EST8, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis = ESS8, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017 (hdl:21.12137/PO9X1W)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

EST8, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis = ESS8, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017

Identification Number:

hdl:21.12137/PO9X1W

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2022-03-31

Version:

2

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "EST8, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis = ESS8, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/PO9X1W, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:oWAEYuLDm/NIzP4qJPDvcg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

EST8, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis = ESS8, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017

Identification Number:

hdl:21.12137/PO9X1W

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0313

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vadovas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Butkevičienė, Eglė (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Lietuvoje vykdytos EST 8 bangos Nacionalinis koordinatorius; Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [National Coordinator for Lithuania at ESS Round 8; Project Member; Data curation])

Šarkutė, Ligita (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Žvaliauskas, Giedrius (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas] = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Fitzgerald, Rory (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė [Pagrindinis tyrėjas ir direktorius] = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK [Principal Investigator and Director])

Other identifications and acknowledgements:

Harrison, Eric (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Winstone, Lizzy (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Villar, Ana (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Ryan, Lorna (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Butt, Sarah (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Douhou, Salima (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Looseveldt, Geert (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Sommer, Elena (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Salini, Luca (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Ros, Virginia (Centrinė mokslinė grupė: EST EMTIK pagrindinė būstinė, Londono City universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: ESS ERIC Headquarters at City University London, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Henrichsen, Bjørn (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = (Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Denies, Katrijn (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Beullens, Koen (Centrinė mokslinė grupė: Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija = Core Scientific Team: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Koch, Achim (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Skjåk, Knut Kalgraff (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Scheuer, Angelika (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Kolsrud, Kirstine (Centrinė mokslinė grupė: Norvegijos mokslinių duomenų centras, Norvegija = Core Scientific Team: Norwegian Centre for Research Data, Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Rojas, Diana Zavala (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Weber, Wiebke (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Halbherr, Verena (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

de Castellarnau, Anna (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Revilla, Melanie (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Centrinė mokslinė grupė: Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Briceno-Rosas, Roberto (Centrinė mokslinė grupė: Barselonos Pompeu Fabra universitetas, Ispanija = Core Scientific Team: Universitat Pompeu Fabra, Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Stoop, Ineke (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Breen; Michael (EST EMTIK Generalinė Asamblėja [Vadovas] = The ESS ERIC General Assembly [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Lynn, Peter (Centrinė mokslinė grupė: Esekso universitetas, Jungtinė Karalystė = Core Scientific Team: University of Essex, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Steijn, Sander (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

McGregor, Samantha (EST EMTIK Finansų komitetas [Vadovė] = The ESS ERIC Finance Committee [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Kappelhof, Joost (Centrinė mokslinė grupė: Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Nyderlandai = Core Scientific Team: The Netherlands Institute for Social Research, Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Malnar, Brina (Centrinė mokslinė grupė: Liublianos universitetas, Slovėnija = Core Scientific Team: University of Ljubljana, Slovenia)

Other identifications and acknowledgements:

Scott, Jacqueline (Mokslinė patariamoji taryba [Vadovė] = The Scientific Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Vertimo specialistų grupė [Vadovė] = The Translation Expert Group [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Zins, Stefan (Atrankos sudarymo specialistų grupė [Vadovas iki 2017 m. gegužės mėn.] = The Sampling Expert Panel [Chair until May 2017])

Other identifications and acknowledgements:

van Oorschot, Wim (EST 8 bangos klausimyno bloko „Požiūriai į socialinę gerovę“ konstravimo komanda [Vadovas] = ESS Round 8 Questionnaire Design Team on "Welfare attitudes" [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Lyberg, Lars (EST EMTIK Tyrimų etikos komitetas [Vadovas]; Metodologijos patariamoji taryba [Vadovas] = The ESS ERIC Research Ethics Committee [Chair]); (The Methods Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Schneider, Silke (Leibnico socialinių mokslų institutas, Vokietija Germany [Tarptautinių išsimokslinimo klasifikatorių ekspertė] = Core Scientific Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany [Expert on international education classification])

Other identifications and acknowledgements:

Lyberg, Lars (EST EMTIK Tyrimų etikos komitetas [Vadovas]; Metodologijos patariamoji taryba [Vadovas] = The ESS ERIC Research Ethics Committee [Chair]); (The Methods Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Kuyper, Lisette (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Banducci, Susan (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Poortinga, Wouter (EST 8 bangos klausimyno bloko „Požiūriai į klimato kaitą, energetinį saugumą ir energijos prioritetai“ konstravimo komanda [Vadovas] = ESS Round 8 Questionnaire Design Team on "Attitudes to climate change, energy security, and energy preferences" [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Vogel, Joachim (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Curtice, John (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Stevens, Daniel (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Schwartz, Shalom (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Newton, Ken (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Thomassen, Jacques (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Kuhn, Theresa (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Gibson, Rachel (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Cantioch, Marta (Naujų klausimų, įtrauktų į 8 bangos pagrindinį klausimyną, kūrimo ekspertas = Expert for the new core items included in Round 8)

Other identifications and acknowledgements:

Jonsson, Jan O. (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Other identifications and acknowledgements:

Eriksson, Robert (Ekspertas, rengęs leidinius pagrindinio klausimyno temomis = Expert of papers on topics for the core questionnaire)

Date of Production:

2017-12-28

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

MTI01/14

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2018-06-15

Date of Distribution:

2018-06-15

Series Name:

Europos socialinis tyrimas = European Social Survey

Series Information:

<p> Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas" talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys. </p> <p> EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. atliekamas visoje Europoje. Kas dvejus metus sudarant naujas skerspjūvio imtis, atliekami tiesioginiai interviu. Apklausos metu vertinamos įvairių gyventojų grupių nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai daugiau nei trisdešimtyje šalių. </p> <hr> <p> Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). </p> <p> The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/PO9X1W

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, pasitikėjimas = trust, politika = politics, socialinės vertybės = social values, socialinė atskirtis = social exclusion, diskriminacija = discrimination, klimato pokyčiai = climate change, imigracija = immigration, religija = religion, energija = energy, tautinis tapatumas = national identity, socialinė gerovė = social welfare, gerovės politika = welfare policy

Topic Classification:

Socialinė elgsena ir nuostatos = Social behaviour and attitudes, Žiniasklaida = Media, Politinė elgsena ir nuostatos = Political behaviour and attitudes, Energija ir gamtiniai ištekliai = Energy and natural resources, Lygybė, nelygybė ir socialinė atskirtis = Equality, inequality and social exclusion, Socialinės gerovės politika ir sistemos = Social welfare policy and systems, Aplinka ir gamtos išsaugojimas = Environment and conservation, Religija ir vertybės = Religion and values, Migracija = Migration

Abstract:

<p> Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 8 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai. <br><br> Europos socialinis tyrimas (EST) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai tyrimo tikslai</b> yra trys: <ul> <li>fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, <li>kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, <li>sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius. </ul> Aštuntoji tyrimo banga vykdyta 23 šalyse taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje, atliekančioje lauko tyrimą. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70 % grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėjo į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Aštuntoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Požiūriai į klimato kaitą, energetinį saugumą ir energijos prioritetai“ ir „Požiūriai į socialinę gerovę“. Pabaigoje respondentai atsakė į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką.</p> <p>Šiam duomenų rinkiniui sukurti naudota EST 8-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinio duomenų failo <b>2.0 versija</b> (Lietuvos duomenys) publikuota EST Duomenų archyve 2018-05-30. </p> <hr> <p>This dataset was created using <b>version 2.0</b> of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 8 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2018-05-30. </p>

Time Period:

2017-10-04-2017-12-28

Date of Collection:

2017-10-04-2017-12-28

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Panevėžio apskritis = Panevėžys County, Vilniaus apskritis = Vilnius County, Klaipėdos apskritis = Klaipėda County, Kauno apskritis = Kaunas County, Šiaulių apskritis = Šiauliai County, Tauragės apskritis = Tauragė County, Utenos apskritis = Utena County, Alytaus apskritis = Alytus County, Telšių apskritis = Telšiai County, Marijampolės apskritis = Marijampolė County

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit</a>)

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių (lit) ir rusų (rus) kalba. <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „ESS8, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2017 m. spalis - gruodis“ nuo 2018-06-15 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0308; parengė 2018-06-15 <a href="mailto: vaidas.morkevicius@ktu.lt"> Morkevičius, Vaidas</a> ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit) and Russian (rus). </p> </p> <p> Dataset (data and metadata) “ESS8, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October - December 2017” from 2018-06-15 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0308; produced by <a href="mailto: vaidas.morkevicius@ktu.lt"> Morkevičius, Vaidas</a> ir <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt"> Žvaliauskas, Giedrius</a> 2018-06-15. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend/Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

UAB "Baltijos tyrimai"

Sampling Procedure:

<p><b>Tikimybinė: daugiapakopė </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>)</p> <hr> <p><b>Probability: Multistage </b> <a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>)</p> <p><b>Sampling frame</b>: The Address register of the Republic of Lithuania. A version updated in October 2016 was used. <p><b>Sampling Design</b>: 2-domain design. <p><b>1stSampling Domain</b>: The 54 settlements (7 biggest cities and other towns including suburbs) that have a total population of 5 000 or more, (that is 65.11% of the population aged 15 and over). <p><b>Sampling Design</b>: 3-stage design: <br>At the first stage address are selected by a stratified sampled. The stratification is based on the 7 biggest cities with a population larger than 40 000 and the 10 counties of Lithuania. The selection within the strata is done by a simple random sampling. <br> At the second stage one household is selected, where necessary, from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. In practice, there was only one sampled address where this was necessary. <br> At the third stage, one person is selected from each sampled household using the last birthday method. </p> <p><b>2ndSampling Domain</b>: The rest of settlements that include small towns and villages. <p><b>Sampling Design</b>: 4-stage design: <br> At the first stage, 167 Elderships, the smallest local administrative units (LAU2 – Eurostat, with a known population aged 15 and over) are selected by a stratified sample. The stratification is based on counties. The selection within the strata is done with probability proportional to the population aged 15+ in the Elderships. <br> At the second stage 8 addresses are selected from each sampled Eldership by a simple random sample. <br> At third stage one household is selected, where necessary, from each sampled address with equal probability using a Kish Grid. There was only one sampled address where this was necessary. <br> At the fourth stage, one person is selected from each sampled household using the last birthday method.

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI); Savipildos klausimynas: popieriuje = Self-administered questionnaire: Paper; Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI) <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire<a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Weighting:

<b>Dizaino svoriai</b>: <hr> <b>Design weights</b>: <p>The purpose of the design weights (DWEIGHT) is to correct for unequal probabilities for selection due to the sampling design used. In general design weights were computed for each country as follows. </p> <p>1.w = 1/(PROB1*...*PROBk) is a nx1 vector of weights ; k depends on the number of stages of the sampling design. </p> <p>2. All weights were rescaled in a way that the sum of the final weights equals n, i.e. Rescaled weights = n*w/sum(w). </p> <b>Post-stratification weights</b>: <p>The purpose of the post-stratified design weights (PSPWGHT) is to reduce sampling error and non-response bias, using auxiliary information. The post-stratification targets use information about age, gender, education and region. Raking (iterative proportional fitting) has been used in the production of the post-stratified weights, using the ipfweight procedure in Stata v15. For most countries population targets are weighted estimates from the European Union labour force survey 2016 (Eurostat). </p> <b>Population size weights</b>: <p>The Population size weight (PWEIGHT) corrects for population size when combining two or more country's data, and is calculated as PWEIGHT=[Population aged 15 years and over]/[(Net sample in data file)*10 000] </p>

Cleaning Operations:

Tyrimą vykdžiusi organizacija 100 proc. fiziškai patikrino klausimyno logiką ir pildymą. <li>Tyrimą vykdžiusi organizacija atliko ir duomenų tikrinimą.

Response Rate:

64.03%

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Major files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (2, PDF formatu) = Questionnaires (2, PDF format).</p> <p>Kortelės (2, PDF formatu) = Showcards (2, PDF format).</p> <p>Išankstinis laiškas respondentams (2, PDF formatu) = Advance letter to respondents (2, PDF format).</p> <p>Lankstinukas apie EST (1, PDF formatu) = Leaflet about ESS (1, PDF format).</p> <p>Instrukcijos apklausėjams (1, PDF formatu) = Interviewers’ instructions(1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (1, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (1, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</P>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p>Naujausias EST 8-oje bangoje dalyvavusių šalių jungtinis duomenų failas (2.2 versija) publikuotas <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=8" target="_blank">EST Duomenų archyve</a> 2020-12-10 <hr> Most recent version of the integrated data file (version 2.2) of countries participating in the ESS Round 8 published in the <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=8" target="_blank">ESS Data Archive</a> on 2020-12-10. </p>

File Description--f1953

File: LiDA_SurveyData_0313_Data_v1.tab

 • Number of cases: 2122

 • No. of variables per record: 342

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:oWAEYuLDm/NIzP4qJPDvcg==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • essround - EST banga (EST)
 • edition - Versija (EST)
 • proddate - Sukūrimo data (EST)
 • idno - Respondento identifikacinis numeris
 • nwspol - A1|Žinių apie politiką ir aktualijas žiūrėjimas, skaitymas ar klausymas (min.)
 • netusoft - A2|Ar dažnai – darbo ar asmeniniais reikalais – naudojasi internetu
 • netustm - A3|Kiek maždaug laiko įprastą dieną praleidžia naudodamasis internetu (min.)
 • ppltrst - A4|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam
 • pplfair - A5|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi
 • pplhlp - A6|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi
 • polintr - B1|Domėjimasis politika
 • psppsgva - B2|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams
 • actrolga - B3|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje
 • psppipla - B4|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai
 • cptppola - B5|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje
 • trstprl - B6|Pasitikėjimas Seimu
 • trstlgl - B7|Pasitikėjimas teisine sistema
 • trstplc - B8|Pasitikėjimas policija
 • trstplt - B9|Pasitikėjimas politikais
 • trstprt - B10|Pasitikėjimas politinėmis partijomis
 • trstep - B11|Pasitikėjimas Europos Parlamentu
 • trstun - B12|Pasitikėjimas Jungtinių Tautų Organizacija
 • vote - B13|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose
 • prtvblt1 - B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (EST8)
 • prtvblt2 - B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (EST8)
 • prtvblt3 - B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (EST8)
 • contplt - B15|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus
 • wrkprty - B16|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime
 • wrkorg - B17|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje
 • badge - B18|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką
 • sgnptit - B19|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją
 • pbldmn - B20|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje
 • bctprd - B21|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus
 • pstplonl - B22|Per pastar. 12 mėn. dalijosi ar publikavo ką nors apie politiką internete
 • clsprty - B23|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos
 • prtclblt - B24|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva
 • prtdgcl - B25|Kiek artima partija
 • lrscale - B26|Pozicija kairės-dešinės skalėje
 • stflife - B27|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai
 • stfeco - B28|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija
 • stfgov - B29|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe
 • stfdem - B30|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje
 • stfedu - B31|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas
 • stfhlth - B32|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas
 • gincdif - B33|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų žmonių pajamų skirtumus
 • mnrgtjb - B33a|Kai trūksta darbo vietų, pirmenybė gauti darbą teikiama vyrams, o ne moterims
 • freehms - B34|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori
 • hmsfmlsh - B35|Man būtų gėda, jei artimas šeimos narys būtų gėjus ar lesbietė
 • hmsacld - B36|Gėjų ir lesbiečių poros turėtų turėti tokias pat įsivaikinimo teises
 • euftf - B37|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi
 • imsmetn - B38|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • imdfetn - B39|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
 • impcntr - B40|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių
 • imbgeco - B41|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai
 • imueclt - B42|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina
 • imwbcnt - B43|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi
 • happy - C1|Ar yra laimingas
 • sclmeet - C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais
 • inprdsc - C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus
 • sclact - C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais
 • crmvct - C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti
 • aesfdrk - C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone
 • health - C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas
 • hlthhmp - C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos
 • atchctr - C9|Kiek jaučiasi emociškai prisirišęs prie Lietuvos
 • atcherp - C10|Kiek jaučiasi emociškai prisirišęs prie Europos
 • rlgblg - C11|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnm - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (EST8)
 • rlgdnlt - C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva
 • rlgblge - C13|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui
 • rlgdnme - C14|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (EST8)
 • rlgdelt - C14|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva
 • rlgdgr - C15|Religingumas
 • rlgatnd - C16|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose
 • pray - C17|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu
 • dscrgrp - C18|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei
 • dscrrce - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės
 • dscrntn - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės
 • dscrrlg - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos
 • dscrlng - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos
 • dscretn - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės
 • dscrage - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus
 • dscrgnd - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties
 • dscrsex - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos
 • dscrdsb - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo
 • dscroth - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita
 • dscrdk - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo
 • dscrref - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti
 • dscrnap - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta
 • dscrna - C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo
 • ctzcntr - C20|Ar Lietuvos pilietis
 • ctzshipc - C21|Pilietybė
 • brncntr - C22|Ar gimė Lietuvoje
 • cntbrthc - C23|Kurioje šalyje gimė
 • livecnta - C24|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą
 • lnghom1 - C25|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba
 • lnghom2 - C25|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba
 • blgetmg - C26|Savęs priskyrimas Lietuvos etninių mažumų grupei
 • facntr - C27|Ar tėvas gimė Lietuvoje
 • fbrncntb - C28|Kurioje šalyje gimė tėvas
 • mocntr - C29|Ar motina gimė Lietuvoje
 • mbrncntb - C30|Kurioje šalyje gimė motina
 • gvrfgap - C42|Valdžia turėtų būti geranoriška svarstant prašymus suteikti pabėgėlio statusą
 • rfgfrpc - C43|Daugumai prašančiųjų pabėgėlio statuso negresia persekiojimas savo šalyse
 • rfgbfml - C44|Pabėgėliai, kurių prašymai patenkinami, turėtų teisę atsivežti šeimos narius
 • eneffap - D1|Kiek tikėtina, kad pirktų mažiausiai energijos vartojantį buitinį prietaisą
 • rdcenr - D2|Ar dažnai kasdieniniame gyvenime imasi priemonių mažinti energijos vartojimą
 • cflsenr - D3|Kiek užtikrintas tuo, jog galėtų vartoti mažiau energijos nei dabar
 • elgcoal - D4|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš anglies
 • elgngas - D5|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš gamtinių dujų
 • elghydr - D6|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš vandens energijos
 • elgnuc - D7|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš atominės energijos
 • elgsun - D8|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš saulės energijos
 • elgwind - D9|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš vėjo energijos
 • elgbio - D10|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš biokuro energijos
 • wrpwrct - D11|Kiek kelia nerimo, kad gali sutrikti elektros energijos tiekimas
 • wrenexp - D12|Kiek kelia nerimo, kad energija daugeliui žmonių gali būti per brangi
 • wrdpimp - D13|Kiek kelia nerimo, kad Lietuva gali per daug priklausyti nuo energijos importo
 • wrdpfos - D14|Kiek kelia nerimo, kad Lietuva gali per daug priklausyti nuo iškastinio kuro
 • wrntdis - D15|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys stichinės nelaimės ar oro sąlygos
 • wrinspw - D16|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys nepakankamai pagaminama energijos
 • wrtcfl - D17|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys techniniai gedimai
 • wrtratc - D18|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą gali sutrikdyti teroristiniai išpuoliai
 • clmchng - D19|Ar mano, kad Žemės klimatas keičiasi
 • clmthgt1 - D20|Ar iki šiol yra daug galvojęs apie klimato kaitą
 • clmthgt2 - D21|Ar iki šiol yra daug galvojęs apie klimato kaitą
 • ccnthum - D22|Ar klimato kaitą kelia natūralūs procesai, žmogaus veikla, ar abu veiksniai
 • ccrdprs - D23|Kiek jaučia asmeninę atsakomybę pabandyti sumažinti klimato kaitą
 • wrclmch - D24|Kiek kelia nerimo klimato kaita
 • ccgdbd - D25|Ar klimato kaitos poveikis žmonėms pasaulyje bus geras ar blogas
 • lkredcc - D26|Kiek tikėtina, kad apribojus energijos vartojimą sumažėtų klimato kaita
 • lklmten - D27|Kiek tikėtina, kad didelis skaičius žmonių apribos energijos vartojimą
 • gvsrdcc - D28|Kiek tikėtina, kad vyriausybės imsis priemonių, kad sumažintų klimato kaitą
 • ownrdcc - D29|Kiek tikėtina, kad jei ribotų asmeninį energijos vartojimą, tai mažintų klimato kaitą
 • inctxff - D30|Palaiko mokesčių iškastiniam kurui, tokiam kaip nafta, dujos ir anglis, didinimą
 • sbsrnen - D31|Palaiko valstybės lėšų naudojimą teikiant finansinę paramą atsinaujinančiai energijai
 • banhhap - D32|Palaiko daugiausiai energijos vartojančių buitinių prietaisų pardavimo draudimą
 • dfincac - E1|Dideli pajamų skirtumai pateisinami, nes atlyginama už gabumus ir pastangas
 • smdfslv - E2|Teisinga visuomenė, kurioje žmonių gyvenimo lygio skirtumai yra nedideli
 • uemplwk - E3|Kiek Lietuvoje 100 darbingų žmonių tenka bedarbių, ieškančių darbo
 • slvpens - E4|Pensininkų gyvenimo lygio vertinimas
 • slvuemp - E5|Bedarbių gyvenimo lygio vertinimas
 • gvslvol - E6|Ar valdžia turėtų užtikrinti: deramą gyvenimo lygį senatvėje
 • gvslvue - E7|Ar valdžia turėtų užtikrinti: deramą gyvenimo lygį bedarbiams
 • gvcldcr - E8|Ar valdžia turėtų užtikrinti: tinkam. vaikų priežiūros paslaugas dirb. tėvams
 • sbstrec - E9|Socialinės išmokos ir paslaugos: yra per didelė našta šalies ekonomikai
 • sbprvpv - E10|Socialinės išmokos ir paslaugos: stabdo skurdo plitimą šalyje
 • sbeqsoc - E11|Socialinės išmokos ir paslaugos: mažina nelygybę visuomenėje
 • sbbsntx - E12|Socialinės išmokos ir paslaugos: apkrauna verslą mokesčiais ir rinkliavomis
 • sblazy - E13|Socialinės išmokos ir paslaugos: skatina žmones tingėti
 • sblwcoa - E14|Socialinės išmokos ir paslaugos: skatina žmones mažiau rūpintis vienas kitu
 • imsclbn - E15|Kada imigrantai įgyja tokias pačias teises į socialinę sferą kaip vietiniai
 • uentrjb - E16|Dauguma bedarbių nelabai stengiasi susirasti darbą
 • lbenent - E17|Daugelis labai neturtingų žmonių gauna mažesnes soc. išmokas nei priklauso
 • bennent - E18|Daugelis žmonių sugeba gauti soc. išmokų ir paslaugų, kurios nepriklauso
 • admub - E20|Gimimo mėnuo (žymėjo apklausėjas)
 • ubpay - E21|Bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau
 • ubedu - E22|Bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo
 • ubunp - E23|Bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus
 • ub50pay - E24|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau
 • ub50edu - E25|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo
 • ub50unp - E26|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus
 • ub20pay - E27|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau
 • ub20edu - E28|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo
 • ub20unp - E29|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus
 • ubsppay - E30|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau
 • ubspedu - E31|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo
 • ubspunp - E32|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus
 • bnlwinc - E33|Socialinės išmokos ir paslaugos tik mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms
 • eduunmp - E34|Daugiau pinigų bedarbių švietimui ir mokymui, bet mažesnės bedarbio pašalpos
 • wrkprbf - E35|Papildomos išmokos tėvams derinant darbą ir šeimyninį gyvenimą, net jei didėtų mokesčiai
 • basinc - E36|Prieš ar už tai, kad Lietuvoje veiktų bazinis pajamų modelis
 • eusclbf - E37|Prieš ar už tai, kad ES veiktų vieninga socialinių išmokų sistema
 • eudcnbf - E38|Jei daugiau sprendimų priimtų ES, socialinės išmokos būtų aukštesnės ar žemesnės
 • lkuemp - E39|Ar gali būti, kad 1 metų bėgy bent 4 savaites bus bedarbiu
 • lknemny - E40|Ar gali būti, kad 1 metų bėgy pritrūks pinigų būtiniausioms išlaidoms
 • vteurmmb - E41|Ar balsuotų už tai, kad Lietuva liktų ES nare, ar kad išstotų iš ES
 • hhmmb - F1|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą ir vaikus
 • gndr - F2|Respondento lytis
 • gndr2 - F2|Antro namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr3 - F2|Trečio namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr4 - F2|Ketvirto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr5 - F2|Penkto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr6 - F2|Šešto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr7 - F2|Septinto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr8 - F2|Aštunto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr9 - F2|Devinto namų ūkio gyventojo lytis
 • gndr10 - F2|Dešimto namų ūkio gyventojo lytis
 • agea - F3|Respondento amžius, suskaičiuotas (EST8)
 • agea_r1 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • agea_r2 - F3|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • yrbrn - F3|Respondento gimimo metai
 • yrbrn2 - F3|Antro namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn3 - F3|Trečio namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn4 - F3|Ketvirto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn5 - F3|Penkto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn6 - F3|Šešto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn7 - F3|Septinto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn8 - F3|Aštunto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn9 - F3|Devinto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • yrbrn10 - F3|Dešimto namų ūkio gyventojo gimimo metai
 • rshipa2 - F4|Antro namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa3 - F4|Trečio namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa4 - F4|Ketvirto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa5 - F4|Penkto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa6 - F4|Šešto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa7 - F4|Septinto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa8 - F4|Aštunto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa9 - F4|Devinto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • rshipa10 - F4|Dešimto namų ūkio gyventojo ryšys su respondentu
 • icpart1 - F5|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • rshpsts - F6|Respondento ryšys su kartu gyvenančiu vyru, žmona, partneriu,-e
 • lvgptnea - F7|Ar kada nors gyveno su partneriu oficialiai nesusituokęs,-usi
 • dvrcdeva - F8|Ar kada nors buvo oficialiai išsiskyręs,-usi
 • icpart2 - F9|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e (žymėjo apklausėjas)
 • iccohbt - F10|Gyvena su vyru, žmona ar partneriu,-e nesusituokęs,-usi (žymėjo apklausėjas)
 • marsts - F11|Dabartinė oficiali šeimyninė padėtis
 • maritalb - F11|Oficiali šeiminė padėtis, išvestinė
 • chldhm - F12|Respondentas turi vaikų gyvenančių kartu namuose (žymėjo apklausėjas)
 • chldhhe - F13|Ar kada nors kartu su respondentu namų ūkyje gyveno vaikai, įvaikiai ir pan.
 • domicil - F14|Gyvenama vietovė respondento vertinimu
 • edulvlb - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis (EST8)
 • eisced - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvdlt - F15|Aukščiausias respondento pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • eduyrs - F16|Kiek metų mokėsi skaičiuojant pilnais metais dieniniame skyriuje
 • pdwrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: dirbo apmokamą darbą
 • edctn - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: mokėsi
 • uempla - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uempli - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: buvo bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbld - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: serga ilgalaike (lėt.) liga ar turi negalią
 • rtrd - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: pensijoje
 • cmsrv - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: prival., altern. krašto apsaugos tarnyboje
 • hswrk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: namų ruoša, vaikų ar kitų asmenų priežiūra
 • dngoth - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: kita
 • dngref - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: atsisakė atsakyti
 • dngdk - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nežinojo
 • dngna - F17a|Kuo užsiėmė per praėj. 7 dienas: nėra atsakymo
 • icomdng - F17b|Vienas ar keli užsiėmimai per praėjusias 7 dienas (žymėjo apklausėjas)
 • mainact - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • mnactic - F17c|Respondento pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 d.visi resp. išvestinis
 • icpdwrk - F17d|Ar respondentas dirba apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwk - F18|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas dirbo apmokamą darbą
 • pdjobev - F19|Ar kada nors dirbo apmokamą darbą
 • pdjobyr - F20|Kuriais metais paskutinį kartą dirbo apmokamą darbą
 • emplrel - F21|Respondento pagrindinio darbo tipas
 • emplno - F22|Kiek darbuotojų turi/turėjo respondentas
 • wrkctra - F23|Darbo sutartis terminuota ar neterminuota
 • estsz - F24|Dirbančiųjų skaičius pagrindinėje darbovietėje
 • jbspv - F25|Ar pagrindiniame darbe atsakingas už kitų darbuotojų darbo priežiūrą
 • njbspv - F26|Už kelių darbuotojų darbo priežiūrą atsakingas
 • wkdcorga - F27|Ar vadovybė darbe leidžia/leido spęsti, kaip organizuoti kasdienį darbą
 • iorgact - F28|Ar vadovybė darbe leidžia/leido daryti įtaką organizacijos veiklos politikai
 • wkhct - F29|Darbo val. skaičius per savaitę pagr. darbe pagal sutartį be viršvalandžių
 • icwhct - F29|Turi įprastą darbo grafiką ar darbo sutartyje numatytas valandų skaičius
 • wkhtot - F30|Paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įskaitant viršvalandžius
 • nacer2 - F31|Pagrindinė respondento darbovietės veiklos sritis, NACE rev. 2 kodai
 • tporgwk - F32|Organizacijos, kurioje dirba/dirbo, tipas
 • isco08 - F33-34a|Respondento profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • wrkac6m - F35|Ar per praėj. 10 metų dirbo apmokamą darbą kitoje šalyje 6 ar daugiau mėn.
 • uemp3m - F36|Ar kada nors buvo be darbo ir ieškojo darbo ilgiau nei 3 mėn.
 • uemp12m - F37|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant tęsėsi 12 ar daugiau mėn.
 • uemp5yr - F38|Ar kuris nors laikotarpis be darbo ir jo ieškant buvo per praėjusius 5 metus
 • mbtru - F39|Ar yra/buvo profesinės sąjungos ar panašios organizacijos narys
 • hincsrca - F40|Pagrindinis namų ūkio pajamų šaltinis
 • hinctnta - F41|Namų ūkio bendros mėn. pajamos iš visų šaltinių, po visų mokesčių nuskaitymo
 • hincfel - F42|Namų ūkio pajamų subjektyvus vertinimas
 • icpart3 - F43|Ar respondentas gyvena su vyru, žmona ar partneriu (žymėjo apklausėjas)
 • edulvlpb - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis (EST8)
 • eiscedp - F44|Aukščiausias respond. partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvpdlt - F44|Aukščiausias respondento partnerio pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • pdwrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: dirbo apmokamą darbą
 • edctnp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: mokėsi
 • uemplap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai ieškojo darbo
 • uemplip - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: bedarbis, aktyviai darbo neieškojo
 • dsbldp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: serga ilgalaike liga, turi negalią
 • rtrdp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: pensijoje
 • cmsrvp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: prival., altern. krašto apsaugos tar.
 • hswrkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: namų ruoša, vaikų, kitų asmenų priež.
 • dngothp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: kita
 • dngdkp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nežinojo
 • dngnapp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: neatsakinėta
 • dngrefp - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: atsisakė atsakyti
 • dngnap - F45a|Partnerio užsiėmimas per praėj. 7 d.: nėra atsakymo
 • icomdnp - F45b|Vienas ar keli partnerio užsiėmimai per praėj. 7 d. (žymėjo apklausėjas)
 • mnactp - F45c|Partnerio pagrindinis užsiėmimas per praėjusias 7 dienas
 • icppdwk - F45d|Ar partneris dirba/-o apmokamą darbą (žymėjo apklausėjas)
 • crpdwkp - F46|Pasitikslinimas, ar per praėjusias 7 dienas partneris dirbo apmokamą darbą
 • isco08p - F47-49|Respondento partnerio profesija (užsiėmimas) (ISCO08)
 • emprelp - F50|Respondento partnerio pagrindinio darbo tipas
 • wkhtotp - F51|Partnerio paprastai dirbamų darbo val. skaičius per savaitę įsk. viršval.
 • edulvlfb - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis (EST8)
 • eiscedf - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvfdlt - F52|Aukščiausias respondento tėvo pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprf14 - F53|Tėvo užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occf14b - F55|Tėvo profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • edulvlmb - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, (EST8)
 • eiscedm - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, ES-ISCED
 • edlvmdlt - F56|Aukščiausias respondento motinos pasiektas išsilavinimo lygis, Lietuva
 • emprm14 - F57|Motinos užsiėmimo tipas, kai respondentui buvo 14 metų
 • occm14b - F59|Motinos profesija (užsiėmimas), kai respondentui buvo 14 metų
 • atncrse - F60|Ar tobulino darbinius įgūdžius ir žinias kursuose ar pan. per praėj. 12 mėn.
 • anctry1 - F61|Pirmas respondento kilmės apibūdinimas (Lietuva)
 • anctry2 - F61|Antras respondento kilmės apibūdinimas (Lietuva)
 • ipcrtiv - Ha|Svarbu generuoti naujas idėjas ir būti kūrybingam, viską daryti originaliai
 • imprich - Hb|Svarbu būti turtingam, turėti daug pinigų ir brangių daiktų
 • ipeqopt - Hc|Svarbu visų lygios galimybės, kad su visais būtų elgiamasi vienodai
 • ipshabt - Hd|Svarbu demonstruoti savo gabumus, kad žmonės žavėtųsi jo veikla
 • impsafe - He|Svarbu gyventi saugioje aplinkoje, vengti grėsmių saugumui
 • impdiff - Hf|Svarbu netikėtumai, naujos veiklos, išbandyti kuo daugiau įvairių dalykų
 • ipfrule - Hg|Svarbu daryti tai, kas pasakyta ir laikytis taisyklių
 • ipudrst - Hh|Svarbu suprasti kitokius žmones, išklausyti jų nuomones
 • ipmodst - Hi|Svarbu būti paprastam ir kukliam, stengtis neatkreipti į save dėmesio
 • ipgdtim - Hj|Svarbu gerai leisti laiką, palepinti save
 • impfree - Hk|Svarbu pačiam viską spręsti ir būti nepriklausomam nuo kitų
 • iphlppl - Hl|Svarbu padėti aplinkiniams žmonėms, rūpintis jų gerove
 • ipsuces - Hm|Svarbu, kad veikla būtų sėkminga, kad žmonės įvertintų pasiekimus
 • ipstrgv - Hn|Svarbu, kad valstybė būtų stipri, užtikrintų piliečių saugumą ir juos gintų
 • ipadvnt - Ho|Svarbu nuotykiai, rizika, gyventi įdomų gyvenimą
 • ipbhprp - Hp|Svarbu visada elgtis tinkamai, kad aplinkiniai nevertintų neigiamai
 • iprspot - Hq|Svarbu, kad gerbtų kiti žmonės, darytų tai, ką jis sako
 • iplylfr - Hr|Svarbu būti atsidavusiam draugams, aukotis dėl artimų žmonių
 • impenv - Hs|Svarbu saugoti aplinką, kad žmonės rūpintųsi gamta
 • imptrad - Ht|Svarbu laikytis tradicijų, religinių arba savo šeimos papročių
 • impfun - Hu|Svarbu išnaudoti galimybes pasilinksminti, daryti tai, kas teikia malonumą
 • region - Regionas, Lietuva (pagal NUTS klasifikacijos 3 lygmenį – apskritis)
 • regunit - Regioninio vieneto lygmuo
 • inwdds - Interviu pradžia: mėnesio diena
 • inwmms - Interviu pradžia: mėnuo
 • inwyys - Interviu pradžia: metai
 • inwshh - Interviu pradžia: valanda
 • inwsmm - Interviu pradžia: minutės
 • inwdde - Interviu pabaiga: mėnesio diena
 • inwmme - Interviu pabaiga: mėnuo
 • inwyye - Interviu pabaiga: metai
 • inwehh - Interviu pabaiga: valanda
 • inwemm - Interviu pabaiga: minutės
 • inwtm - Interviu (pagrindinio klausimyno) trukmė minutėmis
 • dweight - Dizaino svoris
 • pspwght - Jungtinis dizaino ir korekcijos pagal populiaciją svoris
 • pweight - Populiacijos dydžio svoris (turi būti naudojamas kartu su DWEIGHT ar PSPWGHT)

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f1953 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:84mfPRgAQkZyJmU5uBE7KQ==

Versija (LiDA)

f1953 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TGlDLeU6rQtysaF3puy+pw==

EST banga (EST)

f1953 Location:

Summary Statistics: Mean 8.0; Min. 8.0; Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GOw+MUU5bd+oLqbu1vdvAA==

Versija (EST)

f1953 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:wpgCYhgqju+OHSO4v7ynNQ==

Sukūrimo data (EST)

f1953 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:RD/Ze980q/CIZVrKlVQzuA==

Respondento identifikacinis numeris

f1953 Location:

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 1063.353440150792; StDev 615.0769821530365; Max. 2129.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jYToCZqPoO0VV0m1iML4uA==

A1|Žinių apie politiką ir aktualijas žiūrėjimas, skaitymas ar klausymas (min.)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7777.

Atsisakau atsakyti

10

8888.

Nežinau

82

9999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 458.8623939679552; Max. 8888.0; StDev 1772.5021180577337; Min. 0.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5T+NnLv6ejeD4UTBcHqODg==

A2|Ar dažnai – darbo ar asmeniniais reikalais – naudojasi internetu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Daugumą dienų

229

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Keletą kartų per savaitę

247

2.

Tik retkarčiais

201

1.

Niekada

555

8.

Nežinau

2

7.

Atsisakau atsakyti

0

5.

Kasdien

888

Summary Statistics: Mean 3.331762488218663; Valid 2122.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.684502286430933

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X+Uv1mJBGkUN1mBZN0HJZw==

A3|Kiek maždaug laiko įprastą dieną praleidžia naudodamasis internetu (min.)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6666.

Neatsakinėta

1005

8888.

Nežinau

43

9999.

Nėra atsakymo

0

7777.

Atsisakau atsakyti

4

Summary Statistics: Mean 3449.5786993402407; Max. 8888.0; Min. 0.0; StDev 3300.6684452483573; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gQs8VFc91/AAcOFO5+Q9tA==

A4|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

199

3.

3

209

6.

6

346

88.

Nežinau

11

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

331

77.

Atsisakau atsakyti

0

0.

Su žmonėmis reikia būti labai atsargiam/-iai

85

9.

9

71

7.

7

376

1.

1

91

2.

2

118

4.

4

245

10.

Dauguma žmonių galima pasitikėti

40

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; Valid 2122.0; Mean 5.6060320452403385; StDev 6.386153204655633

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SqDESbRVdM8qnAr2ys90Xw==

A5|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

400

77.

Atsisakau atsakyti

0

8.

8

257

3.

3

174

88.

Nežinau

43

7.

7

337

2.

2

92

4.

4

236

0.

Dauguma žmonių stengtųsi manimi pasinaudoti

60

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

304

10.

Dauguma žmonių stengtųsi būti sąžiningi su manimi

53

1.

1

48

9.

9

118

Summary Statistics: Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 7.2163053722902974; Valid 2122.0; StDev 11.833548467092278;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SaGPGTwOMSi/ZgHAH3duSQ==

A6|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

10

8.

8

154

3.

3

258

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

348

4.

4

284

7.

7

300

2.

2

173

10.

Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems

25

9.

9

44

1.

1

100

0.

Žmonės dažniausiai rūpinasi tik savimi

80

6.

6

346

Summary Statistics: Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 5.197926484448636; Valid 2122.0; StDev 6.123854120277169

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WsKZCf3f1hV5OT7+ZvOt2g==

B1|Domėjimasis politika

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visiškai nesidomite

535

8.

Nežinau

11

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Mažai domitės

1001

7.

Atsisakau atsakyti

1

1.

Labai domitės

94

2.

Pakankamai domitės

480

Summary Statistics: StDev 0.8898345219729691; Valid 2122.0; Mean 2.965127238454289; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gXA4oawLR62B3C2XSXyyNw==

B2|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia turėti įtakos valdžios veiksmams

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Leidžia šiek tiek

482

5.

Leidžia labai daug

8

1.

Neleidžia nė kiek

720

8.

Nežinau

121

4.

Leidžia daug

86

2.

Leidžia labai mažai

693

7.

Atsisakau atsakyti

12

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 1.6837611133522508; Min. 1.0; Mean 2.3506126295947225; Max. 8.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xAhid5a8vjlG7ol8vHi5yA==

B3|Kiek yra pajėgus dalyvauti politiniais reikalais užsiimančios grupės veikloje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

11

1.

Visiškai nesu pajėgus/-i

905

2.

Tik šiek tiek pajėgus/-i

619

8.

Nežinau

206

3.

Pakankamai pajėgus/-i

313

4.

Labai pajėgus/-i

47

5.

Esu visiškai pajėgus/-i

21

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 2.053124660689712; Mean 2.403393025447692; Min. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r8UF6U0OGXKLuPRVj+vvEg==

B4|Kiek Lietuvos politinė sistema leidžia daryti įtaką politikai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Leidžia labai daug

6

4.

Leidžia daug

46

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

138

2.

Leidžia labai mažai

690

1.

Neleidžia nė kiek

884

3.

Leidžia šiek tiek

350

7.

Atsisakau atsakyti

8

Summary Statistics: Mean 2.2092365692742706; Valid 2122.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.7569286243503959

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UnyPfjypnmzsTKmEIjzrIw==

B5|Kiek yra užtikrintas savo paties gebėjimu dalyvauti politikoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pakankamai užtikrinta/-as

253

8.

Nežinau

187

2.

Tik šiek tiek užtikrintas/-a

613

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Labai užtikrintas/-a

38

1.

Visiškai nesu užtikrintas/-a

999

7.

Atsisakau atsakyti

13

5.

Esu visiškai užtikrintas/-a

19

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.9991432948850674; Valid 2122.0; Mean 2.270499528746466

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3/hQ1HB0rrdMS2oIfbc4eg==

B6|Pasitikėjimas Seimu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

220

8.

8

67

9.

9

15

1.

1

176

0.

Visiškai nepasitikiu

229

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

256

3.

3

344

2.

2

241

5.

5

361

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

39

10.

Visiškai pasitikiu

15

7.

7

159

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 11.549458340634096; Valid 2122.0; Mean 5.280395852968894; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XbQhChEIvU69yOSbO7zeVg==

B7|Pasitikėjimas teisine sistema

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

229

3.

3

196

77.

Atsisakau atsakyti

0

10.

Visiškai pasitikiu

55

8.

8

200

0.

Visiškai nepasitikiu

103

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

48

1.

1

112

6.

6

288

2.

2

151

9.

9

73

5.

5

409

7.

7

258

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 0.0; Max. 88.0; Mean 6.8463713477851; StDev 12.583336853340068

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vQ9Gr9kP0ENHR72VA6Pz0w==

B8|Pasitikėjimas policija

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nepasitikiu

57

1.

1

65

6.

6

325

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

162

7.

7

330

4.

4

118

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

17

2.

2

86

8.

8

345

3.

3

101

10.

Visiškai pasitikiu

131

5.

5

385

Summary Statistics: Mean 6.701696512723846; Min. 0.0; Valid 2122.0; StDev 7.687501379508829; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qegKen9L1jVAt+dEf4sOSA==

B9|Pasitikėjimas politikais

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

26

7.

7

144

6.

6

170

3.

3

314

0.

Visiškai nepasitikiu

247

77.

Atsisakau atsakyti

0

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

318

1.

1

230

8.

8

52

9.

9

22

5.

5

308

4.

4

277

10.

Visiškai pasitikiu

14

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 9.581685606420832; Mean 4.489161168708762; Valid 2122.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+b/kl+CFI/HWy31ZO/+owg==

B10|Pasitikėjimas politinėmis partijomis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nepasitikiu

279

5.

5

273

1.

1

283

2.

2

353

77.

Atsisakau atsakyti

0

3.

3

295

6.

6

170

4.

4

226

99.

Nėra atsakymo

0

10.

Visiškai pasitikiu

11

88.

Nežinau

46

8.

8

38

7.

7

127

9.

9

21

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 12.560216564051375; Mean 5.043826578699342

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FxCq6CeVLNjuODZvEKjOIQ==

B11|Pasitikėjimas Europos Parlamentu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

126

6.

6

248

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai nepasitikiu

82

8.

8

246

77.

Atsisakau atsakyti

1

1.

1

75

4.

4

183

88.

Nežinau

133

10.

Visiškai pasitikiu

65

3.

3

126

7.

7

308

5.

5

390

2.

2

139

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 20.20999496261936; Valid 2122.0; Max. 88.0; Mean 10.645617342130059;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nY/T9upgT3S+aLy3PlvG9g==

B12|Pasitikėjimas Jungtinių Tautų Organizacija

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Visiškai pasitikiu

79

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

169

2.

2

117

0.

Visiškai nepasitikiu

75

1.

1

64

4.

4

140

5.

5

388

7.

7

267

3.

3

126

77.

Atsisakau atsakyti

3

88.

Nežinau

222

6.

6

244

8.

8

228

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 25.44076425234755; Mean 14.331291234684283; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MvmFld8nzr1ZRAttU5Afjw==

B13|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

4

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

846

7.

Atsisakau atsakyti

21

1.

Taip

1125

3.

Neturėjo balsavimo teisės

126

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.8585230675558226; Valid 2122.0; Mean 1.5900094250706882

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DdXg1Co4Yoq9WVjgm1P0Rw==

B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1 (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta

997

8.

Darbo partija (DP)

52

51.

Nebalsavo už kandidatų – partinį ar koalicinį – sąrašą

11

4.

S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija 'Prieš korupciją ir skurdą' (Jaunoji Lietuva/Tautininkų sąjunga)

5

12.

Lietuvos žaliųjų partija (LŽS)

10

77.

Atsisakau atsakyti

74

2.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

185

3.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) (LLS)

35

10.

Lietuvos liaudies partija (LLP)

0

6.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

280

53.

Nežino, ar balsavo už kandidatų – partinį ar koalicinį – sąrašą

11

99.

Nėra atsakymo

0

13.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

4

52.

Atsisakė atsakyti, ar balsavo už kandidatų – partinį ar koalicinį – sąrašą

16

88.

Nežinau

24

5.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

78

11.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

70

9.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

2

7.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

59

14.

Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija)

18

1.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

191

Summary Statistics: StDev 31.157440466816855; Mean 37.88171536286524; Min. 1.0; Max. 88.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YG+W1wqW7rGLC5iqrHEGiQ==

B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2 (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

1

9.

Darbo partija (DP)

47

4.

Partija 'Jaunoji Lietuva' (JL)

4

99.

Nėra atsakymo

0

16.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

51.

Nebalsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

118

14.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

1

12.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

57

77.

Atsisakau atsakyti

82

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

231

66.

Neatsakinėta

997

6.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

61

88.

Nežinau

23

15.

Lietuvos centro partija (LCP)

2

5.

Tautininkų sąjunga (TS)

0

2.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

176

52.

Atsisakė atsakyti, ar balsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

18

53.

Nežino, ar balsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture

39

1.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

179

3.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) (LLS)

21

11.

Lietuvos liaudies partija (LLP)

1

8.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

46

17.

Išsikėlė pats

7

13.

Lietuvos žaliųjų partija (LŽP)

11

Summary Statistics: StDev 29.883218913479713; Max. 88.0; Mean 41.26107445805844; Min. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NvsHwc2eV6oK7pFY4tuCgA==

B14|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3 (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

53.

Nežino, ar balsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

57

9.

Darbo partija (DP)

30

66.

Neatsakinėta

997

14.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

0

8.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

27

5.

Tautininkų sąjunga (TS)

1

1.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

117

3.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) (LLS)

14

52.

Atsisakė atsakyti, ar balsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

24

10.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

0

16.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

15.

Lietuvos centro partija (LCP)

1

13.

Lietuvos žaliųjų partija (LŽP)

13

4.

Partija 'Jaunoji Lietuva' (JL)

2

7.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

169

12.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

24

6.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

38

17.

Išsikėlė pats

7

88.

Nežinau

16

99.

Nėra atsakymo

0

11.

Lietuvos liaudies partija (LLP)

3

2.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

118

51.

Nebalsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture

392

50.

Nebuvo antrojo rinkimų turo vienmandatėje apygardoje

12

77.

Atsisakau atsakyti

60

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2122.0; Mean 46.94627709707823; StDev 26.085413284588352; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k6zuXZI7mqrNizBKcovATQ==

B15|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

3

1.

Taip

182

7.

Atsisakau atsakyti

6

2.

Ne

1931

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.45106515017371285; Mean 1.9368520263901978; Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wRHa0OTExBettjlwslQdFQ==

B16|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

4

7.

Atsisakau atsakyti

9

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

2032

1.

Taip

77

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.45854547305571647; Valid 2122.0; Mean 1.9962299717247884

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aDFXmfkBf21tjWREnS0nhQ==

B17|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

11

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

12

1.

Taip

63

2.

Ne

2036

Summary Statistics: Mean 2.0301602262016973; StDev 0.6017692543766582; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vzSfnGS1nqQyRI0Lc7G/+w==

B18|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

2045

7.

Atsisakau atsakyti

9

8.

Nežinau

9

1.

Taip

59

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 0.5350717164959602; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 2.01885014137606;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mVB9VbztKL7Vzj5MRgk79A==

B19|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1964

8.

Nežinau

9

1.

Taip

138

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

11

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 1.0; StDev 0.5893137938786192; Mean 1.9863336475023567; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fbN5X/d96oUN6McSsu4dVg==

B20|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

30

8.

Nežinau

11

2.

Ne

2072

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

9

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.5526960646825136; Mean 2.0381715362865225; Valid 2122.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wk+QAyh8GF+Q1BbCX5wRfA==

B21|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

150

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

9

8.

Nežinau

8

2.

Ne

1955

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 0.5584501087252774; Valid 2122.0; Mean 1.9731385485391153

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wdKyqjzfKsZq7ju5wgr2gw==

B22|Per pastar. 12 mėn. dalijosi ar publikavo ką nors apie politiką internete

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1944

1.

Taip

157

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

13

7.

Atsisakau atsakyti

8

Summary Statistics: StDev 0.6234015763537523; Min. 1.0; Mean 1.9816211121583402; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dYtJqgKe96JkzlORBkKetA==

B23|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

117

2.

Ne

1448

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

36

1.

Taip

521

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 2.170122525918947; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.6207613661511648

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fd2zRhwfqr/HE40U0fe5Gw==

B24|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Politinė partija 'Lietuvos sąrašas' (LS)

1

66.

Neatsakinėta

1601

12.

'Drąsos kelias' politinė partija (DK)

1

9.

Lietuvos žaliųjų partija (LŽP)

13

7.

Darbo partija (DP)

28

5.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

54

16.

Tautininkų sąjunga

0

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

35

99.

Nėra atsakymo

0

14.

Lietuvos pensininkų partija (LPP)

0

13.

Lietuvos centro partija (LCP)

4

11.

Lietuvos liaudies partija (LLP)

0

8.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) (LLS)

9

1.

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)

125

6.

Partija 'Tvarka ir teisingumas' (TT)

34

15.

Partija 'Jaunoji Lietuva'

0

3.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

100

77.

Atsisakau atsakyti

21

88.

Nežinau

1

17.

Išsikėlė pats

0

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

95

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 88.0; Mean 51.39443920829406; Min. 1.0; StDev 26.67882962582908;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r21BA5sGGDv9nuEGaSTpeQ==

B25|Kiek artima partija

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1623

4.

Visiškai neartima

2

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nelabai artima

75

1.

Labai artima

42

2.

Pakankamai artima

352

8.

Nežinau

27

7.

Atsisakau atsakyti

1

Summary Statistics: StDev 1.6763997494045586; Valid 2122.0; Mean 5.155513666352497; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OO/WgpoBOJnDzWAuAQNn+Q==

B26|Pozicija kairės-dešinės skalėje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

133

7.

7

184

88.

Nežinau

531

9.

9

37

8.

8

130

10.

Dešinė

61

77.

Atsisakau atsakyti

80

3.

3

90

0.

Kairė

31

99.

Nėra atsakymo

0

1.

1

33

2.

2

65

6.

6

207

5.

5

540

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 88.0; StDev 36.84689970723691; Valid 2122.0; Mean 28.7775683317625;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fRzeTbo/sc/uJ24Kmto7pA==

B27|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

4

181

99.

Nėra atsakymo

0

1.

1

27

77.

Atsisakau atsakyti

7

2.

2

87

10.

Ypatingai patenkintas/-a

73

88.

Nežinau

34

7.

7

425

5.

5

357

6.

6

308

9.

9

140

8.

8

312

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

27

3.

3

144

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 7.53157398680489; Min. 0.0; StDev 11.250069611453863; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RYzzWG+dZWbAm+E7EaXBWw==

B28|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

3

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

409

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

111

7.

7

205

4.

4

349

2.

2

218

10.

Ypatingai patenkintas/-a

3

8.

8

69

6.

6

283

88.

Nežinau

41

1.

1

104

9.

9

8

3.

3

319

Summary Statistics: StDev 12.014345883018954; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2122.0; Mean 5.920829406220545

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HRQSXfTeZljn8SR6I59OHA==

B29|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

128

8.

8

60

88.

Nežinau

50

4.

4

344

3.

3

333

10.

Ypatingai patenkintas/-a

8

5.

5

389

2.

2

243

77.

Atsisakau atsakyti

5

9.

9

24

7.

7

162

6.

6

264

1.

1

112

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 6.219132893496701; Min. 0.0; StDev 13.35171593251367; Max. 88.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3FYZP2bodVncuZfN7+XRwQ==

B30|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

44

77.

Atsisakau atsakyti

5

88.

Nežinau

70

5.

5

402

0.

Ypatingai nepatenkintas/-a

82

4.

4

276

3.

3

244

10.

Ypatingai patenkintas/-a

17

2.

2

180

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

157

1.

1

89

6.

6

278

7.

7

278

Summary Statistics: StDev 15.404327260053103; Mean 7.670122525918947; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OSGMLl4bU7yVqHHGjIF5Qg==

B31|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

381

9.

9

55

0.

Ypač bloga

50

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

126

77.

Atsisakau atsakyti

2

4.

4

279

10.

Ypač gera

43

3.

3

207

7.

7

328

8.

8

149

88.

Nežinau

173

6.

6

281

1.

1

48

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2122.0; StDev 22.85559329963988; Mean 11.97879359095195; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bl/QFEH2HkgoXAK1ZNjv5A==

B32|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

245

5.

5

373

77.

Atsisakau atsakyti

2

8.

8

187

9.

9

54

4.

4

253

0.

Ypač bloga

100

10.

Ypač gera

42

6.

6

269

2.

2

191

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

280

1.

1

101

88.

Nežinau

25

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 9.541457342343707; Mean 5.85532516493874; Max. 88.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hux/2tICnX2/B2FqGK8pTw==

B33|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų žmonių pajamų skirtumus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Labai nepritariu

17

1.

Labai pritariu

908

8.

Nežinau

20

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

173

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Pritariu

942

4.

Nepritariu

62

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 0.9975843798294421; Mean 1.7926484448633364; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UEUEUe2sI6z2gpK7u5dN/w==

B33a|Kai trūksta darbo vietų, pirmenybė gauti darbą teikiama vyrams, o ne moterims

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

518

2.

Pritariu

272

1.

Labai pritariu

48

5.

Labai nepritariu

475

7.

Atsisakau atsakyti

4

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

745

8.

Nežinau

60

Summary Statistics: StDev 1.2662661811017069; Min. 1.0; Mean 3.774269557021677; Max. 8.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bGXcIcC2bqqm6n1OLcZPfA==

B34|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

73

2.

Pritariu

391

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

575

4.

Nepritariu

486

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

432

7.

Atsisakau atsakyti

29

8.

Nežinau

136

Summary Statistics: StDev 1.6163037614919595; Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 3.7582469368520237; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hb4GFJlWCXtfnCJ5eZXaZQ==

B35|Man būtų gėda, jei artimas šeimos narys būtų gėjus ar lesbietė

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

54

4.

Nepritariu

304

2.

Pritariu

541

1.

Labai pritariu

260

5.

Labai nepritariu

174

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

568

8.

Nežinau

221

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 2.0110535776935117; Mean 3.4297832233741747; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pk5Q9onYbpFWsHFGyH7kOQ==

B36|Gėjų ir lesbiečių poros turėtų turėti tokias pat įsivaikinimo teises

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

21

7.

Atsisakau atsakyti

25

5.

Labai nepritariu

989

4.

Nepritariu

579

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

334

8.

Nežinau

75

2.

Pritariu

99

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 4.362393967954761; StDev 1.2000155268999468; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UVPNDWoEtMx7hoAvVkhmBg==

B37|Europos Sąjunga: integracija turėtų tęstis ar jau per toli pažengusi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

145

0.

Vienijimasis jau per toli pažengęs

71

7.

7

265

2.

2

154

8.

8

197

5.

5

279

4.

4

160

88.

Nežinau

249

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

65

6.

6

205

10.

Vienijimasis turėtų ir toliau tęstis

209

77.

Atsisakau atsakyti

11

1.

1

112

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2122.0; StDev 27.04574098841327; Max. 88.0; Mean 15.544297832233749;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4RhXOImCGRDLg0bKWtIclQ==

B38|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Reiktų leisti vienam kitam

442

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

126

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

433

7.

Atsisakau atsakyti

7

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

825

4.

Neleisti nei vienam

289

Summary Statistics: Mean 2.649387370405278; Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 1.6603573463213102; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5NCn78ayD8DPpigUFfZG0A==

B39|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

6

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

136

3.

Reiktų leisti vienam kitam

624

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

766

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Neleisti nei vienam

455

8.

Nežinau

135

Summary Statistics: StDev 1.5702411116522235; Valid 2122.0; Min. 1.0; Mean 3.0546654099905735; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UusG5Wfr6owxjA7jghoXtQ==

B40|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neleisti nei vienam

512

1.

Daugeliui reiktų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje

132

8.

Nežinau

162

2.

Reiktų leisti ribotam kiekiui

624

7.

Atsisakau atsakyti

9

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Reiktų leisti vienam kitam

683

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.6470653247499853; Valid 2122.0; Mean 3.2214891611687118

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xB65/fHUwAmktcqjfuFp4A==

B41|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

5

456

3.

3

187

0.

Ekonomikai yra blogai

102

88.

Nežinau

176

77.

Atsisakau atsakyti

6

9.

9

56

7.

7

268

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

90

10.

Ekonomikai yra gerai

45

1.

1

68

4.

4

240

8.

8

156

6.

6

272

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 23.24800907564818; Mean 12.115457115928352; Max. 88.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lU2CKY9eiwV0LRXRRJsR9Q==

B42|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Griauna kultūrinį gyvenimą

137

1.

1

89

6.

6

249

5.

5

518

10.

Turtina kultūrinį gyvenimą

42

88.

Nežinau

136

7.

7

199

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

274

8.

8

122

77.

Atsisakau atsakyti

7

2.

2

113

9.

9

59

3.

3

177

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2122.0; Mean 10.298303487276163; Min. 0.0; StDev 20.878944024535922

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pQpOkeS6gEfDLdK4X8XyTg==

B43|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

6

213

77.

Atsisakau atsakyti

4

88.

Nežinau

169

5.

5

644

3.

3

175

1.

1

65

0.

Blogesnė vieta gyventi

96

8.

8

96

4.

4

302

10.

Geresnė vieta gyventi

32

2.

2

122

7.

7

181

9.

9

23

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 22.829107043841066; Min. 0.0; Valid 2122.0; Mean 11.442978322337408

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:phS1R5qIRXD972Wm5etqcA==

C1|Ar yra laimingas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

410

9.

9

189

4.

4

143

10.

Ypač laimingas/-a

73

5.

5

314

7.

7

426

0.

Ypač nelaimingas/-a

27

3.

3

105

1.

1

29

77.

Atsisakau atsakyti

2

88.

Nežinau

40

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

61

6.

6

303

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 11.504241847091485; Valid 2122.0; Max. 88.0; Mean 7.913760603204514;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kGSR/U98U1UqLyZkecxwUw==

C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

6

2.

Rečiau negu kartą per mėnesį

407

6.

Keletą kartų per savaitę

213

99.

Nėra atsakymo

0

5.

Kartą per savaitę

346

4.

Keletą kartų per mėnesį

553

3.

Kartą per mėnesį

364

1.

Niekada

87

7.

Kasdien

101

88.

Nežinau

45

Summary Statistics: Mean 5.816211121583428; Max. 88.0; StDev 12.797636552808221; Valid 2122.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o9qBZubJ0dazrsfxrhZV+w==

C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

74

77.

Atsisakau atsakyti

36

6.

10 ar daugiau

11

0.

Nė vieno

222

4.

4-6

158

1.

1

659

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

342

5.

7-9

16

2.

2

604

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 6.105089538171539; Min. 0.0; StDev 18.384616863426498; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dgs3Cwbjt7qDw6CfnrnC7A==

C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Panašiai kaip ir dauguma bendraamžių

1086

7.

Atsisakau atsakyti

8

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Dažniau nei dauguma bendraamžių

142

8.

Nežinau

159

1.

Daug rečiau negu dauguma bendraamžių

250

2.

Rečiau negu dauguma bendraamžių

460

5.

Daug dažniau nei dauguma bendraamžių

17

Summary Statistics: StDev 1.649672242133653; Mean 3.020263901979266; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Zjkicn6dOE/Etlu9qebSWw==

C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

209

2.

Ne

1893

7.

Atsisakau atsakyti

5

8.

Nežinau

15

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2122.0; Mean 1.9557021677662567; StDev 0.6403956240403135; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ey9zgL7T/pBuarbhVzO8lw==

C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai nesaugiai

105

8.

Nežinau

58

7.

Atsisakau atsakyti

4

2.

Saugiai

1119

1.

Labai saugiai

111

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nesaugiai

725

Summary Statistics: Mean 2.5617342130065968; Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 1.1437081263224433; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IZ49cePb0EEo08Bhd66+uQ==

C7|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

3

4.

Bloga

198

2.

Gera

864

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

1

1.

Labai gera

268

3.

Patenkinama

759

5.

Labai bloga

29

Summary Statistics: Mean 2.4698397737983036; Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 0.9069301379472087; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x6UFl8/wfZqIKinD9kg4Aw==

C8|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip, labai

158

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Taip, šiek tiek

597

8.

Nežinau

14

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Ne

1353

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 0.76587524913197; Max. 8.0; Mean 2.6027332704995287; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zWslaJqddexOdU82Ob0KVA==

C9|Kiek jaučiasi emociškai prisirišęs prie Lietuvos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

142

2.

2

36

8.

8

413

0.

Nė kiek emociškai neprisirišęs/-usi

22

3.

3

69

7.

7

305

77.

Atsisakau atsakyti

3

88.

Nežinau

41

1.

1

9

9.

9

292

10.

Labai emociškai prisirišęs/-usi

589

5.

5

141

4.

4

60

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 9.368991517436388; Valid 2122.0; Min. 0.0; StDev 11.557740571181075;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IJvBcdYE/YENItOjl1mDbg==

C10|Kiek jaučiasi emociškai prisirišęs prie Europos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

7

198

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

402

88.

Nežinau

112

2.

2

125

8.

8

194

6.

6

229

1.

1

89

3.

3

200

0.

Nė kiek emociškai neprisirišęs/-usi

103

77.

Atsisakau atsakyti

2

10.

Labai emociškai prisirišęs/-usi

132

4.

4

234

9.

9

102

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 18.807067213020343; Max. 88.0; Mean 9.634778510838835; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nrKz2eFsJcoJP+DpbXKoRw==

C11|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

7

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

21

1.

Taip

1862

2.

Ne

232

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 1.1983977379830346; StDev 0.8209522168450573; Min. 1.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wATH5xb5L2uW/iYEY2de7A==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Romos katalikų

1750

99.

Nėra atsakymo

12

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

2

3.

Rytų ortodoksų

88

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

2.

Protestantų

7

66.

Neatsakinėta

260

6.

Islamui

0

5.

Judėjų

0

7.

Rytų religijai

0

77.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 22.463638274312316; Min. 1.0; Max. 99.0; Mean 9.71489161168707;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1jVNemH0Ls6EK41o6Xtv1w==

C12|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskiria, Lietuva

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rytų ortodoksų

88

7777.

Atsisakau atsakyti

3

9999.

Nėra atsakymo

12

6666.

Neatsakinėta

260

6.

Islamui

0

7.

Rytų religijai

0

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

3.

Protestantų

7

1.

Romos katalikų

1750

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

2

5.

Judėjų

0

Summary Statistics: Mean 885.2186616399662; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 9999.0; StDev 2305.2762313545018;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ocYNz8SkILhmxyzJCkQouQ==

C13|Ar kada nors priskyrė save kuriai nors religijai ar tikėjimui

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

27

2.

Ne

211

9.

Nėra atsakymo

0

6.

Neatsakinėta

1862

7.

Atsisakau atsakyti

5

8.

Nežinau

17

Summary Statistics: StDev 1.3221359814761169; Mean 5.557021677662579; Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HaLy9ukhz1gnXCnGiWT6lA==

C14|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Protestantų

0

99.

Nėra atsakymo

1

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

7.

Rytų religijai

1

3.

Rytų ortodoksų

5

6.

Islamui

0

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

0

1.

Romos katalikų

20

5.

Judėjų

0

66.

Neatsakinėta

2095

Summary Statistics: StDev 7.124076168170519; Mean 65.22667295004712; Min. 1.0; Max. 99.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UyrC/XgsxyixppXln47IRA==

C14|Kuriai religijai ar tikėjimui save priskyrė praeityje, Lietuva

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rytų ortodoksų

5

4.

Kitai/-am krikščionių religijai/tikėjimui

0

7777.

Atsisakau atsakyti

0

6.

Islamui

0

3.

Protestantų

0

5.

Judėjų

0

9999.

Nėra atsakymo

1

6666.

Neatsakinėta

2095

8.

Kitai/-am nekrikščionių religijai/tikėjimui

0

7.

Rytų religijai

1

1.

Romos katalikų

20

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 737.0857577541894; Mean 6585.9123468426005; Min. 1.0; Max. 9999.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+egGpO1AazkwubxKt83dEw==

C15|Religingumas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3

142

7.

7

311

99.

Nėra atsakymo

0

6.

6

245

77.

Atsisakau atsakyti

8

10.

Labai religingas/-a

179

2.

2

101

8.

8

275

0.

Visiškai nereligingas/-a

125

4.

4

147

88.

Nežinau

40

9.

9

141

5.

5

320

1.

1

88

Summary Statistics: StDev 12.291946956591783; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 7.514608859566432

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1m4pxjDnp3AZtnJSneAiQw==

C16|Ar dažnai be ypatingų progų dalyvauja religinėse apeigose

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bent kartą per mėnesį

457

3.

Kartą per savaitę

278

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

43

88.

Nežinau

17

5.

Tik per didžiąsias šventes

811

7.

Niekada

213

77.

Atsisakau atsakyti

10

6.

Dar rečiau

284

99.

Nėra atsakymo

0

1.

Kiekvieną dieną

9

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 5.783694627709705; StDev 8.975993858052881; Min. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MkfHmvE4oZGJa98EEsvyxA==

C17|Ar dažnai meldžiasi ne religinių apeigų metu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

7.

Niekada

496

2.

Dažniau nei kartą per savaitę

177

4.

Bent kartą per mėnesį

215

88.

Nežinau

104

77.

Atsisakau atsakyti

41

6.

Dar rečiau

218

3.

Kartą per savaitę

187

1.

Kiekvieną dieną

273

5.

Tik per didžiąsias šventes

411

Summary Statistics: Max. 88.0; Mean 9.986804901036765; Valid 2122.0; Min. 1.0; StDev 20.430949133084003

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:52EB72L32Sm88cfzr+MCrg==

C18|Ar priskiria save Lietuvoje diskriminuojamų žmonių grupei

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

33

2.

Ne

1918

7.

Atsisakau atsakyti

6

1.

Taip

165

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 2.0296889726672953; StDev 0.8412765032879745; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5czbxAgZJ3J6p9mzeAFDvA==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: odos spalvos arba rasės

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2118

1.

Pasirinkta

4

Summary Statistics: Max. 1.0; Valid 2122.0; Min. 0.0; Mean 0.0018850141376060535; StDev 0.043386033725366153

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Zab8xACJo5coxI9S0u/XhQ==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: pilietybės

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2116

1.

Pasirinkta

6

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.002827521206409041; Min. 0.0; StDev 0.0531117281628089; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OOy9TKSzZduf+XcqvGSc1Q==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: religijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2115

1.

Pasirinkta

7

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.0032987747408105366; Valid 2122.0; Min. 0.0; StDev 0.05735366586064117;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aZA7x2A/cJdBrI+EaBICCw==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kalbos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

26

0.

Nepasirinkta

2096

Summary Statistics: Mean 0.012252591894439113; StDev 0.11003713875375626; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vBNGgT/1lUjMgekCglHHEw==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: tautybės

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

20

0.

Nepasirinkta

2102

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 0.009425070688030127; Min. 0.0; StDev 0.09664698929829169; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q2ra8JgUbsNEtKEn1sL+Ew==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: amžiaus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

104

0.

Nepasirinkta

2018

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 2122.0; Mean 0.049010367577756495; StDev 0.21594056162207959;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SPogaYWo8H1RkBxnE+FKnA==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: lyties

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

13

0.

Nepasirinkta

2109

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.07804892792204877; Mean 0.006126295947219535; Valid 2122.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UldYcdzOLNZifJCAtC8oVw==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: seksualinės orientacijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2122

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: StDev 0.0; Min. 0.0; Max. 0.0; Mean 0.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7ipIJo/K2F6GaY3Bqegm/w==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neįgalumo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2099

1.

Pasirinkta

23

Summary Statistics: Mean 0.010838831291234722; StDev 0.10356836333629954; Min. 0.0; Max. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4rgyL7xpHf2t53r1lQqwNQ==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: kita

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2119

1.

Pasirinkta

3

Summary Statistics: Max. 1.0; Mean 0.0014137606032045209; Min. 0.0; StDev 0.03758227634950728; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CbI2Zq1bHTHSyrV/N94qEw==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nežinojo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

1

0.

Nepasirinkta

2121

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 4.7125353440151E-4; Max. 1.0; Valid 2122.0; StDev 0.021708374752650448

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4XYdSqECrkbjdga8JPDa9g==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: atsisakė atsakyti

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

2122

1.

Pasirinkta

0

Summary Statistics: Max. 0.0; Valid 2122.0; StDev 0.0; Mean 0.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7ipIJo/K2F6GaY3Bqegm/w==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: neatsakinėta

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Nepasirinkta

165

1.

Pasirinkta

1957

Summary Statistics: StDev 0.2678516715055127; Valid 2122.0; Max. 1.0; Min. 0.0; Mean 0.9222431668237512

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vrMlFRc5EO8V4g3rioFcdw==

C19|Respondento grupė diskriminuojama dėl: nėra atsakymo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Pasirinkta

0

0.

Nepasirinkta

2122

Summary Statistics: Max. 0.0; Valid 2122.0; Mean 0.0; Min. 0.0; StDev 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7ipIJo/K2F6GaY3Bqegm/w==

C20|Ar Lietuvos pilietis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Taip

2117

2.

Ne

5

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; Valid 2122.0; Mean 1.0023562676720075; StDev 0.04849560784265261

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KO1rDg2uiRsoqRL0mKOpww==

C21|Pilietybė

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

BY.

Baltarusija

1

RU.

Rusijos Federacija

1

UA.

Ukraina

1

99.

Nėra atsakymo

1

KZ.

Kazachstanas

1

66.

Neatsakinėta

2117

Variable Format: character

Notes: UNF:6:H2LjtCvWBLwtg9hKxOK9Zw==

C22|Ar gimė Lietuvoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

55

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

0

1.

Taip

2067

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 2122.0; StDev 0.15893097914869017; Mean 1.025918944392083;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wjbi5Ax+mtCuvq/Lbia+8g==

C23|Kurioje šalyje gimė

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

UA.

Ukraina

6

AZ.

Azerbaidžanas

0

GE.

Gruzija

1

66.

Neatsakinėta

2067

02.

TSRS

0

BY.

Baltarusija

14

PL.

Lenkija

0

AT.

Austrija

0

UZ.

Uzbekistanas

0

AM.

Armėnija

0

KZ.

Kazachstanas

2

LV.

Latvija

0

RU.

Rusijos Federacija

26

99.

Nėra atsakymo

6

Variable Format: character

Notes: UNF:6:qNe4QKiEUznP+DJFhBNa/g==

C24|Kuriais metais pirmą kartą atvyko gyventi į Lietuvą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7777.

Atsisakau atsakyti

0

6666.

Neatsakinėta

2067

8888.

Nežinau

3

9999.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8888.0; Mean 6554.1343072573045; Min. 1947.0; StDev 731.0756797778567;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7Ybn3MTMYfqNHftt/K2I6A==

C25|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: pirma kalba

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

UKR.

Ukrainiečių

27

RUS.

Rusų

165

999.

Nėra atsakymo

13

LIT.

Lietuvių

1846

777.

Atsisakau atsakyti

2

POL.

Lenkų

69

Variable Format: character

Notes: UNF:6:rMchrmWDhSRgvqkJTZpi0A==

C25|Kokia kalba dažniausiai kalba namuose: antra kalba

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

POL.

Lenkų

19

LIT.

Lietuvių

32

000.

Antra kalba nepaminėta

2001

RUS.

Rusų

59

ENG.

Anglų

1

777.

Atsisakau atsakyti

0

999.

Nėra atsakymo

4

UKR.

Ukrainiečių

6

Variable Format: character

Notes: UNF:6:beBMAyugzpTZLl1cUGwmGw==

C26|Savęs priskyrimas Lietuvos etninių mažumų grupei

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

6

1.

Taip

163

2.

Ne

1909

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

44

Summary Statistics: StDev 0.943703623518018; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 8.0; Mean 2.061734213006597

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/a76tP2D565QSqgHyE6deA==

C27|Ar tėvas gimė Lietuvoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

20

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Ne

125

7.

Atsisakau atsakyti

5

1.

Taip

1972

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 0.7658398554468404; Mean 1.1390197926484453;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wmjtfd18pPGpsmouC+/dnQ==

C28|Kurioje šalyje gimė tėvas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

11

88.

Nežinau

0

02.

TSRS

1

KZ.

Kazachstanas

1

LV.

Latvija

6

DE.

Vokietija

1

BY.

Baltarusija

24

UA.

Ukraina

12

GE.

Gruzija

1

66.

Neatsakinėta

1997

PL.

Lenkija

6

RU.

Rusijos Federacija

62

Variable Format: character

Notes: UNF:6:NKeBI+xYAWeKCNyn+DA/IQ==

C29|Ar motina gimė Lietuvoje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

3

2.

Ne

115

1.

Taip

1995

8.

Nežinau

9

Summary Statistics: Mean 1.0923656927426952; Valid 2122.0; StDev 0.5518373255430594; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jAdzBTFxX+Ztoqnk3uJHYQ==

C30|Kurioje šalyje gimė motina

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

UA.

Ukraina

10

BY.

Baltarusija

41

66.

Neatsakinėta

2007

LV.

Latvija

4

88.

Nežinau

0

KZ.

Kazachstanas

1

99.

Nėra atsakymo

8

PL.

Lenkija

9

RU.

Rusijos Federacija

42

Variable Format: character

Notes: UNF:6:OprPctLxl5ziEZQpFXgyDA==

C42|Valdžia turėtų būti geranoriška svarstant prašymus suteikti pabėgėlio statusą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

717

5.

Labai nepritariu

138

1.

Labai pritariu

64

2.

Pritariu

592

8.

Nežinau

156

7.

Atsisakau atsakyti

3

4.

Nepritariu

452

Summary Statistics: StDev 1.6100810622034496; Mean 3.3770028275212045; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OeBJ32LNpCD+v4kx34jZ6A==

C43|Daugumai prašančiųjų pabėgėlio statuso negresia persekiojimas savo šalyse

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

242

8.

Nežinau

239

5.

Labai nepritariu

59

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

622

2.

Pritariu

754

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

200

7.

Atsisakau atsakyti

6

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; Mean 3.140904806786049; Min. 1.0; StDev 1.964665408236964

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dWed/1nlo2nzo+u3BYe9Tw==

C44|Pabėgėliai, kurių prašymai patenkinami, turėtų teisę atsivežti šeimos narius

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

3

8.

Nežinau

156

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

646

1.

Labai pritariu

95

2.

Pritariu

852

5.

Labai nepritariu

110

4.

Nepritariu

260

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 3.108388312912346; StDev 1.6614823689818692; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vAuTrEW8wSwRzIfmUJ+exg==

D1|Kiek tikėtina, kad pirktų mažiausiai energijos vartojantį buitinį prietaisą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

117

7.

7

240

6.

6

151

1.

1

6

99.

Nėra atsakymo

0

2.

2

14

77.

Atsisakau atsakyti

2

8.

8

368

10.

Ypač tikėtina

639

9.

9

379

0.

Visiškai nėra tikėtina

26

5.

5

118

4.

4

32

3.

3

30

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0; StDev 18.463235818478857; Mean 12.546182846371357;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Iyb8Yg7k4ESdKTn5WmQbqA==

D2|Ar dažnai kasdieniniame gyvenime imasi priemonių mažinti energijos vartojimą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Beveik niekada

110

55.

Neturiu galimybių mažinti energijos vartojimo

13

77.

Atsisakau atsakyti

2

3.

Kartais

547

99.

Nėra atsakymo

0

88.

Nežinau

52

6.

Visada

357

1.

Niekada

31

5.

Labai dažnai

389

4.

Dažnai

621

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 13.743495614226253; Mean 6.554194156456173; Max. 88.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:piN1KQTQbRs113xd8GOH4A==

D3|Kiek užtikrintas tuo, jog galėtų vartoti mažiau energijos nei dabar

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

10.

Esu visiškai užtikrintas/-a

149

3.

3

174

7.

7

321

9.

9

141

4.

4

173

88.

Nežinau

87

77.

Atsisakau atsakyti

3

99.

Nėra atsakymo

0

5.

5

292

0.

Visiškai nesu užtikrintas/-a

47

6.

6

259

8.

8

239

2.

2

149

1.

1

88

Summary Statistics: StDev 16.717900153910936; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 9.151272384542901

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pQMNQ3TYxVO/KVf8AsYo2g==

D4|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš anglies

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

81

3.

Vidutinis kiekis

493

77.

Atsisakau atsakyti

12

1.

Labai didelis kiekis

28

2.

Didelis kiekis

119

88.

Nežinau

342

99.

Nėra atsakymo

0

5.

Nė kiek

404

4.

Mažas kiekis

643

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 88.0; StDev 31.957097486290877; Mean 19.704052780395845

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tc5NynMS3yRc4naSRvyDog==

D5|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš gamtinių dujų

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

35

2.

Didelis kiekis

413

4.

Mažas kiekis

392

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

10

5.

Nė kiek

132

3.

Vidutinis kiekis

602

1.

Labai didelis kiekis

293

88.

Nežinau

245

Summary Statistics: Mean 13.85862393967955; Valid 2122.0; Max. 88.0; StDev 28.07534809686219; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xsDgK79sybTUtaMdsuffqg==

D6|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš vandens energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nė kiek

29

88.

Nežinau

164

4.

Mažas kiekis

177

99.

Nėra atsakymo

0

3.

Vidutinis kiekis

499

1.

Labai didelis kiekis

560

77.

Atsisakau atsakyti

11

2.

Didelis kiekis

675

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

7

Summary Statistics: Mean 9.389255419415656; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 1.0; StDev 23.59334960740225;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xkxWWgu2zETWa7821t6Wpw==

D7|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš atominės energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Vidutinis kiekis

308

4.

Mažas kiekis

329

2.

Didelis kiekis

306

88.

Nežinau

203

99.

Nėra atsakymo

0

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

3

1.

Labai didelis kiekis

281

5.

Nė kiek

679

77.

Atsisakau atsakyti

13

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 88.0; StDev 25.478650648167708; Valid 2122.0; Mean 12.044297832233756;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m6Y+YHeJ3C9Db7HGSPF1xg==

D8|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš saulės energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

9

2.

Didelis kiekis

629

99.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai didelis kiekis

648

88.

Nežinau

135

4.

Mažas kiekis

215

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

4

3.

Vidutinis kiekis

470

5.

Nė kiek

12

Summary Statistics: Mean 8.024976437323303; StDev 21.554156174539017; Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T9oAb2Zz7VJuWUljUIBw+A==

D9|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš vėjo energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

3

3.

Vidutinis kiekis

358

4.

Mažas kiekis

151

2.

Didelis kiekis

692

1.

Labai didelis kiekis

761

88.

Nežinau

139

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

9

5.

Nė kiek

9

Summary Statistics: StDev 21.851194568289042; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 1.0; Mean 7.991517436380796;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GTpM87ZPQCgIp1tLXUZ+aA==

D10|Kiek elektros Lietuvoje turėtų būti pagaminama: iš biokuro energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

178

55.

Nesu girdėjęs/-usi apie tokį energijos šaltinį

19

3.

Vidutinis kiekis

463

1.

Labai didelis kiekis

512

5.

Nė kiek

67

99.

Nėra atsakymo

0

4.

Mažas kiekis

224

77.

Atsisakau atsakyti

14

2.

Didelis kiekis

645

Summary Statistics: StDev 24.747571014318904; Valid 2122.0; Mean 10.466069745523109; Max. 88.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9whxQRFFO50KzVCZXaDx0w==

D11|Kiek kelia nerimo, kad gali sutrikti elektros energijos tiekimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelia šiek tiek nerimo

722

1.

Nekelia jokio nerimo

383

8.

Nežinau

83

2.

Nekelia daug nerimo

537

4.

Kelia daug nerimo

298

7.

Atsisakau atsakyti

2

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

97

Summary Statistics: Mean 2.8171536286522114; Min. 1.0; StDev 1.502952556641095; Max. 8.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B9g3/xp0aeimeOUOIq7bQQ==

D12|Kiek kelia nerimo, kad energija daugeliui žmonių gali būti per brangi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

2

4.

Kelia daug nerimo

535

1.

Nekelia jokio nerimo

173

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Kelia šiek tiek nerimo

605

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

446

8.

Nežinau

47

2.

Nekelia daug nerimo

314

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 1.3820555159281804; Mean 3.4759660697455264; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:icDqka3lipsB31J1BopEfA==

D13|Kiek kelia nerimo, kad Lietuva gali per daug priklausyti nuo energijos importo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelia šiek tiek nerimo

782

4.

Kelia daug nerimo

404

7.

Atsisakau atsakyti

2

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Nekelia jokio nerimo

237

8.

Nežinau

85

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

116

2.

Nekelia daug nerimo

496

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 3.046654099905751; Min. 1.0; StDev 1.4508092076350692; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:emLKzI7CHxok7FM+kGjziA==

D14|Kiek kelia nerimo, kad Lietuva gali per daug priklausyti nuo iškastinio kuro

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelia šiek tiek nerimo

751

7.

Atsisakau atsakyti

6

2.

Nekelia daug nerimo

512

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

183

4.

Kelia daug nerimo

331

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

86

1.

Nekelia jokio nerimo

253

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.788601333743746; Min. 1.0; Mean 3.199811498586242; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8g5Xg80Fa3eVZWAv2Y2V9A==

D15|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys stichinės nelaimės ar oro sąlygos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelia šiek tiek nerimo

956

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

121

7.

Atsisakau atsakyti

0

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Kelia daug nerimo

428

2.

Nekelia daug nerimo

458

8.

Nežinau

28

1.

Nekelia jokio nerimo

131

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.1050829470386487; Mean 3.0424128180961336; Valid 2122.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vI/TwCGus/Bm6YyE9Gu9JA==

D16|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys nepakankamai pagaminama energijos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kelia daug nerimo

404

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

100

2.

Nekelia daug nerimo

588

8.

Nežinau

66

1.

Nekelia jokio nerimo

202

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Kelia šiek tiek nerimo

759

7.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 2.9783223374175347; Valid 2122.0; Min. 1.0; StDev 1.3554859682241074

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C8EBddMsUrMeKWk/qktTQA==

D17|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą sutrikdys techniniai gedimai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelia šiek tiek nerimo

919

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

85

7.

Atsisakau atsakyti

4

1.

Nekelia jokio nerimo

164

8.

Nežinau

48

4.

Kelia daug nerimo

335

2.

Nekelia daug nerimo

567

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2122.0; Mean 2.9368520263901976; Min. 1.0; StDev 1.219350924393989

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dpcIlrLQ2LMxfLY1C29WjQ==

D18|Kiek kelia nerimo, kad energijos tiekimą gali sutrikdyti teroristiniai išpuoliai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

126

3.

Kelia šiek tiek nerimo

595

2.

Nekelia daug nerimo

573

1.

Nekelia jokio nerimo

445

7.

Atsisakau atsakyti

3

4.

Kelia daug nerimo

273

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

107

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.6509329421983197; Max. 8.0; Mean 2.815739868049012; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h/tUgE4kHTIuKPeSN0HiKw==

D19|Ar mano, kad Žemės klimatas keičiasi

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Turbūt nesikeičia

93

7.

Atsisakau atsakyti

1

2.

Turbūt keičiasi

893

4.

Tikrai nesikeičia

133

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Tikrai keičiasi

949

8.

Nežinau

53

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 1.0; Mean 1.874175306314798; Max. 8.0; StDev 1.279697631731463;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7W1IDbeKOCGu/U3Ow6V7iQ==

D20|Ar iki šiol yra daug galvojęs apie klimato kaitą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1989

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai daug

0

2.

Labai mažai

24

1.

Nė kiek

95

7.

Atsisakau atsakyti

0

3.

Šiek tiek

10

8.

Nežinau

0

4.

Daug

4

Summary Statistics: StDev 1.126221065638631; Valid 2122.0; Min. 1.0; Mean 5.713006597549483; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EUiUn9vAEnP3nrnxBnwbEg==

D21|Ar iki šiol yra daug galvojęs apie klimato kaitą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Daug

268

2.

Labai mažai

571

1.

Nė kiek

215

3.

Šiek tiek

845

5.

Labai daug

64

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

26

6.

Neatsakinėta

133

Summary Statistics: Max. 8.0; StDev 1.338382361433454; Mean 2.9641847313854846; Min. 1.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wvpO4jMAuAvX8/I7A/oP/w==

D22|Ar klimato kaitą kelia natūralūs procesai, žmogaus veikla, ar abu veiksniai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

66.

Neatsakinėta

133

55.

Nemanau, kad vyksta klimato kaita

14

88.

Nežinau

91

3.

Maždaug vienodai natūralūs procesai ir žmogaus veikla

906

1.

Tik natūralūs procesai

63

2.

Daugiausia natūralūs procesai

261

77.

Atsisakau atsakyti

3

4.

Daugiausia žmogaus veikla

561

5.

Tik žmogaus veikla

90

Summary Statistics: StDev 22.753604395285166; Mean 11.2082940622055; Min. 1.0; Max. 88.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ioP8DGDnMPIQ3yKMTdLt/w==

D23|Kiek jaučia asmeninę atsakomybę pabandyti sumažinti klimato kaitą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

0

1.

1

118

8.

8

154

88.

Nežinau

179

66.

Neatsakinėta

147

6.

6

239

4.

4

154

3.

3

173

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Visiškai nejaučiu atsakomybės

119

5.

5

311

10.

Jaučiu labai didelę atsakomybę

84

7.

7

243

2.

2

145

9.

9

56

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 0.0; Mean 16.146559849198873; StDev 26.84998944128516; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G6yBmxnW/5veYzqMEyDRlQ==

D24|Kiek kelia nerimo klimato kaita

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekelia jokio nerimo

143

8.

Nežinau

76

6.

Neatsakinėta

147

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Kelia daug nerimo

342

3.

Kelia šiek tiek nerimo

921

5.

Kelia ypatingai daug nerimo

66

2.

Nekelia daug nerimo

426

7.

Atsisakau atsakyti

1

Summary Statistics: Mean 3.2766258246936864; StDev 1.4855298657512908; Max. 8.0; Valid 2122.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0K/CK4I0W8zckwsmuBA03A==

D25|Ar klimato kaitos poveikis žmonėms pasaulyje bus geras ar blogas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

37

7.

7

58

2.

2

317

4.

4

292

88.

Nežinau

151

5.

5

257

3.

3

371

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

2

0.

Ypatingai blogas

188

9.

9

12

1.

1

180

6.

6

95

66.

Neatsakinėta

147

10.

Ypatingai geras

15

Summary Statistics: StDev 26.152982971436433; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 13.691800188501421; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SxpCOZJuI+mQASGOtalL5w==

D26|Kiek tikėtina, kad apribojus energijos vartojimą sumažėtų klimato kaita

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nėra tikėtina

32

6.

6

276

5.

5

343

1.

1

52

9.

9

45

66.

Neatsakinėta

147

7.

7

261

2.

2

121

77.

Atsisakau atsakyti

1

10.

Ypač tikėtina

59

4.

4

249

88.

Nežinau

183

3.

3

190

8.

8

163

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 26.908003439808724; Max. 88.0; Mean 16.606974552309158; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3J6HCtsSD1AMDO/j7VPEeQ==

D27|Kiek tikėtina, kad didelis skaičius žmonių apribos energijos vartojimą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta

147

10.

Ypač tikėtina

15

88.

Nežinau

159

5.

5

290

4.

4

259

7.

7

211

1.

1

100

99.

Nėra atsakymo

0

3.

3

282

2.

2

217

8.

8

129

6.

6

220

0.

Visiškai nėra tikėtina

64

77.

Atsisakau atsakyti

2

9.

9

27

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2122.0; Mean 15.049952874646548; Max. 88.0; StDev 26.128041309411795

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TSycjJf6jc6bEa9ugJwCyA==

D28|Kiek tikėtina, kad vyriausybės imsis priemonių, kad sumažintų klimato kaitą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

184

10.

Ypač tikėtina

26

1.

1

82

8.

8

146

0.

Visiškai nėra tikėtina

59

9.

9

42

77.

Atsisakau atsakyti

3

6.

6

228

3.

3

234

4.

4

262

2.

2

175

66.

Neatsakinėta

147

5.

5

322

99.

Nėra atsakymo

0

7.

7

212

Summary Statistics: StDev 27.195973549264377; Valid 2122.0; Max. 88.0; Min. 0.0; Mean 16.29359095193214;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ciIfOypbNPgmx7KSwMxH8g==

D29|Kiek tikėtina, kad jei ribotų asmeninį energijos vartojimą, tai mažintų klimato kaitą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Visiškai nėra tikėtina

90

4.

4

189

1.

1

115

9.

9

78

66.

Neatsakinėta

147

3.

3

194

10.

Ypač tikėtina

67

7.

7

227

88.

Nežinau

150

5.

5

292

99.

Nėra atsakymo

0

8.

8

163

6.

6

238

77.

Atsisakau atsakyti

1

2.

2

171

Summary Statistics: Mean 15.045711592836888; Max. 88.0; Valid 2122.0; Min. 0.0; StDev 25.539963839738803

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:15wrDiERnJg7r/LJccSoLg==

D30|Palaiko mokesčių iškastiniam kurui, tokiam kaip nafta, dujos ir anglis, didinimą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Tvirtai už

174

4.

Iš dalies prieš

430

7.

Atsisakau atsakyti

6

8.

Nežinau

194

2.

Iš dalies už

372

5.

Tvirtai prieš

460

3.

Nei už, nei prieš

486

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.8220100239362065; Mean 3.7653157398680515; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FNtpBijWVzX8FpfY+owXeg==

D31|Palaiko valstybės lėšų naudojimą teikiant finansinę paramą atsinaujinančiai energijai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nei už, nei prieš

474

7.

Atsisakau atsakyti

9

2.

Iš dalies už

778

1.

Tvirtai už

560

5.

Tvirtai prieš

63

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Iš dalies prieš

122

8.

Nežinau

116

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.5127238454288428; Valid 2122.0; StDev 1.6723838466086625; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DLLzGNaB1vvc3CgzqLTUhA==

D32|Palaiko daugiausiai energijos vartojančių buitinių prietaisų pardavimo draudimą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

141

2.

Iš dalies už

554

3.

Nei už, nei prieš

635

1.

Tvirtai už

249

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Iš dalies prieš

353

7.

Atsisakau atsakyti

4

5.

Tvirtai prieš

186

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.7045913103387167; Valid 2122.0; Mean 3.1856738925541928

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0SUpBtKOX9LUgkVpL+V6/g==

E1|Dideli pajamų skirtumai pateisinami, nes atlyginama už gabumus ir pastangas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

620

1.

Labai pritariu

73

7.

Atsisakau atsakyti

1

8.

Nežinau

42

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

566

2.

Pritariu

479

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

341

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 3.4198868991517415; StDev 1.2748021770812485; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SCjn0jVogNMjD73dg4VLsA==

E2|Teisinga visuomenė, kurioje žmonių gyvenimo lygio skirtumai yra nedideli

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

35

5.

Labai nepritariu

14

7.

Atsisakau atsakyti

0

4.

Nepritariu

79

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

443

2.

Pritariu

984

1.

Labai pritariu

567

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 2.1347785108388337; StDev 1.12270581118674; Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jDfDmKEGWmLn6ysZuNP42Q==

E3|Kiek Lietuvoje 100 darbingų žmonių tenka bedarbių, ieškančių darbo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

347

5.

20-24

150

10.

45-49

34

6.

25-29

109

77.

Atsisakau atsakyti

3

8.

35-39

61

4.

15-19

276

2.

5-9

369

11.

50 ir daugiau

65

9.

40-44

39

1.

0-4

52

99.

Nėra atsakymo

0

3.

10-14

511

7.

30-34

106

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 31.14805725519948; Mean 18.01790763430724; Min. 1.0; Max. 88.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bu7jrvMPTcu9qmVFQBRqWg==

E4|Pensininkų gyvenimo lygio vertinimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ypatingai blogas

254

5.

5

216

7.

7

98

77.

Atsisakau atsakyti

1

9.

9

12

6.

6

126

8.

8

39

1.

1

307

88.

Nežinau

21

3.

3

384

99.

Nėra atsakymo

0

4.

4

265

10.

Ypatingai geras

2

2.

2

397

Summary Statistics: StDev 8.816397231025825; Max. 88.0; Min. 0.0; Valid 2122.0; Mean 3.864278982092359

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:krul/9xKHfxpPMXgncgMQg==

E5|Bedarbių gyvenimo lygio vertinimas

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

9

25

8.

8

58

3.

3

343

5.

5

355

7.

7

85

1.

1

203

88.

Nežinau

88

6.

6

182

0.

Ypatingai blogas

141

77.

Atsisakau atsakyti

2

4.

4

279

2.

2

340

10.

Ypatingai geras

21

99.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 7.204052780395861; StDev 17.09369919493563; Valid 2122.0; Min. 0.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:thvZvfS5fOqdJ7J3BNqiFQ==

E6|Ar valdžia turėtų užtikrinti: deramą gyvenimo lygį senatvėje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

88.

Nežinau

5

2.

2

7

9.

9

360

1.

1

6

3.

3

14

77.

Atsisakau atsakyti

0

4.

4

25

8.

8

330

5.

5

83

6.

6

82

10.

Valdžia turėtų prisiimti visą atsakomybę

1038

99.

Nėra atsakymo

0

0.

Valdžia neturėtų prisiimti jokios atsakomybės

3

7.

7

169

Summary Statistics: StDev 4.199411442544302; Max. 88.0; Mean 8.931196983977385; Valid 2122.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8qyYuwcPMNcTgHQx4np66w==

E7|Ar valdžia turėtų užtikrinti: deramą gyvenimo lygį bedarbiams

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Valdžia neturėtų prisiimti jokios atsakomybės

34

8.

8

237

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

203

6.

6

196

1.

1

33

4.

4

103

7.

7

255

88.

Nežinau

31

3.

3

78

10.

Valdžia turėtų prisiimti visą atsakomybę

575

77.

Atsisakau atsakyti

0

2.

2

80

5.

5

297

Summary Statistics: StDev 10.062591174192798; Valid 2122.0; Max. 88.0; Mean 8.240339302544792; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yM/jDAPkDgqByg7QIVXgLw==

E8|Ar valdžia turėtų užtikrinti: tinkam. vaikų priežiūros paslaugas dirb. tėvams

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

8

296

5.

5

60

4.

4

27

99.

Nėra atsakymo

0

9.

9

371

88.

Nežinau

16

7.

7

190

3.

3

12

77.

Atsisakau atsakyti

1

6.

6

101

10.

Valdžia turėtų prisiimti visą atsakomybę

1037

1.

1

3

2.

2

8

0.

Valdžia neturėtų prisiimti jokios atsakomybės

0

Summary Statistics: StDev 7.194411661775606; Mean 9.406691800188502; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 88.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XJeyQeNmBc6FCpCD7aSVUQ==

E9|Socialinės išmokos ir paslaugos: yra per didelė našta šalies ekonomikai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nepritariu

659

7.

Atsisakau atsakyti

1

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Labai pritariu

88

2.

Pritariu

596

5.

Labai nepritariu

139

8.

Nežinau

89

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

550

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 3.2893496701225224; StDev 1.4116006380726924

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Km0sb07i+R00rGg/CF1VKw==

E10|Socialinės išmokos ir paslaugos: stabdo skurdo plitimą šalyje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

53

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

1

4.

Nepritariu

544

5.

Labai nepritariu

234

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

575

1.

Labai pritariu

60

2.

Pritariu

655

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 1.301966403493408; Valid 2122.0; Mean 3.2384542884071608

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VCFGhUVD2DB1+YtcHS888g==

E11|Socialinės išmokos ir paslaugos: mažina nelygybę visuomenėje

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

64

4.

Nepritariu

608

7.

Atsisakau atsakyti

2

2.

Pritariu

516

1.

Labai pritariu

41

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

685

9.

Nėra atsakymo

0

5.

Labai nepritariu

206

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 1.280713182184355; Mean 3.3534401508011284; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:52vye/ptaKIjiyPA0PG/PA==

E12|Socialinės išmokos ir paslaugos: apkrauna verslą mokesčiais ir rinkliavomis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

135

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

454

1.

Labai pritariu

49

5.

Labai nepritariu

193

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

710

7.

Atsisakau atsakyti

2

4.

Nepritariu

579

Summary Statistics: StDev 1.5109099884262047; Min. 1.0; Max. 8.0; Mean 3.516493873704053; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kSXLTMJ+fWi0ZsAm/uL5fA==

E13|Socialinės išmokos ir paslaugos: skatina žmones tingėti

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

663

4.

Nepritariu

469

7.

Atsisakau atsakyti

0

8.

Nežinau

38

5.

Labai nepritariu

100

1.

Labai pritariu

267

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

585

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 2.8407163053722906; StDev 1.2838829951080672; Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wSXSqq8DXGNYOGHh0REW6Q==

E14|Socialinės išmokos ir paslaugos: skatina žmones mažiau rūpintis vienas kitu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Pritariu

481

5.

Labai nepritariu

151

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

686

8.

Nežinau

77

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Nepritariu

539

1.

Labai pritariu

188

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Mean 3.1738925541941567; Max. 8.0; Min. 1.0; Valid 2122.0; StDev 1.4133521112028617

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KWEdp2Ud0XIhpihpiGzBCg==

E15|Kada imigrantai įgyja tokias pačias teises į socialinę sferą kaip vietiniai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Jiems tapus Lietuvos piliečiais

520

2.

Pragyvenus metus, nepaisant to, ar jie dirbo ar nedirbo

133

1.

Iš karto atvykus

95

8.

Nežinau

198

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

14

3.

Tik po to, kai jie bent 1 metus dirbo ir mokėjo mokesčius

825

5.

Jie niekada neturėtų įgyti tokių pačių teisių

337

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.6569536258895143; Mean 3.9033930254476936; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:F1rPMCx9IBJ1GdMz/WwP5Q==

E16|Dauguma bedarbių nelabai stengiasi susirasti darbą

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

2.

Pritariu

774

1.

Labai pritariu

274

7.

Atsisakau atsakyti

0

5.

Labai nepritariu

71

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

545

8.

Nežinau

63

4.

Nepritariu

395

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.3766936068882274; Mean 2.77851083883129; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bmXJnTJn6of2Rqp8iMfigg==

E17|Daugelis labai neturtingų žmonių gauna mažesnes soc. išmokas nei priklauso

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai pritariu

130

5.

Labai nepritariu

28

7.

Atsisakau atsakyti

7

2.

Pritariu

666

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

624

8.

Nežinau

374

4.

Nepritariu

293

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 2.196246772872417; Mean 3.6225259189443935

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NyWklRnDJrN3cGXpkqZy+Q==

E18|Daugelis žmonių sugeba gauti soc. išmokų ir paslaugų, kurios nepriklauso

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Nei pritariu, nei nepritariu

631

1.

Labai pritariu

221

8.

Nežinau

325

5.

Labai nepritariu

20

4.

Nepritariu

229

7.

Atsisakau atsakyti

5

2.

Pritariu

691

Summary Statistics: Mean 3.3680490103675824; Min. 1.0; Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 2.149696394570018;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c1Dril3tbpJt/b/hpG2bEw==

E20|Gimimo mėnuo (žymėjo apklausėjas)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3 grupė

526

1.

1 grupė

546

2.

2 grupė

517

4.

4 grupė

533

9.

Nėra informacijos

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.492931196983977; Max. 4.0; StDev 1.1258385670237194; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N8aOd0HFvpEsPFcdS4Z8Yg==

E21|Bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

72

6.

Neatsakinėta

1576

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

213

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

137

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

77

8.

Nežinau

47

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 5.3327049952874646; StDev 1.4411462567668838; Max. 8.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G2eZuHvRbTKKVCAAV6ikjw==

E22|Bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

49

7.

Atsisakau atsakyti

2

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

70

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

154

9.

Nėra atsakymo

0

6.

Neatsakinėta

1576

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

101

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

170

Summary Statistics: Max. 8.0; Mean 5.313854853911404; StDev 1.4776302541517103; Valid 2122.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ndCEsWQ17yYvM0h1VoDzZA==

E23|Bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

110

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

88

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

159

6.

Neatsakinėta

1576

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

117

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

67

7.

Atsisakau atsakyti

5

Summary Statistics: Max. 8.0; Min. 1.0; StDev 1.558786171743251; Mean 5.325164938737041; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VYePpOUTJm7LrrX8x9/mmg==

E24|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

63

7.

Atsisakau atsakyti

2

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

68

6.

Neatsakinėta

1605

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

126

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

204

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

54

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; StDev 1.3934424549304012; Mean 5.402450518378889; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7OaNPplxvf1sJINhZwBK8A==

E25|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

73

8.

Nežinau

57

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

169

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

143

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

72

9.

Nėra atsakymo

0

6.

Neatsakinėta

1605

7.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 5.3859566446748355; Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 1.4355395958210047;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GOg1fKxchd4VZGgaqrJXEA==

E26|50-60 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

3

6.

Neatsakinėta

1605

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

101

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

168

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

67

8.

Nežinau

72

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

106

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 1.0; Mean 5.396795475966068; Max. 8.0; StDev 1.4952223472202446;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AQ/edLDfaqnvrKCpWuh6YA==

E27|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

40

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

175

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

164

6.

Neatsakinėta

1596

7.

Atsisakau atsakyti

1

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

74

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

72

Summary Statistics: StDev 1.4386892021802309; Max. 8.0; Min. 1.0; Mean 5.331291234684262; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s5pXn0x1opSc8sDdZuhnRg==

E28|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Neatsakinėta

1596

8.

Nežinau

46

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

64

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

86

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

159

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

168

7.

Atsisakau atsakyti

3

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2122.0; Min. 1.0; StDev 1.4401759561194116; Mean 5.344486333647502

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kXWxivzh/Qm0CEH1rts8yw==

E29|20-25 m. asmeniui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

157

7.

Atsisakau atsakyti

2

8.

Nežinau

59

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

58

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

115

6.

Neatsakinėta

1596

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

135

Summary Statistics: StDev 1.5280512480680424; Min. 1.0; Mean 5.3374175306314795; Max. 8.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yOLr83DbMB8Fu4LdkKpdqw==

E30|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kur mokama daug mažiau

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

268

7.

Atsisakau atsakyti

2

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

58

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

116

8.

Nežinau

46

6.

Neatsakinėta

1589

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

43

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Mean 5.417059377945334; Min. 1.0; StDev 1.2998934512819578; Valid 2122.0; Max. 8.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7anA/ExxFC7rU9wf1KOymw==

E31|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako darbo, kuriam reikia žemesnio išsilavinimo

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

55

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

254

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

43

6.

Neatsakinėta

1589

9.

Nėra atsakymo

0

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

109

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

69

7.

Atsisakau atsakyti

3

Summary Statistics: Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 1.3217814330254303; Mean 5.428369462770971; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/lRoOrn5RcSk6EyqFxqNwQ==

E32|Vienišam 3-mečio tėvui: bedarbio pašalpa, jei atsisako dirbti neapmokamus darbus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Šis žmogus turėtų prarasti nedidelę dalį savo bedarbio pašalpos

85

6.

Neatsakinėta

1589

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Šis žmogus turėtų ir toliau gauti visą savo bedarbio pašalpą

245

1.

Šis žmogus turėtų prarasti visą savo bedarbio pašalpą

81

8.

Nežinau

58

2.

Šis žmogus turėtų prarasti maždaug pusę savo bedarbio pašalpos

62

7.

Atsisakau atsakyti

2

Summary Statistics: Valid 2122.0; Mean 5.39679547596607; Max. 8.0; StDev 1.411192915651357; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mJDZecf/s7mrLjtJWgj/Bw==

E33|Socialinės išmokos ir paslaugos tik mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

846

4.

Tvirtai už

290

1.

Tvirtai prieš

235

2.

Prieš

500

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

233

7.

Atsisakau atsakyti

18

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 8.0; Valid 2122.0; Mean 3.262488218661638; StDev 1.904954465197761

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fXi5DlwRTOYX6UDVe8x5Lw==

E34|Daugiau pinigų bedarbių švietimui ir mokymui, bet mažesnės bedarbio pašalpos

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

310

7.

Atsisakau atsakyti

9

3.

790

1.

Tvirtai prieš

209

2.

Prieš

662

4.

Tvirtai už

142

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 2.098035581944995; Mean 3.305372290292175; Valid 2122.0; Max. 8.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+H/SEViQZd2tAn6gtYHr/A==

E35|Papildomos išmokos tėvams derinant darbą ir šeimyninį gyvenimą, net jei didėtų mokesčiai

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

8.

Nežinau

304

9.

Nėra atsakymo

0

1.

Tvirtai prieš

113

7.

Atsisakau atsakyti

15

3.

913

4.

Tvirtai už

270

2.

Prieš

507

Summary Statistics: Mean 3.526390197926484; StDev 1.9996489730748581; Valid 2122.0; Max. 8.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gOrOgPIB66u80rX/1MhXqg==

E36|Prieš ar už tai, kad Lietuvoje veiktų bazinis pajamų modelis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

1030

2.

Prieš

314

7.

Atsisakau atsakyti

22

4.

Tvirtai už

350

9.

Nėra atsakymo

0

8.

Nežinau

363

1.

Tvirtai prieš

43

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 8.0; Mean 3.873232799245996; Min. 1.0; StDev 2.0188759906045477

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hngWVmMIIBmtIVn7JdpfWQ==

E37|Prieš ar už tai, kad ES veiktų vieninga socialinių išmokų sistema

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Tvirtai prieš

44

3.

1102

8.

Nežinau

345

2.

Prieš

246

4.

Tvirtai už

364

7.

Atsisakau atsakyti

21

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.8666352497643723; Max. 8.0; Valid 2122.0; StDev 1.9606282340072554

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CnZL75Oi4qWF9SHQi6xPEA==

E38|Jei daugiau sprendimų priimtų ES, socialinės išmokos būtų aukštesnės ar žemesnės

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daug aukštesnis

330

3.

Nei aukštesnis, nei žemesnis

536

8.

Nežinau

260

5.

Daug žemesnis

15

9.

Nėra atsakymo

0

4.

Žemesnis

94

7.

Atsisakau atsakyti

12

2.

Aukštesnis

875

Summary Statistics: Valid 2122.0; StDev 2.0643958256133996; Max. 8.0; Mean 2.9703110273327042; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+vhm/AEuSrry1kNYhqPq3A==

E39|Ar gali būti, kad 1 metų bėgy bent 4 savaites bus bedarbiu

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

13

2.

Greičiau negali būti

453

3.

Greičiau gali būti

325

88.

Nežinau

224

1.

Tikrai negali būti

410

55.

Niekada nedirbo ARBA daugiau nebedirba ir neieško darbo

527

4.

Tikrai gali būti

170

Summary Statistics: Max. 88.0; StDev 31.514547596544936; Mean 24.820452403392977; Min. 1.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fqOGGG61wD2eXxIZgkrGTw==

E40|Ar gali būti, kad 1 metų bėgy pritrūks pinigų būtiniausioms išlaidoms

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Greičiau negali būti

580

8.

Nežinau

299

1.

Tikrai negali būti

194

9.

Nėra atsakymo

0

7.

Atsisakau atsakyti

7

4.

Tikrai gali būti

430

3.

Greičiau gali būti

612

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 8.0; StDev 2.050261656877508; Mean 3.464184731385487;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KPlmAAbpqEOmAtO3agyP8g==

E41|Ar balsuotų už tai, kad Lietuva liktų ES nare, ar kad išstotų iš ES

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

77.

Atsisakau atsakyti

18

1.

Liktų Europos Sąjungos nare

1453

65.

Neturiu balsavimo teisės

26

55.

Nedalyvaučiau

161

33.

Biuletenį palikčiau tuščią

43

2.

Išstotų iš Europos Sąjungos

204

99.

Nėra atsakymo

0

44.

Sugadinčiau biuletenį

18

88.

Nežinau

199

Summary Statistics: Max. 88.0; Valid 2122.0; StDev 29.125709143935346; Min. 1.0; Mean 15.794062205466544

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R26FJXust5wZ1xoeE+xxqQ==

F1|Kiek žmonių nuolatos gyvena namų ūkyje, įskaitant respondentą ir vaikus

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

Nėra atsakymo

0

77.

Atsisakau atsakyti

0

88.

Nežinau

0

Summary Statistics: Max. 10.0; StDev 1.1207888888523772; Valid 2122.0; Min. 1.0; Mean 2.3524976437323284

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:krhRrqFOqCm9Te/XgfSvXg==

F2|Respondento lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vyras

861

2.

Moteris

1261

9.

Nėra atsakymo

0

Summary Statistics: StDev 0.4911522014317122; Valid 2122.0; Min. 1.0; Max. 2.0; Mean 1.5942507068803013

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hO+QzAp7Y3tT1IhEEQzTcQ==

F2|Antro namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vyras

840

9.

Nėra atsakymo

9

6.

Neatsakinėta

505

2.

Moteris

768

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Valid 2122.0; Max. 9.0; Min. 1.0; Mean 2.5857681432610726; StDev 2.0174732000994458

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TRyYrbIgPY5CQBswrAZDHA==

F2|Trečio namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

9

7.

Atsisakau atsakyti

1

6.

Neatsakinėta

1316

2.

Moteris

463

1.

Vyras

333

Summary Statistics: Mean 4.3557964184731395; Max. 9.0; Min. 1.0; StDev 2.1798413906689587; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lnmMkllf6TUaRfmitrAYBw==

F2|Ketvirto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

9

1.

Vyras

146

7.

Atsisakau atsakyti

1

2.

Moteris

194

6.

Neatsakinėta

1772

Summary Statistics: Max. 9.0; Mean 5.303487276154572; Valid 2122.0; Min. 1.0; StDev 1.654584332575757

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1gXUzadhKKXZ/m6e+mZVRw==

F2|Penkto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

9

6.

Neatsakinėta

2051

1.

Vyras

31

2.

Moteris

31

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: StDev 0.7895096967840501; Max. 9.0; Mean 5.8812441093308205; Min. 1.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X4WyNIm8fDg0uFQGTr+kdQ==

F2|Šešto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Vyras

6

9.

Nėra atsakymo

9

2.

Moteris

2

6.

Neatsakinėta

2105

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2122.0; Mean 5.9948162111215835; StDev 0.35209548386858225; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bR6WTUwvEdb0/siYLEoCNg==

F2|Septinto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Moteris

3

9.

Nėra atsakymo

3

6.

Neatsakinėta

2116

1.

Vyras

0

Summary Statistics: Valid 2122.0; Min. 2.0; Mean 5.998586239396795; StDev 0.18803903654200207; Max. 9.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xqitWfvfsAUWXLhg+2iK/A==

F2|Aštunto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Nėra atsakymo

1

6.

Neatsakinėta

2121

1.

Vyras

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

2.

Moteris

0

Summary Statistics: StDev 0.06512512425794936; Min. 6.0; Mean 6.001413760603205; Valid 2122.0; Max. 9.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:il8AcxsTaBF9tuUr1arJ5g==

F2|Devinto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

0

6.

Neatsakinėta

2121

9.

Nėra atsakymo

1

7.

Atsisakau atsakyti

0

1.

Vyras

0

Summary Statistics: Max. 9.0; StDev 0.06512512425794936; Mean 6.001413760603205; Min. 6.0; Valid 2122.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:il8AcxsTaBF9tuUr1arJ5g==

F2|Dešimto namų ūkio gyventojo lytis

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

0

9.

Nėra atsakymo

1

6.

Neatsakinėta

2121

1.

Vyras

0

7.

Atsisakau atsakyti

0

Summary Statistics: Min. 6.0; Max. 9.0; Mean 6.001413760603205; StDev 0.06512512425794936; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:il8AcxsTaBF9tuUr1arJ5g==

F3|Respondento amžius, suskaičiuotas (EST8)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

999.

Nėra informacijos

17

Summary Statistics: StDev 86.58876461631952; Mean 57.52026390197928; Min. 15.0; Max. 999.0; Valid 2122.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hrBsVCqVral9eW7wAgI1rA==

F3|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f1953 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

40-49 metų

348

2.

30-39 metų

298

999.

Nėra informacijos

17

1.

15-29 metų

351

4.

50-59 metų

399

6.

70 metų ir vyresni

336

5.

60-69 metų

373

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2122.0; Mean 11.522620169651272; Max. 999.0; StDev 88.77806723077214;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LJ2R1uXOs2SgvtYu/zbAlQ==

<