EST7, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis - birželis = ESS7, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015 (hdl:21.12137/LGKFJA)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

EST7, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis - birželis = ESS7, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/LGKFJA

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-04-25

Version:

1

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST7, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis - birželis = ESS7, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/LGKFJA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:1HXfcTj5MORQptpmFHgwcQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

EST7, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis - birželis = ESS7, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015

Identification Number:

hdl:21.12137/LGKFJA

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0312

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Butkevičienė, Eglė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Lietuvoje vykdytos EST 7 bangos Nacionalinis koordinatorius; Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [National Coordinator for Lithuania at ESS Round 7; Project Member; Data curation])

Šarkutė, Ligita (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Other identifications and acknowledgements:

Fitzgerald, Rory (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK [Pagrindinis tyrėjas ir direktorius] = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK [Principal Investigator and Director])

Other identifications and acknowledgements:

Butt, Sarah (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Douhou, Salima (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Harrison, Eric (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Prestage, Yvette (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Ryan, Lorna (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Sommer, Elena (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Villar, Ana (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Widdop, Sally (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Winstone, Lizzy (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, JK = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Breen; Michael (EST EMTIK Generalinė Asamblėja [Vadovas] = The ESS ERIC General Assembly [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Vertimo specialistų grupė [Vadovė] = The Translation Expert Group [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Lyberg, Lars (EST EMTIK Tyrimų etikos komitetas [Vadovas]; Metodologijos patariamoji taryba [Vadovas] = The ESS ERIC Research Ethics Committee [Chair]; The Methods Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

McGregor, Samantha (EST EMTIK Finansų komitetas [Vadovė] = The ESS ERIC Finance Committee [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Scott, Jacqueline (Mokslinė patariamoji taryba [Vadovė] = The Scientific Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Atrankos sudarymo specialistų grupė [Vadovas iki 2017 m. gegužės mėn.] = The Sampling Expert Panel [Chair until May 2017])

Other identifications and acknowledgements:

Fernee, Henk (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Kappelhof, Joost (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Stoop, Ineke (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Braun, Michael (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Graf, Monika (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Häder, Sabine (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Halbherr, Verena (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Koch, Achim (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Scheuer, Angelika (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Schneider, Silke (Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija [Tarptautinių išsimokslinimo klasifikatorių ekspertė] = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany [Expert on international education classification])

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Henrichsen, Bjørn (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Kolsrud, Kirstine (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Skjåk, Knut Kalgraff (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Beullens, Koen (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Denies, Katrijn (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Looseveldt, Geert (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Malnar, Brina (Centrinė mokslinė grupė: Liublianos universitetas, Slovėnija = Core Scientific Team: University of Ljubljana, Slovenia)

Other identifications and acknowledgements:

Vehovar, Vasja (Liublianos universitetas, Slovėnija [Duomenų svėrimo pagal populiaciją ekspertas] = University of Ljubljana, Slovenia [Expert on post-stratification weighting])

Other identifications and acknowledgements:

Revilla, Melanie (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Rojas, Diana Zavala (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Weber, Wiebke (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Curtice, John (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Eriksson, Robert (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Jonsson, Jan O. (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Newton, Ken (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Schwartz, Shalom (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Thomassen, Jacques (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Vogel, Joachim (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Date of Production:

2015-06-13

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MTI01/14

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2015-11-23

Date of Distribution:

2016-07-07

Series Name:

Europos socialinis tyrimas = European Social Survey

Series Information:

<p> Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas" talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys. </p> <p> EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. atliekamas visoje Europoje. Kas dvejus metus sudarant naujas skerspjūvio imtis, atliekami tiesioginiai interviu. Apklausos metu vertinamos įvairių gyventojų grupių nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai daugiau nei trisdešimtyje šalių. </p> <hr> <p> Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). </p> <p> The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/LGKFJA

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, duomenų rinkimo metodologija = data collection methodology, duomenų rinkimo metodai = mode of data collection

Topic Classification:

Kita = Other

Abstract:

<p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 7 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai. <br><br> Metodologiniai testai leidžia tikrinti pagrindinio klausimyno klausimų patikimumą ir validumą daugelio aspektų, taikant daugelį metodų (MTMM, angl. Multi-Trait Multi-Method), būdu: "toks pats" klausimas užduodamas du kartus naudojant šiek tiek skirtingą instrumentarijų ir vykdymo būdą (skirtingos skalės bei formuluotės). <p>Šiam duomenų rinkiniui sukurti naudota EST 7-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinio duomenų failo <b>2.1 versija</b> (Lietuvos duomenys) publikuota EST Duomenų archyve 2016-06-06. </p> <hr> <p>This dataset was created using <b>version 2.1</b> of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 7 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2016-06-06. </p>

Time Period:

2015-04-11-2015-06-13

Date of Collection:

2015-04-11-2015-06-13

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Kauno apskritis = Kaunas County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Telšių apskritis = Telšiai County, Alytaus apskritis = Alytus County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių (lit) ir rusų (rus) kalba. <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „ESS7, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis“ nuo 2016-07-07 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0293; parengė 2016-07-07 Morkevičius, Vaidas ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit) and Russian (rus). </p> </p> <p> Dataset (data and metadata) “ESS7, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015” from 2016-07-07 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0293; produced by Morkevičius, Vaidas ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a> 2016-07-07. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend/Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<p><b>Tikimybinė: daugiapakopė </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>)</p> <hr> <p><b>Probability: Multistage </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <p><b>Sampling frame</b>: List of Elderships, smallest local administrative units (LAU2 – Eurostat, with a known population aged 15 and over) and the Address register of the Republic of Lithuania. <p><b>Sampling Design</b>: 2-domain design. <p><b>1stSampling Domain</b>: The 54 settlements (7 biggest cities and other towns including suburbs) that have a total population of 5 000 or more, (that is 65.11% of the population aged 15 and over). <p><b>Sampling Design</b>: 3-stage design: <br>At the first stage address are selected by a stratified sampled. The stratification is based on the 7 biggest cities with a population larger than 40 000 and the 10 counties of Lithuania. The selection within the strata is done by a simple random sampling. <br> At the second stage one household is selected from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. <br> At the third stage on persons is selected from each sampled household using the last birthday method. </p> <p><b>2ndSampling Domain</b>: The rest of settlements that include small towns and villages. <p><b>Sampling Design</b>: 4-stage design: <br> At the first stage Elderships, the smallest local administrative units (LAU2 – Eurostat, with a known population aged 15 and over) are selected by a stratified sample. The stratification is based on after the counties. The selection within the strata is done with probability proportional to the population aged 15+ in the Elderships. <br> At the second stage 8 addresses are selected from each sampled Eldership by a simple random sample. <br> At third stage one household is selected from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. <br> At the fourth stage on persons is selected from each sampled household using the last birthday method.

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI); Savipildos klausimynas: popieriuje = Self-administered questionnaire: Paper; Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (4, PDF formatu) = Questionnaires (4, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (6, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (6, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p>Naujausias EST 7-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinis duomenų failas (2.1 versija) publikuotas <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7" target="_blank">EST Duomenų archyve</a> 2016-06-06 <hr> Most recent version of the integrated data file (version 2.1) of countries participating in the ESS Round 7 published in the <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7" target="_blank">ESS Data Archive</a> on 2016-06-06. </p>

File Description--f2082

File: LiDA_SurveyData_0312_Data_v1.tab

 • Number of cases: 2250

 • No. of variables per record: 25

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:1HXfcTj5MORQptpmFHgwcQ==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • essround - ESS banga (ESS)
 • edition - Versija (ESS)
 • proddate - Sukūrimo data (ESS)
 • idno - Respondento identifikacinis numeris
 • spltadmf - Respondentui pateikta papildomo klausimyno versija
 • testf1 - I1|Kiek svarbu, kad žmogus: mokėtų kalbėti lietuviškai
 • testf2 - I2|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų baltaodis
 • testf3 - I3|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą
 • testf4 - I4|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams
 • testf5 - I5|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai
 • testf6 - I6|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas
 • testf7 - I7|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje
 • testf8 - I8|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje
 • testf9 - I9|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje
 • testf10 - I10|Kiek svarbu, kad žmogus: mokėtų kalbėti lietuviškai
 • testf11 - I11Kiek svarbu, kad žmogus: būtų baltaodis
 • testf12 - I12|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą
 • testf13 - I13|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams
 • testf14 - I14|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai
 • testf15 - I15|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas
 • testf16 - I16|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje
 • testf17 - I17|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje
 • testf18 - I18|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qvbtFjrgMkKNqbTXM4u+Jg==

Versija (LiDA)

f2082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:C91tSpqpjjEO14RJWVrE5w==

ESS banga (ESS)

f2082 Location:

Summary Statistics: StDev 0.0; Valid 2250.0; Min. 7.0; Mean 7.0; Max. 7.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kkTozn7a+31uiu/zwwv54g==

Versija (ESS)

f2082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:etLGoKJ5/NuajJBy1bWY9Q==

Sukūrimo data (ESS)

f2082 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:GI33fSGaVdh/79uAkOmEbQ==

Respondento identifikacinis numeris

f2082 Location:

Summary Statistics: Max. 2250.0; Valid 2250.0; Mean 1125.5; StDev 649.6633743716818; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CEuWJ/2kK8dxEQfcUJW3uQ==

Respondentui pateikta papildomo klausimyno versija

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Savipilda, B versija, klausimai TESTF10- TESTEF18

1144

3.

Savipilda, A versija, klausimai TESTF1- TESTF9

1106

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 3.0; Mean 3.508444444444445; StDev 0.500039818581475; Valid 2250.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ei24cuZ8M4upmSmuGafTdQ==

I1|Kiek svarbu, kad žmogus: mokėtų kalbėti lietuviškai

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

3

99.

Nėra atsakymo

2

5.

5

159

6.

6

99

8.

8

138

66.

Neatsakinėta

1144

2.

2

52

1.

1

31

88.

Nežinau

0

0.

Ypatingai nesvarbu

34

9.

9

113

10.

Ypatingai svarbu

194

4.

4

81

7.

7

130

3.

3

70

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 99.0; StDev 29.933505201686824; Mean 36.872000000000014; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y28uy/vrYoghuPkV5kfyNg==

I2|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų baltaodis

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ypatingai nesvarbu

103

2.

2

65

3.

3

97

7.

7

99

9.

9

51

10.

Ypatingai svarbu

65

1.

1

59

5.

5

268

8.

8

97

77.

Atsisakau atsakyti

3

6.

6

113

88.

Nežinau

0

99.

Nėra atsakymo

1

4.

4

85

66.

Neatsakinėta

1144

Summary Statistics: Max. 99.0; Min. 0.0; Mean 36.11111111111108; StDev 30.643275372857936; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k1trkC5OviIwkW0t2lzrtw==

I3|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

151

0.

Ypatingai nesvarbu

32

4.

4

89

77.

Atsisakau atsakyti

3

3.

3

61

1.

1

20

9.

9

99

10.

Ypatingai svarbu

149

66.

Neatsakinėta

1144

88.

Nežinau

0

6.

6

125

7.

7

157

99.

Nėra atsakymo

1

5.

5

174

2.

2

45

Summary Statistics: Mean 36.79600000000001; Valid 2250.0; Max. 99.0; StDev 29.938230198025074; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UrbFHOUIiINKeoJY4ubpqg==

I4|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Leidžia daug

7

9.

Nėra atsakymo

3

4.

Leidžia gana daug

66

2.

Leidžia labai mažai

404

3.

Leidžia šiek tiek

287

6.

Neatsakinėta

1144

1.

Neleidžia nė kiek

336

8.

Nežinau

0

7.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Mean 4.095999999999997; StDev 2.065110024447276; Valid 2250.0; Min. 1.0; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:po3NVDigCFtTMS+an/BlKw==

I5|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Neleidžia nė kiek

430

8.

Nežinau

0

5.

Leidžia daug

8

2.

Leidžia labai mažai

391

6.

Neatsakinėta

1144

3.

Leidžia šiek tiek

243

9.

Nėra atsakymo

2

4.

Leidžia gana daug

29

7.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.1439938546396933; Mean 4.0; Max. 9.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SZ2d2xZqtaXidMP9HtYcig==

I6|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rūpi labai mažai

394

1.

Nerūpi nė kiek

419

8.

Nežinau

0

5.

Rūpi daug

5

6.

Neatsakinėta

1144

3.

Rūpi šiek tiek

234

7.

Atsisakau atsakyti

3

9.

Nėra atsakymo

3

4.

Rūpi gana daug

48

Summary Statistics: Valid 2250.0; Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 4.01688888888889; StDev 2.136239868241704

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+xyn01Zog+0SBe4aHkeQlA==

I7|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

49

6.

6

48

5.

5

112

99.

Nėra atsakymo

3

9.

9

10

4.

4

102

88.

Nežinau

0

0.

Esu visiškai nepajėgus/-i

259

2.

2

145

3.

3

108

8.

8

33

1.

1

213

66.

Neatsakinėta

1144

10.

Esu visiškai pajėgus/-i

21

77.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2250.0; StDev 31.773424735786964; Mean 35.120888888888864; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WG3g8g/LtAKY4eaW6kScHA==

I8|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

0

6.

6

48

9.

9

15

5.

5

105

3.

3

118

8.

8

38

77.

Atsisakau atsakyti

3

2.

2

137

66.

Neatsakinėta

1144

1.

1

222

4.

4

83

7.

7

50

10.

Esu visiškai užtikrintas/-a

16

99.

Nėra atsakymo

3

0.

Esu visiškai neužtikrintas/-a

268

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 0.0; StDev 31.795053598451332; Max. 99.0; Mean 35.10044444444443

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h3pd94eZuGm1ZxGpv4Etqg==

I9|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ypatingai sunku

282

99.

Nėra atsakymo

3

10.

Ypatingai lengva

8

4.

4

80

6.

6

37

77.

Atsisakau atsakyti

3

8.

8

33

1.

1

202

3.

3

121

7.

7

45

9.

9

10

2.

2

164

5.

5

118

66.

Neatsakinėta

1144

88.

Nežinau

0

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 31.865927770895706; Mean 35.02488888888885; Min. 0.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AHJrUfBqQzmZ8DRbB53V4A==

I10|Kiek svarbu, kad žmogus: mokėtų kalbėti lietuviškai

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Pakankamai svarbu

185

88.

Nežinau

0

2.

Pakankamai nesvarbu

61

1.

Labai nesvarbu

50

66.

Neatsakinėta

1106

3.

Greičiau nesvarbu

42

5.

Nei svarbu, nei nesvarbu

108

4.

Šiek tiek nesvarbu

54

9.

Labai svarbu

138

77.

Atsisakau atsakyti

3

99.

Nėra atsakymo

2

0.

Ypatingai nesvarbu

30

10.

Ypatingai svarbu

98

7.

Greičiau svarbu

191

6.

Šiek tiek svarbu

182

Summary Statistics: Mean 35.82666666666667; Valid 2250.0; Max. 99.0; StDev 29.970360339649098; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C2jQNHqAbmOLaTn+gui8HA==

I11Kiek svarbu, kad žmogus: būtų baltaodis

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Šiek tiek svarbu

182

99.

Nėra atsakymo

1

2.

Pakankamai nesvarbu

72

77.

Atsisakau atsakyti

3

10.

Ypatingai svarbu

35

0.

Ypatingai nesvarbu

68

7.

Greičiau svarbu

158

1.

Labai nesvarbu

72

9.

Labai svarbu

50

4.

Šiek tiek nesvarbu

72

66.

Neatsakinėta

1106

3.

Greičiau nesvarbu

103

8.

Pakankamai svarbu

104

5.

Nei svarbu, nei nesvarbu

224

88.

Nežinau

0

Summary Statistics: StDev 30.57062124097505; Mean 35.150666666666716; Min. 0.0; Valid 2250.0; Max. 99.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VGAxKV/yrv0dxsZuKZf1dg==

I12|Kiek svarbu, kad žmogus: būtų pasiryžęs perimti lietuvišką gyvenimo būdą

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Labai svarbu

107

0.

Ypatingai nesvarbu

24

2.

Pakankamai nesvarbu

56

5.

Nei svarbu, nei nesvarbu

128

77.

Atsisakau atsakyti

3

3.

Greičiau nesvarbu

57

10.

Ypatingai svarbu

75

6.

Šiek tiek svarbu

183

99.

Nėra atsakymo

1

88.

Nežinau

0

4.

Šiek tiek nesvarbu

41

8.

Pakankamai svarbu

192

7.

Greičiau svarbu

253

66.

Neatsakinėta

1106

1.

Labai nesvarbu

24

Summary Statistics: Mean 35.80222222222219; Min. 0.0; StDev 29.920102505936196; Max. 99.0; Valid 2250.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Zmyg8IUOwGpioE5+V4Hzqg==

I13|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1106

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Neleidžia nė kiek

335

5.

Leidžia labai daug

7

2.

Leidžia labai mažai

433

4.

Leidžia daug

70

7.

Atsisakau atsakyti

3

3.

Leidžia šiek tiek

296

8.

Nežinau

0

Summary Statistics: Mean 4.027111111111111; Valid 2250.0; StDev 2.055190721739022; Min. 1.0; Max. 7.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tHkhhsCPV9bNBNhIUGPp5Q==

I14|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Leidžia labai daug

3

3.

Leidžia šiek tiek

254

2.

Leidžia labai mažai

403

1.

Neleidžia nė kiek

433

7.

Atsisakau atsakyti

3

6.

Neatsakinėta

1106

4.

Leidžia daug

48

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.1305647979776268; Valid 2250.0; Max. 7.0; Mean 3.9400000000000017

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7Ip5VDxLkbppT1ibLmz05g==

I15|Kiek politikams rūpi, ką galvoja tokie žmonės, kaip respondentas

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Leidžia labai mažai

403

7.

Atsisakau atsakyti

3

5.

Leidžia labai daug

8

8.

Nežinau

0

3.

Leidžia šiek tiek

273

4.

Leidžia daug

58

6.

Neatsakinėta

1106

1.

Neleidžia nė kiek

397

9.

Nėra atsakymo

2

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 3.9862222222222212; StDev 2.1051264883000584; Valid 2250.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1Fgw1RHZ1+YGLSAKWG+d1g==

I16|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

4

7.

Atsisakau atsakyti

3

5.

Esu visiškai pajėgus/-i

19

6.

Neatsakinėta

1106

8.

Nežinau

0

3.

Pakankamai pajegus/-i

215

2.

Tik šiek tiek pajėgus/-i

374

4.

Labai pajėgus/-i

48

1.

Visiškai nesu pajėgus/-i

481

Summary Statistics: Valid 2250.0; Min. 1.0; StDev 2.171045796340958; Max. 9.0; Mean 3.9351111111111123

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tqfvmrRBk4NXdKV2zR1MIw==

I17|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pakankamai užtikrinta/-as

208

2.

Tik šiek tiek užtikrintas/-a

369

8.

Nežinau

0

9.

Nėra atsakymo

5

7.

Atsisakau atsakyti

3

4.

Labai užtikrintas/-a

61

6.

Neatsakinėta

1106

1.

Visiškai nesu užtikrintas/-a

484

5.

Esu visiškai užtikrintas/-a

14

Summary Statistics: Mean 3.938666666666667; Valid 2250.0; StDev 2.17319619011881; Max. 9.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YF5RUtt16nTzDx7TQAplHA==

I18|Kiek asmeniškai yra lengva dalyvauti politikoje

f2082 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Visiškai nėra lengva

584

6.

Neatsakinėta

1106

8.

Nežinau

0

5.

Ypatingai lengva

16

7.

Atsisakau atsakyti

3

9.

Nėra atsakymo

6

4.

Labai lengva

33

2.

Tik šiek tiek lengva

319

3.

Pakankamai lengva

183

Summary Statistics: Valid 2250.0; StDev 2.240575737482134; Mean 3.8639999999999977; Max. 9.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3+A9jV/shwmYqordK+HXuA==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Archive_v1.tar.gz

Text:

Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/x-gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Supplementary_Questionnaire_vA_lit_v1.pdf

Text:

Papildomas klausimynas (A versija) (lit) = Supplementary questionnaire (version A) (lit)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Supplementary_Questionnaire_vA_rus_v1.pdf

Text:

Papildomas klausimynas (A versija) (rus) = Supplementary questionnaire (version A) (rus)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Supplementary_Questionnaire_vB_lit_v1.pdf

Text:

Papildomas klausimynas (B versija) (lit) = Supplementary questionnaire (version B) (lit)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0312_Supplementary_Questionnaire_vB_rus_v1.pdf

Text:

Papildomas klausimynas (B versija) (rus) = Supplementary questionnaire (version B) (rus)

Notes:

application/pdf