Statutes of the Liberal Union of Lithuania, 1990-2001 (hdl:21.12137/0NVQRQ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

(external link)

Document Description

Citation

Title:

Statutes of the Liberal Union of Lithuania, 1990-2001

Identification Number:

hdl:21.12137/0NVQRQ

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-10-31

Version:

1

Bibliographic Citation:

Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "Statutes of the Liberal Union of Lithuania, 1990-2001", https://hdl.handle.net/21.12137/0NVQRQ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1

Study Description

Citation

Title:

Statutes of the Liberal Union of Lithuania, 1990-2001

Identification Number:

hdl:21.12137/0NVQRQ

Identification Number:

LiDA_TextualData_0351

Authoring Entity:

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2013-03-22

Software used in Production:

MS Word

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2013-01-15

Date of Distribution:

2013-03-22

Series Name:

Political Parties Statutes (Laws)

Series Information:

Dataverse collection "Political Party Statutes (Laws)" contains datasets of documents regulating the organizational structure of the major Lithuanian political parties, as well as the functions of party structures and their mutual interaction.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/0NVQRQ

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, political parties, organizations, political groups

Topic Classification:

Government, political systems and organisations

Abstract:

<p>This dataset contains the statutes of the Liberal Union of Lithuania (LLS), which were digitalized into the MS Word format by the LiDA:</p> <ul> <li> LLS Statute, adopted on November 24th, 1990 <li> LLS Statute, adopted on April 25/26th, 1992 <li> LLS Statute, adopted on September 5th, 1992 <li> LLS Statute, adopted on January 30th, 1993 <li> LLS Statute, adopted on January 20th, 1996 <li> LLS Statute, adopted on January 24th, 1998 <li> LLS Statute, adopted on December 4th, 1999 <li> LLS Statute, adopted on June 3rd, 2000 <li> LLS Statute, adopted on May 19th, 2001 <li> LLS Statute, adopted on October 27th, 2001 </ul> <p>The Liberal Union of Lithuania (LLS) was a Lithuanian political party that has been active from 1990 to 2003.</p> <p>On May 31st, 2003 the Liberal Union of Lithuania merged with the Modern Christian-Democratic Union (MKDS) and <a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/WTTISG" target="_blank">the Lithuanian Centre Union</a> (LCS). On the basis of these three parties, a new political organization was established – <a href=" https://hdl.handle.net/21.12137/CD8VCU" target="_blank">the Lithuanian Liberal and Centre Union</a> (LiCS).</p>

Time Period:

1990-2001

Date of Collection:

1999-2001

Country:

Lithuania

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=OrganizationOrInstitution" target="_blank"> Organization/Institution </a>

Universe:

Political party statutes (laws)

Kind of Data:

Textual data

Notes:

<p> The main language of the data is Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and metadata) “Statutes of the Lithuanian Liberal Union” from 2013-03-22 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/polsys/POLSLPSI_000002; produced by Žvaliauskas, Giedrius 2013-03-22. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=Longitudinal CohortEventBased" target="_blank">Longitudinal: Cohort/Event-based</a>

Data Collector:

Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=Other" target="_blank"> Other</a>

Sources Statement

Data Sources:

Lithuanian Liberal Union

Lukošaitis, Alvidas

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania = Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Availability Status:

Main files = Pagrindiniai failai <br> Data files (10, MS Word format) = Duomenų failai (10, MS Word formatu). <br><br> Other files = Kiti failai <br> Other files related to the dataset (1, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (1, įvairūs formatai).

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Title:

Žvaliauskas, G. (2008). Ar partijos Lietuvoje demokratiškos? Kaunas : Technologija, 2007

Identification Number:

9789955254256

Bibliographic Citation:

Žvaliauskas, G. (2008). Ar partijos Lietuvoje demokratiškos? Kaunas : Technologija, 2007

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1990_11_24_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1992_04_25-26_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1992_09_05_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1993_01_30_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1996_01_20_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1998_01_24_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_1999_12_04_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_2000_06_03_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_2001_05_19_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Data_2001_10_27_v1.docx

Text:

Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_TextualData_0351_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.

Notes:

application/x-gzip