Data of the Project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", November 2022 (unified data set) (hdl:21.12137/KP4JZL)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Data of the Project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", November 2022 (unified data set)

Identification Number:

hdl:21.12137/KP4JZL

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2024-03-01

Version:

1

Bibliographic Citation:

Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė; Vilčinskas, Vidas, 2024, "Data of the Project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", November 2022 (unified data set)", https://hdl.handle.net/21.12137/KP4JZL, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:COFlDWYCmOJ0H9/XYZ/d8w== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Data of the Project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", November 2022 (unified data set)

Identification Number:

hdl:21.12137/KP4JZL

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0549

Authoring Entity:

Telešienė, Audronė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Balžekienė, Aistė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Budžytė, Agnė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Zolubienė, Eimantė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Vilčinskas, Vidas (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2022-11-30

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

S-MIP-22-26

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Balžekienė, Aistė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-01-18

Date of Distribution:

2024-03-01

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/KP4JZL

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, social problems, environmental conservation, environmental change, environmental quality, environmental degradation, energy consumption, consumer behaviour, information needs, information sources, information use

Topic Classification:

Environment and conservation, Energy and natural resources, Consumption and consumer behaviour, Media

Abstract:

Dataset contains all survey data collected in the research project "<b>Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication</b>", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology. This research was funded by the Research Council of Lithuania (RCL) as part of the competitive program "Researcher Groups projects" (S-MIP-22-26). Project leader – prof. dr. Audronė Telešienė. <br><br> The aim of the project was to create and test targeted communication tools that can effectively change the climate change attitudes and behavior of the Lithuanian population on the basis of environmental behavior profiling and audience segmentation.

Time Period:

2022-11-04-2022-11-30

Date of Collection:

2022-11-04-2022-11-30

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href=" https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank"> Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Probability" target="_blank">Probability</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFacePAPI" target="_blank">Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Research Group – Civil Society and Sustainability, Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania = Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <p>Showcards (1, PDF format) = Kortelės (1, PDF formatu)</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (4, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (4, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f3375

File: LiDA_SurveyData_0549_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1200

 • No. of variables per record: 165

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:COFlDWYCmOJ0H9/XYZ/d8w==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris (LiDA)
 • v1 - Q1a|Lietuvai pati svarbiausia problema
 • v2 - Q1b|Lietuvai antra pagal svarbą problema
 • v3 - Q2a|Teiginys: privatus verslas – geriausias būdas spręsti LR ekonomines problemas
 • v4 - Q2b|Teiginys: sumažinti pajamų skirtumus tarp žmonių yra valdžios atsakomybė
 • v5 - Q2c|Teiginys: LR turėtų riboti užsienietiškų produktų importą – apsaugoti ekonomiką
 • v6 - Q2d|Teiginys: LR turėtų riboti imigraciją siekdami apsaugoti šalies gyvenimo būdą
 • v7 - Q2e|Teiginys: tarptautinės organizacijos perima per daug galių iš LR valdžios
 • v8 - Q3a|Didžiausias Lietuvos prioritetas
 • v9 - Q3b|Antras pagal svarbąLietuvos prioritetas
 • v10 - Q4|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam
 • v11 - Q5a|Pasitikėjimas: universitetų ir kiti mokslinių tyrimų centrai
 • v12 - Q5b|Pasitikėjimas: žiniasklaida
 • v13 - Q5c|Pasitikėjimas: verslas ir pramonė
 • v14 - Q5d|Pasitikėjimas: Seimas
 • v15 - Q6|Apskritai, kiek rūpi aplinkosauginės problemos
 • v16 - Q7a|Pati svarbiausia aplinkosauginė problema Lietuvai kaip šaliai
 • v17 - Q8|Pasaulio klimatas nesikeičia ar keičiasi
 • v18 - Q9a|Kiek blogas ar geras bus klimato kaitos poveikis visam pasauliui
 • v19 - Q9b|Kiek blogas ar geras bus klimato kaitos poveikis Lietuvai
 • v20 - Q10a|Teiginys: mokslas išspręs aplinkosaugines problemas mažai keisdamas gyvenimą
 • v21 - Q10b|Teiginys: per daug jaudinamės dėl aplinkos, per mažai dėl kainų, darbo vietų
 • v22 - Q10c|Teiginys: beveik viskas, ką darome šiuolaikiniame gyvenime, kenkia aplinka
 • v23 - Q10d|Teiginys: žmonės per daug jaudinasi dėl pažangos daromos žalos aplinkai
 • v24 - Q10e|Teiginys: kad apsaugotų aplinką Lietuvai reikia ekonominio augimo
 • v25 - Q10f|Teiginys: ekonominis augimas visada kenkia aplinkai
 • v26 - Q11a|Ar noriai mokėtų daug aukštesnes kainas, jei tai padėtų saugoti aplinką
 • v27 - Q11b|Ar noriai mokėtų didesnius mokesčius, jei tai padėtų saugoti aplinką
 • v28 - Q11c|Ar susitaikytų su žemesniu gyvenimo lygiu, jei tai padėtų saugoti aplinką
 • v29 - Q11d|Ar pritartų saugomų gamtos teritorijų dydžio mažinimui dėl ekonominės plėtros
 • v30 - Q12a|Teiginys: tokiems kaip aš yra sudėtinga daug nuveikti aplinkosaugos naudai
 • v31 - Q12b|Teiginys: elgiuosi kaip geriau aplinkai, net jei kainuoja daugiau pinigų/laiko
 • v32 - Q12c|Teiginys: gyvenime yra svarbesnių dalykų nei aplinkos apsauga
 • v33 - Q12d|Teiginys: nėra prasmės stengtis dėl aplinkosaugos, jei kiti nedaro to paties
 • v34 - Q12e|Teiginys: daugelis teiginių apie aplinkosaugines grėsmes yra perdėti
 • v35 - Q12f|Teiginys: sunku suprasti, ar gyvenimo būdas yra naudingas/žalingas aplinkai
 • v36 - Q12g|Teiginys: aplinkosauginės problemos tiesiogiai veikia kasdieninį gyvenimą
 • v37 - Q13a|(Ne)pavojinga aplinkai: automobilių keliama oro tarša
 • v38 - Q13b|(Ne)pavojinga aplinkai: pramonės skleidžiama oro tarša
 • v39 - Q13c|(Ne)pavojinga aplinkai: pesticidai ir chemikalai, naudojami žemės ūkyje
 • v40 - Q13d|(Ne)pavojinga aplinkai: upių, ežerų ir upelių tarša
 • v41 - Q13e|(Ne)pavojinga aplinkai: dėl klimato kaitos kylanti pasaulinė temperatūra
 • v42 - Q13f|(Ne)pavojinga aplinkai: javų genų modifikavimas
 • v43 - Q13g|(Ne)pavojinga aplinkai: atominės elektrinės
 • v44 - Q14a|Kuris būdas labiausiai paskatintų verslą ir pramonę Lietuvoje saugoti aplinką
 • v45 - Q14b|Kuris būdas labiausiai paskatintų žmones/šeimas Lietuvoje saugoti aplinką
 • v46 - Q15|Kiek patinka būti gamtoje
 • v47 - Q16|Kaip dažnai per 12 mėn. užsiėmė, kokia nors laisvalaikio veikla gamtoje
 • v48 - Q17a|Kiek kelionių lėktuvu turėjo per pastaruosius 12 mėnesių
 • v49 - Q17b|Kiek valandų įprastą savaitę praleidžia automobilyje/motorinėje priemonėje
 • v50 - Q17c|Kiek dienų įprastą savaitę valgo jautieną, avieną
 • v51 - Q18|Kiek kambarių yra namuose (bute ar name)
 • v52 - Q19a|Ar dažnai stengiasi rūšiuoti stiklą, skardines, plastiką, laikraščius
 • v53 - Q19b|Ar dažnai vengia pirkti tam tikrus produktus dėl aplinkosauginių priežasčių
 • v54 - Q20|Ar yra narys kokios nors grupės, kurios tikslas yra aplinkos apsauga
 • v55 - Q21a|Ar per 5 metus: pasirašė peticiją dėl aplinkosauginių problemų
 • v56 - Q21b|Ar per 5 metus: skyrė pinigų aplinkosauginei grupei
 • v57 - Q21c|Ar per 5 metus: dalyvavo demonstracijoje dėl aplinkosauginių problemų
 • v58 - Q22a|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: oro tarša
 • v59 - Q22b|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: vandens tarša
 • v60 - Q22c|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: ekstremalūs orų reiškiniai
 • S1 - S1|Kiek klimato kaitos problema yra svarbi asmeniškai
 • S2 - S2|Kiek yra susirūpinęs dėl klimato kaitos
 • S3 - S3|Kiek klimato kaita pakenks asmeniškai
 • S4 - S4|Kiek klimato kaita pakenks ateities žmonių kartoms
 • E1 - E1|Ar dažnai kasdieniniame gyvenime imasi priemonių mažinti energijos vartojimą
 • E2a - E2a|Teiginys: ateityje ketinu imtis priemonių mažinti energijos vartojimą
 • E2b - E2b|Teiginys: naudojant mažiau energijos, sumažės namų ūkio poveikis aplinkai
 • E2c - E2c|Teiginys: svarbūs žmonės mano, kad turėčiau imtis priemonių mažinimui
 • E2d - E2d|Teiginys: nuo manęs priklauso, ar imsiuosi energijos vartojimo mažinimo
 • H1 - H1|Atsakymas, kuris geriausiai atspindi dėvimus drabužius
 • H2 - H2|Atsakymas, kuris geriausiai atspindi elektroninių prekių įsigijimo įpročius
 • H3 - H3|Atsakymas, kuris geriausiai apibūdina pomėgius ir laisvalaikio veiklas
 • H4 - H4|Kokią naudoja namų šildymo sistemą
 • H5 - H5|Kokiu kuru varomą automobilį vairuoja dažniausiai
 • IN1_1 - IN1.1|Informacija apie klimato kaitą: interneto naujienų portaluose
 • IN1_2 - IN1.2|Informacija apie klimato kaitą: laikraščiuose
 • IN1_3 - IN1.3|Informacija apie klimato kaitą: per radiją
 • IN1_4 - IN1.4|Informacija apie klimato kaitą: per televiziją
 • IN1_5 - IN1.5|Informacija apie klimato kaitą: renginiuose
 • IN1_6 - IN1.6|Informacija apie klimato kaitą: socialiniuose tinkluose
 • IN1_7 - IN1.7|Informacija apie klimato kaitą: žurnaluose
 • IN1_8 - IN1.8|Informacija apie klimato kaitą: iš knygų
 • IN1_9 - IN1.9|Informacija apie klimato kaitą: darbovietėje
 • IN1_10 - IN1.10|Informacija apie klimato kaitą: švietimo įstaigose
 • IN1_11 - IN1.11|Informacija apie klimato kaitą: iš šeimos ir draugų
 • IN1_12 - IN1.12|Informacija apie klimato kaitą: kita
 • IN1_13 - IN1.13|Informacija apie klimato kaitą: nėra atsakymo
 • IN2_1 - IN2.1|Daugiau informacijos: apie klimato kaitos priežastis
 • IN2_2 - IN2.2|Daugiau informacijos: kokia ekologinė situacija bendruomenėje/mieste/LR
 • IN2_3 - IN2.3|Daugiau informacijos: apie tai, koks klimato kaitos poveikis sveikatai
 • IN2_4 - IN2.4|Daugiau informacijos: apie žmogaus veiklos poveikį klimato kaitai
 • IN2_5 - IN2.5|Daugiau informacijos: kaip prisidėti prie klimato kaitos mažinimo
 • IN2_6 - IN2.6|Daugiau informacijos: apie tai, kas jau yra daroma dėl klimato kaitos
 • IN2_7 - IN2.7|Daugiau informacijos: jokios
 • IN3_1 - IN3.1|Patrauklausias būdas gauti informaciją: reklamos
 • IN3_2 - IN3.2|Patrauklausias būdas gauti informaciją: straipsniai spaudoje
 • IN3_3 - IN3.3|Patrauklausias būdas gauti informaciją: mokymai
 • IN3_4 - IN3.4|Patrauklausias būdas gauti informaciją: spektakliai, kinas
 • IN3_5 - IN3.5|Patrauklausias būdas gauti informaciją: kultūros ir meno renginiai
 • IN3_6 - IN3.6|Patrauklausias būdas gauti informaciją: vieši pristatymai ir kalbos
 • IN3_7 - IN3.7|Patrauklausias būdas gauti informaciją: statistika ir duomenys
 • IN3_8 - IN3.8|Patrauklausias būdas gauti informaciją: komiksai
 • IN3_9 - IN3.9|Patrauklausias būdas gauti informaciją: trumpi video
 • IN3_10 - IN3.10|Patrauklausias būdas gauti informaciją: skrajutės
 • IN3_11 - IN3.11|Patrauklausias būdas gauti informaciją: tinklalaidės
 • IN3_12 - IN3.12|Patrauklausias būdas gauti informaciją: specializuotos televizijos laidos
 • IN3_13 - IN3.13|Patrauklausias būdas gauti informaciją: kita
 • IN3_14 - IN3.13|Patrauklausias būdas gauti informaciją: nėra atsakymo
 • SEX - SD1|Respondento lytis
 • BIRTH - SD2|Respondento gimimo metai
 • AGE - SD2|Respondento amžius
 • AGE_r1 - SD2r|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • AGE_r2 - SD2r|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • EDUCYRS - SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo
 • SD4 - SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (Lietuva)
 • WORK - SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • WRKHRS - SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę
 • EMPREL - SD7|Respondento darbinis statusas
 • WRKSUP - SD8|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • NSUP - SD9|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas
 • TYPORG1 - SD10|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje
 • TYPORG2 - SD11|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje
 • ISCO08 - SD12a-c|Respondento profesija (ISCO08)
 • MAINSTAT - SD13|Respondento pagrindinis užsiėmimas
 • PARTLIV - SD14|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį
 • SPWORK - SD15|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo
 • SPWRKHRS - SD16|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę
 • SPEMPREL - SD17|Partnerio darbinis statusas
 • SPWRKSUP - SD18|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • SPISCO08 - SD19a-c|Partnerio profesija (ISCO08)
 • SPMAINST - SD20|Partnerio pagrindinis užsiėmimas
 • UNION - SD21|Ar yra ar buvo anksčiau profesinės sąjungos ar kitos panašios org. narys
 • LT_RELIG - SD22|Ar priskiria save kuriai nors religijai
 • RELIGGRP - SD22r|Ar priskiria save kuriai nors religijai
 • ATTEND - SD23|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • TOPBOT - SD24|Respondento padėtis visuomenėje
 • VOTE_LE - SD25|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose, vykusiuose 2020 m. spalio mėn.
 • LT_PRTY - SD26|Už kurią partiją balsavo 2020 m. Seimo rinkimuose
 • PARTY_LR - SD26r|Už kurią partiją balsavo 2020 m. Seimo rinkimuose
 • LT_ETHN1 - SD27a|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: pirmas atsakymas
 • LT_ETHN2 - SD27b|Kuriai ar kurioms grupėms save priskiria: antras atsakymas
 • HOMPOP - SD31|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): kiek tai sudaro žmonių iš viso
 • HHADULT - SD28|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): suaugusiųjų (18 m. ir vyres.)
 • HHCHILDR - SD29|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų nuo 7 iki 17 metų
 • HHTODD - SD30|Kiek žmonių nuolatos gyvena namuose (n. ū.): vaikų iki 6 metų
 • LT_RINC - SD32|Respondento vidutinės mėnesio pajamos, atskaičius mokesčius
 • LT_RINC_r - SD32r|Pajamų grupės: respondento vidutinės mėnesio pajamos (LiDA)
 • LT_INC - SD33|Visų namuose gyvenančių vidutinės mėn. pajamos, atskaičius mokesčius
 • LT_INC_r - SD33r|Pajamų grupės: visų vidutinės mėn. pajamos, atskaičius mokesčius (LiDA)
 • MARITAL - SD34|Oficiali šeimyninė padėtis
 • F_BORN - SD35|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • M_BORN - SD36|Kurioje šalyje gimė motina
 • URBRURAL - SD40|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • LT_REG - Regionas (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)
 • CASEID - Respondento identifikacinis numeris (GESIS)
 • SUBSCASE - Atvejo pakeitimo imtyje žyma
 • DATEYR - Interviu data: metai
 • DATEMO - Interviu data: mėnuo
 • DATEDY - Interviu data: diena
 • INTLANG - Interviu kalba
 • MODE - Duomenų rinkimo būdas
 • PARTIALS - Žymos kintamasis, nurodantis iš dalies atliktus interviu

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f3375 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:EDuf13I4BYSqU4Ij/vE23g==

Versija (LiDA)

f3375 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:R9unTTKOSBIBZFfTueo3Lg==

Respondento identifikacinis numeris (LiDA)

f3375 Location:

Summary Statistics: Max. 1200.0; Valid 1200.0; Mean 600.5; StDev 346.5544690232691; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zeKlD28qAqQmj6WJlIPZwg==

Q1a|Lietuvai pati svarbiausia problema

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Imigracija

91

7.

Terorizmas

0

9.

Nė viena iš jų

16

1.

Sveikatos apsauga

403

4.

Aplinkosauga

47

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

15

8.

Skurdas

175

3.

Nusikalstamumas

43

2.

Švietimas

117

-9.

Nėra atsakymo

0

6.

Ekonomika

293

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 3.8258333333333323; Valid 1200.0; Min. -8.0; StDev 2.9907557275835663

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N6ZSE4aLwSc3afMNjYWB/A==

Q1b|Lietuvai antra pagal svarbą problema

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Skurdas

221

3.

Nusikalstamumas

74

7.

Terorizmas

13

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

33

6.

Ekonomika

237

2.

Švietimas

120

4.

Aplinkosauga

84

5.

Imigracija

129

1.

Sveikatos apsauga

269

9.

Nė viena iš jų

20

Summary Statistics: Min. -8.0; Mean 4.090833333333333; Max. 9.0; Valid 1200.0; StDev 3.286068752388897;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hwwXoIlXnomyTmmjUp8OWg==

Q2a|Teiginys: privatus verslas – geriausias būdas spręsti LR ekonomines problemas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

61

4.

Nepritariu

219

2.

Pritariu

327

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

99

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

401

1.

Labai pritariu

93

Summary Statistics: Mean 1.9491666666666645; Max. 5.0; StDev 3.139234774276827; Min. -8.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2ghzdMFWAks3gZoTZVSeXg==

Q2b|Teiginys: sumažinti pajamų skirtumus tarp žmonių yra valdžios atsakomybė

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

27

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

151

1.

Labai pritariu

407

5.

Labai nepritariu

13

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

538

4.

Nepritariu

64

Summary Statistics: StDev 1.7142874973513538; Mean 1.7008333333333332; Valid 1200.0; Min. -8.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XG3NlvCu0hfcYyO2wLu6/g==

Q2c|Teiginys: LR turėtų riboti užsienietiškų produktų importą – apsaugoti ekonomiką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

54

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

102

4.

Nepritariu

317

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

332

1.

Labai pritariu

92

2.

Pritariu

303

Summary Statistics: StDev 2.5290087900412126; Min. -8.0; Valid 1200.0; Max. 5.0; Mean 2.5333333333333345

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2/QEQoHG34BL6rKZ1pWSBg==

Q2d|Teiginys: LR turėtų riboti imigraciją siekdami apsaugoti šalies gyvenimo būdą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

62

2.

Pritariu

457

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

179

5.

Labai nepritariu

46

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

293

1.

Labai pritariu

163

Summary Statistics: StDev 2.5482778040221703; Max. 5.0; Min. -8.0; Mean 2.005; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:egooU0Jxj2uAyPmah+np+w==

Q2e|Teiginys: tarptautinės organizacijos perima per daug galių iš LR valdžios

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

354

1.

Labai pritariu

155

5.

Labai nepritariu

20

2.

Pritariu

366

4.

Nepritariu

133

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

172

Summary Statistics: Mean 1.0041666666666675; Valid 1200.0; Max. 5.0; Min. -8.0; StDev 3.7909266998002527;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t6SKnFPFnMwzKBeucn0lKQ==

Q3a|Didžiausias Lietuvos prioritetas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kovoti su kainų kilimu

524

4.

Ginti žodžio laisvę

83

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

11

2.

Labiau atsižvelgti į žmonių nuomonę priimant valdžios sprendimus

409

1.

Palaikyti tvarką šalyje

173

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. -8.0; Mean 2.3391666666666664; StDev 1.2886102601476075; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0S9GgnA3RMOziJV2aPcDHA==

Q3b|Antras pagal svarbąLietuvos prioritetas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Labiau atsižvelgti į žmonių nuomonę priimant valdžios sprendimus

392

1.

Palaikyti tvarką šalyje

195

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

48

4.

Ginti žodžio laisvę

145

3.

Kovoti su kainų kilimu

420

Summary Statistics: Min. -8.0; Valid 1200.0; StDev 2.235877589684229; Max. 4.0; Mean 2.0291666666666655

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:18H5xdtRnyi3O0qWq4f3EA==

Q4|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

442

5.

5 Dauguma žmonių galima pasitikėti

62

1.

1 Su žmonėmis reikia būti labai atsargiam/-iai

175

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

2

274

4.

4

237

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

10

Summary Statistics: StDev 1.4592202513696226; Min. -8.0; Max. 5.0; Mean 2.689166666666667; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Uq3opPsA5UwKylt3fMDaw==

Q5a|Pasitikėjimas: universitetų ir kiti mokslinių tyrimų centrai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

247

6.

6

117

1.

1

7

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

59

10.

10 Visiškai pasitikiu

82

3.

3

43

9.

9

170

4.

4

41

0.

0 Visiškai nepasitikiu

8

7.

7

214

2.

2

14

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

5

198

Summary Statistics: StDev 3.7675745164499554; Valid 1200.0; Min. -8.0; Mean 6.1433333333333335; Max. 10.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:la2qy7vP6Xme6mAoyHOCxQ==

Q5b|Pasitikėjimas: žiniasklaida

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

100

9.

9

27

2.

2

107

-9.

Nėra atsakymo

0

8.

8

98

6.

6

159

7.

7

113

0.

0 Visiškai nepasitikiu

78

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

15

1.

1

72

5.

5

269

3.

3

156

10.

10 Visiškai pasitikiu

6

Summary Statistics: Min. -8.0; Valid 1200.0; Mean 4.342499999999999; Max. 10.0; StDev 2.7214638930977046

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5ngh/XLmGZiKTu7f7Amelw==

Q5c|Pasitikėjimas: verslas ir pramonė

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

288

-9.

Nėra atsakymo

0

8.

8

138

2.

2

49

10.

10 Visiškai pasitikiu

7

4.

4

110

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

44

3.

3

97

0.

0 Visiškai nepasitikiu

15

9.

9

47

6.

6

180

1.

1

23

7.

7

202

Summary Statistics: Mean 5.025833333333334; Valid 1200.0; Max. 10.0; Min. -8.0; StDev 3.1995359294787695;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yuc/eQwToroGHzuf5g0cww==

Q5d|Pasitikėjimas: Seimas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

170

4.

4

103

3.

3

137

1.

1

171

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

14

-9.

Nėra atsakymo

0

7.

7

70

9.

9

8

0.

0 Visiškai nepasitikiu

182

8.

8

39

2.

2

212

6.

6

91

10.

10 Visiškai pasitikiu

3

Summary Statistics: StDev 2.640540104480411; Mean 3.005000000000001; Valid 1200.0; Max. 10.0; Min. -8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LbRR7REBE94lFfhSkenuPg==

Q6|Apskritai, kiek rūpi aplinkosauginės problemos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

4

424

3.

3

312

2.

2

102

5.

5 Labai rūpi

328

1.

1 Visiškai nerūpi

22

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

12

Summary Statistics: StDev 1.5395797512300429; Min. -8.0; Mean 3.6683333333333334; Valid 1200.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BGRrC7poaArN94z0EENaQw==

Q7a|Pati svarbiausia aplinkosauginė problema Lietuvai kaip šaliai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

67

7.

Klimato kaita

241

3.

Vandens stygius

16

9.

Gamtinių išteklių eikvojimas

94

8.

Genetiškai modifikuoti maisto produktai

144

6.

Buitinių atliekų šalinimas

162

4.

Vandens tarša

61

2.

Chemikalai ir pesticidai

146

10.

Nė viena iš jų

30

1.

Oro tarša

190

5.

Branduolinės atliekos

49

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 4.106248078634758; Mean 4.533333333333334; Min. -8.0; Valid 1200.0; Max. 10.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xpobV5ILFKxRoNKgXqCe7Q==

Q8|Pasaulio klimatas nesikeičia ar keičiasi

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pasaulio klimatas keičiasi daugiausiai dėl natūralių procesų

98

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

64

1.

Pasaulio klimatas nesikeičia

17

4.

Pasaulio klimatas keičiasi daugiausiai dėl žmonių veiklos

516

3.

Pasaulio klimatas keičiasi maždaug vienodai tiek dėl natūralių procesų, tiek dėl žmonių veiklos

505

Summary Statistics: Mean 2.7333333333333325; Valid 1200.0; Max. 4.0; StDev 2.637489813437304; Min. -8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eI7Sagp1y2no52M9Wd034w==

Q9a|Kiek blogas ar geras bus klimato kaitos poveikis visam pasauliui

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

46

8.

8

38

1.

1

83

9.

9

8

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

53

10.

10 Ypatingai geras

8

2.

2

191

0.

0 Ypatingai blogas

90

5.

5

213

3.

3

227

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

4

170

6.

6

56

-4.

Neatsakinėta (v17 = 1)

17

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 3.2242684450644292; Min. -8.0; Max. 10.0; Mean 2.9275

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wcrXOZzKYORE/b2DimZRQw==

Q9b|Kiek blogas ar geras bus klimato kaitos poveikis Lietuvai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

106

7.

7

74

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

1

46

2.

2

117

10.

10 Ypatingai geras

5

3.

3

179

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

64

5.

5

280

8.

8

59

4.

4

182

0.

0 Ypatingai blogas

57

9.

9

14

-4.

Neatsakinėta (v17 = 1)

17

Summary Statistics: Min. -8.0; Valid 1200.0; StDev 3.5118164049465412; Max. 10.0; Mean 3.4725000000000024

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wFlYK3p2XqJCJXbNWnntww==

Q10a|Teiginys: mokslas išspręs aplinkosaugines problemas mažai keisdamas gyvenimą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

104

2.

Pritariu

234

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

371

5.

Labai nepritariu

89

1.

Labai pritariu

27

4.

Nepritariu

375

Summary Statistics: Mean 2.2675; Max. 5.0; Min. -8.0; StDev 3.294437966927215; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vhYCtaspHiPYEiGHzQRL2w==

Q10b|Teiginys: per daug jaudinamės dėl aplinkos, per mažai dėl kainų, darbo vietų

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

63

2.

Pritariu

339

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

40

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

80

4.

Nepritariu

345

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

333

Summary Statistics: Mean 2.6100000000000003; Valid 1200.0; StDev 2.2208129161053307; Max. 5.0; Min. -8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4M5+RQemrmmXk8JUyK/RaA==

Q10c|Teiginys: beveik viskas, ką darome šiuolaikiniame gyvenime, kenkia aplinka

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

38

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

306

5.

Labai nepritariu

20

1.

Labai pritariu

97

2.

Pritariu

468

4.

Nepritariu

271

Summary Statistics: Mean 2.359166666666667; Valid 1200.0; Min. -8.0; StDev 2.104881170717561; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QGfkxubddsGrvIkO5oq3fQ==

Q10d|Teiginys: žmonės per daug jaudinasi dėl pažangos daromos žalos aplinkai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

50

1.

Labai pritariu

32

5.

Labai nepritariu

89

4.

Nepritariu

419

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

373

2.

Pritariu

237

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 1200.0; Min. -8.0; StDev 2.439635985553428; Max. 5.0; Mean 2.788333333333333;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XHiCdNZy0ZzZtj4zbnWPig==

Q10e|Teiginys: kad apsaugotų aplinką Lietuvai reikia ekonominio augimo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

356

4.

Nepritariu

170

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

102

1.

Labai pritariu

76

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

28

2.

Pritariu

468

Summary Statistics: Mean 1.7366666666666672; Min. -8.0; StDev 3.09439842946179; Valid 1200.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lB7XorN+f+FO/Z2lXVgjig==

Q10f|Teiginys: ekonominis augimas visada kenkia aplinkai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

312

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

388

1.

Labai pritariu

66

5.

Labai nepritariu

32

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

103

4.

Nepritariu

299

Summary Statistics: StDev 3.194793077477075; Min. -8.0; Max. 5.0; Valid 1200.0; Mean 1.988333333333335;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iYIiT4Y169y22iapSx32aA==

Q11a|Ar noriai mokėtų daug aukštesnes kainas, jei tai padėtų saugoti aplinką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai noriai

11

4.

Gana nenoriai

328

3.

Nei noriai, nei nenoriai

360

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

76

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nenoriai

290

2.

Gana noriai

135

Summary Statistics: Min. -8.0; Mean 2.929166666666667; StDev 3.0091574395449494; Max. 5.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BrIWrBfT3rjMhoRET66IDg==

Q11b|Ar noriai mokėtų didesnius mokesčius, jei tai padėtų saugoti aplinką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Gana nenoriai

331

1.

Labai noriai

11

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

83

3.

Nei noriai, nei nenoriai

310

2.

Gana noriai

129

5.

Labai nenoriai

336

Summary Statistics: Mean 2.9491666666666654; Valid 1200.0; Max. 5.0; Min. -8.0; StDev 3.1487846877375176

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+3KqLbyLC8aBMkRZSpfopQ==

Q11c|Ar susitaikytų su žemesniu gyvenimo lygiu, jei tai padėtų saugoti aplinką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

64

2.

Gana noriai

115

4.

Gana nenoriai

328

3.

Nei noriai, nei nenoriai

354

1.

Labai noriai

18

5.

Labai nenoriai

321

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 2.8195639597269775; Min. -8.0; Valid 1200.0; Mean 3.095833333333334; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KaleLXH9Y4Cy6z1Y0/rCbw==

Q11d|Ar pritartų saugomų gamtos teritorijų dydžio mažinimui dėl ekonominės plėtros

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

116

4.

Gana nenoriai

293

5.

Labai nenoriai

434

2.

Gana noriai

81

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei noriai, nei nenoriai

255

1.

Labai noriai

21

Summary Statistics: StDev 3.6738142733383663; Mean 2.8016666666666663; Min. -8.0; Valid 1200.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z3yHEjnfMutLtIE8ik2W5g==

Q12a|Teiginys: tokiems kaip aš yra sudėtinga daug nuveikti aplinkosaugos naudai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

103

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

287

4.

Nepritariu

255

5.

Labai nepritariu

37

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

38

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

480

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 1200.0; Min. -8.0; StDev 2.1207264178432683; Mean 2.3541666666666665

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oauGxioN0WkF2eyS3RndFA==

Q12b|Teiginys: elgiuosi kaip geriau aplinkai, net jei kainuoja daugiau pinigų/laiko

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

426

4.

Nepritariu

182

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

54

2.

Pritariu

453

1.

Labai pritariu

47

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

38

Summary Statistics: Mean 2.264166666666666; StDev 2.3918228723645414; Min. -8.0; Max. 5.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nkmXdvGo05hW+Ku8ifOrPA==

Q12c|Teiginys: gyvenime yra svarbesnių dalykų nei aplinkos apsauga

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

398

5.

Labai nepritariu

32

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

446

1.

Labai pritariu

90

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

27

4.

Nepritariu

207

Summary Statistics: Mean 2.4966666666666657; Max. 5.0; Min. -8.0; Valid 1200.0; StDev 1.8392411194480138;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DNBiIRgTzvURU2mZXt3MTg==

Q12d|Teiginys: nėra prasmės stengtis dėl aplinkosaugos, jei kiti nedaro to paties

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

178

1.

Labai pritariu

43

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

296

4.

Nepritariu

527

5.

Labai nepritariu

121

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

35

Summary Statistics: Mean 3.1; Min. -8.0; Valid 1200.0; StDev 2.158058003225998; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A395zqRbb7SZLhMJ50j0rg==

Q12e|Teiginys: daugelis teiginių apie aplinkosaugines grėsmes yra perdėti

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

336

4.

Nepritariu

399

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

113

2.

Pritariu

226

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

67

5.

Labai nepritariu

59

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 5.0; Min. -8.0; Mean 2.095000000000001; StDev 3.3949344102218193;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xWYmj9kovkkTlpPQnRCLVg==

Q12f|Teiginys: sunku suprasti, ar gyvenimo būdas yra naudingas/žalingas aplinkai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

66

2.

Pritariu

220

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

98

4.

Nepritariu

441

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

355

1.

Labai pritariu

20

Summary Statistics: Mean 2.709166666666667; Max. 5.0; Valid 1200.0; StDev 2.7424168198690344; Min. -8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WhCwGJzlRQoXop288HQjnw==

Q12g|Teiginys: aplinkosauginės problemos tiesiogiai veikia kasdieninį gyvenimą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

69

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

423

1.

Labai pritariu

28

2.

Pritariu

383

4.

Nepritariu

259

5.

Labai nepritariu

38

Summary Statistics: Min. -8.0; Max. 5.0; StDev 2.6835238752828743; Mean 2.280833333333333; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uZk/voZNUO1Y0hj4OIWGkQ==

Q13a|(Ne)pavojinga aplinkai: automobilių keliama oro tarša

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

128

3.

Šiek tiek pavojinga

493

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

4

4.

Nelabai pavojinga

76

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Labai pavojinga

486

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

13

Summary Statistics: Min. -8.0; StDev 1.3323249070884884; Valid 1200.0; Mean 2.3325; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f8KdR80M7LFtlMx1P4BOhA==

Q13b|(Ne)pavojinga aplinkai: pramonės skleidžiama oro tarša

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

1

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

13

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

363

3.

Šiek tiek pavojinga

196

4.

Nelabai pavojinga

28

2.

Labai pavojinga

599

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 1.2696484664054677; Min. -8.0; Max. 5.0; Mean 1.8016666666666663;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a5WUmwNU4XlbtAclILKosA==

Q13c|(Ne)pavojinga aplinkai: pesticidai ir chemikalai, naudojami žemės ūkyje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nelabai pavojinga

30

2.

Labai pavojinga

541

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

3

3.

Šiek tiek pavojinga

231

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

16

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

379

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.387841630932485; Mean 1.8008333333333344; Max. 5.0; Valid 1200.0; Min. -8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ocq/fvrq2+Zt5DIAJh3V+A==

Q13d|(Ne)pavojinga aplinkai: upių, ežerų ir upelių tarša

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Labai pavojinga

549

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

19

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

16

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Šiek tiek pavojinga

355

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

185

4.

Nelabai pavojinga

76

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.150000000000001; Min. -8.0; StDev 1.5447184627867996; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GJPzKbziFTVfBsdies/aSg==

Q13e|(Ne)pavojinga aplinkai: dėl klimato kaitos kylanti pasaulinė temperatūra

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Labai pavojinga

491

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

40

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

11

4.

Nelabai pavojinga

88

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

270

3.

Šiek tiek pavojinga

300

Summary Statistics: Valid 1200.0; Mean 1.865833333333333; Max. 5.0; StDev 2.041969802123157; Min. -8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ajpJzmc+KHuhhUFBoDORnQ==

Q13f|(Ne)pavojinga aplinkai: javų genų modifikavimas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

208

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

154

3.

Šiek tiek pavojinga

304

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

14

2.

Labai pavojinga

457

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nelabai pavojinga

63

Summary Statistics: Mean 0.936666666666666; Valid 1200.0; Min. -8.0; Max. 5.0; StDev 3.529121865257502

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ddIGYXXT0lOKq8sVWDKoYg==

Q13g|(Ne)pavojinga aplinkai: atominės elektrinės

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Ypatingai pavojinga aplinkai

317

4.

Nelabai pavojinga

101

2.

Labai pavojinga

419

5.

Visiškai nepavojinga aplinkai

38

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

79

3.

Šiek tiek pavojinga

246

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 5.0; Mean 1.5458333333333325; Min. -8.0; StDev 2.7338851009768694;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b2SDipo13WYGIWPom4TFzQ==

Q14a|Kuris būdas labiausiai paskatintų verslą ir pramonę Lietuvoje saugoti aplinką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

103

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Mokesčių sistema, kuri skatintų verslą, saugantį aplinką

537

1.

Didelės baudos verslui, kenkiančiam aplinkai

315

3.

Didesnis verslo informavimas ir švietimas apie aplinkos apsaugos naudą

245

Summary Statistics: Mean 1.0833333333333346; Max. 3.0; StDev 2.8664558889608434; Valid 1200.0; Min. -8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J19DZSSR2Y7zgHZpWTgDag==

Q14b|Kuris būdas labiausiai paskatintų žmones/šeimas Lietuvoje saugoti aplinką

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

71

1.

Didelės baudos žmonėms, kurie niokoja aplinką

233

3.

Daugiau informacijos ir švietimo žmonėms apie aplinkos apsaugos naudą

532

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Mokesčių sistema, kuri skatintų asmenis, saugančius aplinką

364

Summary Statistics: Min. -8.0; StDev 2.538154632953621; Max. 3.0; Valid 1200.0; Mean 1.6575000000000004

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VYeEtYBkfRs580lTmuxwdw==

Q15|Kiek patinka būti gamtoje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nė kiek

1

5.

Labai stipriai

318

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Labai

542

3.

Vidutiniškai

273

2.

Šiek tiek

53

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

13

Summary Statistics: Min. -8.0; Max. 5.0; Mean 3.816666666666667; Valid 1200.0; StDev 1.4848881999534094

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iOuO/281L9OKVuwqNvokEA==

Q16|Kaip dažnai per 12 mėn. užsiėmė, kokia nors laisvalaikio veikla gamtoje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kasdien

367

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

18

2.

Kelis kartus per savaitę

372

5.

Niekada

17

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Kelis kartus per mėnesį

318

4.

Kelis kartus per metus

108

Summary Statistics: StDev 1.5998323167622868; Valid 1200.0; Max. 5.0; Min. -8.0; Mean 2.031666666666667;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8+kFPj0l2rZQrMDeT7Rugw==

Q17a|Kiek kelionių lėktuvu turėjo per pastaruosius 12 mėnesių

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau

19

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.7073774083895252; Valid 1200.0; Max. 20.0; Min. -8.0; Mean 0.47499999999999915

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mk5BV+di619UBd6smUF6CQ==

Q17b|Kiek valandų įprastą savaitę praleidžia automobilyje/motorinėje priemonėje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau

96

Summary Statistics: Mean 4.57416666666667; Max. 70.0; Min. -8.0; StDev 8.828048746813693; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6WpzqB3VdnS3pLE5rOVc8A==

Q17c|Kiek dienų įprastą savaitę valgo jautieną, avieną

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

31

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

93

7.

7

5

2.

2

133

5.

5

7

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

3

50

0.

0

585

6.

6

6

1.

1

290

Summary Statistics: Min. -8.0; Mean 0.16000000000000195; Valid 1200.0; Max. 7.0; StDev 2.6350559006720085

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3qWX5YmnGwoW+pZFsWRVnA==

Q18|Kiek kambarių yra namuose (bute ar name)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau

8

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.3676834809178329; Min. -8.0; Mean 2.565833333333334; Max. 7.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:020P4bd6zK31ytQLSXaTRQ==

Q19a|Ar dažnai stengiasi rūšiuoti stiklą, skardines, plastiką, laikraščius

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažnai

352

-4.

Ten, kur aš gyvenu, atliekų perdirbimas neįmanomas

11

4.

Niekada

42

1.

Visada

565

3.

Kartais

230

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.031310965460196; Mean 1.7358333333333342; Valid 1200.0; Max. 4.0; Min. -4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sZBBsQiGJ8vLTCwolUTRkg==

Q19b|Ar dažnai vengia pirkti tam tikrus produktus dėl aplinkosauginių priežasčių

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visada

49

2.

Dažnai

190

3.

Kartais

580

-9.

Nėra atsakymo

5

4.

Niekada

376

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. -9.0; Valid 1200.0; Mean 3.0233333333333334; StDev 1.1115237858427882

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fSa/w+/t4xibMQAm7JoImw==

Q20|Ar yra narys kokios nors grupės, kurios tikslas yra aplinkos apsauga

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1176

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

24

Summary Statistics: Mean 1.98; StDev 0.14005836981700345; Valid 1200.0; Min. 1.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jyZIxdt6U/I4JvQPt68fVA==

Q21a|Ar per 5 metus: pasirašė peticiją dėl aplinkosauginių problemų

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

145

2.

Ne

1055

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.32606937900108934; Valid 1200.0; Max. 2.0; Mean 1.8791666666666669; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fzsQQ0z0i5CJHc9AgZJZQQ==

Q21b|Ar per 5 metus: skyrė pinigų aplinkosauginei grupei

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

1162

1.

Taip

38

Summary Statistics: StDev 0.17518408444192965; Valid 1200.0; Mean 1.9683333333333333; Min. 1.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4ZeDhtktUxePSD39jTsZBg==

Q21c|Ar per 5 metus: dalyvavo demonstracijoje dėl aplinkosauginių problemų

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1175

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

25

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 1.9791666666666665; Min. 1.0; Valid 1200.0; StDev 0.1428856856191395;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z5syxwnz2fKdCH8u+2DSMg==

Q22a|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: oro tarša

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Šiek tiek

460

3.

Vidutiniškai

316

-9.

Nėra atsakymo

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

114

4.

Stipriai

61

5.

Labai stipriai

23

1.

Nė kiek

226

Summary Statistics: Mean 1.2841666666666687; Max. 5.0; Min. -8.0; StDev 3.134209421231407; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zKer17mK4mAxy9D6b/ua0Q==

Q22b|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: vandens tarša

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

183

5.

Labai stipriai

10

1.

Nė kiek

376

2.

Šiek tiek

357

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Stipriai

39

3.

Vidutiniškai

235

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 5.0; StDev 3.6830985273682098; Min. -8.0; Mean 0.4474999999999997;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sDDpHxnMPNgp0TqhMqCQKg==

Q22c|Gyvenamąją vietovę per 12 mėn. paveikė: ekstremalūs orų reiškiniai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nė kiek

406

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

69

2.

Šiek tiek

403

4.

Stipriai

66

5.

Labai stipriai

13

-9.

Nėra atsakymo

0

3.

Vidutiniškai

243

Summary Statistics: Min. -8.0; Mean 1.431666666666665; StDev 2.5081014133148103; Valid 1200.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ss0VlyKKrUoj0spcjT+Uzw==

S1|Kiek klimato kaitos problema yra svarbi asmeniškai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nelabai svarbi

168

-9.

Nėra atsakymo

0

2.

Labai svarbi

329

3.

Vidutiniškai svarbi

605

1.

Ypač svarbi

81

9.

N�ra atsakymo

0

5.

Visai nesvarbi

17

Summary Statistics: Mean 2.7591666666666668; StDev 0.8266814021573133; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QAjoWYt6J6DrXtlUYjAPfQ==

S2|Kiek yra susirūpinęs dėl klimato kaitos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Šiek tiek susirūpinęs

711

4.

Visiškai nesusirūpinęs

37

9.

N�ra atsakymo

0

3.

Nelabai susirūpinęs

261

1.

Labai susirūpinęs

191

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.6971405913946979; Valid 1200.0; Mean 2.1199999999999997; Max. 4.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YLRs8MVXIRtJ9eoUfAjv4Q==

S3|Kiek klimato kaita pakenks asmeniškai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nedaug

406

4.

Visiškai ne

85

5.

0

1.

Labai smarkiai

84

-5.

Nežinau, sunku pasakyti

149

2.

Vidutiniškai

476

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 4.0; StDev 2.563293721199334; Mean 1.5408333333333317; Min. -5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MAJwW4/wfLftYeVpwbXbFQ==

S4|Kiek klimato kaita pakenks ateities žmonių kartoms

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Vidutiniškai

400

3.

Nedaug

115

-5.

Nežinau, sunku pasakyti

194

1.

Labai smarkiai

471

5.

0

4.

Visiškai ne

20

Summary Statistics: Min. -5.0; StDev 2.5565774791713247; Valid 1200.0; Mean 0.605; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ILZ7pFmF4t9L6pZ6Vqxh0w==

E1|Ar dažnai kasdieniniame gyvenime imasi priemonių mažinti energijos vartojimą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Dažnai

365

3.

Kartais

312

2.

Beveik niekada

52

6.

Visada

234

1.

Niekada

20

5.

Labai dažnai

205

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

12

Summary Statistics: Mean 4.044166666666666; Min. -8.0; StDev 1.7247303802699345; Max. 6.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZV5wpJJOi9ClCkWk7kbtGA==

E2a|Teiginys: ateityje ketinu imtis priemonių mažinti energijos vartojimą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

62

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

185

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

44

2.

Pritariu

660

1.

Labai pritariu

232

5.

Labai nepritariu

17

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 1.7400000000000029; StDev 2.0698559337117937; Valid 1200.0; Min. -8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qhkHx8QAYSLaLvU0Cfd7Og==

E2b|Teiginys: naudojant mažiau energijos, sumažės namų ūkio poveikis aplinkai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

204

5.

Labai nepritariu

12

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

64

4.

Nepritariu

71

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

239

2.

Pritariu

610

Summary Statistics: StDev 2.430529201440456; Min. -8.0; Max. 5.0; Valid 1200.0; Mean 1.644166666666669

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zN2GibOE8N+/Ptzc8OzUnw==

E2c|Teiginys: svarbūs žmonės mano, kad turėčiau imtis priemonių mažinimui

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

74

1.

Labai pritariu

91

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

107

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

341

4.

Nepritariu

189

2.

Pritariu

398

Summary Statistics: StDev 3.230596361292569; Valid 1200.0; Mean 1.8166666666666684; Min. -8.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sg5ZnGK2U4q7pBNuosnArw==

E2d|Teiginys: nuo manęs priklauso, ar imsiuosi energijos vartojimo mažinimo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

15

2.

Pritariu

595

4.

Nepritariu

47

1.

Labai pritariu

271

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

52

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

220

Summary Statistics: StDev 2.210461139379584; Max. 5.0; Valid 1200.0; Min. -8.0; Mean 1.6399999999999995

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Cs9PaRQJWwYpTYEwjyROKQ==

H1|Atsakymas, kuris geriausiai atspindi dėvimus drabužius

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Visada naujausio stiliaus

15

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

8

1.

Labai kuklūs

122

3.

Vidutiniški

517

4.

Dažniausiai nauji drabužiai

104

8.

0

2.

Ilgai dėvimi

434

Summary Statistics: StDev 1.1981173258467988; Valid 1200.0; Min. -8.0; Mean 2.473333333333333; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0Yp4mPZY3b+Uas0PQO2JRQ==

H2|Atsakymas, kuris geriausiai atspindi elektroninių prekių įsigijimo įpročius

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Reguliariai perku naujus įrenginius, visada stengiuosi turėti naujausias technologijas

18

8.

0

-8.

Nežinau, sunku pasakyti

12

2.

Stengiuosi elektroninius prietaisus naudoti ilgą laiką ir keičiu tik tada, kai jie sugenda

748

3.

Kartais perku naujus įrenginius, net jei senieji yra nesugedę

173

1.

Daugumos iš jų man nereikia

249

Summary Statistics: StDev 1.1811229536964802; Valid 1200.0; Max. 4.0; Min. -8.0; Mean 1.8666666666666663;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k9KXXLkwQNYDb8HvLiHUQg==

H3|Atsakymas, kuris geriausiai apibūdina pomėgius ir laisvalaikio veiklas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Reikia labai mažai įrangos ir infrastruktūros (pvz., stalo žaidimai, skaitymas)

421

5.

Reikia daug įrangos ir infrastruktūros (pvz., automobilių sportas)

19

2.

Reikia mažai įrangos ir infrastruktūros (pvz., muzika, žygiai pėsčiomis, važiavimas dviračiu)

524

9.

0

3.

Reikia vidutinio kiekio įrangos ir infrastruktūros (pvz., vaizdo žaidimai, fotografija)

170

4.

Reikia nemažai įrangos ir infrastruktūros (pvz., slidinėjimas, komandinis sportas)

39

-9.

Nėra atsakymo

27

Summary Statistics: Mean 1.6558333333333328; Min. -9.0; Max. 5.0; Valid 1200.0; StDev 1.8362622874231331;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SN0niEfRLrXyJTmCVSG8Zg==

H4|Kokią naudoja namų šildymo sistemą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Šildymas skystu kuru (pvz., dyzelinu)

1

2.

Šildymas elektra

14

1.

Centralizuotas šildymas iš šilumos tinklų

706

7.

Šilumos siurblys oras-vanduo

17

8.

Šildymas granuliniu katilu

22

-9.

Nėra atsakymo

0

4.

Šildymas kietuoju kuru (pvz., malkomis, anglimi)

389

6.

Geoterminis šildymas

1

99.

0

3.

Šildymas gamtinėmis dujomis

50

9.

Kita

0

Summary Statistics: Mean 2.288333333333336; Min. 1.0; Valid 1200.0; StDev 1.697330648891146; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y841SSJMo/pX8+Y7m9RYYg==

H5|Kokiu kuru varomą automobilį vairuoja dažniausiai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Varomą benzinu

263

1.

Nevairuoju automobilio

514

3.

Varomą dyzelinu

391

4.

Hibridinį

22

-9.

Nėra atsakymo

0

5.

Elektrinį

5

6.

Kita

5

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 6.0; StDev 0.9649342658112391; Mean 1.963333333333333; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8nY4U0JrfIxybYYGQBEEWQ==

IN1.1|Informacija apie klimato kaitą: interneto naujienų portaluose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

733

0.

Ne

467

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.6108333333333333; StDev 0.48776452729155684; Max. 1.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+kapHGnUHotBCHfSqFvyFA==

IN1.2|Informacija apie klimato kaitą: laikraščiuose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

120

0.

Ne

1080

Summary Statistics: Valid 1200.0; Mean 0.10000000000000012; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.3001250781792957

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KZqIrzDxIliFrGaN5hrAQA==

IN1.3|Informacija apie klimato kaitą: per radiją

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

295

0.

Ne

905

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1200.0; StDev 0.4307597170508724; Mean 0.2458333333333333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qRwb45ZZCcfpFaxYD+wpJQ==

IN1.4|Informacija apie klimato kaitą: per televiziją

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

368

1.

Taip

832

Summary Statistics: StDev 0.46130202165704565; Max. 1.0; Valid 1200.0; Min. 0.0; Mean 0.6933333333333332

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pmOTZJWCzoWyHSgs+vsD5A==

IN1.5|Informacija apie klimato kaitą: renginiuose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

20

0.

Ne

1180

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1200.0; StDev 0.12807247044920056; Mean 0.01666666666666669; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aC8/xmKn/03hTSNBMI34vA==

IN1.6|Informacija apie klimato kaitą: socialiniuose tinkluose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

357

0.

Ne

843

Summary Statistics: Mean 0.2975; StDev 0.45734894414869354; Max. 1.0; Valid 1200.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S4AaonTpXe5onl9N+ED6mw==

IN1.7|Informacija apie klimato kaitą: žurnaluose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1164

1.

Taip

36

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 0.17065834355573775; Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.030000000000000034

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LAV9D3ji5wxOhJSvpILWrg==

IN1.8|Informacija apie klimato kaitą: iš knygų

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1172

1.

Taip

28

Summary Statistics: Mean 0.023333333333333272; Max. 1.0; StDev 0.15102283095097072; Min. 0.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZbXFdsx2yBQPmXK3BAhYFg==

IN1.9|Informacija apie klimato kaitą: darbovietėje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

35

0.

Ne

1165

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 0.1683436620310099; Min. 0.0; Mean 0.029166666666666608; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v/1jXlcYsQtm9b3ZW77Oxw==

IN1.10|Informacija apie klimato kaitą: švietimo įstaigose

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

34

0.

Ne

1166

Summary Statistics: Valid 1200.0; Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.028333333333333342; StDev 0.1659925203723713

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6AnQZ4eqyo071ewesM0aJA==

IN1.11|Informacija apie klimato kaitą: iš šeimos ir draugų

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1068

1.

Taip

132

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1200.0; Mean 0.11; StDev 0.3130202092136349

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FE/mHq503LKf9m4fDeoK4A==

IN1.12|Informacija apie klimato kaitą: kita

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1

0.

Ne

1199

Summary Statistics: Valid 1200.0; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.02886751345948075; Mean 8.333333333333254E-4;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JgDqlTkFAy+PpWwSvm8rHw==

IN1.13|Informacija apie klimato kaitą: nėra atsakymo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

10

0.

Ne

1190

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 1200.0; Min. 0.0; Mean 0.008333333333333292; StDev 0.0909438354511217

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p8piS8fzQ+WtNS+P/JvyGg==

IN2.1|Daugiau informacijos: apie klimato kaitos priežastis

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

792

1.

Taip

408

Summary Statistics: Mean 0.34000000000000014; Max. 1.0; Valid 1200.0; Min. 0.0; StDev 0.4739062733951733;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aCXP5s3jI/4T35/snMIUmQ==

IN2.2|Daugiau informacijos: kokia ekologinė situacija bendruomenėje/mieste/LR

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

488

0.

Ne

712

Summary Statistics: Mean 0.4066666666666669; Valid 1200.0; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.4914164533920752

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tgNLI9IXGmxHRrvHv5LQXw==

IN2.3|Daugiau informacijos: apie tai, koks klimato kaitos poveikis sveikatai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

510

0.

Ne

690

Summary Statistics: Valid 1200.0; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.49454910340605424; Mean 0.425

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tHY8yeh1zkVMSePoHT64CA==

IN2.4|Daugiau informacijos: apie žmogaus veiklos poveikį klimato kaitai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

839

1.

Taip

361

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.3008333333333334; StDev 0.45881157600274025; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7++2cKIt9hVlQZLuvfVp1A==

IN2.5|Daugiau informacijos: kaip prisidėti prie klimato kaitos mažinimo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

912

1.

Taip

288

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1200.0; StDev 0.4272611926823104; Mean 0.23999999999999982

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t3DZkmuZE8Ttij77eJQYig==

IN2.6|Daugiau informacijos: apie tai, kas jau yra daroma dėl klimato kaitos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

532

0.

Ne

668

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1200.0; Mean 0.44333333333333325; StDev 0.4969856314023634

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hqjbYSSD5mAfzqv6fld+Dg==

IN2.7|Daugiau informacijos: jokios

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

176

0.

Ne

1024

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.35392080870997267; Valid 1200.0; Max. 1.0; Mean 0.14666666666666675;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ofz52HADj+2xZKvz3XTwlQ==

IN3.1|Patrauklausias būdas gauti informaciją: reklamos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

178

0.

Ne

1022

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.3555782878934497; Valid 1200.0; Mean 0.14833333333333326

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+jklhcGvFmb1KOSCUBnOWA==

IN3.2|Patrauklausias būdas gauti informaciją: straipsniai spaudoje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

868

1.

Taip

332

Summary Statistics: StDev 0.44753673573284913; Mean 0.2766666666666666; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LUZv+nLJI2zSOcOQenis8g==

IN3.3|Patrauklausias būdas gauti informaciją: mokymai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1088

1.

Taip

112

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 0.2910202734435954; Mean 0.09333333333333318; Max. 1.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VAV7tCFzefJtjC/51j8YiA==

IN3.4|Patrauklausias būdas gauti informaciją: spektakliai, kinas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1158

1.

Taip

42

Summary Statistics: Mean 0.034999999999999934; Max. 1.0; Valid 1200.0; StDev 0.18385638228725246; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GExItbcq0up15nE8xTFtuw==

IN3.5|Patrauklausias būdas gauti informaciją: kultūros ir meno renginiai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

88

0.

Ne

1112

Summary Statistics: Valid 1200.0; Mean 0.07333333333333339; Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.2607915497402163;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fVsr/MBIEPtt0PodaWAUmA==

IN3.6|Patrauklausias būdas gauti informaciją: vieši pristatymai ir kalbos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

173

0.

Ne

1027

Summary Statistics: Mean 0.14416666666666647; Valid 1200.0; Max. 1.0; StDev 0.35140509886522703; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wHfqW1w3ufZphjzDFZ9xcg==

IN3.7|Patrauklausias būdas gauti informaciją: statistika ir duomenys

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

950

1.

Taip

250

Summary Statistics: StDev 0.40628575204628553; Valid 1200.0; Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.20833333333333337;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:P4HQZoxZCZdPIVGuBJOW0Q==

IN3.8|Patrauklausias būdas gauti informaciją: komiksai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1161

1.

Taip

39

Summary Statistics: Mean 0.032500000000000036; StDev 0.17739778741334322; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jr5sIwtCQV3RarHhGNniAg==

IN3.9|Patrauklausias būdas gauti informaciją: trumpi video

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

320

0.

Ne

880

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.2666666666666667; Valid 1200.0; StDev 0.4424010108874688

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6+VBQogVNbBZImTbc/IDeg==

IN3.10|Patrauklausias būdas gauti informaciją: skrajutės

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1109

1.

Taip

91

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Mean 0.07583333333333331; Valid 1200.0; StDev 0.26484163154053547;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5Dy45RPTrsbBRunDAzsdBw==

IN3.11|Patrauklausias būdas gauti informaciją: tinklalaidės

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1088

1.

Taip

112

Summary Statistics: Mean 0.0933333333333331; StDev 0.29102027344359543; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9EqcYPeMyh2YePx9ZdZ2gw==

IN3.12|Patrauklausias būdas gauti informaciją: specializuotos televizijos laidos

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

540

1.

Taip

660

Summary Statistics: StDev 0.49770113724839593; Valid 1200.0; Max. 1.0; Mean 0.5499999999999997; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0AyO+P33gvb2vbX5ABISWg==

IN3.13|Patrauklausias būdas gauti informaciją: kita

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1185

1.

Taip

15

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.012499999999999954; Valid 1200.0; Min. 0.0; StDev 0.11114875184873267;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iF1y5Nxbq0S38Z+aQaOFpw==

IN3.13|Patrauklausias būdas gauti informaciją: nėra atsakymo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1164

1.

Taip

36

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 1200.0; Mean 0.03; StDev 0.17065834355573906;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CIr2JEbKsog7a8rHSyKsOg==

SD1|Respondento lytis

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Vyras

575

2.

Moteris

625

Summary Statistics: StDev 0.499774066273943; Valid 1200.0; Mean 1.5208333333333333; Min. 1.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zN5axNgygvc4PDkfHfyXUg==

SD2|Respondento gimimo metai

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 1970.7633333333333; Min. 1932.0; Max. 2004.0; Valid 1200.0; StDev 16.975888967220882

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wq1euNHrCw45CvfP4kSzYw==

SD2|Respondento amžius

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 16.975888967220893; Valid 1200.0; Min. 18.0; Mean 51.23666666666666; Max. 90.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V4Oeq0ptcyoWnqRmhXtwvw==

SD2r|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

40-49 metų

211

5.

60-69 metų

237

2.

30-39 metų

186

4.

50-59 metų

228

6.

70 metų ir vyresni

189

1.

18-29 metų

149

Summary Statistics: Mean 3.6541666666666655; StDev 1.6196971387391936; Max. 6.0; Min. 1.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ltoadE4dnOKn9esQjNZdng==

SD2r|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

25-34 metų

152

1.

18-24 metų

81

3.

35-44 metų

200

4.

45-54 metų

211

5.

55-64 metų

251

6.

65 metų ir vyresni

305

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 6.0; StDev 1.5810517925236267; Mean 4.095000000000001; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:osEI19lVVjeaBUYUoJoW7A==

SD3|Kiek metų mokėsi mokykloje ar studijavo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Niekada formaliai nesimokė

0

-8.

Nežino

8

-9.

Nėra atsakymo

18

Summary Statistics: Min. -9.0; Mean 13.01083333333333; StDev 4.167155739993006; Max. 22.0; Valid 1200.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eiH7vt5fgQ2MjzVDzvQ1zA==

SD4|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (Lietuva)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

15.

Aukštasis universitetinis: vientisosios/spec. profes. st-jos

116

5.

Profesinis: kartu baigiant ir pagrindinį

36

99.

0

8.

Vidurinis: įsk. gimnazijas/licėjus, vakarines m-las

156

1.

Nebaigtas pradinis

0

13.

Aukštasis neuniversitetinis/koleginis

83

3.

Profesinis: nebaigus pagrindinio

7

55.

Kita

0

17.

Mokslų daktaro/kandidato laipsnis

9

2.

Pradinis

13

-9.

Nėra atsakymo

6

16.

Aukštasis universitetinis: magistro/rezidentūros st-jos

68

9.

Profesinis: po pagrindinio kartu baigiant ir vidurinį

87

14.

Aukštasis universitetinis: bakalauro studijos

131

10.

Profesinis: po vidurinio

120

12.

Aukštesnysis/spec. vidurinis: po vidurinio

99

7.

Profesinis: po pagrindinio (truko >=2 m.)

67

4.

Pagrindinis: apima jaunimo/vakarines m-las

76

6.

Profesinis: po pagrindinio (truko <2 m.)

21

11.

Aukštesnysis/spec. vidurinis: po pagrindinio

105

Summary Statistics: StDev 3.8222604213921465; Mean 10.449999999999998; Max. 17.0; Min. -9.0; Valid 1200.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v1UHwPLIwVyVVxTdR2jCow==

SD5|Ar respondentas dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Šiuo metu nedirbu apmokamo darbo, bet esu dirbęs anksčiau

397

-9.

Nėra atsakymo

12

1.

Šiuo metu dirbu apmokamą darbą

738

3.

Niekada nesu dirbęs/dirbusi apmokamo darbo

53

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. -9.0; Valid 1200.0; StDev 1.1860880980640462; Mean 1.3191666666666664;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2RvmVKOGzkkaOnELFk9Jbw==

SD6|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) respondentas dirba per savaitę

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

19

-4.

Neatsakinėta (WORK = 2, 3)

450

96.

96 valandas ir daugiau

2

-8.

Nežino

38

Summary Statistics: Mean 21.93333333333334; Max. 96.0; Valid 1200.0; StDev 23.620517131938602; Min. -9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Uvxrnnw938/R/V3dYLcPMQ==

SD7|Respondento darbinis statusas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Dirbu/dirbau šeimos versle

8

4.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet turiu 10 ar daugiau man dirbančių darb.

4

-9.

Nėra atsakymo

10

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3)

53

-8.

Nežino

0

2.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet nėra man dirbančių darbuot.

78

1.

Samdomas/-a darbuotojas/-a

1023

3.

Dirbu/dirbau savarankiškai, bet turiu nuo 1 iki 9 man dirbančių darb.

24

Summary Statistics: Valid 1200.0; StDev 1.48141460808047; Mean 0.8375000000000004; Max. 5.0; Min. -9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sDoLoSmRt0n6jUQ4LnPmtg==

SD8|Ar respondentas yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

201

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3)

53

2.

Ne

935

-9.

Nėra atsakymo

11

-8.

Nežino

0

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 1.6075994117875168; Valid 1200.0; Min. -9.0; Mean 1.4666666666666663;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:64AkjP3PQ/A62PLcK9c9Qw==

SD9|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą yra/buvo atsakingas respondentas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-8.

Nežino

0

9995.

9995 samdomi darbuotojai

0

-9.

Nėra atsakymo

16

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3 / WRKSUP = 2)

988

Summary Statistics: Max. 200.0; Min. -9.0; Valid 1200.0; StDev 12.031676723853598; Mean -1.0925000000000105

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bwOfG9vLuQfE3+jMl7JSKA==

SD10|Dirba/dirbo pelno siekiančioje ar pelno nesiekiančioje organizacijoje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Aš dirbu/dirbau pelno siekiančioje organizacijoje

784

-8.

Nežino

19

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3)

53

2.

Aš dirbu/dirbau pelno nesiekiančioje organizacijoje

309

-9.

Nėra atsakymo

35

Summary Statistics: Mean 0.6025000000000008; Min. -9.0; Valid 1200.0; StDev 2.3253673246024062; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ovgvvRVKQgbg4AOr374CDQ==

SD11|Dirba/dirbo valstybinėje įstaigoje ar privačioje bendrovėje

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

24

2.

Privačiame sektoriuje

714

-8.

Nežino

10

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3)

53

1.

Viešajame sektoriuje

399

Summary Statistics: StDev 2.08996952515317; Valid 1200.0; Mean 1.0991666666666662; Min. -9.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u9iQDeqyDxnsqlkV8xNVlw==

SD12a-c|Respondento profesija (ISCO08)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8211.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

7532.

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

0

5321.

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

3

2353.

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

0

3512.

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai

0

2641.

Autoriai ir kiti rašytojai

1

3118.

Braižytojai

0

7111.

Statybininkai

15

1330.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

0

3240.

Veterinarijos technikai ir felčeriai

0

3142.

Žemės ūkio technikai

0

2352.

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

1

5242.

Prekių demonstruotojai

0

7234.

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

0

3300.

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

0

2269.

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

0

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

1

4222.

Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai

0

1344.

Socialinės paramos vadovai

1

2400.

Verslo ir administravimo specialistai

3

2520.

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

3422.

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

3

2513.

Saityno ir multimedijos kūrėjai

0

4419.

Kitur nepriskirti tarnautojai

0

2341.

Pradinio ugdymo mokytojai

6

6114.

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

3

3115.

Mechanikos inžinerijos technikai

3

4110.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

4400.

Kiti tarnautojai

0

3256.

Gydytojo padėjėjai

1

8189.

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

1

9321.

Pakuotojai (rankomis)

8

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

1

8120.

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

0

9600.

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

9216.

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

0

7534.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7535.

Kailiadirbiai ir odininkai

1

2140.

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

1

3251.

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

3

1320.

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

0

3153.

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

1

4411.

Bibliotekų tarnautojai

6

5311.

Vaikų priežiūros darbuotojai

14

2434.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

0

2120.

Matematikai, aktuarai ir statistikai

2

1342.

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

0

5131.

Padavėjai

3

3123.

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

5

7420.

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

3154.

Skrydžių vadovai

0

1112.

Vyresnieji valstybės tarnautojai

1

3140.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

9620.

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

3122.

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

8

2263.

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

2

2260.

Kiti sveikatos specialistai

0

7126.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

6

8140.

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

6112.

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

0

7127.

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

2

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

0

5113.

Kelionių vadovai

0

5412.

Policijos pareigūnai

2

5230.

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

16

2354.

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

2

2220.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

5329.

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

4

4410.

Kiti tarnautojai

0

2210.

Gydytojai

1

7513.

Pieno produktų gamintojai

1

2150.

Elektros technologijų inžinieriai

0

7531.

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

2

3420.

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

0

3354.

Licencijų išdavimo specialistai

0

3220.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

7114.

Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

5413.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

1

3520.

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

0

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3311.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

0

8172.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

2

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

2

2113.

Chemikai

0

3353.

Socialinių išmokų specialistai

0

1114.

Specialios paskirties organizacijų vadovai

0

2631.

Ekonomistai

5

2643.

Vertėjai ir kalbininkai

0

4214.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

9215.

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

3

6122.

Paukščių augintojai

0

9412.

Virtuvės pagalbininkai

4

3312.

Kreditų ir paskolų specialistai

0

2211.

Bendrosios praktikos gydytojai

3

7317.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

0

3344.

Medicinos sekretoriai

3

5310.

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

0

1349.

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

2

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3412.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

6

4226.

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

2267.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

1310.

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

7210.

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7421.

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

8

3313.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

18

2636.

Religijų specialistai

0

5249.

Kitur nepriskirti pardavėjai

0

5110.

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

0

2356.

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

0

5312.

Mokytojų padėjėjai

0

3322.

Pardavimo atstovai

25

8171.

Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

1345.

Švietimo srities vadovai

10

5132.

Barmenai

7

3139.

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

0

200.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

5169.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

4312.

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai

0

3343.

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

7

9520.

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

0

6340.

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

5152.

Namų ūkio ekonomai

0

9629.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

7

9120.

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)

0

2340.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

8344.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

9

7530.

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7133.

Statybinių konstrukcijų valytojai

0

5151.

Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

3432.

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

1

2642.

Žurnalistai

2

3250.

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

2619.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

7

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

2161.

Statybos architektai

1

3110.

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

3

8154.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

2511.

Sistemų analitikai

0

7221.

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

0

8160.

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

2

3143.

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

0

4320.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

5130.

Padavėjai ir barmenai

0

7543.

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)

3

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

1

8219.

Kitur nepriskirti surinkėjai

10

7323.

Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

0

9510.

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

3324.

Prekybos brokeriai

1

2212.

Gydytojai specialistai

2

5320.

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

0

5160.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

8143.

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

2

7230.

Mašinų mechanikai ir taisytojai

0

7512.

Kepėjai ir konditeriai

8

5300.

Asmens priežiūros darbuotojai

0

2163.

Produktų ir drabužių dizaineriai

1

1346.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

0

8121.

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

1

6110.

Kultūrinių augalų augintojai

1

6320.

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

0

5212.

Maisto produktų gatvės pardavėjai

1

3131.

Elektrinių operatoriai

0

3210.

Medicinos ir farmacijos technikai

0

2411.

Buhalteriai

4

7310.

Amatininkai

0

3310.

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

0

-9.

Nėra atsakymo

37

3413.

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

0

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

2250.

Veterinarai

3

2133.

Aplinkos apsaugos specialistai

0

5411.

Ugniagesiai

0

7121.

Stogdengiai

4

8212.

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

0

8150.

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

6222.

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

0

2529.

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

2522.

Sistemų administratoriai

0

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

2342.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

9

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

8

2114.

Geologai ir geofizikai

1

2300.

Mokymo specialistai

3

8156.

Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

6130.

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

1

3120.

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

3

2523.

Kompiuterių tinklų specialistai

0

5141.

Kirpėjai

8

9311.

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai

1

3350.

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

2

5222.

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

1

-8.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

11

8320.

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

0

3314.

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

3513.

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

0

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

1

3141.

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

1

3340.

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

1

4100.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

7523.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

14

7119.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

5

8153.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

13

8321.

Motociklų vairuotojai

0

2510.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

1120.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

2

3113.

Elektros inžinerijos technikai

0

2151.

Elektros inžinieriai

1

4212.

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

0

2143.

Ekologijos inžinieriai

0

3150.

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

0

2149.

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

3

6300.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

300.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

6310.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

0

1411.

Viešbučių vadovai

0

2500.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

4

1111.

Teisės aktų leidėjai

0

4413.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

7315.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

1

5000.

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

0

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

1431.

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

2

3200.

Jaunesnieji sveikatos specialistai

0

5210.

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai

0

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai

2

5120.

Virėjai

16

9112.

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

30

7321.

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

1

4412.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

5

1343.

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

0

3114.

Elektronikos inžinerijos technikai

0

8131.

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

5111.

Kelionių palydovai

0

7540.

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

2265.

Dietistai ir mitybos specialistai

0

210.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

8130.

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

8182.

Garo variklių ir katilų operatoriai

3

2633.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

8311.

Lokomotyvų mašinistai

0

8157.

Skalbimo mašinų operatoriai

0

8132.

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

7120.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8155.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

9214.

Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

5

2132.

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

4

6200.

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

0

3214.

Medicinos ir dantų technikai

1

3423.

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

0

1000.

Vadovai

0

3434.

Vyriausieji virėjai

3

2610.

Teisės specialistai

0

9211.

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

5

3259.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

7316.

Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

0

2145.

Chemijos inžinieriai

0

1221.

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1

8100.

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

6121.

Gyvulių augintojai

5

3116.

Cheminės inžinerijos technikai

0

9212.

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

10

7410.

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

1323.

Statybos vadovai

9

9330.

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

0

3351.

Muitinės ir pasienio inspektoriai

3

3134.

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

2165.

Kartografai ir topografai

0

2320.

Profesijos mokytojai

2

8141.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2111.

Fizikai ir astronomai

0

2146.

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

0

5221.

Krautuvininkai

0

3332.

Konferencijų ir renginių planuotojai

0

7113.

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

0

3339.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

1

4223.

Telefonų skirstiklių operatoriai

0

4323.

Transporto tarnautojai

3

1113.

Seniūnai

0

8122.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

1211.

Finansų srities vadovai

10

5243.

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

0

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

14

6113.

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai

1

5322.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

4

4120.

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

2

2142.

Statybos inžinieriai

2

5165.

Vairavimo instruktoriai

0

5414.

Apsaugos darbuotojai

11

7132.

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

0

3433.

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

0

7413.

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

4

7510.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

8200.

Surinkėjai

0

9411.

Greitojo maisto ruošėjai

0

2000.

Specialistai

2

2514.

Taikomųjų programų kūrėjai

0

9122.

Transporto priemonių plovėjai

0

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

0

2600.

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

0

7131.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

12

2144.

Mechanikos inžinieriai

5

1322.

Gavybos vadovai

0

2221.

Slaugos specialistai

0

7400.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

0

1219.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

2

2355.

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

0

2131.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

1

6000.

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

0

8142.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

1212.

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

0

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

19

7100.

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

0

7123.

Tinkuotojai

0

8151.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

0

7318.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

3152.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

0

1412.

Restoranų vadovai

2

3100.

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

0

2152.

Elektronikos inžinieriai

1

2432.

Viešųjų ryšių specialistai

2

7115.

Dailidės ir staliai

4

3000.

Technikai ir jaunesnieji specialistai

1

2164.

Miestų ir kelių eismo planuotojai

0

7412.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

4

1321.

Gamybos vadovai

6

5245.

Degalinių operatoriai

2

2621.

Archyvų ir muziejų specialistai

2

4130.

Klavišinių įtaisų operatoriai

0

3230.

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

1324.

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

9

7511.

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

3

2653.

Šokėjai ir choreografai

0

9110.

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

0

9622.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

0

9612.

Buitinių atliekų rūšiuotojai

2

1200.

Administravimo ir komercijos vadovai

1

1100.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

0

1312.

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

1

7422.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai

3

7122.

Grindų ir plytelių klojėjai

2

8110.

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

8170.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

6224.

Medžiotojai

0

3514.

Saityno technikai

0

2519.

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

310.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

2100.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

1

4229.

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

0

3121.

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

4311.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

18

2110.

Fizinių mokslų specialistai

0

9400.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

3352.

Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

1

2422.

Politikos ir administravimo specialistai

2

9624.

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

7516.

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

0

9611.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

4310.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

2421.

Vadybos ir organizavimo analitikai

0

3323.

Pirkimo specialistai

1

3213.

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

0

6210.

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

0

7500.

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

0

2612.

Teisėjai

0

3151.

Laivų mechanikai

1

7411.

Pastatų ir kitokie elektrikai

7

7223.

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

8

6120.

Gyvūnų augintojai

0

5161.

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

9410.

Maisto ruošimo padėjėjai

1

5164.

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai

0

5100.

Paslaugų asmenims darbuotojai

0

8341.

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

9

3400.

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

0

5419.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

0

1210.

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

0

2162.

Kraštovaizdžio architektai

0

2659.

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

1

3155.

Skrydžių saugos elektronikos technikai

0

1341.

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

1

9333.

Krovikai

6

7533.

Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

7522.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

9

3511.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai

0

9331.

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

0

4000.

Tarnautojai

0

5400.

Apsaugos darbuotojai

0

7130.

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5220.

Parduotuvių pardavėjai

0

2654.

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

1

3333.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

0

7521.

Medienos meistrai

4

3133.

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai

0

7125.

Stikliai

1

6123.

Bitininkai

0

5211.

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

1

9129.

Kiti valytojai

0

9111.

Namų valytojai ir pagalbininkai

2

3135.

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai

0

1420.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

6

4227.

Apklausų atlikėjai

2

2512.

Programinės įrangos kūrėjai

4

1340.

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

0

5223.

Parduotuvių pardavėjai

40

8330.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

1

4224.

Viešbučių registratoriai

1

7212.

Suvirintojai

12

4221.

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

0

2650.

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

9621.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

0

3212.

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

2

5140.

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

5241.

Madų ir panašūs demonstruotojai

0

4313.

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

7

2656.

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai

0

5200.

Pardavėjai

0

6330.

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

0

3500.

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

0

2655.

Aktoriai

0

8343.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

6

2262.

Vaistininkai

3

3221.

Jaunesnieji slaugos specialistai

12

6221.

Akvakultūros ūkio darbuotojai

0

5112.

Transporto priemonių konduktoriai

0

4300.

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

0

3342.

Teisės institucijų sekretoriai

0

4321.

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

16

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

1

2433.

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specia

1

2310.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

6

3334.

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

0

9500.

Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

2630.

Socialinės ir religinės sričių specialistai

0

3252.

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

0

3254.

Optikai

0

3435.

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

2

5142.

Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

5

4213.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

2640.

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

0

3341.

Vyresnieji raštinės darbuotojai

0

2141.

Technologijų ir gamybos inžinieriai

11

9329.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

1

8183.

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

0

8331.

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

11

7542.

Sprogdintojai

0

3522.

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

0

2160.

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

0

7320.

Spausdinimo darbininkai

0

3257.

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

0

7110.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3410.

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

0

4415.

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

0

9623.

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

0

3222.

Jaunesnieji akušerijos specialistai

1

2431.

Reklamos ir rinkodaros specialistai

18

2651.

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

2

8210.

Surinkėjai

0

4414.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

9123.

Langų plovėjai

0

3330.

Verslo paslaugų agentai

0

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

0

3132.

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

0

8112.

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

9334.

Prekių krovėjai į lentynas

3

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai

0

1439.

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

1

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

1

5246.

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

0

9200.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

0

4416.

Darbuotojų informacijos tarnautojai

0

2261.

Gydytojai odontologai

2

3130.

Technologinių procesų valdymo technikai

0

8111.

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

0

3211.

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai

1

2200.

Sveikatos specialistai

0

2611.

Teisininkai

0

9121.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

1

8114.

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

1

8340.

Judamųjų įrenginių operatoriai

0

3253.

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

0

7515.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

3111.

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

1

3430.

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

0

2652.

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

1

2240.

Paramedikai

0

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

7544.

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai

0

1222.

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

0

1430.

Kitų paslaugų srities vadovai

0

2230.

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

8180.

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

2420.

Administravimo specialistai

4

1410.

Viešbučių ir restoranų vadovai

0

3359.

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

2

7541.

Narai

0

3255.

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

1

7224.

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai

0

2330.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

25

5240.

Kiti pardavėjai

0

2112.

Meteorologai

0

3331.

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai

1

3320.

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

3

3355.

Policijos specialistai ir tyrėjai

3

2413.

Finansų analitikai

8

2412.

Finansų ir investicijų konsultantai

1

4132.

Duomenų įvesties operatoriai

1

2351.

Švietimo metodų specialistai

0

2264.

Fizioterapeutai

0

4322.

Tiekimo tarnautojai

2

2423.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

6

6223.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

7314.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

8152.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

1

7312.

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

0

2350.

Kiti mokymo specialistai

1

5150.

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

5410.

Apsaugos darbuotojai

0

7319.

Kitur nepriskirti amatininkai

1

5244.

Nuotolinės prekybos pardavėjai

0

8181.

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

1

8332.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

23

3119.

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

7112.

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

6

2410.

Finansų specialistai

0

6220.

Žvejai ir medžiotojai

0

4211.

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

14

7124.

Darbininkai izoliuotojai

0

2166.

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

3

4225.

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai

0

100.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

7322.

Spaustuvininkai

0

7514.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

1110.

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

0

7520.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

8159.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

1220.

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

0

2634.

Psichologai

0

2424.

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

0

9100.

Valytojai ir pagalbininkai

0

4131.

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

0

1400.

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

0

2521.

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai

2

7536.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1311.

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

3

8342.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

5

9213.

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

0

2222.

Akušerijos specialistai

0

1213.

Politikos ir planavimo srities vadovai

0

3510.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

3

8350.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2266.

Audiologai ir kalbos terapeutai

0

110.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

1

7215.

Takelažininkai ir lynų sujungėjai

0

5153.

Pastatų prižiūrėtojai

2

3431.

Fotografai

4

2130.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

5162.

Tarnai ir palydovai

0

7300.

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

0

2622.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

9

3411.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

2

3315.

Nuostolių ir kiti vertintojai

0

3258.

Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai

0

9312.

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

1

-4.

Neatsakinėta (WORK = 3)

53

1223.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

0

5163.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

1300.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

0

7313.

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

0

9613.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

25

2153.

Telekomunikacijų inžinieriai

2

6129.

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

0

9332.

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

0

9210.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

4

9610.

Buitinių atliekų surinkėjai

0

7549.

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

2635.

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

9

7213.

Skardininkai

0

3321.

Draudimo agentai

8

2430.

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

2

3521.

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

0

2632.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

2620.

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

0

3421.

Sportininkai ir žaidėjai

0

Summary Statistics: Mean 4867.795000000001; Max. 9629.0; Min. -9.0; Valid 1200.0; StDev 2943.1855328100028

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7Pr7Juv3tKNTKQ2ZlELLnw==

SD13|Respondento pagrindinis užsiėmimas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mokausi arba esu akademinėse, vasaros ar pan. atostogose

52

9.

Kita

0

2.

Esu bedarbis/-ė ir ieškau darbo

67

8.

Atlieku privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą

0

-9.

Nėra atsakymo

11

6.

Esu pensininkas/-ė

277

5.

Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią

38

1.

Dirbu apmokamą darbą (samd. darbuot., savar., šeimos versl.)

736

4.

Esu praktikantas/-ė ar stažuotojas/-a

0

7.

Užsiimu namų ruoša, prižiūriu namus, vaikus ar kitus asmenis

19

Summary Statistics: Mean 2.426666666666667; Valid 1200.0; Max. 7.0; Min. -9.0; StDev 2.4419100432732

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TRiO2WNHOnMt/GAYfhYoUA==

SD14|Ar turi vyrą/žmoną, nuolatinį partnerį, ir, jei taip, ar veda bendrą namų ūkį

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-7.

Atsisako atsakyti

9

2.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, nevedame bendro namų ū.

30

-9.

Nėra atsakymo

4

3.

Ne, aš neturiu vyro/žmonos/nuolatinio partnerio

527

1.

Turiu vyrą/žmoną/nuolatinį partnerį, vedame bendrą namų ūkį

630

Summary Statistics: Mean 1.8100000000000003; Min. -9.0; Valid 1200.0; Max. 3.0; StDev 1.3930244425642;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Dy6MYxV7d/Sr5TVUWxliTw==

SD15|Ar partneris dabar dirba, yra dirbęs anksčiau, ar nėra dirbęs apmokamo darbo

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

9

-4.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7)

536

1.

Jis/ji šiuo metu dirba apmokamą darbą

455

-8.

Nežino

0

2.

Jis / ji apmokamą darbą dirbo anksčiau

187

3.

Jis / ji niekada nedirbo apmokamo darbo

13

Summary Statistics: Mean -1.1308333333333334; Min. -9.0; Valid 1200.0; StDev 2.753488827437749; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sREJ/Q6FII4jVzakj1Df0g==

SD16|Kiek vidutiniškai val. (su viršvalandžiais) partneris dirba per savaitę

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-4.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 2, 3)

736

96.

96 valandas ir daugiau

2

-8.

Nežino

34

-9.

Nėra atsakymo

30

Summary Statistics: Mean 11.09916666666666; Valid 1200.0; Max. 96.0; StDev 22.548940364575717; Min. -9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nInybLXd5s3MX8zud5OzZQ==

SD17|Partnerio darbinis statusas

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

-9.

Nėra atsakymo

21

5.

Dirba/dirbo šeimos versle

7

-4.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

549

2.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet nėra jam dirbančių darbuot.

53

4.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet turi 10 ar daugiau jam dirbančių darbuot.

4

1.

Yra/buvo samdomas/-a darbuotojas/-a

550

3.

Dirba/dirbo savarankiškai, bet turi nuo 1 iki 9 jam dirbančių darbuot.

16

-8.

Nežino

0

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 1200.0; StDev 2.8023457150771454; Mean -1.3583333333333327; Min. -9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+/LfbAiwn2PPLqQQjYPpSg==

SD18|Ar partneris yra/buvo atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

541

-8.

Nežino

23

-9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

87

-4.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

549

Summary Statistics: StDev 3.0678862284121564; Min. -8.0; Valid 1200.0; Max. 2.0; Mean -1.0091666666666672

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fzcqUeyVum2u5UOWVyx5gg==

SD19a-c|Partnerio profesija (ISCO08)

f3375 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2640.

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

0

5311.

Vaikų priežiūros darbuotojai

5

7300.

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

0

2132.

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai

3

6113.

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai

0

8344.

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

1

2146.

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai

0

7514.

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

0

3343.

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

4

4411.

Bibliotekų tarnautojai

4

9111.

Namų valytojai ir pagalbininkai

1

7215.

Takelažininkai ir lynų sujungėjai

0

2634.

Psichologai

0

2354.

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

0

2353.

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

0

1222.

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

0

4211.

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

1

7312.

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

0

5152.

Namų ūkio ekonomai

0

5241.

Madų ir panašūs demonstruotojai

0

3400.

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

0

1221.

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

2

2612.

Teisėjai

0

1223.

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

0

3112.

Statybos inžinerijos technikai

0

4415.

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

0

5112.

Transporto priemonių konduktoriai

0

6210.

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai

2

7112.

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

3514.

Saityno technikai

0

2267.

Optometrijos specialistai ir optikai

0

7411.

Pastatų ir kitokie elektrikai

10

8150.

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

9110.

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

0

5222.

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

0

2621.

Archyvų ir muziejų specialistai

0

9333.

Krovikai

1

2636.

Religijų specialistai

0

3119.

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

2340.

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

0

7213.

Skardininkai

0

1346.

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

0

1310.

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

6310.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai

0

2320.

Profesijos mokytojai

1

2641.

Autoriai ir kiti rašytojai

0

2653.

Šokėjai ir choreografai

0

3522.

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

0

9320.

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

0

9215.

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

1

1324.

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

4

3115.

Mechanikos inžinerijos technikai

1

2522.

Sistemų administratoriai

0

7510.

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5410.

Apsaugos darbuotojai

0

3251.

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

0

7123.

Tinkuotojai

1

2163.

Produktų ir drabužių dizaineriai

2

110.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

0

2611.

Teisininkai

0

3313.

Jaunesnieji apskaitos specialistai

10

7511.

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

8212.

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

2

4413.

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai

0

5169.

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

0

8189.

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

1

2631.

Ekonomistai

2

1114.

Specialios paskirties organizacijų vadovai

0

6100.

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai

1

1120.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1

5141.

Kirpėjai

8

2310.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2

1112.

Vyresnieji valstybės tarnautojai

0

8122.

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai

0

7523.

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

2

2421.

Vadybos ir organizavimo analitikai

0

5312.

Mokytojų padėjėjai

0

2632.

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

1

1341.

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

0

6220.

Žvejai ir medžiotojai

0

5200.

Pardavėjai

0

7115.

Dailidės ir staliai

1

3513.

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

0

5310.

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

0

5000.

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

0

9612.

Buitinių atliekų rūšiuotojai

0

8143.

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2356.

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

0

5321.

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

4

2500.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

5

2350.

Kiti mokymo specialistai

0

3420.

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

0

1210.

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

0

2342.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

13

4313.

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

1

7412.

Elektromechanikai ir elektromonteriai

5

3133.

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai

0

6130.

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

2

7211.

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

0

9210.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

2

6222.

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

0

2133.

Aplinkos apsaugos specialistai

0

8160.

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai

0

1322.

Gavybos vadovai

0

2160.

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

1

7410.

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

6200.

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai

0

8211.

Mechaninių mašinų surinkėjai

0

2152.

Elektronikos inžinieriai

0

7124.

Darbininkai izoliuotojai

0

6224.

Medžiotojai

0

7111.

Statybininkai

17

7127.

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

2

9411.

Greitojo maisto ruošėjai

0

4412.

Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

3

2529.

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

8130.

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

4120.

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

1

7413.

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

1

8170.

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

0

2622.

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

2

2262.

Vaistininkai

4

2264.

Fizioterapeutai

0

2145.

Chemijos inžinieriai

1

5223.

Parduotuvių pardavėjai

45

7223.

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

5

2652.

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

2

3354.

Licencijų išdavimo specialistai

0

8111.

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

0

8210.

Surinkėjai

0

1100.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

0

5160.

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

0

7233.

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai

0

7125.

Stikliai

0

2420.

Administravimo specialistai

0

7214.

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

0

2619.

Kitur nepriskirti teisės specialistai

0

3252.

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

0

8153.

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

12

7113.

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

0

2265.

Dietistai ir mitybos specialistai

0

3351.

Muitinės ir pasienio inspektoriai

0

3131.

Elektrinių operatoriai

0

9600.

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

4323.

Transporto tarnautojai

1

8131.

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai

0

1412.

Restoranų vadovai

0

5413.

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

0

1219.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

2

3311.

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

0

6121.

Gyvulių augintojai

2

7531.

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

3

2651.

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

0

3512.

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai

0

3321.

Draudimo agentai

1

8321.

Motociklų vairuotojai

0

6300.

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

9214.

Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai

1

8132.

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3331.

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai

0

1431.

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

0

8113.

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

6320.

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

0

1430.

Kitų paslaugų srities vadovai

0

8121.

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

1

3334.

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

0

8141.

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3413.

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

0

9510.

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

9624.

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

0

2635.

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

2

3142.

Žemės ūkio technikai

0

8152.

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

1

4419.

Kitur nepriskirti tarnautojai

0

7126.

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

4

8172.

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

0

9332.

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai

0

9112.

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

11

4110.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

0

2642.

Žurnalistai

0

7400.

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

0

2114.

Geologai ir geofizikai

1

7232.

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

0

2413.

Finansų analitikai

1

1344.

Socialinės paramos vadovai

0

2523.

Kompiuterių tinklų specialistai

0

2210.

Gydytojai

1

9123.

Langų plovėjai

0

1439.

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

0

3210.

Medicinos ir farmacijos technikai

0

2430.

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

4

8120.

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

0

4320.

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

0

7316.

Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai

0

2659.

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

5249.

Kitur nepriskirti pardavėjai

0

7534.

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

-8.

Nežino, nepakankamai tiksliai apibūdinta

1

9313.

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

2

3352.

Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

1

3430.

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

0

3153.

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai

0

5140.

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

2150.

Elektros technologijų inžinieriai

0

7132.

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

0

2112.

Meteorologai

0

3521.

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

0

3123.

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

2

9120.

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)

0

5153.

Pastatų prižiūrėtojai

1

7224.

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai

0

3100.

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

0

2153.

Telekomunikacijų inžinieriai

0

7540.

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

3240.

Veterinarijos technikai ir felčeriai

0

3314.

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

9216.

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai

0

1212.

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

0

3353.

Socialinių išmokų specialistai

0

7536.

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3114.

Elektronikos inžinerijos technikai

0

2250.

Veterinarai

1

8312.

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai

0

7321.

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

0

2650.

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

0

3355.

Policijos specialistai ir tyrėjai

2

7234.

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

0

2643.

Vertėjai ir kalbininkai

1

2512.

Programinės įrangos kūrėjai

1

5111.

Kelionių palydovai

0

3520.

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

0

7543.

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus)

2

5131.

Padavėjai

4

1330.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

0

3212.

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

0

3143.

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

0

2165.

Kartografai ir topografai

1

3342.

Teisės institucijų sekretoriai

0

2211.

Bendrosios praktikos gydytojai

1

4200.

Klientų aptarnavimo tarnautojai

0

7521.

Medienos meistrai

0

9129.

Kiti valytojai

0

7314.

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

9621.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

0

2266.

Audiologai ir kalbos terapeutai

0

9321.

Pakuotojai (rankomis)

3

3431.

Fotografai

1

3510.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

0

3116.

Cheminės inžinerijos technikai

0

3140.

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

0

8100.

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

3152.

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

0

4212.

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

0

1420.

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

3

1340.

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

0

8140.

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2260.

Kiti sveikatos specialistai

0

6112.

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

0

7210.

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3330.

Verslo paslaugų agentai

0

1220.

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

0

6000.

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

0

3230.

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

8180.

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

0

6340.

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

0

7320.

Spausdinimo darbininkai

0

3435.

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

2

7541.

Narai

0

3411.

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

0

3421.

Sportininkai ir žaidėjai

0

5161.

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai

0

9122.

Transporto priemonių plovėjai

0

5300.

Asmens priežiūros darbuotojai

0

5211.

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

1

3423.

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

0

-9.

Nėra atsakymo

44

1410.

Viešbučių ir restoranų vadovai

0

5150.

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

300.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

2620.

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

0

3412.

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

1

2144.

Mechanikos inžinieriai

0

9121.

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

0

2140.

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

0

6223.

Giliavandenės žvejybos žvejai

0

7200.

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

0

2654.

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

0

4100.

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

0

9623.

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

0

7542.

Sprogdintojai

0

6330.

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai

0

2130.

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

0

3154.

Skrydžių vadovai

0

7420.

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

0

1200.

Administravimo ir komercijos vadovai

1

7522.

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

6

2519.

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

0

4132.

Duomenų įvesties operatoriai

0

8157.

Skalbimo mašinų operatoriai

0

6123.

Bitininkai

0

9334.

Prekių krovėjai į lentynas

2

3511.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai

0

7319.

Kitur nepriskirti amatininkai

1

7221.

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

1

4229.

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

0

4000.

Tarnautojai

0

9312.

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai

0

2142.

Statybos inžinieriai

4

8151.

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

0

7516.

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

0

2410.

Finansų specialistai

0

9410.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

2341.

Pradinio ugdymo mokytojai

3

2630.

Socialinės ir religinės sričių specialistai

0

5322.

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

0

200.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

2166.

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

0

7230.

Mašinų mechanikai ir taisytojai

0

9613.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

8

3432.

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

0

9620.

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

0

2110.

Fizinių mokslų specialistai

0

5414.

Apsaugos darbuotojai

6

8182.

Garo variklių ir katilų operatoriai

1

2633.

Filosofai, istorikai ir politologai

0

1320.

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

0

5100.

Paslaugų asmenims darbuotojai

0

3359.

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

1

2423.

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

3

7513.

Pieno produktų gamintojai

0

1312.

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

0

9611.

Buitinių atliekų surinkėjai

1

3000.

Technikai ir jaunesnieji specialistai

0

8219.

Kitur nepriskirti surinkėjai

3

3300.

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

1

9310.

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

0

5164.

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai

0

3222.

Jaunesnieji akušerijos specialistai

1

2610.

Teisės specialistai

0

5142.

Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai

5

4225.

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai

0

1300.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

0

8342.

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

1

2222.

Akušerijos specialistai

0

4410.

Kiti tarnautojai

0

2143.

Ekologijos inžinieriai

0

2131.

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

0

3333.

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

0

5120.

Virėjai

15

7318.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų

0

8154.

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

0

2162.

Kraštovaizdžio architektai

0

7422.

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai

3

3315.

Nuostolių ir kiti vertintojai

0

5110.

Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai

0

3141.

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

1

3310.

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

0

3433.

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

0

1213.

Politikos ir planavimo srities vadovai

0

1323.

Statybos vadovai

3

3121.

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

2434.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

0

3332.

Konferencijų ir renginių planuotojai

0

9610.

Buitinių atliekų surinkėjai

1

8171.

Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

2

3110.

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

0

8320.

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai

0

6110.

Kultūrinių augalų augintojai

1

3320.

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

1

2149.

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

0

3312.

Kreditų ir paskolų specialistai

0

2655.

Aktoriai

0

5220.

Parduotuvių pardavėjai

0

7114.

Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

5242.

Prekių demonstruotojai

0

4214.

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

9330.

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

0

2230.

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

0

8181.

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

0

4226.

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

1

9200.

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

0

3410.

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

0

5320.

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

0

6120.

Gyvūnų augintojai

0

4400.

Kiti tarnautojai

0

5162.

Tarnai ir palydovai

0

1311.

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

2

9622.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

0

8350.

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

3117.

Gavybos ir metalurgijos technikai

0

3255.

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

1

8110.

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai

0

3257.

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai

0

7549.

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

0

7535.

Kailiadirbiai ir odininkai

0

4222.

Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai

0

8322.

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

6

2433.

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specia

1

4131.

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

0

4310.

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

0

9520.

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

0

-4.

Neatsakinėta (PARTLIV = 3, 7 / SPWORK = 3)

549

9212.

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai

3

2164.

Miestų ir kelių eismo planuotojai

0

2511.

Sistemų analitikai

0

2600.

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

0

2263.

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

0

2422.

Politikos ir administravimo specialistai

0

2261.

Gydytojai odontologai

2

8200.

Surinkėjai

0

8341.

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

9

8142.

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

1

4300.

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

0

3135.

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai

0

3130.

Technologinių procesų valdymo technikai

0

2431.

Reklamos ir rinkodaros specialistai

2

2351.

Švietimo metodų specialistai

1

1113.

Seniūnai

1

5329.

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

3

4213.

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

0

7544.

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai

0

5419.

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

0

1321.

Gamybos vadovai

6

4321.

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

5

9000.

Nekvalifikuoti darbininkai

0

7130.

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

1111.

Teisės aktų leidėjai

0

8332.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai

27

2113.

Chemikai

0

4223.

Telefonų skirstiklių operatoriai

0

5244.

Nuotolinės prekybos pardavėjai

0

7532.

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

0

9500.

Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

0

7220.

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

2

4227.

Apklausų atlikėjai

0

1343.

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

0

2514.

Taikomųjų programų kūrėjai

1

3323.

Pirkimo specialistai

3

3155.

Skrydžių saugos elektronikos technikai

0

3213.

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

0

8300.

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

9

7212.

Suvirintojai

5

5151.

Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai

0

7311.

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

0

3340.

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

0

3132.

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

0

5165.

Vairavimo instruktoriai

1

3322.

Pardavimo atstovai

20

8340.

Judamųjų įrenginių operatoriai

0

7530.

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

5240.

Kiti pardavėjai

0

3259.

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

7512.

Kepėjai ir konditeriai

4

3434.

Vyriausieji virėjai

0

5130.

Padavėjai ir barmenai

0

6114.

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

0

3111.

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

0

4311.

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

6

7231.

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai

7

8000.

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

0

9100.

Valytojai ir pagalbininkai

0

7121.

Stogdengiai

0

3211.

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai

0

2520.

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

0

8310.

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3134.

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai

0

2355.

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

0

2269.

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

0

7500.

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

0

8183.

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

1

8331.

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

15

7110.

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3200.

Jaunesnieji sveikatos specialistai

0

3500.

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

0

7520.

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

3122.

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

9400.

Maisto ruošimo padėjėjai

0

3151.

Laivų mechanikai

0

3113.

Elektros inžinerijos technikai

0

3339.

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

0

7222.

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

0

9331.

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai

0

8343.

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

0

7515.

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

0

7317.

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų

0

1411.

Viešbučių vadovai

0

6221.

Akvakultūros ūkio darbuotojai

0

3221.

Jaunesnieji slaugos specialistai

9

2000.

Specialistai

1

8159.

Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

2220.

Slaugos ir akušerijos specialistai

0

2330.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

19

1345.

Švietimo srities vadovai

1

5412.

Policijos pareigūnai

1

2221.

Slaugos specialistai

0

2141.

Technologijų ir gamybos inžinieriai

4

3254.

Optikai

0

7323.

Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

0

4414.

Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

4416.

Darbuotojų informacijos tarnautojai

0

4322.

Tiekimo tarnautojai

2

3220.

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

0

2111.

Fizikai ir astronomai

0

6129.

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

0

5163.

Laidojimo paslaugų darbuotojai

0

7310.

Amatininkai

0

3422.

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

0

310.

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

0

4130.

Klavišinių įtaisų operatoriai

0

9300.

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

1

6111.

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

0

7131.

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

6

7000.

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

1

3150.

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

0

3258.

Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai

0

4224.

Viešbučių registratoriai

0

2212.

Gydytojai specialistai

1

2411.

Buhalteriai

2

8156.

Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai

0

3139.

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

0

2151.

Elektros inžinieriai

2

3118.

Braižytojai

0

3253.

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

1

2300.

Mokymo specialistai

2

2432.

Viešųjų ryšių specialistai

2

2359.

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

0

1110.

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

0

2513.

Saityno ir multimedijos kūrėjai

0

8114.

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

0

3324.

Prekybos brokeriai

0

2510.

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

1

8311.

Lokomotyvų mašinistai

0

3256.

Gydytojo padėjėjai

0

2120.

Matematikai, aktuarai ir statistikai

0

5246.

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

0

5221.

Krautuvininkai

0

2161.

Statybos architektai

2

9213.

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai

0

5113.

Kelionių vadovai

0

2352.

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

0

3214.

Medicinos ir dantų technikai

1

1342.

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

2

2240.

Paramedikai

0

2412.

Finansų ir investicijų konsultantai

5

2424.

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

0

1211.

Finansų srities vadovai

3

7120.

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

7100.

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

0

5245.

Degalinių operatoriai

1

6122.

Paukščių augintojai

0

8330.

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

0

8155.

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

0

3250.

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

0

2200.

Sveikatos specialistai

0

2656.

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai

0

2100.

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

0

7119.

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

1

9412.

Virtuvės pagalbininkai

1

5132.

Barmenai

5

3120.

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

0

7315.

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

0

9329.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

0

3344.

Medicinos sekretoriai

1

7322.

Spaustuvininkai

0

2400.

Verslo ir administravimo specialistai

0

5212.

Maisto produktų gatvės pardavėjai

0

7421.

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

2

1349.

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

3

7122.

Grindų ir plytelių klojėjai

1

7133.

Statybinių konstrukcijų valytojai

0

4210.

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

0

210.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

0

9629.

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

6

5400.

Apsaugos darbuotojai

0

4220.

Klientų informavimo tarnautojai

0

9211.

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai

2