EST6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis = ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013 (hdl:21.12137/P0UDKZ)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

EST6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis = ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013

Identification Number:

hdl:21.12137/P0UDKZ

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-05-11

Version:

2

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis = ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/P0UDKZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:5f86huhLBRrwlOGmNrJhrg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

EST6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis = ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013

Identification Number:

hdl:21.12137/P0UDKZ

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0291

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas] = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Morkevičius, Vaidas (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Lietuvoje vykdytos EST 6 bangos Nacionalinis koordinatorius; Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [National Coordinator for Lithuania at ESS Round 6; Project Member; Data curation])

Telešienė, Audronė (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytoja] = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Šarkutė, Ligita (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytoja] = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Jowell, Roger (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė [buvęs Pagrindinis tyrėjas] = EntralCo-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, UK [former Principal Investigator])

Other identifications and acknowledgements:

Fitzgerald, Rory (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė [dabartinis Pagrindinis tyrėjas] = Entral Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, UK [current Principal Investigator])

Other identifications and acknowledgements:

Harrison, Eric (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Ryan, Lorna (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Villar, Ana (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Butt, Sarah (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Widdop, Sally (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Gatrell, Lizzy (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Prestage, Yvette (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Keane, Mary (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Martin, Peter (Centrinė koordinuojančioji grupė: Lyginamųjų socialinių tyrimų centras, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Looseveldt, Geert (Centrinė koordinuojančioji grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Billiet, Jaak (Centrinė koordinuojančioji grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Matsuo, Hideko (Centrinė koordinuojančioji grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Henrichsen, Bjørn (Centrinė koordinuojančioji grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = (Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Skjåk, Knut Kalgraff (Centrinė koordinuojančioji grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Kolsrud, Kirstine (Centrinė koordinuojančioji grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Braun, Michael (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Scheuer, Angelika (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Häder, Sabine (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Koch, Achim (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Ganninger, Matthias (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Halbherr, Verena (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Centrinė koordinuojančioji grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Saris, Willem (Centrinė koordinuojančioji grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Weber, Wiebke (Centrinė koordinuojančioji grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Rojas, Diana Zavala (Centrinė koordinuojančioji grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Arpino, Bruno (Centrinė koordinuojančioji grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Stoop, Ineke (Centrinė koordinuojančioji grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, The Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Kappelhof, Joost (Centrinė koordinuojančioji grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, The Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Fernee, Henk (Centrinė koordinuojančioji grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, The Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Malnar, Brina (Centrinė koordinuojančioji grupė: Liublianos universitetas, Slovėnija = Central Co-ordinating Team: University of Ljubljana, Slovenia)

Other identifications and acknowledgements:

Kaase, Max (Mokslinė patariamoji taryba [Vadovas] = The Scientific Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Lievesley, Denise (Metodologijos grupė [Vadovas] = The Methods Group [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Ganninger, Matthias (Atrankos sudarymo specialistų grupė [buvęs Vadovas] = The Sampling Expert Panel [former Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Atrankos sudarymo specialistų grupė [dabartinis Vadovas] = The Sampling Expert Panel [current Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Bracke, Piet (Interviu trukmės komitetas [Vadovas] = The Interview Duration Committee [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Huppert, Felicia (EST 6 bangos klausimyno bloko „Asmeninis ir socialinis gerbūvis“ konstravimo komanda [Vadovas] = ESS Round 6 Questionnaire Design Team on "Personal and Social Well-Being" [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Kriesi, Hans-Peter (EST 6 bangos klausimyno bloko „Demokratijos supratimas ir vertinimas Europoje“ konstravimo komanda [Vadovas] = ESS Round 6 Questionnaire Design Team on "Europeans' Understandings and Evaluations of Democracy" [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Schneider, Silke (Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija [Tarptautinių išsimokslinimo klasifikatorių ekspertė] = Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany [Expert on international education classification])

Other identifications and acknowledgements:

Curtice, John (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Eriksson, Robert (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Jonsson, Jan O. (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Newton, Ken (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Schwartz, Shalom (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Thomassen, Jacques (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Vogel, Joachim (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Date of Production:

2013-08-25

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MIP-022/2012

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2014-01-27

Date of Distribution:

2014-05-15

Series Name:

Europos socialinis tyrimas = European Social Survey

Series Information:

<p> Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas" talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys. </p> <p> EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. atliekamas visoje Europoje. Kas dvejus metus sudarant naujas skerspjūvio imtis, atliekami tiesioginiai interviu. Apklausos metu vertinamos įvairių gyventojų grupių nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai daugiau nei trisdešimtyje šalių. </p> <hr> <p> Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). </p> <p> The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/P0UDKZ

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, pasitikėjimas = trust, politika = politics, socialinės vertybės = social values, socialinė atskirtis = social exclusion, diskriminacija = discrimination, religija = religion, nacionalinė tapatybė = national identity, demokratija = democracy, politiniai veiksmai = political action, psichikos sveikata = mental health, emocinė būsena = emotional states

Topic Classification:

Socialinė elgsena ir nuostatos = Social behaviour and attitudes, Žiniasklaida = Media, Politinė elgsena ir nuostatos = Political behaviour and attitudes, Lygybė, nelygybė ir socialinė atskirtis = Equality, inequality and social exclusion, Bendra sveikata ir savijauta = General health and well-being, Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = Government, political systems and organisations, Religija ir vertybės = Religion and values

Abstract:

<p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 6 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai. <br><br> Europos socialinis tyrimas (EST) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai tyrimo tikslai</b> yra trys: <ul> <li>fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, <li>kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, <li>sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius. </ul> Šeštoji tyrimo banga vykdyta 29 šalyse taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje, atliekančioje lauko tyrimą. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70 % grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėjo į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Šeštojoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Asmeninis ir socialinis gerbūvis“ ir „Demokratijos supratimas ir vertinimas Europoje“. Pabaigoje respondentai atsakė į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką.</p> <p>Šiam duomenų rinkiniui sukurti naudota EST 6-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinio duomenų failo <b>2.0 versija</b> (Lietuvos duomenys) publikuota EST Duomenų archyve 2014-05-14. </p> <hr> <p>This dataset was created using <b>version 2.0</b> of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 6 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2014-05-14.</p>

Time Period:

2013-05-13-2013-08-25

Date of Collection:

2013-05-13-2013-08-25

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Utenos apskritis = Utena County, Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Kauno apskritis = Kaunas County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Alytaus apskritis = Alytus County, Telšių apskritis = Telšiai County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių (lit) ir rusų (rus) kalba. <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „EST6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis“ nuo 2014-05-15 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0275; parengė 2014-05-15 Morkevičius, Vaidas ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit) and Russian (rus). </p> </p> <p> Dataset (data and metadata) “ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013” from 2014-05-15 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0275; produced by Morkevičius, Vaidas ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a> 2014-05-15. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend/Repeated cross-section<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<p><b>Tikimybinė: daugiapakopė </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>)</p> <hr> <p><b>Probability: Multistage </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <p><b>Sampling Design</b>: <p>Stratified multi-stage multi-domain clustered probability sampling. </p> <b>Stratification</b>: <p>Stratification is by three dimensions: administrative division (10 Counties), size of the population of settlements (7 largest cities (total population larger than 40 000 inhabitants), 43 larger towns (total population – 5 500-40 000) and the rest of the country) and domains, which are the following: </p> <b>Stage 1</b>: Simple random (using random number generator) sampling of addresses in 7 largest cities (total population larger than 40 000 inhabitants, 43.73)</p> <b><p>Domain 1</b>: Stratified two-stage cluster sampling in 7 largest cities</p> <b>Stage 2</b>: Selection of an individual within each selected address (household) via Last-Birthday-Method. <b><p>Domain 2</b>: Stratified two-stage cluster sampling in 43 larger towns</p> <p><b>Stage 1</b>: Simple random (using random number generator) sampling of addresses in 43 larger towns (total population – 5 500-40 000, 20.53 % of the 15+ population). Counties (10) are used as explicit strata and the number of addresses is selected from the list of addresses proportionally to their 15+ population. </p> <p><b>Stage 2</b>: Selection of an individual within each selected address (household) via Last-Birthday-Method. </p> <p><b>Domain 3</b>: Stratified three-stage cluster sampling in the rest of the country Stratification: Explicit stratification of the list of addresses (excluding 50 largest settlements) by Counties (10). </p> <p><b>Stage 1</b>: Primary sampling units are defined as elderships (smallest local administrative units, LAU2 – Eurostat with known population aged 15 and over (35.74 % of the total 15+ population). 119 PSUs from 476 elderships are selected randomly (using random number generator) within each stratum (10 counties) using probability proportional to size (15+ population) without replacement sampling. </p> <p><b>Stage 2</b>: A number of addresses sampled from the address list within the selected PSUs randomly (using random number generator). The number of addresses (14) to be selected in each PSU is inversely proportional to the predicted response rate (66.9% in domain 3), such that the expected number of interviews is 7 in each PSU. </p> <b>Stage 3</b>: Selection of an individual within each selected address (household) via Last-Birthday-Method.</p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI); Savipildos klausimynas: popieriuje = Self-administered questionnaire: Paper; Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Actions to Minimize Losses:

<p>Su respondentu kontaktuota bent 4 kartus, iš kurių bent vienas kartas buvo savaitgalį, ir dar vienas vakare (po įprastinių darbo valandų).</p> <p>Atliekant lauko darbus buvo taikomi įvairūs apklausėjų darbo kokybės gerinimo ir priežiūros metodai: <ul>a) tyrimą atlikti pasitelkti net 136 patyrę apklausėjai (vienas apklausėjas vidutiniškai aplankė tik 22 imties elementus); <br>b) vykdyti apklausėjų mokymai, sukurta papildoma medžiaga su informacija apie EST tyrimą ir apklausos atlikimo specifiką; <br>c) iš tyrimą vykdžiusios organizacijos gautos lauko darbų vykdymo atskaitos kas 2 savaites, kuriose fiksuota: <ul>1) kiek atlikta interviu; <br>2) su kiek adresų dar nekontaktuota; <br>3) su kiek adresų nesukontaktuota; <br>4) kiek respondentų atsisakė dalyvauti apklausoje; <br>5) kiek rasta netinkamų imties elementų.

Weighting:

<b>Dizaino svoriai</b>: <hr> <b>Design weights</b>: <p>The purpose of the design weights (DWEIGHT) is to correct for unequal probabilities for selection due to the sampling design used. In general design weights were computed for each country as follows. </p> <p>1.w = 1/(PROB1*...*PROBk) is a nx1 vector of weights ; k depends on the number of stages of the sampling design. </p> <p>2. All weights were rescaled in a way that the sum of the final weights equals n, i.e. Rescaled weights = n*w/sum(w). </p> <b>Post-stratification weights</b>: <p>The purpose of the post-stratification weights (PSPWGHT) is to reduce sampling error and non-response bias, using auxiliary information. The ESS post-stratification weights have been constructed using information about age, gender, education and region. The ESS post-stratification weights also adjust for unequal selection probabilities (design weights). A raking procedure has been used in the production of the post-stratification weights. Source population figures: Eurostat. The European Union labour force survey (EU-LFS). </p> <b>Population weights</b>: <p>The Population size weight (PWEIGHT) corrects for population size when combining two or more country's data, and is calculated as PWEIGHT=[Population aged 15 years and over]/[(Net sample in data file)*10 000] </p>

Cleaning Operations:

Tyrimą vykdžiusi organizacija 100 proc. fiziškai patikrino klausimyno logiką ir pildymą bei duomenų tikrinimą.

Response Rate:

49.61%

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai </b> = <b>Major files </b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (10, PDF formatu) = Questionnaires (10, PDF format). </p> <p>Kortelės (2, PDF formatu) = Showcards (2, PDF format). </p> <p>Išankstinis laiškas respondentams (2, PDF formatu) = Advance letter to respondents (2, PDF format).</p> <p>Lankstinukas apie EST (1, PDF formatu) = Leaflet about ESS (1, PDF format).</p> <p>Instrukcijos apklausėjams (1, PDF formatu) = Interviewers’ instructions(1, PDF format).</p> <b>Kiti failai </b>= <b> Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (14, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (14, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. </p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>. </p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p>Naujausias EST 6-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinis duomenų failas (2.4 versija) publikuotas <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=6" target="_blank">EST Duomenų archyve</a> 2018-12-01 <hr> Most recent version of the integrated data file (version 2.4) of countries participating in the ESS Round 6 published in the <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=6" target="_blank">ESS Data Archive</a> on 2018-12-01 </p>

File Description--f2110

File: LiDA_SurveyData_0291_Data_v1.tab

 • Number of cases: 2109

 • No. of variables per record: 337

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:5f86huhLBRrwlOGmNrJhrg==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • essround - ESS banga (ESS)
 • edition - Versija (ESS)
 • proddate - Sukūrimo data (ESS)
 • idno - Respondento identifikacinis numeris
 • tvtot - A1|TV žiūrėjimas, iš viso, įprastą darbo dieną
 • tvpol - A2|TV žiūrėjimas, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną
 • ppltrst - A3|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam
 • pplfair - A4|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi
 • pplhlp - A5|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi
 • polintr - B1|Domėjimasis politika
 • trstprl - B2|Pasitikėjimas Seimu
 • trstlgl - B3|Pasitikėjimas teisine sistema
 • trstplc - B4|Pasitikėjimas policija
 • trstplt - B5|Pasitikėjimas politikais
 • trstprt - B6|Pasitikėjimas politinėmis partijomis
 • trstep - B7|Pasitikėjimas Europos parlamentu
 • trstun - B8|Pasitikėjimas Jungtinių tautų organizacija
 • vote - B9|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose
 • prtvalt1 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (ESS6)
 • prtvalt2 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (ESS6)
 • prtvalt3 - B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (ESS6)
 • contplt - B11|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus
 • wrkprty - B12|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime
 • wrkorg - B13|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje
 • badge - B14|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką
 • sgnptit - B15|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją
 • pbldmn - B16|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje
 • bctprd - B17|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus
 • clsprty - B18a|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos
 • prtclalt - B18b|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva
 • prtdgcl - B18c|Kiek artima partija
 • implvdm - B18d|Kiek svarbu gyventi demokratiškai valdomoje šalyje
 • dmcntov - B18e|Kiek apskritai Lietuva yra demokratiška
 • lrscale - B19|Pozicija kairės-dešinės skalėje
 • stflife - B20|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai
 • stfeco - B21|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija
 • stfgov - B22|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe
 • stfdem - B23|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje
 • stfedu - B24|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas
 • stfhlth - B25|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas
 • gincdif - B26|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų pajamų skirtumus
 • freehms - B27|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori
 • euftf - B28|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi
 • imsmetn - B29|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • imdfetn - B30|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • impcntr - B31|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių
 • imbgeco - B32|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai
 • imueclt - B33|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina
 • imwbcnt - B34|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi
 • happy - C1|Ar yra laimingas
 • sclmeet - C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais
 • inprdsc - C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus
 • sclact - C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais
 • crmvct - C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti
 • aesfdrk - C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone
 • health - C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas
 • hlthhmp - C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos
 • rlgblg - C9|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnm - C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (ESS6)
 • rlgdnlt - C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva
 • rlgblge - C11|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnme - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (ESS6)
 • rlgdelt - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva
 • rlgdgr - C13|Religingumas
 • rlgatnd - C14|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • pray - C15|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu
 • dscrgrp - C16|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei
 • dscrrce - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės
 • dscrntn - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės
 • dscrrlg - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos
 • dscrlng - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos
 • dscretn - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės
 • dscrage - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus
 • dscrgnd - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties
 • dscrsex - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos
 • dscrdsb - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo
 • dscroth - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita
 • dscrdk - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo
 • dscrref - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti
 • dscrnap - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta
 • dscrna - C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo
 • ctzcntr - C18|Ar Lietuvos pilietis
 • ctzshipc - C19|Pilietybė
 • brncntr - C20|Ar gimė Lietuvoje
 • cntbrthc - C21|Kurioje šalyje gimė
 • livecnta - C22|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą
 • lnghom1 - C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba
 • lnghom2 - C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba
 • blgetmg - C24|Savęs priskyrimas tautinei mažumai
 • facntr - C25|Ar tėvas gimė Lietuvoje
 • fbrncntb - C26|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • mocntr - C27|Ar motina gimė Lietuvoje
 • mbrncntb - C28|Kurioje šalyje gimė motina
 • wkvlorg - D1|Ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. įsitraukdavo į savanoriškų organ. veiklą
 • optftr - D2|Į savo ateitį visuomet žvelgia optimistiškai
 • pstvms - D3|Apskritai, save vertina labai teigiamai
 • flrms - D4|Kartais atrodo, kad yra niekam tikęs
 • fltdpr - D5|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi prislėgtas
 • flteeff - D6|Kiek laiko per pastarąją savaitę atrodė, kad viską tenka daryti per vargus
 • slprl - D7|Kiek laiko per pastarąją savaitę miegas būdavo neramus
 • wrhpp - D8|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo laimingas
 • fltlnl - D9|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi vienišas
 • enjlf - D10|Kiek laiko per pastarąją savaitę džiaugdavosi gyvenimu
 • fltsd - D11|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo liūdnas
 • cldgng - D12|Kiek laiko per pastarąją savaitę nekildavo rankos ką nors daryti
 • enrglot - D13|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi kupinas energijos
 • fltanx - D14|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavo nerimą
 • fltpcfl - D15|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi ramus ir taikingas
 • dclvlf - D16|Atrodo, kad pats gali laisvai spręsti, kaip gyventi savo gyvenimą
 • lchshcp - D17|Kasdien. gyvenime retai pasitaiko galimybių parodyti, ką iš tiesų sugeba
 • accdng - D18|Dažniausiai jaučia pasitenkinimą tuo, ką daro
 • wrbknrm - D19|Kai kas nors nepasiseka, prireikia daug laiko, kad atgautų pusiausvyrą
 • lrnntlf - D20|Ar gyvenime išmoksta naujų dalykų
 • pplahlp - D21|Ar atrodo, kad kaimynystėje gyvenantys žmonės padeda vieni kitiems
 • trtrsp - D22|Ar atrodo, kad žmonės su jumis elgiasi pagarbiai
 • dngval - D23|Tai, ką veikia savo gyvenime, yra vertinga ir naudinga
 • nhpftr - D24|Man sunku puoselėti viltis dėl pasaulio ateities
 • lotsgot - D25|Yra daug dalykų, kuriuos gerai išmano
 • lfwrs - D26|Daugumai Lietuvos žmonių gyvenimas blogėja, o ne gerėja
 • flclpla - D27|Jaučiasi artimas kaimynystėje gyvenantiems žmonėms
 • tmdotwa - D28|Ar pavyksta skirti laiko tiems dalykams, kuriuos iš tikrųjų nori daryti
 • flapppl - D29|Ar jaučiasi vertinamas artimų žmonių
 • deaimpp - D30|Sunku ar lengva spręsti svarbias problemas, kurios iškyla gyvenime
 • tmimdng - D31|Kokią laiko dalį apskritai būna įdomu tai, ką daro
 • tmabdng - D32|Kokią laiko dalį apskritai būna pasinėręs į tai, ką daro
 • tmendng - D33|Kokią laiko dalį apskritai daro ką nors su užsidegimu
 • tnapsur - D34|Ar dažnai įprastą dieną atkreipia dėmesį ir įvertina tai, kas supa
 • sedirlf - D35|Ar atrodo, kad žino savo gyvenimo kryptį
 • rehlppl - D36|Ar sulaukia pagalbos ir paramos iš artimų žmonių, kai to reikia
 • prhlppl - D37|Ar teikia pagalbą ir paramą savo artimiems žmonėms, kai jiems to reikia
 • plinsoc - D38|Respondento padėtis visuomenėje
 • physact - D39|Kelias iš pastarųjų 7 d. užsiėmė fizine veikla nepertraukiamai bent 20 min.
 • fairelc - E1|Demokratijai svarbu: parlamento rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi
 • dspplvt - E2|Demokratijai svarbu: rinkėjai aptartų politiką su artimais prieš balsuodami
 • dfprtal - E3|Demokratijai svarbu: partijos/kandidatai siūlytų besiskiriančias alternatyvas
 • oppcrgv - E4|Demokratijai svarbu: opozicinės partijos galėtų laisvai kritikuoti valdžią
 • medcrgv - E5|Demokratijai svarbu: žiniasklaida galėtų laisvai kritikuoti valdžią
 • meprinf - E6|Demokratijai svarbu: žiniasklaida pateiktų piliečiams patikimą informaciją
 • rghmgpr - E7|Demokratijai svarbu: būtų ginamos mažumų grupių teisės
 • votedir - E8|Demokratijai svarbu: piliečiai svarbiausius klausimus spręstų referendumuose
 • imvtctz - E9|Demokratijai svarbu: imigrantai balsuotų parlam. rinkim. tik tapę piliečiais
 • cttresa - E10|Demokratijai svarbu: teismai su visais elgtųsi vienodai
 • ctstogv - E11|Demokratijai svarbu: teismai galėtų sustabdyti virš. įgal. valdžios veiksmus
 • gptpelc - E12|Demokratijai svarbu: blogai dirbusios partijos būtų nubaudžiamos per rinkimus
 • gvctzpv - E13|Demokratijai svarbu: valdžia saugotų visus piliečius nuo skurdo
 • gvexpdc - E14|Demokratijai svarbu: valdžia paaiškintų savo sprendimus rinkėjams
 • grdfinc - E15|Demokratijai svarbu: valdžia imtųsi priemonių mažinti pajamų lygio skirtumus
 • pltavie - E16|Demokratijai svarbu: politikai atsižvelgtų į kitų Europos vyriausybių nuomonę
 • fairelcc - E17|Lietuvos Seimo rinkimai yra laisvi ir sąžiningi
 • dspplvtc - E18|Lietuvos rinkėjai aptaria politiką su savo artimaisiais prieš balsuodami
 • dfprtalc - E19|Lietuvoje partijos/kandidatai siūlo besiskiriančias alternatyvas
 • oppcrgvc - E20|Lietuvos opozicinės partijos gali laisvai kritikuoti valdžią
 • medcrgvc - E21|Lietuvos žiniasklaida gali laisvai kritikuoti valdžią
 • meprinfc - E22|Lietuvos žiniasklaida pateikia piliečiams patikimą informaciją
 • rghmgprc - E23|Lietuvoje yra ginamos mažumų teisės
 • votedirc - E24|Lietuvos piliečiai svarbiausius klausimus sprendžia referendumuose
 • cttresac - E25|Lietuvos teismai su visais elgiasi vienodai
 • gptpelcc - E26|Blogai dirbusios Lietuvos partijos nubaudžiamos per rinkimus
 • gvctzpvc - E27|Lietuvos valdžia visus piliečius saugo nuo skurdo
 • gvexpdcc - E28|Lietuvos valdžia paaiškina savo sprendimus rinkėjams
 • grdfincc - E29|Lietuvos valdžia imasi priemonių mažinti pajamų lygio skirtumus
 • pltaviec - E30|Lietuvos politikai atsižvelgia į Europos vyriausybių nuomonę
 • fplvdm - E31|Demokratijai geriausia: visiem leisti reikšti kraštutines politines pažiūras
 • fplvdmi - E32|Demokratijai svarbu: leisti reikšti kraštutines politines pažiūras
 • fplvdmc - E33|Lietuvoje leidžiama reikšti kraštutines politines pažiūras
 • pplvdmi - E34|Demokratijai svarbu: neleisti reikšti kraštutinių politinių pažiūrų
 • pplvdmc - E35|Lietuvoje neleidžiama reikšti kraštutinių politinių pažiūrų
 • chpldm - E36|Demokratijai geriausia: valdžia keistų politiką dėl daugumos žmonių nuomonės
 • chpldmi - E37|Demokratijai svarbu: valdžia keistų politiką dėl daugumos žmonių nuomonės
 • chpldmc - E38|Lietuvoje valdžia keičia politiką dėl daugumos žmonių nuomonės
 • stpldmi - E39|Demokratijai svarbu: valdžia laikytųsi politikos nepaisydama žmonių nuomonės
 • stpldmc - E40|Lietuvoje valdžia laikosi politikos nepaisydama žmonių nuomonės
 • gvspcdm - E41|Demokratijai geriausia: vyriausybę sudarytų sudarytų tik viena partija
 • gvspdmi - E42|Demokratijai svarbu: vyriausybę sudarytų tik viena partija
 • gvspdmc - E43|Ar dažnai Lietuvoje vyriausybę sudaro tik viena partija
 • gvcodmi - E44|Demokratijai svarbu: vyriausybę sudarytų dviejų ar daugiau partijų koalicija
 • gvcodmc - E45|Ar dažnai Lietuvoje vyriausybę sudaro dviejų ar daugiau partijų koalicija
 • hhmmb - F1|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą ir vaikus
 • gndr - F2|Respondento lytis
 • gndr2 - F2|Antro namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr3 - F2|Trečio namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr4 - F2|Ketvirto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr5 - F2|Penkto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr6 - F2|Šešto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr7 - F2|Septinto namų ūkio gyventojo lytis
 • agea - F3|Respondento amžius, suskaičiuotas (ESS6)
 • agea_r1 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • agea_r2 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • yrbrn - F3|Respondento gimimo metai
 • yrbrn2 - F3|Antro namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn3 - F3|Trečio namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn4 - F3|Ketvirto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn5 - F3|Penkto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn6 - F3|Šešto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn7 - F3|Septinto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • rshipa2 - F4|Antro namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa3 - F4|Trečio namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa4 - F4|Ketvirto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa5 - F4|Penkto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa6 - F4|Šešto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa7 - F4|Septinto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • icpart1 - F5|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • rshpsts - F6|Respondento ryšys su kartu gyvenančiu vyru, žmona, partneriu,-e
 • lvgptnea - F7|Ar kada nors gyveno su partneriu oficialiai nesusituokęs,-usi
 • dvrcdeva - F8|Ar kada nors buvo išsiskyręs,-usi
 • icpart2 - F9|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • iccohbt - F10|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e nesusituokęs,-usi (žymėjo apklausėjas)
 • marsts - F11|Dabartinė oficiali šeimyninė padėtis
 • maritalb - F11|Oficiali šeiminė padėtis, išvestinė
 • chldhm - F12|Respondentas turi vaikų gyvenančių kartu namuose (žymėjo apklausėjas)
 • chldhhe - F13|Ar kada nors kartu su respondentu namų ūkyje gyveno vaikai, įvaikiai ir pan.
 • domicil - F14|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • edulvlb - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (ESS6)
 • eisced - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvdlt - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • eduyrs - F16|Kiek metų mokėsi skaičiuojant pilnais metais dieniniame skyriuje
 • pdwrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: dirbo apmokamą darbą
 • edctn - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: mokėsi
 • uempla - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uempli - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbld - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: serga ilgalaike (lėt.) liga ar turi negalią
 • rtrd - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: pensijoje
 • cmsrv - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: prival., altern. krašto apsaugos tarnyboje
 • hswrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: namų ruoša, vaikų ar kitų asmenų priežiūra
 • dngoth - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: kita
 • dngdk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nežinojo
 • dngref - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: atsisakė atsakyti
 • dngna - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nėra atsakymo
 • icomdng - F17b|Vienas ar keli užsiėmimai per praėjusias 7 dienas (žymėjo apklausėjas)
 • mainact - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • mnactic - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 d.visi resp. išvestinis
 • icpdwrk - F17d|Ar respondentas dirba apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwk - F18|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas dirbo apmokamą darbą
 • pdjobev - F19|Ar kada nors dirbo apmokamą darbą
 • pdjobyr - F20|Kuriais metais paskutinį kartą dirbo apmokamą darbą
 • emplrel - F21|Respondento pagrindinio darbo tipas
 • emplno - F22|Kiek darbuotojų turi/turėjo respondentas
 • wrkctra - F23|Darbo sutartis terminuota ar neterminuota
 • estsz - F24|Dirbančiųjų skaičius pagrindinėje darbovietėje
 • jbspv - F25|Ar pagrindiniame darbe atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • njbspv - F26|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą atsakingas
 • wkdcorga - F27|Ar vadovybė darbe leidžia/leido spęsti, kaip organizuoti kasdienį darbą
 • iorgact - F28|Ar vadovybė darbe leidžia/leido daryti įtaką organizacijos veiklos politikai
 • wkhct - F29|Darbo val. skaičius per savaitę pagr. darbe pagal sutartį be viršvalandžių
 • wkhtot - F30|Paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įskaitant viršvalandžius
 • nacer2 - F31|Pagrindinė respondento darbovietės veiklos sritis, NACE rev. 2 kodai
 • tporgwk - F32|Organizacijos, kurioje dirba/dirbo, tipas
 • isco08 - F33-34a|Respondento profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • wrkac6m - F35|Ar per praėj. 10 metų dirbo apmokamą darbą kitoje šalyje 6 ar daugiau mėn.
 • icpdwk2 - F35a|Ar respondentas dirba/-o apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • stfjb - F35b|Kiek patenkintas/-a savo dabartiniu darbu
 • stfjbot - F35c|Ar patenkintas, kaip sekas suderinti laiką skirtą darbui ir kt. gyv. sritims
 • uemp3m - F36|Ar kada nors buvo be darbo ir ieškojo darbo ilgiau nei 3 mėn.
 • uemp12m - F37|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant tęsėsi 12 ar daugiau mėn.
 • uemp5yr - F38|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant buvo per praėjusius 5 metus
 • mbtru - F39|Ar yra/buvo profesinės sąjungos ar panašios organizacijos narys
 • hincsrca - F40|Pagrindinis namų ūkio pajamų šaltinis
 • hinctnta - F41|Namų ūkio bendros mėn. pajamos iš visų šaltinių, po visų mokesčių nuskaitymo
 • hincfel - F42|Namų ūkio pajamų subjektyvus vertinimas
 • icpart3 - F43|Ar respondentas gyvena su vyru, žmona ar partneriu (žymėjo apklausėjas)
 • edulvlpb - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis (ESS6)
 • eiscedp - F44|Aukščiausias respond. partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvpdlt - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • pdwrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: dirbo apmokamą darbą
 • edctnp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: mokėsi
 • uemplap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uemplip - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbldp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: serga ilgalaike liga, turi negalią
 • rtrdp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: pensijoje
 • cmsrvp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: prival., altern. krašto apsaugos tar.
 • hswrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: namų ruoša, vaikų, kitų asmenų priež.
 • dngothp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: kita
 • dngdkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nežinojo
 • dngnapp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: neatsakinėta
 • dngrefp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: atsisakė atsakyti
 • dngnap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nėra atsakymo
 • icomdnp - F45b|Vienas ar keli partnerio užsiėmimai per praėj. 7 d. (žymėjo apklausėjas)
 • mnactp - F45c|Partnerio pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • icppdwk - F45d|Ar partneris dirba/-o apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwkp - F46|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas partneris dirbo apmokamą darbą
 • isco08p - F47-49|Respondento partnerio profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • emprelp - F50|Respondento partnerio pagrindinio darbo tipas
 • wkhtotp - F51|Partnerio paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įsk. viršval.
 • edulvlfb - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis (ESS6)
 • eiscedf - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvfdlt - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprf14 - F53|Tėvo užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occf14b - F55|Tėvo profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • edulvlmb - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, (ESS6)
 • eiscedm - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvmdlt - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprm14 - F57|Motinos užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occm14b - F59|Motinos profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • atncrse - F60|Ar tobulino darbinius įgūdžius ir žinias kursuose ar pan. per praėj. 12 mėn.
 • ipcrtiv - HSa|Svarbu generuoti naujas idėjas ir būti kūrybingam, viską daryti originaliai
 • imprich - HSb|Svarbu būti turtingam, turėti daug pinigų ir brangių daiktų
 • ipeqopt - HSc|Svarbu visų lygios galimybės, kad su visais butu elgiamasi vienodai
 • ipshabt - HSd|Svarbu demonstruoti savo gabumus, kad žmonės žavėtųsi jo veikla
 • impsafe - HSe|Svarbu gyventi saugioje aplinkoje, vengti grėsmių saugumui
 • impdiff - HSf|Svarbu netikėtumai, naujos veiklos, išbandyti kuo daugiau įvairių dalykų
 • ipfrule - HSg|Svarbu daryti tai, kas pasakyta ir laikytis taisyklių
 • ipudrst - HSh|Svarbu suprasti kitokius žmones, išklausyti jų nuomones
 • ipmodst - HSi|Svarbu būti paprastam ir kukliam, stengtis neatkreipti į save dėmesio
 • ipgdtim - HSj|Svarbu gerai leisti laiką, palepinti save
 • impfree - HSk|Svarbu pačiam viską spręsti ir būti nepriklausomam nuo kitu
 • iphlppl - HSl|Svarbu padėti aplinkiniams žmonėms, rūpintis jų gerove
 • ipsuces - HSm|Svarbu, kad veikla būtų sėkminga, kad žmonės įvertintų pasiekimus
 • ipstrgv - HSn|Svarbu, kad valstybė būtų stipri, užtikrintų piliečių saugumą ir juos gintų
 • ipadvnt - HSo|Svarbu nuotykiai, rizika, gyventi įdomų gyvenimą
 • ipbhprp - HSp|Svarbu visada elgtis tinkamai, kad aplinkiniai nevertintų neigiamai
 • iprspot - HSq|Svarbu, kad gerbtų kiti žmonės, darytų tai, ką jis sako
 • iplylfr - HSr|Svarbu būti atsidavusiam draugams, aukotis dėl artimų žmonių
 • impenv - HSs|Svarbu saugoti aplinką, kad žmonės rūpintųsi gamta
 • imptrad - HSt|Svarbu laikytis tradicijų, religinių arba savo šeimos papročių
 • impfun - HSu|Svarbu išnaudoti galimybes pasilinksminti, daryti tai, kas teikia malonumą
 • region - Regionas, Lietuva (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)
 • inwdds - Interviu pradžia: mėnesio diena
 • inwmms - Interviu pradžia: mėnuo
 • inwyys - Interviu pradžia: metai
 • inwshh - Interviu pradžia: valanda
 • inwsmm - Interviu pradžia: minutės
 • inwdde - Interviu pabaiga: mėnesio diena
 • inwmme - Interviu pabaiga: mėnuo
 • inwyye - Interviu pabaiga: metai
 • inwehh - Interviu pabaiga: valanda
 • inwemm - Interviu pabaiga: minutės
 • inwtm - Interviu (pagrindinio klausimyno) trukmė minutėmis
 • spltadme - Respondentui pateikta papildomo klausimyno versija
 • supqad1 - Papildomo klausimyno administravimas 1
 • supqdd - Papildomo klausimyno užpildymo data: mėnesio diena
 • supqmm - Papildomo klausimyno užpildymo data: mėnuo
 • supqyr - Papildomo klausimyno užpildymo data: metai
 • dweight - Dizaino svoris
 • pspwght - Jungtinis dizaino ir korekcijos pagal populiaciją svoris
 • pweight - Populiacijos dydžio svoris (turi būti naudojamas kartu su dweight ar pspwght)

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:Uj431tFuDOoXC+mFj6Cj3A==

Versija (LiDA)

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0DC7HnwHQxPo/2djK5l38w==

ESS banga (ESS)

f2110 Location:

Summary Statistics: Valid 2109.0; Max. 6.0; StDev 0.0; Min. 6.0; Mean 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1xE4l9+mFSdwbyQDjc+y9A==

Versija (ESS)

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:QCIcxL20juMvPajGKDIwtQ==

Sukūrimo data (ESS)

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:gyljieVrBdLMIFbrzamghQ==

Respondento identifikacinis numeris

f2110 Location:

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2109.0; StDev 608.9601793220966; Mean 1055.0; Max. 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TrQe+cfBEh3LQtL+WrDR1A==

A1|TV žiūrėjimas, iš viso, įprastą darbo dieną

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

2.

Nuo 0,5 val. iki 1 val.

165

7.

Daugiau negu 3 val.

521

5.

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.

357

0.

Visai tam neskiriu laiko

77

6.

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.

279

3.

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.

233

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.

381

1.

Mažiau negu 0,5 val.

72

88.

Nežinau

24

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 9.053266786540577; Min. 0.0; Mean 5.615457562825985; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oFU0J1IVJpZ6ESh5JGUvzA==

A2|TV žiūrėjimas, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Daugiau negu 2,5 val., iki 3 val.

27

2.

Nuo 0,5 val. iki 1 val.

683

7.

Daugiau negu 3 val.

38

5.

Daugiau negu 2 val., iki 2,5 val.

52

88.

Nežinau

26

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Mažiau negu 0,5 val.

665

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visai tam neskiriu laiko

174

4.

Daugiau negu 1,5 val., iki 2 val.

97

66.

Neatsakinėta

77

3.

Daugiau negu 1 val., iki 1,5 val.

270

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 5.351825509720236; StDev 15.212956151050602; Valid 2109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8SgUY+u9PhHh1XD/tguO0g==

A3|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

89

10.

Dauguma žmonių galima pasitikėti

17

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

210

9.

9

67

88.

Nežinau

18

7.

7

341

0.

Su žmonėmis reikia būti labai atsargiam/-iai

55

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

247

5.

5

329

4.

4

239

3.

3

202

6.

6

295

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 7.967225157899408; Valid 2109.0; Mean 5.787577050734946; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QWyf3bq9y8wNCqDwofhSsw==

A4|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

392

10.

Dauguma žmonių stengtųsi būti sąžiningi su manimi

26

8.

8

259

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

187

88.

Nežinau

105

0.

Dauguma žmonių stengtųsi manimi pasinaudoti

29

1.

1

31

7.

7

363

6.

6

301

9.

9

85

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

117

4.

4

214

Summary Statistics: StDev 18.05685249533483; Max. 88.0; Mean 9.637743006164026; Valid 2109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hQDltIiMWuDJqDrUCIy4ww==

A5|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

246

8.

8

149

9.

9

51

0.

Žmonės dažniausiai rūpinasi tik savimi

50

4.

4

283

10.

Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems

20

2.

2

251

5.

5

411

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

9

1.

1

101

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

270

6.

6

268

Summary Statistics: StDev 5.860394690608835; Max. 88.0; Valid 2109.0; Mean 5.0132764343290654; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vU5rcV/C4MmqEK7bG6EF1w==

B1|Domėjimasis politika

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

28

2.

Pakankamai domitės

406

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Visiškai nesidomite

606

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Labai domitės

33

3.

Mažai domitės

1036

Summary Statistics: Mean 3.129919393077288; StDev 0.9262158239377593; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wfHGxhry2WL3wOtPUTFAQQ==

B2|Pasitikėjimas Seimu

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nepasitikiu

316

9.

9

10

8.

8

63

3.

3

300

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

148

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Visiškai pasitikiu

7

4.

4

255

7.

7

96

5.

5

266

88.

Nežinau

62

2.

2

319

1.

1

267

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 14.51723037399528; Mean 5.611664295874821; Max. 88.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:loU+JOngwALCXioJcv2a1g==

B3|Pasitikėjimas teisine sistema

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

225

3.

3

241

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

174

10.

Visiškai pasitikiu

13

2.

2

223

0.

Visiškai nepasitikiu

181

1.

1

234

5.

5

340

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

118

4.

4

247

9.

9

36

88.

Nežinau

77

Summary Statistics: StDev 15.947400444623543; Mean 7.033191085822678; Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:epnDFDcqPG1N/979KpQmYg==

B4|Pasitikėjimas policija

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

145

2.

2

89

10.

Visiškai pasitikiu

70

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

301

1.

1

89

8.

8

269

3.

3

168

6.

6

312

4.

4

191

0.

Visiškai nepasitikiu

88

88.

Nežinau

74

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

313

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 15.37760240463828; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 8.415362731152218;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ttl5NJWJk/Yea2wNjCzScg==

B5|Pasitikėjimas politikais

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

40

7.

7

76

4.

4

251

3.

3

320

9.

9

8

10.

Visiškai pasitikiu

6

5.

5

286

88.

Nežinau

55

0.

Visiškai nepasitikiu

304

6.

6

123

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

1

311

2.

2

329

Summary Statistics: Mean 5.180180180180186; Min. 0.0; Valid 2109.0; StDev 13.722644541497838; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zN77WtCR9bya7TbyMb07WQ==

B6|Pasitikėjimas politinėmis partijomis

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

115

1.

1

332

3.

3

290

0.

Visiškai nepasitikiu

331

5.

5

232

10.

Visiškai pasitikiu

5

2.

2

346

88.

Nežinau

76

9.

9

14

8.

8

44

7.

7

54

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

270

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 5.88809862494073; StDev 16.021623067854502

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MBm4PZ/3NhGES8G8/9nveQ==

B7|Pasitikėjimas Europos parlamentu

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

242

9.

9

76

4.

4

172

1.

1

135

3.

3

184

88.

Nežinau

256

8.

8

178

7.

7

240

0.

Visiškai nepasitikiu

132

10.

Visiškai pasitikiu

38

5.

5

327

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

129

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 14.89615931721197; StDev 27.286694379784326; Valid 2109.0; Max. 88.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v33EgiRzcuT5m3lEAtySlA==

B8|Pasitikėjimas Jungtinių tautų organizacija

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

105

4.

4

159

9.

9

110

7.

7

214

3.

3

135

88.

Nežinau

389

10.

Visiškai pasitikiu

50

6.

6

217

1.

1

116

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai nepasitikiu

121

8.

8

205

5.

5

288

Summary Statistics: Valid 2109.0; Max. 88.0; Mean 20.37411095305831; StDev 32.259795641452705; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5CNfEua/wVgxD1+W4wSkpQ==

B9|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Neturėjo balsavimo teisės

81

8.

Nežinau

6

1.

Taip

1133

2.

Ne

889

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 0.6679669722905659; Mean 1.5182550972024653; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BiATK7L8YXy6dQzMlG5j1A==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (ESS6)

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

11.

Krikščionių partija (KP)

9

88.

Nežinau

2

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

123

15.

Partija 'Jaunoji Lietuva' (JL)

3

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

4

66.

Neatsakinėta

976

10.

Nacionalinis susivienijimas 'Už Lietuvą Lietuvoje' (ULL)

2

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

161

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

56

14.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

13

2.

Respublikonų partija (RP)

1

99.

Nėra atsakymo

0

13.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

2

17.

Emigrantų partija (EP)

0

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

22

3.

Darbo partija (DP)

275

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

49

77.

Atsisakau atsakyti

58

44.

Nebalsavo už kandidatų sąrašą

16

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatų sąrašą

11

12.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

0

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

305

16.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

17

18.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

4

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 30.217393406924174; Valid 2109.0; Mean 36.43954480796587; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A10b01D2K2+nkKu2/MX1ew==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (ESS6)

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

3

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

10

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

0

20.

Emigrantų partija (EP)

0

14.

Krikščionių partija (KP)

7

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

34

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

43

2.

Respublikonų partija (RP)

3

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

2

77.

Atsisakau atsakyti

61

66.

Neatsakinėta

976

27.

Žemaičių partija (ZP)

0

3.

Darbo partija (DP)

239

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

1

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

1

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

0

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

235

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

17

44.

Nebalsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

132

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

0

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

3

88.

Nežinau

6

28.

Išsikėlė pats

10

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

0

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

107

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

13

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

39

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

147

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

0

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

20

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 39.19440493124703; Min. 1.0; StDev 29.159707894726523; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xZFtkRaTW8RmLpAta2PQEw==

B10|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (ESS6)

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

27.

Žemaičių partija (ZP)

0

3.

Darbo partija (DP)

170

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

1

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

0

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

77

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

2.

Respublikonų partija (RP)

1

20.

Emigrantų partija (EP)

0

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

31

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

10

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

0

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

3

44.

Nebalsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

345

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

0

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

107

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

14.

Krikščionių partija (KP)

7

33.

Nebuvo antrojo rinkimų turo vienmandatėje apygardoje

50

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

0

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

0

28.

Išsikėlė pats

11

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

185

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

13

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

3

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

1

55.

Nežino, ar balsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

26

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

36

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

88.

Nežinau

7

77.

Atsisakau atsakyti

40

66.

Neatsakinėta

976

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

9

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

0

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 26.350712871712602; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 88.0; Mean 43.13418681839735;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OUTJFBBuRj78QHOshO3uHA==

B11|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

162

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

8

2.

Ne

1939

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.4588564687746589; Valid 2109.0; Max. 8.0; Mean 1.945945945945946

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6RmWcm0g1HdIAwxilxeVOQ==

B12|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

80

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

2023

8.

Nežinau

6

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 1.0; Mean 1.9791370317686108; Max. 8.0; StDev 0.37414166752764644

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5e1B6bzL/sfLlFcS+BSzYA==

B13|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

10

2.

Ne

2040

1.

Taip

59

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 0.4458322313188584; Mean 2.0004741583688954;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:07if/Nj1sQzwkqH+514ACw==

B14|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

65

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

8

2.

Ne

2036

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.9919393077287815; Max. 8.0; StDev 0.40913604084706306; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c3f34ml4qqBsqtdQR5wLLg==

B15|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1987

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

116

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

6

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 1.9620673304883833; StDev 0.3950388413390983; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qJrgyaawGdRtHmIqu6y3xg==

B16|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

40

8.

Nežinau

7

2.

Ne

2062

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 2.0009483167377904; StDev 0.37218144011680854; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BNnMzS73pMKB6sUEmhgjSg==

B17|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

10

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

41

2.

Ne

2058

Summary Statistics: Mean 2.009009009009009; StDev 0.43605791271284494; Valid 2109.0; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Kp2ywtzoZpRQv8FYrx8ClA==

B18a|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1375

8.

Nežinau

134

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

600

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.601154028985106; Valid 2109.0; Max. 8.0; Mean 2.0967283072546237

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OXxtwJ8sDQqhQXSPSg/fRQ==

B18b|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

10

22.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga (KLS)

0

15.

Lietuvos žmonių partija (LZP)

0

5.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

103

24.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

23.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

1

19.

Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)

5

88.

Nežinau

0

99.

Nėra atsakymo

0

9.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

69

17.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVZS)

7

21.

Politinė partija 'Sąjunga Taip' (ST)

2

3.

Darbo partija (DP)

140

20.

Emigrantų partija (EP)

0

14.

Krikščionių partija (KP)

5

11.

Lietuvos socialdemokratų sąjunga (LSDS)

39

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)

38

2.

Respublikonų partija (RP)

1

28.

Kita

0

13.

Tautos vienybės sąjunga (TVS)

0

8.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

136

77.

Atsisakau atsakyti

11

18.

Partija Jaunoji Lietuva' (JL)

4

27.

Žemaičių partija (ZP)

0

26.

Tautinė partija Lietuvos kelias (TPLK)

0

4.

Demokratinė darbo ir vienybės partija (DDVP)

0

25.

Politinė partija 'Lietuvos žaliųjų sąjūdis' (LZS)

1

66.

Neatsakinėta

1509

12.

Tautininkų sąjunga (TS)

1

1.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

25

16.

Socialistinis liaudies Frontas (SLF)

1

10.

Lietuvos centro partija (LCP)

1

Summary Statistics: Max. 77.0; Mean 49.478899952584165; StDev 26.755165057112926; Min. 1.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7E2mw1TAAJ6QFZnLk15PRA==

B18c|Kiek artima partija

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pakankamai artima

402

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nelabai artima

122

6.

Neatsakinėta

1520

4.

Visiškai neartima

5

1.

Labai artima

30

8.

Nežinau

30

Summary Statistics: Mean 5.0165955429113325; StDev 1.739759841329258; Valid 2109.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k0MHPlU0TmxfjMbf8dWC3A==

B18d|Kiek svarbu gyventi demokratiškai valdomoje šalyje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

20

6.

6

194

88.

Nežinau

125

9.

9

312

7.

7

275

2.

2

26

5.

5

235

10.

Ypatingai svarbu

487

0.

Visiškai nesvarbu

19

8.

8

306

4.

4

59

3.

3

51

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 12.257467994310096; Min. 0.0; StDev 19.143783267641478; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YCyOPndpQDZv2f68UyBi8w==

B18e|Kiek apskritai Lietuva yra demokratiška

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

106

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Visiškai demokratiška

36

0.

Visiškai nedemokratiška

29

4.

4

220

8.

8

230

2.

2

104

3.

3

201

7.

7

360

9.

9

85

5.

5

392

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

319

1.

1

27

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 18.135879095041926; Max. 88.0; Mean 9.675201517306778; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Sp6d/0UaA9FVfiCCuF4cJQ==

B19|Pozicija kairės-dešinės skalėje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

152

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

175

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

140

0.

Kairė

35

8.

8

99

10.

Dešinė

45

3.

3

113

2.

2

123

9.

9

47

1.

1

79

88.

Nežinau

605

5.

5

496

Summary Statistics: StDev 37.62841161819447; Mean 28.75912754860123; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C8cfDo7FaI/hYpUQCTXABw==

B20|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

295

7.

7

346

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

24

10.

Ypatingai patenkintas/-a

50

1.

1

43

3.

3

201

88.

Nežinau

24

4.

4

191

9.

9

142

5.

5

326

8.

8

365

2.

2

102

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2109.0; StDev 8.994207040445781; Max. 88.0; Mean 6.754860123281183

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NptWMUVDId+mHM95kcN7nQ==

B21|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

56

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

256

5.

5

391

10.

Ypatingai patenkintas/-a

1

3.

3

369

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

116

1.

1

145

88.

Nežinau

41

4.

4

317

6.

6

222

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

22

7.

7

173

Summary Statistics: StDev 11.785989182928029; Min. 0.0; Mean 5.592223802750118; Valid 2109.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IIh7SUgnCD+2gq5CK2iPdw==

B22|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

94

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

35

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Ypatingai patenkintas/-a

11

4.

4

295

88.

Nežinau

101

6.

6

254

5.

5

386

2.

2

237

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

120

3.

3

282

7.

7

161

1.

1

133

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2109.0; Mean 8.192982456140346; StDev 18.033682066376045; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iZnT4JC7JMzum/zuw5UcLA==

B23|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

244

4.

4

277

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

47

88.

Nežinau

108

8.

8

174

2.

2

180

1.

1

62

6.

6

273

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

63

7.

7

268

10.

Ypatingai patenkintas/-a

16

5.

5

397

Summary Statistics: StDev 18.434019892042055; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 9.191085822664798; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d3GmRLZfZsno7xRCiPlUTQ==

B24|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

348

88.

Nežinau

242

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

134

10.

Ypač gera

13

5.

5

358

8.

8

269

6.

6

281

2.

2

90

1.

1

53

9.

9

53

4.

4

228

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Ypač bloga

40

Summary Statistics: StDev 26.383358796212708; Mean 14.942626837363678; Max. 88.0; Valid 2109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q3UQSDhCbuXQMQdQHvIiyw==

B25|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

155

1.

1

94

10.

Ypač gera

8

88.

Nežinau

47

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

35

0.

Ypač bloga

54

4.

4

330

3.

3

283

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

192

5.

5

338

6.

6

290

7.

7

283

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 12.465809564280342; Max. 88.0; Mean 6.662399241346598; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WDZRGh/uU1X4aTpnuBFlYg==

B26|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų pajamų skirtumus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

28

5.

Labai nepritariu

4

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

173

4.

Nepritariu

23

2.

Pritariu

1016

1.

Labai pritariu

865

Summary Statistics: Mean 1.7790422000948316; StDev 0.9911931134075296; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FRKZnCecSJ7BGRR8oiuMhg==

B27|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

211

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

61

4.

Nepritariu

516

5.

Labai nepritariu

562

2.

Pritariu

244

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

515

Summary Statistics: Mean 4.104314841156947; Valid 2109.0; Max. 8.0; StDev 1.6807666790726048; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Eqc2qVhCiNe2V08sWaOJlw==

B28|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

190

6.

6

239

1.

1

61

7.

7

270

2.

2

103

5.

5

352

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

72

0.

Vienijimasis jau per toli pažengęs

32

4.

4

162

10.

Vienijimasis turėtų ir toliau tęstis

151

3.

3

136

88.

Nežinau

341

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 19.010431484115742; Min. 0.0; StDev 30.387548715534322; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xV1njVplvIvi5kfXrU6c/w==

B29|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Neleisti nei vienam

154

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

516

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

856

3.

Reiktų leisti vienam kitam

335

8.

Nežinau

248

Summary Statistics: Mean 2.7657657657657677; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0; StDev 2.0843557844547367

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rREAT2zev9nnV7ilvug+Yg==

B30|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

453

8.

Nežinau

286

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

814

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

329

4.

Neleisti nei vienam

227

Summary Statistics: Mean 3.0877192982456116; StDev 2.121853841296711; Max. 8.0; Valid 2109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9jm2ElLqioisA5ldhkAd8w==

B31|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

256

8.

Nežinau

295

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

689

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Neleisti nei vienam

361

3.

Reiktų leisti vienam kitam

508

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.301090564248462; Valid 2109.0; StDev 2.0956500863666983; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D6b2zg2rO9aajtNO7QeZ/g==

B32|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

128

7.

7

237

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

231

0.

Ekonomikai yra blogai

56

3.

3

152

9.

9

80

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

1

59

6.

6

245

10.

Ekonomikai yra gerai

70

8.

8

209

88.

Nežinau

197

5.

5

445

Summary Statistics: Mean 13.028449502133705; Valid 2109.0; StDev 24.171610257159816; Max. 88.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:suAWXRuIvwLTxBtk8BsMIw==

B33|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

161

7.

7

224

6.

6

226

3.

3

189

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

206

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Turtina kultūrinį gyvenimą

77

0.

Griauna kultūrinį gyvenimą

84

2.

2

127

4.

4

213

9.

9

92

1.

1

91

5.

5

419

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 22.134633499892146; Mean 11.473210052157413; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:61saiCXYQANqAeGo8zoAGA==

B34|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

70

3.

3

159

10.

Geresnė vieta gyventi

43

5.

5

567

7.

7

179

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

53

4.

4

226

8.

8

162

0.

Blogesnė vieta gyventi

48

6.

6

215

88.

Nežinau

257

2.

2

130

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 27.227532923043; Valid 2109.0; Min. 0.0; Mean 15.129445234708392;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D+431tF8derJ/nmEvHvfBQ==

C1|Ar yra laimingas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

348

10.

Ypač laimingas/-a

55

9.

9

241

5.

5

337

6.

6

299

8.

8

415

0.

Ypač nelaimingas/-a

8

88.

Nežinau

59

2.

2

45

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

1

17

3.

3

128

4.

4

157

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 8.660502607871024; StDev 13.608704238705572; Max. 88.0; Valid 2109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XJbzCq5BokrClIvKo+k8tg==

C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kartą per mėnesį

345

88.

Nežinau

45

2.

Rečiau negu kartą per mėnesį

412

4.

Keletą kartų per mėnesį

486

6.

Keletą kartų per savaitę

298

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

Kasdien

158

5.

Kartą per savaitę

293

1.

Niekada

72

Summary Statistics: StDev 12.250772892961688; Max. 88.0; Mean 5.781887150308209; Min. 1.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bCeDV/Tz5VgSUek6HiU59A==

C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

7-9

16

0.

Nė vieno

262

4.

4-6

124

6.

10 ar daugiau

6

2.

2

587

1.

1

698

88.

Nežinau

157

3.

3

259

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 8.097202465623555; Valid 2109.0; StDev 22.692452012025875; Max. 88.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1DvHEPqIVo/F2O8J6/a8CA==

C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Daug rečiau negu dauguma

278

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Rečiau negu dauguma

478

3.

Panašiai kaip ir dauguma

1030

4.

Dažniau nei dauguma

174

8.

Nežinau

110

5.

Daug dažniau nei daugumai

39

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; StDev 1.4843393261891278; Mean 2.88999525841631

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:STKwhbKRLNQ+a5Udi/CGhA==

C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

16

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

230

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

1863

Summary Statistics: StDev 0.6150723921572121; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 1.936462778568041;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kkysOntRcHdDgyHxdKRbjQ==

C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nesaugiai

805

8.

Nežinau

109

4.

Labai nesaugiai

119

2.

Saugiai

1024

1.

Labai saugiai

52

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.3730109988438235; Mean 2.779990516832621; Min. 1.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+sdXJJVERW2L7gPvkcaOYw==

C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gera

225

2.

Gera

877

8.

Nežinau

1

3.

Patenkinama

748

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Bloga

225

5.

Labai bloga

33

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; StDev 0.8860579783547234; Mean 2.511142721669037

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PsAftuphbmGIaZTNKpZ9mg==

C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Taip, šiek tiek

550

8.

Nežinau

9

1.

Taip, labai

129

3.

Ne

1421

Summary Statistics: Mean 2.6382171645329544; Valid 2109.0; Min. 1.0; StDev 0.6938875499274512; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rjYt2yKkxm49sURVuszDBA==

C9|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

30

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

1839

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

240

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.8750123149848097; Min. 1.0; Valid 2109.0; Mean 1.2133712660028448

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h9wqOZw9Olp+8898wghi9Q==

C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (ESS6)

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Rytų ortodoksų

100

77.

Atsisakau atsakyti

2

7.

Rytų religijai

1

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

9

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

1

66.

Neatsakinėta

270

1.

Romos katalikų

1716

6.

Islamui

0

5.

Judėjų

1

2.

Protestantų

9

Summary Statistics: Max. 77.0; Min. 1.0; Mean 9.513513513513507; Valid 2109.0; StDev 21.78069999451133

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E0ULrk7oSAVt4Qjh9p/2KQ==

C10|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Islamui

0

3.

Protestantų

9

6666.

Neatsakinėta

270

7.

Rytų religijai

1

1.

Romos katalikų

1716

9999.

Nėra atsakymo

0

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

1

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

9

7777.

Atsisakau atsakyti

2

5.

Judėjų

1

2.

Rytų ortodoksų

100

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2237.392957880819; Mean 861.7226173541954; Max. 7777.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t8EEHwDdnZqzc7DGLDcpUw==

C11|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

43

6.

Neatsakinėta

1839

8.

Nežinau

20

2.

Ne

207

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 1.3757855119490674; Mean 5.524419155998103; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KXSdIk3jyu5J0pVolrjiUQ==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (ESS6)

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Rytų ortodoksų

8

5.

Judėjų

0

7.

Rytų religijai

0

99.

Nėra atsakymo

0

1.

Romos katalikų

32

6.

Islamui

0

77.

Atsisakau atsakyti

2

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

1

66.

Neatsakinėta

2066

2.

Protestantų

0

Summary Statistics: Max. 77.0; StDev 8.921256871552554; Valid 2109.0; Mean 64.75580844001895; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qWg5bgQpRyh8TAE9Pb6IDg==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7777.

Atsisakau atsakyti

2

3.

Protestantų

0

2.

Rytų ortodoksų

8

7.

Rytų religijai

0

5.

Judėjų

0

6.

Islamui

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

1

6666.

Neatsakinėta

2066

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

9999.

Nėra atsakymo

0

1.

Romos katalikų

32

Summary Statistics: Mean 6537.487908961593; Valid 2109.0; StDev 921.1829199370195; Min. 1.0; Max. 7777.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LcOXzx0/Zf0IKylAi4AlMw==

C13|Religingumas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai nereligingas/-a

110

4.

4

133

8.

8

284

9.

9

129

2.

2

98

6.

6

260

5.

5

424

10.

Labai religingas/-a

110

88.

Nežinau

37

1.

1

68

7.

7

320

3.

3

136

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 7.071123755334287; Valid 2109.0; Min. 0.0; StDev 11.10911321020812;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CXWWKKsGHG2mEjmKVq0D9w==

C14|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Niekada

202

5.

Tik per didžiąsias šventes

853

88.

Nežinau

18

1.

Kiekvieną dieną

14

6.

Dar rečiau

298

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

48

3.

Kartą per savaitę

233

4.

Bent kartą per mėnesį

443

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 7.748989931430399; Max. 88.0; Mean 5.515410146989091; Valid 2109.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/5pD0vPI5lqSDXpVcsLnPw==

C15|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Dar rečiau

248

5.

Tik per didžiąsias šventes

453

88.

Nežinau

101

7.

Niekada

480

99.

Nėra atsakymo

0

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

181

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Kartą per savaitę

145

1.

Kiekvieną dieną

266

4.

Bent kartą per mėnesį

235

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 17.937753457224463; Mean 8.536747273589375; Min. 1.0; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:888lb3cEm5lVg/3Y8i+0Jg==

C16|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

210

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

1850

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

49

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.9668740929643861; Valid 2109.0; Min. 1.0; Mean 2.039829302987196

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MqN4YNyKN3WyZUK7XsaYJg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2109

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Mean 0.0; Valid 2109.0; StDev 0.0; Min. 0.0; Max. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WAdvOmsyIjVCCzyOjE69Zg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

13

0.

Nepasirinkta

2096

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 2109.0; StDev 0.07828773388518279; Min. 0.0; Mean 0.006164058795637772;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0A4YvA0riME+YEq/raKGDQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

13

0.

Nepasirinkta

2096

Summary Statistics: Mean 0.006164058795637736; StDev 0.07828773388518279; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HT3qz9taYBjzqt8G8ugymw==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

39

0.

Nepasirinkta

2070

Summary Statistics: Mean 0.018492176386913212; Valid 2109.0; StDev 0.13475468807683844; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HL4K+2xMDobFZl4Jh61DeA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

26

0.

Nepasirinkta

2083

Summary Statistics: Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.11037169593290741; Valid 2109.0; Mean 0.012328117591275473

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Yh4Ci68Ea2QrhJWuilpNWA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

1995

1.

Pasirinkta

114

Summary Statistics: Mean 0.054054054054053946; StDev 0.22617795993983034; Valid 2109.0; Max. 1.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ark6nN1k7j+2MDzRO8hBsg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2101

1.

Pasirinkta

8

Summary Statistics: StDev 0.061487158933045856; Min. 0.0; Mean 0.003793266951161676; Valid 2109.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7WdSzPXfpYQVC8YFea+zww==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2099

1.

Pasirinkta

10

Summary Statistics: Mean 0.004741583688952041; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 2109.0; StDev 0.06871200576188172

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4VtfY0F3tZU+gJ2Vws71jQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2080

1.

Pasirinkta

29

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; Mean 0.013750592697961044; StDev 0.11648153181579624; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EdZVlpUgrXvcqMnFp/l/zg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

4

0.

Nepasirinkta

2105

Summary Statistics: Mean 0.00189663347558084; Min. 0.0; StDev 0.04351935525521985; Valid 2109.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tT1cc7RoFjQULUCR5S3gnQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2105

1.

Pasirinkta

4

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 0.001896633475580858; Max. 1.0; Min. 0.0; StDev 0.04351935525521953

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5yl21BCbVi5/bPF2YCeKsQ==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2109

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 0.0; StDev 0.0; Mean 0.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WAdvOmsyIjVCCzyOjE69Zg==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

1899

0.

Nepasirinkta

210

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 0.9004267425320058; StDev 0.29950117917020685; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:akUqRj4JGUZooPdw/PomwA==

C17|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2109

Summary Statistics: Mean 0.0; Max. 0.0; StDev 0.0; Valid 2109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WAdvOmsyIjVCCzyOjE69Zg==

C18|Ar Lietuvos pilietis

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

8

1.

Taip

2101

Summary Statistics: Mean 1.0037932669511618; Min. 1.0; Valid 2109.0; StDev 0.06148715893304611; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5q5x5XwQ6JSKLtKPa1A1Dw==

C19|Pilietybė

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:on8y57XdxlirMFmv+Opvlg==

C20|Ar gimė Lietuvoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

0

1.

Taip

2047

2.

Ne

62

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 2.0; Mean 1.029397818871503; StDev 0.16895893872289222;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g4JBPgpTJSnBdoY8ZbdO0A==

C21|Kurioje šalyje gimė

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:dpoiDnyhf0mroiCHQnlVtA==

C22|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7777.

Atsisakau atsakyti

0

8888.

Nežinau

1

6666.

Neatsakinėta

2047

9999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 1935.0; Max. 8888.0; Mean 6531.3357041251775; StDev 788.2483138751893;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zVvQV/chM0qVI8DO9ovSXA==

C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0c7iGx4NbrlxQpE5W3aD0A==

C23|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:aDrnGAYSan49sSYrBlffJA==

C24|Savęs priskyrimas tautinei mažumai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

57

2.

Ne

1918

1.

Taip

134

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 2.098624940730204; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0; StDev 1.0135434891164083

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IbtavV4XozfaIY6vJXxN0Q==

C25|Ar tėvas gimė Lietuvoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

1945

8.

Nežinau

31

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Ne

133

Summary Statistics: StDev 0.8695556019494097; Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 1.1659554291133232; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hjZLux+c1A9E+ofMvlN0ww==

C26|Kurioje šalyje gimė tėvas

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:zZZQKlJayyw9WD9bbRxy8Q==

C27|Ar motina gimė Lietuvoje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

9

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Taip

1980

2.

Ne

120

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 0.5085236054481282; Mean 1.086770981507824; Valid 2109.0; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6KdEX2QPcWA5wL47YofnZQ==

C28|Kurioje šalyje gimė motina

f2110 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:sXFng5yOhvBpg2Yupu2dWA==

D1|Ar dažnai per pastaruosius 12 mėn. įsitraukdavo į savanoriškų organ. veiklą

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

25

6.

Niekada

1593

2.

Bent kartą per mėnesį

34

4.

Bent kartą per šešis mėnesius

113

5.

Dar rečiau

296

3.

Bent kartą per tris mėnesius

43

1.

Bent kartą per savaitę

5

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 0.8789880081266056; Mean 5.638691322901849; Max. 8.0; Valid 2109.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:b3e31QTic7DDeEGkn5HbmQ==

D2|Į savo ateitį visuomet žvelgia optimistiškai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

264

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

259

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Pritariu

957

5.

Labai nepritariu

40

8.

Nežinau

21

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

568

Summary Statistics: StDev 1.0765009522617928; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0; Mean 2.5135135135135123;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZiNTnyN1ak/zVDV5HYWZNw==

D3|Apskritai, save vertina labai teigiamai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Pritariu

959

8.

Nežinau

40

1.

Labai pritariu

221

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

737

4.

Nepritariu

141

5.

Labai nepritariu

11

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 2.507823613086771; StDev 1.0927397349166363; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DuGmBsidF6M2GOWqVu7ZGQ==

D4|Kartais atrodo, kad yra niekam tikęs

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

320

4.

Nepritariu

947

1.

Labai pritariu

18

2.

Pritariu

249

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

532

8.

Nežinau

43

Summary Statistics: Mean 3.7192982456140355; StDev 1.0959266831241348; Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8h8F3mTtGWik7CQgAuk/Uw==

D5|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi prislėgtas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

23

1.

Niekada arba beveik niekada

836

3.

Didžiąją laiko dalį

151

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

21

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Kartais

1078

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0; StDev 0.9184173340141889; Mean 1.7605500237079175;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AlejiPtgSaW/ImMhEFKnlw==

D6|Kiek laiko per pastarąją savaitę atrodė, kad viską tenka daryti per vargus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

28

3.

Didžiąją laiko dalį

169

2.

Kartais

883

1.

Niekada arba beveik niekada

975

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

54

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 1.0; StDev 1.21540390750197; Mean 1.7980085348506376; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H3/e0I0HylKmRwwxekeH9g==

D7|Kiek laiko per pastarąją savaitę miegas būdavo neramus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Kartais

1139

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

23

3.

Didžiąją laiko dalį

201

1.

Niekada arba beveik niekada

723

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

23

Summary Statistics: StDev 0.921447548214225; Valid 2109.0; Min. 1.0; Mean 1.8397344713134174; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kfijYZ5V71ZIfc+soGz3cg==

D8|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo laimingas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

73

3.

Didžiąją laiko dalį

914

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

139

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Niekada arba beveik niekada

85

2.

Kartais

898

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.2030898154840475; Valid 2109.0; Mean 2.7325746799431023

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G8wP0t5C/RVYAE3zm2kJ+A==

D9|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi vienišas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

853

3.

Didžiąją laiko dalį

177

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

33

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Niekada arba beveik niekada

1008

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

38

Summary Statistics: StDev 1.099479656409197; Valid 2109.0; Min. 1.0; Mean 1.7453769559032712; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mXmkvYZOAOQoCeHXr5B4kg==

D10|Kiek laiko per pastarąją savaitę džiaugdavosi gyvenimu

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Kartais

902

8.

Nežinau

48

1.

Niekada arba beveik niekada

93

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Didžiąją laiko dalį

916

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

150

Summary Statistics: Mean 2.6690374585111436; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; StDev 1.0654546530314581;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ajS1HjzUIyJT+8wl4asH1A==

D11|Kiek laiko per pastarąją savaitę būdavo liūdnas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

12

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

22

2.

Kartais

1369

1.

Niekada arba beveik niekada

520

3.

Didžiąją laiko dalį

186

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 0.8522146520723611; Valid 2109.0; Mean 1.9155998103366498; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kcR5b1/dNkmRXzXjlG95Cg==

D12|Kiek laiko per pastarąją savaitę nekildavo rankos ką nors daryti

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

1199

1.

Niekada arba beveik niekada

697

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

18

8.

Nežinau

53

3.

Didžiąją laiko dalį

142

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.152475169777459; Valid 2109.0; Min. 1.0; Mean 1.9046941678520655;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fbXz9dGxEXRtSYbW+jkoqg==

D13|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi kupinas energijos

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Niekada arba beveik niekada

192

3.

Didžiąją laiko dalį

888

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Kartais

885

8.

Nežinau

44

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

100

Summary Statistics: Mean 2.5500237079184465; Valid 2109.0; Min. 1.0; StDev 1.0727725033015894; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kV3Pgp1IJSpyElGksr3PQw==

D14|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavo nerimą

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Niekada arba beveik niekada

630

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

19

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Didžiąją laiko dalį

190

2.

Kartais

1243

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

27

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 1.8862019914651509; Min. 1.0; StDev 0.9344473648024072

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ooLOB6msIsaT7bz77whrfg==

D15|Kiek laiko per pastarąją savaitę jausdavosi ramus ir taikingas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kartais

766

3.

Didžiąją laiko dalį

991

4.

Visą laiką arba beveik visą laiką

186

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Niekada arba beveik niekada

108

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

58

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2109.0; Mean 2.760075865339023; Max. 8.0; StDev 1.1343770887324016;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TfKJeyBiT8abHIMf9dJfHg==

D16|Atrodo, kad pats gali laisvai spręsti, kaip gyventi savo gyvenimą

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

562

2.

Pritariu

1064

1.

Labai pritariu

323

8.

Nežinau

10

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

141

5.

Labai nepritariu

9

Summary Statistics: Mean 2.28828828828829; Valid 2109.0; StDev 0.9019062462374967; Max. 8.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hG5WmwPe2bQjqqCGl9OzcQ==

D17|Kasdien. gyvenime retai pasitaiko galimybių parodyti, ką iš tiesų sugeba

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

67

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

37

5.

Labai nepritariu

52

4.

Nepritariu

563

2.

Pritariu

602

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

788

Summary Statistics: StDev 1.1019259758514912; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 3.0550023707918434; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n3P/nQgRL8sT++M3Uez1Fw==

D18|Dažniausiai jaučia pasitenkinimą tuo, ką daro

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

155

8.

Nežinau

31

5.

Labai nepritariu

13

1.

Labai pritariu

176

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

524

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

1210

Summary Statistics: StDev 1.0177047359430635; Max. 8.0; Mean 2.418681839734472; Min. 1.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7KVFzYDHD+j5z8lGJ/6alA==

D19|Kai kas nors nepasiseka, prireikia daug laiko, kad atgautų pusiausvyrą

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

66

8.

Nežinau

43

4.

Nepritariu

640

2.

Pritariu

525

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

790

1.

Labai pritariu

45

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 1.0; StDev 1.1145033330812155; Max. 8.0; Mean 3.176386913229019;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Zfyhgy1wBkoAlAmAz/vTuw==

D20|Ar gyvenime išmoksta naujų dalykų

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai ne

39

1.

1

153

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

39

2.

2

227

5.

5

442

3.

3

370

4.

4

558

6.

Labai dažnai taip

281

Summary Statistics: StDev 1.6052704700381961; Min. 0.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 3.867709815078236;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ogbtejYNyg8yWPl/7dpWOQ==

D21|Ar atrodo, kad kaimynystėje gyvenantys žmonės padeda vieni kitiems

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

82

4.

4

546

6.

Labai dažnai taip

128

9.

Nėra atsakymo

0

2.

2

275

5.

5

323

0.

Visiškai ne

39

3.

3

573

1.

1

143

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.6044854578992869; Valid 2109.0; Min. 0.0; Mean 3.620199146514937

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DXdWG4SAPn9FjKZyUV9pAw==

D22|Ar atrodo, kad žmonės su jumis elgiasi pagarbiai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

494

1.

1

44

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

128

6.

Labai dažnai taip

218

9.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai ne

12

4.

4

635

2.

2

131

3.

3

447

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.5133808776755084; Mean 4.262209577999056; Valid 2109.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1V9qP1A9vqAqlriGDoB9LQ==

D23|Tai, ką veikia savo gyvenime, yra vertinga ir naudinga

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

109

5.

Labai nepritariu

12

2.

Pritariu

1152

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

561

8.

Nežinau

21

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Labai pritariu

254

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 2.3257467994310077; StDev 0.9471849705821045;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nRPcDEMdypmfgA2NhH+6Lw==

D24|Man sunku puoselėti viltis dėl pasaulio ateities

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

682

4.

Nepritariu

316

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

812

1.

Labai pritariu

197

5.

Labai nepritariu

32

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

70

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 2109.0; Mean 2.835941204362257; StDev 1.3081331586913425

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:osZLQ0lcN4t7PVCKnFMfJQ==

D25|Yra daug dalykų, kuriuos gerai išmano

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

219

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

529

5.

Labai nepritariu

8

2.

Pritariu

1219

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

117

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

17

Summary Statistics: StDev 0.8946261418506561; Mean 2.317686107159791; Valid 2109.0; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:97UBOKfpnGbuUYxkAd8k0g==

D26|Daugumai Lietuvos žmonių gyvenimas blogėja, o ne gerėja

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

540

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

463

5.

Labai nepritariu

8

8.

Nežinau

44

2.

Pritariu

885

4.

Nepritariu

169

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.2128085136692477; Mean 2.333333333333334; Min. 1.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fbPdm+dxsn2oTPxIhncpaA==

D27|Jaučiasi artimas kaimynystėje gyvenantiems žmonėms

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

286

8.

Nežinau

33

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Labai pritariu

142

2.

Pritariu

839

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

773

5.

Labai nepritariu

36

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2109.0; Mean 2.715504978662873; StDev 1.0871212152383423; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:43ZzZ9b3juYFwlfaQttEFQ==

D28|Ar pavyksta skirti laiko tiems dalykams, kuriuos iš tikrųjų nori daryti

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

403

8.

8

407

10.

Visiškai taip

174

6.

6

295

2.

2

37

9.

9

236

1.

1

23

88.

Nežinau

55

5.

5

247

0.

Visiškai ne

11

3.

3

104

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

117

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 8.849217638691316; Valid 2109.0; StDev 13.119868676325195; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nv5TgL6VrQhNRyhuVhEuBQ==

D29|Ar jaučiasi vertinamas artimų žmonių

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

48

10.

Visiškai taip

384

0.

Visiškai ne

5

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

44

1.

1

3

9.

9

408

88.

Nežinau

74

7.

7

318

6.

6

192

2.

2

14

5.

5

158

8.

8

461

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 14.88815619027178; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2109.0; Mean 10.542911332384994;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gApticyLxg5G0LEw3rIuIA==

D30|Sunku ar lengva spręsti svarbias problemas, kurios iškyla gyvenime

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

41

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

409

8.

8

258

9.

9

73

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

154

1.

1

52

4.

4

203

6.

6

402

2.

2

101

10.

Ypatingai lengva

23

7.

7

367

0.

Ypatingai sunku

26

Summary Statistics: StDev 11.560005884645566; Mean 7.165955429113327; Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wwq/+OEMN0VrJDUdrDvc6Q==

D31|Kokią laiko dalį apskritai būna įdomu tai, ką daro

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

12

7.

7

411

9.

9

232

6.

6

266

4.

4

111

8.

8

449

5.

5

276

3.

3

83

2.

2

25

10.

Visą laiką

196

0.

Niekada

5

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

43

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; Mean 8.550023707918452; Max. 88.0; StDev 11.631517831639476;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YAZlMlMXmqh0Qzp8+d49mg==

D32|Kokią laiko dalį apskritai būna pasinėręs į tai, ką daro

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

257

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Niekada

4

3.

3

70

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

284

2.

2

38

1.

1

9

6.

6

265

4.

4

111

7.

7

390

88.

Nežinau

55

10.

Visą laiką

221

8.

8

405

Summary Statistics: Mean 9.099099099099083; Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 13.067738572840595;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:U2ht3N0oziz+O4LSovYAnA==

D33|Kokią laiko dalį apskritai daro ką nors su užsidegimu

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

265

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

106

6.

6

290

10.

Visą laiką

233

2.

2

38

5.

5

237

7.

7

359

3.

3

100

0.

Niekada

10

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

57

8.

8

401

1.

1

13

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 9.099099099099105; Valid 2109.0; StDev 13.318857960289256; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xmH3dKU7iYrX/d5qPpB70w==

D34|Ar dažnai įprastą dieną atkreipia dėmesį ir įvertina tai, kas supa

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

86

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

107

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

204

1.

1

14

2.

2

51

10.

Visada

143

6.

6

276

7.

7

398

0.

Niekada

13

4.

4

116

5.

5

269

8.

8

432

Summary Statistics: Mean 9.946894262683745; Max. 88.0; StDev 16.225843995225862; Valid 2109.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Vfsa9qxStvOrX5qSlED8xw==

D35|Ar atrodo, kad žino savo gyvenimo kryptį

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

39

1.

1

38

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai ne

17

4.

4

89

88.

Nežinau

88

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Visiškai taip

231

7.

7

325

9.

9

257

3.

3

77

8.

8

443

5.

5

251

6.

6

254

Summary Statistics: StDev 16.368294305755647; Min. 0.0; Valid 2109.0; Mean 10.274063537221432; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CJsnNQrSDmq/PBTXELXnwA==

D36|Ar sulaukia pagalbos ir paramos iš artimų žmonių, kai to reikia

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne, niekada

4

1.

1

11

2.

2

57

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

6.

Taip, visada

805

4.

4

379

8.

Nežinau

18

5.

5

644

3.

3

191

Summary Statistics: StDev 1.170903679937739; Min. 0.0; Max. 8.0; Mean 4.9350403034613555; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:psbJ91fwtjNkOP37ThYnVA==

D37|Ar teikia pagalbą ir paramą savo artimiems žmonėms, kai jiems to reikia

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

25

6.

Taip, visada

837

5.

5

625

0.

Ne, niekada

8

3.

3

164

4.

4

366

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

57

8.

Nežinau

27

Summary Statistics: StDev 1.2342770347584813; Max. 8.0; Valid 2109.0; Mean 4.958748221906115; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u35Ip6vCb9bMABixoOHYKw==

D38|Respondento padėtis visuomenėje

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

60

6.

6

347

10.

Aukščiausia padėtis mūsų visuomenėje

13

88.

Nežinau

44

0.

Žemiausia padėtis mūsų visuomenėje

11

7.

7

280

2.

2

159

4.

4

288

3.

3

268

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

431

8.

8

165

1.

1

43

Summary Statistics: Mean 6.816500711237555; StDev 12.01177446091265; Min. 0.0; Valid 2109.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qnx+1B5D2SVMcQG5dV4HLg==

D39|Kelias iš pastarųjų 7 d. užsiėmė fizine veikla nepertraukiamai bent 20 min.

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nė vienos dienos

228

4.

Keturias dienas

192

2.

Dvi dienas

212

5.

Penkias dienas

297

7.

Septynias dienas

555

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

6.

Šešias dienas

155

1.

Vieną dieną

100

3.

Tris dienas

286

88.

Nežinau

84

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; StDev 16.562957993903023; Mean 7.511616880037946; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:P1cM//0LOibfDp2VRbR7fg==

E1|Demokratijai svarbu: parlamento rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

102

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

890

8.

8

305

88.

Nežinau

80

1.

1

9

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

7

7.

7

155

4.

4

38

9.

9

362

2.

2

18

5.

5

96

3.

3

47

Summary Statistics: Valid 2109.0; Mean 11.452347083926025; StDev 15.332068513300976; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e/4J/bsF8LmyO2kPX9+xbQ==

E2|Demokratijai svarbu: rinkėjai aptartų politiką su artimais prieš balsuodami

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

61

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

439

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

43

5.

5

218

4.

4

95

9.

9

256

6.

6

189

1.

1

33

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

282

7.

7

224

88.

Nežinau

185

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

84

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 23.047894044599367; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 14.134186818397357

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4ogZXwXauOTjJbkc1kf0xQ==

E3|Demokratijai svarbu: partijos/kandidatai siūlytų besiskiriančias alternatyvas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

159

4.

4

59

3.

3

59

1.

1

16

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

565

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

16

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

220

8.

8

309

7.

7

216

88.

Nežinau

137

2.

2

29

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

324

Summary Statistics: Mean 12.871977240398271; StDev 19.93142220246125; Min. 0.0; Valid 2109.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3bEWf39kVNGJJ4u0J+vtzg==

E4|Demokratijai svarbu: opozicinės partijos galėtų laisvai kritikuoti valdžią

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

33

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

372

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

17

3.

3

39

88.

Nežinau

122

1.

1

18

6.

6

146

7.

7

211

4.

4

66

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

634

8.

8

277

5.

5

174

77.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 12.483641536273108; Max. 88.0; Valid 2109.0; StDev 18.847997362312455; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9JM+sCPm45OETxf7ER3U0g==

E5|Demokratijai svarbu: žiniasklaida galėtų laisvai kritikuoti valdžią

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

18

88.

Nežinau

98

5.

5

146

8.

8

286

7.

7

182

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

784

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

14

6.

6

111

1.

1

16

4.

4

50

3.

3

49

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

355

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2109.0; Min. 0.0; Mean 11.861545756282608; StDev 16.948627190532534;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oqMVFOQ59pgeb284OLhTLA==

E6|Demokratijai svarbu: žiniasklaida pateiktų piliečiams patikimą informaciją

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

19

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

10

8.

8

325

2.

2

24

6.

6

101

4.

4

44

7.

7

168

5.

5

108

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

38

9.

9

351

88.

Nežinau

62

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

859

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 13.624236802743855; Max. 88.0; Valid 2109.0; Mean 10.66097676623991;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Cobu7/fzgOiwt60vho5HfA==

E7|Demokratijai svarbu: būtų ginamos mažumų grupių teisės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

86

1.

1

15

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

536

9.

9

368

3.

3

50

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

276

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

22

6.

6

163

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

25

5.

5

184

88.

Nežinau

148

7.

7

236

Summary Statistics: Mean 13.282598387861555; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 20.651986357097623; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+4ufwHrPTl5/hBKnOgwg/g==

E8|Demokratijai svarbu: piliečiai svarbiausius klausimus spręstų referendumuose

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

22

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

801

3.

3

38

88.

Nežinau

83

1.

1

10

5.

5

116

7.

7

195

9.

9

361

8.

8

286

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

10

4.

4

60

6.

6

127

Summary Statistics: StDev 15.652810095137657; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2109.0; Mean 11.363679468942626;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mr5XqDYVi1gvhDgm2YUc9w==

E9|Demokratijai svarbu: imigrantai balsuotų parlam. rinkim. tik tapę piliečiais

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

34

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

512

8.

8

250

7.

7

200

4.

4

85

6.

6

137

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

238

3.

3

67

9.

9

312

1.

1

28

2.

2

53

5.

5

193

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 25.634780517744083; Valid 2109.0; Mean 16.469416785206267

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z6bOYSsegVTE3A2i8xlcQQ==

E10|Demokratijai svarbu: teismai su visais elgtųsi vienodai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

360

6.

6

104

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

8

8.

8

222

2.

2

17

7.

7

133

1.

1

7

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

65

5.

5

104

3.

3

35

4.

4

43

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

1011

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2109.0; Max. 88.0; StDev 13.872851071201492; Mean 11.01896633475581;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AKadXiSJIKSs5IFr1GtRSQ==

E11|Demokratijai svarbu: teismai galėtų sustabdyti virš. įgal. valdžios veiksmus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

96

4.

4

51

6.

6

106

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

989

8.

8

237

3.

3

29

2.

2

16

7.

7

142

88.

Nežinau

84

1.

1

5

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

10

9.

9

344

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; StDev 15.663497301189762; Mean 11.717401612138444; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M6VU8Gqx4yoZe8tAoichXg==

E12|Demokratijai svarbu: blogai dirbusios partijos būtų nubaudžiamos per rinkimus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

168

3.

3

53

1.

1

28

8.

8

299

9.

9

344

6.

6

89

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

17

4.

4

86

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

696

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

146

88.

Nežinau

129

2.

2

54

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 19.361104096938828; Mean 12.744902797534385; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o9xC3oFCBNn/JeXIbSLd7w==

E13|Demokratijai svarbu: valdžia saugotų visus piliečius nuo skurdo

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

345

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

868

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

13

8.

8

235

2.

2

37

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

153

6.

6

108

7.

7

139

4.

4

69

88.

Nežinau

70

3.

3

65

1.

1

7

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 10.793266951161678; StDev 14.489181077852159; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3pjp2kAA0wGuRaeG69fCHQ==

E14|Demokratijai svarbu: valdžia paaiškintų savo sprendimus rinkėjams

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

57

2.

2

17

3.

3

30

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

875

6.

6

101

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

47

1.

1

8

8.

8

260

9.

9

417

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

7

7.

7

154

5.

5

136

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 13.060401108816045; Max. 88.0; Mean 10.565670934091989; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WERTIR6RqejztztxkL205Q==

E15|Demokratijai svarbu: valdžia imtųsi priemonių mažinti pajamų lygio skirtumus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

87

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

842

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

42

7.

7

137

1.

1

5

6.

6

127

9.

9

372

2.

2

22

88.

Nežinau

72

5.

5

157

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

9

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

237

Summary Statistics: Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 14.654112905884494; Mean 10.919393077287795

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zcFLkn8tWfcobMIiUeAXWQ==

E16|Demokratijai svarbu: politikai atsižvelgtų į kitų Europos vyriausybių nuomonę

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

92

5.

5

332

7.

7

271

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

72

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

218

88.

Nežinau

296

2.

2

70

1.

1

26

9.

9

111

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

270

6.

6

222

4.

4

129

Summary Statistics: Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 17.654812707444275; StDev 28.528961812052053; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dpbORH60Tkftx8Odl5jjjQ==

E17|Lietuvos Seimo rinkimai yra laisvi ir sąžiningi

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Visiškai tinka

34

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

109

2.

2

181

6.

6

174

8.

8

248

0.

Visiškai netinka

220

7.

7

281

9.

9

104

5.

5

232

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

205

4.

4

154

1.

1

167

Summary Statistics: Mean 8.906116642958747; StDev 18.67962963064823; Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9G4i92mAT4rsxYO/yI0b7w==

E18|Lietuvos rinkėjai aptaria politiką su savo artimaisiais prieš balsuodami

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

318

9.

9

146

2.

2

99

10.

Visiškai tinka

110

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

218

8.

8

263

7.

7

230

6.

6

199

0.

Visiškai netinka

79

3.

3

185

1.

1

76

4.

4

186

Summary Statistics: StDev 25.23108854551111; Mean 14.067804646752029; Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wDsu/WnRthOD47/h5FwVEw==

E19|Lietuvoje partijos/kandidatai siūlo besiskiriančias alternatyvas

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

183

5.

5

374

9.

9

36

0.

Visiškai netinka

145

1.

1

149

10.

Visiškai tinka

39

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

206

7.

7

149

8.

8

131

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

225

3.

3

264

6.

6

208

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 11.512565196775713; Min. 0.0; StDev 23.698722903948422; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sA3nsEfnxAZVmWLNOGHcmA==

E20|Lietuvos opozicinės partijos gali laisvai kritikuoti valdžią

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

84

77.

Atsisakau atsakyti

0

6.

6

181

5.

5

266

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

151

7.

7

277

3.

3

152

8.

8

231

10.

Visiškai tinka

257

2.

2

102

4.

4

151

9.

9

203

0.

Visiškai netinka

54

Summary Statistics: Valid 2109.0; Max. 88.0; StDev 21.288159642607816; Mean 11.96586059743954; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hxPunLJo0hio56/kREmWGQ==

E21|Lietuvos žiniasklaida gali laisvai kritikuoti valdžią

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Visiškai tinka

199

9.

9

230

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

253

3.

3

148

7.

7

314

4.

4

168

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

107

6.

6

182

8.

8

283

0.

Visiškai netinka

56

88.

Nežinau

93

1.

1

76

Summary Statistics: Valid 2109.0; StDev 17.024345569631294; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 9.705547652916087

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dCwMNfwPurAhgGe852zxWw==

E22|Lietuvos žiniasklaida pateikia piliečiams patikimą informaciją

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

143

1.

1

77

6.

6

254

3.

3

195

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

264

10.

Visiškai tinka

75

0.

Visiškai netinka

71

88.

Nežinau

80

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

348

2.

2

101

5.

5

315

4.

4

186

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 15.9374263256229; Valid 2109.0; Mean 8.692271218587; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DqPS+XnAqdbJXnl9DmfSnA==

E23|Lietuvoje yra ginamos mažumų teisės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

208

88.

Nežinau

206

5.

5

342

0.

Visiškai netinka

85

2.

2

153

9.

9

95

4.

4

184

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

221

10.

Visiškai tinka

70

1.

1

107

3.

3

202

7.

7

236

Summary Statistics: Mean 13.189189189189207; Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 24.740738338726107

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8iXxyrgoDD6iThp9RxDdnQ==

E24|Lietuvos piliečiai svarbiausius klausimus sprendžia referendumuose

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2

183

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

156

7.

7

175

88.

Nežinau

118

1.

1

208

0.

Visiškai netinka

175

6.

6

175

5.

5

329

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Visiškai tinka

69

3.

3

220

9.

9

65

4.

4

236

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2109.0; StDev 19.41355244272111; Mean 9.011379800853488; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rJc2r+9Y2RtcI89k8d9x5w==

E25|Lietuvos teismai su visais elgiasi vienodai

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

28

6.

6

124

3.

3

270

5.

5

283

8.

8

97

7.

7

127

4.

4

185

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

253

0.

Visiškai netinka

319

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Visiškai tinka

18

88.

Nežinau

91

1.

1

314

Summary Statistics: Valid 2109.0; Max. 88.0; Mean 6.93883357041253; Min. 0.0; StDev 17.395869505960263;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hiJRZpudID5Z5eKvSBWLJg==

E26|Blogai dirbusios Lietuvos partijos nubaudžiamos per rinkimus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

192

4.

4

202

88.

Nežinau

142

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai netinka

223

2.

2

157

10.

Visiškai tinka

168

9.

9

109

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

246

7.

7

197

6.

6

149

3.

3

185

1.

1

139

Summary Statistics: StDev 21.05667924380835; Valid 2109.0; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 10.43717401612138;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1d7j95xopIdI5LkmPHorTw==

E27|Lietuvos valdžia visus piliečius saugo nuo skurdo

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

76

9.

9

15

1.

1

455

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

37

3.

3

238

0.

Visiškai netinka

420

5.

5

216

2.

2

297

88.

Nežinau

47

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Visiškai tinka

9

4.

4

187

6.

6

112

Summary Statistics: StDev 12.811999000780323; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2109.0; Mean 4.481744902797535

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nWRBTNFLmPgTUoOeacie/w==

E28|Lietuvos valdžia paaiškina savo sprendimus rinkėjams

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

74

4.

4

245

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

339

7.

7

129

9.

9

33

3.

3

278

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

266

88.

Nežinau

75

0.

Visiškai netinka

271

10.

Visiškai tinka

15

6.

6

166

1.

1

218

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 6.541963015647227; Valid 2109.0; StDev 15.825266473367535; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RFlsKx4v5B6EELIRGwJQNg==

E29|Lietuvos valdžia imasi priemonių mažinti pajamų lygio skirtumus

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

114

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

273

8.

8

31

5.

5

239

10.

Visiškai tinka

6

1.

1

382

2.

2

326

9.

9

14

7.

7

88

0.

Visiškai netinka

350

88.

Nežinau

63

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

223

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 5.319108582266467; Min. 0.0; StDev 14.675849863771841; Valid 2109.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oFPkXdPHx/nIvgNpN8J8tg==

E30|Lietuvos politikai atsižvelgia į Europos vyriausybių nuomonę

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai netinka

82

88.

Nežinau

388

77.

Atsisakau atsakyti

0

7.

7

221

1.

1

55

5.

5

338

2.

2

76

9.

9

115

8.

8

179

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Visiškai tinka

107

6.

6

215

3.

3

158

4.

4

175

Summary Statistics: Mean 20.668089141773326; Max. 88.0; StDev 32.061090157493595; Min. 0.0; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DL/1hldDYI1GGHZi1g5Faw==

E31|Demokratijai geriausia: visiem leisti reikšti kraštutines politines pažiūras

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Turėtų būti užkertamas kelias reikšti krašt. pol. pažiūras

300

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

199

1.

Turėtų būti leidžiama reikšti kraštutines politin. pažiūras

1301

5.

Priklauso nuo aplinkybių

309

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.388809862494074; Valid 2109.0; Max. 8.0; StDev 2.2767673987112333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0wu0yjMnl2Cnd2P7uduqGQ==

E32|Demokratijai svarbu: leisti reikšti kraštutines politines pažiūras

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

3

88.

Nežinau

18

4.

4

24

3.

3

29

9.

9

256

2.

2

14

5.

5

61

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

396

7.

7

154

6.

6

85

8.

8

260

1.

1

1

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

66.

Neatsakinėta

808

Summary Statistics: StDev 28.591341744616; Valid 2109.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 30.991465149359936

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NrwBWCUkagH566Whmp/YfA==

E33|Lietuvoje leidžiama reikšti kraštutines politines pažiūras

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Visiškai taip

68

9.

9

114

2.

2

110

4.

4

176

0.

Visiškai ne

49

3.

3

167

6.

6

194

7.

7

203

66.

Neatsakinėta

300

1.

1

71

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

190

8.

8

199

5.

5

268

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 29.744277526525693; Max. 88.0; Valid 2109.0; Mean 21.45045045045043; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bjxnq70VNiAQ17hQOXM6zA==

E34|Demokratijai svarbu: neleisti reikšti kraštutinių politinių pažiūrų

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

0

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

0

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

67

2.

2

3

9.

9

23

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

34

7.

7

53

3.

3

14

66.

Neatsakinėta

1809

6.

6

44

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

42

88.

Nežinau

11

4.

4

9

Summary Statistics: Mean 58.02465623518252; Max. 88.0; Min. 2.0; StDev 20.426462701577524; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yXDXMsCF69JuXMu37oLPJQ==

E35|Lietuvoje neleidžiama reikšti kraštutinių politinių pažiūrų

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

27

9.

9

10

2.

2

10

10.

Visiškai taip

4

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

49

8.

8

48

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

23

0.

Visiškai ne

3

6.

6

53

88.

Nežinau

12

5.

5

55

66.

Neatsakinėta

1809

1.

1

6

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2109.0; Mean 57.89615931721195; Max. 88.0; StDev 20.826019373973608

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5BvojqzsMcg0BL1SEf1R1g==

E36|Demokratijai geriausia: valdžia keistų politiką dėl daugumos žmonių nuomonės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Valdžia turėtų keisti savo numatytą politiką

1444

8.

Nežinau

150

2.

Valdžia turėtų laikytis savo numatytos politikos

169

7.

Atsisakau atsakyti

0

5.

Priklauso nuo aplinkybių

346

Summary Statistics: StDev 2.1607908770998856; Min. 1.0; Valid 2109.0; Max. 8.0; Mean 2.2342342342342327;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:94qz67sO1ERzg9ZzHW4dTA==

E37|Demokratijai svarbu: valdžia keistų politiką dėl daugumos žmonių nuomonės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

1

2.

2

7

3.

3

15

7.

7

175

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

5.

5

65

9.

9

267

1.

1

3

88.

Nežinau

27

8.

8

314

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

461

66.

Neatsakinėta

665

4.

4

28

6.

6

81

Summary Statistics: StDev 27.655522318370533; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 27.501659554291155; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:adz332zL9GtX5UEW/XCrzw==

E38|Lietuvoje valdžia keičia politiką dėl daugumos žmonių nuomonės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Visada

7

8.

8

71

66.

Neatsakinėta

169

1.

1

195

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Niekada

155

3.

3

287

5.

5

226

77.

Atsisakau atsakyti

0

9.

9

19

88.

Nežinau

150

7.

7

130

6.

6

164

4.

4

228

2.

2

308

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 26.50740151796235; Valid 2109.0; Mean 14.590327169274493

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+617oXIP/6TioRS8oNgG4A==

E39|Demokratijai svarbu: valdžia laikytųsi politikos nepaisydama žmonių nuomonės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

28

5.

5

28

66.

Neatsakinėta

1940

4.

4

10

88.

Nežinau

4

1.

1

1

3.

3

0

9.

9

14

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Visiškai nėra svarbu demokratijai apskritai

0

2.

2

1

10.

Ypatingai svarbu demokratijai apskritai

14

7.

7

30

8.

8

39

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 61.41820768136556; Max. 88.0; StDev 15.922415381682208; Valid 2109.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v2DwHVg0lHFAxEWdPh2ifA==

E40|Lietuvoje valdžia laikosi politikos nepaisydama žmonių nuomonės

f2110 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

40

0.

Niekada

1

9.

9

7

10.

Visada

2

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

16