • hltphhc - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: širdies ar kraujotakos problemos
 • hltphhb - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: aukštas kraujo spaudimas
 • hltphbp - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: kvėpavimo problemos
 • hltphal - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: alergijos
 • hltphbn - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nugaros ar sprando skausmai
 • hltphpa - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: plaštakų/rankų raumenų/sąnarių skaus.
 • hltphpf - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: pėdų/kojų raumenų/sąnarių skausmai
 • hltphsd - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: skrandžio ar virškinimo problemos
 • hltphsc - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: odos būklės problemos
 • hltphsh - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: stiprūs galvos skausmai
 • hltphdi - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: diabetas
 • hltphnt - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nė vienos iš jų
 • hltphnap - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: neatsakinėta
 • hltphref - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: atsisakė atsakyti
 • hltphdk - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nežino
 • hltphna - E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nėra atsakymo
 • hltprca - E30|Ar šiuo metu turi ar kada nors anksčiau turėjo kurių nors sveikatos problemų
 • cnfpplh - E31|Ar dažnai, kai augo, kildavo rimtų konfliktų tarp namuose gyvenančių žmonių
 • fnsdfml - E32|Ar dažnai, kai augo, patirdavo didelių finansinių sunkumų
 • hhmmb - F1|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą ir vaikus
 • gndr - F2|Respondento lytis
 • gndr2 - F2|Antro namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr3 - F2|Trečio namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr4 - F2|Ketvirto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr5 - F2|Penkto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr6 - F2|Šešto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr7 - F2|Septinto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr8 - F2|Aštunto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr9 - F2|Devinto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr10 - F2|Dešimto namų ūkio gyventojo lytis
 • agea - F3|Respondento amžius, suskaičiuotas (ESS7)
 • agea_r1 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • agea_r2 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • yrbrn - F3|Respondento gimimo metai
 • yrbrn2 - F3|Antro namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn3 - F3|Trečio namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn4 - F3|Ketvirto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn5 - F3|Penkto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn6 - F3|Šešto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn7 - F3|Septinto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn8 - F3|Aštunto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn9 - F3|Devinto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn10 - F3|Dešimto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • rshipa2 - F4|Antro namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa3 - F4|Trečio namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa4 - F4|Ketvirto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa5 - F4|Penkto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa6 - F4|Šešto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa7 - F4|Septinto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa8 - F4|Aštunto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa9 - F4|Devinto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa10 - F4|Dešimto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • icpart1 - F5|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • rshpsts - F6|Respondento ryšys su kartu gyvenančiu vyru, žmona, partneriu,-e
 • lvgptnea - F7|Ar kada nors gyveno su partneriu oficialiai nesusituokęs,-usi
 • dvrcdeva - F8|Ar kada nors buvo oficialiai išsiskyręs,-usi
 • icpart2 - F9|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • iccohbt - F10|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e nesusituokęs,-usi (žymėjo apklausėjas)
 • marsts - F11|Dabartinė oficiali šeimyninė padėtis
 • maritalb - F11|Oficiali šeiminė padėtis, išvestinė
 • chldhm - F12|Respondentas turi vaikų gyvenančių kartu namuose (žymėjo apklausėjas)
 • chldhhe - F13|Ar kada nors kartu su respondentu namų ūkyje gyveno vaikai, įvaikiai ir pan.
 • domicil - F14|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • anypacc - F14a|Kurios problemos tinka apibūdinti respondento būstui
 • edulvlb - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (ESS7)
 • eisced - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvdlt - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • eduyrs - F16|Kiek metų mokėsi skaičiuojant pilnais metais dieniniame skyriuje
 • pdwrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: dirbo apmokamą darbą
 • edctn - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: mokėsi
 • uempla - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uempli - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbld - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: serga ilgalaike (lėt.) liga ar turi negalią
 • rtrd - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: pensijoje
 • cmsrv - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: prival., altern. krašto apsaugos tarnyboje
 • hswrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: namų ruoša, vaikų ar kitų asmenų priežiūra
 • dngoth - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: kita
 • dngref - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: atsisakė atsakyti
 • dngdk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nežinojo
 • dngna - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nėra atsakymo
 • icomdng - F17b|Vienas ar keli užsiėmimai per praėjusias 7 dienas (žymėjo apklausėjas)
 • mainact - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • mnactic - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 d.visi resp. išvestinis
 • icpdwrk - F17d|Ar respondentas dirba apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwk - F18|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas dirbo apmokamą darbą
 • pdjobev - F19|Ar kada nors dirbo apmokamą darbą
 • pdjobyr - F20|Kuriais metais paskutinį kartą dirbo apmokamą darbą
 • emplrel - F21|Respondento pagrindinio darbo tipas
 • emplno - F22|Kiek darbuotojų turi/turėjo respondentas
 • wrkctra - F23|Darbo sutartis terminuota ar neterminuota
 • estsz - F24|Dirbančiųjų skaičius pagrindinėje darbovietėje
 • jbspv - F25|Ar pagrindiniame darbe atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • njbspv - F26|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą atsakingas
 • wkdcorga - F27|Ar vadovybė darbe leidžia/leido spęsti, kaip organizuoti kasdienį darbą
 • iorgact - F28|Ar vadovybė darbe leidžia/leido daryti įtaką organizacijos veiklos politikai
 • icwhct - F29|Turi įprastą darbo grafiką ar darbo sutartyje numatytas valandų skaičius
 • wkhct - F29|Darbo val. skaičius per savaitę pagr. darbe pagal sutartį be viršvalandžių
 • wkhtot - F30|Paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įskaitant viršvalandžius
 • nacer2 - F31|Pagrindinė respondento darbovietės veiklos sritis, NACE rev. 2 kodai
 • tporgwk - F32|Organizacijos, kurioje dirba/dirbo, tipas
 • isco08 - F33-34a|Respondento profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • wrkac6m - F35|Ar per praėj. 10 metų dirbo apmokamą darbą kitoje šalyje 6 ar daugiau mėn.
 • jbexpvi - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: rankinių įrankių arba mašinų vibracija
 • jbexpti - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: varginančiomis ar skausmingomis pozomis
 • jbexpml - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: žmonių kilnojimu ar kitu darbu padedant jiems
 • jbexpmc - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: sunkių krovinių nešimu/rankiniu darbu su jais
 • jbexpnt - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: nė vienu iš jų
 • jbexpnap - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: netaikoma
 • jbexpref - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: atsisakau atsakyti
 • jbexpdk - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: nežinau
 • jbexpna - F35a|Turėtame darbe susidūrė su: nėra atsakymo
 • jbexevl - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: labai dideliu triukšmu
 • jbexevh - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: labai aukšta temperatūra
 • jbexevc - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: labai žema temperatūra
 • jbexera - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: radiacija, tokia kaip rentgeno spinduliai
 • jbexecp - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: su cheminiais produktais/chem. garų įkvėpimu
 • jbexebs - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: kitokių rūšių dūmų, smulkių dalelių įkvėpimu
 • jbexent - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: nė vienu iš jų
 • jbexenap - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: netaikoma
 • jbexeref - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: atsisakau atsakyti
 • jbexedk - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: nežinau
 • jbexena - F35b|Turėtame darbe susidūrė su: nėra atsakymo
 • uemp3m - F36|Ar kada nors buvo be darbo ir ieškojo darbo ilgiau nei 3 mėn.
 • uemp12m - F37|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant tęsėsi 12 ar daugiau mėn.
 • uemp5yr - F38|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant buvo per praėjusius 5 metus
 • mbtru - F39|Ar yra/buvo profesinės sąjungos ar panašios organizacijos narys
 • hincsrca - F40|Pagrindinis namų ūkio pajamų šaltinis
 • hinctnta - F41|Namų ūkio bendros mėn. pajamos iš visų šaltinių, po visų mokesčių nuskaitymo
 • hincfel - F42|Namų ūkio pajamų subjektyvus vertinimas
 • icpart3 - F43|Ar respondentas gyvena su vyru, žmona ar partneriu (žymėjo apklausėjas)
 • edulvlpb - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis (ESS7)
 • eiscedp - F44|Aukščiausias respond. partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvpdlt - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • pdwrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: dirbo apmokamą darbą
 • edctnp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: mokėsi
 • uemplap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uemplip - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbldp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: serga ilgalaike liga, turi negalią
 • rtrdp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: pensijoje
 • cmsrvp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: prival., altern. krašto apsaugos tar.
 • hswrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: namų ruoša, vaikų, kitų asmenų priež.
 • dngothp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: kita
 • dngdkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nežinojo
 • dngnapp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: neatsakinėta
 • dngrefp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: atsisakė atsakyti
 • dngnap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nėra atsakymo
 • icomdnp - F45b|Vienas ar keli partnerio užsiėmimai per praėj. 7 d. (žymėjo apklausėjas)
 • mnactp - F45c|Partnerio pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • icppdwk - F45d|Ar partneris dirba/-o apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwkp - F46|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas partneris dirbo apmokamą darbą
 • isco08p - F47-49|Respondento partnerio profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • emprelp - F50|Respondento partnerio pagrindinio darbo tipas
 • wkhtotp - F51|Partnerio paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įsk. viršval.
 • edulvlfb - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis (ESS7)
 • eiscedf - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvfdlt - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprf14 - F53|Tėvo užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occf14b - F55|Tėvo profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • edulvlmb - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, (ESS7)
 • eiscedm - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvmdlt - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprm14 - F57|Motinos užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occm14b - F59|Motinos profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • atncrse - F60|Ar tobulino darbinius įgūdžius ir žinias kursuose ar pan. per praėj. 12 mėn.
 • anctry1 - F61|Pirmas respondento kilmės apibūdinimas (Lietuva)
 • anctry2 - F61|Antras respondento kilmės apibūdinimas (Lietuva)
 • ipcrtiv - Ha|Svarbu generuoti naujas idėjas ir būti kūrybingam, viską daryti originaliai
 • imprich - Hb|Svarbu būti turtingam, turėti daug pinigų ir brangių daiktų
 • ipeqopt - Hc|Svarbu visų lygios galimybės, kad su visais būtų elgiamasi vienodai
 • ipshabt - Hd|Svarbu demonstruoti savo gabumus, kad žmonės žavėtųsi jo veikla
 • impsafe - He|Svarbu gyventi saugioje aplinkoje, vengti grėsmių saugumui
 • impdiff - Hf|Svarbu netikėtumai, naujos veiklos, išbandyti kuo daugiau įvairių dalykų
 • ipfrule - Hg|Svarbu daryti tai, kas pasakyta ir laikytis taisyklių
 • ipudrst - Hh|Svarbu suprasti kitokius žmones, išklausyti jų nuomones
 • ipmodst - Hi|Svarbu būti paprastam ir kukliam, stengtis neatkreipti į save dėmesio
 • ipgdtim - Hj|Svarbu gerai leisti laiką, palepinti save
 • impfree - Hk|Svarbu pačiam viską spręsti ir būti nepriklausomam nuo kitų
 • iphlppl - Hl|Svarbu padėti aplinkiniams žmonėms, rūpintis jų gerove
 • ipsuces - Hm|Svarbu, kad veikla būtų sėkminga, kad žmonės įvertintų pasiekimus
 • ipstrgv - Hn|Svarbu, kad valstybė būtų stipri, užtikrintų piliečių saugumą ir juos gintų
 • ipadvnt - Ho|Svarbu nuotykiai, rizika, gyventi įdomų gyvenimą
 • ipbhprp - Hp|Svarbu visada elgtis tinkamai, kad aplinkiniai nevertintų neigiamai
 • iprspot - Hq|Svarbu, kad gerbtų kiti žmonės, darytų tai, ką jis sako
 • iplylfr - Hr|Svarbu būti atsidavusiam draugams, aukotis dėl artimų žmonių
 • impenv - Hs|Svarbu saugoti aplinką, kad žmonės rūpintųsi gamta
 • imptrad - Ht|Svarbu laikytis tradicijų, religinių arba savo šeimos papročių
 • impfun - Hu|Svarbu išnaudoti galimybes pasilinksminti, daryti tai, kas teikia malonumą
 • region - Regionas, Lietuva (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)
 • regunit - Regioninio vieneto lygmuo
 • inwdds - Interviu pradžia: mėnesio diena
 • inwmms - Interviu pradžia: mėnuo
 • inwyys - Interviu pradžia: metai
 • inwshh - Interviu pradžia: valanda
 • inwsmm - Interviu pradžia: minutės
 • inwdde - Interviu pabaiga: mėnesio diena
 • inwmme - Interviu pabaiga: mėnuo
 • inwyye - Interviu pabaiga: metai
 • inwehh - Interviu pabaiga: valanda
 • inwemm - Interviu pabaiga: minutės
 • inwtm - Interviu (pagrindinio klausimyno) trukmė minutėmis
 • spltadmf - Respondentui pateikta papildomo klausimyno versija
 • supqad1 - Papildomo klausimyno administravimas 1
 • supqdd - Papildomo klausimyno užpildymo data: mėnesio diena
 • supqmm - Papildomo klausimyno užpildymo data: mėnuo
 • supqyr - Papildomo klausimyno užpildymo data: metai
 • dweight - Dizaino svoris
 • pspwght - Jungtinis dizaino ir korekcijos pagal populiaciją svoris
 • pweight - Populiacijos dydžio svoris (turi būti naudojamas kartu su DWEIGHT ar PSPWGHT)

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RSogqm8UcIq2T2DcGOkynA==

Versija (LiDA)

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9NMwJYFrcI3BvR9X6UO2bw==

ESS banga (ESS)

f2074 Location:

Summary Statistics: Min. 7.0; Mean 7.0; Valid 2250.0; StDev 0.0; Max. 7.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kkTozn7a+31uiu/zwwv54g==

Versija (ESS)

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QgfbCVXwBKOWLiUfSTi7sA==

Sukūrimo data (ESS)

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:dhJEzfQ12YGGr3yc5dPe6Q==

Respondento identifikacinis numeris

f2074 Location:

Summary Statistics: Max. 2250.0; StDev 649.6633743716818; Min. 1.0; Mean 1125.5; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:K13w2Y69UDxhjyMGnhf1tQ==

A1|TV žiūrėjimas, iš viso, įprastą darbo dieną

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.

290

0.

Visai tam neskiriu laiko

87

99.

Nėra atsakymo

0

7.

Daugiau negu 3 val.

533

5.

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.

334

88.

Nežinau

34

2.

Nuo 0,5 val. iki 1 val.

192

1.

Mažiau negu 0,5 val.

71

6.

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.

297

4.

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.

412

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 10.366021114933602; Valid 2250.0; Max. 88.0; Mean 5.843555555555542; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zSICy8zH+f9BSUcrlcqiZw==

A2|TV žiūrėjimas, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Daugiau negu 3 val.

54

0.

Visai tam neskiriu laiko

161

1.

Mažiau negu 0,5 val.

577

3.

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.

309

6.

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.

41

66.

Neatsakinėta

87

4.

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.

124

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.

61

2.

Nuo 0,5 val. iki 1 val.

807

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

29

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2250.0; StDev 15.560173592322501; Min. 0.0; Mean 5.705333333333337;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b/aZsPo0t/5UWeWiwKy9LA==

A3|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Dauguma žmonių galima pasitikėti

31

5.

5

410

0.

Su žmonėmis reikia būti labai atsargiam/-iai

121

2.

2

202

88.

Nežinau

13

1.

1

110

8.

8

204

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

293

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

54

3.

3

234

7.

7

302

4.

4

276

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 6.741317687355257; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 5.2506666666666595;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AUOUTJ0gOW6l1i3Lz9jmkw==

A4|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

88

5.

5

483

2.

2

116

1.

1

71

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

82

7.

7

332

3.

3

198

6.

6

289

8.

8

228

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Dauguma žmonių stengtųsi manimi pasinaudoti

78

10.

Dauguma žmonių stengtųsi būti sąžiningi su manimi

38

4.

4

247

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 8.464; Valid 2250.0; Max. 88.0; StDev 16.201454957197605

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CP6alIvg4pkwglqotBFMEg==

A5|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

12

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

243

0.

Žmonės dažniausiai rūpinasi tik savimi

103

7.

7

230

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

427

10.

Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems

30

6.

6

302

3.

3

302

8.

8

135

4.

4

290

1.

1

138

9.

9

38

Summary Statistics: Mean 4.9; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 6.496176663965085; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:waj0ABTVCfbeuIvFucVf8Q==

B1|Domėjimasis politika

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visiškai nesidomite

648

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

26

3.

Mažai domitės

1028

1.

Labai domitės

53

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pakankamai domitės

495

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.9409123978920045; Valid 2250.0; Mean 3.0786666666666695; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2yNVPjDTfMHUOBb0KATB3Q==

B1a|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Leidžia visiškai

17

6.

6

154

2.

2

335

1.

1

245

0.

Neleidžia nė kiek

389

9.

9

20

3.

3

371

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

106

5.

5

227

4.

4

231

88.

Nežinau

105

8.

8

50

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 6.996888888888911; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 18.072048117901065;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l3I+La6WLmFVuZX8Led7+w==

B1b|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

217

6.

6

116

88.

Nežinau

129

2.

2

250

4.

4

168

9.

9

26

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

116

3.

3

260

8.

8

83

10.

Esu visiškai pajėgus/-i

40

1.

1

355

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai nesu pajėgus/-i

490

Summary Statistics: StDev 19.950717404254327; Min. 0.0; Valid 2250.0; Mean 7.800000000000011; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kdMYn6tf1jnDYcy9JllK2A==

B1c|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

86

9.

9

16

4.

4

213

8.

8

41

1.

1

318

6.

6

98

3.

3

345

5.

5

192

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

70

0.

Neleidžia nė kiek

512

2.

2

350

10.

Leidžia visiškai

9

Summary Statistics: StDev 16.534265387986004; Mean 5.810222222222242; Valid 2250.0; Max. 88.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LZjPdENUN1dqz0j6r9FO9w==

B1d|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

92

7.

7

111

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

117

1.

1

343

0.

Visiškai nesu užtikrintas/-a

492

9.

9

43

4.

4

166

88.

Nežinau

125

3.

3

224

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

262

10.

Esu visiškai užtikrintas/-a

35

5.

5

240

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 19.65374003986204; Max. 88.0; Mean 7.713333333333354; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qdrfz2Zgm24QxEnACPtBBg==

B1e|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

375

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Nerūpi nė kiek

513

1.

1

300

88.

Nežinau

43

4.

4

225

2.

2

319

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Rūpi visiškai

3

6.

6

119

8.

8

35

7.

7

96

5.

5

212

9.

9

10

Summary Statistics: Mean 4.263555555555579; Valid 2250.0; StDev 11.896259590453928; Max. 88.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mN/3KVluLArKoQWCSVYoMQ==

B1f|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

245

6.

6

96

8.

8

51

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

202

0.

Visiškai nėra lengva

534

4.

4

181

2.

2

258

3.

3

234

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Ypatingai lengva

22

1.

1

315

9.

9

31

7.

7

81

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 24.506801065288567; Valid 2250.0; Max. 88.0; Mean 10.359111111111096

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VuM+vgQeFquy42dp/gpW9g==

B2|Pasitikėjimas Seimu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

12

1.

1

260

3.

3

350

4.

4

242

5.

5

336

2.

2

281

10.

Visiškai pasitikiu

11

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

35

8.

8

61

6.

6

168

0.

Visiškai nepasitikiu

380

7.

7

114

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 4.494222222222217; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 88.0; StDev 10.752282165209738;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5rHR85hsHb260KjW2S6j3g==

B3|Pasitikėjimas teisine sistema

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

362

8.

8

181

88.

Nežinau

65

9.

9

59

0.

Visiškai nepasitikiu

210

2.

2

191

7.

7

203

3.

3

278

6.

6

235

1.

1

158

10.

Visiškai pasitikiu

41

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

267

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 6.752000000000011; StDev 14.245506901271273; Max. 88.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bylaaao0bNaXkTX22nO7LQ==

B4|Pasitikėjimas policija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

44

4.

4

185

9.

9

147

3.

3

139

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

286

10.

Visiškai pasitikiu

119

2.

2

102

6.

6

264

1.

1

100

0.

Visiškai nepasitikiu

126

7.

7

338

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

400

Summary Statistics: Mean 7.148444444444446; StDev 11.715017165686643; Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ci12bCb9MIFmK7YTvQU70A==

B5|Pasitikėjimas politikais

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

298

10.

Visiškai pasitikiu

7

5.

5

311

88.

Nežinau

50

4.

4

288

3.

3

334

0.

Visiškai nepasitikiu

376

6.

6

144

8.

8

44

9.

9

13

7.

7

95

1.

1

290

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 12.723475154955802; Mean 4.9168888888888755; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D8NKr38Zniu07acB1jqgkg==

B6|Pasitikėjimas politinėmis partijomis

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

61

5.

5

254

2.

2

335

0.

Visiškai nepasitikiu

430

7.

7

89

10.

Visiškai pasitikiu

8

9.

9

12

4.

4

216

6.

6

132

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

49

1.

1

305

3.

3

359

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 14.015922886593222; Mean 5.132888888888892; Min. 0.0; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Am3rTZeKQHgtNu1mPdeNGQ==

B7|Pasitikėjimas Europos parlamentu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

139

10.

Visiškai pasitikiu

53

3.

3

169

5.

5

373

0.

Visiškai nepasitikiu

186

88.

Nežinau

167

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

128

8.

8

260

4.

4

184

1.

1

111

7.

7

238

6.

6

242

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2250.0; Mean 11.143555555555542; Min. 0.0; StDev 21.923759641005883;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5dRMi1X+lH2/3HUClbm88g==

B8|Pasitikėjimas Jungtinių tautų organizacija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

147

8.

8

242

5.

5

337

1.

1

96

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Visiškai pasitikiu

94

88.

Nežinau

308

6.

6

195

4.

4

135

2.

2

112

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai nepasitikiu

170

9.

9

176

7.

7

238

Summary Statistics: StDev 28.55824299951266; Max. 88.0; Valid 2250.0; Min. 0.0; Mean 16.616000000000014;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g//8bZ2sEVI/hcQgkQjSng==

B9|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

35

2.

Ne

854

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

1156

3.

Neturėjo balsavimo teisės

205

Summary Statistics: Mean 1.670666666666669; StDev 1.0280555320446272; Max. 8.0; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hp8YhQRT57suN7r4ozIhcw==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (ESS7)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

121

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

67

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

154

13.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

3

2.

Respublikonų partija (RP)

1

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

101

66.

Neatsakinėta

1094

12.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

4

18.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

1

15.

Partija 'Jaunoji Lietuva' (JL)

4

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

314

3.

Darbo partija (DP)

193

16.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

13

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

3

11.

Krikščionių partija (KP)

2

88.

Nežinau

23

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

14

10.

Nacionalinis susivienijimas 'Už Lietuvą Lietuvoje' (ULL)

7

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatų sąrašą

22

44.

Nebalsavo už kandidatų sąrašą

14

77.

Atsisakau atsakyti

52

14.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

43

17.

Emigrantų partija (EP)

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 88.0; StDev 30.31286185098932; Mean 38.48133333333346

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sBfRJC384qhdAHYnBLMesA==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (ESS7)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

30

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

0

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

115

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

8

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

2

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

39

27.

Žemaičių partija (ZP)

0

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

36

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

1

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

1

2.

Respublikonų partija (RP)

2

66.

Neatsakinėta

1094

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

80

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

1

20.

Emigrantų partija (EP)

0

99.

Nėra atsakymo

0

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

0

44.

Nebalsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

104

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

62

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

1

28.

Išsikėlė pats

6

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

77.

Atsisakau atsakyti

49

14.

Krikščionių partija (KP)

0

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

54

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

1

3.

Darbo partija (DP)

167

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

6

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

247

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

142

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

2

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2250.0; StDev 29.275410102644855; Min. 1.0; Mean 41.12177777777789;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ucs874qN9U+FQtNa/TwJdA==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (ESS7)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

14.

Krikščionių partija (KP)

0

3.

Darbo partija (DP)

101

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

0

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

33

2.

Respublikonų partija (RP)

0

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

138

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

20.

Emigrantų partija (EP)

0

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

1

66.

Neatsakinėta

1094

44.

Nebalsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

369

77.

Atsisakau atsakyti

47

27.

Žemaičių partija (ZP)

0

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

61

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

84

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

0

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

5

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

0

88.

Nežinau

17

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

157

33.

Nebuvo antrojo rinkimų turo vienmandatėje apygardoje

43

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

24

28.

Išsikėlė pats

4

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

19

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

1

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

1

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

0

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

6

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

43

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

1

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

1

Summary Statistics: Mean 47.18444444444456; StDev 24.76051999908286; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ATkYjIOw4Qq4rwOcVx3O7g==

B11|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

6

1.

Taip

237

2.

Ne

2007

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 1.9106666666666665; Min. 1.0; StDev 0.43981685019599304; Max. 8.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fQWlwJ2kMkLSYHBYHQPrRw==

B12|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

2140

8.

Nežinau

10

1.

Taip

100

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.4519061397375076; Max. 8.0; Mean 1.9822222222222223; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ixsVxFof8I4uCoJSuZPRng==

B13|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

101

8.

Nežinau

14

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

2135

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.5186051835417848; Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 1.9924444444444442

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JYkHJmVcytxTURdBAf4m6g==

B14|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

9

2.

Ne

2133

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

108

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 1.9760000000000002; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.437617544394993

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NNf4PJjzU9zJXc+iF/BIeg==

B15|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2089

1.

Taip

148

8.

Nežinau

13

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 1.968888888888889; Max. 8.0; Valid 2250.0; Min. 1.0; StDev 0.5224281570604382;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yIMH6s8zB0XnnwPvXjz0+g==

B16|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

47

2.

Ne

2189

8.

Nežinau

14

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2250.0; Mean 2.0164444444444447; StDev 0.49469913765499174; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7LgQ63NicPQy9lzGN7JEGw==

B17|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2151

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

18

1.

Taip

81

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.5692099788302957; Min. 1.0; Valid 2250.0; Mean 2.0119999999999996

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wgTLYrGSfqT4d/oso8rDkw==

B18a|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

134

1.

Taip

683

2.

Ne

1433

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 2.0537777777777766; Valid 2250.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.5638895441807632;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aFyktC9TdadFZmJOnbigqg==

B18b|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

3

3.

Darbo partija (DP)

122

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

78

66.

Neatsakinėta

1567

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

1

20.

Emigrantų partija (EP)

0

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

3

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

1

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

112

28.

Kita

0

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

2

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

1

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

3

77.

Atsisakau atsakyti

21

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

25

14.

Krikščionių partija (KP)

1

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

0

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

131

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

0

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

3

2.

Respublikonų partija (RP)

0

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

45

27.

Žemaičių partija (ZP)

1

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

0

88.

Nežinau

3

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

74

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

2

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

51

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 48.7337777777779; StDev 27.246397511648834; Min. 1.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nwSQiErRCKgFY/LcOiua8Q==

B18c|Kiek artima partija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1591

2.

Pakankamai artima

445

3.

Nelabai artima

140

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Labai artima

40

4.

Visiškai neartima

9

8.

Nežinau

25

Summary Statistics: Mean 4.947555555555563; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.7672243946830877; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fROKb0oLDyEgiIRbeUUM2g==

B19|Pozicija kairės-dešinės skalėje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

104

9.

9

42

88.

Nežinau

690

4.

4

175

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Dešinė

45

6.

6

162

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

140

5.

5

551

2.

2

100

1.

1

57

8.

8

111

0.

Kairė

73

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 30.40533333333345; StDev 38.35742795385538

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5xtC+ADgdUlOjVMEzLQsfw==

B20|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

208

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

159

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

399

8.

8

366

4.

4

193

5.

5

374

2.

2

99

1.

1

38

10.

Ypatingai patenkintas/-a

68

6.

6

272

88.

Nežinau

19

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

55

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2250.0; StDev 7.864301116676069; Mean 6.505777777777775; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c8E6sySknjt2aygHx5YihQ==

B21|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

179

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

127

5.

5

460

2.

2

256

3.

3

351

10.

Ypatingai patenkintas/-a

7

1.

1

124

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

14

88.

Nežinau

45

6.

6

272

8.

8

56

4.

4

359

Summary Statistics: StDev 11.926322274113575; Mean 5.739555555555564; Max. 88.0; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dkDcHsDS7Ope0Lgvt8kcsA==

B22|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Ypatingai patenkintas/-a

12

88.

Nežinau

66

7.

7

154

1.

1

150

4.

4

346

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

164

2.

2

249

3.

3

338

8.

8

65

9.

9

30

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

435

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

241

Summary Statistics: StDev 14.344222107530475; Mean 6.427999999999981; Valid 2250.0; Max. 88.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qx3zW89fumvsc6Q+vf/2DQ==

B23|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

248

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

159

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

286

1.

1

142

5.

5

417

2.

2

167

3.

3

275

8.

8

153

9.

9

42

10.

Ypatingai patenkintas/-a

19

6.

6

241

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

101

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 17.46509833351698; Mean 8.174222222222252; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DlpSkW0bd43XsmeWZVMonA==

B24|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

206

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

57

1.

1

63

10.

Ypač gera

21

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

194

4.

4

234

7.

7

308

2.

2

120

0.

Ypač bloga

67

6.

6

286

88.

Nežinau

290

5.

5

404

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 27.85516105378228; Mean 15.797333333333533; Min. 0.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7jDe2paXD4ZGBaK71iRFlw==

B25|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

305

2.

2

161

1.

1

96

8.

8

217

10.

Ypač gera

20

3.

3

236

88.

Nežinau

44

9.

9

44

7.

7

351

0.

Ypač bloga

72

5.

5

421

6.

6

283

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 6.582222222222228; Max. 88.0; StDev 11.70941500177575; Min. 0.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3rhUxYvXZbgBsPZQGQndZQ==

B26|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų žmonių pajamų skirtumus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

47

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

212

1.

Labai pritariu

1140

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

816

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

26

5.

Labai nepritariu

9

Summary Statistics: Mean 1.710666666666665; Max. 8.0; StDev 1.0262547222801013; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/EOQl2I83dOoIaUoKRmiGQ==

B27|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

630

1.

Labai pritariu

87

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

624

2.

Pritariu

253

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

482

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

174

Summary Statistics: StDev 1.6102056437938528; Mean 3.97111111111112; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JxHQr+p/3/L3Bq8nbQTg1Q==

B28|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

185

0.

Vienijimasis jau per toli pažengęs

73

7.

7

236

9.

9

92

88.

Nežinau

356

3.

3

149

8.

8

168

10.

Vienijimasis turėtų ir toliau tęstis

199

1.

1

72

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

139

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

191

5.

5

390

Summary Statistics: Mean 18.56666666666671; Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 30.209469538538702; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qX6iEm8qyCEP6Ao0c8ES1w==

B29|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

821

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

184

3.

Reiktų leisti vienam kitam

460

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

586

4.

Neleisti nei vienam

199

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.8412423014872144; Max. 8.0; Mean 2.6115555555555563; Valid 2250.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sOrQlllgTjfAAbOxOCdlJw==

B30|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

623

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Neleisti nei vienam

302

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

848

8.

Nežinau

191

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

286

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.771418700711527; Mean 2.9275555555555544; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jxs+4x4u5z+7sGiTC+S7sQ==

B30a|Ar leisti imigraciją iš neturtingų Europos šalių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

204

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

751

3.

Reiktų leisti vienam kitam

689

4.

Neleisti nei vienam

428

8.

Nežinau

178

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 3.070666666666672; Min. 1.0; StDev 1.691366932014028; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dS6Hsg7DH6ClQalQp7n9Jw==

B31|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

195

4.

Neleisti nei vienam

590

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

619

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

162

3.

Reiktų leisti vienam kitam

684

Summary Statistics: StDev 1.7078860787422363; Valid 2250.0; Mean 3.27644444444444; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v+Nwml6/M81rpIk3l71InQ==

B32|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

64

88.

Nežinau

217

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

272

2.

2

122

3.

3

196

8.

8

166

5.

5

575

7.

7

253

10.

Ekonomikai yra gerai

63

9.

9

57

4.

4

205

0.

Ekonomikai yra blogai

60

Summary Statistics: Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 24.55264498324228; Mean 13.138222222222257; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JWgjkay//OryDnttk6eV1Q==

B33|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

246

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

253

5.

5

594

0.

Griauna kultūrinį gyvenimą

59

10.

Turtina kultūrinį gyvenimą

67

1.

1

90

88.

Nežinau

196

3.

3

181

7.

7

237

9.

9

53

2.

2

130

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

144

Summary Statistics: Mean 12.25377777777777; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 23.499241663864886; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4f4P7ykGRI2wczroA9L/iA==

B34|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Geresnė vieta gyventi

47

1.

1

61

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

223

5.

5

696

0.

Blogesnė vieta gyventi

47

6.

6

252

3.

3

196

8.

8

118

7.

7

202

88.

Nežinau

283

2.

2

100

9.

9

25

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 15.417777777777832; Max. 88.0; Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 27.599605690606513;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pdP9pzrfHVyvFYUTVwhRGg==

C1|Ar yra laimingas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

62

1.

1

21

0.

Ypač nelaimingas/-a

23

7.

7

402

3.

3

140

6.

6

243

10.

Ypač laimingas/-a

92

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

396

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

186

88.

Nežinau

48

4.

4

181

8.

8

456

Summary Statistics: StDev 11.99935114264409; Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2250.0; Mean 8.003111111111096

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5/032HYX7/Au4yDmvkQdEw==

C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kartą per savaitę

365

7.

Kasdien

158

88.

Nežinau

54

99.

Nėra atsakymo

0

6.

Keletą kartų per savaitę

303

2.

Rečiau negu kartą per mėnesį

422

3.

Kartą per mėnesį

342

4.

Keletą kartų per mėnesį

524

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Niekada

82

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 6.021777777777795; Valid 2250.0; Max. 88.0; StDev 12.957397321551495;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:36X6W9eKZFYsx01n6xgMAw==

C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

666

3.

3

346

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4-6

172

99.

Nėra atsakymo

0

6.

10 ar daugiau

12

0.

Nė vieno

314

2.

2

595

5.

7-9

21

88.

Nežinau

124

Summary Statistics: StDev 19.718602416520486; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 6.520444444444454; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ms7Mu9Tt1UY9hZ5rulYxTA==

C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Dažniau nei dauguma

187

1.

Daug rečiau negu dauguma

286

2.

Rečiau negu dauguma

526

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Panašiai kaip ir dauguma

1098

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

116

5.

Daug dažniau nei dauguma

37

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 1.4723847331894917; Min. 1.0; Mean 2.8857777777777796; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:od7cZXyZQrzo6kHRshKFaw==

C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

1944

1.

Taip

282

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

24

Summary Statistics: Mean 1.9386666666666668; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0; StDev 0.7111936121303877

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SZs7qSV44Qp4MrlfU6Da2Q==

C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesaugiai

76

1.

Labai saugiai

142

2.

Saugiai

1185

3.

Nesaugiai

745

8.

Nežinau

102

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.3390319159797106; Valid 2250.0; Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 2.607555555555559

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dmM/TmwOUez+XxpSIFsV0g==

C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

13

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Gera

871

4.

Bloga

221

3.

Patenkinama

826

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai gera

286

5.

Labai bloga

33

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 8.0; Mean 2.5151111111111057; StDev 0.9809175798473868; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SKh80TqB6z5yK45lBZCqaw==

C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip, labai

166

8.

Nežinau

15

3.

Ne

1441

2.

Taip, šiek tiek

628

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2250.0; Mean 2.6066666666666642; StDev 0.7657926723821922

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cGdBz0Uz8CDDNcRzBIHJ8A==

C9|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1865

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

357

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

28

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.8416368288943618; Mean 1.2457777777777799; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AKxVyvrRdYs3kEEg8jZvMw==

C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (ESS7)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Rytų religijai

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

19

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

1

6.

Islamui

3

2.

Protestantų

14

1.

Romos katalikų

1708

77.

Atsisakau atsakyti

10

99.

Nėra atsakymo

0

66.

Neatsakinėta

385

3.

Rytų ortodoksų

108

5.

Judėjų

2

Summary Statistics: StDev 24.792169461691874; Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 12.600888888888914; Max. 77.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yE0WX0KCz5qPeixs6LZ53A==

C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Romos katalikų

1708

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

19

7.

Rytų religijai

0

3.

Protestantų

14

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

1

6666.

Neatsakinėta

385

5.

Judėjų

2

2.

Rytų ortodoksų

108

6.

Islamui

3

7777.

Atsisakau atsakyti

10

9999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 7777.0; Mean 1176.1146666666716; Valid 2250.0; StDev 2547.91401932949; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n9cu8WkQB+OeQsVabt0weA==

C11|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

313

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

22

6.

Neatsakinėta

1865

1.

Taip

50

Summary Statistics: Mean 5.352000000000002; Min. 1.0; StDev 1.5497121751152325; Valid 2250.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dxhk3pjhda+vHS+K+qz5PQ==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (ESS7)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Rytų ortodoksų

10

7.

Rytų religijai

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

66.

Neatsakinėta

2200

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

1

2.

Protestantų

0

1.

Romos katalikų

39

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

5.

Judėjų

0

6.

Islamui

0

Summary Statistics: Mean 64.56577777777778; Min. 1.0; StDev 9.516566372487718; Valid 2250.0; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h478JkBaHJO+8ztRvgHVaw==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6666.

Neatsakinėta

2200

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

2.

Rytų ortodoksų

10

7.

Rytų religijai

0

6.

Islamui

0

3.

Protestantų

0

5.

Judėjų

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

1

9999.

Nėra atsakymo

0

1.

Romos katalikų

39

7777.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 6666.0; StDev 982.6380320427922; Mean 6517.894666666667; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O4mN6jsTeS/szUiAGzE1Hw==

C13|Religingumas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

302

5.

5

460

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

112

6.

6

230

9.

9

130

8.

8

292

10.

Labai religingas/-a

145

99.

Nėra atsakymo

0

1.

1

81

3.

3

158

0.

Visiškai nereligingas/-a

162

88.

Nežinau

37

4.

4

141

Summary Statistics: Mean 6.821777777777766; StDev 10.841095931682824; Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hXrwacrPRuJH9nux/uBZfQ==

C14|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

485

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Kiekvieną dieną

10

3.

Kartą per savaitę

264

6.

Dar rečiau

328

7.

Niekada

254

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

42

88.

Nežinau

15

5.

Tik per didžiąsias šventes

852

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 5.400888888888875; StDev 6.878103955023199; Max. 88.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DrnyT58TlEUcSDZbchG6ZQ==

C15|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

101

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

186

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Bent kartą per mėnesį

245

7.

Niekada

514

5.

Tik per didžiąsias šventes

451

6.

Dar rečiau

266

1.

Kiekvieną dieną

305

3.

Kartą per savaitę

182

Summary Statistics: Max. 88.0; Min. 1.0; Mean 8.239999999999991; StDev 17.41419158258226; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f1S6PL1gsBiAlvyaGFzmHw==

C16|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1962

1.

Taip

214

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

74

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.1265992316540199; Valid 2250.0; Mean 2.102222222222221

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3tbK1N+XlBclB6/dMS+oPA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2249

1.

Pasirinkta

1

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 4.4444444444442853E-4; StDev 0.021081851067789245; Valid 2250.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+Pfpt3yLEAIY0QF7pM9Xbw==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2237

1.

Pasirinkta

13

Summary Statistics: StDev 0.07580863579698582; Valid 2250.0; Mean 0.0057777777777777714; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ucEtd1MpC532b9WIANfVog==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

9

0.

Nepasirinkta

2241

Summary Statistics: StDev 0.06313296645952446; Mean 0.003999999999999997; Valid 2250.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QE13BPtG+0u+Q7wfzeVobw==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2212

1.

Pasirinkta

38

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.12888381203277868; Mean 0.016888888888889095; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bd9Lm4TLc1nlfnqYBaPiOQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2233

1.

Pasirinkta

17

Summary Statistics: Mean 0.007555555555555506; StDev 0.08661295094031414; Valid 2250.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HXa8SjeASct85463ZY+0Cg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

123

0.

Nepasirinkta

2127

Summary Statistics: Mean 0.05466666666666575; Valid 2250.0; StDev 0.2273789799730177; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ACZehTi26ehBV9B7MwXtxA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

21

0.

Nepasirinkta

2229

Summary Statistics: StDev 0.09617865398073976; Max. 1.0; Mean 0.009333333333333384; Min. 0.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2MLDDES7eSzCuDdIVR/z3Q==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2248

1.

Pasirinkta

2

Summary Statistics: StDev 0.029807610630499; Valid 2250.0; Mean 8.888888888888579E-4; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9gtbrZ5OHqOLKgio04AKEQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2222

1.

Pasirinkta

28

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 2250.0; Mean 0.012444444444444555; StDev 0.11088302264652335; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sWScmhd46tXps24TieB7HA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

13

0.

Nepasirinkta

2237

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.0758086357969857; Valid 2250.0; Max. 1.0; Mean 0.0057777777777777775

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZcFHfXuyT87hk947BOKohw==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

3

0.

Nepasirinkta

2247

Summary Statistics: StDev 0.036498597523261234; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 2250.0; Mean 0.0013333333333333348

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vCBtKcqca59oO+u/jlIMNg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; Mean 0.0; StDev 0.0; Max. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

2036

0.

Nepasirinkta

214

Summary Statistics: StDev 0.29343356278379795; Max. 1.0; Mean 0.9048888888888884; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t0WB/RCE500iQlssg/MHUQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2250

Summary Statistics: StDev 0.0; Max. 0.0; Mean 0.0; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

C18|Ar Lietuvos pilietis

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

8

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

2242

8.

Nežinau

0

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 1.0035555555555555; Max. 2.0; StDev 0.05953561042477557

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VRiJ7/sO3c0Hx3AZLj4tmw==

C19|Pilietybė

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

PL.

Lenkija

2

66.

Neatsakinėta

2242

LV.

Latvija

1

BY.

Baltarusija

1

RU.

Rusijos Federacija

4

Variable Format: character

Notes: UNF:6:9yQpaf68HzhCE3gDccPHAg==

C20|Ar gimė Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

2175

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

75

Summary Statistics: StDev 0.1795453969824598; Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 1.0333333333333332; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y+TeTtBhMbJEaKTVcysyaA==

C21|Kurioje šalyje gimė

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

AM.

Armėnija

2

LV.

Latvija

4

AZ.

Azerbaidžanas

2

RU.

Rusijos Federacija

29

KZ.

Kazachstanas

2

02.

TSRS

3

PL.

Lenkija

2

UA.

Ukraina

8

66.

Neatsakinėta

2175

BY.

Baltarusija

21

AT.

Austrija

1

UZ.

Uzbekistanas

1

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ByVAJFqYbpiW/uIqH692pw==

C22|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9999.

Nėra atsakymo

0

6666.

Neatsakinėta

2175

7777.

Atsisakau atsakyti

0

8888.

Nežinau

6

Summary Statistics: Min. 1940.0; Valid 2250.0; StDev 818.3280114388342; Mean 6528.026222222222; Max. 8888.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BSLqpsbnw8IdmDo5hBlupQ==

C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Teu0SNcogb175BXKdSoURA==

C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba

f2074 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nMAe+vSxF8DRcaN1ynjLgA==

C24|Savęs priskyrimas tautinei mažumai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

90

1.

Taip

132

2.

Ne

2028

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 2.181333333333336; StDev 1.2109651681637932;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aBRrG/8f0RjmAhK/t1mtlw==

C25|Ar tėvas gimė Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

40

2.

Ne

173

1.

Taip

2037

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.9528212770238035; Mean 1.2013333333333338; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nUY1rFzxqPRE+cEylxcrCg==

C26|Kurioje šalyje gimė tėvas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

TR.

Turkija

1

RU.

Rusijos Federacija

68

KZ.

Kazachstanas

4

88.

Nežinau

2

RO.

Rumunija

1

02.

TSRS

5

66.

Neatsakinėta

2077

BY.

Baltarusija

39

PL.

Lenkija

11

LV.

Latvija

9

MD.

Moldovos Respublika

1

DE.

Vokietija

4

US.

Jungtinės Amerikos Valstijos

1

UA.

Ukraina

23

HU.

Vengrija

1

AM.

Armėnija

3

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EY5ii0Be1r6iNIO72qyhvw==

C27|Ar motina gimė Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

121

1.

Taip

2112

8.

Nežinau

17

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2250.0; StDev 0.6424995653059975; Mean 1.1066666666666665; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gdq8IX1VzOn6Rt0EIcI/EQ==

C28|Kurioje šalyje gimė motina

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

AZ.

Azerbaidžanas

1

KZ.

Kazachstanas

2

66.

Neatsakinėta

2129

DE.

Vokietija

2

RU.

Rusijos Federacija

45

02.

TSRS

3

88.

Nežinau

1

BY.

Baltarusija

30

GE.

Gruzija

1

UA.

Ukraina

16

LV.

Latvija

5

PL.

Lenkija

13

AM.

Armėnija

2

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ORKzKjXFTgXxkv4oMp8ukA==

C28a|Kurį mėnesį respondentas yra gimęs

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

2

77.

Atsisakau atsakyti

0

66.

Neatsakinėta

0

Summary Statistics: Mean 5.967111111111112; StDev 4.210637095472045; Max. 88.0; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tlV2uwZINVQvhQxTunOAdQ==

D1|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti gerą išsilavinimą

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

98

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Ypatingai nesvarbu

41

2.

2

40

1.

1

24

5.

5

343

3.

3

79

88.

Nežinau

60

10.

Ypatingai svarbu

403

7.

7

311

9.

9

277

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

197

8.

8

377

Summary Statistics: Mean 9.1671111111111; Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 13.265982436496575

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TxNCoj+I961dcB6ZIKpj1w==

D2|Svarbu imigruojant į Lietuvą: mokėti kalbėti lietuviškai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

244

4.

4

121

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

338

2.

2

31

9.

9

339

6.

6

231

0.

Ypatingai nesvarbu

31

1.

1

23

3.

3

57

88.

Nežinau

40

7.

7

273

10.

Ypatingai svarbu

522

Summary Statistics: StDev 10.917121304274922; Max. 88.0; Mean 8.778666666666672; Min. 0.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BFvrqTmmWBftoLYVBIUuAA==

D3|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti krikščioniškas šaknis

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Ypatingai nesvarbu

142

1.

1

72

7.

7

244

10.

Ypatingai svarbu

250

9.

9

173

6.

6

210

3.

3

137

5.

5

416

8.

8

228

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

163

88.

Nežinau

132

2.

2

83

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 10.598222222222265; Valid 2250.0; Max. 88.0; StDev 19.523546601313935

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pLvH+w/AfD8FFWlgTftceg==

D4|Svarbu imigruojant į Lietuvą: būti baltaodžiu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

98

2.

2

111

5.

5

441

88.

Nežinau

107

7.

7

204

8.

8

204

10.

Ypatingai svarbu

219

3.

3

122

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

170

9.

9

154

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

215

0.

Ypatingai nesvarbu

205

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 17.827537464296846; Mean 9.29466666666666; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1vhfpVePE37C+fZD4MJKhg==

D5|Svarbu imigruojant į Lietuvą: turėti darbinių įgūdžių, kurių reikia Lietuvai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

184

88.

Nežinau

50

7.

7

314

0.

Ypatingai nesvarbu

22

3.

3

47

1.

1

16

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

387

9.

9

338

2.

2

14

5.

5

242

4.

4

68

10.

Ypatingai svarbu

568

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 12.044876653750828; Mean 9.41644444444445; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M2fwW3+CndFzEW6B13YG5w==

D6|Svarbu imigruojant į Lietuvą: būti pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

295

5.

5

276

8.

8

336

10.

Ypatingai svarbu

525

88.

Nežinau

69

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Ypatingai nesvarbu

50

9.

9

317

3.

3

55

1.

1

18

4.

4

85

2.

2

21

6.

6

203

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 9.818222222222246; Min. 0.0; StDev 14.109756090589348; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/wdxKVFuAsrIjgwQlez01g==

D7|Ar atvykstantys gyventi į Lietuvą, atima darbo vietas iš dirbančių Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

83

88.

Nežinau

189

6.

6

266

7.

7

174

2.

2

163

9.

9

39

3.

3

247

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

96

4.

4

265

5.

5

552

0.

Atima darbo vietas

126

10.

Kuria naujas darbo vietas

50

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 11.571111111111101; StDev 23.250383055716192

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CSOyMlpwjaFluYYm38xggQ==

D8|Ar atvykstantys gyventi į Lietuvą, pasiima daugiau nei patys įdeda

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

119

9.

9

21

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

205

7.

7

154

8.

8

86

6.

6

249

10.

Apskritai įdeda daugiau

21

88.

Nežinau

317

1.

1

70

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Apskritai pasiima daugiau

67

5.

5

691

4.

4

250

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; Mean 16.414666666666726; StDev 29.05114329306264; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8ifu26MY1SDOqJ6yqGmKlw==

D9|Nusikalstamumo problemos dėl atvykstančių gyventi žmonių iš kitų šalių didėja

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

365

8.

8

41

7.

7

90

6.

6

150

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

10

0.

Nusikalstamumo problemos didėja

80

2.

2

144

5.

5

695

1.

1

84

3.

3

272

4.

4

313

10.

Nusikalstamumo problemos mažėja

6

Summary Statistics: Mean 17.79688888888883; StDev 30.94232344649908; Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/4iqXoGx8REfbg+GqnTC7Q==

D10|Žmogus atvykęs gyventi į Lietuvą: būtų paskirtas respondento vadovu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

116

10.

Labai prieštaraučiau

216

88.

Nežinau

260

3.

3

180

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

70

1.

1

159

5.

5

362

4.

4

172

8.

8

106

2.

2

158

7.

7

138

0.

Visiškai neprieštaraučiau

313

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 26.890291785377734; Mean 14.08577777777794; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TIs36fAbaTFTPfTyPVBqOg==

D11|Žmogus atvykęs gyventi į Lietuvą: susituoktų su artimu giminaičiu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai neprieštaraučiau

300

1.

1

109

88.

Nežinau

278

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

135

5.

5

379

10.

Labai prieštaraučiau

240

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

160

9.

9

98

7.

7

174

4.

4

144

8.

8

98

6.

6

135

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 27.557269168721206; Max. 88.0; Mean 15.061333333333236; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QbCiBF6xT+RqsdsYYWp1FA==

D12|Gyvenamos vietovės rasinė etninė sudėtis respondento vertinimu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

80

3.

Daugelis žmonių yra kitos rasės ar etninės grupės

83

2.

Kai kurie žmonės yra kitos rasės ar etninės grupės

577

1.

Beveik nėra kitos rasės ar etninės grupės žmonių

1510

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.345978352136723; Mean 1.5791111111111114; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FM5yGLSDnvvCJfvDAd2TUw==

D13|Šaliai geriau, kai beveik visi žmonės laikosi tokių pačių papročių/tradicijų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

946

5.

Labai nepritariu

14

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Labai pritariu

408

4.

Nepritariu

107

8.

Nežinau

101

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

674

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2250.0; Mean 2.501333333333332; StDev 1.4466188480716828; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c8IbsBcqYS3kp5XjrbopEw==

D14|Gerai, kad šalis turi įstatymą, draudžiantį rasinę/etninę diskriminac. darbe

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

307

6.

6

191

2.

2

14

8.

8

295

0.

Ypatingai blogai

17

5.

5

296

9.

9

299

10.

Ypatingai gerai

463

3.

3

41

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

64

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

1

6

88.

Nežinau

257

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 25.703796391877322; Min. 0.0; Mean 16.65999999999998; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3rPMZ+8ubE+5K4TFtN47MA==

D15|Valdžia turėtų būti geranoriška svarstant prašymus suteikti pabėgėlio statusą

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

130

8.

Nežinau

261

4.

Nepritariu

337

1.

Labai pritariu

27

2.

Pritariu

528

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

967

Summary Statistics: StDev 1.7946613186211513; Mean 3.5866666666666633; Valid 2250.0; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TkcK1R4sF8gLROzHFg4Bcg==

D16|Kiek iš 100 Lietuvoje gyvenančių žmonių yra gimę už Lietuvos ribų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999.

Nėra atsakymo

0

777.

Atsisakau atsakyti

0

888.

Nežinau

418

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 341.24287092605715; Max. 888.0; Mean 174.08311111111118

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HkGfYEVJFTasvC9edEdOzw==

D17a|Ar respondentas yra gimęs Lietuvoje (žymėjo apklausėjas)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Nėra gimęs Lietuvoje (nurodytas 2 arba 8 variantas prie C20)

75

1.

Yra gimęs Lietuvoje (nurodytas 1 variantas prie C20)

2175

Summary Statistics: Mean 1.0333333333333332; StDev 0.1795453969824598; Valid 2250.0; Min. 1.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y+TeTtBhMbJEaKTVcysyaA==

D17b|Kaip valdžia elgiasi su tais, kurie neseniai atvyko gyventi iš kitų šalių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Šiek tiek geriau

281

3.

Taip pat

1169

6.

Neatsakinėta

75

5.

Daug blogiau

21

8.

Nežinau

396

4.

Šiek tiek blogiau

223

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Daug geriau

85

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.0758498289201275; Valid 2250.0; Mean 3.8973333333333313; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0tz89+AKLiUIxLiFOty7gQ==

D18|Ar daugiau griauna religinius įsitikinimus ir papročius Lietuvoje ar turtina

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

254

7.

7

152

5.

5

739

1.

1

44

88.

Nežinau

299

8.

8

104

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

209

0.

Griauna religinius įsitikinimus ir papročius

56

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

29

6.

6

227

10.

Turtina religinius įsitikinimus ir papročius

24

2.

2

113

Summary Statistics: StDev 28.303311792544385; Valid 2250.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 15.857333333333331;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9yWpLliE3pEunxPPzMsvcA==

D19|Ar turi draugų, kurie yra kitos rasės/etninės grupės nei dauguma gyventojų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

33

1.

Taip, keletą

407

3.

Ne, neturiu nė vieno

1443

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Taip, visai mažai

367

Summary Statistics: Mean 2.548444444444446; Min. 1.0; Valid 2250.0; StDev 1.0246450774325635; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wIW0MpfftyRM/7fqDshouw==

D20|Ar dažnai viešose vietose susiduria su kitos rasės/etninės grupės žmonėmis

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

140

4.

Keletą kartų per mėnesį

223

99.

Nėra atsakymo

0

3.

Kartą per mėnesį

121

7.

Kasdien

233

1.

Niekada

729

2.

Rečiau negu kartą per mėnesį

426

5.

Kartą per savaitę

143

6.

Keletą kartų per savaitę

235

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 20.614615078248892; Valid 2250.0; Mean 8.40533333333331; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0p7HWUO1anmS3X37RJcOEw==

D21|Susidūrimai su kitos rasės/etninės grupės žmonėmis: kiek jie būna blogi/geri

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

225

0.

Ypatingai blogi

2

9.

9

118

5.

5

365

6.

6

129

99.

Nėra atsakymo

0

1.

1

3

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

87

4.

4

45

66.

Neatsakinėta

869

10.

Ypatingai geri

65

8.

8

279

3.

3

36

2.

2

27

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2250.0; Mean 32.65466666666683; StDev 30.700424840240444; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RL4Gc7VIMWln/5n5jLhs+w==

D22|Kiek artimas jaučiasi Lietuvai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Artimas/-a

1181

3.

Nelabai artimas/-a

210

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Visiškai ne artimas/-a

35

1.

Labai artimas/-a

777

8.

Nežinau

47

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2250.0; StDev 1.1154869124402667; Mean 1.9044444444444433

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:75tRZy/qQAL4jV73LKYdEA==

D23|Ar kai kurios rasės ar etninės grupės gimsta mažiau protingos nei kitos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

300

1.

Taip

414

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

1536

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 1.0; Mean 2.6159999999999957; Max. 8.0; StDev 2.1462971308614236

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ea1Sza42K4mOzJTABya05A==

D24|Ar kai kurios rasės ar etninės grupės gimsta darbštesnės nei kitos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

1334

8.

Nežinau

261

1.

Taip

655

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 2.0748709530628844; Max. 8.0; Valid 2250.0; Mean 2.4048888888888875; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z/NJXmjJ8Jz8cQotjcAxAQ==

D25|Ar kai kurios kultūros yra daug geresnės už kitas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

261

1.

Kai kurios kultūros yra daug geresnės už kitas

642

2.

Visos kultūros yra lygiavertės

1347

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 2.410666666666669; StDev 2.0723404476775658

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GqvzGmPnVBw4nZb/AgfutA==

D26|Ar leisti: žydams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

269

4.

Neleisti nei vienam

447

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

305

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Reiktų leisti vienam kitam

554

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

675

Summary Statistics: Mean 3.2253333333333334; StDev 1.9951871838555744; Max. 8.0; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pL3M6FCV5aoaGGBPc6az+w==

D27|Ar leisti: musulmonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

853

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Reiktų leisti vienam kitam

620

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

99

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

450

8.

Nežinau

228

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 3.5977777777777793; Min. 1.0; Valid 2250.0; StDev 1.7124279447426145; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Tjtdg9+HW8t1WY4hUaSxwA==

D28|Ar leisti: čigonams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

71

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

337

3.

Reiktų leisti vienam kitam

555

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

226

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Neleisti nei vienam

1061

Summary Statistics: Mean 3.760888888888891; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0; StDev 1.6373473300842483

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hpcjQyi+AqyCN0/0t+PpMg==

D29|Kurį mėnesį respondentas yra gimęs (žymėjo apklausėjas)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Gimimo mėnuo = 01, 05 arba 09

562

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Gimimo mėnuo = 04, 08, 12 arba 88

559

3.

Gimimo mėnuo = 03, 07 arba 11

590

2.

Gimimo mėnuo = 02, 06 arba 10

539

Summary Statistics: Mean 2.509333333333333; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 2250.0; StDev 1.1166519225924616

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RGj+BiqaUsYj4mjMaiXCdA==

D30|Ar leisti: aukštos kvalif. specialistams iš Baltarusijos atvykti/gyventi LR

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1688

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

126

8.

Nežinau

33

4.

Neleisti nei vienam

31

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

197

3.

Reiktų leisti vienam kitam

175

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 5.138222222222221; StDev 1.6950760286628868; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S3G8S1cL7fAZbQZ5rt68eA==

D31|Ar leisti: aukštos kvalif. specialistams iš Turkijos atvykti/gyventi LR

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

45

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

63

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

188

4.

Neleisti nei vienam

79

6.

Neatsakinėta

1711

3.

Reiktų leisti vienam kitam

164

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0; Mean 5.276888888888887; StDev 1.546449658449705

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1OR06ztGeFu1agjt9MqxFQ==

D32|Ar leisti: nekvalif. darbininkams iš Baltarusijos atvykti/gyventi LR

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

160

6.

Neatsakinėta

1660

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

43

4.

Neleisti nei vienam

152

8.

Nežinau

48

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

187

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 1.505220334870965; Min. 1.0; Mean 5.266222222222221; Max. 8.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PFlU/+zjR37BnewZ2OXpjQ==

D33|Ar leisti: nekvalif. darbininkams iš Turkijos atvykti/gyventi LR

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

138

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Neleisti nei vienam

236

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

118

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

19

8.

Nežinau

48

6.

Neatsakinėta

1691

Summary Statistics: Mean 5.396888888888888; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0; StDev 1.3206601658086463

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aQSoTFxtsyoaOHg4URqg7Q==

E1|Ar dažnai valgo vaisių, neįskaitant išgeriamų sulčių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

30

4.

Rečiau nei kartą per dieną, tačiau bent 4 kartus per savaitę

532

5.

Rečiau nei 4 kartus per savaitę, tačiau bent kartą per sav.

292

7.

Niekada

14

99.

Nėra atsakymo

0

6.

Rečiau nei kartą per savaitę

190

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Du kartus per dieną

362

1.

Tris ar daugiau kartų per dieną

135

3.

Kartą per dieną

695

Summary Statistics: Mean 4.626666666666669; Max. 88.0; Min. 1.0; StDev 9.784980459699943; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FJA1J9u9WZ/1ooKjLTEN2A==

E2|Ar dažnai valgo daržovių arba salotų, neįskaitant bulvių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

6.

Rečiau nei kartą per savaitę

98

3.

Kartą per dieną

897

88.

Nežinau

22

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Rečiau nei kartą per dieną, tačiau bent 4 kartus per savaitę

455

5.

Rečiau nei 4 kartus per savaitę, tačiau bent kartą per sav.

172

1.

Tris ar daugiau kartų per dieną

151

7.

Niekada

3

2.

Du kartus per dieną

452

Summary Statistics: Mean 3.9871111111111346; Min. 1.0; StDev 8.4316261392338; Max. 88.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yZUfaX0d+hwLnxkq9qzTdw==

E3|Kiek dienų per pastarąsias 7 d. užsiėmė fizine veikla bent 30 min. ar ilgiau

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

153

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2250.0; Mean 9.077777777777772; StDev 21.471245922451253;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ywIYswuquz2kYR3yAmxE7w==

E4|Respondento rūkymo elgsena

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Rūkau, tačiau ne kasdien

75

1.

Rūkau kasdien

482

5.

Niekada nesu rūkęs/-iusi

1120

4.

Esu rūkęs/-iusi tik keletą kartų

268

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

8

3.

Dabar nerūkau, tačiau rūkiau ankščiau

297

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 1.6250271400408363; Max. 8.0; Mean 3.670666666666669; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V6mXbJLFvxHWycV0pdCtXA==

E5|Kiek cigarečių paprastai surūko per dieną

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

888.

Nežinau

7

999.

Nėra atsakymo

0

666.

Neatsakinėta

1693

777.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 888.0; StDev 281.3766743999875; Min. 1.0; Mean 507.0693333333337;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t0AiMwMaJJwwVhQKrR2ITw==

E6|Ar dažnai gerdavo gėrimų, turinčių alkoholio, per pastaruosius 12 mėnesių

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

101

88.

Nežinau

29

3.

Kartą per savaitę

205

1.

Kasdien

37

5.

Kartą per mėnesį

258

99.

Nėra atsakymo

0

7.

Niekada

670

2.

Keletą kartų per savaitę

147

4.

2-3 kartus per mėnesį

296

6.

Rečiau negu kartą per mėnesį

507

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 88.0; Mean 9.547111111111105; Valid 2250.0; StDev 17.427503475185596;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LZ7NkWYfv5UajkEKUQwS6A==

E7|Išgerto alkoholio gramai, kai paskutinį kartą gėrė pirmadienį-ketvirtadienį

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7777.

Atsisakau atsakyti

0

8888.

Nežinau

94

9999.

Nėra atsakymo

0

6666.

Neatsakinėta

670

Summary Statistics: Mean 2382.640888888896; Valid 2250.0; Max. 8888.0; Min. 0.0; StDev 3296.013059974775;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:40MGbNNCq16du0cP8yXvPg==

E8|Išgerto alkoholio gramai, kai paskutinį kartą gėrė penktadienį-sekmadienį

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8888.

Nežinau

92

6666.

Neatsakinėta

670

9999.

Nėra atsakymo

0

7777.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Max. 8888.0; StDev 3273.68230551723; Mean 2399.808444444449; Valid 2250.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E0TV2RLsMfjZVmRif6pP5w==

E9|Respondento lytis (žymėjo apklausėjas)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Respondentas yra vyras

708

2.

Respondentė yra moteris

872

6.

Neatsakinėta

670

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 6.0; Valid 2250.0; Mean 2.8764444444444552; Min. 1.0; StDev 2.07674579074893;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zSAwJquLhaUWSk/67u3eHA==

E10a-b|Ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. girtaudavo (atskirai vyrams/moterims)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Rečiau nei kas mėnesį

601

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Kasdien arba beveik kasdien

43

8.

Nežinau

97

2.

Kas savaitę

230

3.

Kas mėnesį

252

5.

Niekada

357

6.

Neatsakinėta

670

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 4.552888888888884; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.5581519052436172

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d+H+n2JAHaIBCdGz/Z+aCA==

E11|Koks respondento ūgis, neavint batų (cm)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

777.

Atsisakau atsakyti

0

999.

Nėra atsakymo

0

888.

Nežinau

48

Summary Statistics: Max. 888.0; Mean 185.7088888888887; StDev 104.11277174607434; Valid 2250.0; Min. 140.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pRZiPJ2+4e9shraTaBr1wQ==

E12|Koks respondento svoris, neavint batų (kg)

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

777.

Atsisakau atsakyti

0

888.

Nežinau

112

999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 116.12257777777752; Max. 888.0; StDev 177.2992009754698; Min. 41.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h2q+BQvPN3OoOeYgqb4ZHw==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su šeimos gydytoju

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

786

1.

Pasirinkta

1464

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 0.6506666666666672; Max. 1.0; StDev 0.47686541340183203; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9pQebkcGY1neYy5yJg8mEg==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su gydytoju specialistu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

545

0.

Nepasirinkta

1705

Summary Statistics: Mean 0.24222222222222042; Valid 2250.0; StDev 0.4285233151289581; Max. 1.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nzO7TKBwf0NDuaPQxomayg==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: su nė vienu iš jų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1562

1.

Pasirinkta

688

Summary Statistics: StDev 0.4608384923182723; Mean 0.3057777777777758; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gMUzOJwhaQn8vfusrgAsxw==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 0.0; StDev 0.0; Mean 0.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: nežino

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

7

0.

Nepasirinkta

2243

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.003111111111111122; Valid 2250.0; StDev 0.05570288256394302;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+VS9u7dGkgVM0nyOsmtpcA==

E13|Aptarė savo sveikatą per pastaruosius 12 mėnesių: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2250

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 0.0; Valid 2250.0; Mean 0.0; StDev 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E14|Ar per pastar. 12 mėn. nepavyko gauti reikiamos medicininės konsultacijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

257

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

1968

8.

Nežinau

25

Summary Statistics: StDev 0.715673340719124; Mean 1.9524444444444435; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WPAG8pQc7OI1dVDfxoog9g==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: negalėjo už tai susimokėti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

40

0.

Nepasirinkta

2210

Summary Statistics: StDev 0.13217220817555073; Max. 1.0; Mean 0.017777777777778125; Valid 2250.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TNaj3nFH6sLCLJKmyCH3wg==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: negalėjo atsiprašyti iš darbo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2219

1.

Pasirinkta

31

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.013777777777777908; Valid 2250.0; StDev 0.11659327764361083; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:th2WwKNZu8QkqUyBLMSXKA==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: turėjo kitų įsipareigojimų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2240

1.

Pasirinkta

10

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.004444444444444492; Min. 0.0; StDev 0.06653314032810259; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CcOVJ+AVrRuqlu+I8lRiNg==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nebuvo prieinamas ten, kur gyvena

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2199

1.

Pasirinkta

51

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.14887155200073748; Mean 0.022666666666667033; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cn0GYbrMnP3AxTXHnPQJSw==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: laukiančiųjų eilė buvo per ilga

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

104

0.

Nepasirinkta

2146

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.21001269191239555; Mean 0.04622222222222162; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T60Asn4G1BqMhJiVicTxlg==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nebuvo laisvo registracijos laiko

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

107

0.

Nepasirinkta

2143

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.04755555555555513; StDev 0.2128712388274789; Max. 1.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YZrv3HWsnQb0srQ7vMgl0A==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: kita

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2244

1.

Pasirinkta

6

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.051582342965639905; Mean 0.0026666666666666622;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OWVgnGAS1gxglrn57yluOA==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: neatsakinėta

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

257

1.

Pasirinkta

1993

Summary Statistics: Mean 0.885777777777778; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.3181516824702425; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d2iEurWbAx5Zq6Vs7k11ZQ==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Mean 0.0; Max. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nežino

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

2

0.

Nepasirinkta

2248

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 8.888888888888843E-4; Valid 2250.0; StDev 0.029807610630499266;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lwmYJHP41bzjNBVZVG3PJg==

E15|Negavo medicininės konsultacijos/gydymo: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2250

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 0.0; StDev 0.0; Mean 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E16|Nebuvo taip, kad nepavyktų gauti šios medicininės konsultacijos ar gydymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

54

2.

Nereikėjo medicininės konsultacijos ar gydymo per 12 mėnesių

782

9.

Nėra atsakymo

0

6.

Neatsakinėta

257

1.

Turėjo galimybę gauti reikiamą medicininę konsultaciją/gydymą

1157

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.7887673830198516; Max. 8.0; Valid 2250.0; Mean 2.086666666666667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:obbQqilqSEaeuNrp6K6Jug==

E17|Ar skiria kiek nors laiko šeimos narių/draugų/kaimynų priežiūrai/pagalbai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

30

1.

Taip

431

2.

Ne

1789

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.81203693389937; Mean 1.888444444444444; Valid 2250.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0BSsGSjamb4ADpA/2OA5mQ==

E18|Kiek paprastai valandų per savaitę skiria šiai priežiūrai/pagalbai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1-10 valandų per savaitę

232

99.

Nėra atsakymo

0

66.

Neatsakinėta

1819

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

21-30 valandų per savaitę

22

5.

41-50 valandų per savaitę

5

88.

Nežinau

23

2.

11-20 valandų per savaitę

52

4.

31-40 valandų per savaitę

12

6.

Daugiau nei 50 valandų per savaitę

43

55.

Mažiau nei 1 valandą per savaitę

42

Summary Statistics: Mean 55.60933333333334; StDev 23.794488453148166; Valid 2250.0; Max. 88.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1FgulcxE22c5pk5LEhWYuA==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: akupunktūra

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

25

0.

Nepasirinkta

2225

Summary Statistics: StDev 0.10484531412645176; Valid 2250.0; Mean 0.011111111111111146; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D/yLmYh63lcHYfU06PY0Bg==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: akupresūra

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

5

0.

Nepasirinkta

2245

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.04709851216681551; Mean 0.00222222222222225; Max. 1.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lCEraoG6q+RiFOA6+U9i1A==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: tradicinė kinų medicina

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

5

0.

Nepasirinkta

2245

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.04709851216681552; Mean 0.002222222222222255; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4TXbxoPz914johneqhnQMw==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: chiropraktika

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Mean 0.0; Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 0.0; Max. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: osteopatija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

3

0.

Nepasirinkta

2247

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.03649859752326095; Mean 0.0013333333333333318; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/KUTAbnz1G1OXvcjknjbXw==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: homeopatija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

156

0.

Nepasirinkta

2094

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.06933333333333333; StDev 0.2540765894268834; Valid 2250.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Yl2vJt5ApsOQibcWQIZNjQ==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: gydymas vaistažolėmis

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

490

0.

Nepasirinkta

1760

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.41282727905733135; Max. 1.0; Mean 0.21777777777777896; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SJ/EvwL3+dx+vfF2T7Ig0w==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: hipnoterapija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2246

1.

Pasirinkta

4

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.04213557111801155; Mean 0.0017777777777777594; Max. 1.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/IjJY03nOeIYSOOYJu05Hg==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: gydomasis masažas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1937

1.

Pasirinkta

313

Summary Statistics: Mean 0.13911111111111027; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 1.0; StDev 0.34613936479213286;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hXabfeGWSq/brci2TavKCg==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: fizioterapija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2041

1.

Pasirinkta

209

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.29034119410040404; Max. 1.0; Mean 0.09288888888888999; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CKub9O3spM8Sngu3Jm/WLQ==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: refleksologija

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2243

1.

Pasirinkta

7

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.055702882563942895; Mean 0.003111111111111141; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KC5Q8FSSMz1yNIehb/2TMA==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: dvasinis gydymas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

84

0.

Nepasirinkta

2166

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.03733333333333374; StDev 0.1896194499350909; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DcJzkssINv33F04l/JN/6w==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nė vieno iš jų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

860

1.

Pasirinkta

1390

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.6177777777777799; StDev 0.48603846316775146; Valid 2250.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O9Ivq6Gr80eFDR9IrPG6dA==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 0.0; Min. 0.0; Max. 0.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nežino

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

39

0.

Nepasirinkta

2211

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.1305391222114878; Mean 0.017333333333333454

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4Wwh/XKpjKuPTyz8OmboNw==

E19|Naudojo gydymo būdus per pastaruosius 12 mėnesių: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 0.0; StDev 0.0; Min. 0.0; Mean 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E20|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi prislėgtas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Niekada arba beveik niekada

907

2.

Kartais

1149

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

22

3.

Didžiąją laiko dalį

145

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

27

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 0.8957545239547594; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.7440000000000002; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:brBqj/4kHmRaIYtY3/MFEQ==

E21|Kiek laiko per pastarąją savaitę atrodė, kad viską tenka daryti per vargus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

1049

8.

Nežinau

32

3.

Didžiąją laiko dalį

161

1.

Niekada arba beveik niekada

981

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

27

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.7448888888888914; StDev 1.0014587453289967; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GY3lY/K3aqJBx0RF3lxFyA==

E22|Kiek laiko per pastarąją savaitę miegas būdavo neramus

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

1206

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

59

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Didžiąją laiko dalį

267

1.

Niekada arba beveik niekada

701

8.

Nežinau

17

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.8935434185963989; Min. 1.0; Valid 2250.0; Max. 8.0; Mean 1.9048888888888962

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Cofw7stL9hp2hfBXBaOyHA==

E23|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo laimingas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Niekada arba beveik niekada

114

2.

Kartais

879

8.

Nežinau

70

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

227

3.

Didžiąją laiko dalį

960

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.190438331778546; Mean 2.764444444444441

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FuC2QGnPn1LHxlNekzV7Sg==

E24|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi vienišas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

920

3.

Didžiąją laiko dalį

178

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Niekada arba beveik niekada

1065

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

40

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

47

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 1.766666666666659; StDev 1.1496514831379148

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pjt+jziuP5x0f4RmciiVrw==

E25|Kiek laiko per pastarąją savaitę džiaugdavosi gyvenimu

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Niekada arba beveik niekada

127

2.

Kartais

887

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

238

8.

Nežinau

42

3.

Didžiąją laiko dalį

956

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 2.6919999999999944; Valid 2250.0; StDev 1.0478876251190894; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:54HNAtaYiUGeQL0zazXpEQ==

E26|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo liūdnas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

30

8.

Nežinau

31

3.

Didžiąją laiko dalį

137

1.

Niekada arba beveik niekada

575

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Kartais

1477

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.926756561041038; Mean 1.914666666666668; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nLOBXhhZQq69+WoVh6XnDQ==

E27|Kiek laiko per pastarąją savaitę nekildavo rankos ką nors daryti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

30

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

45

1.

Niekada arba beveik niekada

815

3.

Didžiąją laiko dalį

125

2.

Kartais

1235

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 1.079828387465412; Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 1.8399999999999972

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uMOKNPW9eC5DpSq19sPBKA==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: širdies ar kraujotakos problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

431

0.

Nepasirinkta

1819

Summary Statistics: StDev 0.39361260505923606; Mean 0.19155555555555245; Max. 1.0; Valid 2250.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jPcREIwD+fLm3HLHMUosxA==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: aukštas kraujo spaudimas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1737

1.

Pasirinkta

513

Summary Statistics: Mean 0.22799999999999698; StDev 0.4196358708659052; Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FIZ6Fyhmyp4TtLKeH3PPWw==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: kvėpavimo problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

89

0.

Nepasirinkta

2161

Summary Statistics: Mean 0.03955555555555575; Max. 1.0; StDev 0.19495590767771445; Min. 0.0; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wgi2G95D4D0jzJwpCgoMRA==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: alergijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2160

1.

Pasirinkta

90

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 0.19600274042784419; Max. 1.0; Mean 0.039999999999999966; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JN22JYW9ZFx2cEhcUvxXrA==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nugaros ar sprando skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1675

1.

Pasirinkta

575

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 0.25555555555555326; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.43626999135903444;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kGyrL854LqRtrRkTPU7Bqg==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: plaštakų/rankų raumenų ar sąnarių skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2002

1.

Pasirinkta

248

Summary Statistics: Valid 2250.0; Mean 0.11022222222222403; StDev 0.31323615924399634; Min. 0.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nlCa8zIuLulcVZN3xxyP3g==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: pėdų ar kojų raumenų ar sąnarių skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

317

0.

Nepasirinkta

1933

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.3479842367127296; Valid 2250.0; Min. 0.0; Mean 0.14088888888888554;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9yjiNIHj9Es9lbmiM/XCwQ==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: skrandžio ar virškinimo problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1953

1.

Pasirinkta

297

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.132000000000001; StDev 0.3385660132219838; Max. 1.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fKpr0kbYnNJzgIKDvdDvNQ==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: odos būklės problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2192

1.

Pasirinkta

58

Summary Statistics: Mean 0.02577777777777772; Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.1585069410877784; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GhUf759JcZTNbo//OmeZ0g==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: stiprūs galvos skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

214

0.

Nepasirinkta

2036

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.2934335627837971; Max. 1.0; Mean 0.09511111111111051

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mZ0YU8YTBlSf+IVPC/5w5g==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: diabetas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

79

0.

Nepasirinkta

2171

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; Mean 0.03511111111111066; Max. 1.0; StDev 0.18410156086843496

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:trdUyqHea7mHNegHqrhdew==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nė vienos iš jų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

884

0.

Nepasirinkta

1366

Summary Statistics: Mean 0.39288888888889684; StDev 0.48850104309741654; Valid 2250.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YqEQwg5QLRPU//MhcwnnGQ==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.0; Mean 0.0; Max. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nežino

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

39

0.

Nepasirinkta

2211

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.13053912221148642; Valid 2250.0; Mean 0.01733333333333335; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zAGV79NQkJ6CPZ+lYeFTkw==

E28|Sveikatos problemos per 12 mėn.: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2250

Summary Statistics: StDev 0.0; Mean 0.0; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: širdies ar kraujotakos problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1947

1.

Pasirinkta

303

Summary Statistics: Mean 0.13466666666666993; Valid 2250.0; Max. 1.0; StDev 0.341443070491758; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:73fn5xBl9uUt5dU+j+i+ow==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: aukštas kraujo spaudimas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

376

0.

Nepasirinkta

1874

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.16711111111111218; StDev 0.37315797613663354

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VLOPrRQPK+d5Z30LWObYPw==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: kvėpavimo problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

66

0.

Nepasirinkta

2184

Summary Statistics: Mean 0.02933333333333306; Max. 1.0; Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 0.16877662496017445

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nsAeGmOTd6dnJILtaBVXcA==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: alergijos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2207

1.

Pasirinkta

43

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 1.0; Mean 0.01911111111111113; Min. 0.0; StDev 0.13694601764356498

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jl1DJvqNsUDllWqCgc7h8g==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nugaros ar sprando skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1818

1.

Pasirinkta

432

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.19200000000000383; Min. 0.0; StDev 0.39396063253973174; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0f4oOA1W3pGElJo4kflfYg==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: plaštakų/rankų raumenų/sąnarių skaus.

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

181

0.

Nepasirinkta

2069

Summary Statistics: Mean 0.08044444444444344; StDev 0.2720404884758706; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mOVe/JvsYKw/o2DSzBox0A==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: pėdų/kojų raumenų/sąnarių skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2011

1.

Pasirinkta

239

Summary Statistics: Mean 0.10622222222222014; Valid 2250.0; Max. 1.0; StDev 0.3081903237103256; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NnLASfZdyOX/1zl3HDo8/Q==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: skrandžio ar virškinimo problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2108

1.

Pasirinkta

142

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.06311111111111044; Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 0.24321675436790646

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Yw0UWz3N4fr3YAvBHgQQ6A==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: odos būklės problemos

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

24

0.

Nepasirinkta

2226

Summary Statistics: Mean 0.0106666666666667; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 1.0; StDev 0.10275009074047615

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/17zlUMqXY39LB/02U0G9Q==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: stiprūs galvos skausmai

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2095

1.

Pasirinkta

155

Summary Statistics: Mean 0.06888888888888878; Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 0.2533213979231111; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pUP9zmt1Xl2k09kibDo9yg==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: diabetas

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

51

0.

Nepasirinkta

2199

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 2250.0; Mean 0.02266666666666718; StDev 0.14887155200073837; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JuOje10/u36kKEdGfjBv9Q==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nė vienos iš jų

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2050

1.

Pasirinkta

200

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 2250.0; StDev 0.2846465612627183; Mean 0.08888888888888917; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1LxoCgvuOPebQAUR5vml5g==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: neatsakinėta

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

923

0.

Nepasirinkta

1327

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; Mean 0.4102222222222267; Max. 1.0; StDev 0.49198325916242724;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t5i+h/LFzPiNb7BSryGFdQ==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: atsisakė atsakyti

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: StDev 0.0; Valid 2250.0; Mean 0.0; Max. 0.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nežino

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2239

1.

Pasirinkta

11

Summary Statistics: StDev 0.06976496851908438; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 2250.0; Mean 0.004888888888888845

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W8rPrykDUaMVy4xqzE99Dg==

E29|Trukdė kasdieninei veiklai per 12 mėn.: nėra atsakymo

f2074 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2250

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: StDev 0.0; Valid 2250.0; Max. 0.0; Min. 0.0; Mean 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3wHj03VWCKdMjYYl8vlYrw==

E30|Ar šiuo metu turi ar kada nors anksčiau turėjo kurių nors sveikatos problemų

f2074 Location:

Value