Most Important Problems in Lithuania, March 2022 (hdl:21.12137/PEBAHL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2022-06-16

Version:

5

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Most Important Problems in Lithuania, March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V5, UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Most Important Problems in Lithuania, March 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/PEBAHL

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0487

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data Curation])

Date of Production:

2022-03-19

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

P-MIP-20-373

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2022-04-19

Date of Distribution:

2022-06-16

Series Name:

Monitoring Social Problems

Series Information:

<p>Dataverse collection “Monitoring of Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/PEBAHL

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, government policy, social issues, political, social and economic issues

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę su kuriomis sociopolitinėmis problemomis šiuo metu susiduria Lietuva. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: galvojant apie problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria Lietuva, respondentų prašyta įvardinti su kurioms iš jų (iki trijų problemų) Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais (atviras klausimas). Atitinkamai aiškintasi, kiek pastangų dabartinė I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama respondentų nurodytas problemas. Apklausos pabaigoje klausta iš to, ką respondentai atsimena apie praėjusios Vyriausybės darbą (2016-2020 m.), prašyta pasakyti, kokioms problemoms (iki trijų problemų) spręsti daugiausiai pastangų skyrė S. Skvernelio Vyriausybė (atviras klausimas). <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, namų ūkio dydis (įskaitant respondentą), ar turi vaikų, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, savivaldybė. <br><br> Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie problemas su kuriomis apklausos metu ar 2016-2020 m. susidūrė Lietuva, Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojų buvo sukoduoti naudojant tarptautinį <a href=" https://www.comparativeagendas.net/pages/master-codebook" target="_blank">Lyginamųjų politinių darbotvarkių projekto instrumentarijų</a>. Be to, respondentų atsakymai į atvirus klausimus apie dabartines problemas Lietuvoje buvo sukoduoti pagal kriterijų, ar nurodytos problemos yra tiesiogiai susijusios su Ukraina ar ne.

Time Period:

2022-03-10-2022-03-19

Date of Collection:

2022-03-10-2022-03-19

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utena County, Panevėžys County, Vilnius County, Klaipėda County, Kaunas County, Šiauliai County, Tauragė County, Alytus County, Telšiai County, Marijampolė County

Unit of Analysis:

Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank">Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Data Collector:

UAB "Vilmorus"

Sampling Procedure:

<p><b> Mixed probability and non-probability </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <li> <b><i>Sampling frame</b></i>: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs. <br> <b><i>Sampling design</b></i>: Stratified three stage probability sampling: <ul> <li>In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly; <li>In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household; <li>In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.</ul>

Major Deviations from the Sample Design:

The population of villages with no streets was not interviewed.

Mode of Data Collection:

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI); Telephone interview: Computer-assisted (CATI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection </a>)

Type of Research Instrument:

Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Control Operations:

In order to check the quality of interviewer's work the data gatherer repeatedly contacted by phone 10 percent of respondents. Principles of sampling and compliance with questionnaire requirements were checked. Filling logic and correctness of the questionnaires were checked by data gatherer's department of interviewers.

Cleaning Operations:

Quality of 10 percent of the data input was checked by the data input unit. Possible mistakes of coding procedure and compliance between questions and responses were additionally checked.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai </b> = <b>Major files </b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format). </p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format). </p> <b>Kiti failai </b> = <b> Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, TXT formatu) = Syntax files (1, TXT format). </p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (2, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (2, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. </p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama. </p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided. </p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/7MIKLW" target="_blank"> Most Important Problems in Lithuania, May 2023 </a></p>

File Description--f2854

File: LiDA_SurveyData_0487_Data_v4.tab

 • Number of cases: 1005

 • No. of variables per record: 50

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1_A_string - K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_1 - K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_1_UKR - K1A.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K1_A_2 - K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_2_UKR - K1A.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K1_A_3 - K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema
 • K1_A_3_UKR - K1A.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K2_A - K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: I problema
 • K1_B_string - K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_1 - K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_1_UKR - K1B.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K1_B_2 - K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_2_UKR - K1B.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K1_B_3 - K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema
 • K1_B_3_UKR - K1B.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K2_B - K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: II problema
 • K1_C_string - K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_1 - K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_1_UKR - K1C.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K1_C_2 - K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema
 • K1_C_2_UKR - K1C.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K2_C - K2C|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: III problema
 • K3_string - K3_string|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I-III problema
 • K3_1 - K3_1|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I problema
 • K3_1_UKR - K3.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema
 • K3_2 - K3_2|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema
 • K3_2_UKR - K3.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema
 • K3_3 - K3_3|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: III problema
 • K3_3_UKR - K3.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema
 • K3_4 - K3_4|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: IV problema
 • K3_4_UKR - K3.4.UKR|Sąsaja su Ukraina: IV problema
 • K3_5 - K3_5|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: V problema
 • K3_5_UKR - K3.5.UKR|Sąsaja su Ukraina: V problema
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Amžius
 • S2_r1 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • S2_r2 - SD2|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • S3 - S3|Tautybė
 • S4 - S4|Išsimokslinimas
 • S5 - S5|Užsiėmimas
 • S6 - S6|Šeiminė padėtis
 • S7 - S7|Namų ūkio dydis (įskaitant respondentą)
 • S8 - S8|Ar turi vaikų
 • S9 - S9|Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
 • S9_r - S9|Pajamų grupės (LiDA)
 • S10 - S10|Gyvenamoji vieta
 • S11 - S11|Savivaldybė

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ZfOa4Ql5DSIoX+d2YSqw7g==

Versija (LiDA)

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nWSr8SJvelOALGMc7COZrA==

Respondento identifikacinis numeris

f2854 Location:

Summary Statistics: Valid 1005.0; Min. 1.0; Max. 1005.0; Mean 503.0; StDev 290.2628119480689;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IC4O5E/fTCxuk0E3t4hveQ==

K1.A.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:+KnFum71fuMFCeEF+GM6CQ==

K1A.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

1

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

15

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

2

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

1

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

1

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

95

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

15

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

1

999.

Nėra atsakymo

53

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

3

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

41

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

11

83.

8 Energetika\899 Kita

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

15

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

2

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

1

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

35

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

23

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

1

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

1

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

166

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

1

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

12

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

1

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

4

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

666.

Nenurodė

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

51

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

1

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

8

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

11

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

3

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

14

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

1

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

12

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

9

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

3

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

43

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

18

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

18

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

1

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

1

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

192

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

20

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

37

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

2

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

6

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

1

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

1

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

4

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

5

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

4

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

1

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

2

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

16

Summary Statistics: Valid 1005.0; Max. 999.0; Min. 1.0; Mean 136.68358208955232; StDev 230.46905527067008;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q4S2IWoTzAo/c0J65xjyxQ==

K1A.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

0

9.

Nėra atsakymo

53

0.

Ne

820

1.

Taip

132

Summary Statistics: Mean 0.6059701492537299; Valid 1005.0; Max. 9.0; Min. 0.0; StDev 2.0099266054429448;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VShvalJoqTPwKVUPwX8GjA==

K1A.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

1

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

8

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

2

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

6

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

1

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

2

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

5

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

2

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

2

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

1

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

3

666.

Nenurodė

913

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

999.

Nėra atsakymo

53

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 661.4000000000001; Max. 999.0; StDev 138.8449979874521; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:epI4IR1pe96IOD2Wfq7MGA==

K1A.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

913

9.

Nėra atsakymo

53

0.

Ne

34

1.

Taip

5

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 5.930348258706468; Min. 0.0; Max. 9.0; StDev 1.346799503452324

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cNuK2Erge+FP2nFKHRdlSA==

K1A.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

999.

Nėra atsakymo

53

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

666.

Nenurodė

951

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

Summary Statistics: Valid 1005.0; Max. 999.0; StDev 76.6442080373751; Mean 683.0059701492537; Min. 108.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:odiJiKVrKxVmZO32KcwZJQ==

K1A.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

53

0.

Ne

1

6.

Nenurodė

951

1.

Taip

0

Summary Statistics: Mean 6.152238805970149; Max. 9.0; StDev 0.6983956163513692; Min. 0.0; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Oy/yaW+0cpoMIkDk/nINKA==

K2A|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

85

4.

Deda labai daug pastangų

69

3.

Deda daug pastangų

185

1.

Nededa nė kiek pastangų

334

2.

Deda šiek tiek pastangų

332

6.

Nenurodė

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.1452813028937965; Mean 2.581094527363188; Valid 1005.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3SDV/+Vx9nPOkZvVWyYnJw==

K1.B.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:8bbVKZz6umUbP/3NSvWJ4w==

K1B.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

999.

Nėra atsakymo

53

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

8

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

38

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

5

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

5

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

1

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

1

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

2

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

11

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

17

27.

3 Sveikata\325 Personalas

1

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

62

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

1

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

7

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

8

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

2

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

161

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

2

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

2

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

5

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

6

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

36

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

13

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

1

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

4

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

1

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

61

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

16

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

57

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

1

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

29

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

13

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

2

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

17

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

45

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

1

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

16

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

54

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

3

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

15

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

1

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

1

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

3

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

14

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

3

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

12

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

2

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

14

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

59

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

1

83.

8 Energetika\899 Kita

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

666.

Nenurodė

52

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

10

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

14

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

17

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 160.02587064676595; Max. 999.0; StDev 265.53854794658525; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dsyr3cCs0dVU5ZU44PqDSQ==

K1B.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

807

6.

Nenurodė

52

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

93

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1005.0; Max. 9.0; StDev 2.337113150266418; Mean 0.8776119402985083

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CS5riqVwFXFt87IDBzbKlg==

K1B.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

1

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

3

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

6

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

2

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

1

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

1

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

1

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

666.

Nenurodė

911

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

999.

Nėra atsakymo

53

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

1

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

6

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

1

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

1

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

1

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

1

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

3

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

5

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

Summary Statistics: StDev 140.82224489050932; Max. 999.0; Valid 1005.0; Min. 2.0; Mean 659.7731343283582;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+ltxqYdMCKXhS60PZExrJw==

K1B.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Nenurodė

911

0.

Ne

36

1.

Taip

5

9.

Nėra atsakymo

53

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 5.918407960199005; StDev 1.3725065957273483; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MbMupuB2E4GC/bX098SPKg==

K1B.3|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

3

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

1

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

666.

Nenurodė

946

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

1

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

999.

Nėra atsakymo

53

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

1

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

Summary Statistics: Valid 1005.0; Mean 680.3174129353234; StDev 86.13609023579636; Max. 999.0; Min. 78.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3UDvmzsvAdkwHfy7i6R0dQ==

K1B.3.UKR|Sąsaja su Ukraina: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

53

6.

Nenurodė

946

1.

Taip

0

0.

Ne

6

Summary Statistics: Valid 1005.0; StDev 0.8217330999215621; Mean 6.122388059701493; Min. 0.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ke/U/dYr1JFFGM8IHmCV3w==

K2B|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Deda šiek tiek pastangų

306

1.

Nededa nė kiek pastangų

382

9.

Nėra atsakymo

83

4.

Deda labai daug pastangų

39

3.

Deda daug pastangų

144

6.

Nenurodė

51

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.2706156930353476; Max. 9.0; Mean 2.621890547263684; Valid 1005.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GIT222kTOaJB14+YJtx6JQ==

K1.C.string|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RE2EDsAd+F4Qe27SlUEdYg==

K1C.1|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

1

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

9

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

38

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

1

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

43

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

5

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

2

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

26

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

52

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

3

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

2

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

2

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

63

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

5

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

2

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

13

54.

5 Darbas\599 Kita

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

37

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

11

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

31

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

33

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

1

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

17

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

2

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

6

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

1

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

2

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

1

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

10

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

3

999.

Nėra atsakymo

53

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

8

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

17

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

2

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

4

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

4

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

3

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

1

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

48

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

12

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

10

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

1

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

92

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

25

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

2

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

4

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

4

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

2

666.

Nenurodė

150

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

15

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

1

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

15

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

1

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

3

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

1

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

4

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

19

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

7

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

1

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

20

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

19

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

13

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

1

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

6

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

Summary Statistics: Mean 230.29751243781092; StDev 304.02764480972195; Min. 1.0; Valid 1005.0; Max. 999.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zMdu05LBG+WPjAo90CvtQA==

K1C.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

53

1.

Taip

71

0.

Ne

731

6.

Nenurodė

150

Summary Statistics: StDev 2.7653460557319804; Valid 1005.0; Max. 9.0; Mean 1.440796019900497; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mTOQ/16r7oPDGTsBTJsd5g==

K1C.2|Vyriausybė turėtų skirti daugiausiai dėmesio šiais metais: III problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

1

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

8

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

3

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

1

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

2

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

1

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

1

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

1

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

1

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

1

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

7

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

1

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

1

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

2

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

1

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

2

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

2

999.

Nėra atsakymo

53

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

4

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

1

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

1

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

1

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

6

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

1

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

666.

Nenurodė

899

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

1

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

Summary Statistics: Mean 653.3512437810945; StDev 154.21539953303295; Max. 999.0; Valid 1005.0; Min. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ds6jPsr/7j7l8IjeaOR8eA==

K1C.2.UKR|Sąsaja su Ukraina: III problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

5

0.

Ne

48

9.

Nėra atsakymo

53

6.

Nenurodė

899

Summary Statistics: Mean 5.846766169154229; Max. 9.0; Min. 0.0; StDev 1.5156560089610507; Valid 1005.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5sje79136t14QZCKcu+nuQ==

K2C|Kiek pastangų I. Šimonytės Vyriausybė įdeda spręsdama: III problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Deda šiek tiek pastangų

297

4.

Deda labai daug pastangų

37

3.

Deda daug pastangų

115

6.

Nenurodė

151

9.

Nėra atsakymo

89

1.

Nededa nė kiek pastangų

316

Summary Statistics: Mean 3.0945273631840786; StDev 2.4753807507236667; Valid 1005.0; Min. 1.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8glrP/tGw6mMgbgYdGbFjw==

K3_string|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I-III problema

f2854 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:UFnaicAKqyFk6rPnvajrBw==

K3_1|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

999.

Nėra atsakymo

364

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

127.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1502 Vertybiniai popieriai ir pirminės žaliavos

0

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

1

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

2

66.

7 Aplinka\703 Atliekų šalinimas

1

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

17

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

0

105.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1227 Policija

1

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

163.

17 Technologijos\1707 Transliavimas

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

19

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1299 Kita

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

92

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

7

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

0

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

1

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

8

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

17

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

5

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

0

62.

6 Švietimas\698 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

1

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

14

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

1

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

2

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

197.

20 Valdžios veikla\2009 Mokesčių administravimas

8

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

666.

Nenurodė

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

78

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

4.

1 Makroekonomika\104 Pinigų politika

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

87.

10 Transportas\1002 Keliai

10

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

6

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

157.

16 Gynyba\1699 Kita

0

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

11

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

135.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1524 Turizmas

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

8

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

14

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

44.

4 Žemės ūkis\498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

2

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

1

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

213

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

207.

21 Valstybinės žemės\2101 Nacionaliniai parkai

0

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

5

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

1

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

201.

20 Valdžios veikla\2013 Surašymas ir statistika

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

5

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

36

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

181.

19 Tarptautiniai santykiai\1910 Vakarų Europa

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

1

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

1

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

152.

16 Gynyba\1616 Civilinis personalas

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

2

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

37.

4 Žemės ūkis\400 Bendrieji klausimai

0

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

2

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

10

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

1

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

1

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

5

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

1

3.

1 Makroekonomika\103 Nedarbo lygis

0

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

16

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

10

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

29.

3 Sveikata\332 Kūdikiai ir vaikai

0

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

Summary Statistics: Max. 999.0; StDev 450.84618371682416; Min. 1.0; Mean 420.139303482587; Valid 1005.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2PJTKjeA52iDe/23XlP+yg==

K3.1.UKR|Sąsaja su Ukraina: I problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

641

6.

Nenurodė

0

9.

Nėra atsakymo

364

1.

Taip

0

Summary Statistics: Mean 3.2597014925373116; Max. 9.0; Valid 1005.0; StDev 4.327851282513516; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DqKxW1yygBYJRnuw9jhlbA==

K3_2|S. Skvernelio Vyriausybė daugiausiai pastangų skyrė sprendimui: II problema

f2854 Location:

Value

Label

Frequency

Text

142.

16 Gynyba\1603 Žvalgyba

0

72.

7 Aplinka\711 Tausojimas

0

1.

1 Makroekonomika\100 Bendrieji klausimai

3

78.

8 Energetika\803 Gamtinės dujos ir nafta

0

84.

9 Imigracija\900 Imigracija

0

90.

10 Transportas\1007 Vandenų

0

119.

14 Būstas\1406 Parama gaunantiems mažas pajamas

1

153.

16 Gynyba\1617 Rangovai

0

93.

10 Transportas\1099 Kita

0

190.

20 Valdžios veikla\2002 Biurokratija

0

146.

16 Gynyba\1608 Personalo klausimai

0

186.

19 Tarptautiniai santykiai\1929 Diplomatai

4

74.

7 Aplinka\799 Kita

0

97.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1203 Nelegalūs narkotikai

0

134.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1523 Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

0

154.

16 Gynyba\1619 Operacijos užsienyje

0

75.

8 Energetika\800 Bendrieji klausimai

0

200.

20 Valdžios veikla\2012 Politinės kampanijos

3

151.

16 Gynyba\1615 Civilinė sauga

0

51.

5 Darbas\505 Sąžiningi darbo standartai

4

70.

7 Aplinka\708 Vidaus patalpų pavojai

0

57.

6 Švietimas\602 Pradinis ir vidurinis

0

85.

10 Transportas\1000 Bendrieji klausimai

1

191.

20 Valdžios veikla\2003 Pašto paslaugos

0

102.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1208 Šeimos problemos

2

209.

21 Valstybinės žemės\2103Valstybinės žemės

0

147.

16 Gynyba\1610 Pirkimai

0

169.

18 Užsienio prekyba\1802 Prekybos susitarimai

0

172.

18 Užsienio prekyba\1806 Konkurencingumas

0

67.

7 Aplinka\704 Pavojingos atliekos

0

42.

4 Žemės ūkis\405 Gyvūnų ir pasėlių ligos

0

211.

21 Valstybinės žemės\2105 Priklausomos teritorijos

0

8.

1 Makroekonomika\110 Kainų kontrolė

1

175.

18 Užsienio prekyba\1899 Kita

0

192.

20 Valdžios veikla\2004 Darbuotojai

0

60.

6 Švietimas\606 Specialusis

0

111.

13 Socialinė gerovė\1305 Savanoriškos organizacijos

0

18.

2 Pilietinės teisės\209 Anti-vyriausybinė veikla

0

47.

5 Darbas\501 Darbuotojų sauga

0

171.

18 Užsienio prekyba\1804 Privačios investicijos

0

202.

20 Valdžios veikla\2014 Sostinė

0

117.

14 Būstas\1404 Būstas kaime

0

150.

16 Gynyba\1614 Pavojingos atliekos

0

123.

14 Būstas\1498 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

176.

19 Tarptautiniai santykiai\1900 Bendrieji klausimai

3

10.

2 Pilietinės teisės\200 Bendrieji klausimai

1

35.

3 Sveikata\398 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

199.

20 Valdžios veikla\2011 Valdžios šakų santykiai

2

59.

6 Švietimas\604 Profesinis

0

96.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1202 „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas

8

7.

1 Makroekonomika\108 Pramonės politika

0

158.

17 Technologijos\1700 Bendrieji klausimai

0

12.

2 Pilietinės teisės\202 Lytinė diskriminacija

2

108.

13 Socialinė gerovė\1302 Parama gaunantiems mažas pajamas

13

87.

10 Transportas\1002 Keliai

6

16.

2 Pilietinės teisės\207 Žodžio laisvė

1

180.

19 Tarptautiniai santykiai\1906 Tarptautiniai finansai

0

34.

3 Sveikata\342 Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

25

138.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1598 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

174.

18 Užsienio prekyba\1808 Valiutų kursai

0

213.

23 Kultūra\2300 Bendrieji klausimai

0

149.

16 Gynyba\1612 Rezervinės pajėgos

0

204.

20 Valdžios veikla\2030 Valstybinės šventės

0

54.

5 Darbas\599 Kita

0

999.

Nėra atsakymo

364

32.

3 Sveikata\335 Kompensuojamieji vaistai

0

156.

16 Gynyba\1698 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

25.

3 Sveikata\323 Draudimo teikėjai

0

118.

14 Būstas\1405 Kaimo plėtra

0

86.

10 Transportas\1001 Viešasis

0

48.

5 Darbas\502 Užimtumo mokymai

0

94.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1200 Bendrieji klausimai

2

182.

19 Tarptautiniai santykiai\1921 Specifinės šalys

1

31.

3 Sveikata\334 Ilgalaikė priežiūra

0

77.

8 Energetika\802 Elektros energija

0

56.

6 Švietimas\601 Aukštasis

2

208.

21 Valstybinės žemės\2102 Čiabuvių reikalai

0

24.

3 Sveikata\322 Medicinos įstaigos

0

63.

6 Švietimas\699 Kita

0

116.

14 Būstas\1403 Miestų plėtra

0

136.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1525 Vartotojų apsauga

0

69.

7 Aplinka\707 Perdirbimas

0

76.

8 Energetika\801 Branduolinė energija

0

61.

6 Švietimas\607 Kompetencija

0

178.

19 Tarptautiniai santykiai\1902 Išteklių naudojimas

0

189.

20 Valdžios veikla\2001 Vyriausybiniai santykiai

0

120.

14 Būstas\1407 Veteranai

0

19.

2 Pilietinės teisės\299 Kita

0

166.

17 Technologijos\1798 Moksliniai tyrimai ir plėtra

0

184.

19 Tarptautiniai santykiai\1926 Organizacijos

0

9.

1 Makroekonomika\199 Kita

1

140.

16 Gynyba\1600 Bendrieji klausimai

2

168.

18 Užsienio prekyba\1800 Bendrieji klausimai

0

92.

10 Transportas\1098 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

143.

16 Gynyba\1604 Pasirengimas

0

17.

2 Pilietinės teisės\208 Teisė į privatumą

0

132.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1521 Smulkus verslas

1

13.

2 Pilietinės teisės\204 Diskriminacija dėl amžiaus

0

148.

16 Gynyba\1611 Įrenginiai ir žemės plotai

0

187.

19 Tarptautiniai santykiai\1999 Kita

0

124.

14 Būstas\1499 Kita

0

139.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1599 Kita

0

194.

20 Valdžios veikla\2006 Valiuta

0

58.

6 Švietimas\603 Socialiai pažeidžiami asmenys

0

101.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1207 Prievarta prieš vaikus

0

203.

20 Valdžios veikla\2015 Ieškiniai

0

91.

10 Transportas\1010 Infrastruktūra

0

21.

3 Sveikata\301 Sveikatos priežiūros reforma

5

112.

13 Socialinė gerovė\1308 Vaiko priežiūra

20

55.

6 Švietimas\600 Bendrieji klausimai

13

81.

8 Energetika\807 Tausojimas

0

45.

4 Žemės ūkis\499 Kita

0

52.

5 Darbas\506 Jaunimo užimtumas

0

114.

14 Būstas\1400 Bendrieji klausimai

0

212.

21 Valstybinės žemės\2199 Kita

0

141.

16 Gynyba\1602 Aljansai

0

41.

4 Žemės ūkis\404 Rinkodara ir reklama

0

195.

20 Valdžios veikla\2007 Viešieji pirkimai ir rangovai

0

30.

3 Sveikata\333 Psichika

0

173.

18 Užsienio prekyba\1807 Tarifai ir importas

0

50.

5 Darbas\504 Profsąjungos

0

64.

7 Aplinka\700 Bendrieji klausimai

2

210.

21 Valstybinės žemės\2104 Vandens ištekliai

0

71.

7 Aplinka\709 Gyvūnija ir miškai

0

79.

8 Energetika\805 Anglis

0

125.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1500 Bendrieji klausimai

8

15.

2 Pilietinės teisės\206 Balsavimo teisės

0

888.

Nepakankamai tiksliai apibūdinta / Neklasifikuojama

4

40.

4 Žemės ūkis\403 Maisto tikrinimas ir sauga

0

36.

3 Sveikata\399 Kita

0

206.

21 Valstybinės žemės\2100 Bendrieji klausimai

0

164.

17 Technologijos\1708 Orų prognozė

0

130.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1507 Bankrotas

0

115.

14 Būstas\1401 Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

0

20.

3 Sveikata\300 Bendrieji klausimai

5

188.

20 Valdžios veikla\2000 Bendrieji klausimai

6

2.

1 Makroekonomika\101 Palūkanų normos

8

103.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1210 Baudžiamasis ir civilinis kodeksai

0

46.

5 Darbas\500 Bendrieji klausimai

6

22.

3 Sveikata\302 Draudimas

0

83.

8 Energetika\899 Kita

0

65.

7 Aplinka\701 Geriamasis vanduo

0

100.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1206 Nepilnamečių nusikalstamumas

0

165.

17 Technologijos\1709 Kompiuteriai

0

126.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1501 Bankininkystė

0

49.

5 Darbas\503 Išmokos darbuotojams

33

110.

13 Socialinė gerovė\1304 Pagalba neįgaliesiems

0

11.

2 Pilietinės teisės\201 Mažumų diskriminacija

0

122.

14 Būstas\1409 Benamiai

0

33.

3 Sveikata\341 Piktnaudžiavimas tabaku

0

121.

14 Būstas\1408 Pagyvenę

0

107.

13 Socialinė gerovė\1300 Bendrieji klausimai

9

159.

17 Technologijos\1701 Kosmosas

0

43.

4 Žemės ūkis\408 Žuvininkystė ir žvejyba

0

131.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1520 Įmonių valdymas

0

167.

17 Technologijos\1799 Kita

0

137.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1526 Sporto reguliavimas

0

666.

Nenurodė

323

104.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1211 Nusikalstamumo kontrolė

0

170.

18 Užsienio prekyba\1803 Eksportas

0

27.

3 Sveikata\325 Personalas

0

113.

13 Socialinė gerovė\1399 Kita

0

183.

19 Tarptautiniai santykiai\1925 Žmogaus teisės

0

53.

5 Darbas\529 Darbo migrantai ir sezoninis darbas

0

129.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1505 Draudimo reguliavimas

0

99.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1205 Kalėjimai

0

98.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1204 Teismų sistema

0

88.

10 Transportas\1003 Oro

0

6.

1 Makroekonomika\107 Mokesčių kodeksas

5

128.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1504 Vartotojų finansai

0

95.

12 Teisė ir nusikalstamumas\1201 Institucijos

0

5.

1 Makroekonomika\105 Nacionalinis biudžetas

1

38.

4 Žemės ūkis\401 Prekyba

0

177.

19 Tarptautiniai santykiai\1901 Parama užsieniui

0

23.

3 Sveikata\321 Vaistų pramonė

1

179.

19 Tarptautiniai santykiai\1905 Besivystančios šalys

0

185.

19 Tarptautiniai santykiai\1927 Terorizmas

0

14.

2 Pilietinės teisės\205 Neįgaliųjų diskriminacija

0

80.

8 Energetika\806 Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

0

161.

17 Technologijos\1705 Mokslo žinių perdavimas

0

198.

20 Valdžios veikla\2010 Skandalai

1

196.

20 Valdžios veikla\2008 Turto valdymas

0

82.

8 Energetika\898 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

193.

20 Valdžios veikla\2005 Paskyrimai

0

145.

16 Gynyba\1606 Karinė pagalba

0

133.

15 Nacionalinė komercinė veikla\1522 Autorių teisės ir patentai

0

73.

7 Aplinka\798 Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

0

39.

4 Žemės ūkis\402 Subsidijos ūkininkams

1

89.

10 Transportas\1005 Geležinkeliai

0

109.

13 Socialinė gerovė\1303 Parama vyresniems žmonėms

34

144.

16 Gynyba\1605 Branduolinis ginklas

0

205.

20 Valdžios veikla\2099 Kita

0

68.

7 Aplinka\705 Oro tarša

0

160.

17 Technologijos\1704 Komercinis kosmoso naudojimas

0

155.

16 Gynyba\1620 Pretenzijos kariuomenei

0

28.

3 Sveikata\331 Ligų prevencija

58

162.

17 Technologijos\1706 Telekomunikacijos

0

26.

3 Sveikata\324 Medicininė atsakomybė

0

106.

12 Teisė ir nusikalstamumas