Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990 (hdl:21.12137/WVXN4V)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/WVXN4V

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2021-09-25

Version:

17

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Briedienė, Monika; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V17

Study Description

Citation

Title:

Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/WVXN4V

Identification Number:

LiDA_TextualData_0492

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader; Data curation])

Briedienė, Monika (Faculty of Informatics, Vytautas Magnus University, Lithuania [Project Member])

Valentinavičius, Vytautas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data Curation])

Other identifications and acknowledgements:

Krilavičius, Tomas

Software used in Production:

MS Excel

Software used in Production:

LibreOffice Calc

Software used in Production:

MS Word

Software used in Production:

R

Grant Number:

P-MIP-20-373

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Date of Distribution:

2021-09-25

Series Name:

Plenary Sittings of the Seimas

Series Information:

Dataverse collection "Plenary Sittings of the Seimas" contains debates transcripts, minutes and other texts related to the plenary debates of the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament).

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, legislature, meetings, political history, cultural resources

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<p>The transcripts were collected and processed implementing the project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020", which has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement Nr. P-MIP-20-373.</p>

Time Period:

1990-03-10-

Date of Collection:

2020-05-01-

Country:

Lithuania

Unit of Analysis:

Paragraph <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Kind of Data:

Textual data

Notes:

<p> The main language of the data is Lithuanian (lit). </p> <p> Depositor provided keywords: <ul> <li>Lithuanian Parliament <li>The Seimas <li>Corpus of the Seimas debates </ul> </p>

Methodology and Processing

Sources Statement

Data Sources:

Transcripts are automatically downloaded from the <a href="https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&amp;p_k=1&amp;p_a=sale_ses_pos&amp;p_kade_id=1&amp;p_ses_id=1">portal</a> of the Seimas of the Republic of Lithuania and/or <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt">search tools</a> (entries of both lists are compared and a unified list of transcripts is produced (with references to the sources) which is attached to this dataset).

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania = Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (CSV format) = Duomenų failai (CSV formatu).</p> <p> Data files (DOC/DOCX format) = Duomenų failai (DOC/DOCX formatu).</p> <p> Data files (TXT format) = Duomenų failai (TXT formatu).</p> <p> Data files (XLSX format) = Duomenų failai (XLSX formatu).</p> <p> Scripts (19, R format) = Skriptai (19, R formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> Codebook (1, PDF format) = Kodavimo knyga (1, PDF formatu).</p> <p> Seimo sesijų sąrašas (1, XLSX format) = List of sessions of the Seimas (1, XLSX formatu).</p>

Completeness of Study Stored:

The data set will include (after the LMT supported project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020" (agreement Nr. P-MIP-20-373) is implemented) transcripts from March 10, 1990 until the last full regular session of the Seimas of the Republic of Lithuania. The data set is updated after the last regular session of the Seimas of the Republic of Lithuania is terminated. <hr> Duomenų rinkinys apims (įvykdžius LMT remiamą projektą "Lietuvos Seimo politinė darbotvarkė ir jos įrėminimas: 1990-2020 m. Seimo stenogramų analizė", sutarties Nr. P-MIP-20-373) stenogramas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. iki paskutinės pilnos eilinės LR Seimo sesijos. Duomenų rinkinio atnaujinimas vykdomas pasibaigus paskutinei eilinei LR Seimo sesijai.

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Other Study Description Materials

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Codebook_v0.7.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1990_v1.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1991_v1.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1992_v1.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1993_v1.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1994_v2.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1995_v2.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1996_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1997_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1998_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_1999_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2000_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2001_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2002_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2003_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2004_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2005_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2006_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2007_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2008_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2009_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2010_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2011_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2012_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2013_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2014_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2015_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2016_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2017_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2018_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Code_2019_v1.R

Notes:

type/x-r-syntax

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1990_v1.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1991_v1.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1992_v1.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1993_v1.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1994_v2.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1995_v2.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1996_v2.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1997_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1998_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_1999_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2000_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2001_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2002_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2003_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2004_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2005_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2006_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2007_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2008_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2009_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2010_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2011_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2012_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2013_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2014_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2015_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2016_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2017_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2018_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Data_2019_v1.tar.gz

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_LitPolSysData_0492_Other_Documentation_v2.xlsx

Text:

List of the Seimas debates transcripts included in the dataset (version: 2023-05-10) = Seimo debatų stenogramų, įtrauktų į duomenų rinkinį, sąrašas (versija: 2023-05-10)

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Code_2020_v2.R

Text:

R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Code_2021_v2.R

Text:

R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Code_2022_v2.R

Text:

R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Data_2020_v2.tar.gz

Text:

Transcripts of the Seimas debates in original *.doc(x) format, cleaned *.txt format and transformed *.csv and *.xlsx formats = Seimo debatų stenogramos originaliu *.doc(x) formatu, išvalytu *.txt formatu ir transformuotu *.csv bei *.xlsx formatu

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Data_2021_v2.tar.gz

Text:

Transcripts of the Seimas debates in original *.doc(x) format, cleaned *.txt format and transformed *.csv and *.xlsx formats = Seimo debatų stenogramos originaliu *.doc(x) formatu, išvalytu *.txt formatu ir transformuotu *.csv bei *.xlsx formatu

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0492_Data_2022_v2.tar.gz

Text:

Transcripts of the Seimas debates in original *.doc(x) format, cleaned *.txt format and transformed *.csv and *.xlsx formats = Seimo debatų stenogramos originaliu *.doc(x) formatu, išvalytu *.txt formatu ir transformuotu *.csv bei *.xlsx formatu

Notes:

application/gzip