Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940 (hdl:21.12137/C0WSSS)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940

Identification Number:

hdl:21.12137/C0WSSS

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2022-04-08

Version:

2

Bibliographic Citation:

Vaskela, Gediminas, 2022, "Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940", https://hdl.handle.net/21.12137/C0WSSS, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:w6BZdI1BYZEvjBxCvqx7Pw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Emigration from Lithuania by Country, 1919-1940

Identification Number:

hdl:21.12137/C0WSSS

Identification Number:

LiDA_AggregatedData_0030

Authoring Entity:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania [Data collection; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Štreimikis, Antanas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2011-05-17

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania)

Date of Deposit:

2011

Date of Distribution:

2011-05-17

Series Name:

Demography

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/C0WSSS

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, population, emigration, history, demographic statistics

Topic Classification:

History, Migration

Abstract:

<p>This dataset contains data on emigration from Lithuania by country in 1919-1940.</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2011-2011

Country:

Lithuania

Unit of Analysis:

Individual: emigration <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Unit of Analysis:

Political-administrative area <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank">(DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)</a>

Kind of Data:

Aggregated data: historical statistics

Notes:

<p>The language of the data sources is Lithuanian (lit) and Russian (rus).</p> <p>Dataset (data and metadata) “Emigration from Lithuania Emigration Countries, 1919-1940” from 2011-05-17 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMX_0030; produced by Šteimikis, Antanas in 2011-05-17. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod)</a>

Data Collector:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Mode of Data Collection:

Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/DataSourceType?code=RegistersRecordsAccountsAdministrative" target="_blank">Registers/Records/Accounts: administrative</a>

Lietuvos statistikos metraštis 1939 m., T. 12. Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p. 54-56

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/DataSourceType?code=ResearchDataPublished" target="_blank">Research data: Published</a>

Эйдинтас, A. (1989). Литовская эмиграция в страны Северной и Южной Америки в 1868–1940 гг., Вильнюс, с. 153

Origins of Sources:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance, Lithuania

Notes:

The data for 1940 are for January-May.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Institute of History, Lithuania = Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (3, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f1982

File: LiDA_HistatData_0030_Data_v2.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 19

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:w6BZdI1BYZEvjBxCvqx7Pw==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f1982 Location:

Summary Statistics: Mean 1930.0; Valid 21.0; Min. 1920.0; Max. 1940.0; StDev 6.2048368229954285

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y8d+mH52gPOYUGeRxZ0tKQ==

Emigracijapagalšalis:JAV(N)=Emigrationbycountry:USA(N)

f1982 Location:

Summary Statistics: Max. 8132.0; StDev 2233.5634639783684; Valid 21.0; Min. 91.0; Mean 1469.9523809523807

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0ycs9Leg/4E2jEhtzH8Y7g==

Emigracijapagalšalis:Brazilija(N)=Emigrationbycountry:Brazil(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:N5O66YyL+u/5nODGlh8TWw==

Emigracijapagalšalis:Argentina(N)=Emigrationbycountry:Argentina(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:AYckAQE3NJwL3ThC8Ba3SA==

Emigracijapagalšalis:Kanada(N)=Emigrationbycountry:Canada(N)

f1982 Location:

Summary Statistics: StDev 569.5386395186563; Mean 378.19047619047626; Max. 2165.0; Valid 21.0; Min. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zQeau1Ny4nxG0gxo+CDglw==

Emigracijapagalšalis:PietųAfrika(N)=Emigrationbycountry:SouthAfrica(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EnGvgyOSidUEZMsQXfvYzQ==

Emigracijapagalšalis:Palestina(N)=Emigrationbycountry:Palestine(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:NczYJG/xWKN4mjH+sUAHPg==

Emigracijapagalšalis:Urugvajus(N)=Emigrationbycountry:Uruguay(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:4Pa61SaypKwNMlMxsEE0Ng==

Emigracijapagalšalis:Kitosšalys(N)=Emigrationbycountry:Othercountries(N)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:iW9F9X8hut7KbLGM9E3xuQ==

Emigracijapagalšalis:Išviso(N)=Emigrationbycountry:Total(N)

f1982 Location:

Summary Statistics: Mean 4879.0952380952385; Valid 21.0; StDev 5054.552353124477; Min. 432.0; Max. 18086.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ig7gga+CFipl6aIL0MJK7g==

Emigracijapagalšalis:JAV(%)=Emigrationbycountry:USA(%)

f1982 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 6.0441277579848744; Mean 30.796907990998783; Max. 91.22067706138502; StDev 29.995079029492352;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b+iodR3nvhzg9246bRoonw==

Emigracijapagalšalis:Brazilija(%)=Emigrationbycountry:Brazil(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:JC7ubxlta97aT49nEW2ADA==

Emigracijapagalšalis:Argentina(%)=Emigrationbycountry:Argentina(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OVcodHwFnxU9Jf+Tcxue4Q==

Emigracijapagalšalis:Kanada(%)=Emigrationbycountry:Canada(%)

f1982 Location:

Summary Statistics: Min. 0.6944444444444444; StDev 5.805423419185854; Valid 21.0; Max. 25.497585678954188; Mean 6.430380761230743;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qwoSTj2R0o57PXnVe870Wg==

Emigracijapagalšalis:PietųAfrika(%)=Emigrationbycountry:SouthAfrica(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:cuOt8rfphbzIUtggLe26MQ==

Emigracijapagalšalis:Palestina(%)=Emigrationbycountry:Palestine(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:PnPvAclSOSjiUYpcWylHCg==

Emigracijapagalšalis:Urugvajus(%)=Emigrationbycountry:Uruguay(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8FNexz/O51WkdmRHTD7fdQ==

Emigracijapagalšalis:Kitosšalys(%)=Emigrationbycountry:Othercountries(%)

f1982 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:o0o6ffGwPWYqGDcK4yvq5w==

Emigracijapagalšalis:Išviso(%)=Emigrationbycountry:Total(%)

f1982 Location:

Summary Statistics: Mean 100.0; Max. 100.0; Valid 21.0; Min. 100.0; StDev 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9fQytR/+PG6gQmvE8n9cgg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0030_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip