National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023 (hdl:21.12137/GW4QXW)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/GW4QXW

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2024-02-19

Version:

1

Bibliographic Citation:

Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2024, "National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/GW4QXW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/GW4QXW

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0548

Authoring Entity:

Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Producer:

Siniov, Jevgenij

Girdvainienė, Ieva

Purauskaitė, Gintė

Narvoiš, Alicija

Jonušaitė, Karolina

Date of Production:

2023-05-25

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Zutelienė, Deimantė (Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-09-19

Date of Distribution:

2024-02-19

Series Name:

Surveys of Cultural Life

Series Information:

Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/GW4QXW

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, cultural activities, cultural behaviour, cultural participation, cultural events, cultural life, cultural conditions, cultural facilities, internet, social networks

Topic Classification:

Cultural activities and participation

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to analyse Lithuanian residents needs and expectations regarding digital cultural content on the Internet. <br> <b><i>Major investigated questions</i></b>: respondentų klausta, ar jie naudoja kultūros turinį internete (pvz., elektronines knygas, filmus, muzika ir pan.) bei ar lankosi fizinėse kultūros įstaigose (pvz., muziejuose, teatruose, bibliotekose, archyvuose ir pan.). Tų respondentų, kurie nesinaudoja kultūros turiniu internete, prašyta nurodyti, pasirenkant kelis atsakymų variantus, kodėl jie to nedaro (Man patogesnės kitokios kultūros turinio pateikimo formos; Nežinau, kaip kultūros turinį rasti internete; iš viso 7). Taip pat norėta sužinoti, jei pradėtų naudotis kultūros turiniu internete, kokiais tikslais respondentai tai imtųsi daryti (Pramogų; Mokymosi; iš viso 7) bei kokiu kultūros turiniu naudotųsi (Žiūrėčiau filmus internete; Žiūrėčiau televizijos laidas kultūros temomis internete; iš viso 16). Tiems respondentams, kurie naudojasi kultūros turiniu internete, pateikus klausimų bloką aiškintasi, kaip dažnai ir kokiu tikslu jie tai daro (Pramogų; Mokymosi; iš viso 7). Toliau pateikus kitą klausimų bloką tirta kaip dažnai ir kokį kultūros turinį internete jie naudoja (Žiūrite filmus internete; Žiūrite televizijos laidas kultūros temomis internete; iš viso 12). Apklausos metu prašyta nurodyti, pasirenkant kelis atsakymų variantus, kokius veiksmus jie atlieka naudodami kultūros turinį internete (Naršau internetinėje svetainėje, neparsisiunčiu; Parsisiunčiu asmeniniam naudojimui; iš viso 6). Teirautasi, ar respondentai žino, kokį turinį ir kokiais atvejais jie gali teisėtai naudoti savo tikslais bei kokią dalį tarp vartojamo kultūros turinio internete sudaro lietuviškas kultūros turinys. Aiškintasi, ar jie yra linkę susimokėti už kultūros turinį internete bei kaip COVID–19 pandemija paveikė kultūros turinio vartojimo internete įpročius. Pateikus dar vieną klausimų bloką, prašyta nurodyti, kuriuose šaltiniuose ir kaip dažnai respondentai ieško kultūros turinio internete (LRT, Delfi ir kitos panašios lietuviškos nemokamos platformos; Go3, Viaplay ir kitos panašios lietuviškos mokamos platformos; iš viso 10). Tų respondentų, kurie naudojasi Lietuvos kultūros paveldo platformomis internete, pateikus tokių portalų sąrašą, klausta kuriais iš jų ir kaip dažnai jie naudojasi (ePaveldas; LIMIS; iš viso 10). Apklausos metu dar kartą pateikus tą patį lietuviškų kultūros paveldo portalų sąrašą, prašyta nurodyti, kokiais tikslais jais naudojasi (Pramogų; Mokymosi; iš viso 7). Toliau tirta nuomonė apie šių portalų dizainą, paieškos bei peržiūros įrankius ir kt. Pateikus du atskirus klausimų blokus, aiškintasi, kaip respondentai ieško kultūros turinio internete (Tiesiogiai einu į man žinomas interneto svetaines; Ieškau per socialinius tinklus; iš viso 7) bei kaip įprastai atrodo tokia paieška internete (Ieškau konkretaus kultūros turinio internete, tiksliai žinau, ko noriu; Žinau, kokio pobūdžio kultūros turinį norėčiau surasti internete, bet tiksliai nežinau ko; iš viso 10). Kitu klausimų bloku aiškintasi, kurie kultūros turinio svetainių bruožai yra svarbiausi, kai respondentai žiūri kultūros turinį internete (Šriftai, spalvos, mygtukai, ikonėlės ir bendras svetainės dizainas yra aiškūs, patogūs ir estetiški; Svetainės struktūra ir navigacijos meniu yra logiški, aiškūs, intuityvūs; iš viso 9). Apklausos metu pateikus teiginių bloką, vertinta patirtis su lietuvišku kultūros turiniu internete (Lietuviško kultūros turinio internete pakanka; Lietuviškas kultūros turinys internete yra lengvai prieinamas; iš viso 7). Kitu klausimų bloku tirta, kas respondentus paskatintų naudoti daugiau lietuviško kultūros turinio internete (Būtų patogiau rasti; Visą reikiamą turinį rasčiau vienoje svetainėje; iš viso 14). Apklausos pabaigoje buvo pateikti 6 teiginių blokai, kuriais siekta įvertinti respondentų patirtį naudojantis lietuvišku kultūros turiniu internete, kai juo naudojamasi pramogų, mokymosi, profesiniais edukaciniais, tyrimų, kitais darbo tikslais bei turizmo tikslais (Lietuviško kultūros turinio internete pakanka (užtenka); Lietuviškas kultūros turinys internete yra lengvai prieinamas; iš viso 42). <br> <b><i>Socio-demographic characteristics</i></b>: gender, age, county, place of residence, education, occupation, work or study connections with the field of culture or art.

Time Period:

2023-05-09-2023-05-25

Date of Collection:

2023-05-09-2023-05-25

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 15-75 resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=CrossSection" target="_blank">Cross-section</a>

Data Collector:

UAB "RAIT" (813 respondents); UAB "Smart Continent LT" (296 respondents)

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=NonprobabilityQuota" target="_blank">Non-probability: Quota</a> <p> Siekiant Lietuvos 15–75 m. populiacijos reprezentatyvumo, nustatytos kvotas pagal amžių, lytį, regionus (813 respondentų). </p> <a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=NonprobabilityAvailability" target="_blank">Non-probability: Availability </a> <p> Apklausos nuoroda buvo platinama per kultūros, švietimo, valstybės institucijų interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras (296 respondentų).

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnaireCAWI" target="_blank"> Self- administered questionnaire: Web-based (CAWI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Control Operations:

Atliktas automatinis dublikatų nustatymas pagal IP adresą, lytį, amžių (nustatomi atvejai, kai yra didelė tikimybė, kad asmuo užpildė apklausą pakartotinai).

Cleaning Operations:

Patikrinta 50 atsitiktinai atrinktų anketų duomenų kokybė (pirmiausiai kodavimo teisingumas).

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Lithuania = Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (4, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (4, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f3340

File: LiDA_SurveyData_0548_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1109

 • No. of variables per record: 315

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • atranka - Atrankos tipas
 • Q4A_1 - Q4A.1|Lytis
 • Q4A_2 - Q4A.2|Amžius
 • Q4A_2_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • Q4A_2_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • Q4A_3 - Q4A.3|Apskritis
 • Q4A_3_1 - Q4A.3|Gyvenamoji vietovė
 • Q1_1 - Q1.1|Ar naudoja kultūros turinį internete
 • Q1_2 - Q1.2|Ar lankosi fizinėse kultūros įstaigose
 • Q1B_1a - Q1B.1a|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: patogesnės kitos pateikimo formos
 • Q1B_1b - Q1B.1b|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: nežinau, kaip rasti
 • Q1B_1c - Q1B.1c|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: turinys nėra įdomus
 • Q1B_1d - Q1B.1d|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: pateikimo forma nėra patraukli
 • Q1B_1e - Q1B.1e|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: neturiu laiko žiūrėjimui
 • Q1B_1f - Q1B.1f|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: per brangu
 • Q1B_1g - Q1B.1g|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: dėl negalios negaliu naudotis
 • Q1B_1h - Q1B.1h|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: kita
 • Q1B_2a - Q1B.2a|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: pramogų tikslais
 • Q1B_2b - Q1B.2b|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: mokymosi tikslais
 • Q1B_2c - Q1B.2c|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: profesiniais edukaciniais tikslais
 • Q1B_2d - Q1B.2d|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: tyrimų tikslais
 • Q1B_2e - Q1B.2e|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: kitais darbo tikslais
 • Q1B_2f - Q1B.2f|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: turizmo tikslais
 • Q1B_2g - Q1B.2g|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: kita
 • Q1B_2h - Q1B.2h|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: nepradėčiau jokiais atvejais
 • Q1B_3a - Q1B.3a|Naudotųsi internete: žiūrėčiau filmus
 • Q1B_3b - Q1B.3b|Naudotųsi internete: žiūrėčiau televizijos laidas kultūros temomis
 • Q1B_3c - Q1B.3c|Naudotųsi internete: žiūrėčiau spektaklių, koncertų transliaciją
 • Q1B_3d - Q1B.3d|Naudotųsi internete: žiūrėčiau spektaklių, koncertų įrašus
 • Q1B_3e - Q1B.3e|Naudotųsi internete: žiūrėčiau dailės (meno) kūrinius
 • Q1B_3f - Q1B.3f|Naudotųsi internete: žiūrėčiau fotografijos, meno darbus
 • Q1B_3g - Q1B.3g|Naudotųsi internete: klausyčiau muzikos
 • Q1B_3h - Q1B.3h|Naudotųsi internete: klausyčiau audio knygų
 • Q1B_3i - Q1B.3i|Naudotųsi internete: klausyčiau radijo laidų, tinklalaidžių kultūros temomis
 • Q1B_3j - Q1B.3j|Naudotųsi internete: skaityčiau knygas arba kitus literatūros kūrinius
 • Q1B_3k - Q1B.3k|Naudotųsi internete: žaisčiau kultūrinės edukacijos žaidimus
 • Q1B_3l - Q1B.3l|Naudotųsi internete: žiūrėčiau archyvų istorinius dokumentus ar parodas
 • Q1B_3m - Q1B.3m|Naudotųsi internete: žiūrėčiau muziejų ir bibliotekų virtualias parodas/turus
 • Q1B_3n - Q1B.3n|Naudotųsi internete: žiūrėčiau kultūros, architektūros paminklų, parkų vaizdus
 • Q1B_3o - Q1B.3o|Naudotųsi internete: kita
 • Q1B_3p - Q1B.3p|Naudotųsi internete: nei vienu
 • Q1A_1a - Q1A.1a|Naudojasi kultūros turiniu internete: pramogų tikslais
 • Q1A_1b - Q1A.1b|Naudojasi kultūros turiniu internete: mokymosi tikslais
 • Q1A_1c - Q1A.1c|Naudojasi kultūros turiniu internete: profesiniais edukaciniais tikslais
 • Q1A_1d - Q1A.1d|Naudojasi kultūros turiniu internete: tyrimų tikslais
 • Q1A_1e - Q1A.1e|Naudojasi kultūros turiniu internete: kitais darbo tikslais
 • Q1A_1f - Q1A.1f|Naudojasi kultūros turiniu internete: turizmo tikslais
 • Q1A_1g - Q1A.1g|Naudojasi kultūros turiniu internete: kitais tikslais
 • Q1A_1_1 - Q1A.1.1|Kokiu dar tikslu naudoja kultūros turinį internete
 • Q1A_2a - Q1A.2a|Internete: žiūrite filmus
 • Q1A_2b - Q1A.2b|Internete: žiūrite televizijos laidas kultūros temomis
 • Q1A_2c - Q1A.2c|Internete: žiūrite spektaklių, koncertų transliaciją
 • Q1A_2d - Q1A.2d|Internete: žiūrite spektaklių, koncertų įrašus
 • Q1A_2e - Q1A.2e|Internete: žiūrite dailės (meno) kūrinius
 • Q1A_2f - Q1A.2f|Internete: žiūrite fotografijos, meno darbus
 • Q1A_2g - Q1A.2g|Internete: klausotės muzikos
 • Q1A_2h - Q1A.2h|Internete: klausotės audio knygų
 • Q1A_2i - Q1A.2i|Internete: klausotės radijo laidų arba tinklalaidžių kultūros temomis
 • Q1A_2j - Q1A.2j|Internete: skaitote knygas arba kitus literatūros kūrinius
 • Q1A_2k - Q1A.2k|Internete: žaidžiate kultūrinės edukacijos žaidimus internete
 • Q1A_2l - Q1A.2l|Internete: žiūrite archyvų istorinius dokumentus ar virtualias parodas
 • Q1A_2m - Q1A.2m|Internete: žiūrite muziejų ir bibliotekų virtualias parodas arba turus
 • Q1A_2n - Q1A.2n|Internete: žiūrite kultūros, architektūros paminklų, parkų vaizdus
 • Q1A.2r - Q1A.2r|Internete: kita
 • Q1A_2_1 - Q1A.2.1|Kokį kitą kultūros turinį naudoja internete
 • Q1A_3a - Q1A.3a|Veiksmai: naršau internetinėje svetainėje, neparsisiunčiu
 • Q1A_3b - Q1A.3b|Veiksmai: parsisiunčiu asmeniniam naudojimui
 • Q1A_3c - Q1A.3c|Veiksmai: parsisiunčiu ir pakartotinai naudoju ne komerciniais tikslais
 • Q1A_3d - Q1A.3d|Veiksmai: parsisiunčiu ir pakartotinai naudoju komerciniais tikslais
 • Q1A_3e - Q1A.3e|Veiksmai: parsisiunčiu, modifikuoju, pakartotinai – ne komerciniais tikslais
 • Q1A_3f - Q1A.3f|Veiksmai: parsisiunčiu, modifikuoju ir pakartotinai – komerciniais tikslais
 • Q1A_3_1 - Q1A.3.1|Ar žino, kokį turinį, kokiais atvejais gali teisėtai naudoti savo tikslais
 • Q1A_4 - Q1A.4|Kokią dalį tarp vartojamo kultūros turinio sudaro lietuviškas turinys
 • Q1A_4_1 - Q1A.4.1|Ar linkęs susimokėti už kultūros turinį internete
 • Q1A_4_2 - Q1A.4.2|Kaip COVID–19 paveikė kultūros turinio vartojimo internete įpročius
 • Q1A_5a - Q1A.5a|Šaltiniai: LRT, Delfi ir kitos panašios lietuviškos nemokamos platformos
 • Q1A_5b - Q1A.5b|Šaltiniai: Go3, Viaplay ir kitos panašios lietuviškos mokamos platformos
 • Q1A_5c - Q1A.5c|Šaltiniai: YouTube ir kitos panašios užsienio nemokamos platformos
 • Q1A_5d - Q1A.5d|Šaltiniai: Facebook, Instagram, TikTok ir kiti socialiniai tinklai
 • Q1A_5e - Q1A.5e|Šaltiniai: Netflix, HBO ir kitos panašios užsienio mokamos platformos
 • Q1A_5f - Q1A.5f|Šaltiniai: Spotify, Apple Music ir kitos panašios mokamos platformos
 • Q1A_5g - Q1A.5g|Šaltiniai: ePaveldas, LIMIS, E–kinas, EAIS, iBiblioteka, LIBIS ir kt.
 • Q1A_5h - Q1A.5h|Šaltiniai: muziejų, bibliotekų, archyvų, scenos menų interneto svetainės
 • Q1A_5i - Q1A.5i|Šaltiniai: Europeana, WikiArt ir kitos užsienio kultūros paveldo platformos
 • Q1A_5j - Q1A.5j|Šaltiniai: kita
 • Q1A_6a - Q1A.6a|Lietuvos kultūros paveldo platformos: ePaveldas
 • Q1A_6b - Q1A.6b|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LIMIS
 • Q1A_6c - Q1A.6c|Lietuvos kultūros paveldo platformos: E-kinas
 • Q1A_6d - Q1A.6d|Lietuvos kultūros paveldo platformos: EAIS
 • Q1A_6e - Q1A.6e|Lietuvos kultūros paveldo platformos: iBiblioteka
 • Q1A_6f - Q1A.6f|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LIBIS
 • Q1A_6g - Q1A.6g|Lietuvos kultūros paveldo platformos: ELVIS
 • Q1A_6h - Q1A.6h|Lietuvos kultūros paveldo platformos: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6i - Q1A.6i|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LRT mediateka
 • Q1A_6j - Q1A.6j|Lietuvos kultūros paveldo platformos: kita
 • Q1A_6_1a - Q1A.6.1a|Pramogų tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1b - Q1A.6.1b|Mokymosi tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1c - Q1A.6.1c|Profesiniais edukaciniais tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1d - Q1A.6.1d|Tyrimų tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1e - Q1A.6.1e|Kitais darbo tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1f - Q1A.6.1f|Turizmo tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_1g - Q1A.6.1g|Kitais tikslais: ePaveldas
 • Q1A_6_2a - Q1A.6.2a|Pramogų tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2b - Q1A.6.2b|Mokymosi tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2c - Q1A.6.2c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2d - Q1A.6.2d|Tyrimų tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2e - Q1A.6.2e|Kitais darbo tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2f - Q1A.6.2f|Turizmo tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_2g - Q1A.6.2g|Kitais tikslais: LIMIS
 • Q1A_6_3a - Q1A.6.3a|Pramogų tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3b - Q1A.6.3b|Mokymosi tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3c - Q1A.6.3c|Profesiniais edukaciniais tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3d - Q1A.6.3d|Tyrimų tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3e - Q1A.6.3e|Kitais darbo tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3f - Q1A.6.3f|Turizmo tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_3g - Q1A.6.3g|Kitais tikslais: E-kinas
 • Q1A_6_4a - Q1A.6.4a|Pramogų tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4b - Q1A.6.4b|Mokymosi tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4c - Q1A.6.4c|Profesiniais edukaciniais tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4d - Q1A.6.4d|Tyrimų tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4e - Q1A.6.4e|Kitais darbo tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4f - Q1A.6.4f|Turizmo tikslais: EAIS
 • Q1A_6_4g - Q1A.6.4g|Kitais tikslais: EAIS
 • Q1A_6_5a - Q1A.6.5a|Pramogų tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5b - Q1A.6.5b|Mokymosi tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5c - Q1A.6.5c|Profesiniais edukaciniais tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5d - Q1A.6.5d|Tyrimų tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5e - Q1A.6.5e|Kitais darbo tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5f - Q1A.6.5f|Turizmo tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_5g - Q1A.6.5g|Kitais tikslais: iBiblioteka
 • Q1A_6_6a - Q1A.6.6a|Pramogų tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6b - Q1A.6.6b|Mokymosi tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6c - Q1A.6.6c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6d - Q1A.6.6d|Tyrimų tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6e - Q1A.6.6e|Kitais darbo tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6f - Q1A.6.6f|Turizmo tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_6g - Q1A.6.6g|Kitais tikslais: LIBIS
 • Q1A_6_7a - Q1A.6.7a|Pramogų tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7b - Q1A.6.7b|Mokymosi tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7c - Q1A.6.7c|Profesiniais edukaciniais tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7d - Q1A.6.7d|Tyrimų tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7e - Q1A.6.7e|Kitais darbo tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7f - Q1A.6.7f|Turizmo tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_7g - Q1A.6.7g|Kitais tikslais: ELVIS
 • Q1A_6_9a - Q1A.6.8a|Pramogų tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9b - Q1A.6.8b|Mokymosi tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9c - Q1A.6.8c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9d - Q1A.6.8d|Tyrimų tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9e - Q1A.6.8e|Kitais darbo tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9f - Q1A.6.8f|Turizmo tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_9g - Q1A.6.8g|Kitais tikslais: LRT mediateka
 • Q1A_6_8a - Q1A.6.9a|Pramogų tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8b - Q1A.6.9b|Mokymosi tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8c - Q1A.6.9c|Profesiniais edukaciniais tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8d - Q1A.6.9d|Tyrimų tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8e - Q1A.6.9e|Kitais darbo tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8f - Q1A.6.9f|Turizmo tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_8g - Q1A.6.9g|Kitais tikslais: Kultūros vertybių registras
 • Q1A_6_10a - Q1A.6.10a|Pramogų tikslais: Kita
 • Q1A_6_10b - Q1A.6.10b|Mokymosi tikslais: Kita
 • Q1A_6_10c - Q1A.6.10c|Profesiniais edukaciniais tikslais: Kita
 • Q1A_6_10d - Q1A.6.10d|Tyrimų tikslais: Kita
 • Q1A_6_10e - Q1A.6.10e|Kitais darbo tikslais: Kita
 • Q1A_6_10f - Q1A.6.10f|Turizmo tikslais: Kita
 • Q1A_6_10g - Q1A.6.10g|Kitais tikslais: Kita
 • Q1A_6_2_1a - Q1A.6.2.1a|ePaveldas: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_1b - Q1A.6.2.1b|ePaveldas: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_1c - Q1A.6.2.1c|ePaveldas: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_1d - Q1A.6.2.1d|ePaveldas: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_1e - Q1A.6.2.1e|ePaveldas: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_1f - Q1A.6.2.1f|ePaveldas: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_2a - Q1A.6.2.2a|LIMIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_2b - Q1A.6.2.2b|LIMIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_2c - Q1A.6.2.2c|LIMIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_2d - Q1A.6.2.2d|LIMIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_2e - Q1A.6.2.2e|LIMIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_2f - Q1A.6.2.2f|LIMIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_3a - Q1A.6.2.3a|E-kinas: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_3b - Q1A.6.2.3b|E-kinas: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_3c - Q1A.6.2.3c|E-kinas: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_3d - Q1A.6.2.3d|E-kinas: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_3e - Q1A.6.2.3e|E-kinas: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_3f - Q1A.6.2.3f|E-kinas: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_4a - Q1A.6.2.4a|EAIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_4b - Q1A.6.2.4b|EAIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_4c - Q1A.6.2.4c|EAIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_4d - Q1A.6.2.4d|EAIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_4e - Q1A.6.2.4e|EAIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_4f - Q1A.6.2.4f|EAIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_5a - Q1A.6.2.5a|iBiblioteka: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_5b - Q1A.6.2.5b|iBiblioteka: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_5c - Q1A.6.2.5c|iBiblioteka: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_5d - Q1A.6.2.5d|iBiblioteka: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_5e - Q1A.6.2.5e|iBiblioteka: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_5f - Q1A.6.2.5f|iBiblioteka: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_6a - Q1A.6.2.6a|LIBIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_6b - Q1A.6.2.6b|LIBIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_6c - Q1A.6.2.6c|LIBIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_6d - Q1A.6.2.6d|LIBIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_6e - Q1A.6.2.6e|LIBIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_6f - Q1A.6.2.6f|LIBIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_7a - Q1A.6.2.7a|ELVIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_7b - Q1A.6.2.7b|ELVIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_7c - Q1A.6.2.7c|ELVIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_7d - Q1A.6.2.7d|ELVIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_7e - Q1A.6.2.7e|ELVIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_7f - Q1A.6.2.7f|ELVIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_8a - Q1A.6.2.8a|KVR: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_8b - Q1A.6.2.8b|KVR: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_8c - Q1A.6.2.8c|KVR: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_8d - Q1A.6.2.8d|KVR: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_8e - Q1A.6.2.8e|KVR: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_8f - Q1A.6.2.8f|KVR: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q1A_6_2_9a - Q1A.6.2.9a|LRT mediateka: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q1A_6_2_9b - Q1A.6.2.9b|LRT mediateka: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q1A_6_2_9c - Q1A.6.2.9c|LRT mediateka: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q1A_6_2_9d - Q1A.6.2.9d|LRT mediateka: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q1A_6_2_9e - Q1A.6.2.9e|LRT mediateka: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta
 • Q1A_6_2_9f - Q1A.6.2.9f|LRT mediateka: platforma pritaikyta žmonėms su negalia
 • Q2A_1a - Q2A.1a|Kaip ieško turinio: tiesiogiai einu į man žinomas interneto svetaines
 • Q2A_1b - Q2A.1b|Kaip ieško turinio: ieškau per socialinius tinklus
 • Q2A_1c - Q2A.1c|Kaip ieško turinio: ieškau per paieškos svetaines
 • Q2A_1e - Q2A.1e|Kaip ieško turinio: naudoju programėles telefone arba planšetėje
 • Q2A_1f - Q2A.1f|Kaip ieško turinio: paspaudžiu ant reklaminių skelbimų
 • Q2A_1g - Q2A.1g|Kaip ieško turinio: gaunu rekomendaciją iš draugo, pažįstamo asmens
 • Q2A_1h - Q2A.1h|Kaip ieško turinio: atsitiktinai atrandu nuorodą internete
 • Q2A_2a - Q2A.2a|Paieška: ieškau konkretaus kultūros turinio, tiksliai žinau, ko noriu
 • Q2A_2b - Q2A.2b|Paieška: žinau, kokio pobūdžio norėčiau surasti, bet tiksliai nežinau ko
 • Q2A_2c - Q2A.2c|Paieška: nežinau, ko, tikiuosi, kad bus pasiūlyta įprastose platformose
 • Q2A_3a - Q2A.3a|Patogumas: tiesiogiai einu į man žinomus puslapius
 • Q2A_3b - Q2A.3b|Patogumas: ieškau per socialinius tinklus
 • Q2A_3c - Q2A.3c|Patogumas: ieškau per paieškos puslapius
 • Q2A_3d - Q2A.3d|Patogumas: naudoju programėles telefone arba planšetėje
 • Q2A_3e - Q2A.3e|Patogumas: paspaudžiu ant reklaminių skelbimų
 • Q2A_3f - Q2A.3f|Patogumas: gaunu rekomendaciją iš draugo, pažįstamo asmens
 • Q2A_3g - Q2A.3g|Patogumas: atsitiktinai atrandu nuorodą internete
 • Q2A_4a - Q2A.4a|Svarbiausia: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs
 • Q2A_4b - Q2A.4b|Svarbiausia: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs
 • Q2A_4c - Q2A.4c|Svarbiausia: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs
 • Q2A_4d - Q2A.4d|Svarbiausia: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai
 • Q2A_4e - Q2A.4e|Svarbiausia: techninių nesklandumų nebuvimas naudojantis svetaine
 • Q2A_4f - Q2A.4f|Svarbiausia: svetainė veikia greitai
 • Q2A_4g - Q2A.4g|Svarbiausia: versija mobiliesiems įrenginiams patogi, kaip kompiuteriams
 • Q2A_4h - Q2A.4h|Svarbiausia: pirmą kartą užėjus, turi būti aišku, kam skirta, kaip naudotis
 • Q2A_4i - Q2A.4i|Svarbiausia: kultūros turinio pritaikymas žmonėms su negalia, sutrikimais
 • Q3A_1a - Q3A.1a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio internete pakanka
 • Q3A_1b - Q3A.1b|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete yra lengvai prieinamas
 • Q3A_1c - Q3A.1c|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete pateikiamas patogiai
 • Q3A_1d - Q3A.1d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete yra kokybiškas
 • Q3A_1e - Q3A.1e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete atitinka mano poreikius
 • Q3A_1f - Q3A.1f|Teiginys: lietuviško turinio ženklinimas dėl autorinių teisių – aiškus
 • Q3A_1g - Q3A.1g|Teiginys: lietuviško turinio internete pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_1_1a - Q3A.1.1a|Paskatintų: būtų patogiau rasti
 • Q3A_1_1b - Q3A.1.1b|Paskatintų: visą reikiamą turinį rasčiau vienoje svetainėje
 • Q3A_1_1c - Q3A.1.1c|Paskatintų: daugiau informacijos dėl naujo kultūros turinio internete
 • Q3A_1_1d - Q3A.1.1d|Paskatintų: internete būtų daugiau turinio mane dominančiomis temomis
 • Q3A_1_1e - Q3A.1.1d|Paskatintų: daugiau lietuviško pramoginio kultūros turinio internete
 • Q3A_1_1f - Q3A.1.1f|Paskatintų: būtų daugiau lietuviško edukacinio kultūros turinio
 • Q3A_1_1g - Q3A.1.1g|Paskatintų: daugiau turinio – atsisiųsti ir teisėtai panaudoti darbe
 • Q3A_1_1h - Q3A.1.1h|Paskatintų: įrankiai, programėlės – ne tik peržiūrėti, bet kurti turinį
 • Q3A_1_1i - Q3A.1.1i|Paskatintų: vienoje svetainėje žiūrėti, susiplanuoti laisvalaikį
 • Q3A_1_1j - Q3A.1.1j|Paskatintų: kontekstinė informacija – apie autorių, vietovę, laikotarpį
 • Q3A_1_1k - Q3A.1.1k|Paskatintų: būtų galimybė nuotoliniu būdu „dalyvauti“ kultūros renginyje
 • Q3A_1_1l - Q3A.1.1l|Paskatintų: turinys būtų atviras – laisvai ir teisėtai naudoti
 • Q3A_1_1m - Q3A.1.1m|Paskatintų: kultūros turinys ar dalis jo būtų pateikiama žaidimo forma
 • Q3A_1_1n - Q3A.1.1n|Paskatintų: turinio ženklinimas dėl autorinių teisių būtų aiškesnis
 • Q3A_2a - Q3A.2a|Teiginys: lietuviško pramoginio kultūros turinio internete pakanka
 • Q3A_2b - Q3A.2b|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys internete nėra brangus
 • Q3A_2c - Q3A.2c|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys lengvai prieinamas
 • Q3A_2d - Q3A.2d|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys pateikiamas patogiai
 • Q3A_2e - Q3A.2e|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys internete – kokybiškas
 • Q3A_2f - Q3A.2f|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys atitinka poreikius
 • Q3A_2g - Q3A.2g|Teiginys: lietuviško pramoginio turinio pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_3a - Q3A.3a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio mokymuisi internete pakanka
 • Q3A_3b - Q3A.3b|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymuisi internete nėra brangus
 • Q3A_3c - Q3A.3c|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymuisi – lengvai prieinamas
 • Q3A_3d - Q3A.3d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymuisi pateikiamas patogiai
 • Q3A_3e - Q3A.3e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymuisi yra kokybiškas
 • Q3A_3f - Q3A.3f|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymuisi atitinka mano poreikius
 • Q3A_3g - Q3A.3g|Teiginys: lietuviško turinio mokymuisi pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_4a - Q3A.4a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio mokymui internete pakanka
 • Q3A_4b - Q3A.4b|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymui internete nėra brangus
 • Q3A_4c - Q3A.4c|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymui – lengvai prieinamas
 • Q3A_4d - Q3A.4d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymui pateikiamas patogiai
 • Q3A_4e - Q3A.4e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymui yra kokybiškas
 • Q3A_4f - Q3A.4f|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys mokymui atitinka mano poreikius
 • Q3A_4g - Q3A.4g|Teiginys: lietuviško kultūros turinio mokymui pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_5a - Q3A.5a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio tyrimams internete pakanka
 • Q3A_5b - Q3A.5b|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete tyrimams nėra brangus
 • Q3A_5c - Q3A.5c|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys tyrimams – lengvai prieinamas
 • Q3A_5d - Q3A.5d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys tyrimams pateikiamas patogiai
 • Q3A_5e - Q3A.5e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys tyrimams yra kokybiškas
 • Q3A_5f - Q3A.5f|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys tyrimams atitinka mano poreikius
 • Q3A_5g - Q3A.5g|Teiginys: lietuviško kultūros turinio tyrimams pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_6a - Q3A.6a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio internete darbiniams tikslams pakanka
 • Q3A_6b - Q3A.6b|Teiginys: kultūros turinys internete darbiniams tikslams nėra brangus
 • Q3A_6c - Q3A.6c|Teiginys: kultūros turinys darbiniams tikslams – lengvai prieinamas
 • Q3A_6d - Q3A.6d|Teiginys: naudojimo darbo tikslais neriboja autorinės/intelektinės teisės
 • Q3A_6e - Q3A.6e|Teiginys: kultūros turinys darbiniams tikslams pateikiamas patogiai
 • Q3A_6f - Q3A.6f|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys darbiniams tikslams yra kokybiškas
 • Q3A_6g - Q3A.6g|Teiginys: kultūros turinys darbiniams tikslams atitinka mano poreikius
 • Q3A_6h - Q3A.6h|Teiginys: kultūros turinio darbiniams tikslams pateikimas atitinka poreikius
 • Q3A_7a - Q3A.7a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio turizmo tikslams internete pakanka
 • Q3A_7b - Q3A.7b|Teiginys: kultūros turinys internete turizmo tikslams nėra brangus
 • Q3A_7c - Q3A.7c|Teiginys: kultūros turinys turizmo tikslams – lengvai prieinamas
 • Q3A_7d - Q3A.7d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys turizmo tikslams pateikiamas patogiai
 • Q3A_7e - Q3A.7e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys turizmo tikslams yra kokybiškas
 • Q3A_7f - Q3A.7f|Teiginys: kultūros turinys turizmo tikslams atitinka mano poreikius
 • Q3A_7g - Q3A.7g|Teiginys: kultūros turinio turizmo tikslams pateikimas atitinka poreikius
 • Q4A_4 - Q4A.4|Išsilavinimas
 • Q4A_5 - Q4A.5|Užsiėmimas
 • Q4A_6 - Q4A.6|Ar darbas arba studijos yra susijusios su kultūros / meno sritimi

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f3340 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PnAHHCHQCbs/HKsUCu1RZA==

Versija (LiDA)

f3340 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mEG1dMemGqw1oHnN1OI8oA==

Respondento identifikacinis numeris

f3340 Location:

Summary Statistics: StDev 331.1984176437882; Valid 1109.0; Mean 581.7060414788069; Max. 1147.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OV42jPUyjrk4LGoauXx46Q==

Atrankos tipas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kvotinė atranka

813

2.

Patogioji atranka

296

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 2.0; StDev 0.4425429994340985; Min. 1.0; Mean 1.266907123534718

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:15LYIG0HDl9Vq22Jp9WjOg==

Q4A.1|Lytis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vyras

440

2.

Moteris

660

3.

Nenoriu nurodyti

9

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.611361587015331; StDev 0.5040421842157242; Min. 1.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:45y3Z4bLvfUj8D+s0OsqDg==

Q4A.2|Amžius

f3340 Location:

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 15.0; Mean 44.78449053201082; Max. 74.0; StDev 15.012193997733554;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1mOOV1jUeQeWV6reAAL7Hg==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

15-29 metų

229

3.

40-49 metų

225

6.

70 metų ir vyresni

41

2.

30-39 metų

192

5.

60-69 metų

171

4.

50-59 metų

251

Summary Statistics: Mean 3.0595130748422004; Valid 1109.0; StDev 1.4742287150256377; Min. 1.0; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZTMTCpx6pi8zYTv97kWc2A==

SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

15-24 metų

142

3.

35-44 metų

223

6.

65 metų ir vyresni

116

4.

45-54 metų

234

5.

55-64 metų

231

2.

25-34 metų

163

Summary Statistics: Max. 6.0; Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 1.5352716102885986; Mean 3.5383228133453533;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vPoE349uAA3IuKp7VsZAKg==

Q4A.3|Apskritis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Tauragės apskritis

25

3.

Klaipėdos apskritis

135

6.

Šiaulių apskritis

98

4.

Marijampolės apskritis

45

5.

Panevėžio apskritis

62

2.

Kauno apskritis

233

8.

Telšių apskritis

38

10.

Vilniaus apskritis

390

9.

Utenos apskritis

42

1.

Alytaus apskritis

41

Summary Statistics: StDev 3.4249563334927458; Valid 1109.0; Max. 10.0; Mean 6.083859332732187; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o7j3OT4702hhhpYgsXPJmg==

Q4A.3|Gyvenamoji vietovė

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kitas Lietuvos miestas (< 3000 gyventojų)

205

1.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys

701

3.

Kiti Lietuvos miestai, miesteliai, kaimai

201

4.

Užsienis (gyvenu užsienyje bent 6 mėn. per metus)

2

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 0.7880905680903867; Max. 4.0; Mean 1.5527502254283143;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:85iXX/lSW7LUR6HahVX0TQ==

Q1.1|Ar naudoja kultūros turinį internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

174

1.

Taip

935

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 2.0; StDev 0.3638687646329002; Mean 1.1568981064021642

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B0x0ceCygFsv0oWqAZj66Q==

Q1.2|Ar lankosi fizinėse kultūros įstaigose

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

942

2.

Ne

167

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; Mean 1.1505861136158706; StDev 0.3578063417303342; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zix2UgCMF05aEtRA2BmTNg==

Q1B.1a|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: patogesnės kitos pateikimo formos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

81

0.

Ne

93

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: StDev 34.39871340691025; Valid 1109.0; Min. 0.0; Max. 95.0; Mean 80.16771866546439

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sVDLcZCUx5THttFu7i/X1w==

Q1B.1b|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: nežinau, kaip rasti

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

26

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

148

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 34.51345059960516; Mean 80.11812443642923; Valid 1109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XpPsnaOafIVa1bDd2jp9Dw==

Q1B.1c|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: turinys nėra įdomus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

40

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

134

Summary Statistics: StDev 34.48428776149679; Max. 95.0; Mean 80.13074842200179; Valid 1109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4rX0nyxv472EwxRLc1CK2A==

Q1B.1d|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: pateikimo forma nėra patraukli

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

154

1.

Taip

20

Summary Statistics: Mean 80.11271415689808; Min. 0.0; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 34.52594000386064

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yLq1UuOCwqZ8xaDFH5O5Tw==

Q1B.1e|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: neturiu laiko žiūrėjimui

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

125

1.

Taip

49

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Mean 80.1388638412985; Valid 1109.0; StDev 34.46552474837594; Min. 0.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c4NlagVJ+JJG051lPLI4PA==

Q1B.1f|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: per brangu

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

153

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

21

Summary Statistics: Mean 80.11361587015327; Valid 1109.0; Min. 0.0; StDev 34.52385880917898; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UO4WBjmdc8GNjHeDcQzV1w==

Q1B.1g|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: dėl negalios negaliu naudotis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

172

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

2

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 95.0; StDev 34.5633760526382; Mean 80.09648331830479; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Kb+LRLyuB90OreS8P8e3Ug==

Q1B.1h|Nesinaudoja kultūros turiniu internete: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

170

1.

Taip

4

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Mean 80.09828674481516; Max. 95.0; Min. 0.0; StDev 34.55921887102582; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ANbjsueGn+XDetyswRhy5g==

Q1B.2a|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: pramogų tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

75

0.

Ne

99

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: StDev 34.41125225897992; Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 80.16230838593324; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:70iRA4NOUg08GfrowtMqdQ==

Q1B.2b|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: mokymosi tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

141

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

33

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 80.1244364292155; StDev 34.49887284001823

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7sCdsZDOfSOYrOUs0ITrMQ==

Q1B.2c|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: profesiniais edukaciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

163

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

11

Summary Statistics: StDev 34.54466405354938; Valid 1109.0; Min. 0.0; Mean 80.10459873760144; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:23SrEBJzXaZjzyrcDScOhQ==

Q1B.2d|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: tyrimų tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

168

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

6

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 34.55506109507389; Max. 95.0; Mean 80.10009017132552; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v9iXcY2h+VT4HxfWtQxstg==

Q1B.2e|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: kitais darbo tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

15

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

159

Summary Statistics: Mean 80.10820559062216; StDev 34.536343742580776; Max. 95.0; Min. 0.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DkqzNb4FiUMLSTJGCCmRqg==

Q1B.2f|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: turizmo tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

109

1.

Taip

65

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 34.43213830789335; Mean 80.15329125338141; Max. 95.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:15ngUDx3byZJlFmRy/EoFQ==

Q1B.2g|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

171

1.

Taip

3

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Mean 80.09738503155998; StDev 34.5612975361111; Max. 95.0; Min. 0.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NC0SJqV7Bwop45XU42/k+A==

Q1B.2h|Jei pradėtų naudotis, kokiais tikslais: nepradėčiau jokiais atvejais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

136

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 0.0; Mean 80.12894499549144; Max. 95.0; StDev 34.488455674159916;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+Pf31AzIYe2xtv66OXbjKA==

Q1B.3a|Naudotųsi internete: žiūrėčiau filmus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

109

1.

Taip

65

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 80.15329125338141; Min. 0.0; StDev 34.43213830789335

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t1J91d2DshpeiiPfmHZNJQ==

Q1B.3b|Naudotųsi internete: žiūrėčiau televizijos laidas kultūros temomis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

20

0.

Ne

154

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 80.11271415689808; Max. 95.0; StDev 34.52594000386064

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1nG5SnQdYGQQe14KWAEV0A==

Q1B.3c|Naudotųsi internete: žiūrėčiau spektaklių, koncertų transliaciją

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

25

0.

Ne

149

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 34.51553253976523; Mean 80.11722272317404; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1J3eK7rJFh7qoYBynuGXMA==

Q1B.3d|Naudotųsi internete: žiūrėčiau spektaklių, koncertų įrašus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

152

1.

Taip

22

Summary Statistics: Mean 80.11451758340849; Min. 0.0; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 34.5217774654558

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hXstMjcKZLQmUyjTd3CxAg==

Q1B.3e|Naudotųsi internete: žiūrėčiau dailės (meno) kūrinius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

14

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

160

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 34.53842404357619; Min. 0.0; Mean 80.10730387736697; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4qtfWN0yr0/5YHZZnzQlbg==

Q1B.3f|Naudotųsi internete: žiūrėčiau fotografijos, meno darbus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

25

0.

Ne

149

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 34.51553253976523; Mean 80.11722272317404; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vtTc2dH+o0dT85xyijnQDg==

Q1B.3g|Naudotųsi internete: klausyčiau muzikos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

131

1.

Taip

43

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: StDev 34.478034770766676; Mean 80.13345356176735; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SdybmQToORT8oREihCOgMQ==

Q1B.3h|Naudotųsi internete: klausyčiau audio knygų

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

158

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

16

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 0.0; Max. 95.0; Mean 80.10910730387735; StDev 34.53426329270517

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+1REEUMDqXb6e3gFJRKX4g==

Q1B.3i|Naudotųsi internete: klausyčiau radijo laidų, tinklalaidžių kultūros temomis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

156

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

18

Summary Statistics: StDev 34.5301019462052; Valid 1109.0; Mean 80.11091073038772; Min. 0.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V4siZU3SLoAcJKnJ+5z2Yg==

Q1B.3j|Naudotųsi internete: skaityčiau knygas arba kitus literatūros kūrinius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

19

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

155

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 80.11181244364289; Max. 95.0; Min. 0.0; StDev 34.5280210495266;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hIJsSG4hUQJUa5UOxinbrg==

Q1B.3k|Naudotųsi internete: žaisčiau kultūrinės edukacijos žaidimus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

159

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

15

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 80.10820559062216; Min. 0.0; StDev 34.536343742580776; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9XaZxujRuZhyZFzMdMx6fg==

Q1B.3l|Naudotųsi internete: žiūrėčiau archyvų istorinius dokumentus ar parodas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

161

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

13

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 0.0; Mean 80.1064021641118; Valid 1109.0; StDev 34.54050419571832;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YyQYoVQbCyAvn9T7CGYxPg==

Q1B.3m|Naudotųsi internete: žiūrėčiau muziejų ir bibliotekų virtualias parodas/turus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

160

1.

Taip

14

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 34.5384240435762; Mean 80.10730387736697; Max. 95.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3anE7gf+7icf06J+uHmlXQ==

Q1B.3n|Naudotųsi internete: žiūrėčiau kultūros, architektūros paminklų, parkų vaizdus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

0.

Ne

150

1.

Taip

24

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 80.11632100991886; Min. 0.0; StDev 34.51761433077592;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OvvDwHX8VwT8J5xr3r1JAA==

Q1B.3o|Naudotųsi internete: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

1.

Taip

6

0.

Ne

168

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 0.0; Max. 95.0; Mean 80.10009017132552; StDev 34.555061095073896

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2pdg7fyFE5cDVkggaDPrcg==

Q1B.3p|Naudotųsi internete: nei vienu

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

35

0.

Ne

139

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 1)

935

Summary Statistics: Mean 80.12623985572587; StDev 34.494706421962384; Min. 0.0; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rEN8i1ynx/vwGRSTxB3jvw==

Q1A.1a|Naudojasi kultūros turiniu internete: pramogų tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

225

5.

Kelis kartus per metus

69

7.

Niekada

8

4.

Bent kartą per mėnesį

154

6.

Pagal poreikį

159

3.

Kartą per savaitę

142

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

178

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Mean 17.633002705139756; StDev 33.42913232762398; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HxjqhBT/ReQOiendcq6IXQ==

Q1A.1b|Naudojasi kultūros turiniu internete: mokymosi tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

71

6.

Pagal poreikį

279

7.

Niekada

104

5.

Kelis kartus per metus

92

2.

Kelis kartus per savaitę

129

3.

Kartą per savaitę

100

4.

Bent kartą per mėnesį

160

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 33.00416260260357; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 18.6302975653742

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W7cbdZKHkDAhR/01BUWZbw==

Q1A.1c|Naudojasi kultūros turiniu internete: profesiniais edukaciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

62

7.

Niekada

292

6.

Pagal poreikį

261

5.

Kelis kartus per metus

76

2.

Kelis kartus per savaitę

90

3.

Kartą per savaitę

70

4.

Bent kartą per mėnesį

84

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 32.757510116225184; Max. 95.0; Mean 19.213706041478822

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ljpkIZP/VGxU1L9SsZmvqw==

Q1A.1d|Naudojasi kultūros turiniu internete: tyrimų tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

76

2.

Kelis kartus per savaitę

73

7.

Niekada

299

3.

Kartą per savaitę

68

4.

Bent kartą per mėnesį

86

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

34

6.

Pagal poreikį

299

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 1.0; StDev 32.664360048718535; Mean 19.409377817853905; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IZCeQhtFOsNZj46SVoKb+Q==

Q1A.1e|Naudojasi kultūros turiniu internete: kitais darbo tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

122

6.

Pagal poreikį

297

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

65

7.

Niekada

150

2.

Kelis kartus per savaitę

122

3.

Kartą per savaitę

91

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Kelis kartus per metus

88

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 18.820559062218223; Min. 1.0; StDev 32.92444708621021; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XeNmKe6CRmF7s2sTIFbxFw==

Q1A.1f|Naudojasi kultūros turiniu internete: turizmo tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

110

7.

Niekada

23

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

28

4.

Bent kartą per mėnesį

232

5.

Kelis kartus per metus

178

6.

Pagal poreikį

266

2.

Kelis kartus per savaitę

98

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 32.9886062212374; Valid 1109.0; Mean 18.628494138863836; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vaz3x3LIcpo+LzSWCORTtw==

Q1A.1g|Naudojasi kultūros turiniu internete: kitais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Niekada

338

2.

Kelis kartus per savaitę

66

4.

Bent kartą per mėnesį

71

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

57

6.

Pagal poreikį

324

5.

Kelis kartus per metus

38

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartą per savaitę

41

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 32.62901703245349; Mean 19.50045085662759; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oVA+psu8tSIkLCunV51QKg==

Q1A.1.1|Kokiu dar tikslu naudoja kultūros turinį internete

f3340 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:CyDYUP6hUcO49QmwNz1D6g==

Q1A.2a|Internete: žiūrite filmus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

180

2.

Kelis kartus per savaitę

230

5.

Kelis kartus per metus

87

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

96

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

7.

Niekada

35

6.

Pagal poreikį

174

3.

Kartą per savaitę

133

Summary Statistics: StDev 33.28397694040695; Max. 95.0; Mean 17.970243462578907; Valid 1109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:naZyTOvR6XDWNAqC78aXUg==

Q1A.2b|Internete: žiūrite televizijos laidas kultūros temomis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

112

4.

Bent kartą per mėnesį

161

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

41

6.

Pagal poreikį

259

5.

Kelis kartus per metus

131

3.

Kartą per savaitę

130

7.

Niekada

101

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 32.96530516063844; Mean 18.70604147880972

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GtfBE4MjAbltGT7bw4ohdA==

Q1A.2c|Internete: žiūrite spektaklių, koncertų transliaciją

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

47

4.

Bent kartą per mėnesį

158

5.

Kelis kartus per metus

187

6.

Pagal poreikį

317

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartą per savaitę

78

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

18

7.

Niekada

130

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 32.75650611368988; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 19.165915238954025

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:naW1DMQA2i3ZM9qzV3Yvcw==

Q1A.2d|Internete: žiūrite spektaklių, koncertų įrašus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

169

4.

Bent kartą per mėnesį

164

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

19

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

7.

Niekada

118

6.

Pagal poreikį

309

2.

Kelis kartus per savaitę

75

3.

Kartą per savaitę

81

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 32.81093363828623; Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 19.046889089269623

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bzO+gfPelEQjLl/QfBQHhw==

Q1A.2e|Internete: žiūrite dailės (meno) kūrinius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

144

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

30

5.

Kelis kartus per metus

127

3.

Kartą per savaitę

64

2.

Kelis kartus per savaitę

71

7.

Niekada

178

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Pagal poreikį

321

Summary Statistics: Mean 19.185752930568068; StDev 32.75526985043788; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qI+NIk8fsDj57tnJttX8mg==

Q1A.2f|Internete: žiūrite fotografijos, meno darbus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Niekada

102

2.

Kelis kartus per savaitę

106

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

58

4.

Bent kartą per mėnesį

152

3.

Kartą per savaitę

94

5.

Kelis kartus per metus

143

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Pagal poreikį

280

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 18.754733994589706; Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 32.946232420838655

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fCkNDyta4J3NVg/bdVWKgQ==

Q1A.2g|Internete: klausotės muzikos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

39

7.

Niekada

22

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

263

2.

Kelis kartus per savaitę

238

3.

Kartą per savaitę

118

6.

Pagal poreikį

150

4.

Bent kartą per mėnesį

105

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 33.536434480326015; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 17.395852119026163

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xV3hez3DPwNwG3PkHl5ZfA==

Q1A.2h|Internete: klausotės audio knygų

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Pagal poreikį

275

3.

Kartą per savaitę

76

7.

Niekada

284

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Kelis kartus per savaitę

61

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

38

4.

Bent kartą per mėnesį

99

5.

Kelis kartus per metus

102

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 32.68823777978647; Mean 19.352569882777267; Valid 1109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u9V4lKsRzQeOWmt62uOUow==

Q1A.2i|Internete: klausotės radijo laidų arba tinklalaidžių kultūros temomis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartą per savaitę

99

4.

Bent kartą per mėnesį

159

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

82

6.

Pagal poreikį

245

7.

Niekada

133

5.

Kelis kartus per metus

82

2.

Kelis kartus per savaitę

135

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 18.598737601442746; StDev 33.02138621959096; Min. 1.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0axdtCsOrEzmLMijZtUmog==

Q1A.2j|Internete: skaitote knygas arba kitus literatūros kūrinius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

148

2.

Kelis kartus per savaitę

100

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

48

3.

Kartą per savaitę

84

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Pagal poreikį

264

5.

Kelis kartus per metus

130

7.

Niekada

161

Summary Statistics: StDev 32.87588816568784; Min. 1.0; Max. 95.0; Mean 18.92064923354374; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OngFHZxWCKKMev9frQD/6Q==

Q1A.2k|Internete: žaidžiate kultūrinės edukacijos žaidimus internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

16

7.

Niekada

329

2.

Kelis kartus per savaitę

58

4.

Bent kartą per mėnesį

88

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Kelis kartus per metus

117

3.

Kartą per savaitę

75

6.

Pagal poreikį

252

Summary Statistics: StDev 32.6143515294786; Mean 19.512173128944966; Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZqcKyhWaSkbczThXY7wLhg==

Q1A.2l|Internete: žiūrite archyvų istorinius dokumentus ar virtualias parodas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Pagal poreikį

303

3.

Kartą per savaitę

79

5.

Kelis kartus per metus

112

4.

Bent kartą per mėnesį

129

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

26

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Kelis kartus per savaitę

56

7.

Niekada

230

Summary Statistics: Mean 19.304779080252466; Min. 1.0; StDev 32.703914368862904; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gsSgIUYaPhJ+H54akHPbcw==

Q1A.2m|Internete: žiūrite muziejų ir bibliotekų virtualias parodas arba turus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

60

6.

Pagal poreikį

313

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

17

7.

Niekada

220

2.

Kelis kartus per savaitę

45

5.

Kelis kartus per metus

140

4.

Bent kartą per mėnesį

140

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 32.66518550999501; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 19.382326420198368;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5Sv0EadXO7W6kPRVii3b/w==

Q1A.2n|Internete: žiūrite kultūros, architektūros paminklų, parkų vaizdus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

104

6.

Pagal poreikį

310

7.

Niekada

118

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

30

5.

Kelis kartus per metus

133

4.

Bent kartą per mėnesį

163

2.

Kelis kartus per savaitę

77

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 32.8510533349333; Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 18.962128043282206;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WAlgkfQHw8MXrr593qFaVw==

Q1A.2r|Internete: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Pagal poreikį

277

3.

Kartą per savaitę

44

5.

Kelis kartus per metus

32

7.

Niekada

481

4.

Bent kartą per mėnesį

48

1.

Kiekvieną dieną ar dažniau

30

2.

Kelis kartus per savaitę

23

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 32.42338434895203; Mean 19.944995491433737;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AErMrbm0QKaDEz90CP474w==

Q1A.2.1|Kokį kitą kultūros turinį naudoja internete

f3340 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:alOaFzkOdOxTVQE4TvUvjA==

Q1A.3a|Veiksmai: naršau internetinėje svetainėje, neparsisiunčiu

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

0.

Ne

157

1.

Taip

778

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 15.60685302073939; Max. 95.0; StDev 34.26648313368497; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VR+AU6tEWkrwJLUA20ZSZQ==

Q1A.3b|Veiksmai: parsisiunčiu asmeniniam naudojimui

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

595

1.

Taip

340

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 15.211902614968412; StDev 34.438051991756; Max. 95.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UNa9jtaMbYhkcLVCKgt6Lw==

Q1A.3c|Veiksmai: parsisiunčiu ir pakartotinai naudoju ne komerciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Taip

171

0.

Ne

764

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 0.0; StDev 34.50281305092282; Max. 95.0; Mean 15.059513074842181;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MwoR95CHV+yddxfhYTb/Gg==

Q1A.3d|Veiksmai: parsisiunčiu ir pakartotinai naudoju komerciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

908

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Taip

27

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 34.557367596700885; Valid 1109.0; Mean 14.929666366095576; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tprrs8A1qY8zrEvwBMIRCg==

Q1A.3e|Veiksmai: parsisiunčiu, modifikuoju, pakartotinai – ne komerciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

864

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Taip

71

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 34.54075912849617; Max. 95.0; Mean 14.969341749323723;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pegcBxrHTb4i/dKmx3y2Rw==

Q1A.3f|Veiksmai: parsisiunčiu, modifikuoju ir pakartotinai – komerciniais tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

0.

Ne

927

1.

Taip

8

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 34.56452287647959; Mean 14.91253381424704; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ANR8pkmrlF9V0hrTajH5LA==

Q1A.3.1|Ar žino, kokį turinį, kokiais atvejais gali teisėtai naudoti savo tikslais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Žinau, kuris – naudojamas, o kuris – ne, nežinau, kaip atskirti

246

1.

Aš nežinau, kokios sąlygos / licencijos yra taikomos kultūros turiniui

159

5.

Nesusimąstau apie tai, naudodamas tokį turinį

120

4.

Išmanau atviro turinio naudojimo sąlygas, licencijas, ženklinimą

127

3.

Naudojuosi turiniu, nesusipažinęs su saugojimo, naudojimo taisyklėmis

283

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 33.57205406863035; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0; Mean 17.256988277727668;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/erag3n4+CHaSZfLlnb0Sw==

Q1A.4|Kokią dalį tarp vartojamo kultūros turinio sudaro lietuviškas turinys

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

26 –50 proc.

253

4.

51 –75 proc.

200

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

76 –100 proc.

118

2.

1 –25 proc.

331

1.

0 proc.

33

Summary Statistics: Mean 17.469792605951316; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0; StDev 33.476030517084624

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xA1RzXglCRlq8MhBSpY6zA==

Q1A.4.1|Ar linkęs susimokėti už kultūros turinį internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

462

1.

Taip

159

3.

Niekada

314

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 16.7312894499549; Min. 1.0; StDev 33.785449683842195;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DHgGTj4YvNQ2ziaSFa0yiQ==

Q1A.4.2|Kaip COVID–19 paveikė kultūros turinio vartojimo internete įpročius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Po COVID–19 pandemijos pradėjau mažiau vartoti kultūros turinio internete

76

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

COVID–19 pandemijos metu pradėjau naudoti daugiau kultūros turinio internete

312

7.

Naudoju daugiau, palyginus prieš COVID–19 pandemiją

92

8.

COVID–19 pandemija nepaveikė mano įpročių šioje srityje

455

Summary Statistics: StDev 32.13988247118277; Mean 20.58611361587014; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oKJx6o/yoFxOg2CxooaImg==

Q1A.5a|Šaltiniai: LRT, Delfi ir kitos panašios lietuviškos nemokamos platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

204

4.

Bent kartą per mėnesį

121

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

178

7.

Nežinau, kas tai yra

10

5.

Kelis kartus per metus

42

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

70

6.

Pagal poreikį

188

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartą per savaitę

122

Summary Statistics: StDev 33.30280737855523; Mean 17.97475202885483; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UJdsHnci5iyad67uW0ZUVA==

Q1A.5b|Šaltiniai: Go3, Viaplay ir kitos panašios lietuviškos mokamos platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Nežinau, kas tai yra

39

5.

Kelis kartus per metus

49

6.

Pagal poreikį

206

2.

Kelis kartus per savaitę

86

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartą per savaitę

73

4.

Bent kartą per mėnesį

95

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

339

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

48

Summary Statistics: Mean 19.670874661857532; StDev 32.579351465672254; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1M+B9qcLBFgjWjAnAKVTVQ==

Q1A.5c|Šaltiniai: YouTube ir kitos panašios užsienio nemokamos platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

16

3.

Kartą per savaitę

125

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Bent kartą per mėnesį

95

2.

Kelis kartus per savaitę

212

7.

Nežinau, kas tai yra

4

5.

Kelis kartus per metus

31

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

292

6.

Pagal poreikį

160

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 17.377817853922444; StDev 33.5475401444961; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:juR2+6gEC8pafTdNWiWCTw==

Q1A.5d|Šaltiniai: Facebook, Instagram, TikTok ir kiti socialiniai tinklai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

170

3.

Kartą per savaitę

75

4.

Bent kartą per mėnesį

58

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

55

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

399

5.

Kelis kartus per metus

24

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Pagal poreikį

152

7.

Nežinau, kas tai yra

2

Summary Statistics: StDev 33.586716074293506; Mean 17.323715058611366; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EL6ecnoQbnywYWm74dG44A==

Q1A.5e|Šaltiniai: Netflix, HBO ir kitos panašios užsienio mokamos platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

72

2.

Kelis kartus per savaitę

98

5.

Kelis kartus per metus

50

6.

Pagal poreikį

168

4.

Bent kartą per mėnesį

91

7.

Nežinau, kas tai yra

46

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

354

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

56

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 19.63390441839494; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 32.60087600971731

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MbZsqYMllel2ySZQoJeJUQ==

Q1A.5f|Šaltiniai: Spotify, Apple Music ir kitos panašios mokamos platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

361

7.

Nežinau, kas tai yra

53

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

119

6.

Pagal poreikį

151

5.

Kelis kartus per metus

42

4.

Bent kartą per mėnesį

71

3.

Kartą per savaitę

71

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Kelis kartus per savaitę

67

Summary Statistics: StDev 32.65963938074297; Mean 19.52660054102795; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nn9dGTujivt6KVd4FnA3bA==

Q1A.5g|Šaltiniai: ePaveldas, LIMIS, E–kinas, EAIS, iBiblioteka, LIBIS ir kt.

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

72

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

34

6.

Pagal poreikį

246

7.

Nežinau, kas tai yra

147

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

217

4.

Bent kartą per mėnesį

106

3.

Kartą per savaitę

60

2.

Kelis kartus per savaitę

53

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 32.53844044527199; Min. 1.0; Mean 19.724977457168617; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uqgAXr2u70xQwWlXNBhFjQ==

Q1A.5h|Šaltiniai: muziejų, bibliotekų, archyvų, scenos menų interneto svetainės

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

55

7.

Nežinau, kas tai yra

86

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

156

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

29

5.

Kelis kartus per metus

79

2.

Kelis kartus per savaitę

48

4.

Bent kartą per mėnesį

107

6.

Pagal poreikį

375

Summary Statistics: Mean 19.6059513074842; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 32.58090181541831; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1yWZuVrMIhWpQwNitVSxyw==

Q1A.5i|Šaltiniai: Europeana, WikiArt ir kitos užsienio kultūros paveldo platformos

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

43

3.

Kartą per savaitę

42

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Bent kartą per mėnesį

63

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

266

6.

Pagal poreikį

198

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

18

2.

Kelis kartus per savaitę

22

7.

Nežinau, kas tai yra

283

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 32.28893921760328; Max. 95.0; Mean 20.272317403065827; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jqv/RMpUvtz8dyto6xzl9A==

Q1A.5j|Šaltiniai: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

23

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Kelis kartus per metus

25

4.

Bent kartą per mėnesį

48

7.

Nežinau, kas tai yra

204

6.

Pagal poreikį

256

3.

Kartą per savaitę

31

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

329

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

19

Summary Statistics: Mean 20.379621280432815; StDev 32.24177027394687; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bMp/Zcp5w3xKjYMaoqT9IQ==

Q1A.6a|Lietuvos kultūros paveldo platformos: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

49

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

103

3.

Kartą per savaitę

36

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

6.

Pagal poreikį

215

7.

Nežinau, kas tai yra

88

5.

Kelis kartus per metus

51

2.

Kelis kartus per savaitę

19

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

10

Summary Statistics: StDev 44.594602605508065; Max. 95.0; Mean 49.09558160504961; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U1QLosBw3DAKITtawF0xEg==

Q1A.6b|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

39

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

95

4.

Bent kartą per mėnesį

48

2.

Kelis kartus per savaitę

21

6.

Pagal poreikį

147

3.

Kartą per savaitę

26

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

8

7.

Nežinau, kas tai yra

187

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 49.2119026149684; StDev 44.48121741775083; Min. 1.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xDTowcu+d0pqrCnHTMy8eg==

Q1A.6c|Lietuvos kultūros paveldo platformos: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

7

3.

Kartą per savaitę

25

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

105

6.

Pagal poreikį

185

7.

Nežinau, kas tai yra

115

2.

Kelis kartus per savaitę

17

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

4.

Bent kartą per mėnesį

49

5.

Kelis kartus per metus

68

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 49.15870153291251; StDev 44.53190221131323; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nqgO8OLxX7InCQ51ZOY5fw==

Q1A.6d|Lietuvos kultūros paveldo platformos: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

39

7.

Nežinau, kas tai yra

140

3.

Kartą per savaitę

24

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

116

2.

Kelis kartus per savaitę

21

4.

Bent kartą per mėnesį

43

6.

Pagal poreikį

177

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

11

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 44.48547489062639; Min. 1.0; Mean 49.20829576194768

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W6v0zJSUSZ788ZTNyihVGg==

Q1A.6e|Lietuvos kultūros paveldo platformos: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

20

5.

Kelis kartus per metus

47

2.

Kelis kartus per savaitę

29

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

81

4.

Bent kartą per mėnesį

82

6.

Pagal poreikį

214

7.

Nežinau, kas tai yra

62

3.

Kartą per savaitę

36

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 44.79163418846173; Min. 1.0; Mean 48.89540126239857;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/HMB+wn4PcK9GBUarmfRVA==

Q1A.6f|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

31

2.

Kelis kartus per savaitę

20

6.

Pagal poreikį

144

4.

Bent kartą per mėnesį

40

7.

Nežinau, kas tai yra

115

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

170

5.

Kelis kartus per metus

26

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

25

Summary Statistics: Mean 49.22182146077546; StDev 44.47803408620771; Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Zr0AbOto3UWqOrSDhoaWew==

Q1A.6g|Lietuvos kultūros paveldo platformos: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

25

7.

Nežinau, kas tai yra

142

2.

Kelis kartus per savaitę

20

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

122

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

5.

Kelis kartus per metus

37

6.

Pagal poreikį

165

4.

Bent kartą per mėnesį

51

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

9

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 44.4758198215056; Min. 1.0; Mean 49.21821460775474

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JMVShsU1UoRpVnLVP7Qx6Q==

Q1A.6h|Lietuvos kultūros paveldo platformos: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelis kartus per metus

41

2.

Kelis kartus per savaitę

13

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

8

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

129

3.

Kartą per savaitę

29

4.

Bent kartą per mėnesį

47

7.

Nežinau, kas tai yra

108

6.

Pagal poreikį

196

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 49.22272317403064; Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 44.47022679994979

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s2z3iZ6emwaKqnQTqSPPrg==

Q1A.6i|Lietuvos kultūros paveldo platformos: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Pagal poreikį

180

3.

Kartą per savaitę

69

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

33

7.

Nežinau, kas tai yra

9

5.

Kelis kartus per metus

70

4.

Bent kartą per mėnesį

112

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

33

2.

Kelis kartus per savaitę

65

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 48.40847610459871; StDev 45.26426576015153; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GEyWAemyNLCe8ksPUiXFYA==

Q1A.6j|Lietuvos kultūros paveldo platformos: kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per savaitę

22

6.

Pagal poreikį

195

7.

Nežinau, kas tai yra

127

4.

Bent kartą per mėnesį

25

5.

Kelis kartus per metus

20

2.

Kelis kartus per savaitę

9

8.

Žinau, bet niekada nesinaudoju

162

1.

Kiekvieną dieną arba dažniau

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 44.31871660012652; Mean 49.37781785392246

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DTnC5qh81JkaMAV/cTHaWw==

Q1A.6.1a|Pramogų tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

452

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

108

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.4651826755404; Max. 99.0; Mean 47.165915238953986; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6CqBRUUo4Ksx0L54HjTyew==

Q1A.6.1b|Mokymosi tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

82

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

478

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 47.142470694319236; Valid 1109.0; StDev 47.48824184347884

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p8f47Kxg/SUWZPRBc/bLAQ==

Q1A.6.1c|Profesiniais edukaciniais tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

486

1.

Taip

74

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 47.135256988277746; Max. 99.0; StDev 47.49533238943753

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kiba3ADC7oCZX3bawS7cfw==

Q1A.6.1d|Tyrimų tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

494

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

66

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; Max. 99.0; Mean 47.12804328223629; StDev 47.50242078055158

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Slev19vAqJpNn+yPNddDlA==

Q1A.6.1e|Kitais darbo tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

522

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

38

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 47.527213193960996; Max. 99.0; Mean 47.10279531109106; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6vNtCTUS5v0q3wG+6Dm30A==

Q1A.6.1f|Turizmo tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

469

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

91

Summary Statistics: StDev 47.480262402359855; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.15058611361587

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GytcqbT9EnRRzlu3Ztg92w==

Q1A.6.1g|Kitais tikslais: ePaveldas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

42

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Ne

518

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Valid 1098.0; Mean 46.58652094717666; Min. 0.0; StDev 47.47496850891587; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1sBNx8wYLSZdcof9BqyJnw==

Q1A.6.2a|Pramogų tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

491

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

69

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Mean 47.13074842200184; Valid 1109.0; StDev 47.49976288634344; Max. 99.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NlTtKemhJNNPzO6BcCGsrA==

Q1A.6.2b|Mokymosi tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

502

1.

Taip

58

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; StDev 47.50950701778441; Mean 47.12082957619473

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jOQC4gWUVRxlghUn2lY6Cw==

Q1A.6.2c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

66

0.

Ne

494

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: StDev 47.50242078055158; Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 47.12804328223629; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5HPjRU1+Ch/gF1XskEfJOA==

Q1A.6.2d|Tyrimų tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

53

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

507

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 47.513934822715726; Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 47.11632100991882

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kOPIBy+5sigrYfX0WdTluw==

Q1A.6.2e|Kitais darbo tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

533

1.

Taip

27

Summary Statistics: Mean 47.092876465284064; Valid 1109.0; StDev 47.53694586080018; Max. 99.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5whbB1yDAvQV89Pl9euO8w==

Q1A.6.2f|Turizmo tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

515

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

45

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 47.10910730387734; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.52101756194783

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FMCWbA63OhOgy5MgQ6Dwkg==

Q1A.6.2g|Kitais tikslais: LIMIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

52

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

508

Summary Statistics: StDev 47.514820282804685; Min. 0.0; Mean 47.11541929666364; Max. 99.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+2oVgjTRbhIMhdvaa6vMIA==

Q1A.6.3a|Pramogų tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

343

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

217

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.36826296666401; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.26420198376914

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mrtfmuYLGhqSFj7Rz7ktHA==

Q1A.6.3b|Mokymosi tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

37

0.

Ne

523

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.52809814982682; Valid 1109.0; Mean 47.10189359783588; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QeRrt1Y6tQ17Aj6m14H5OA==

Q1A.6.3c|Profesiniais edukaciniais tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

517

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

43

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 47.107303877366974; Valid 1109.0; StDev 47.52278791056905; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5CFiaBW/jEGI0HpwQwaWDg==

Q1A.6.3d|Tyrimų tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

29

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

531

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 47.535176587314055; Max. 99.0; Mean 47.09467989179443

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t1o5IgqRMgE3uAyl+WRPug==

Q1A.6.3e|Kitais darbo tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

536

1.

Taip

24

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Max. 99.0; Mean 47.09017132551852; StDev 47.53959951917492; Valid 1109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JUGQrO52wWA6wElOwRcmrA==

Q1A.6.3f|Turizmo tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

29

0.

Ne

531

Summary Statistics: Mean 47.09467989179443; Valid 1109.0; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.53517658731404

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sUS0xDwD/f/IQAVRl6krww==

Q1A.6.3g|Kitais tikslais: E-kinas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

533

1.

Taip

27

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 47.092876465284064; Valid 1109.0; Max. 99.0; StDev 47.53694586080018;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+jT1+7jDsVt5iy1Gi/M4Iw==

Q1A.6.4a|Pramogų tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

70

0.

Ne

490

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.13165013525702; StDev 47.49887685429026;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mpb5XYL+YuYYFJvTxzdymQ==

Q1A.6.4b|Mokymosi tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

480

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

80

Summary Statistics: Mean 47.14066726780887; Max. 99.0; StDev 47.4900146820381; Min. 0.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Em+bSVos+Ytltz6g7RRnlw==

Q1A.6.4c|Profesiniais edukaciniais tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

507

1.

Taip

53

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 47.11632100991882; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.513934822715726;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xDH29R+dciZ56s/ucmAdkw==

Q1A.6.4d|Tyrimų tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

514

1.

Taip

46

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Mean 47.11000901713252; StDev 47.52013233721564; Valid 1109.0; Min. 0.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6DY/SHJ8vVeJPXQBDspDyg==

Q1A.6.4e|Kitais darbo tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

507

1.

Taip

53

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.51393482271571; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.11632100991882;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pO4C70gsxFr3702NAfk4qw==

Q1A.6.4f|Turizmo tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

516

1.

Taip

44

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 47.52190275306482; Max. 99.0; Mean 47.108205590622156;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:01cIioX+PS2wdvG11XmdIA==

Q1A.6.4g|Kitais tikslais: EAIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

512

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

48

Summary Statistics: StDev 47.518361786899284; Mean 47.111812443642876; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LLH6EFN6N7OpigUhfYdkAw==

Q1A.6.5a|Pramogų tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

372

1.

Taip

188

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Mean 47.238052299368846; Max. 99.0; Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 47.394088214112884;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fEddZ77wGBbnRIK/a5NBiQ==

Q1A.6.5b|Mokymosi tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

133

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

427

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Max. 99.0; Mean 47.188458070333674; Valid 1109.0; StDev 47.442988893866044; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6+Y0KFcoSj4A4hL9iHxDWQ==

Q1A.6.5c|Profesiniais edukaciniais tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

81

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

479

Summary Statistics: StDev 47.48912827960019; Max. 99.0; Valid 1109.0; Min. 0.0; Mean 47.14156898106405

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9G6W7dSZkKc8CiUw7hAMLw==

Q1A.6.5d|Tyrimų tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

43

0.

Ne

517

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: StDev 47.52278791056905; Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 47.107303877366974; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UeLcHEq6st6RApUgsOmT4w==

Q1A.6.5e|Kitais darbo tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

523

1.

Taip

37

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.528098149826825; Mean 47.10189359783588; Valid 1109.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d8+mMG2gvF0l4i8OMrnG5Q==

Q1A.6.5f|Turizmo tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

515

1.

Taip

45

Summary Statistics: Mean 47.10910730387734; StDev 47.52101756194782; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a02WywkOS+YS+NMirNzdFg==

Q1A.6.5g|Kitais tikslais: iBiblioteka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

523

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

37

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 47.10189359783588; Max. 99.0; StDev 47.52809814982683; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:buM6gpDw++PsoraljhWRZQ==

Q1A.6.6a|Pramogų tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

71

0.

Ne

489

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 47.1325518485122; StDev 47.49799078857405;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e25LXhFw4xoVckFW/afdiw==

Q1A.6.6b|Mokymosi tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

80

0.

Ne

480

Summary Statistics: StDev 47.4900146820381; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.14066726780887;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zYIGxeUPRecZowHSOOOMag==

Q1A.6.6c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

62

0.

Ne

498

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1109.0; Min. 0.0; Mean 47.12443642921546; StDev 47.50596416834269

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wzh0Y0MecQdtXgSK7WanYg==

Q1A.6.6d|Tyrimų tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

44

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

516

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 99.0; Mean 47.108205590622156; Min. 0.0; StDev 47.52190275306482

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GKyvjh/lUFjWoe3ATaWY8Q==

Q1A.6.6e|Kitais darbo tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

523

1.

Taip

37

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: StDev 47.52809814982682; Mean 47.10189359783588; Max. 99.0; Valid 1109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dXXjz2npS4XWOR54K1jlFQ==

Q1A.6.6f|Turizmo tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

30

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

530

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 0.0; StDev 47.53429190019497; Max. 99.0; Mean 47.09558160504961

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q19o0pv+50MOfWz3TfuXqw==

Q1A.6.6g|Kitais tikslais: LIBIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

526

1.

Taip

34

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; StDev 47.53075281583177; Mean 47.09918845807034; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BT+F1zDl9Zz2C1rDM5OR0w==

Q1A.6.7a|Pramogų tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

99

0.

Ne

461

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 47.473167274148985; Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 47.15779981965732

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aUSlM0P/QL++l3puuZ4tXw==

Q1A.6.7b|Mokymosi tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

483

1.

Taip

77

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1109.0; Max. 99.0; Mean 47.13796212804333; StDev 47.49267368727583

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xCv9GLdl6jW/+hWiyh3xOQ==

Q1A.6.7c|Profesiniais edukaciniais tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

513

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

47

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 47.1109107303877; Min. 0.0; StDev 47.519247078867004; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:byCaG+l11OhE+Ha1QUh7Tw==

Q1A.6.7d|Tyrimų tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

526

1.

Taip

34

Summary Statistics: Mean 47.09918845807034; Min. 0.0; Valid 1109.0; Max. 99.0; StDev 47.53075281583177;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d207QKklCbQ142sXUGRrxA==

Q1A.6.7e|Kitais darbo tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

527

1.

Taip

33

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.53163763730919; Mean 47.098286744815155; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ct7Pqx/TewDYl+cFvs3ZDw==

Q1A.6.7f|Turizmo tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

526

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

34

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 47.09918845807034; Min. 0.0; StDev 47.53075281583177; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EdeogI/dIzEXsd06FOEQfA==

Q1A.6.7g|Kitais tikslais: ELVIS

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

513

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

47

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 47.1109107303877; Valid 1109.0; StDev 47.51924707886702

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U7nyLk90wolRQ6RC1u+hOQ==

Q1A.6.8a|Pramogų tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

82

0.

Ne

478

Summary Statistics: StDev 47.488241843478846; Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 47.142470694319236; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lbkaETJkVfo4z6WQovZX3g==

Q1A.6.8b|Mokymosi tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

487

1.

Taip

73

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 47.49621855615057; Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 47.134355275022564

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EwF3Z+QkhjzY61zmvz7Ntg==

Q1A.6.8c|Profesiniais edukaciniais tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

504

1.

Taip

56

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: StDev 47.51127824066219; Min. 0.0; Valid 1109.0; Max. 99.0; Mean 47.119026149684366;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ap5F9/WV7MkT7fbfLvaAHw==

Q1A.6.8d|Tyrimų tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

39

0.

Ne

521

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Mean 47.103697024346246; StDev 47.526328204493815; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TwS0y3qKeigCtiYAsgI/jQ==

Q1A.6.8e|Kitais darbo tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

512

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

48

Summary Statistics: Max. 99.0; Mean 47.111812443642876; StDev 47.51836178689928; Valid 1109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BItg0E3z2LF/txm2OqOmmg==

Q1A.6.8f|Turizmo tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

483

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

77

Summary Statistics: StDev 47.49267368727583; Min. 0.0; Mean 47.13796212804333; Max. 99.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:25A7e1gclhB63WscLZX08w==

Q1A.6.8g|Kitais tikslais: LRT mediateka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

518

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

42

Summary Statistics: Mean 47.106402164111785; Valid 1109.0; StDev 47.52367303446238; Max. 99.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ajp9BePUhjewE1oABWNrig==

Q1A.6.9a|Pramogų tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

190

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

370

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: StDev 47.23153885340173; Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.40216411181244

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZSb727LO9N5ObJnXV51ylA==

Q1A.6.9b|Mokymosi tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

103

0.

Ne

457

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 47.16140667267805; Valid 1109.0; StDev 47.46961890090438; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ajd8/ZerYOz0DNvpf2xxAw==

Q1A.6.9c|Profesiniais edukaciniais tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

75

0.

Ne

485

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1109.0; Mean 47.13615870153293; StDev 47.494446189055566; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Eur+TJuBYWBfWPjIpiGyuw==

Q1A.6.9d|Tyrimų tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

515

1.

Taip

45

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: Mean 47.10910730387734; Valid 1109.0; StDev 47.52101756194783; Max. 99.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C4h0mEJ6MXPQX7gSIJmwaw==

Q1A.6.9e|Kitais darbo tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

526

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

34

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

Summary Statistics: StDev 47.530752815831775; Mean 47.09918845807034; Valid 1109.0; Min. 0.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vS+r1Kh3vWfm1Vq1SyU69g==

Q1A.6.9f|Turizmo tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

478

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

82

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 99.0; Valid 1109.0; StDev 47.488241843478846; Mean 47.142470694319236

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yRuJwRlcslUleq5L/432DQ==

Q1A.6.9g|Kitais tikslais: Kultūros vertybių registras

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

0.

Ne

534

1.

Taip

26

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 47.53783044717049; Mean 47.09197475202888; Valid 1109.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LnxxS9Ps216o/ly06IJrew==

Q1A.6.10a|Pramogų tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

115

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

445

Summary Statistics: Mean 47.172227231740266; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.458970543164156; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4GkSxq4kudO7vj2a1HAjWg==

Q1A.6.10b|Mokymosi tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

54

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

506

Summary Statistics: StDev 47.513049328997305; Max. 99.0; Min. 0.0; Valid 1109.0; Mean 47.117222723174

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1gGI6LrNbdm2LvcPaAFWSg==

Q1A.6.10c|Profesiniais edukaciniais tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

0.

Ne

522

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Mean 47.10279531109106; Valid 1109.0; Max. 99.0; Min. 0.0; StDev 47.52721319396099

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fZOv7zL5vQ1wQ7lg3UPPBg==

Q1A.6.10d|Tyrimų tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

527

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

1.

Taip

33

Summary Statistics: StDev 47.53163763730919; Valid 1109.0; Min. 0.0; Mean 47.098286744815155; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e/xp3IhXjeUZpoW5uhjP3g==

Q1A.6.10e|Kitais darbo tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

39

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

99.

Nėra atsakymo

11

0.

Ne

521

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 47.52632820449383; Mean 47.103697024346246; Max. 99.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZB1rjp1dkvMH/Svuc9lnFQ==

Q1A.6.10f|Turizmo tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

41

0.

Ne

519

99.

Nėra atsakymo

11

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 47.1055004508566; Max. 99.0; Valid 1109.0; StDev 47.52455812474646

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MUWqF2wgr6pUpDdb7R/fDg==

Q1A.6.10g|Kitais tikslais: Kita

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

490

99.

Nėra atsakymo

11

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8)

538

1.

Taip

70

Summary Statistics: StDev 47.49887685429026; Max. 99.0; Mean 47.13165013525702; Valid 1109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mmtxIxrHvoqfk72L43XrRw==

Q1A.6.2.1a|ePaveldas: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

63

2.

Sutinku

209

1.

Labai sutinku

52

4.

Labai nesutinku

12

99.

Nėra atsakymo

0

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

3.

Nesutinku

44

Summary Statistics: StDev 43.90735897150784; Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 63.31830477908025; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qG7ddzyIIg7JCTUr+m3Y5g==

Q1A.6.2.1b|ePaveldas: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

209

5.

Nežinau

61

99.

Nėra atsakymo

0

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

4.

Labai nesutinku

19

1.

Labai sutinku

43

3.

Nesutinku

48

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 43.880929633731526; Min. 1.0; Max. 95.0; Mean 63.337240757439154

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TpxyX6RnsVrEAMVTk62xqQ==

Q1A.6.2.1c|ePaveldas: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

1.

Labai sutinku

39

3.

Nesutinku

59

2.

Sutinku

213

4.

Labai nesutinku

15

5.

Nežinau

54

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 63.32461677186653; Min. 1.0; Max. 95.0; StDev 43.89784599086051; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BiJ6KATV+/I2KisHEmi7Uw==

Q1A.6.2.1d|ePaveldas: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

53

99.

Nėra atsakymo

0

2.

Sutinku

221

5.

Nežinau

58

3.

Nesutinku

35

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

4.

Labai nesutinku

13

Summary Statistics: StDev 43.93583074563565; Mean 63.29756537421101; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cD4CJRC06ylnvU0lQllgkA==

Q1A.6.2.1e|ePaveldas: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

50

3.

Nesutinku

58

4.

Labai nesutinku

12

99.

Nėra atsakymo

0

5.

Nežinau

59

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

2.

Sutinku

201

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 63.321911632100985; StDev 43.902070187401144

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vqRd9YcgJEseVxU4zM4SAA==

Q1A.6.2.1f|ePaveldas: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

104

1.

Labai sutinku

25

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Labai nesutinku

16

5.

Nežinau

179

3.

Nesutinku

56

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6a = 7-8)

729

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 63.67448151487828; StDev 43.41604088746374; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gLjnPRbSH2jcAzkb93Y0pA==

Q1A.6.2.2a|LIMIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

166

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

3.

Nesutinku

29

5.

Nežinau

48

1.

Labai sutinku

40

4.

Labai nesutinku

6

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 70.89540126239856; Min. 1.0; StDev 40.62632243386574;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3Oc2DlSATkyy8JeGRc/yaQ==

Q1A.6.2.2b|LIMIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

41

4.

Labai nesutinku

8

2.

Sutinku

161

5.

Nežinau

49

1.

Labai sutinku

30

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 40.58211552050341; Valid 1109.0; Mean 70.92155094679892; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9iDn1O4V/lljF/KhVJEUSA==

Q1A.6.2.2c|LIMIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

37

5.

Nežinau

47

2.

Sutinku

162

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

4.

Labai nesutinku

8

3.

Nesutinku

35

Summary Statistics: StDev 40.611035432154836; Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 70.9044183949504; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7nwh2WnIirxdWC+pXJX6Og==

Q1A.6.2.2d|LIMIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

4.

Labai nesutinku

11

5.

Nežinau

48

2.

Sutinku

170

3.

Nesutinku

18

1.

Labai sutinku

42

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 70.89269612263301; StDev 40.6310358564; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wOCqRdY8yHlFoGIa8ibWog==

Q1A.6.2.2e|LIMIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

9

5.

Nežinau

52

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

3.

Nesutinku

38

1.

Labai sutinku

32

2.

Sutinku

158

Summary Statistics: StDev 40.573251087929485; Mean 70.92696122633002; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pd6eje8qUm8e+gT8/oYDfA==

Q1A.6.2.2f|LIMIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

22

4.

Labai nesutinku

11

5.

Nežinau

126

3.

Nesutinku

36

2.

Sutinku

94

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6b = 7-8)

820

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 40.219747154678906; Mean 71.1379621280433; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:27RT1TEro81Z8YkpnWh2pA==

Q1A.6.2.3a|E-kinas: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

5.

Nežinau

64

4.

Labai nesutinku

3

2.

Sutinku

208

3.

Nesutinku

24

1.

Labai sutinku

52

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 43.055566310004124; Mean 65.71866546438234; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:98UOQHyxbcYKwT5ljm1gYA==

Q1A.6.2.3b|E-kinas: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

37

2.

Sutinku

215

5.

Nežinau

58

3.

Nesutinku

27

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

4.

Labai nesutinku

14

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 43.02593632536525; Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 65.73850315599641;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U4/mJlNUYRQVL7dw/PXgQQ==

Q1A.6.2.3c|E-kinas: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

216

5.

Nežinau

53

1.

Labai sutinku

41

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

3.

Nesutinku

33

4.

Labai nesutinku

8

Summary Statistics: Mean 65.71596032461677; StDev 43.05872414717551; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7rDKskoNx4W7KvZsEQCrkw==

Q1A.6.2.3d|E-kinas: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

6

5.

Nežinau

57

3.

Nesutinku

36

1.

Labai sutinku

49

2.

Sutinku

203

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

Summary Statistics: StDev 43.05512610756096; Valid 1109.0; Mean 65.71866546438234; Min. 1.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hPvJaZnZSruGThV7sIemWA==

Q1A.6.2.3e|E-kinas: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

38

2.

Sutinku

201

4.

Labai nesutinku

8

1.

Labai sutinku

42

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

5.

Nežinau

62

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 43.018206952830575; Mean 65.74391343552752;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2bNZCx76bOsf85Hy3xR1Eg==

Q1A.6.2.3f|E-kinas: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

37

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6c = 7-8)

758

2.

Sutinku

124

5.

Nežinau

158

1.

Labai sutinku

20

4.

Labai nesutinku

12

Summary Statistics: Mean 66.0297565374211; StDev 42.60027476176946; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jvwdBHVmIUoifAJIBRquIQ==

Q1A.6.2.4a|EAIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

3

2.

Sutinku

171

1.

Labai sutinku

49

3.

Nesutinku

24

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

5.

Nežinau

68

Summary Statistics: Mean 68.75112714156899; Max. 95.0; Min. 1.0; StDev 41.69921207874699; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q/+wdsjCscGtx4wtGW2AlQ==

Q1A.6.2.4b|EAIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

68

4.

Labai nesutinku

10

2.

Sutinku

168

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

3.

Nesutinku

39

1.

Labai sutinku

30

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 68.79440937781789; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 41.630044228118905

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IoJputHJgy7FDfpgIPnA2A==

Q1A.6.2.4c|EAIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

2.

Sutinku

167

3.

Nesutinku

39

5.

Nežinau

66

1.

Labai sutinku

38

4.

Labai nesutinku

5

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 68.77276825969341; Min. 1.0; StDev 41.66445317635932; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cUVOZUxi/lYZ3UkEJtBHqw==

Q1A.6.2.4d|EAIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

48

4.

Labai nesutinku

8

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

5.

Nežinau

65

3.

Nesutinku

29

2.

Sutinku

165

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 41.68906469010385; Max. 95.0; Mean 68.75743913435525; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n6sdup9hzHoACUrdYvLLYQ==

Q1A.6.2.4e|EAIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

63

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

2.

Sutinku

164

3.

Nesutinku

41

4.

Labai nesutinku

8

1.

Labai sutinku

39

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 41.667215911673466; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 68.77096483318303

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XyeAaYtUwELBGhyaSFOSPQ==

Q1A.6.2.4f|EAIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

11

2.

Sutinku

105

3.

Nesutinku

33

1.

Labai sutinku

19

5.

Nežinau

147

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6d = 7-8)

794

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 69.01442741208297; StDev 41.282243378681606; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ENPzqtcGXDk6YYqTlSn6zA==

Q1A.6.2.5a|iBiblioteka: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

1.

Labai sutinku

59

5.

Nežinau

58

2.

Sutinku

257

3.

Nesutinku

41

4.

Labai nesutinku

13

Summary Statistics: StDev 45.09308223122691; Min. 1.0; Mean 59.27231740306579; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nPsyG1/22tSl1LO81kUxtQ==

Q1A.6.2.5b|iBiblioteka: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

19

2.

Sutinku

242

3.

Nesutinku

58

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

1.

Labai sutinku

54

5.

Nežinau

55

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 45.064500311891074; Min. 1.0; Mean 59.294860234445466; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hGsBNwHdGdxpyiM/ZI5qzw==

Q1A.6.2.5c|iBiblioteka: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

21

1.

Labai sutinku

51

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

2.

Sutinku

226

3.

Nesutinku

75

5.

Nežinau

55

Summary Statistics: Mean 59.31650135256986; StDev 45.03716784376429; Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8xZpbmnPWDuxzWENaGFP1w==

Q1A.6.2.5d|iBiblioteka: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

57

3.

Nesutinku

53

2.

Sutinku

222

5.

Nežinau

83

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

4.

Labai nesutinku

13

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 59.35256988277727; StDev 44.99323199381163

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Axp2gkg/mgxG6R1Q7/QINg==

Q1A.6.2.5e|iBiblioteka: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

4.

Labai nesutinku

22

3.

Nesutinku

59

5.

Nežinau

62

1.

Labai sutinku

47

2.

Sutinku

238

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 45.02500143710978; Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 59.32642019837696;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OB++e/5u4YFapr0yhZvAhQ==

Q1A.6.2.5f|iBiblioteka: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

25

5.

Nežinau

208

4.

Labai nesutinku

13

2.

Sutinku

136

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6e = 7-8)

681

3.

Nesutinku

46

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 59.71325518485117; Max. 95.0; StDev 44.5402184615611; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u4y5yGemd8LhFF9kAmJGmQ==

Q1A.6.2.6a|LIBIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

60

4.

Labai nesutinku

7

2.

Sutinku

166

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

1.

Labai sutinku

39

3.

Nesutinku

14

Summary Statistics: StDev 40.450547737510135; Mean 71.16862037871957; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z53PZRAt+KGNHymFXPdRYg==

Q1A.6.2.6b|LIBIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

4.

Labai nesutinku

9

1.

Labai sutinku

38

2.

Sutinku

142

3.

Nesutinku

35

5.

Nežinau

62

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 40.40163605332941; Mean 71.1974752028855; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ua3dRk2dsP5UHXC3CliEiQ==

Q1A.6.2.6c|LIBIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

141

5.

Nežinau

61

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

3.

Nesutinku

42

4.

Labai nesutinku

8

1.

Labai sutinku

34

Summary Statistics: Mean 71.20288548241658; Valid 1109.0; StDev 40.39224814340059; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SlF61sLyjeA0d8xkNXpN2w==

Q1A.6.2.6d|LIBIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

47

5.

Nežinau

70

4.

Labai nesutinku

7

2.

Sutinku

136

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

3.

Nesutinku

26

Summary Statistics: StDev 40.39925919968672; Mean 71.19927862939585; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s02J9YdoIOaGGvpMgCz+pg==

Q1A.6.2.6e|LIBIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

28

4.

Labai nesutinku

9

2.

Sutinku

141

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

3.

Nesutinku

40

5.

Nežinau

68

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 71.22723174030658; StDev 40.35112962601102; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N4YFG/zBdcfWZ6jlNMwQsA==

Q1A.6.2.6f|LIBIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

35

1.

Labai sutinku

26

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6f = 7-8)

823

2.

Sutinku

83

4.

Labai nesutinku

11

5.

Nežinau

131

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 71.3985572587917; StDev 40.06188621568532; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MOPyE+wfe9NCP6mMO8L5kQ==

Q1A.6.2.7a|ELVIS: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

159

1.

Labai sutinku

55

5.

Nežinau

68

3.

Nesutinku

23

4.

Labai nesutinku

2

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 69.4138863841298; StDev 41.379626500305754; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lKO/kjPUQ77wPB9AA08Qhw==

Q1A.6.2.7b|ELVIS: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

158

1.

Labai sutinku

38

4.

Labai nesutinku

12

5.

Nežinau

68

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

3.

Nesutinku

31

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 41.31372607814626; Valid 1109.0; Mean 69.45446348061316; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kPo/VMDy7HDDMNyrjfdAxg==

Q1A.6.2.7c|ELVIS: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

166

5.

Nežinau

71

1.

Labai sutinku

42

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

4.

Labai nesutinku

4

3.

Nesutinku

24

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 41.340151666798846; Mean 69.43823264201988; Valid 1109.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RO37+n3iEEvnQEnJWGpFRA==

Q1A.6.2.7d|ELVIS: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

70

4.

Labai nesutinku

7

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

2.

Sutinku

159

1.

Labai sutinku

49

3.

Nesutinku

22

Summary Statistics: StDev 41.349071437262; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0; Mean 69.43282236248876

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bzwTe3gtQqhUR5AyNHzuqg==

Q1A.6.2.7e|ELVIS: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

39

5.

Nežinau

70

2.

Sutinku

155

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

4.

Labai nesutinku

10

3.

Nesutinku

33

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 69.4571686203787; StDev 41.30944699593063; Max. 95.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R8Ya715gtQOX4l+XwsoCrQ==

Q1A.6.2.7f|ELVIS: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

34

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6g = 7-8)

802

2.

Sutinku

103

5.

Nežinau

125

4.

Labai nesutinku

14

1.

Labai sutinku

31

Summary Statistics: StDev 41.04555162824939; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 69.6212804328223;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m10GuK7hcfcUYqGbtkdsgQ==

Q1A.6.2.8a|KVR: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

4.

Labai nesutinku

7

5.

Nežinau

63

1.

Labai sutinku

43

3.

Nesutinku

29

2.

Sutinku

192

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 42.43085379739799; Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 67.16140667267807

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6QMwraIOfymooJYmKyhMCA==

Q1A.6.2.8b|KVR: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

5.

Nežinau

66

2.

Sutinku

198

3.

Nesutinku

31

1.

Labai sutinku

29

4.

Labai nesutinku

10

Summary Statistics: StDev 42.38814367519241; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 67.18935978358883

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gb1EMGDl+/onxOt6CZzBaw==

Q1A.6.2.8c|KVR: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

64

4.

Labai nesutinku

6

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

1.

Labai sutinku

33

2.

Sutinku

200

3.

Nesutinku

31

Summary Statistics: Mean 67.17312894499548; StDev 42.41279819323348; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:usYZl6JYBpAAD9uaTAgo9w==

Q1A.6.2.8d|KVR: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

180

3.

Nesutinku

35

4.

Labai nesutinku

12

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

1.

Labai sutinku

42

5.

Nežinau

65

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 42.39941597679806; Min. 1.0; Mean 67.18214607754734

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/Zv0FwDd893rvxbalgtMcg==

Q1A.6.2.8e|KVR: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

68

1.

Labai sutinku

26

4.

Labai nesutinku

9

2.

Sutinku

191

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

3.

Nesutinku

40

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 67.20378719567177; Max. 95.0; Min. 1.0; StDev 42.36614026837776

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tdI91TINfQ+Hn9DM/cTSFA==

Q1A.6.2.8f|KVR: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

159

3.

Nesutinku

38

2.

Sutinku

111

4.

Labai nesutinku

10

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6h = 7-8)

775

1.

Labai sutinku

16

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 67.45897204688907; Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 41.97914411728313;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:62A5jIZvs6MouTuL1OZBng==

Q1A.6.2.9a|LRT mediateka: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

4.

Labai nesutinku

6

1.

Labai sutinku

121

2.

Sutinku

315

5.

Nežinau

55

3.

Nesutinku

32

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 46.39502980560039; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 50.717763751127144

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jCLTgFzoKUUTVA2zrn6PQQ==

Q1A.6.2.9b|LRT mediateka: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

49

2.

Sutinku

310

4.

Labai nesutinku

18

3.

Nesutinku

51

1.

Labai sutinku

101

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

Summary Statistics: Mean 50.75834084761044; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 46.352277246204565; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:54SNOnccpg/SNj1M+Rdoqw==

Q1A.6.2.9c|LRT mediateka: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesutinku

9

2.

Sutinku

300

1.

Labai sutinku

102

3.

Nesutinku

64

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

5.

Nežinau

54

Summary Statistics: StDev 46.343955324315; Mean 50.76645626690713; Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XmyQAC6vwFHAiIujCQdkNg==

Q1A.6.2.9d|LRT mediateka: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

102

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

2.

Sutinku

311

4.

Labai nesutinku

12

5.

Nežinau

57

3.

Nesutinku

47

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 50.76465284039677; StDev 46.346068869227494; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aD7LHe+4tDnUFWZpgQ9hTQ==

Q1A.6.2.9e|LRT mediateka: suteikiamos e.paslaugos yra patogios, naudotis paprasta

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

58

4.

Labai nesutinku

9

5.

Nežinau

60

1.

Labai sutinku

95

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

2.

Sutinku

307

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 46.32630364199606; Mean 50.78358881875563; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NW7jO7bckCWKPG4fCWanhg==

Q1A.6.2.9f|LRT mediateka: platforma pritaikyta žmonėms su negalia

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesutinku

49

5.

Nežinau

261

1.

Labai sutinku

40

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_5g = 7-8 / Q1A_6i = 7-8)

580

2.

Sutinku

169

4.

Labai nesutinku

10

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 45.716899624507185; Mean 51.37060414788098; Valid 1109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T9LT7V0GrC1f55ytFDwniQ==

Q2A.1a|Kaip ieško turinio: tiesiogiai einu į man žinomas interneto svetaines

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nežinau

61

1.

Taip

779

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Ne

95

Summary Statistics: Mean 15.944093778178559; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0; StDev 34.12303251775574

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aem/nzGQXIKHVjSQq0OlOw==

Q2A.1b|Kaip ieško turinio: ieškau per socialinius tinklus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

645

3.

Nežinau

55

2.

Ne

235

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 34.07374239353965; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 16.059513074842183;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8VESrIdOeEPAIJ09Yu+GUA==

Q2A.1c|Kaip ieško turinio: ieškau per paieškos svetaines

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

850

2.

Ne

41

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nežinau

44

Summary Statistics: Mean 15.864743011722286; Min. 1.0; StDev 34.15609358148379; Valid 1109.0; Max. 95.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:za09cXDl0EwlIP9YbIrhnw==

Q2A.1e|Kaip ieško turinio: naudoju programėles telefone arba planšetėje

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nežinau

87

2.

Ne

390

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Taip

458

Summary Statistics: Max. 95.0; Mean 16.256988277727668; Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 33.98945682704966;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o1EDhvP9hbZpsgXGx43Oig==

Q2A.1f|Kaip ieško turinio: paspaudžiu ant reklaminių skelbimų

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

402

3.

Nežinau

74

2.

Ne

459

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Mean 16.295761947700644; Valid 1109.0; StDev 33.97223582475037; Min. 1.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5E18ZPCVxIPbWRatMVdC4Q==

Q2A.1g|Kaip ieško turinio: gaunu rekomendaciją iš draugo, pažįstamo asmens

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

261

3.

Nežinau

85

1.

Taip

589

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 34.04126778323154; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 16.13706041478808; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dXYtiDgX7awH1g7MnpZ8qg==

Q2A.1h|Kaip ieško turinio: atsitiktinai atrandu nuorodą internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

706

3.

Nežinau

74

2.

Ne

155

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 34.0904175825187; Mean 16.021641118124442; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2RkmUBhytEAVTuP7Y3dUUA==

Q2A.2a|Paieška: ieškau konkretaus kultūros turinio, tiksliai žinau, ko noriu

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai dažnai

197

5.

Labai retai

19

2.

Dažnai

425

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Kartais

256

4.

Retai

38

Summary Statistics: Mean 16.764652840396767; Min. 1.0; StDev 33.77491825661902; Max. 95.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5W3qsFvCPFG4QBPOOHDiLA==

Q2A.2b|Paieška: žinau, kokio pobūdžio norėčiau surasti, bet tiksliai nežinau ko

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai dažnai

79

4.

Retai

78

3.

Kartais

430

2.

Dažnai

312

5.

Labai retai

36

Summary Statistics: Mean 17.146077547339956; StDev 33.610402370495656; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5fuSRZHzPDaq4KA8bllXiw==

Q2A.2c|Paieška: nežinau, ko, tikiuosi, kad bus pasiūlyta įprastose platformose

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai dažnai

55

4.

Retai

188

3.

Kartais

370

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Labai retai

127

2.

Dažnai

195

Summary Statistics: Mean 17.558160504959403; StDev 33.43733697821083; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GqENhHUwuWK95iJ1Y3GM+g==

Q2A.3a|Patogumas: tiesiogiai einu į man žinomus puslapius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nesinaudoju

30

3.

Nepatogu

54

4.

Labai nepatogu

13

2.

Patogu

536

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai patogu

302

Summary Statistics: StDev 33.89994317510716; Mean 16.472497745716865; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1xNEAYneFoKPjvuMVi7GAQ==

Q2A.3b|Patogumas: ieškau per socialinius tinklus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nepatogu

31

3.

Nepatogu

137

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Patogu

471

5.

Nesinaudoju

106

1.

Labai patogu

190

Summary Statistics: StDev 33.729809904202135; Mean 16.886384129846693; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C96nnD/4P8AGaWwa59nKrQ==

Q2A.3c|Patogumas: ieškau per paieškos puslapius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Patogu

482

4.

Labai nepatogu

12

3.

Nepatogu

54

5.

Nesinaudoju

18

1.

Labai patogu

369

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0; StDev 33.93964560229514; Mean 16.377817853922448

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M0kaEWZJEobmmcnpVurcDQ==

Q2A.3d|Patogumas: naudoju programėles telefone arba planšetėje

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nesinaudoju

308

3.

Nepatogu

85

1.

Labai patogu

179

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Labai nepatogu

26

2.

Patogu

337

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 33.52763082432237; Mean 17.386834986474284;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:87e7vVlG4VwYoAzFuq+cmQ==

Q2A.3e|Patogumas: paspaudžiu ant reklaminių skelbimų

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nesinaudoju

249

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai patogu

80

2.

Patogu

382

3.

Nepatogu

175

4.

Labai nepatogu

49

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 17.439134355275044; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 33.49752323363469;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C/37b1aChtoNORmqyF+bRA==

Q2A.3f|Patogumas: gaunu rekomendaciją iš draugo, pažįstamo asmens

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nesinaudoju

109

4.

Labai nepatogu

27

3.

Nepatogu

78

1.

Labai patogu

195

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Patogu

526

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 16.829576194770056; Valid 1109.0; StDev 33.75427222459822; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i1k1an7mly0nrizz+QpbbQ==

Q2A.3g|Patogumas: atsitiktinai atrandu nuorodą internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nepatogu

26

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Nesinaudoju

94

3.

Nepatogu

141

2.

Patogu

543

1.

Labai patogu

131

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 33.72058534669107; Min. 1.0; Mean 16.901713255184845

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6PTdftUJnus1P7YrADAgqg==

Q2A.4a|Svarbiausia: šriftai, spalvos, mygtukai, dizainas – aiškūs, patogūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesvarbu

159

1.

Labai svarbu

203

4.

Labai nesvarbu

23

5.

Nežinau

64

2.

Svarbu

486

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 16.766456266907134; Min. 1.0; StDev 33.7775227017532;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MP62PHX8wLY/hj9zjz59+A==

Q2A.4b|Svarbiausia: svetainės struktūra, navigacijos meniu – logiški, aiškūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesvarbu

84

5.

Nežinau

51

1.

Labai svarbu

340

4.

Labai nesvarbu

14

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Svarbu

446

Summary Statistics: Valid 1109.0; StDev 33.88141105587346; Min. 1.0; Mean 16.523895401262397; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YPkwarQNwlRceurv6OsefQ==

Q2A.4c|Svarbiausia: paieškos, filtravimo įrankiai yra patogūs ir funkcionalūs

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Svarbu

454

5.

Nežinau

49

1.

Labai svarbu

355

3.

Nesvarbu

63

4.

Labai nesvarbu

14

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 33.897315652580936; Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 16.48602344454462; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qCShgVWbm7BHUR2wqD4AJg==

Q2A.4d|Svarbiausia: peržiūros įrankiai visuomet veikia tinkamai ir patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesvarbu

19

5.

Nežinau

49

1.

Labai svarbu

341

2.

Svarbu

442

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nesvarbu

84

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; StDev 33.88029023105953; Mean 16.526600541027953; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bg1TGh8hdgzpePBJ1uE5kg==

Q2A.4e|Svarbiausia: techninių nesklandumų nebuvimas naudojantis svetaine

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Svarbu

413

1.

Labai svarbu

382

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Nežinau

53

3.

Nesvarbu

68

4.

Labai nesvarbu

19

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 16.48602344454462; StDev 33.89848714667632; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bnya6vssrGC5qnxA6swesQ==

Q2A.4f|Svarbiausia: svetainė veikia greitai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nežinau

42

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai svarbu

419

2.

Svarbu

396

4.

Labai nesvarbu

17

3.

Nesvarbu

61

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 16.41298467087468; StDev 33.92861018917373; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0Xt/sSZlQQzWHqHD8wM35w==

Q2A.4g|Svarbiausia: versija mobiliesiems įrenginiams patogi, kaip kompiuteriams

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Svarbu

409

4.

Labai nesvarbu

18

3.

Nesvarbu

126

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Nežinau

58

1.

Labai svarbu

324

Summary Statistics: StDev 33.84904418639467; Max. 95.0; Mean 16.602344454463474; Valid 1109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bMom137bXsNNhG1+2PEYjg==

Q2A.4h|Svarbiausia: pirmą kartą užėjus, turi būti aišku, kam skirta, kaip naudotis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Svarbu

420

3.

Nesvarbu

77

4.

Labai nesvarbu

15

1.

Labai svarbu

380

5.

Nežinau

43

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 16.46167718665462; Min. 1.0; StDev 33.9075726779452

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ECg8KWh4ebzu0CwGkjMeEQ==

Q2A.4i|Svarbiausia: kultūros turinio pritaikymas žmonėms su negalia, sutrikimais

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Svarbu

304

5.

Nežinau

191

4.

Labai nesvarbu

67

1.

Labai svarbu

175

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nesvarbu

198

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 17.249774571686203; StDev 33.57976941192113; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6cC/X4InYULYCjgrmIWC3w==

Q3A.1a|Teiginys: lietuviško kultūros turinio internete pakanka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nesutinku

37

2.

Sutinku

307

6.

Nežinau

70

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

312

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai sutinku

68

4.

Nesutinku

141

Summary Statistics: StDev 33.50310973150733; Min. 1.0; Mean 17.418394950405784; Max. 95.0; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lAooONqu9qyuGbAqjEVZLQ==

Q3A.1b|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete yra lengvai prieinamas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

291

6.

Nežinau

52

2.

Sutinku

399

5.

Labai nesutinku

25

4.

Nesutinku

84

1.

Labai sutinku

84

Summary Statistics: Mean 17.18485121731288; StDev 33.60125472424675; Max. 95.0; Min. 1.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1cigoFnKWf45LYDKApz2hA==

Q3A.1c|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete pateikiamas patogiai

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nesutinku

77

1.

Labai sutinku

75

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

320

6.

Nežinau

55

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Labai nesutinku

15

2.

Sutinku

393

Summary Statistics: Max. 95.0; Min. 1.0; StDev 33.598135461957; Valid 1109.0; Mean 17.190261496844023

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Le0EYn+4OJUD8Rwzvtvv4w==

Q3A.1d|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete yra kokybiškas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

324

5.

Labai nesutinku

18

2.

Sutinku

370

1.

Labai sutinku

87

4.

Nesutinku

71

6.

Nežinau

65

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 33.58869476997641; Min. 1.0; Valid 1109.0; Mean 17.216411181244375; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EIXY1bZZjrx4EDDwBaTG7A==

Q3A.1e|Teiginys: lietuviškas kultūros turinys internete atitinka mano poreikius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

398

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

316

4.

Nesutinku

75

6.

Nežinau

56

1.

Labai sutinku

77

5.

Labai nesutinku

13

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Mean 17.17944093778178; StDev 33.6028687754466; Valid 1109.0; Min. 1.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IhTI+KPOn91xQuhhrCKyWQ==

Q3A.1f|Teiginys: lietuviško turinio ženklinimas dėl autorinių teisių – aiškus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Nesutinku

110

5.

Labai nesutinku

32

6.

Nežinau

113

2.

Sutinku

289

1.

Labai sutinku

69

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

322

Summary Statistics: Max. 95.0; Valid 1109.0; Mean 17.512173128944966; Min. 1.0; StDev 33.46690112356922

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a0waRkX2ZkXXlEbRE10yvg==

Q3A.1g|Teiginys: lietuviško turinio internete pateikimas atitinka poreikius

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Labai nesutinku

19

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

328

1.

Labai sutinku

73

6.

Nežinau

54

4.

Nesutinku

74

2.

Sutinku

387

Summary Statistics: StDev 33.593424859248096; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0; Mean 17.20108205590622

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3TxM8N05Uh69uS50DtGNjg==

Q3A.1.1a|Paskatintų: būtų patogiau rasti

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nesutinku

33

2.

Sutinku

451

1.

Labai sutinku

220

5.

Labai nesutinku

7

6.

Nežinau

47

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

177

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 16.800721370604144; Min. 1.0; Max. 95.0; StDev 33.7667054447286;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Tv9oJE6s410GT+HKG0XIVw==

Q3A.1.1b|Paskatintų: visą reikiamą turinį rasčiau vienoje svetainėje

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nežinau

57

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

224

5.

Labai nesutinku

10

4.

Nesutinku

49

1.

Labai sutinku

176

2.

Sutinku

419

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: StDev 33.70163783241198; Mean 16.955816050495926; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HmbeHljJqFlyo+RrnJhHAg==

Q3A.1.1c|Paskatintų: daugiau informacijos dėl naujo kultūros turinio internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

449

5.

Labai nesutinku

7

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

201

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Nežinau

52

4.

Nesutinku

35

1.

Labai sutinku

191

Summary Statistics: StDev 33.73726932076717; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 16.870153291253388;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Iyqcak5OvZsD/xPFN/NUQg==

Q3A.1.1d|Paskatintų: internete būtų daugiau turinio mane dominančiomis temomis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

194

6.

Nežinau

57

2.

Sutinku

447

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

5.

Labai nesutinku

6

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

207

4.

Nesutinku

24

Summary Statistics: StDev 33.73854637955352; Valid 1109.0; Max. 95.0; Mean 16.86834986474302; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Fwbknly3u73FqDqTvL1XCg==

Q3A.1.1d|Paskatintų: daugiau lietuviško pramoginio kultūros turinio internete

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

253

6.

Nežinau

54

4.

Nesutinku

30

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Sutinku

431

1.

Labai sutinku

163

5.

Labai nesutinku

4

Summary Statistics: StDev 33.70987289448328; Mean 16.932371505861127; Valid 1109.0; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DLhDAws698fzGLYSzhdeYg==

Q3A.1.1f|Paskatintų: būtų daugiau lietuviško edukacinio kultūros turinio

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nesutinku

15

1.

Labai sutinku

166

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

6.

Nežinau

72

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

244

2.

Sutinku

398

4.

Nesutinku

40

Summary Statistics: StDev 33.67015488913265; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 17.034265103697013

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZAfRPH1R0TEUPewIuNEEGA==

Q3A.1.1g|Paskatintų: daugiau turinio – atsisiųsti ir teisėtai panaudoti darbe

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nesutinku

55

1.

Labai sutinku

150

2.

Sutinku

381

5.

Labai nesutinku

19

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

260

6.

Nežinau

70

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

Summary Statistics: Mean 17.093778178539246; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 33.64435259079896; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8ErfyFsU07XIeb0C17kckw==

Q3A.1.1h|Paskatintų: įrankiai, programėlės – ne tik peržiūrėti, bet kurti turinį

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nežinau

94

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

2.

Sutinku

345

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

272

4.

Nesutinku

66

5.

Labai nesutinku

29

1.

Labai sutinku

129

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 17.256988277727668; Max. 95.0; Valid 1109.0; StDev 33.57743029502652

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ROB0UOCdAbYsvgzCGjbh/A==

Q3A.1.1i|Paskatintų: vienoje svetainėje žiūrėti, susiplanuoti laisvalaikį

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

417

5.

Labai nesutinku

21

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

224

6.

Nežinau

53

1.

Labai sutinku

185

4.

Nesutinku

35

Summary Statistics: Valid 1109.0; Mean 16.937781785392275; StDev 33.70948172088929; Max. 95.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/a1xNTtkHM7ijSRrezQGpQ==

Q3A.1.1j|Paskatintų: kontekstinė informacija – apie autorių, vietovę, laikotarpį

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nežinau

50

5.

Labai nesutinku

10

4.

Nesutinku

28

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

217

2.

Sutinku

447

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai sutinku

183

Summary Statistics: Mean 16.88007213706041; Min. 1.0; Valid 1109.0; Max. 95.0; StDev 33.73255732703214

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GPugrpSIocPbSSYqIJuSJA==

Q3A.1.1k|Paskatintų: būtų galimybė nuotoliniu būdu „dalyvauti“ kultūros renginyje

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

277

5.

Labai nesutinku

15

2.

Sutinku

358

6.

Nežinau

75

1.

Labai sutinku

149

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Nesutinku

61

Summary Statistics: Max. 95.0; StDev 33.63007262951895; Valid 1109.0; Mean 17.128043282236245; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0i25CwSe/QvUwb4rgePrCw==

Q3A.1.1l|Paskatintų: turinys būtų atviras – laisvai ir teisėtai naudoti

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

4.

Nesutinku

29

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

188

1.

Labai sutinku

229

6.

Nežinau

49

2.

Sutinku

432

5.

Labai nesutinku

8

Summary Statistics: Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 16.805229936880057; Max. 95.0; StDev 33.765328510858275

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XSCWoNJQ2BKsDoHz9HN0LA==

Q3A.1.1m|Paskatintų: kultūros turinys ar dalis jo būtų pateikiama žaidimo forma

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

364

4.

Nesutinku

105

5.

Labai nesutinku

28

2.

Sutinku

282

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

1.

Labai sutinku

67

6.

Nežinau

89

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 33.49238759223069; Max. 95.0; Mean 17.44544634806133; Valid 1109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o+ilnLvaX2k6VeaKurEsjg==

Q3A.1.1n|Paskatintų: turinio ženklinimas dėl autorinių teisių būtų aiškesnis

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nesutinku

14

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2)

174

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

260

2.

Sutinku

381

1.

Labai sutinku

161

4.

Nesutinku

47

6.

Nežinau

72

Summary Statistics: Mean 17.063119927862953; StDev 33.6576464939781; Min. 1.0; Max. 95.0; Valid 1109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:APB/VDZzhshWzn/M0/6Gbw==

Q3A.2a|Teiginys: lietuviško pramoginio kultūros turinio internete pakanka

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

58

4.

Nesutinku

134

6.

Nežinau

78

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

302

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_1a = 7)

182

5.

Labai nesutinku

20

2.

Sutinku

335

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 34.12683488589978; Valid 1109.0; Mean 18.059513074842183; Max. 95.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZeSjszpGeBhPiZIhozEPRA==

Q3A.2b|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys internete nėra brangus

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai sutinku

49

6.

Nežinau

167

5.

Labai nesutinku

27

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

339

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_1a = 7)

182

2.

Sutinku

247

4.

Nesutinku

98

Summary Statistics: Mean 18.376014427412088; StDev 33.99416229858383; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ogTV7/sAYAuK+TPu8bTwcQ==

Q3A.2c|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys lengvai prieinamas

f3340 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Sutinku

358

95.

Neatsakinėta (Q1_1 = 2 / Q1A_1a = 7)

182

6.

Nežinau

79

3.

Nei sutinku, nei nesutinku

334

1.

Labai sutinku

53

4.

Nesutinku

84

5.

Labai nesutinku

19

Summary Statistics: StDev 34.15091778466331; Max. 95.0; Valid 1109.0; Min. 1.0; Mean 18.003606853020727

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YbQ1HdwJWSFqoftgvI3y7g==

Q3A.2d|Teiginys: lietuviškas pramoginis kultūros turinys pateikiamas patogiai