Most Important Problems in Lithuania, March 2022 (hdl:21.12137/PEBAHL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-06-16

Version:

2

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0487

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data Curation])

Date of Production:

2022-03-19

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

P-MIP-20-373

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania})

Date of Deposit:

2022-04-19

Date of Distribution:

2022-06-06

Series Name:

Monitoring Social Problems

Series Information:

<p>Dataverse collection “Monitoring of Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, government policy, social issues, political, social and economic issues

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki trijų problemų) Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais (atviras klausimas). Atitinkamai aiškintasi, kiek pastangų dabartinė I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama respondentų nurodytas problemas. Apklausos pabaigoje klausta iš to, ką respondentai atsimena apie praėjusios Vyriausybės darbą (2016-2020 m.), kokioms problemoms (iki trijų problemų) spręsti daugiausiai pastangų skyrė S. Skvernelio Vyriausybė (atviras klausimas). <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, namų ūkio dydis (įskaitant respondentą), ar turi vaikų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, savivaldybė. <br><br> Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie problemas su kuriomis apklausos metu ar 2016-2020 m. susidūrė Lietuva, Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojų buvo sukoduoti naudojant tarptautinį <a href=" https://www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook" target="_blank">Lyginamųjų politinių darbotvarkių projekto instrumentarijų</a>. Be to, respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie dabartines problemas Lietuvoje buvo sukoduoti pagal kriterijų, ar nurodytos problemos yra tiesiogiai susijusios su Ukraina ar ne.

Time Period:

2022-03-10-2022-03-19

Date of Collection:

2022-03-10-2022-03-19

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utena County, Panevėžys County, Vilnius County, Klaipėda County, Kaunas County, Šiauliai County, Tauragė County, Alytus County, Telšiai County, Marijampolė County

Unit of Analysis:

Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Vilmorus"

Sampling Procedure:

<p><b> Mixed probability and non-probability </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <li> <b><i>Sampling frame</b></i>: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs. <br> <b><i>Sampling design</b></i>: Stratified three stage probability sampling: <ul> <li>In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly; <li>In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household; <li>In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.</ul>

Major Deviations from the Sample Design:

The population of villages with no streets was not interviewed.

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI); Telephone interview: Computer-assisted (CATI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection </a>)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Cleaning Operations:

Quality of 10 percent of the data input was checked by the data input unit. Possible mistakes of coding procedure and compliance between questions and responses were additionally checked.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai </b> = <b>Major files </b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format). </p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format). </p> <b>Kiti failai </b> = <b> Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, TXT formatu) = Syntax files (1, TXT format). </p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (2, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (2, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. </p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>. </p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>. </p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama. </p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided. </p>

Other Study Description Materials

File Description--f2180

File: LiDA_SurveyData_0487_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1005

 • No. of variables per record: 45

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1_A_string - K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema
 • K1_A_1 - K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema
 • K1_A_1_UKR - K1A.1.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina
 • K1_A_2 - K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema
 • K1_A_2_UKR - K1A.2.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina
 • K1_A_3 - K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema
 • K1_A_3_UKR - K1A.3.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina
 • K2_A - K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama pirmą problemą
 • K1_B_string - K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema
 • K1_B_1 - K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema
 • K1_B_1_UKR - K1B.1.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina
 • K1_B_2 - K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema
 • K1_B_2_UKR - K1B.2.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina
 • K1_B_3 - K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema
 • K1_B_3_UKR - K1B.3.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina
 • K2_B - K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama antrą problemą
 • K1_C_string - K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema
 • K1_C_1 - K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema
 • K1_C_1_UKR - K1C.1.UKR|Trečia problema susijusi su Ukraina
 • K1_C_2 - K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema
 • K1_C_2_UKR - K1C.2.UKR|Trečia problema susijusi su Ukraina
 • K2_C - K2C|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama trečią problemą
 • K3_string - K3_string|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui
 • K3_1 - K3_1|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: pirma problema
 • K3_2 - K3_2|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: antra problema
 • K3_3 - K3_3|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: trečia problema
 • K3_4 - K3_4|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: ketvirta problema
 • K3_5 - K3_5|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: penkta problema
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Amžius
 • S2_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • S2_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • S3 - S3|Tautybė
 • S4 - S4|Išsimokslinimas
 • S5 - S5|Užsiėmimas
 • S6 - S6|Šeimyninė padėtis
 • S7 - S7|Namų ūkio dydis (įskaitant respondentą)
 • S8 - S8|Ar turi vaikų
 • S9 - S9|Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
 • S10 - S10|Gyvenamoji vieta
 • S11 - S11|Savivaldybė
 • S9_r - S9|Pajamų grupės (LiDA)

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZfOa4Ql5DSIoX+d2YSqw7g==

Versija (LiDA)

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7N4uEpBoHiEGIswR4HUbzQ==

Respondento identifikacinis numeris

f2180 Location:

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 503.0; Max. 1005.0; Valid 1005.0; StDev 290.2628119480689;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IC4O5E/fTCxuk0E3t4hveQ==

K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+KnFum71fuMFCeEF+GM6CQ==

K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

16

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

95

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

1

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

9

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

18

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

6

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

12

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

3

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

1

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

15

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

1

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

166

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

11

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

2

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

5

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

1

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

51

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

1

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

43

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

8

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

15

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

1

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

11

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

4

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

23

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

15

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

192

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

2

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

1

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

37

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

6666.

Nenurodė

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

1

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

1

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

35

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

18

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

14

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

1

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

9999.

Nėra atsakymo

53

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

1

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

1

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

41

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

4

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

3

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

3

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

7777.

Neklasifikuojama

12

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

20

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

2

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

1

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

2

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

4

Summary Statistics: Max. 9999.0; StDev 2351.3639118038473; Mean 693.5671641791062; Min. 1.0; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SFaJVSQO6aft1VUasQ7NcA==

K1A.1.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

132

0.

Ne

820

6.

Nenurodė

0

Summary Statistics: StDev 2.0099266054429448; Min. 0.0; Valid 1005.0; Max. 9.0; Mean 0.6059701492537299

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VShvalJoqTPwKVUPwX8GjA==

K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

7777.

Neklasifikuojama

1

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

1

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

2

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

8

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

2

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

9999.

Nėra atsakymo

53

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

3

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

6666.

Nenurodė

913

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

2

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

5

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

1

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

2

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

1

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

6

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

Summary Statistics: Max. 9999.0; Mean 6593.627860696515; StDev 1492.3841966659018; Min. 1.0; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bBHf8zkTpaPkAGBu39F/sg==

K1A.2.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

913

0.

Ne

34

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

5

Summary Statistics: Mean 5.930348258706468; Valid 1005.0; Min. 0.0; Max. 9.0; StDev 1.346799503452324

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cNuK2Erge+FP2nFKHRdlSA==

K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: pirma problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

6666.

Nenurodė

951

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

7777.

Neklasifikuojama

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

9999.

Nėra atsakymo

53

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

Summary Statistics: Mean 6835.244776119403; Max. 9999.0; Min. 108.0; Valid 1005.0; StDev 774.9768456797325

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ews0tJeHela4D5IjeVvAkw==

K1A.3.UKR|Pirma problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1

6.

Nenurodė

951

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

0

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.6983956163513692; Mean 6.152238805970149; Valid 1005.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Oy/yaW+0cpoMIkDk/nINKA==

K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama pirmą problemą

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Deda šiek tiek pastangų

332

1.

Nededa nė kiek pastangų

334

3.

Deda daug pastangų

185

4.

Deda labai daug pastangų

69

9.

Nėra atsakymo

85

6.

Nenurodė

0

Summary Statistics: StDev 2.1452813028937965; Min. 1.0; Mean 2.581094527363188; Max. 9.0; Valid 1005.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3SDV/+Vx9nPOkZvVWyYnJw==

K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8bbVKZz6umUbP/3NSvWJ4w==

K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

3

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

1

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

6

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

3

7777.

Neklasifikuojama

17

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

29

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

14

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

10

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

14

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

8

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

2

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

2

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

1

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

1

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

61

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

12

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

1

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

6666.

Nenurodė

52

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

8

54.

5 Darbas\599 Kita

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

5

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

11

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

36

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

1

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

5

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

2

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

54

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

15

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

4

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

17

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

57

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

13

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

2

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

62

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

7

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

16

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

16

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

161

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

2

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

1

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

1

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

5

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

1

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

14

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

1

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

45

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

59

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

9999.

Nėra atsakymo

53

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

3

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

13

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

1

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

2

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

1

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

38

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

17

Summary Statistics: Max. 9999.0; Mean 1061.6308457711457; Min. 1.0; StDev 2735.3827157524447; Valid 1005.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mTuNgNfeChfjjYVzqgbAOg==

K1B.1.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

807

6.

Nenurodė

52

1.

Taip

93

9.

Nėra atsakymo

53

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 2.337113150266418; Valid 1005.0; Max. 9.0; Mean 0.8776119402985083

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CS5riqVwFXFt87IDBzbKlg==

K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

6666.

Nenurodė

911

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

9999.

Nėra atsakymo

53

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

3

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

1

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

1

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

1

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

6

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

7777.

Neklasifikuojama

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

1

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

1

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

6

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

2

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

1

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

1

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

1

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

3

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

5

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

Summary Statistics: Min. 2.0; Valid 1005.0; StDev 1532.2149586939947; Max. 9999.0; Mean 6573.205970149253;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Uj89Lw9JKqlNI7UAXqysYg==

K1B.2.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

5

9.

Nėra atsakymo

53

6.

Nenurodė

911

0.

Ne

36

Summary Statistics: Mean 5.918407960199005; Valid 1005.0; Max. 9.0; StDev 1.3725065957273483; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MbMupuB2E4GC/bX098SPKg==

K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: antra problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6666.

Nenurodė

946

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

7777.

Neklasifikuojama

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

1

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

9999.

Nėra atsakymo

53

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

1

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

3

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

Summary Statistics: Mean 6802.705472636817; Min. 78.0; StDev 907.5202020623457; Max. 9999.0; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3oOEiRUTgZjoUVuwVPxBpw==

K1B.3.UKR|Antra problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

6

1.

Taip

0

6.

Nenurodė

946

9.

Nėra atsakymo

53

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 6.122388059701493; Valid 1005.0; Min. 0.0; StDev 0.8217330999215621

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ke/U/dYr1JFFGM8IHmCV3w==

K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama antrą problemą

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Deda labai daug pastangų

39

9.

Nėra atsakymo

83

1.

Nededa nė kiek pastangų

382

3.

Deda daug pastangų

144

6.

Nenurodė

51

2.

Deda šiek tiek pastangų

306

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1005.0; Mean 2.621890547263684; Max. 9.0; StDev 2.2706156930353476

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GIT222kTOaJB14+YJtx6JQ==

K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RE2EDsAd+F4Qe27SlUEdYg==

K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

1

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

11

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

15

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

92

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

38

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

3

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

1

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

7

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

10

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

19

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

15

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

26

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

6

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

1

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

19

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

2

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

7777.

Neklasifikuojama

25

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

2

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

2

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

4

9999.

Nėra atsakymo

53

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

9

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

3

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

63

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

4

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

1

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

12

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

2

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

43

87.

10 Transportas\1002 Keliai

3

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

20

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

17

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

37

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

1

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

2

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

3

6666.

Nenurodė

150

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

2

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

13

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

48

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

33

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

2

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

2

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

10

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

1

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

13

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

31

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

4

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

5

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

1

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

4

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

5

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

4

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

17

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

1

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

52

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

8

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

1

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

2

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 1771.8149253731342; StDev 3207.352037927128; Min. 1.0; Max. 9999.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iBo/wHLS4FnPTCy4lrPMCQ==

K1C.1.UKR|Trečia problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

150

0.

Ne

731

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

71

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 1.440796019900497; StDev 2.7653460557319804; Max. 9.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mTOQ/16r7oPDGTsBTJsd5g==

K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: trečia problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

1

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

2

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

7777.

Neklasifikuojama

1

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

4

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

9999.

Nėra atsakymo

53

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

1

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

8

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

6

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

1

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

3

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

1

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

7

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

2

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

1

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

1

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

6666.

Nenurodė

899

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

1

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

1

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

1

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

Summary Statistics: Min. 2.0; StDev 1675.9613650090628; Max. 9999.0; Mean 6501.997014925374; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sOAXUb+sKoTORC1Gx7SE5A==

K1C.2.UKR|Trečia problema susijusi su Ukraina

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

5

6.

Nenurodė

900

0.

Ne

47

9.

Nėra atsakymo

53

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1005.0; Max. 9.0; StDev 1.504377733703115; Mean 5.85273631840796;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IAR5tnVAA1OTtz9PJuWhgg==

K2C|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama trečią problemą

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nededa nė kiek pastangų

316

3.

Deda daug pastangų

115

2.

Deda šiek tiek pastangų

297

9.

Nėra atsakymo

89

6.

Nenurodė

151

4.

Deda labai daug pastangų

37

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.4753807507236667; Max. 9.0; Mean 3.0945273631840786; Valid 1005.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8glrP/tGw6mMgbgYdGbFjw==

K3_string|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui

f2180 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UFnaicAKqyFk6rPnvajrBw==

K3_1|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: pirma problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

2

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

7

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

11

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

7777.

Neklasifikuojama

17

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

10

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

16

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

1

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

8

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

1

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

6666.

Nenurodė

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

8

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

2

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

17

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

92

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

1

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

14

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

5

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

2

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

14

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

19

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

1

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

213

87.

10 Transportas\1002 Keliai

10

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

8

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

2

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

9999.

Nėra atsakymo

364

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

1

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

1

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

5

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

5

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

6

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

10

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

1

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

1

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

36

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

78

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

5

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

1

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

1

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

Summary Statistics: Mean 3796.371144278607; Max. 9999.0; Valid 1005.0; StDev 4780.1476769353185; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DtAut4fg58HOzq3ts24aiA==

K3_2|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: antra problema

f2180 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

7777.

Neklasifikuojama

4

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

6

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

20

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

6

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

2

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

2

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

3

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

25

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

5

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

13

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

8

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

2

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

34

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

1

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

1

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

1

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

1

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

4

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

5

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

2

6666.

Nenurodė

323

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

1

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

5

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

8

9999.

Nėra atsakymo

364

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

1

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

4

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

9

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

1

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

2

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

33

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

3

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

3

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

1

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

2

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

13

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

6

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

58

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0