Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m. (hdl:21.12137/TDA6CL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/TDA6CL

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-11-22

Version:

4

Bibliographic Citation:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TDA6CL, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:69uXZ6YihXLDXLPrhdd8Vg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m.

Identification Number:

hdl:21.12137/TDA6CL

Identification Number:

LiDA_HistatData_0069

Authoring Entity:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Other identifications and acknowledgements:

Norkus, Zenonas

Other identifications and acknowledgements:

Ambrulevičiūtė, Aelita

Other identifications and acknowledgements:

Markevičiūtė, Jurgita

Other identifications and acknowledgements:

Morkevičius, Vaidas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2021-11-11

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) = Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Date of Deposit:

2021-11-11

Date of Distribution:

2021-11-22

Series Name:

Demography = Demografija

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p> <hr> <p>Dataverse rinkinyje „Demografija“ talpinami duomenys apie gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/TDA6CL

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, mortality = mirtingumas, Lithuania = Lietuva

Topic Classification:

History = Istorija, Morbidity and mortality = Sergamumas ir mirtingumas

Abstract:

<p>This dataset contains data on number of deaths in Lithuania in 1919-1939. </p> <p>Dataset "Number of Deaths (N) in Lithuania 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects' of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <hr> <p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie mirusiųjų skaičių Lietuvoje 1919-1939 metais.</p> <p>Duomenų rinkinys "Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".</p>

Time Period:

1919-1939

Date of Collection:

2021-2021

Geographic Coverage:

Lithuania = Lietuva (1919-1939)

Geographic Unit(s):

Alytus County = Alytaus apskritis, Kėdainiai County = Kėdainių apskritis, Sejny County = Seinų apskritis, Vilnius Region = Vilniaus kraštas, Šilutė County = Šilutės apskritis, Mažeikiai County = Mažeikių apskritis, Marijampolė County = Marijampolės apskritis, Zarasai (Ežerėnai) County = Zarasų (Ežerėnų) apskritis, Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis, Ukmergė County = Ukmergės apskritis, Rokiškis County = Rokiškio apskritis, Kaunas County = Kauno apskritis, Utena County = Utenos apskritis, Klaipėda Region = Klaipėdos kraštas, Biržai County = Biržų apskritis, Telšiai County = Telšių apskritis, Kretinga County = Kretingos apskritis, Raseiniai County = Raseinių apskritis, Šakiai County = Šakių apskritis, Trakai County = Trakų apskritis, Panevėžys County = Panevėžio apskritis, Tauragė County = Tauragės apskritis, Šiauliai County = Šiaulių apskritis, Pagėgiai County = Pagėgių apskritis

Unit of Analysis:

Individual: dead persons = Asmuo: mirę asmenys <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Unit of Analysis:

Geographic unit: political-administrative area = Geografinis vienetas: politinė administracinė teritorija <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit = DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas</a>)

Kind of Data:

Historical statistics data table = Istorinės statisitikos duomenų lentelė

Notes:

<p>The language of the data sources is Lithuanian (lit) = Duomenų šaltinių kalba - lietuvių kalba (lit) </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Time series = Laiko eilučių

Data Collector:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance = Centralinis statistikos biuras prie Finansų ministerijos; Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)

Mode of Data Collection:

Transcription = Transkripcija; Compilation/Synthesis = Kompiliacija (sintezė); Other: Calculations = Kita: Skaičiavimai <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection = DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)</a>

Sources Statement

Data Sources:

<b>Registers/Records/Accounts: administrative = Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai</b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DataSourceType:1.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType = DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas)</a>

Lietuvos statistikos metraštis 1924-1926 m., T. 1. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1927, p. 31, 37.

Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m., T. 2. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1929, p. 40.

Lietuvos statistikos metraštis 1929-1930 m., T. 3. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1931, p. 41.

Lietuvos statistikos metraštis 1931 m., T. 4. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1932, p. 32.

Lietuvos statistikos metraštis 1932 m., T. 5. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1933, p. 29.

Lietuvos statistikos metraštis 1933 m., T. 6. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1934, p. 32.

Lietuvos statistikos metraštis 1934 m., T. 7. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1935, p. 31.

Lietuvos statistikos metraštis 1935 m., T. 8. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1936, p. 32.

Lietuvos statistikos metraštis 1936 m., T. 9. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1937, p. 32.

Lietuvos statistikos metraštis 1937 m., T. 10. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1938, p. 33.

Lietuvos statistikos metraštis 1938 m., T. 11. Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1939, p. 32, 36-37.

Lietuvos statistikos metraštis 1939 m., T. 12. Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p. 33.

Origins of Sources:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance = Centralinis statistikos biuras prie Finansų ministerijos

Notes:

Data of deaths male and female in the cells (1919-1925 by administrative region: <i>Alytus, Biržai, Kėdainiai, Kretinga, Marijampolė, Mažeikiai, Raseiniai, Rokiškis, Seinai, Šakiai, Tauragė, Telšiai, Trakai, Ukmergė, Utena, Vilkaviškis, Zarasai / Ežerėnai, Klaipėda, Šilutė, Pagėgiai Counties and Klaipėda City</i>) and data of deaths male and female in the cells (1919-1939 by administrative region: <i>Kaunas County and Kaunas City, Panevėžys County and Panevėžys City, Šiauliai County and Šiauliai City, Klaipėda County and Klaipėda City, Klaipėda Region and Lithuania</i>) produced by interpolation of data by the compilers of the table (a more detailed description of is provided in the document <a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/DPT7OV "> <i>LiDA_HistatData_0069_Interpolation_v1.pdf</i></a>). <hr> Duomenys apie mirusių vyrų ir moterų skaičius langeliuose (1919-1925 m. pagal administracinius regionus: <i>Alytaus, Biržų, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Raseinių, Rokiškio, Seinų, Šakių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio, Zarasų / Ežerėnų, Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskrityse ir Klaipėdos mieste</i>) ir duomenys apie mirusių vyrų ir moterų skaičius langeliuose (1919-1939 m. pagal administracinius regionus: <i> Kauno apskrityje ir Kauno mieste, Panevėžio apskrityje ir Panevėžio mieste, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių mieste, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos mieste, Klaipėdos krašte ir Lietuvoje</i>) gautas lentelės sudarytojams atlikus duomenų interpoliaciją (platesnis aprašas pateikiamas dokumente <a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/RNZGU7"><i>LiDA_HistatData_0069_Interpoliacija_v1.pdf</i></a>).

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University = Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (1, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (1, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f956

File: LiDA_HistatData_0069_Data_v1.tab

  • Number of cases: 21

  • No. of variables per record: 100

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:69uXZ6YihXLDXLPrhdd8Vg==

Time Series

Variable Description

List of Variables:

Variables

Year=Metai

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 6941.0; Mean 10613.619047619048; Max. 14246.0; StDev 2249.6742758939677

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oSC0diWDk538z++QmBvmDg==

Lithuania:Mortality:AlytusCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Alytausapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 1381.0; StDev 142.54633331958118; Valid 21.0; Mean 958.5714285714286; Min. 774.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kgeCmfA9n2jyveTZ1sXhAA==

Lithuania:Mortality:AlytusCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Alytausapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; StDev 112.6180861732845; Max. 1224.0; Mean 873.6666666666666; Min. 761.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2gQUETFHIzKmuDDS8p5Big==

Lithuania:Mortality:AlytusCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Alytausapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 2605.0; StDev 252.25183939109436; Mean 1832.2380952380952; Min. 1563.0; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qQZqGfznj0Gp4Sdbs/uXIg==

Lithuania:Mortality:BiržaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Biržųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 242.51896342151807; Valid 21.0; Mean 792.952380952381; Min. 600.0; Max. 1633.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zetAVdEAg2IlALHFqOEtXw==

Lithuania:Mortality:BiržaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Biržųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 555.0; StDev 201.87198914163403; Mean 726.0; Max. 1448.0; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aiJ/FQfK8+xU53UVd4KyXw==

Lithuania:Mortality:BiržaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Biržųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 442.77143947983774; Valid 21.0; Max. 3081.0; Min. 1173.0; Mean 1518.952380952381

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:16OvCKdnuAMdKXYp2ni5Dw==

Lithuania:Mortality:KaunasCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunoapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:xxlLNhT/zahsjK/RC/TLmw==

Lithuania:Mortality:KaunasCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunoapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:NdURV0/XbeZJnEPCth25yA==

Lithuania:Mortality:KaunasCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunoapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:SHylLa2tmb2eSx1eqFtY+w==

Lithuania:Mortality:KaunasCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunomiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:IrSbwoufbuPvegn5p5Ke5A==

Lithuania:Mortality:KaunasCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunomiestas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:G0ksHrmxN4uQrS8qQsLbvA==

Lithuania:Mortality:KaunasCity:County:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kaunomiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:YUs2qoKYXaAoMBWIk7Dl5w==

Lithuania:Mortality:KaunasCountyandKaunasCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:KaunoapskritisirKaunomiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 1128.0; Mean 1606.952380952381; Max. 1945.0; StDev 165.9001133786461

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3oajZlB/qSiwzKcucmsH+Q==

Lithuania:Mortality:KaunasCountyandKaunasCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:KaunoapskritisirKaunomiestas:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 1724.0; Min. 1000.0; StDev 156.50834452118488; Mean 1446.1904761904761

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qBwYs+9LoIqFkkXC499tSA==

Lithuania:Mortality:KaunasCountyandKaunasCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:KaunoapskritisirKaunomiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 319.9029986908978; Valid 21.0; Max. 3669.0; Min. 2128.0; Mean 3053.1428571428573;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m67DYI1xveUFFWptQ/EAKA==

Lithuania:Mortality:KėdainiaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kėdainiųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 722.8571428571429; Max. 1166.0; Valid 21.0; StDev 137.88701378820474; Min. 592.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OZ/Z4awWe6nqw0/HJ3L2LQ==

Lithuania:Mortality:KėdainiaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kėdainiųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 556.0; Max. 1076.0; StDev 121.8766941274195; Valid 21.0; Mean 674.1428571428571;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IgVGYZEgQAZjSnuvoZ9/6w==

Lithuania:Mortality:KėdainiaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kėdainiųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 1397.0; StDev 258.75161835242693; Min. 1148.0; Max. 2242.0; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zuttvy5+abvfVMXvtaJ6Fg==

Lithuania:Mortality:KretingaCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kretingosapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 837.0; Valid 21.0; StDev 121.2143909419528; Mean 1035.142857142857; Max. 1329.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tfsqBklgLcWqzO7V+H7Cog==

Lithuania:Mortality:KretingaCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kretingosapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 854.0; Max. 1227.0; Mean 972.9047619047619; StDev 99.70351285782502; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7oQsfg6iLPZFZi73kYkxfA==

Lithuania:Mortality:KretingaCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Kretingosapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 2008.047619047619; StDev 218.09252077741596; Valid 21.0; Max. 2556.0; Min. 1691.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fzyEn2zNh/r7fF6m21MAhw==

Lithuania:Mortality:MarijampolėCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Marijampolėsapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 720.0; Valid 21.0; Mean 836.3809523809524; StDev 86.7210909701188; Max. 1069.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zqw81xR5+3XlL6MIHijUkg==

Lithuania:Mortality:MarijampolėCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Marijampolėsapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 676.0; Mean 771.2380952380952; Valid 21.0; StDev 77.34526796249708; Max. 986.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DKFMXTZSEgJvI1Les5tMcg==

Lithuania:Mortality:MarijampolėCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Marijampolėsapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 2055.0; Min. 1409.0; Mean 1607.6190476190477; StDev 160.72880146086956

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8gqQiE6E1QAUXF55xM6kIQ==

Lithuania:Mortality:MažeikiaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Mažeikiųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 708.0952380952381; Valid 21.0; StDev 153.74879016171306; Min. 520.0; Max. 1228.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SkPtYWhb/YI5fbj6recLGQ==

Lithuania:Mortality:MažeikiaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Mažeikiųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 1180.0; Mean 685.3333333333334; Min. 566.0; StDev 140.50278763545344

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XpU6ePzp33ym5/G2A7eMwQ==

Lithuania:Mortality:MažeikiaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Mažeikiųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 1121.0; StDev 291.8305281201011; Valid 21.0; Mean 1393.4285714285713; Max. 2408.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KeYthDgWXXIZ2n5JSEx4Kw==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžioapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Qox67Dpv8OE0zXAkZpA7ww==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžioapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RjJjW4n2zBpfmOymjc3tqg==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžioapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:cZ55UAhleDh/Ta9BKGjUew==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžiomiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ygQcLxQU62MRmkIYy5EyKw==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžiomiestas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ynMYdlw+agSMoYaqfFqYrQ==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Panevėžiomiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nqgP9od12ZuDFvYe+aOzmw==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 1120.4761904761904; Max. 1655.0; Valid 21.0; StDev 171.15624997283007; Min. 793.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XUPl4NULdf7Hf3BVZzPwSw==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 1591.0; Mean 1070.1904761904761; StDev 168.20274047934504; Min. 762.0; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4yfTxNIPNZHW7P7XvvNpcA==

Lithuania:Mortality:PanevėžysCountyandPanevėžysCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:PanevėžioapskritisirPanevėžiomiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; StDev 337.33326745717403; Mean 2190.6666666666665; Min. 1555.0; Max. 3246.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7DHC+nuJoMcy6k4rLKN7Lw==

Lithuania:Mortality:RaseiniaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Raseiniųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 770.0; Max. 1387.0; StDev 129.62263911612263; Mean 976.8571428571429; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FFKxxhqUbk6Hg/tRjGGsfw==

Lithuania:Mortality:RaseiniaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Raseiniųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 118.2279477071628; Min. 740.0; Mean 947.6190476190476; Max. 1333.0; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EO4k0F9K7EnpKHoVrDlsIA==

Lithuania:Mortality:RaseiniaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Raseiniųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 2720.0; StDev 244.39857181407976; Valid 21.0; Mean 1924.4761904761904; Min. 1510.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RT/l4dbh7AVHXQtSsFc4Tg==

Lithuania:Mortality:RokiškisCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Rokiškioapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 134.3417816083823; Min. 517.0; Valid 21.0; Max. 1089.0; Mean 664.7142857142857

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L8L6Ew0W0NQfTZG9p2x2fA==

Lithuania:Mortality:RokiškisCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Rokiškioapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 587.1428571428571; Valid 21.0; Min. 461.0; Max. 928.0; StDev 103.8062068058966

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XWJEHl6RtnVsibs/H9lNsg==

Lithuania:Mortality:RokiškisCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Rokiškioapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 978.0; Max. 2017.0; Mean 1251.857142857143; Valid 21.0; StDev 236.26135649197602

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zgAGIsx7imt3PkXDukghwg==

Lithuania:Mortality:SejnyCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Seinųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 474.0; Mean 340.8095238095238; Valid 21.0; Min. 276.0; StDev 55.49199856521573

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gZo+j/rJUOcrhOOGtVILuA==

Lithuania:Mortality:SejnyCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Seinųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 54.71880498555885; Max. 456.0; Valid 21.0; Mean 327.04761904761904; Min. 262.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kr/lrGCgwjAfjeZsl2L9OQ==

Lithuania:Mortality:SejnyCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Seinųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 553.0; Valid 21.0; StDev 108.9574622108489; Max. 930.0; Mean 667.8571428571429

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/+Z35Oqm1KiNcRkQ9t5i1A==

Lithuania:Mortality:ŠakiaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šakiųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 404.0; Valid 21.0; StDev 56.97643623213271; Max. 604.0; Mean 506.2857142857143

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h65LMQyR986PdRIsryJJEg==

Lithuania:Mortality:ŠakiaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šakiųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 42.149620119171615; Max. 558.0; Min. 412.0; Mean 479.76190476190476; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cCcmhkBvDZWtFRNfb0Wmuw==

Lithuania:Mortality:ŠakiaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šakiųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Mean 986.047619047619; Max. 1162.0; StDev 96.01483020371187; Min. 830.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cst8O8ubz7tJnL2ANw5cjg==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:J/UQdW+FVi+wp7RwRLUfqg==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Tex7Zq3qZ+a/fDm7JbwrDQ==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:XNYkmgG6jfX8KaTAGFVr0w==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųmiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:12dI7NovfSBPoQH6JKxQYw==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųmiestas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qqGbH8i7yHzso5lUO+1++A==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šiauliųmiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lUZQQBXfBftbntovKYx8QA==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 2726.0; Valid 21.0; Mean 1690.4761904761904; StDev 301.6727728926856; Min. 1380.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vCetYvLv8YRCNIKrEEWtLQ==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 2517.0; Valid 21.0; Min. 1274.0; Mean 1588.2857142857142; StDev 266.0723854249334;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3bwVy7KpCTZ+xsmZ6wuYtA==

Lithuania:Mortality:ŠiauliaiCountyandŠiauliaiCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:ŠiauliųapskritisirŠiauliųmiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; StDev 565.2904478904544; Mean 3278.7619047619046; Max. 5243.0; Min. 2654.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OilrgumHF80sFD/QG+zjoA==

Lithuania:Mortality:TauragėCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Tauragėsapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 1560.0; Mean 1166.0; StDev 164.35936237403698; Min. 866.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vO3WDCjva00xnCemAOjU3A==

Lithuania:Mortality:TauragėCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Tauragėsapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 1560.0; StDev 147.97786192213894; Valid 21.0; Mean 1163.952380952381; Min. 866.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6zQ2a75khWK4Q1rnmhA2BA==

Lithuania:Mortality:TauragėCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Tauragėsapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 3120.0; StDev 307.7089379205461; Min. 1732.0; Valid 21.0; Mean 2329.7619047619046

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iZCK7SnRLBrCgC3JxKxNUQ==

Lithuania:Mortality:TelšiaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Telšiųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 865.9047619047619; StDev 120.90074638392635; Max. 1209.0; Valid 21.0; Min. 701.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Uwbqdbzv773rc/KkoMpdhw==

Lithuania:Mortality:TelšiaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Telšiųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 874.2380952380952; Max. 1259.0; StDev 113.64633947554348; Min. 729.0; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EtZjY3F+/XNga4/jG8+c5g==

Lithuania:Mortality:TelšiaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Telšiųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 1430.0; Valid 21.0; StDev 231.13551992592693; Max. 2468.0; Mean 1740.142857142857

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MVo2oEAPP465VH5wx1zLqg==

Lithuania:Mortality:TrakaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Trakųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 1514.0; Min. 545.0; Mean 751.952380952381; StDev 205.47176842342017; Valid 21.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cPhcmzoKa1Aj+MHfya2/SA==

Lithuania:Mortality:TrakaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Trakųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 178.34352885853272; Valid 21.0; Mean 685.2857142857143; Max. 1343.0; Min. 483.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tZLyddaR3JfFbPoudaUF2Q==

Lithuania:Mortality:TrakaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Trakųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 1028.0; StDev 382.58697112707654; Max. 2857.0; Valid 21.0; Mean 1437.2380952380952

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+g7il9N0OCYYPk2vGCHgcg==

Lithuania:Mortality:UkmergėCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Ukmergėsapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 1094.4761904761904; Max. 1832.0; Valid 21.0; Min. 865.0; StDev 217.41518324340163

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XvcJPv+YkPAhQCtpItTjGg==

Lithuania:Mortality:UkmergėCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Ukmergėsapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 187.5933418454981; Min. 761.0; Valid 21.0; Mean 983.8095238095239; Max. 1625.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YtC/pck9bVHjgJZJ2hIdGg==

Lithuania:Mortality:UkmergėCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Ukmergėsapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 1626.0; Valid 21.0; Mean 2078.285714285714; Max. 3457.0; StDev 404.28778646616854;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wCQx24GVXViyay7Eqx8mEQ==

Lithuania:Mortality:UtenaCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Utenosapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 889.6666666666666; Valid 21.0; Min. 622.0; Max. 1188.0; StDev 127.86372954568992;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HbelE/ujR/P2YOJB/z8CTQ==

Lithuania:Mortality:UtenaCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Utenosapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Max. 1097.0; StDev 118.00437844984116; Mean 819.6666666666666; Min. 575.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pQCLVLz9baX9tQQI0NP1TQ==

Lithuania:Mortality:UtenaCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Utenosapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 244.10086712941708; Min. 1197.0; Max. 2285.0; Valid 21.0; Mean 1709.3333333333333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zTQP6IG1YoY+BWDg9FRTOQ==

Lithuania:Mortality:VilkaviškisCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Vilkaviškioapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 550.6666666666666; StDev 57.880336327057854; Min. 449.0; Valid 21.0; Max. 662.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kmlmUvj12gzlE8mQGfOLRA==

Lithuania:Mortality:VilkaviškisCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Vilkaviškioapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; StDev 49.09063532070528; Min. 449.0; Max. 662.0; Mean 526.0952380952381

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RK9VX8xX4q/rI2AFPwDkzw==

Lithuania:Mortality:VilkaviškisCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Vilkaviškioapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 1323.0; Valid 21.0; StDev 99.78500698525616; Mean 1076.6190476190477; Min. 898.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D4fNWruN9IWaus/F38InFg==

Lithuania:Mortality:Zarasai/EžerėnaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Zarasų/Ežerėnųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Max. 475.0; StDev 53.080038396656; Valid 21.0; Mean 361.76190476190476; Min. 264.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tHte2f/aEC8ZJdIGJWWPlw==

Lithuania:Mortality:Zarasai/EžerėnaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Zarasų/Ežerėnųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: StDev 47.81890441078318; Mean 344.6190476190476; Max. 439.0; Valid 21.0; Min. 251.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X9rCS2htHfjPkI49ob6SQw==

Lithuania:Mortality:Zarasai/EžerėnaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Zarasų/Ežerėnųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Valid 21.0; Min. 523.0; Max. 914.0; StDev 99.43363424439247; Mean 706.3809523809524

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h1RO36iv82SvVN7gKxRuOQ==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:1xOymSjqKQJHk5FTHBah3Q==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VfAJMDcdjBo4DQx4E9DrfA==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZVJcj1iOx9lU1x6wApKGkg==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosmiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BLb2s8li2j+SF1DcEs0hOA==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosmiestas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EKA4g4JjJmBoFNv5P7IckQ==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdosmiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:KdY13mGK6dpQXDosSrNvoA==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RrjJ/vOYnvp3RqJCeHlDIQ==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jmXiEFZ2PiHGl5x2ZdZzxw==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaCountyandKlaipėdaCity:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:KlaipėdosapskritisirKlaipėdosmiestas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:croNOkkNuO1UvzGVFy8Gjw==

Lithuania:Mortality:PagėgiaiCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Pagėgiųapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mssQBjNUiDG6cSlg/vYbMA==

Lithuania:Mortality:PagėgiaiCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Pagėgiųapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:kcohnSXdByMuxEG2SJynHA==

Lithuania:Mortality:PagėgiaiCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Pagėgiųapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:jpRvSaV7TffE+EGNzQ4D8w==

Lithuania:Mortality:ŠilutėCounty:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šilutėsapskritis:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:lA9Fqh3CmVxHqKHEqydqiQ==

Lithuania:Mortality:ŠilutėCounty:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šilutėsapskritis:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OzwztKc4urpQbNXcXSFg2w==

Lithuania:Mortality:ŠilutėCounty:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Šilutėsapskritis:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+E1kfh48384b727V9AeUCw==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaRegion:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdoskraštas:vyrai(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:MTCJHKTVP7Gf4+ReuX4WaA==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaRegion:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdoskraštas:moterys(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VbtDkPzbvLEwkpvgLyMZKg==

Lithuania:Mortality:KlaipėdaRegion:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Klaipėdoskraštas:Išviso(N)

f956 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qmXnypCutaxDKO2VD+xrmw==

Lithuania:Mortality:total:Male(N)=Lietuva:Mirtingumas:Išviso:vyrai(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 18770.333333333332; StDev 2455.2840636743713; Valid 21.0; Max. 26783.0; Min. 16298.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xSlWj1ZfqS3xKUb3l1AvpA==

Lithuania:Mortality:total:Female(N)=Lietuva:Mirtingumas:Išviso:moterys(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Mean 17695.0; Max. 24970.0; StDev 2173.8428646063635; Valid 21.0; Min. 15427.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gy5mfLQoxmUo+MzbLbZWbQ==

Lithuania:Mortality:total(N)=Lietuva:Mirtingumas:Išviso:(N)

f956 Location:

Summary Statistics: Min. 31915.0; StDev 4652.3327041900375; Max. 51930.0; Mean 36473.76190476191; Valid 21.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VLVGepGByDCY1RpjJr8UOg==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0069_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0069_Interpolation_v1.pdf

Text:

Description of interpolation in English = Interpoliacijos aprašas anglų kalba.

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_HistatData_0069_Interpoliacija_v1.pdf

Text:

Description of interpolation in Lithuanian = Interpoliacijos aprašas lietuvių kalba.

Notes:

application/pdf