ISSP 2020: Environment IV, November 2022 (hdl:21.12137/RINOXY)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

ISSP 2020: Environment IV, November 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/RINOXY

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2023-01-23

Version:

1

Bibliographic Citation:

Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Zolubienė, Eimantė, 2023, "ISSP 2020: Environment IV, November 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1

Study Description

Citation

Title:

ISSP 2020: Environment IV, November 2022

Identification Number:

hdl:21.12137/RINOXY

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0500

Authoring Entity:

Telešienė, Audronė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Balžekienė, Aistė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Budžytė, Agnė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Zolubienė, Eimantė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Member])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Date of Production:

2022-11-30

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

S-MIP-22-26

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Balžekienė, Aistė (Research Group – Civil Society and Sustainability, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Date of Deposit:

2023-01-18

Date of Distribution:

2023-01-23

Series Name:

International Social Survey Programme

Series Information:

<p> Dataverse collection “International Social Survey Programme” contains surveys of the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010. </p> <p> The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences. Established in 1984 by its founding members Australia, Germany, Great Britain and the US, the ISSP has since included members covering various cultures around the globe. Its institutional members, each of them representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/RINOXY

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, climate change, environmental conservation, environmental change, environmental quality, environmental degradation

Topic Classification:

Environment and conservation

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to analyse Lithuanian residents opinion about environmental problems and its effect to society. <br> <b><i>Major investigated questions</i></b>: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati svarbiausia ir yra antra pagal svarbą. Pateikus teiginių bloką, tirta respondentų nuomonė įvairiais klausimais (Privatus verslas yra geriausias būdas spręsti Lietuvos ekonomines problemas; Sumažinti pajamų skirtumus tarp žmonių, gaunančių dideles ir mažas pajamas, yra valdžios atsakomybė; iš viso 5). Pateikus skirtingų sociopolitinių dalykų sąrašą, norėta sužinoti, kuris iš jų, respondentų nuomone, turėtų būti didžiausiu Lietuvos prioritetu, kurio Lietuva turėtų imtis. Toliau aiškintasi, kas turėtų būti antrasis veiksmas Lietuvos prioritetų sąraše. Respondentų klausta, ar apskritai dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam. Tirtas respondentų pasitikėjimas institucijomis (Universitetų ir kiti mokslinių tyrimų centrai; Žiniasklaida; iš viso 4). Toliau apklaustųjų Lietuvos gyventojų prašyta nurodyti, kiek jiems rūpi aplinkosauginės problemos. Pateikus kai kurių aplinkosauginių problemų sąrašą, prašyta nurodyti, kuri iš šių problemų yra pati svarbiausia Lietuvai kaip šaliai. Vertinta nuomonė apie pasaulio klimatą ir idėją, kad pastaraisiais dešimtmečiais jis keičiasi. Tų, kurie atsakė, kad pasaulio klimatas keičiasi, prašyta įvertinti, kiek blogas ar geras bus klimato kaitos poveikis visam pasauliui bei Lietuvai. Toliau visų respondentų prašyta įvertinti teiginių bloką (Šiuolaikinis mokslas išspręs mūsų aplinkosaugines problemas mažai pakeisdamas mūsų gyvenimo būdą; iš viso 6). Apklaustiesiems Lietuvos gyventojams buvo pateikti trys klausimai, ar jie noriai mokėtų daug aukštesnes kainas, didesnius mokesčius, o taip pat susitaikytų su žemesniu gyvenimo lygiu, jei tai padėtų saugoti aplinką. Be to, norėta sužinoti, ar noriai pritartų Lietuvos saugomų gamtos teritorijų dydžio sumažinimui, siekiant atverti jas ekonominei plėtrai. Vėl pateikus teiginių bloką, tirta respondentų nuomonė įvairiais aplinkosauginiais klausimais (Tokiems žmonėms kaip aš yra pernelyg sudėtinga daug nuveikti aplinkosaugos naudai; iš viso 7). Respondentai vertino jiems nurodytų įvairių dalykų pavojingumą aplinkai (automobilių keliama oro tarša; pramonės skleidžiama oro tarša; iš viso 7). Aiškintasi, kokie būdai labiausiai paskatintų verslą ir pramonę bei žmones Lietuvoje saugoti aplinką. Prašyta atsakyti, kiek patinka, jei apskritai patinka, būti gamtoje bei kaip dažnai per pastaruosius 12 mėn. užsiėmė, jeigu apskritai užsiėmė, kokia nors laisvalaikio veikla gamtoje, pvz., žygiai pėsčiomis, paukščių stebėjimas, plaukimas, slidinėjimas, kita veikla ar tiesiog poilsis lauke. Aiškintasi, kiek kelionių lėktuvu turėjo per pastaruosius 12 mėnesių bei kiek valandų įprastą savaitę praleidžia automobilyje ar kitoje motorinėje transporto priemonėje, įskaitant motociklus, sunkvežimius, furgonus, bet neskaičiuojant viešojo transporto. Toliau prašyta atsakyti, kiek dienų įprastą savaitę valgo jautieną, avieną, ar produktus, kurių sudėtyje jų yra bei kiek kambarių yra respondentų namuose (bute ar name). Buvo užduotas klausimas, ar dažnai apklaustieji Lietuvos gyventojai stengiasi rūšiuoti stiklą, skardines, plastiką, laikraščius ar panašius dalykus perdirbimui bei ar dažnai vengia pirkti tam tikrus produktus dėl aplinkosauginių priežasčių. Prašyta atsakyti, ar respondentai yra nariais kokios nors grupės, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra aplinkos apsauga ar išsaugojimas. Tirtas apklaustųjų Lietuvos gyventojų pilietinis aktyvumas aplinkosauginių problemų klausimais per paskutinius penkerius metus (Pasirašėte peticiją dėl aplinkosauginių problemų; iš viso 3). Galvojant apie savo gyvenamąją vietovę, prašyta įvertinti, kiek per pastaruosius 12 mėnesių ją paveikė, jei apskritai paveikė, įvairūs dalykai (Oro tarša, iš viso 3). Toliau vertintas požiūris į klimato kaitą – kiek klimato kaitos problema yra svarbi asmeniškai, kiek respondentai yra susirūpinę dėl klimato kaitos bei kiek ji pakenks asmeniškai ir ateities žmonių kartoms. Tirta, ar dažnai savo kasdieniniame gyvenime respondentai patys imasi priemonių mažinti energijos vartojimą. Pateikus klausimų bloką, vertinta nuomonė apie energijos vartojimo mažinimą (Aš ateityje ketinu imtis priemonių mažinti energijos vartojimą kasdieniame gyvenime, iš viso 4). Respondentai turėjo galimybę įvertinti savo dėvimus drabužius, elektroninių prekių įsigijimo įpročius bei pomėgius ir laisvalaikio veiklas. Taip pat klausta, kokią namų šildymo sistemą naudoja bei kokiu kuru varomą automobilį vairuoja dažniausiai. Apklausos pabaigoje prašyta atsakyti, kur dažniausiai respondentai gauna informacijos apie klimato kaitą, kokios informacijos norėtų gauti daugiau bei galiausiai kokie būdai gauti informaciją apie klimato kaitą būtų jiems patraukliausi. <br> <b><i>Socio-demographic characteristics</i></b>: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent's average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner. <br><br> <b><i> Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions from 2023-10-01.</i></b>

Time Period:

2022-11-04-2022-11-30

Date of Collection:

2022-11-04-2022-11-30

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href=" https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank"> Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Probability" target="_blank">Probability</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFacePAPI" target="_blank">Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Research Group – Civil Society and Sustainability, Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania = Mokslo grupė – Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (4, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (4, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p>Most recent version of the integrated data file (version 1.0.0) of countries participating in the ISSP module “Environment IV“ published in the <a href="http://dx.doi.org/10.4232/1.13921" target="_blank">GESIS Data Archive</a> on 2022-05-30. </p> <p>Datasets of which data collection was conducted at the same time as of the study "ISSP 2020: Environment IV, November 2022" were carried out simultaneously: <p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/CV3D2B" target="_blank"> Communication of Climate Change and Consumption of Information, November 2022<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/D3MOUH" target="_blank"> Energy consumption, November 2022</a></p> Data of the ISSP module “Environment" conducted in 2010: </p><p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/10WK9X" target="_blank"> ISSP 2010: Environment III, November 2010 - February 2011</a></p>

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0500_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas (lit) = Questionnaire (lit)

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0500_Showcards_v1.pdf

Text:

Kortelės (lit) = Showcards (lit)

Notes:

application/pdf