Most Important Problems in Lithuania, May 2023 (hdl:21.12137/7MIKLW)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/7MIKLW

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-07-12

Version:

4

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2024, "Most Important Problems in Lithuania, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V4, UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/7MIKLW

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0526

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data Curation])

Date of Production:

2013-05

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-06-22

Date of Distribution:

2023-07-12

Series Name:

Monitoring Social Problems

Series Information:

<p>Dataverse collection “Monitoring of Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, government policy, social issues, political, social and economic issues

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki trijų problemų) Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais (atviras klausimas). Atitinkamai aiškintasi, kiek pastangų dabartinė I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama respondentų nurodytas problemas. Apklausos pabaigoje iš to, ką respondentai atsimena apie I. Šimonytės vyriausybės darbą, apskritai, teirautasi kokioms problemoms (iki trijų problemų) spręsti daugiausiai pastangų ji skyrė iki šiol (atviras klausimas). <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, namų ūkio dydis (įskaitant respondentą),pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, savivaldybė. <br><br> Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie problemas su kuriomis apklausos metu susidūrė Lietuva, Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojų buvo sukoduoti naudojant tarptautinį <a href=" https://www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook" target="_blank">Lyginamųjų politinių darbotvarkių projekto instrumentarijų</a>. Be to, respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie dabartines problemas Lietuvoje buvo sukoduoti pagal kriterijų, ar nurodytos problemos yra tiesiogiai susijusios su Ukraina ar ne.

Time Period:

2023-05-2023-05

Date of Collection:

2023-05-2023-05

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank">Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Sampling Procedure:

<p><b> Mixed probability and non-probability </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <li> <b><i>Sampling frame</b></i>: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs. <br> <b><i>Sampling design</b></i>: Stratified three stage probability sampling: <ul> <li>In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly; <li>In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household; <li>In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.</ul>

Major Deviations from the Sample Design:

The population of villages with no streets was not interviewed.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFacePAPI" target="_blank">Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Cleaning Operations:

Quality of 10 percent of the data input was checked by the data input unit. Possible mistakes of coding procedure and compliance between questions and responses were additionally checked.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Place, Lithuania = Vieta, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (2, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (2, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL" target="_blank"> Most Important Problems in Lithuania, March 2022 </a></p>

File Description--f2858

File: LiDA_SurveyData_0526_Data_v3.tab

  • Number of cases: 1000

  • No. of variables per record: 65

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g==

Survey

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0526_Archive_v3.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0526_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0526_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf