Literacy and Education of Population by Estate in Kaunas Province in 1897 Census Data (Belarus, Latvia and Lithuania) (hdl:21.12137/9J3N5O)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Literacy and Education of Population by Estate in Kaunas Province in 1897 Census Data (Belarus, Latvia and Lithuania)

Identification Number:

hdl:21.12137/9J3N5O

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-10-16

Version:

1

Bibliographic Citation:

Medišauskienė, Zita, 2023, "Literacy and Education of Population by Estate in Kaunas Province in 1897 Census Data (Belarus, Latvia and Lithuania)", https://hdl.handle.net/21.12137/9J3N5O, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:jEsjRxJcwmuh4yTk3nLqZg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Literacy and Education of Population by Estate in Kaunas Province in 1897 Census Data (Belarus, Latvia and Lithuania)

Identification Number:

hdl:21.12137/9J3N5O

Identification Number:

LiDA_AggregatedData_0046

Authoring Entity:

Medišauskienė, Zita (Lithuanian Institute of History, Lithuania [Data collection; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Štreimikis, Antanas

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2011-05-31

Software used in Production:

MS Excel

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Vaskela, Gediminas (Lithuanian Institute of History, Lithuania)

Date of Deposit:

2011

Date of Distribution:

2011-05-31

Series Name:

Demography

Series Information:

<p>Dataverse collection “Demography” contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast; demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickness rate, etc.); data about population migration; census data, etc.</p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/9J3N5O

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, population, census data, literacy, illiteracy, history, educational background, demographic statistics

Topic Classification:

History, Censuses, Education

Abstract:

<p>This dataset contains data on literacy and education of population by estate in Kaunas Province (within the current borders Belarus, Latvia and Lithuania) on the basis of the results of the first general population census of the Russian Empire, which was carried out in 1897.</p>

Time Period:

1897-1897

Date of Collection:

2011-2011

Country:

Belarus, Latvia, Lithuania

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=TimeUnit" target="_blank">Time unit</a>

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=PoliticalAdministrativeArea" target="_blank">Political-administrative area</a>

Universe:

Population

Kind of Data:

Aggregated data: historical statistics

Notes:

<p>The language of the data sources is Russian (rus).</p> <p>Dataset (data and metadata) “Population literacy and education classes of population in Kaunas province in 1897 by estate”; "Population literacy and education classes of social groups of population in Kaunas province in 1897 percentage" from 2011-05-31 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMY_0056; www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTDEMY_0057; produced by Šteimikis, Antanas in 2011-05-31. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=CrossSection" target="_blank">CrossSection</a>

Data Collector:

<p>Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire</p> <p>Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire</p>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Transcription" target="_blank">Transcription</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=CompilationSynthesis" target="_blank">Compilation/Synthesis</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Other" target="_blank">Other: Calculations</a>

Sources Statement

Data Sources:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/DataSourceType?code=RegistersRecordsAccountsAdministrative" target="_blank">Registers/Records/Accounts: administrative</a>

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. T. 17: Ковенская губерния. Санкт-Петербург: Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904, c. 44-51

Origins of Sources:

<p>Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire</p> <p>Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire</p>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Institute of History, Lithuania = Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Extent of Collection:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (1, MS Excel format) = Duomenų failai (1, MS Excel formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (5, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (5, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

File Description--f3116

File: LiDA_AggregatedData_0046_Data_v2.tab

  • Number of cases: 14

  • No. of variables per record: 15

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:jEsjRxJcwmuh4yTk3nLqZg==

Variable Description

List of Variables:

Variables

Population=Gyventojai

f3116 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:nn0LVfUxSmZl7D5gA9EKpQ==

KaunasProvince:Population:Illiterate(cannotevenread)(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Neraštingi(nemokanetskaityti)(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Mean 203472.2857142857; StDev 292880.1458471546; Valid 14.0; Min. 16.0; Max. 896845.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:otp7/rqn1pgKp6P+nEuUSg==

KaunasProvince:Population:Illiterate(cannotevenread)(%)=Kaunogubernija:Gyventojai:Neraštingi(nemokanetskaityti)(%)

f3116 Location:

Summary Statistics: Valid 14.0; Mean 44.0806591103382; Max. 68.02459646425825; StDev 19.511308098751204; Min. 1.6789087093389297

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xHD7Sc6Cd5LPf75sfZTCVg==

KaunasProvince:Population:Literate(canatleastread)(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Raštingi(mokabentskaityti)(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Mean 182210.85714285713; Max. 647719.0; Valid 14.0; StDev 247441.1909938189; Min. 799.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8nk4mZTJc0p9SaL7bUggmA==

KaunasProvince:Population:Literate(canatleastread)(%)=Kaunogubernija:Gyventojai:Raštingi(mokabentskaityti)(%)

f3116 Location:

Summary Statistics: Valid 14.0; Min. 31.975403535741737; Max. 98.32109129066107; StDev 19.5113080987512; Mean 55.9193408896618;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g+OLAgfEaUrHwPPEibd1hw==

KaunasProvince:Population:Total(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Išviso(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Mean 385683.14285714284; StDev 534291.5129419746; Min. 953.0; Valid 14.0; Max. 1544564.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A6xJNmMFSmuBc4Wfvs8mJg==

KaunasProvince:Population:Total(%)=Kaunogubernija:Gyventojai:Išviso(%)

f3116 Location:

Summary Statistics: Min. 99.99999999999999; Max. 100.0; Mean 100.0; Valid 14.0; StDev 3.79801067982192E-15;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v/u7aQHPS6wumdz+j4UYKQ==

KaunasProvince:Population:Studiedathighereducationinstitutions(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavoaukštosiosemokyklose(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Min. 7.0; Max. 1204.0; Valid 14.0; StDev 477.36552677570484; Mean 344.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zubMUsK6O+AK7erIw2Pcmw==

KaunasProvince:Population:Studiedatuniversitiesortechnicalhighschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavouniversitetuosearbatechnikosaukštosiosemokyklose(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: StDev 460.7133026652771; Valid 14.0; Min. 6.0; Mean 333.14285714285717; Max. 1166.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CgkHlHdlKOsQ5mB5+Swo9w==

KaunasProvince:Population:Studiedinhighermilitaryschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavoaukštosiosekarinėsemokyklose(N)

f3116 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:6nx+iPNIDvFuNRi1ISbU9g==

KaunasProvince:Population:Studiedinspecialandmilitarysecondaryschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavospecialiosioseirkarinėsevidurinėsemokyklose(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Mean 424.85714285714283; Max. 1489.0; Valid 14.0; StDev 551.6463272148835; Min. 7.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fkYw2mGbnwV6MknqodvHJg==

KaunasProvince:Population:Studiedinspecialsecondaryschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavospecialiosiosevidurinėsemokyklose(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Valid 14.0; StDev 290.9492233181772; Max. 857.0; Min. 5.0; Mean 244.2857142857143;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ojAfGncfJqtoQVE6sZNXuw==

KaunasProvince:Population:Studiedinmilitarysecondaryschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Studijavokarinėsevidurinėsemokyklose(N)

f3116 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:E+BnbpxH9LciEpo7cK/Jiw==

KaunasProvince:Population:Studiedinsecondaryschools(N)=Kaunogubernija:Gyventojai:Mokėsividurinėsemokyklose(N)

f3116 Location:

Summary Statistics: Max. 8349.0; Mean 2373.0; StDev 2936.3803201587125; Min. 39.0; Valid 14.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xsLqqpD+bjCSzmjtUn8EyQ==

KaunasProvince:Population:Completedmorethanprimaryschool‰=Kaunogubernija:Gyventojai:Baigėdaugiaunegupradžiosmokyklas‰

f3116 Location:

Summary Statistics: Mean 123.14598768699777; Max. 763.9034627492131; StDev 255.4210465366743; Valid 14.0; Min. 1.3511547554100747

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fpAxIG6qUPySCOuAh6/2EQ==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_AggregatedData_0046_Archive_v1.tar.gz

Text:

Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_AggregatedData_0046_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.

Notes:

application/x-gzip