Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, July 2020 (hdl:21.12137/5NZEZO)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, July 2020

Identification Number:

hdl:21.12137/5NZEZO

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-12-07

Version:

1

Bibliographic Citation:

Janušauskienė, Diana; Mikulionienė, Sarmitė; Blažienė, Inga; Gaižauskaitė, Inga, 2022, "Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, July 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/5NZEZO, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:XSNHfTyLNl7OlGVKRjKPkw== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, July 2020

Identification Number:

hdl:21.12137/5NZEZO

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0510

Authoring Entity:

Janušauskienė, Diana (Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania [Project Leader])

Mikulionienė, Sarmitė (Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania [Project Member])

Blažienė, Inga (Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania [Project Member])

Gaižauskaitė, Inga (Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania [Project Member])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2020-07-31

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

S-COV-20-26

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Gaižauskaitė, Inga (Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania)

Date of Deposit:

2021-02-18

Date of Distribution:

2022-12-07

Series Name:

Monitoring Social Problems

Series Information:

Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/5NZEZO

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, covid-19, vaccination, quality of life, political, social and economic issues, teleworkers, telework, democracy

Topic Classification:

Public health, Working conditions, Political behaviour and attitudes

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to explore the views of the Lithuanian population on the social consequences of the COVID-19 pandemic and quarantine with a particular focus on everyday life practices, changes in employment, working practices and the quality of democracy.

Time Period:

2020-07-24-2020-07-31

Date of Collection:

2020-07-24-2020-07-31

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 18-74 resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=CrossSection" target="_blank">Cross-section</a>

Data Collector:

TNS LT, UAB

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=ProbabilityStratified" target="_blank"> Probability: Stratified</a> <br><br> Imtis sudaryta iš „Kantar Forum“ bendruomenės narių, interneto naudotojų, kurių amžius nuo 18 iki 74 metų, išlaikant lyties (vyrai, moterys), amžiaus (18-24 metų, 25-34 metų, 35-44 metų, 45-54 metų, 55-64 metų, 65-74 metų) ir vietovės (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Vilniaus apskritis, Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, Šiaulių apskritis, Panevėžio apskritis, Alytaus apskritis, Marijampolės apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis) pasiskirstymą remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis bei užtikrinant galimybę kiekvienos grupės viduje priklausančiam panelio nariui dalyvauti apklausoje. „Kantar Forum“ bendruomenėje (panelyje) – 19 000 dalyvių. Į Kantar panelį registruotis kviečiami atsitiktiniais metodais atrinkti žmonės. <br><br> Atrankai naudojama Quentech Panel Management sistema, kuri sugeneruoja atsitiktinę panelio narių atranką. Siekiant, kad imties pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir vietovę (10 apskričių) būtų kuo artimesnis Lietuvos statistikos departamento duomenims, jis suprogramuojamas sistemoje ir nuolat stebimas visą duomenų rinkimo laiką. <br><br> Respondentų pakvietimo būdas – elektroninis laiškas. Quentech Panel Management sistemos pagalba užtikrinama, kad vienam respondentui pakvietimas bus išsiųstas tik vieną kartą. Kiekvienas respondentas gauna unikalią apklausos nuorodą su galimybe vieną kartą sudalyvauti šioje apklausoje. Pakvietimas buvo siunčiamas vieną kartą. <br><br> Atliekant apklausą viso duomenų rinkimo metu buvo stebimos atsakiusių respondentų demografinės charakteristikos – pakvietimai siunčiami dalimis, stebint, kokių parametrų respondentų trūksta. Atrankos programa leido stebėti respondentų pasiskirstymą, užtikrinant, kad pvz., reikiamų amžiaus grupių respondentų nebūtų apklausta daugiau nei numatyta tyrime. Grupei užsipildžius, vėliau prie apklausos besijungiantys minėtų grupių respondentai atrankų sistemos buvo atmetami kaip neatitinkantys kriterijų. Papildomi kvietimai į apklausą buvo siunčiami tik trūkstamų parametrų respondentams.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnaireCAWI" target="_blank"> Self- administered questionnaire: Web-based (CAWI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Weighting:

Duomenys pasverti naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis (2020 metų). Svėrimas yra atliktas naudojant lyties, amžiaus grupių bei regiono pasiskirstymo proporcijas.

Cleaning Operations:

Pašalinti nekokybiški atsakymai peržiūrint atvirus klausimyno klausimus. Atsižvelgiant į apklausos trukmės medianą, pašalinti greitai atsakiusieji respondentai („quickly complete“).

Response Rate:

24 %

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania = Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (4, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (4, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/MQY88Z" target="_blank"> Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, December 2020<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/BG9LAJ" target="_blank"> Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, November - December 2020</a></p> <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/HNKAIB" target="_blank"> Impact of COVID-19 on Public Safety: Lithuanian Population Survey, December 2020</a></p>

File Description--f2487

File: LiDA_SurveyData_0510_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1009

 • No. of variables per record: 101

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:XSNHfTyLNl7OlGVKRjKPkw==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • INTNR - Interview number
 • STIME - Start time
 • K1 - Ar esate laimingas
 • K2 - Ar karantinas paveik�: Finansin� pad�t�
 • K3 - Ar karantinas paveik�: Darb�
 • K4 - Ar karantinas paveik�: Studijas
 • K5 - Ar karantinas paveik�: �eimos gyvenim�
 • K6 - Ar karantinas paveik�: Laisvalaik�
 • K7 - Ar karantinas paveik�: J�s� nuotaik�
 • TK8 - Kokie buvo svarbiausi <u>teigiami</u> karantino padariniai Jums asmeni�kai? <span class= mrInstruct >�ra�ykite � langel� apa�ioje</span>
 • K8_1 - Teigiami karantino padariniai
 • K8_2 - Teigiami karantino padariniai
 • K8_3 - Teigiami karantino padariniai
 • TK9 - Kokie buvo svarbiausi <u>neigiami</u> karantino padariniai Jums asmeni�kai? <span class= mrInstruct >�ra�ykite � langel� apa�ioje</span>
 • K9_1 - Neigiami karantino padariniai
 • K9_2 - Neigiami karantino padariniai
 • K9_3 - Neigiami karantino padariniai
 • K10 - J�s b�tum�te stebimas ir filmuojamas visose vie�ose erdv�se
 • K11 - Lietuvos gyventojams b�t� u�drausta keliauti � u�sien�
 • K12 - U�sienie�iams b�t� u�drausta atva�iuoti � Lietuv�
 • K13 - B�t� apribota spaudos laisv�
 • K14 - Duomenys apie J�s� sveikat� b�t� vie�ai prieinami
 • K15 - Kaip manote, kas labiau atsakingas u� tai, kad b�t� i�vengta antrosios koronaviruso pandemijos bangos � J�s asmeni�kai ar vald�ia?
 • K16 - b�t� gerai atsisakyti Seimo ir rinkim�, o tur�ti stipr� lyder�, kuris gali greitai visk� spr�sti
 • K17 - Ar pasitiki: Savivaldyb�s, kurioje �iuo metu gyvenate, meru
 • K18 - Ar pasitiki: Lietuvos vyriausybe
 • K19 - Ar pasitiki: Mokslininkais
 • K20 - Ar pasitiki: Medikais
 • K21 - Ar pasitiki: Politikais
 • K22 - Susirgsite koronavirusu
 • K23 - Susirgus koronavirusu negausite tinkamo gydymo
 • K24 - Susirgus, pa�m�jus bet kokiai kitai ligai negausite tinkamo gydymo
 • K25 - Netur�site pakankamai pinig� pragyventi
 • K26 - Patirsite smurt� i� savo artim�j�
 • K27 - Kai turite i�eiti i� nam� ir b�ti vie�ose erdv�se tarp �moni�
 • K28 - Kada J�s� kasdienis gyvenimas v�l bus toks, koks buvo prie� prasidedant koronaviruso pandemijai
 • K29 - Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jaut�t�s prie� prasidedant pandemijai ir karantinui
 • K30 - Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jaut�t�s karantino metu
 • K31 - Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jau�iat�s dabartiniu metu
 • K32 - Ketinimas skiepytis nuo koronaviruso
 • K33 - Suteik� pagalb� be atlyginimo ne giminai�iui
 • K34 - Yra pakankamai �moni�, � kuriuos gal��iau kreiptis i�tikus b�dai.
 • K35 - J�s� nam� �kio finansin� pad�tis per artimiausius 12 m�nesi�
 • K36 - Ar karantino metu Jums nors kart� prireik� kreiptis pas gydytoj�?
 • K37 - Rizika, kad Lietuvoje kils antroji koronaviruso pandemijos banga
 • K38 - Ar d�l Lietuvoje paskelbto karantino J�s� asmenin�s pajamos:
 • K39 - Vartojimo �pro�iai
 • D03_1 - U�si�mimas: Samdoma(-s) darbuotoja(-s) valstybiniame sektoriuje
 • D03_2 - U�si�mimas: Samdoma(-s) darbuotoja(-s) priva�iame sektoriuje
 • D03_3 - U�si�mimas: Savaranki�kai dirbanti(-s)
 • D03_4 - U�si�mimas: Bedarbis(-�) (ie�kantis(-i) darbo)
 • D03_5 - U�si�mimas: Pensininkas(-�) (gaunantis(-i) senatv�s pensij�)
 • D03_6 - U�si�mimas: Studentas(-�) / moksleivis(-�)
 • D03_7 - U�si�mimas: Neaktyvus(-i) (nedirbanti(-s) ir neie�kanti(-s) darbo, pvz., nam� �eimininkas(-�), ne�galus(-i), socialin�s paramos gav�ja(-s) ar gaunanti(-s) kitas su darbu nesusijusias pajamas)
 • D03.1 - Ar darb� praradote d�l prasid�jusios koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino?
 • D03.2 - Ar manote, jog d�l koronaviruso pandemijos J�s� galimyb�s susirasti darb�:
 • k40 - Ar d�l Lietuvoje paskelbto karantino J�s� darbo kr�vis:
 • k41 - Ar per karantin� J�s bent dal� darbo laiko prad�jote dirbti nuotoliniu b�du?
 • k41C4_K1 - Ar per karantin� J�s bent dal� darbo laiko prad�jote dirbti nuotoliniu b�du? Kita kodas
 • k42_1 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Galima daugiau d�mesio skirti �eimai, buities/�kio darbams
 • k42_2 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Galima lanks�iau planuoti savo darbo ir poilsio laik�
 • k42_3 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Pager�ja darbo rezultatai
 • k42_4 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Suma��ja stresas, �tampa, visumoje pager�ja gyvenimo kokyb�
 • k42_5 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l kompiuteri�, internetinio ry�io
 • k42_6 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l darbui nepritaikytos nam� aplinkos (tr�ksta kambari�, darbo stal�, kit� priemoni�)
 • k42_7 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Sunku suderinti darb� ir �eim� (trukdo dirbti vaikai, kiti �eimos nariai, buities/�kio darbai)
 • k42_8 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l darbo organizavimo (veiklos koordinavimo su vadovu, kitais bendradarbiais, pavaldiniais, u�duo�i� ir termin� neapibr��tumo, reglamentavimo tr�kumo)
 • k42_9 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Darbo rezultatai pablog�ja
 • k42_10 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Joki� esmini� poky�i� ne�vyksta
 • k42_11 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kita (para�ykite)
 • k42C11_K1 - Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai. Kita kodas
 • k43 - Ar ateityje J�s nor�tum�te dirbti nuotoliniu b�du?
 • k44 - Kaip manote, ar d�l koronaviruso pandemijos Jums asmeni�kai padid�jo ar nepadid�jo rizika prarasti darb�?
 • k45 - Kaip manote, ar d�l koronaviruso pandemijos Jums gali tekti keisti turim� kvalifikacij� ir/ar tobulinti turimus �g�d�ius?
 • D01 - Apskritai, kaip j�s apib�dintum�te savo sveikat�? Ji yra�
 • d02 - Kokios vidutin�s J�s� �eimos (nam� �kio) pajamos per m�nes�?
 • d04_1 - Ar turite paskol�: Ne
 • d04_2 - Ar turite paskol�: Taip, turiu b�sto paskol�
 • d04_3 - Ar turite paskol�: Taip, turiu vartojimo paskol�/paskol�
 • d04_4 - Ar turite paskol�: Kita (nurodykite)
 • d04C4_K1 - Ar turite paskol�. Kita kodas
 • D05 - Respondento lytis
 • d06 - Gyvenviet�s dydis
 • Apskritis_1 - Apskritis
 • Viet_dydis_1 - VIETOV�S DYDIS:
 • d07 - Am�ius
 • amzgr - Am�iaus grup�s
 • d08 - Pasakykite, kokia �iuo metu yra J�s� �eimin� pad�tis?
 • d08C7_K1 - �eimin� pad�tis. Kita kodas
 • d09 - Koks j�s� auk��iausias �gytas i�silavinimas?
 • D10 - Nam� �kio dydis
 • D11 - Vaik� iki 18 met� skai�ius nam� �kyje
 • d11a_1 - Vaik� am�ius metais 1 vaikas
 • d11a_2 - Vaik� am�ius metais 2 vaikas
 • d11a_3 - Vaik� am�ius metais 3 vaikas
 • d11a_4 - Vaik� am�ius metais 4 vaikas
 • d11a_5 - Vaik� am�ius metais 5 vaikas
 • d11a_6 - Vaik� am�ius metais 6 vaikas
 • d11a_7 - Vaik� am�ius metais 7 vaikas
 • d12 - Kokio dyd�io b�ste, J�s gyvenote karantino metu? kvadratini� metr� ploto b�ste
 • weight - Svoris (d05 Apskritis_1 amzgr)

Variables

Interview number

f2487 Location:

Summary Statistics: Mean 619.6313181367733; Valid 1009.0; Min. 4.0; Max. 2090.0; StDev 447.22716792753863

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rl6soBQg0fDa3/EaAn1dEA==

Start time

f2487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mEAIZw1iuxCngdiH3geRuQ==

Ar esate laimingas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visi�kai laimingas(-a)

173

3.

Grei�iau nelaimingas(-a)

108

4.

Visi�kai nelaimingas(-a)

22

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

62

2.

Grei�iau laimingas(-a)

644

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 23.319113698441427; Max. 99.0; Mean 7.939544103072349; Valid 1009.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FJo1sqODb9OEAuxaFaNCZg==

Ar karantinas paveik�: Finansin� pad�t�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Labiau teigiamai

84

97.

Netaikoma

0

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

259

1.

Labiau neigiamai

375

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

21

88.

Niekaip nepaveik�

270

Summary Statistics: StDev 39.55640082933897; Mean 26.743310208126864; Max. 99.0; Valid 1009.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OurgzS7UrkPaA8Sn8Y8efQ==

Ar karantinas paveik�: Darb�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

15

3.

Labiau teigiamai

107

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

201

1.

Labiau neigiamai

357

97.

Netaikoma

69

88.

Niekaip nepaveik�

260

Summary Statistics: Valid 1009.0; Mean 31.851337958374618; StDev 42.11852254251574; Min. 1.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EpDjEP+fC164ax1Wfk9YMQ==

Ar karantinas paveik�: Studijas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Labiau teigiamai

38

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

55

88.

Niekaip nepaveik�

120

97.

Netaikoma

661

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

46

1.

Labiau neigiamai

89

Summary Statistics: Valid 1009.0; Min. 1.0; StDev 36.31480741872765; Max. 99.0; Mean 78.8344895936571

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qE89vVvCAvAhocBks6OPqA==

Ar karantinas paveik�: �eimos gyvenim�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

280

88.

Niekaip nepaveik�

282

3.

Labiau teigiamai

149

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

24

1.

Labiau neigiamai

274

97.

Netaikoma

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 40.06798036145816; Valid 1009.0; Mean 28.219028741328053; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wISNEpGFrrDAMZHoC3aEDA==

Ar karantinas paveik�: Laisvalaik�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labiau neigiamai

550

88.

Niekaip nepaveik�

131

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

221

3.

Labiau teigiamai

95

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

12

97.

Netaikoma

0

Summary Statistics: Valid 1009.0; Min. 1.0; Max. 99.0; Mean 13.868186323092187; StDev 30.54250662752225;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q9oPgXZ/2QCehSzFl0vsIw==

Ar karantinas paveik�: J�s� nuotaik�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labiau neigiamai

443

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

31

2.

Ir teigiamai, ir neigiamai

304

88.

Niekaip nepaveik�

157

3.

Labiau teigiamai

74

97.

Netaikoma

0

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 17.996035678889985; StDev 34.434086796006596; Valid 1009.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RF3IadXBk6kRjGEnoY00hg==

Kokie buvo svarbiausi <u>teigiami</u> karantino padariniai Jums asmeni�kai? <span class= mrInstruct >�ra�ykite � langel� apa�ioje</span>

f2487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:punsPbiKXlzEq5HF8Hh6zg==

Teigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Ma�iau �moni� / Suma��j�s eismas / Nebuvo kam��i�

31

95.

Neigiami padariniai

48

4.

Poilsis / Ramyb� / Nebereik�jo skub�ti / Sul�t�jo gyvenimo tempas / Atostogos

63

8.

Atsirado nauj� �pro�i�, hobi� / teigiam� poky�i� gyvenime / Pasikeit� vertyb�s, po�i�ris / I�mokau nauj� dalyk� prisitai

40

90.

Teigiam� nebuvo / Nebuvo / N�ra / Jokie

173

9.

Daugiau laiko namuose / Gal�jau pab�ti namuose

24

12.

�mon�s labiau saugosi / Laikosi atstum�, ma�iau kontakt� / Naudoja atsargumo priemones / Pasikeit� �moni� elgesys, po�i�

24

99.

NN / Ne�ino / Sunku pasakyti

74

98.

Nebuvo joki� padarini�

22

7.

Nesusirgau / Saugumo jausmas d�l karantino / Neu�sikr��iau / Sveikata / Nesirgau bendrai / Nesusirgo artimi �mon�s

27

11.

Ma�iau tar�os / Apsival� planeta

7

6.

Buvo laiko buities darbams / Nam� tvarkymuisi / Buvo laiko atid�liojamiems darbams

17

3.

Daugiau laiko sau, hobiams, asmeniniam tobul�jimui / Daugiau laisvo laiko

97

1.

Bendravimas / Buvimas su �eima / Daugiau laiko praleista su �eima

215

2.

Darbas, mokymasis i� nam� / Nuotolinis darbas / Nereik�jo va�iuoti � darb� / Nuotolinis bendravimas

86

10.

Ma�iau i�laid� / Susitaup� pinig� / Padid�jo finansai / Pavyko u�sidirbti / Daugiau darbo / prastovos

61

Summary Statistics: StDev 41.59940852700421; Min. 1.0; Mean 32.209117938553014; Valid 1009.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vO2jsGpjLQhhm8P2/b9A+A==

Teigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Ma�iau �moni� / Suma��j�s eismas / Nebuvo kam��i�

9

9.

Daugiau laiko namuose / Gal�jau pab�ti namuose

4

4.

Poilsis / Ramyb� / Nebereik�jo skub�ti / Sul�t�jo gyvenimo tempas / Atostogos

16

99.

NN / Ne�ino / Sunku pasakyti

0

7.

Nesusirgau / Saugumo jausmas d�l karantino / Neu�sikr��iau / Sveikata / Nesirgau bendrai / Nesusirgo artimi �mon�s

0

2.

Darbas, mokymasis i� nam� / Nuotolinis darbas / Nereik�jo va�iuoti � darb� / Nuotolinis bendravimas

6

6.

Buvo laiko buities darbams / Nam� tvarkymuisi / Buvo laiko atid�liojamiems darbams

10

3.

Daugiau laiko sau, hobiams, asmeniniam tobul�jimui / Daugiau laisvo laiko

31

1.

Bendravimas / Buvimas su �eima / Daugiau laiko praleista su �eima

16

90.

Teigiam� nebuvo / Nebuvo / N�ra / Jokie

0

8.

Atsirado nauj� �pro�i�, hobi� / teigiam� poky�i� gyvenime / Pasikeit� vertyb�s, po�i�ris / I�mokau nauj� dalyk� prisitai

14

12.

�mon�s labiau saugosi / Laikosi atstum�, ma�iau kontakt� / Naudoja atsargumo priemones / Pasikeit� �moni� elgesys, po�i�

1

95.

Neigiami padariniai

0

10.

Ma�iau i�laid� / Susitaup� pinig� / Padid�jo finansai / Pavyko u�sidirbti / Daugiau darbo / prastovos

11

11.

Ma�iau tar�os / Apsival� planeta

3

98.

Nebuvo joki� padarini�

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 3.0011246744003777; Max. 12.0; Valid 121.0; Mean 4.900826446280992

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kHC6OG+gvoAOJkWvr/wnzw==

Teigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Atsirado nauj� �pro�i�, hobi� / teigiam� poky�i� gyvenime / Pasikeit� vertyb�s, po�i�ris / I�mokau nauj� dalyk� prisitai

5

12.

�mon�s labiau saugosi / Laikosi atstum�, ma�iau kontakt� / Naudoja atsargumo priemones / Pasikeit� �moni� elgesys, po�i�

1

7.

Nesusirgau / Saugumo jausmas d�l karantino / Neu�sikr��iau / Sveikata / Nesirgau bendrai / Nesusirgo artimi �mon�s

1

90.

Teigiam� nebuvo / Nebuvo / N�ra / Jokie

0

6.

Buvo laiko buities darbams / Nam� tvarkymuisi / Buvo laiko atid�liojamiems darbams

0

9.

Daugiau laiko namuose / Gal�jau pab�ti namuose

0

99.

NN / Ne�ino / Sunku pasakyti

0

11.

Ma�iau tar�os / Apsival� planeta

0

98.

Nebuvo joki� padarini�

0

5.

Ma�iau �moni� / Suma��j�s eismas / Nebuvo kam��i�

0

3.

Daugiau laiko sau, hobiams, asmeniniam tobul�jimui / Daugiau laisvo laiko

2

10.

Ma�iau i�laid� / Susitaup� pinig� / Padid�jo finansai / Pavyko u�sidirbti / Daugiau darbo / prastovos

3

2.

Darbas, mokymasis i� nam� / Nuotolinis darbas / Nereik�jo va�iuoti � darb� / Nuotolinis bendravimas

2

95.

Neigiami padariniai

0

4.

Poilsis / Ramyb� / Nebereik�jo skub�ti / Sul�t�jo gyvenimo tempas / Atostogos

5

1.

Bendravimas / Buvimas su �eima / Daugiau laiko praleista su �eima

0

Summary Statistics: Valid 19.0; Mean 6.2631578947368425; Min. 2.0; Max. 12.0; StDev 3.106303720986978

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/bFCX81W7/lbNjY9WIMGVg==

Kokie buvo svarbiausi <u>neigiami</u> karantino padariniai Jums asmeni�kai? <span class= mrInstruct >�ra�ykite � langel� apa�ioje</span>

f2487 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GVbzRe4o8v9cAS2hbG0CtA==

Neigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

S�d�jimas, buvimas namuose / Atskirtis, izoliacija / Nejudrumas / Vieni�umas / Nam� rutina / Suma��j�s fizinis aktyvumas

66

11.

Suma��jusi darb� pasi�la / Sunku susirasti darb� / Darbas

12

1.

Apribojimai, draudimai, suvar�ymai / Apribota laisv� / Apribotas laisvalaikis, pramogos, paslaugos, sporto klubai / Ne m

137

3.

Baim�s, neai�kumo, ne�inomyb�s jausmas / Nerimas / Depresija / Stresas / �tampa / Baim� susirgti / Baim� d�l artim�j� /

102

2.

Kauki� d�v�jimas / Papildomos apsaugos priemon�s

65

99.

NN

65

9.

U�daryti dar�eliai / mokyklos / b�reliai / Nukent�jo mokymo procesas

24

4.

Suma��jusios pajamos, finansai / Darbo suma��jimas, netekimas / Verslo u�darymas, klient� netekimas

198

12.

Nepatogus nuotolinis darbas / Mokymasis i� nam� / Darbas i� nam� / Suprast�jo darbo kokyb�/ I� nam� teko daugiau dirbti

29

91.

Nebuvo neigiam� / Nebuvo / Jokie

72

8.

Suprast�jo santykiai, bendravimas su �eima / Trintis namuose

7

95.

Teigiami padariniai

2

7.

Apribotas gyvas bendravimas / Ribojimai b�riuotis / Riboti susitikimai

77

10.

U�darytos gydymo �staigos / Pakliuvimas � gydymo �staigas, pas daktarus / Nuotolin�s gydytoj� konsultacijos / Suprast�ju

48

98.

Nebuvo joki� padarini� / Niekas nepasikeit�

9

6.

Apribotas keliavimas / Ribotas jud�jimas / Draudimai i�vykti � u�sien� / Laisvo jud�jimo suvar�ymai

96

Summary Statistics: Max. 99.0; StDev 32.10908540067965; Valid 1009.0; Mean 17.939544103072333; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dBdTw8wS6BZIb+u2kodx1w==

Neigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

91.

Nebuvo neigiam� / Nebuvo / Jokie

0

5.

S�d�jimas, buvimas namuose / Atskirtis, izoliacija / Nejudrumas / Vieni�umas / Nam� rutina / Suma��j�s fizinis aktyvumas

10

2.

Kauki� d�v�jimas / Papildomos apsaugos priemon�s

22

9.

U�daryti dar�eliai / mokyklos / b�reliai / Nukent�jo mokymo procesas

11

98.

Nebuvo joki� padarini� / Niekas nepasikeit�

0

10.

U�darytos gydymo �staigos / Pakliuvimas � gydymo �staigas, pas daktarus / Nuotolin�s gydytoj� konsultacijos / Suprast�ju

13

7.

Apribotas gyvas bendravimas / Ribojimai b�riuotis / Riboti susitikimai

31

4.

Suma��jusios pajamos, finansai / Darbo suma��jimas, netekimas / Verslo u�darymas, klient� netekimas

15

99.

NN

0

8.

Suprast�jo santykiai, bendravimas su �eima / Trintis namuose

3

95.

Teigiami padariniai

0

3.

Baim�s, neai�kumo, ne�inomyb�s jausmas / Nerimas / Depresija / Stresas / �tampa / Baim� susirgti / Baim� d�l artim�j� /

43

6.

Apribotas keliavimas / Ribotas jud�jimas / Draudimai i�vykti � u�sien� / Laisvo jud�jimo suvar�ymai

20

11.

Suma��jusi darb� pasi�la / Sunku susirasti darb� / Darbas

5

12.

Nepatogus nuotolinis darbas / Mokymasis i� nam� / Darbas i� nam� / Suprast�jo darbo kokyb�/ I� nam� teko daugiau dirbti

11

1.

Apribojimai, draudimai, suvar�ymai / Apribota laisv� / Apribotas laisvalaikis, pramogos, paslaugos, sporto klubai / Ne m

32

Summary Statistics: Mean 5.055555555555555; StDev 3.2617111597936557; Valid 216.0; Min. 1.0; Max. 12.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BuEm6XOcycOCqs+vpk2Bpg==

Neigiami karantino padariniai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Suma��jusios pajamos, finansai / Darbo suma��jimas, netekimas / Verslo u�darymas, klient� netekimas

6

95.

Teigiami padariniai

0

99.

NN

0

9.

U�daryti dar�eliai / mokyklos / b�reliai / Nukent�jo mokymo procesas

4

6.

Apribotas keliavimas / Ribotas jud�jimas / Draudimai i�vykti � u�sien� / Laisvo jud�jimo suvar�ymai

5

2.

Kauki� d�v�jimas / Papildomos apsaugos priemon�s

1

10.

U�darytos gydymo �staigos / Pakliuvimas � gydymo �staigas, pas daktarus / Nuotolin�s gydytoj� konsultacijos / Suprast�ju

8

8.

Suprast�jo santykiai, bendravimas su �eima / Trintis namuose

3

3.

Baim�s, neai�kumo, ne�inomyb�s jausmas / Nerimas / Depresija / Stresas / �tampa / Baim� susirgti / Baim� d�l artim�j� /

6

91.

Nebuvo neigiam� / Nebuvo / Jokie

0

7.

Apribotas gyvas bendravimas / Ribojimai b�riuotis / Riboti susitikimai

6

11.

Suma��jusi darb� pasi�la / Sunku susirasti darb� / Darbas

0

98.

Nebuvo joki� padarini� / Niekas nepasikeit�

0

1.

Apribojimai, draudimai, suvar�ymai / Apribota laisv� / Apribotas laisvalaikis, pramogos, paslaugos, sporto klubai / Ne m

5

12.

Nepatogus nuotolinis darbas / Mokymasis i� nam� / Darbas i� nam� / Suprast�jo darbo kokyb�/ I� nam� teko daugiau dirbti

6

5.

S�d�jimas, buvimas namuose / Atskirtis, izoliacija / Nejudrumas / Vieni�umas / Nam� rutina / Suma��j�s fizinis aktyvumas

2

Summary Statistics: Max. 12.0; Valid 52.0; Mean 6.596153846153846; Min. 1.0; StDev 3.4314555042762915;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:748MPfflGfG4sNO3WBXuMA==

J�s b�tum�te stebimas ir filmuojamas visose vie�ose erdv�se

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nesutik�iau

287

1.

Tikrai nesutik�iau

293

3.

Nei taip, nei ne

206

5.

Tikrai sutik�iau

36

4.

Sutik�iau

150

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

37

Summary Statistics: Valid 1009.0; StDev 18.214012833571367; Min. 1.0; Max. 99.0; Mean 5.875123885034689

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:efSGC0wIWsyT2iuoF7qtEw==

Lietuvos gyventojams b�t� u�drausta keliauti � u�sien�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Sutik�iau

320

1.

Tikrai nesutik�iau

92

3.

Nei taip, nei ne

168

2.

Nesutik�iau

143

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

33

5.

Tikrai sutik�iau

253

Summary Statistics: Mean 6.634291377601587; StDev 17.038822778144507; Min. 1.0; Valid 1009.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ws542Ycu0djWHM5dk5YTtw==

U�sienie�iams b�t� u�drausta atva�iuoti � Lietuv�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Sutik�iau

343

1.

Tikrai nesutik�iau

40

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

25

3.

Nei taip, nei ne

173

2.

Nesutik�iau

100

5.

Tikrai sutik�iau

328

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1009.0; Mean 6.190287413280476; Min. 1.0; StDev 14.84194054774748

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qQwiN9tUjUaSfa36ar8J5w==

B�t� apribota spaudos laisv�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Tikrai sutik�iau

25

3.

Nei taip, nei ne

145

2.

Nesutik�iau

306

4.

Sutik�iau

50

1.

Tikrai nesutik�iau

449

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

34

Summary Statistics: Mean 5.140733399405354; Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 1009.0; StDev 17.564281482184274;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:96R/H85V9M6l8OnslrtSiQ==

Duomenys apie J�s� sveikat� b�t� vie�ai prieinami

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Tikrai sutik�iau

24

1.

Tikrai nesutik�iau

370

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

26

2.

Nesutik�iau

359

4.

Sutik�iau

90

3.

Nei taip, nei ne

140

Summary Statistics: StDev 15.408002451865388; Min. 1.0; Valid 1009.0; Max. 99.0; Mean 4.521308225966293;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N06jE2OrkaYcsOzsHanlNw==

Kaip manote, kas labiau atsakingas u� tai, kad b�t� i�vengta antrosios koronaviruso pandemijos bangos � J�s asmeni�kai ar vald�ia?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Vald�ia

220

2.

2

85

3.

3

385

1.

1 - A� asmeni�kai

161

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

61

4.

4

97

Summary Statistics: Mean 8.93260654112983; Valid 1009.0; Max. 99.0; StDev 22.894890459913217; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XTQhIFyC6EVIK/yq4PJOMA==

b�t� gerai atsisakyti Seimo ir rinkim�, o tur�ti stipr� lyder�, kuris gali greitai visk� spr�sti

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei taip, nei ne

209

5.

Visi�kai nesutinku

233

4.

Grei�iau nesutinku

158

99.

Ne�inau, neturiu nuomon�s

46

2.

Grei�iau sutinku

189

1.

Visi�kai sutinku

174

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 1009.0; Mean 7.462834489593654; StDev 20.064747779766183

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X3LXWGwxDWbcRqIU9H/Aqg==

Ar pasitiki: Savivaldyb�s, kurioje �iuo metu gyvenate, meru

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

55

8.

8

117

7.

7

133

6.

6

105

1.

1 - Visi�kai nepasitikiu

117

4.

4

69

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

32

3.

3

71

10.

10 - Visi�kai pasitikiu

107

2.

2

37

5.

5

166

Summary Statistics: Valid 1009.0; StDev 16.577851337088656; Mean 8.662041625371655; Min. 1.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NFrQymu3q71t0YZ/vttbwA==

Ar pasitiki: Lietuvos vyriausybe

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

28

3.

3

111

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

17

4.

4

112

2.

2

55

6.

6

130

8.

8

78

1.

1 - Visi�kai nepasitikiu

134

10.

10 - Visi�kai pasitikiu

35

5.

5

175

7.

7

134

Summary Statistics: Valid 1009.0; Min. 1.0; StDev 12.357170762218246; Max. 99.0; Mean 6.468780971258672

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Yt2HyKD+GagwquyCTKPow==

Ar pasitiki: Mokslininkais

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

11

1.

1 - Visi�kai nepasitikiu

21

4.

4

33

9.

9

167

7.

7

160

8.

8

208

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

31

6.

6

111

3.

3

27

5.

5

120

10.

10 - Visi�kai pasitikiu

120

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1009.0; StDev 15.988644819965428; Min. 1.0; Mean 9.98810703666997

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nifEcapgVVnSfz5hYUsVEQ==

Ar pasitiki: Medikais

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

180

9.

9

144

4.

4

51

10.

10 - Visi�kai pasitikiu

111

3.

3

37

7.

7

167

6.

6

116

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

16

2.

2

17

5.

5

137

1.

1 - Visi�kai nepasitikiu

33

Summary Statistics: Valid 1009.0; StDev 11.735961308980821; Min. 1.0; Mean 8.287413280475716; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cBes32jkPwScylV/WeYK+w==

Ar pasitiki: Politikais

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

76

9.

9

7

2.

2

117

10.

10 - Visi�kai pasitikiu

11

5.

5

166

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

17

8.

8

16

3.

3

140

1.

1 - Visi�kai nepasitikiu

268

7.

7

49

4.

4

142

Summary Statistics: StDev 12.4823155064565; Min. 1.0; Max. 99.0; Mean 5.057482656095141; Valid 1009.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jhlyxRxcYgupcKA7Sd/ghw==

Susirgsite koronavirusu

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

101

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

243

3.

3

308

4.

4

157

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

31

2.

2

169

Summary Statistics: Mean 5.656095143706643; Valid 1009.0; Max. 99.0; StDev 16.674987952890273; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/B6yJHtx4jejqGLPth317w==

Susirgus koronavirusu negausite tinkamo gydymo

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

147

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

29

3.

3

202

4.

4

210

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

309

2.

2

112

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1009.0; StDev 16.036393530253946; Mean 6.177403369672946; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TDnZQD9kmTk+gkeXgQRXtA==

Susirgus, pa�m�jus bet kokiai kitai ligai negausite tinkamo gydymo

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

142

4.

4

245

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

63

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

23

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

473

2.

2

63

Summary Statistics: Valid 1009.0; Max. 99.0; Mean 6.181367690782952; Min. 1.0; StDev 14.233309973794038

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V9vGtWw9nuY41AZu2ZYokQ==

Netur�site pakankamai pinig� pragyventi

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

200

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

297

2.

2

138

3.

3

247

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

99

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

28

Summary Statistics: Mean 6.117938553022797; Valid 1009.0; Max. 99.0; Min. 1.0; StDev 15.753588823680293;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wEiBWj1UToAWampHPvFPow==

Patirsite smurt� i� savo artim�j�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

19

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

15

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

816

4.

4

31

2.

2

67

3.

3

61

Summary Statistics: Valid 1009.0; Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 2.8116947472745326; StDev 11.854032114977521;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sIS3tkke9ecbUCjXsxDRLQ==

Kai turite i�eiti i� nam� ir b�ti vie�ose erdv�se tarp �moni�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Jau�iu stipr� nerim�

44

2.

2

194

3.

3

264

4.

4

73

1.

1 - Nejau�iu jokio nerimo

406

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

28

Summary Statistics: Valid 1009.0; Min. 1.0; StDev 15.95966667830633; Mean 4.826560951437063; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vvYp61qRjOnb8XBcX2ZY7g==

Kada J�s� kasdienis gyvenimas v�l bus toks, koks buvo prie� prasidedant koronaviruso pandemijai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

105

3.

Per ateinant� m�nes�

39

2.

Mano kasdienis gyvenimas jau yra toks, koks buvo prie� prasidedant koronaviruso pandemijai

204

8.

Niekada

78

7.

Per ateinan�ius 6 ar daugiau met�

25

1.

Mano kasdienis gyvenimas d�l koronviruso pandemijos nebuvo pasikeit�s

125

5.

Per ateinan�ius 6-12 m�nesi�

169

4.

Per ateinan�ius 2-5 m�nesius

97

6.

Per ateinan�ius 2-5 metus

167

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 29.072173645257255; Max. 99.0; Mean 13.953419226957372; Valid 1009.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wHkZCH62pgpNjDya02tcww==

Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jaut�t�s prie� prasidedant pandemijai ir karantinui

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1 - Visi�kai nesaugus(-i)

34

2.

2

11

7.

7

136

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

21

3.

3

42

5.

5

126

6.

6

73

10.

10 - Visi�kai saugus(-i)

189

8.

8

214

9.

9

117

4.

4

46

Summary Statistics: StDev 13.32944484098075; Mean 9.038652130822605; Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 1009.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AbImzCH6ktx/56ySJXbjUQ==

Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jaut�t�s karantino metu

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

26

1.

1 - Visi�kai nesaugus(-i)

62

4.

4

114

5.

5

206

3.

3

78

6.

6

138

7.

7

122

2.

2

36

10.

10 - Visi�kai saugus(-i)

76

8.

8

102

9.

9

49

Summary Statistics: Max. 99.0; StDev 14.98319170645755; Min. 1.0; Mean 8.05450941526264; Valid 1009.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l1ymfcOxdLqqwyJkZJ3Yyw==

Kiek saugus(-i) ar nesaugus(-i) J�s jau�iat�s dabartiniu metu

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

57

6.

6

150

5.

5

160

8.

8

161

10.

10 - Visi�kai saugus(-i)

119

9.

9

76

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

18

3.

3

38

2.

2

21

1.

1 - Visi�kai nesaugus(-i)

22

7.

7

187

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 8.28444003964321; Valid 1009.0; Max. 99.0; StDev 12.418438899915508

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PB8mAQwxM1is/4R1c/ydUw==

Ketinimas skiepytis nuo koronaviruso

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nenor��iau atsakyti

20

2.

Ne, neketinu

269

3.

Ne�inau, sunku pasakyti

361

1.

Taip, ketinu

359

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 1009.0; StDev 0.8898968497332513; Mean 2.041625371655104; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v4IgyruexRMGSX2reQCz9g==

Suteik� pagalb� be atlyginimo ne giminai�iui

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

531

1.

Taip

364

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

114

Summary Statistics: StDev 30.855018726498432; Mean 12.598612487611502; Max. 99.0; Valid 1009.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:P7fhuEGozWoIEb39ij5jTg==

Yra pakankamai �moni�, � kuriuos gal��iau kreiptis i�tikus b�dai.

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Daugiau ar ma�iau tinka

494

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

76

3.

Netinka

144

1.

Tinka

295

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 1009.0; Mean 9.156590683845396; StDev 25.66274820645472

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6PRDZ+DbiQ76I9TXj8KL9A==

J�s� nam� �kio finansin� pad�tis per artimiausius 12 m�nesi�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

I�liks tokia pati

478

1.

Pager�s

152

3.

Pablog�s

241

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

138

Summary Statistics: Valid 1009.0; StDev 33.31664729964598; Mean 15.354806739345888; Max. 99.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:60HuDguhmR0LaAaJFBe/xA==

Ar karantino metu Jums nors kart� prireik� kreiptis pas gydytoj�?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Reik�jo, kreipiausi, ta�iau b�tin� paslaug� negavau

114

3.

Reik�jo, kreipiausi ir gavau tik dal� b�tin� paslaug�

193

1.

Neprireik�

424

5.

Reik�jo, ta�iau nesikreipiau

94

2.

Reik�jo, kreipiausi ir gavau visas b�tinas paslaugas

184

6.

Kita (para�ykite)

0

Summary Statistics: Valid 1009.0; Max. 5.0; StDev 1.3517527276191916; Min. 1.0; Mean 2.2765113974231905

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CK+Oydf/lpwGWmNDhwMXfQ==

Rizika, kad Lietuvoje kils antroji koronaviruso pandemijos banga

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5 - Labai didel� rizika

306

3.

3

266

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

50

4.

4

259

1.

1 - Jokios rizikos

69

2.

2

59

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 99.0; Valid 1009.0; Mean 8.425173439048569; StDev 20.72401319272273

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eCvP740yIlKUmDKcfW7Q4w==

Ar d�l Lietuvoje paskelbto karantino J�s� asmenin�s pajamos:

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

�enkliai suma��jo

165

3.

I�liko nepakitusios

435

4.

�iek tiek padid�jo

71

2.

�iek tiek suma��jo

254

5.

�enkliai padid�jo

18

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

41

97.

Netaikoma, neaktualu

25

Summary Statistics: Mean 8.757185332011899; Valid 1009.0; StDev 23.703892386947924; Min. 1.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bNRnNQBzPx6mdxBGKRv9+g==

Vartojimo �pro�iai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

32

2.

Apribojau savo vartojim�, pirkau tik b�tiniausias prekes ir paslaugas

334

1.

Mano vartojimo �pro�iai i�liko nepakit�

302

5.

Kita (para�ykite, kaip)

0

4.

Karantino laikotarpiu tur�jau daugiau laiko atrasti ir �sigyti senai planuotus pirkinius

31

3.

Suvartojam� preki� ir paslaug� kiekis ma�ai pakito, ta�iau pasikeit� apsipirkimo �pro�iai, pvz., (da�niau) pirkau prekes

310

Summary Statistics: Valid 1009.0; StDev 17.015387053302554; Mean 5.145688800792862; Max. 99.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tOc3zoIKCnx1QvfdwrzNbw==

U�si�mimas: Samdoma(-s) darbuotoja(-s) valstybiniame sektoriuje

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

242

0.

-

767

Summary Statistics: StDev 0.4271983000061238; Valid 1009.0; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.23984142715559947;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FPafRlXUV2iHqgKNeRULGQ==

U�si�mimas: Samdoma(-s) darbuotoja(-s) priva�iame sektoriuje

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

603

1.

+

406

Summary Statistics: Mean 0.40237859266600606; StDev 0.49062065019566187; Min. 0.0; Valid 1009.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5aXxVZ9kTiOEYUC096N/gA==

U�si�mimas: Savaranki�kai dirbanti(-s)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

112

0.

-

897

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1009.0; Mean 0.11100099108027729; StDev 0.3142891465796231

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KGInFULRzCqt/MQhIEQSJA==

U�si�mimas: Bedarbis(-�) (ie�kantis(-i) darbo)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

97

0.

-

912

Summary Statistics: StDev 0.2949221811352531; Min. 0.0; Valid 1009.0; Max. 1.0; Mean 0.09613478691774026;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iksqm4ouxb3fGb9IZxuisQ==

U�si�mimas: Pensininkas(-�) (gaunantis(-i) senatv�s pensij�)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

918

1.

+

91

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.2865934018745321; Mean 0.09018830525272611; Valid 1009.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MWnNI/dX/rBnl1znMryVUA==

U�si�mimas: Studentas(-�) / moksleivis(-�)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

50

0.

-

959

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1009.0; StDev 0.2171293121636005; Mean 0.04955401387512393

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ieIuMi6d7L2F/0DkczT+Dg==

U�si�mimas: Neaktyvus(-i) (nedirbanti(-s) ir neie�kanti(-s) darbo, pvz., nam� �eimininkas(-�), ne�galus(-i), socialin�s paramos gav�ja(-s) ar gaunanti(-s) kitas su darbu nesusijusias pajamas)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

65

0.

-

944

Summary Statistics: Mean 0.06442021803766111; Max. 1.0; StDev 0.24562175283114115; Valid 1009.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EEp+q2pOOEB8ZUIKCq9+mg==

Ar darb� praradote d�l prasid�jusios koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

37

3.

Ne�inau, sunku pasakyti

5

2.

Ne

55

Summary Statistics: StDev 0.5723061805198055; Mean 1.6701030927835052; Valid 97.0; Min. 1.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NvHnqOIv7rCMHenDA6n3QA==

Ar manote, jog d�l koronaviruso pandemijos J�s� galimyb�s susirasti darb�:

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Suma��jo

71

1.

Padid�jo

4

4.

Ne�inau, sunku pasakyti

4

2.

I�liko nepakit�

18

Summary Statistics: StDev 0.5863935438902368; Valid 97.0; Mean 2.7731958762886597; Max. 4.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7wdoF0f+5gdBe2Zl//3oeQ==

Ar d�l Lietuvoje paskelbto karantino J�s� darbo kr�vis:

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

�iek tiek padid�jo

117

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

15

3.

I�liko nepakit�s

261

2.

�iek tiek suma��jo

172

1.

�enkliai suma��jo

89

5.

�enkliai padid�jo

78

Summary Statistics: Mean 4.862021857923497; Max. 99.0; Min. 1.0; Valid 732.0; StDev 13.672896703011894

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dNf4EtdLyZXt5wQ0/LSv9A==

Ar per karantin� J�s bent dal� darbo laiko prad�jote dirbti nuotoliniu b�du?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kita (para�ykite)

38

1.

Taip, prad�jau

300

2.

Neprad�jau, nes ir taip jau dirbau nuotoliniu b�du

52

3.

Neprad�jau, nes karantino metu dirbau savo �prastoje darbo vietoje

342

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 732.0; StDev 1.029641499293672; Mean 2.1612021857923502

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bVHBny13LuO0XrUFYYY5Nw==

Ar per karantin� J�s bent dal� darbo laiko prad�jote dirbti nuotoliniu b�du? Kita kodas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

NN

2

5.

Nedirbau / Buvau prastovose / Buvau atostogose / Buvau biuleten�

36

Summary Statistics: Mean 9.947368421052632; Max. 99.0; StDev 21.27166287661293; Min. 5.0; Valid 38.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U1+wG7dqcgR3E7+5WFfdHA==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Galima daugiau d�mesio skirti �eimai, buities/�kio darbams

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

184

1.

+

168

Summary Statistics: StDev 0.500194212475766; Min. 0.0; Valid 352.0; Max. 1.0; Mean 0.4772727272727273;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MwngU8GnRzdmz/Hwv0ESHQ==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Galima lanks�iau planuoti savo darbo ir poilsio laik�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

206

0.

-

146

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.49338409827219654; Valid 352.0; Mean 0.5852272727272728; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NQ4CTQSP/LeDwwE8aeDVkQ==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Pager�ja darbo rezultatai

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

51

0.

-

301

Summary Statistics: Mean 0.14488636363636362; StDev 0.3524872770714992; Max. 1.0; Valid 352.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Rgs8NunZIseuF/oyvUatIw==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Suma��ja stresas, �tampa, visumoje pager�ja gyvenimo kokyb�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

92

0.

-

260

Summary Statistics: StDev 0.44000306090150376; Valid 352.0; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.2613636363636364;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uUz/FeGb9aJFgGHBCJSYAA==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l kompiuteri�, internetinio ry�io

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

72

0.

-

280

Summary Statistics: Mean 0.20454545454545453; Valid 352.0; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.40394326726678326

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rXW4+vj/QWSzJGq65vCMqg==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l darbui nepritaikytos nam� aplinkos (tr�ksta kambari�, darbo stal�, kit� priemoni�)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

105

0.

-

247

Summary Statistics: Mean 0.29829545454545453; Valid 352.0; StDev 0.4581611246729853; Min. 0.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ABloxykyof8h50u2D7hUNg==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Sunku suderinti darb� ir �eim� (trukdo dirbti vaikai, kiti �eimos nariai, buities/�kio darbai)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

260

1.

+

92

Summary Statistics: Valid 352.0; Min. 0.0; StDev 0.44000306090150365; Max. 1.0; Mean 0.26136363636363635

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qscV+9HuvgmaSWKLwAseqw==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kyla problem� d�l darbo organizavimo (veiklos koordinavimo su vadovu, kitais bendradarbiais, pavaldiniais, u�duo�i� ir termin� neapibr��tumo, reglamentavimo tr�kumo)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

66

0.

-

286

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 352.0; Min. 0.0; StDev 0.39086797998528583; Mean 0.1875

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/mqVXExmtF2QtHFyl8yzzg==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Darbo rezultatai pablog�ja

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

317

1.

+

35

Summary Statistics: Mean 0.09943181818181822; Min. 0.0; StDev 0.2996668918153051; Valid 352.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bFUYIDSW022XdCsNr7hVzQ==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Joki� esmini� poky�i� ne�vyksta

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

338

1.

+

14

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 352.0; Mean 0.03977272727272726; StDev 0.19570299767674307

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rfwz0X76vx/6gUY9V87I/g==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai: Kita (para�ykite)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

343

1.

+

9

Summary Statistics: StDev 0.15806780581583102; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 352.0; Mean 0.025568181818181823;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rGe1lJG0yuHypZ0BZoH6TQ==

Nuotolinio darbo privalumai ir tr�kumai. Kita kodas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Neatsak�

7

12.

Suprast�jo sveikata dirbant i� nam�

2

Summary Statistics: Mean 79.66666666666667; Min. 12.0; StDev 38.363394010436565; Valid 9.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TMxbDokTAUfradCNv2cENQ==

Ar ateityje J�s nor�tum�te dirbti nuotoliniu b�du?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Taip, nor��iau nuolat dirbti nuotoliniu b�du

107

4.

Ne, nor��iau nuolat dirbti �prastoje darbo vietoje

113

3.

Nor��iau (pagal savo poreikius) derinti nuotolin� darb� ir darb� �prastoje darbo vietoje

237

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

29

1.

Mano darbas nepritaikomas dirbti nuotoliniu b�du

246

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 6.139344262295081; Max. 99.0; Valid 732.0; StDev 18.90482270005314;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2UCxmj2fGloc8kExcpXm1w==

Kaip manote, ar d�l koronaviruso pandemijos Jums asmeni�kai padid�jo ar nepadid�jo rizika prarasti darb�?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Padid�jo

258

3.

Kita (para�ykite)

0

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

82

2.

Nepadid�jo

392

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 12.513661202185789; StDev 30.74280722629588; Valid 732.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v8PkRmH6osVerA3xEzAOhA==

Kaip manote, ar d�l koronaviruso pandemijos Jums gali tekti keisti turim� kvalifikacij� ir/ar tobulinti turimus �g�d�ius?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kita (para�ykite)

0

3.

Ne

348

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

80

2.

Galb�t

302

1.

Taip

99

Summary Statistics: StDev 28.568752386693134; Valid 829.0; Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 11.661037394451144

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ekw5G9/UPvfdQyievpG/+Q==

Apskritai, kaip j�s apib�dintum�te savo sveikat�? Ji yra�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

11

3.

Nei gera, nei bloga

403

1.

Labai gera

109

2.

Gera

388

5.

Labai bloga

5

4.

Bloga

93

Summary Statistics: Max. 99.0; Valid 1009.0; Mean 3.5480673934588736; StDev 10.05983678803007; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:K9rAliODKwESxCEaYUujkA==

Kokios vidutin�s J�s� �eimos (nam� �kio) pajamos per m�nes�?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

251 � 300 eur�

37

1.

200 eur� ar ma�iau

31

13.

1501 � 2000 eur�

87

7.

501 � 600 eur�

86

2.

201 � 250 eur�

24

99.

Ne�inau, sunku pasakyti

121

10.

801 � 900 eur�

41

4.

301 � 350 eur�

26

8.

601 � 700 eur�

57

5.

351 � 400 eur�

69

11.

901 � 1000 eur�

65

14.

Daugiau nei 2000 eur�

86

9.

701 � 8 00 eur�

61

6.

401 � 500 eur�

61

12.

1001 � 1500 eur�

157

Summary Statistics: StDev 29.47613896459767; Valid 1009.0; Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 19.7571853320119

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:67C2VA1uMTlQfp5Vc9bhzA==

Ar turite paskol�: Ne

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

-

382

1.

+

627

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1009.0; Mean 0.6214073339940537; StDev 0.48527688216810333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8vOz2QrcGc+9RWlMGqkLZA==

Ar turite paskol�: Taip, turiu b�sto paskol�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

202

0.

-

807

Summary Statistics: Mean 0.20019821605550023; Min. 0.0; Valid 1009.0; Max. 1.0; StDev 0.4003470225306988

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZPH3KV3vH7qdptWsItD8tg==

Ar turite paskol�: Taip, turiu vartojimo paskol�/paskol�

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

220

0.

-

789

Summary Statistics: StDev 0.413117880877694; Valid 1009.0; Mean 0.21803766105054528; Min. 0.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0sa5DKh6Ffd+Fp7gyTjQGQ==

Ar turite paskol�: Kita (nurodykite)

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

+

22

0.

-

987

Summary Statistics: Mean 0.021803766105054526; Min. 0.0; StDev 0.14611475277283087; Valid 1009.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ud0uvKelm+3zXuAJhBcAYw==

Ar turite paskol�. Kita kodas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Lizingo paskolos automobiliui / buitinei technikai ir kt.

11

6.

Kitokios skolos/ paskolos

5

Summary Statistics: Valid 22.0; StDev 27.7984785780699; Max. 99.0; Min. 1.0; Mean 13.227272727272728;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XuCbBClSHP1RRVvY/iS9UA==

Respondento lytis

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

525

3.

Kita

0

1.

Vyras

484

4.

Pageidauju neatsakyti

0

Summary Statistics: StDev 0.4998347926602857; Max. 2.0; Valid 1009.0; Mean 1.5203171456888012; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PYty3AWQogQD/vj6wBfl3w==

Gyvenviet�s dydis

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Iki 2 t�kst. gyventoj�

198

3.

10,001-50,000

209

6.

200,001-500,000

114

5.

100,001-200,000

99

7.

500,001 ir daugiau

221

4.

50,001-100,000

34

2.

2,001-10,000

134

Summary Statistics: Valid 1009.0; Mean 3.919722497522298; Min. 1.0; Max. 7.0; StDev 2.2414957277494825

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qCFdQBpwis5v3VV9SNcfBw==

Apskritis

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

15.

Utenos apskritis

51

7.

Kauno apskritis

96

1.

Vilniaus miestas

221

8.

Klaip�dos apskritis

54

2.

Kauno miestas

114

11.

Alytaus apskritis

37

14.

Tel�i� apskritis

46

3.

Klaip�dos miestas

57

13.

Taurag�s apskritis

26

9.

�iauli� apskritis

55

4.

�iauli� miestas

42

6.

Vilniaus apskritis

77

12.

Marijampol�s apskritis

41

5.

Panev��io miestas

34

10.

Panev��io apskritis

58

Summary Statistics: Max. 15.0; Min. 1.0; StDev 4.511102309637004; Valid 1009.0; Mean 6.189296333002975;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zrShiM2lTEZ5iN7h07EbHQ==

VIETOV�S DYDIS:

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

30 - 200 t�kst. gyventoj�

200

5.

TIKSLINTINA

0

4.

Iki 2 t�kst. gyventoj�

198

1.

Daugiau, nei 200 t�kst. gyventoj�

335

3.

Nuo 2 iki 30 t�kst. gyventoj�

276

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 1.1314602886912286; Valid 1009.0; Min. 1.0; Mean 2.333994053518335

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4ge+zSpSITXYvQHkEZdPkg==

Am�ius

f2487 Location:

Summary Statistics: Valid 1009.0; Mean 42.742319127849335; Max. 74.0; StDev 13.947855092443486; Min. 18.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IPYd8YlzJvH8FD5T+93e7A==

Am�iaus grup�s

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

35-44

217

6.

65-74

68

4.

45-54

206

2.

25-34

226

1.

18-24

108

5.

55-64

184

Summary Statistics: Valid 1009.0; Mean 3.3330029732408297; StDev 1.4434138191676606; Min. 1.0; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H4PBWdhq/l1rU68w52e7Yw==

Pasakykite, kokia �iuo metu yra J�s� �eimin� pad�tis?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Kita (�ra�ykite)

2

4.

I�siskyr�s / i�siskyrusi

101

6.

Viengungis / netek�jusi

160

5.

Na�lys / na�l�

31

3.

Gyvenate kartu su partneriu / partnere, bet nesate susituok�

151

2.

Ved�s / i�tek�jusi, bet gyvenate atskirai nuo sutuoktinio / sutuoktin�s

17

1.

Ved�s / i�tek�jusi � gyvenate kartu su sutuoktiniu / sutuoktine

547

Summary Statistics: Valid 1009.0; Min. 1.0; StDev 1.9138922500812683; Max. 7.0; Mean 2.54410307234886

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QZ+UNB/92vGuUYZLoCTPaA==

�eimin� pad�tis. Kita kodas

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

NN

2

Summary Statistics: Valid 2.0; Max. 99.0; Min. 99.0; StDev 0.0; Mean 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RAgx/0AdOFaI8FWwsPmfhA==

Koks j�s� auk��iausias �gytas i�silavinimas?

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Profesinis (profesin� mokykla, vidurinis su profesine kvalifikacija)

154

6.

Neuniversitetinis auk�tasis (kolegija)

107

3.

Vidurinis

133

5.

Auk�tesnysis (technikumas, auk�tesniosios mokyklos)

142

8.

Universitetinis auk�tasis � magistro laipsnis ar jam prilygstanti profesin� kvalifikacija, auk�tojo mokslo diplomas po 5

208

7.

Universitetinis auk�tasis � bakalauro laipsnis

245

1.

Pradinis ir �emesnis

1

2.

Pagrindinis (nebaigtas vidurinis)

19

Summary Statistics: Mean 5.733399405351834; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.8064271388505666; Valid 1009.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yt7bKe6NzwnWQbUSFJV2JA==

Nam� �kio dydis

f2487 Location:

Summary Statistics: StDev 1.3052120546931334; Mean 2.701684836471753; Min. 1.0; Max. 11.0; Valid 1009.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cl8KDaVvwAoryYGQ/aWSAg==

Vaik� iki 18 met� skai�ius nam� �kyje

f2487 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6739345887016855; Valid 1009.0; Min. 0.0; Max. 7.0; StDev 0.9848678904249654

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Fst5ZYFrNGgrUS0XKZ0ivg==

Vaik� am�ius metais 1 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Max. 18.0; StDev 5.029506828202886; Min. 0.0; Valid 410.0; Mean 8.31219512195122

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FDpKHv1d4Zoa3RtMUSjLkA==

Vaik� am�ius metais 2 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 18.0; Mean 7.527093596059113; StDev 4.5634150975538645; Valid 203.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bUOVnEeIyYmLkR7qm2l3Ow==

Vaik� am�ius metais 3 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: StDev 6.030878674334367; Mean 7.630434782608695; Min. 0.0; Max. 18.0; Valid 46.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yzDG05EblQNWAy7uCT3tYQ==

Vaik� am�ius metais 4 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Valid 9.0; StDev 5.873670062235365; Max. 16.0; Min. 0.0; Mean 7.333333333333333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sc39xRp66fgAM9mjQDeS/A==

Vaik� am�ius metais 5 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Mean 10.0; Valid 6.0; Max. 17.0; StDev 5.692099788303083; Min. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V7KIVWnoUa5WAeElPhDjJw==

Vaik� am�ius metais 6 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Valid 4.0; Min. 0.0; StDev 8.54400374531753; Mean 12.5; Max. 18.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oqJLQFxtHtlYoVDByFEg4A==

Vaik� am�ius metais 7 vaikas

f2487 Location:

Summary Statistics: Max. 16.0; Valid 2.0; Min. 13.0; StDev 2.1213203435596424; Mean 14.5

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G4IzZ0XIsDPppsCirlQPEg==

Kokio dyd�io b�ste, J�s gyvenote karantino metu? kvadratini� metr� ploto b�ste

f2487 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999.

Ne�ino/Neatsak�

102

Summary Statistics: Min. 10.0; Max. 999.0; Valid 1009.0; StDev 281.87015303798955; Mean 169.66897918731422;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PVpV5TrWCwY6ZDgGceVYnw==

Svoris (d05 Apskritis_1 amzgr)

f2487 Location:

Summary Statistics: StDev 0.35148835963741865; Mean 1.0000000000000007; Valid 1009.0; Min. 0.5593247549212266; Max. 2.974494655745615

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fCs2RjsjFLIGij4OOV769A==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0510_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0510_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf