Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1993 (hdl:21.12137/S4YPDK)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

(external link)

Document Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1993

Identification Number:

hdl:21.12137/S4YPDK

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-10-07

Version:

4

Bibliographic Citation:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1993", https://hdl.handle.net/21.12137/S4YPDK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V4, UNF:6:VCKptZwwT3R9sI9Ay3aX7Q== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1993

Identification Number:

hdl:21.12137/S4YPDK

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0280

Authoring Entity:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Vilčinskas, Vidas

Producer:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Date of Production:

1993-12-07

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas = Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Gaidys, Vladas (Lietuvos socialinių tyrimų centras = Lithuanian Social Research Centre)

Date of Deposit:

2020-01-20

Date of Distribution:

2021-07-27

Series Name:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center

Series Information:

Dataverse kolekcijoje „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“ talpinamos 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytos apklausos, kuriose buvo tiriamos tuometinės Lietuvos gyventojų nuomonės aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais. <hr> Dataverse collection “Barometer of the Public Opinion Research Center” contains surveys conducted in 1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/S4YPDK

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, Social Sciences, įstatymų leidžiamoji valdžia = legislature, vyriausybių vadovai = heads of government, politiniai vadovai = political leaders, politinės partijos = political parties, gyvenimo lygis = standard of living, ekonominės sąlygos = economic conditions, politiniai, socialiniai ir ekonominiai klausimai = political, social and economic issues

Topic Classification:

Ekonominės sąlygos ir rodikliai = economic conditions and indicators, Valdžia, politinės sistemos ir organizacijos = governmental, political systems and organizations

Abstract:

<li> <b><i>Tyrimo tikslas</i></b>: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m. <br> <b><i>Pagrindiniai nagrinėti klausimai</i></b>: respondentų klausta, kaip A. M. Brazauskas vykdo Prezidento pareigas, o Č. Juršėnas ir A. Šleževičius eina atitinkamas Seimo pirmininko ir Ministro Pirmininko pareigas. Aiškintasi, kaip Seimo ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Toliau respondentų buvo paprašyta dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. <br> <b><i>Socialinės demografinės charakteristikos</i></b>:lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, darbinis statusas, užimtumas, užsiėmimas, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta. <hr> <li> <b> <i> The purpose of the study </i> </b>: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993. <br> <b> <i> Major investigated questions </i> </b>: respondents were asked how A. M. Brazauskas performs the duties of the President, and C. Juršenas and A. Šleževicius hold the positions of the Speaker of the Seimas and the Prime Minister respectively. Opinions were evaluated on how the activities of the Seimas and the Government correspond to the interests of the people. Further respondents were asked to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. <br> <b> <i> Socio-demographic characteristics </i> </b>: gender, age, nationality, country of birth, education, work status, employment, occupation, average monthly income of respondent, monthly family income per one family member, place of residence.

Time Period:

1993-12-03-1993-12-07

Date of Collection:

1993-12-03-1993-12-07

Country:

Lithuania

Geographic Coverage:

Vilniaus miestas = Vilnius City, Kauno miestas = Kaunas City, Klaipėdos miestas = Klaipėda City, Šiaulių miestas = Šiauliai City, Panevėžio miestas = Panevėžys City, Alytaus miestas = Alytus City, Kapsuko (Marijampolės) miestas = Kapsukas (Marijampolė) City

Geographic Unit(s):

Tauragės rajonas = Tauragė District, Telšių rajonas = Telšiai District, Skuodo rajonas = Skuodas District, Kėdainių rajonas = Kėdainiai District, Radviliškio rajonas = Radviliškis District, Kupiškio rajonas = Kupiškis District, Molėtų rajonas = Molėtai District, Šalčininkų rajonas = Šalčininkai District, Varėnos rajonas = Varėna District, Šakių rajonas = Šakiai District, Druskininkų miestas = Druskininkai City, Sniečkaus (Visagino) miestas = Sniečkus (Visaginas) City

Unit of Analysis:

Asmuo = Individual <a href="http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1" target="_blank"> (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)</a>

Universe:

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania

Kind of Data:

Apklausų duomenys = Survey data

Notes:

<p> Pagrindinė tyrimo kalba – lietuvių kalba (lit). </p> <p> Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių kalba (lit). </p> <p> Duomenų rinkinys (duomenys ir metaduomenys) „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. gruodis“ nuo 2021-07-27 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0345; parengė 2021-07-27 <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas, Giedrius</a>. </p> <hr> <p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p> <p> Dataset (data and metadata) “Barometer of the Public Opinion Resarch Center, December 1993” from 2021-07-27 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0345; produced by <a href="mailto: giedrius.zvaliauskas@ktu.lt">Žvaliauskas Giedrius</a> 2021-07-27. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

Longitudinis: tendencijų arba kartotinis skerspjūvių = Longitudinal: Trend /Repeated cross-section <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TimeMethod:1.2" target="_blank"> (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas DDI = Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod</a>)

Data Collector:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Sampling Procedure:

<p> <b> Mišri tikimybinė ir netikimybinė atranka </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso SamplingProcedure kontroliuojamas žodynas</a>) </p> </b> <p> Daugiapakopis (4 pakopų) atrankos dizainas </p> <p> <b> Pirma pakopa. Lietuvos teritorija suskirstyta į 4 sluoksnius. </p> </b> <p> a) Didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (dabar Marijampolė). <p> </p> b) Lietuvos rajonai buvo suskirstyti į 6 sluoksnius pagal etnografinius Lietuvos regionus: Pirmas sluoksnis – Žemaitija, į kurią įėjo šie rajonai: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Antras sluoksnis – Aukštaitija: Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonai. Trečias sluoksnis – Vidurio Lietuva: Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių rajonai. Ketvirtas sluoksnis – Rytų Lietuva: Trakų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus rajonai. Penktas sluoksnis – Dzūkija: Alytaus, Varėnos rajonai. Šeštas sluoksnis – Suvalkija: Lazdijų, Kapsuko (dabar Marijampolės), Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonai. </p> c) Kurortiniai miestai: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. </p> <p> d) Specifinis miestas: Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> Atrankos imtis paskirstyta pagal sluoksnius proporcingai jų gyventojų skaičiui. </p> <p> <b> Antra pakopa. Kiekviename sluoksnyje atrinktas tam tikras skaičius lizdų (miestų ir rajonų). </p> </b> <p> a) Į atranką įtraukti visi didieji miestai. <p> </p> b) Iš kiekvieno rajonų sluoksnio atrinkti rajonai, remiantis kriterijumi – 60 m. ir vyresnių gyventojų dalimi tarp visų administracinio rajono gyventojų. Apskaičiavus kvadratinius nuokrypius nuo vidurkio, kiekvienoje grupėje kaip tipiški – mažiausiai besiskiriantys nuo vidurkio – buvo išskirti šie kiekvieno sluoksnio rajonai (lizdai): Žemaitijos sluoksnyje – Tauragės, Telšių ir Skuodo rajonai. Vidurio Lietuvos sluoksnyje – Kėdainių ir Radviliškio rajonai. Aukštaitijos sluoksnyje – Kupiškio ir Molėtų rajonai. Rytų Lietuvos sluoksnyje – Šalčininkų rajonas. Dzūkijos sluoksnyje – Varėnos rajonas. Suvalkijos sluoksnyje – Šakių rajonas. </p> <p> c) Iš kurortinių miestų sluoksnių, remiantis tuo pačiu kriterijumi (mažiausiu kvadratiniu nuokrypiu nuo 60 m. ir vyresnių gyventojų dalies miestuose), atrinktas vienas lizdas – Druskininkai. </p> <p> d) Sniečkus (dabar Visaginas). </p> <p> <b> Trečia pakopa. Kiekviename antros pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) trečios pakopos lizdų, išskirtų pagal rinkimines apylinkes. </p> </b> <p> Buvo atrinktos rinkiminės apylinkės, įeinančios į 19 lizdų – antros pakopos atrankos vienetų (7 didieji miestai, 10 rajonų, kurortinis miestas Druskininkai, Sniečkus (dabar Visaginas)) pagal administracinio padalijimo ribas. Prieš atrenkant rinkimines apylinkes Vilniuje, Vilnius buvo suskirstytas į 7 sluoksnius, iš kurių buvo atrinkta po vieną lizdą (7 rinkiminės apylinkės); Kaunas suskirstytas į 5 sluoksnius ir atrinktos 5 rinkiminės apylinkės kiekvienoje iš jų; kiti didieji miestai suskirstyti į 3 sluoksnius ir kiekvienoje iš jų atrinkta po vieną lizdą, iš viso 3 rinkiminės apylinkės. Didžiuosiuose miestuose rinkiminės apylinkės buvo atrenkamos iš sunumeruotų apylinkių sąrašų pagal atitinkamą žingsnį. Rajonuose apylinkių atrinkimo kriterijus – rinkiminių apylinkių atstumas nuo rajono centro. Buvo atrinktos tolimiausios, vidutiniškai nutolusios ir esančios arčiausiai rajono centro apylinkės. Atrankos imtis buvo paskirstyta proporcingai kaimo apylinkių, miestelių, rajono centrų ir miestų gyventojų skaičiui. Iš viso buvo atrinktos 76 rinkiminės apylinkės. </p> <p> <b> Ketvirta pakopa. Kiekviename trečios pakopos lizde atrinktas tam tikras skaičius (proporcingai gyventojų skaičiui) rinkėjų – respondentų. </p> </b> <p> Iš rinkiminėse apylinkėse esančių rinkėjų sąrašų sisteminės atrankos būdu atrinkti potencialūs respondentai. Atrinkimo iš apylinkių rinkėjų sąrašų žingsnis buvo apskaičiuojamas padalinus visų apylinkės rinkėjų skaičių iš numatomų apklausti žmonių skaičiaus. Rinkėjų sąrašai paprastai buvo sudaryti pagal gatves (ne abėcėlės tvarka), todėl toks atrinkimo būdas užtikrino atsitiktinį respondentų atrinkimą. Reikiamų apklausti respondentų pavardės ir gyvenamosios vietos adresai buvo užrašomi kortelėse. </p> <hr> <p> <b> Mixed probability and non-probability sampling </b><a href=" https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:SamplingProcedure:1.1" target="_blank">(DDI Alliance Controlled Vocabulary for SamplingProcedure</a>) </p> <p> Multistage (4-stage) sampling design. </p> <p> <b> First stage. The territory of Lithuania was divided into 4 strata. </p> </b> <p> a) Biggest cities: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Kapsukas (currently Marijampolė). </p> <p> b) Lithuanian districts were divided into 6 strata according to the ethnographic regions of Lithuania: The first stratum – Žemaitija (Samogitia), which included the following districts: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Telšiai. The second stratum – Aukštaitija: Anykščiai, Biržai, Ignalina, Kupiškis, Molėtai, Panevėžys, Pasvalys, Rokiškis, Ukmergė, Zarasai districts. The third stratum – Central Lithuania: Jonava, Kaunas, Kaišiadorys, Kėdainiai, Pakruojis, Radviliškis, Raseiniai districts. The fourth stratum – East Lithuania: Trakai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Vilnius districts. The fifth stratum – Dzūkija: districts of Alytus, Varėna. The sixth stratum – Suvalkija: Lazdijai, Kapsukas (currently Marijampolė), Prienai, Šakiai, Vilkaviškis districts. <p> </p> c) Resort towns: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. <p> </p> d) Specific town: Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> The sample was divided into strata proportionally to their population. </p> <p> <b> Second stage. In each stratum a number of clusters (cities and districts) was selected. </p> </b> <p> a) All the biggest cities were included into the sample. </p> <p> b) From each stratum of districts, districts were selected on the basis of the share of population 60 years and older in the district. After calculating squared deviations from the mean, the most typical 10 districts (clusters) – deviating the least from the mean – in each stratum of districts were selected: In the stratum of Žemaitija (Samogitia): the districts of Tauragė, Telšiai and Skuodas. In the stratum of Central Lithuania: the districts of Kėdainiai and Radviliškis. In the Aukštaitija stratum: the districts of Kupiškis and Molėtai. In the East Lithuania stratum – Šalčininkai district. In the Dzūkija stratum – Varėna district. In the Suvalkija stratum – Šakiai district. </p> <p> c) From the strata of resort towns, on the basis of the same criterion (least squared deviation from the city proportion of the population aged 60 and over), one cluster was selected – Druskininkai. <p> </p> d) Sniečkus (currently Visaginas). </p> <p> <b> Third stage. In each cluster of the second stage, a certain number (proportionally to the population) of third stage clusters, identified as electoral districts, was chosen. </p> </b> <p> Electoral districts belonging to 19 clusters – selected on the second stage (7 biggest cities, 10 districts, the resort town of Druskininkai, and Sniečkus (currently Visaginas)) based on the administrative unit boundaries – were selected. Prior to the selection of electoral districts in Vilnius, Vilnius was divided into 7 strata, from each of which a cluster (district) was selected (7 districts in total); Kaunas was divided into 5 strata and in each of them 1 district was selected (5 in total); the other major cities were divided into 3 strata and in each of them a cluster (electoral district) was selected (3 districts in total). In the biggest cities stratum, electoral districts were systematically selected from the numbered lists of electoral districts. In the district strata, the selection criterion was the distance of the electoral districts from the center of the administrative units. The furthest, the average and the closest electoral districts were selected. The sample was proportional to the population of rural areas, towns, administrative units’ centers and cities. A total of 76 electoral districts were selected. <p> </p> <b> Fourth stage. In each cluster of the third stage, a certain number (proportionally to the population) of voters – respondents was selected. </p> </b> <p> The potential respondents were systematically sampled from the electoral rolls of the electoral districts. The sampling interval was calculated by dividing the total number of voters in the electoral district by the number of respondents expected to be surveyed. Electoral rolls were usually sorted by street (not alphabetically), so this method of selection ensured a random selection of respondents. The names and addresses of the persons to be interviewed were written on special cards. </p>

Mode of Data Collection:

Tiesioginis interviu: interviu popieriumi ir pieštuku (PAPI) ir savipildos klausimynas: popieriuje = Face-to-face interview: Paper-and- pencil (PAPI) and Self-administered questionnaire: Paper <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0" target="_blank"> (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection</a>)

Type of Research Instrument:

Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire <a href="https://vocabularies.cessda.eu/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:TypeOfInstrument:1.1" target="_blank"> (DDI aljanso TypeOfInstrument kontroliuojamas žodynas = DDI Alliance Controlled Vocabulary for TypeOfInstrument)</a>

Sources Statement

Notes:

Originali tyrimo anketa neišliko, todėl klausimynas atkurtas LiDA, naudojantis SPSS faile esančių kintamųjų pavadinimais ir žymėmis bei leidiniu Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. <hr> The original research questionnaire has not survived, therefore the questionnaire was restored from the SPSS data file, using the labels and categories of the variables, and information retrieved from the following publication: Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Public opinion research in the period of Lithuania's historical transition. Lithuanian Social Research Center.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lietuvos socialinių mokslų centras, Lietuva = Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai = Main files</b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (1, PDF formatu) = Questionnaires (1, PDF format).</p> <b>Kiti failai = Other files</b> <p>Sintaksės failai (1, SPSS SPS formatu) = Syntax files (1, SPSS SPS format).</p> <p>Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (3, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws.</p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Publications

Citation

Identification Number:

978-9955-531-54-8

Bibliographic Citation:

Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

File Description--f756

File: LiDA_SurveyData_0280_Data_v1.tab

 • Number of cases: 1082

 • No. of variables per record: 28

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:VCKptZwwT3R9sI9Ay3aX7Q==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • K1 - K1|Kaip Algirdas Mykolas Brazauskas atlieka Lietuvos Prezidento pareigas
 • K2 - K2|Kaip �eslovas Jur��nas atlieka Lietuvos Seimo pirmininko pareigas
 • K3 - K3|Kaip Lietuvos Seimo veikla atitinka �moni� interesus
 • K4 - K4|Kaip Adolfas �le�evi�ius atlieka Lietuvos Ministro Pirmininko pareigas
 • K5 - K5|Kaip Lietuvos Vyriausyb�s veikla atitinka �moni� interesus
 • K6 - K6|Kaip vertint� dabartin� Lietuvos ekonomin� pad�t�
 • K7 - K7|Kokia bus Lietuvos ekonomin� pad�tis po 12 m�nesi�
 • K8 - K8|Kaip vertint� dabartin� savo (savo �eimos) materialin� pad�t�
 • K9 - K9|Kokia bus respondento �eimos (respondento) materialin� pad�tis po 12 m�nesi�
 • S1 - S1|Lytis
 • S2 - S2|Am�ius
 • S2_r1 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)
 • S2_r2 - S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)
 • S3 - S3|Tautyb�
 • S4 - S4|I�simokslinimas
 • S5 - S5|Darbinis statusas
 • S6 - S6|U�si�mimas
 • S7 - S7|U�imtumas
 • S8 - S8|Respondento vidutin�s pajamos per m�nes� (LTL)
 • S8_r - S8|Pajam� grup�s (VNTC)
 • S9 - S9|Pajamos vienam �eimos nariui per m�nes� (LTL)
 • S9_r - S9|Pajam� grup�s (VNTC)
 • S10 - S10|Gyvenamoji vieta
 • S10_r - S10|Gyvenamoji vieta (VNTC)
 • MK - Miest� ir rajon� kodai

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f756 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:DSkFfGrKPh++lMmWpVDMOA==

Versija (LiDA)

f756 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:WEgxPQArnd3NclS6xfj7Og==

Respondento identifikacinis numeris

f756 Location:

Summary Statistics: Valid 1082.0; StDev 312.490799864572; Min. 1.0; Mean 541.5; Max. 1082.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6q3d/jjY8dcTz8XgGBFsCw==

K1|Kaip Algirdas Mykolas Brazauskas atlieka Lietuvos Prezidento pareigas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Grei�iau blogai negu gerai

270

2.

Grei�iau gerai negu blogai

406

1.

Labai gerai

102

5.

Sunku pasakyti

209

4.

Labai blogai

95

Summary Statistics: Mean 2.9103512014787443; StDev 1.2673601408763737; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 1082.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jS4hpMsltFo9BEzJOT5nzg==

K2|Kaip �eslovas Jur��nas atlieka Lietuvos Seimo pirmininko pareigas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Labai blogai

147

3.

Grei�iau blogai negu gerai

235

5.

Sunku pasakyti

319

2.

Grei�iau gerai negu blogai

322

1.

Labai gerai

59

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 1082.0; StDev 1.315598926553413; Mean 3.318853974121997; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dXS5RmbsD2zM63RB+S+8rw==

K3|Kaip Lietuvos Seimo veikla atitinka �moni� interesus

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Beveik atitinka

219

3.

Beveik neatitinka

409

4.

Visi�kai neatitinka

276

5.

Sunku pasakyti

158

1.

Visi�kai atitinka

20

Summary Statistics: Valid 1082.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 3.3077634011090575; StDev 1.0108178915284995;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XtQ7rOWZbsgyHpn36JXE6g==

K4|Kaip Adolfas �le�evi�ius atlieka Lietuvos Ministro Pirmininko pareigas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Grei�iau blogai negu gerai

295

4.

Labai blogai

111

1.

Labai gerai

39

5.

Sunku pasakyti

271

2.

Grei�iau gerai negu blogai

366

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 1.2453909067659805; Mean 3.1931608133086877; Valid 1082.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ci6Xkjg25+eW3ZMfAjNo8g==

K5|Kaip Lietuvos Vyriausyb�s veikla atitinka �moni� interesus

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Visi�kai neatitinka

238

2.

Beveik atitinka

264

1.

Visi�kai atitinka

21

3.

Beveik neatitinka

401

5.

Sunku pasakyti

158

Summary Statistics: Valid 1082.0; Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 3.229205175600739; StDev 1.0364125115195446

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mYAL4aeMALtWQUmTMGfThA==

K6|Kaip vertint� dabartin� Lietuvos ekonomin� pad�t�

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Teigiami

144

1.

Neigiami

825

2.

0

71

6.

N/N

42

Summary Statistics: Valid 1082.0; StDev 1.1371188318056773; Max. 6.0; Mean 1.5258780036968573; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rrlpTN+2jGLm6t0RsodyHw==

K7|Kokia bus Lietuvos ekonomin� pad�tis po 12 m�nesi�

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

N/N

167

1.

�ymiai pablog�s

84

5.

�ymiai pager�s

10

3.

Nepasikeis

353

2.

�iek tiek pablog�s

201

4.

�iek tiek pager�s

267

Summary Statistics: Valid 1082.0; Min. 1.0; StDev 1.4216327835076221; Mean 3.3872458410351203; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x/TvZv+bY/1cErC4XdsjPQ==

K8|Kaip vertint� dabartin� savo (savo �eimos) materialin� pad�t�

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

N/N

19

1.

Neigiami

673

3.

Teigiami

226

2.

0

164

Summary Statistics: Valid 1082.0; StDev 0.9975873779378193; Mean 1.657116451016637; Min. 1.0; Max. 6.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dbq+TYBNRm/+ALdKSQovbQ==

K9|Kokia bus respondento �eimos (respondento) materialin� pad�tis po 12 m�nesi�

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nepasikeis

401

5.

�ymiai pager�s

22

6.

N/N

180

4.

�iek tiek pager�s

226

2.

�iek tiek pablog�s

181

1.

�ymiai pablog�s

72

Summary Statistics: StDev 1.4219118032793763; Min. 1.0; Mean 3.4482439926062844; Max. 6.0; Valid 1082.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z7YcmykPk7ruQ6XJ5XOWHA==

S1|Lytis

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

638

1.

Vyras

444

Summary Statistics: StDev 0.49212490850605767; Min. 1.0; Valid 1082.0; Mean 1.589648798521257; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KsH2pF6muMlUxh6Z8PxkTg==

S2|Am�ius

f756 Location:

Summary Statistics: Min. 18.0; Valid 1082.0; StDev 16.821164239633376; Mean 45.37153419593345; Max. 90.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ItHhKzSw9Sjw7JB8GS1v4A==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 1)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

18-29 met�

234

2.

30-39 met�

212

5.

60-69 met�

157

6.

70 met� ir vyresni

99

4.

50-59 met�

187

3.

40-49 met�

193

0.

Neatsak�

0

Summary Statistics: Mean 3.1090573012938987; Min. 1.0; Valid 1082.0; StDev 1.6211858356855107; Max. 6.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jh1y807FxX8Vr5X1cu91tg==

S2|Am�iaus grup�s (LiDA 2)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

45-54 met�

174

2.

25-34 met�

199

5.

55-64 met�

168

6.

65 met� ir vyresni

183

0.

Neatsak�

0

1.

18-24 met�

135

3.

35-44 met�

223

Summary Statistics: StDev 1.640796088787288; Max. 6.0; Min. 1.0; Valid 1082.0; Mean 3.5452865064695014

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ww7sVfcb0jiHyD/skQRrzg==

S3|Tautyb�

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Kita

17

4.

Baltarusis

23

3.

Lenkas

98

2.

Rusas

84

1.

Lietuvis

860

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.8571888304983458; Valid 1082.0; Mean 1.3853974121996266; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZYKp3hf0HUE0zTNMjBI1ow==

S4|I�simokslinimas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepilnas vidurinis arba profesinis be vidurinio

138

3.

Vidurinis, bendrojo lavinimo arba profesinis

228

1.

Pradinis arba ma�iau

164

5.

Auk�tasis arba nebaigtas auk�tasis

229

4.

Specialus vidurinis, technikumas

323

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 1.340086713611963; Mean 3.2911275415896504; Valid 1082.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V5lWuo9FxhIVaBA1ol4z8w==

S5|Darbinis statusas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

496

1.

Taip

586

Summary Statistics: Mean 1.4584103512014783; Valid 1082.0; StDev 0.49849771149563593; Max. 2.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Usw3hWltujUDROqjumN1pg==

S6|U�si�mimas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

99.

N�ra atsakymo

1

5.

Vadovas

41

3.

Biuro tarnautojas

145

6.

Verslininkas, �kininkas

36

4.

Specialistas

94

2.

Eilinis darbuotojas prekyboje ar aptarnavime

73

9.

Neatsakin�ta (S5 = 2)

496

1.

Eilinis darbuotojas

196

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 5.671903881700552; StDev 4.385085929665386; Valid 1082.0; Max. 99.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aoHlPdXA7p3ivASNqOa4NQ==

S7|U�imtumas

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Invalidas

31

1.

Moksleivis

8

3.

Motinyst�s atostogose

46

5.

Pensininkas

278

8.

Bedarbis

44

7.

Kei�iu, ie�kau darbo

31

9.

Neatsakin�ta (S5 = 1)

590

2.

Studentas

31

4.

Nam� �eiminink�

23

Summary Statistics: StDev 2.260287778837912; Valid 1082.0; Max. 9.0; Mean 7.1672828096118275; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rrBVD6fzUbMF3/3zzYEmzg==

S8|Respondento vidutin�s pajamos per m�nes� (LTL)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Neturi pajam�

58

0.

Neatsak�

19

Summary Statistics: StDev 526.3920590374837; Max. 16000.0; Valid 1082.0; Min. 0.0; Mean 156.73567467652484;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:spv57ZtU25nTe0W7mi/7HQ==

S8|Pajam� grup�s (VNTC)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

51-70 Lt.

96

4.

101-150 Lt.

176

-1.

Neturi pajam�

58

5.

151 Lt ir daugiau

312

3.

71-100 Lt.

318

0.

Neatsak�

19

1.

Iki 50 Lt.

103

Summary Statistics: Mean 3.193160813308686; Valid 1082.0; Max. 5.0; Min. -1.0; StDev 1.663291819327807

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lolwkSVd9yRDzp/heFynqA==

S9|Pajamos vienam �eimos nariui per m�nes� (LTL)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Neatsak�

31

Summary Statistics: Mean 100.46765249537899; StDev 138.12010408512577; Min. 0.0; Max. 3200.0; Valid 1082.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Apj64FMz9HUTxivJ/Xqs+w==

S9|Pajam� grup�s (VNTC)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

61-75 Lt.

139

4.

76-100 Lt.

336

5.

101 Lt ir daugiau

282

2.

41-60 Lt.

170

0.

Neatsak�

31

1.

Iki 40 Lt.

124

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 1082.0; StDev 1.448833448921129; Max. 5.0; Mean 3.3595194085027718;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6rsHMfXO2HEwgyiaHY34Ww==

S10|Gyvenamoji vieta

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Centrin� gyvenviet�

220

2.

Didelis miestas (Kaunas, Klaip�da, �iauliai, Panev��ys)

233

3.

Rajono centras (taip pat Druskininkai, Visaginas)

310

4.

Kitas miestas

31

1.

Vilnius

194

6.

Kaimas

94

Summary Statistics: StDev 1.5949435851353115; Max. 6.0; Min. 1.0; Valid 1082.0; Mean 3.1219963031423266

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wAWdYD8RfNkBLTQD2E7MHg==

S10|Gyvenamoji vieta (VNTC)

f756 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Miestas

768

2.

Kaimas

314

Summary Statistics: StDev 0.45406597187626024; Valid 1082.0; Min. 1.0; Mean 1.290203327171905; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hvu7tmLnjfC4JzEzQjV9uA==

Miest� ir rajon� kodai

f756 Location:

Summary Statistics: Valid 1082.0; Min. 1.0; Mean 9.035120147874316; Max. 19.0; StDev 6.292196349997365

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fDiZYvmEUkRiwf+TCXqwYQ==

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0280_Archive_v1.tar.gz

Text:

Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor, previous versions of the data and pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0280_Internal_documents_v1.tar.gz

Text:

LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

LiDA_SurveyData_0280_Questionnaire_v1.pdf

Text:

Klausimynas = Questionnaire

Notes:

application/pdf