Most Important Problems in Lithuania, May 2023 (hdl:21.12137/7MIKLW)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/7MIKLW

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-07-12

Version:

4

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2024, "Most Important Problems in Lithuania, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V4, UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, May 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/7MIKLW

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0526

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data Curation])

Date of Production:

2013-05

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-06-22

Date of Distribution:

2023-07-12

Series Name:

Monitoring Social Problems

Series Information:

<p>Dataverse collection “Monitoring of Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, government policy, social issues, political, social and economic issues

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki trijų problemų) Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais (atviras klausimas). Atitinkamai aiškintasi, kiek pastangų dabartinė I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama respondentų nurodytas problemas. Apklausos pabaigoje iš to, ką respondentai atsimena apie I. Šimonytės vyriausybės darbą, apskritai, teirautasi kokioms problemoms (iki trijų problemų) spręsti daugiausiai pastangų ji skyrė iki šiol (atviras klausimas). <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, namų ūkio dydis (įskaitant respondentą),pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, savivaldybė. <br><br> Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie problemas su kuriomis apklausos metu susidūrė Lietuva, Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojų buvo sukoduoti naudojant tarptautinį <a href=" https://www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook" target="_blank">Lyginamųjų politinių darbotvarkių projekto instrumentarijų</a>. Be to, respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie dabartines problemas Lietuvoje buvo sukoduoti pagal kriterijų, ar nurodytos problemos yra tiesiogiai susijusios su Ukraina ar ne.

Time Period:

2023-05-2023-05

Date of Collection:

2023-05-2023-05

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank">Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Sampling Procedure:

<p><b> Mixed probability and non-probability </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <li> <b><i>Sampling frame</b></i>: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs. <br> <b><i>Sampling design</b></i>: Stratified three stage probability sampling: <ul> <li>In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly; <li>In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household; <li>In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.</ul>

Major Deviations from the Sample Design:

The population of villages with no streets was not interviewed.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFacePAPI" target="_blank">Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Control Operations:

In order to check the quality of interviewer's work the data gatherer repeatedly contacted by phone 10 percent of respondents. Principles of sampling and compliance with questionnaire requirements were checked. Filling logic and correctness of the questionnaires were checked by data gatherer's department of interviewers.

Cleaning Operations:

Quality of 10 percent of the data input was checked by the data input unit. Possible mistakes of coding procedure and compliance between questions and responses were additionally checked.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Place, Lithuania = Vieta, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (2, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (2, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL" target="_blank"> Most Important Problems in Lithuania, March 2022 </a></p>

File Description--f2858

File: LiDA_SurveyData_0526_Data_v3.tab

 • Number of cases: 1000

 • No. of variables per record: 65

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:p9BSa1hSIDPieBI+5puK8g==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • version - Versija (LiDA)
 • K1_A_string - K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_1 - K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_1_UKR - K1A.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K1_A_2 - K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_2_UKR - K1A.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K1_A_3 - K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_3_UKR - K1A.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K2_A - K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: I problema
 • K1_B_string - K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_1 - K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_1_UKR - K1B.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K1_B_2 - K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_2_UKR - K1B.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K1_B_3 - K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_3_UKR - K1B.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K2_B - K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: II problema
 • K1_C_string - K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_1 - K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_1_UKR - K1C.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K1_C_2 - K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_2_UKR - K1C.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K1_C_3 - K1C.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_3_UKR - K1C.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K1_C_4 - K1C.4|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_4_UKR - K1C.4.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K2_C - K2C|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: III problema
 • K3_A_string - K3.A.string|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I problema
 • K3_A_1 - K3A.1|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I problema
 • K3_A_1_UKR - K3A.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K3_A_2 - K3A.2|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I problema
 • K3_A_2_UKR - K3A.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K3_B_string - K3.B.string|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema
 • K3_B_1 - K3B.1|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema
 • K3_B_1_UKR - K3B.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K3_B_2 - K3B.2|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema
 • K3_B_2_UKR - K3B.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K3_B_3 - K3B.3|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema
 • K3_B_3_UKR - K3B.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K3_C_string - K3.C.string|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_1 - K3C.1|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_1_UKR - K3C.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K3_C_2 - K3C.2|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_2_UKR - K3C.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K3_C_3 - K3C.3|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_3_UKR - K3C.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K3_C_4 - K3C.4|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_4_UKR - K3C.4.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K3_C_5 - K3C.5|I. Šimonytės Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_C_5_UKR - K3C.5.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Amžius
 • S2_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • S2_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • S3 - S3|Tautybė
 • S4 - S4|Išsimokslinimas
 • S5 - S5|Užsiėmimas
 • S6 - S6|Šeiminė padėtis
 • S7 - S7|Namų ūkio dydis (įskaitant respondentą)
 • S8 - S8|Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
 • S8_r - S8|Pajamų grupės (LiDA)
 • S9 - S9|Gyvenamoji vieta
 • S10 - S10|Savivaldybė

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2858 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:mR7wcYwKgiQS4CMunlV1sg==

Respondento identifikacinis numeris

f2858 Location:

Summary Statistics: Mean 500.5; StDev 288.8194360957494; Valid 1000.0; Min. 1.0; Max. 1000.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8n4YccLl71znI7oidWp6IA==

Versija (LiDA)

f2858 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:7zZRuCzPqdifkYefTZnVvA==

K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2858 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:x8smKRzRBflDbiY5PF1kJw==

K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

7

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

7

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

10

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

2

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

50

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

4

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

3

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

5

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

37

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

2

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

54.

5 Darbas\599 Kita

2

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

999.

Nėra atsakymo

18

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

6

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

1

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

2

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

4

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

51

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

30

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

1

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

16

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

1

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

49

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

7

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

40

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

1

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

3

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

2

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

1

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

1

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

1

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

26

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

666.

Nenurodė

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

22

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

12

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

2

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

1

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

2

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

79

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

7

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

1

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

2

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

1

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

11

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

1

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

2

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

2

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

2

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

48

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

1

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

46

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

151

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

10

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

9

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

14

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

3

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

1

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

9

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

8

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

3

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

2

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

6

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

3

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

5

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

34

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

3

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

10

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

7

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

3

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

2

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

32

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

2

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

1

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

26

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

5

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

6

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

7

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

Summary Statistics: StDev 151.18376621571286; Min. 1.0; Valid 1000.0; Max. 999.0; Mean 88.058

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8zMSpSDYftx9pFoYsjYJsQ==

K1A.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

16

6.

Nenurodė

0

9.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

966

Summary Statistics: StDev 1.201565545344819; Mean 0.17800000000000069; Max. 9.0; Valid 1000.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vzxu6K00ar7mFwxPcEqHEA==

K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

4

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

2

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

1

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

1

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

1

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

2

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

999.

Nėra atsakymo

18

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

1

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

4

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

8

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

666.

Nenurodė

936

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

1

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

3

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

3

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

1

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

2

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

1

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

Summary Statistics: Min. 2.0; Mean 644.75; Max. 999.0; Valid 1000.0; StDev 133.5109683834204

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Mwq1kQy227HjmwhlaikLBw==

K1A.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

936

9.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

45

1.

Taip

1

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 1.3266193572079916; Mean 5.779; Valid 1000.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/1+FePYM0cbFL5K+qD2gRQ==

K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

666.

Nenurodė

980

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

999.

Nėra atsakymo

18

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

Summary Statistics: StDev 50.92191195465021; Min. 108.0; Max. 999.0; Mean 670.882; Valid 1000.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i1eRQZpFtWXqo4L+mOcXBw==

K1A.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

18

6.

Nenurodė

980

1.

Taip

0

0.

Ne

2

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.4821498402659411; Mean 6.042; Valid 1000.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CQ7irK9Zti6MtV3YJJF+gg==

K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: I problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nededa nė kiek pastangų

522

2.

Deda šiek tiek pastangų

385

9.

Nėra atsakymo

47

6.

Nenurodė

0

4.

Deda labai daug pastangų

6

3.

Deda daug pastangų

40

Summary Statistics: Mean 1.859; Max. 9.0; Valid 1000.0; StDev 1.6946949551441437; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5uqyVZ2zXT+ymIQ+5cRQAg==

K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2858 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:bjcBFarwJuM72+PjXJ/xiQ==

K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

54.

5 Darbas\599 Kita

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

1

666.

Nenurodė

37

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

9

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

3

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

6

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

2

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

47

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

17

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

5

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

1

63.

6 Švietimas\699 Kita

2

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

1

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

1

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

2

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

5

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

5

999.

Nėra atsakymo

18

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

2

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

44

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

19

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

24

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

1

93.

10 Transportas\1099 Kita

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

2

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

1

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

22

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

1

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

13

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

32

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

1

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

13

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

12

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

46

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

19

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

1

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

1

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

4

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

3

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

3

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

13

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

1

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

4

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

2

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

20

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

2

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

6

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

3

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

54

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

3

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

2

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

35

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

9

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

2

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

2

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

2

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

14

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

1

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

32

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

10

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

1

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

1

30.

3 Sveikata\333 Psichika

2

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

15

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

1

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

104

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

2

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

8

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

4

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

4

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

2

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

1

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

2

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

98

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

3

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

3

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

57

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

34

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

3

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

5

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 999.0; Mean 106.28299999999999; Valid 1000.0; StDev 185.50490284620474

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6LnNtIblQzWzQkiyzjBUiw==

K1B.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

933

6.

Nenurodė

37

1.

Taip

12

9.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Mean 0.39599999999999935; Min. 0.0; Valid 1000.0; Max. 9.0; StDev 1.6272159757794415

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f8oo2BV/ZHpImwQV+M7ZJg==

K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

5

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

1

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

1

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

1

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

2

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

1

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

1

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

1

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

1

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

10

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

1

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

2

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

1

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

3

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

1

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

2

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

1

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

1

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

666.

Nenurodė

927

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

1

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

4

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

1

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

2

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

1

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

3

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

999.

Nėra atsakymo

18

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 144.954050570437; Valid 1000.0; Mean 639.77; Max. 999.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u8X57EymRmnMzG8c1WJJMA==

K1B.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

55

1.

Taip

0

6.

Nenurodė

927

9.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Mean 5.723999999999999; Valid 1000.0; StDev 1.4380166521608542; Min. 0.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7VQ3Zumj0bKKpF5qmQmNUA==

K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

999.

Nėra atsakymo

18

666.

Nenurodė

980

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

Summary Statistics: Valid 1000.0; Min. 108.0; Mean 670.8779999999999; Max. 999.0; StDev 50.96599502264846

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S1tXmgEm0qOUw1tzQajDPQ==

K1B.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

18

6.

Nenurodė

980

0.

Ne

2

1.

Taip

0

Summary Statistics: Mean 6.042; StDev 0.48214984026594104; Valid 1000.0; Max. 9.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wPZIs5l6Zn+kgBBAVI8QwQ==

K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: II problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

0

2.

Deda šiek tiek pastangų

379

3.

Deda daug pastangų

45

9.

Nėra atsakymo

87

4.

Deda labai daug pastangų

6

1.

Nededa nė kiek pastangų

483

Summary Statistics: Valid 1000.0; Min. 1.0; Mean 2.1830000000000007; StDev 2.1877607952647113; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aWvozKpjmByL29JXqUDXOA==

K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2858 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:hGyL/BnaPls8EZLTndYR3Q==

K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

1

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

11

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

28

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

2

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

19

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

4

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

1

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

20

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

3

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

2

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

2

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

2

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

9

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

10

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

8

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

84

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

18

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

8

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

666.

Nenurodė

141

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

42

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

4

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

5

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

36

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

1

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

63.

6 Švietimas\699 Kita

1

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

1

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

1

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

1

54.

5 Darbas\599 Kita

1

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

3

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

1

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

1

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

6

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

5

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

16

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

1

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

4

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

1

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

12

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

40

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

36

93.

10 Transportas\1099 Kita

2

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

24

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

55

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

5

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

13

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

24

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

49

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

1

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

3

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

1

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

2

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

10

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

4

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

6

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

1

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

14

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

27

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

1

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

1

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

4

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

1

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

3

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

49

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

2

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

10

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

3

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

9

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

9

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

1

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

5

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

2

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

2

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

1

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

9

999.

Nėra atsakymo

18

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

16

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

1

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

11

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

3

Summary Statistics: Mean 185.35000000000008; Valid 1000.0; Min. 1.0; StDev 253.2596255583146; Max. 999.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3egXM6gaVIjXezlpVjXDrg==

K1C.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

13

0.

Ne

828

9.

Nėra atsakymo

18

6.

Nenurodė

141

Summary Statistics: StDev 2.347353631021332; Max. 9.0; Mean 1.0210000000000017; Min. 0.0; Valid 1000.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8cqu19FzXh4zRs5M17Mx1Q==

K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

5

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

2

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

4

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

2

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

1

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

1

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

2

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

1

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

999.

Nėra atsakymo

18

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

3

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

2

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

666.

Nenurodė

946

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

2

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

1

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

1

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

1

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

1

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

1

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

2

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

Summary Statistics: Valid 1000.0; Max. 999.0; Mean 651.011; Min. 1.0; StDev 119.13929263702117;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qd+Xugqf+F73Su81wlMayQ==

K1C.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

946

1.

Taip

0

9.

Nėra atsakymo

18

0.

Ne

36

Summary Statistics: Max. 9.0; Min. 0.0; Mean 5.837999999999999; Valid 1000.0; StDev 1.1971587986517007;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7SrV7MRNjT8tLPoap1cdzA==

K1C.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

1

999.

Nėra atsakymo

18

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

666.

Nenurodė

977

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

1

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

1

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

1

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

Summary Statistics: StDev 61.950571848469274; Valid 1000.0; Mean 668.961; Max. 999.0; Min. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BAOitZdEn61b2hLUyh3/yQ==

K1C.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

5

6.

Nenurodė

977

9.

Nėra atsakymo

18

1.

Taip

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 6.023999999999999; Valid 1000.0; Max. 9.0; StDev 0.5846073603417659;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BmzfwdETvTpffmuqH7zGQw==

K1C.4|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2858 Location:

Value

Label

Frequency

Text

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

666.

Nenurodė

981

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

999.

Nėra atsakymo

18

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

1

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

<