Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020 (hdl:21.12137/SINSYT)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020

Identification Number:

hdl:21.12137/SINSYT

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2023-01-25

Version:

2

Bibliographic Citation:

Lithuanian Council for Culture, 2023, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020", https://hdl.handle.net/21.12137/SINSYT, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:o0AhPCGkwC/Xml6VTweO8w== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, June - September 2020

Identification Number:

hdl:21.12137/SINSYT

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0515

Authoring Entity:

Lithuanian Council for Culture

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Producer:

Ambrazevičienė, Agnė

Matulaitienė, Rūta

Date of Production:

2020-09-28

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Mažeikaitė, Kristina (Ministry of Culture of the Republic of Lithuania)

Date of Deposit:

2020-11-22

Date of Distribution:

2023-01-25

Series Name:

Surveys of Cultural Life

Series Information:

Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/SINSYT

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, cultural activities, cultural behaviour, cultural participation, cultural events, cultural life, cultural conditions, cultural facilities, performing arts, architecture, visual arts, press, libraries, radio, television, internet, COVID-19, social networks

Topic Classification:

Cultural activities and participation

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. <br> <b><i>Major investigated questions</i></b>: pirmosios apklausos dalies pradžioje tirtas respondentų įsitraukimas į scenos menų veiklas ir renginius per pastaruosius 12 mėn. iki karantino paskelbimo (iki 2020 m. kovo 16 d.) (toliau – iki karantino). Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie dalyvavo, kurioje nors mėgėjų ar profesionalioje veikloje (Vaidinote teatro spektaklyje; Režisavote teatro spektaklį; iš viso 10). Toliau tirtas respondentų socialinis dalyvavimas bei savanoriavimas scenos menų veiklose (Savanoriavote (scenos menams) dirbdami savo darbovietei, grupei, ar ansambliui; iš viso 5). Norėta sužinoti, ar lankėsi renginiuose, įskaitant festivalius ir kitus renginius Lietuvoje ar užsienyje (Teatro spektaklyje; Literatūriniuose skaitymuose, knygų pristatymuose; iš viso 17). Toliau aiškintasi, kaip dažnai iki karantino žiūrėjo tiesioginę renginių transliaciją ne namuose (pvz., lauke, kino salėje, viešojoje bibliotekoje ar kitoje vietoje) (Teatro spektaklį; Literatūrinius skaitymus, knygų pristatymus; iš viso 17) ar klausėsi renginių įrašų (Teatro spektaklio; iš viso 17). Tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė scenos meno renginių prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Kitoje apklausos dalyje tirtas respondentų įsitraukimas į architektūros, vaizduojamųjų menų ir amatų veiklas ir renginius per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie užsiėmė kuria nors iš veiklų (Piešėte, tapėte paveikslus, kūrėte grafikos darbus (ranka); Darėte menines fotografijas (neįskaitant šeimos ar atostogų nuotraukų); iš viso 9). Teirautasi, kaip dažnai respondentai įsigijo vizualiųjų meno kūrinių ir vienetinio dizaino kūrinių bei kiek apytiksliai namuose turi vizualiųjų meno kūrinių. Toliau tirtas respondentų socialinis dalyvavimas bei savanoriavimas architektūros, vaizduojamųjų menų ir amatų veiklose (Buvote mėgėjų menininkų ar amatininkų draugijos, klubo arba grupės narys; Dirbote savanorišką darbą šioje draugijoje, klube ar grupėje; iš viso 6) bei naudojimasis (Lankėtės tapybos ir grafikos darbų, fotografijų, skulptūrų, amatininkų dirbinių parodose; Lankėtės virtualiose vaizduojamojo meno ar amatų parodose; iš viso 7). Tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė vaizduojamojo meno bei amatų parodų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Toliau apklausos metu tirtas respondentų įsitraukimas į veiklas, susijusias su paveldu per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie užsiėmė kuria nors iš veiklų (Kolekcionavote daiktus; Ieškojote archyvuose ir / arba internete genealoginių ar istorinių įrašų; iš viso 3). Toliau tirtas respondentų socialinis dalyvavimas bei savanoriavimas veiklose, susijusiose su paveldu (dalyvavote kultūros draugijos, klubo arba bendruomenės veikloje; iš viso 5) bei naudojimasis (Lankėtės muziejuje; Lankėtės galerijose ar parodose; iš viso 4). Toliau norėta sužinoti, kokiuose muziejuose, galerijose ar parodose respondentai lankėsi Lietuvoje ir užsienyje iki karantino (Meno; Istorijos ir archeologijos; iš viso 8). Taip pat apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų prašyta atsakyti, ar lankėsi virtualiose ekspozicijoje (Virtualiose muziejų ekspozicijose; iš viso 5). Tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Taip pat apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų prašyta atsakyti, kokius kultūros paveldo objektus: paminklus, pastatus ar vietas lankė, apžiūrėjo Lietuvoje ir užsienyje (Istorines vietas; Senovinius, įžymius pastatus; iš viso 6). Domėtasi, ar virtualiai lankė kultūros paminklus, istorines ar meno vietas (iš viso 3). Tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė kultūros paminklų ir archeologinių vietų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Taip pat tirta nuomonė, ar pagerėjo kultūros paveldo kokybė ir apsauga bei siekta įvertinti respondentų žinias apie UNESCO organizaciją. Kitoje apklausos dalyje tirtas respondentų įsitraukimas į archyvų veiklas ir jų renginius iki karantino. Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie užsiėmė kuria nors iš veiklų (Lankėtės, kreipėtės į archyvą Lietuvoje; Ieškojote archyvų įrašų (informacijos) internete Lietuvos archyvų portaluose; iš viso 4). Aiškintasi, ar respondentai lankė užsiėmimus, mokymus, susijusius su archyvais bei ar dirbo savanorišką darbą archyve. Taip pat tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė fizinių archyvų ir archyvų internete paslaugų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Dar vienoje apklausos dalyje tirtas respondentų įsitraukimas į veiklas, susijusias su knygomis ir spauda per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie užsiėmė kuria nors iš veiklų (Kūrėte grožinę ar negrožinę literatūrą laisvalaikiu; iš viso 3). Toliau tirtas respondentų socialinis dalyvavimas bei savanoriavimas veiklose, susijusiose su knygomis ir spauda (Dalyvavote (mėgėjų) rašytojų arba žurnalistų draugijos, klubo arba su literatūra susijusioje bendruomenės veikloje; Lankėte (kūrybinio) rašymo kursus, pamokas; iš viso 9). Apklausoje dalyvavusiems Lietuvos gyventojams buvo užduotas klausimas, kiek apytiksliai knygų jie turi namuose ir kaip dažnai per pastaruosius 12 mėn. iki karantino pirko knygas bei keitėtės knygomis su draugais, bendradarbiais, kaimynais ir pan. Pateikus klausimų bloką, aiškintasis naudojimasis knygomis (Laisvalaikiu skaitėte spausdintą knygą; Lankėtės knygų mugėse; iš viso 3). Toliau respondentų prašyta atsakyti, kaip dažnai jie skaitė knygas savo vaikui (vaikams), kiek knygų perskaitė per pastaruosius 12 mėn. iki karantino bei kiek iš jų buvo lietuvių kalba parašytų grožinės literatūros knygų. Aiškintasi, kokių literatūros žanrų knygas respondentai skaitė (Grožines (romanus, noveles ir pan.); iš viso 7). Pateikus klausimų bloką, tirtas žurnalų (periodinių leidinių) ir laikraščių skaitymas (Laisvalaikiu skaitėte spausdintus žurnalus ir / ar periodinius leidinius; iš viso 4). Šios apklausos dalies pabaigoje tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė knygų ir periodinių leidinių prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Toliau tirtas respondentų įsitraukimas į socialinio dalyvavimo bei savanoriavimo veiklas, susijusias su viešosiomis bibliotekomis per pastaruosius 12 mėn. iki karantino (Dovanojote knygas viešajai bibliotekai; iš viso 4). Pateikus klausimų bloką, klausta, ar laisvalaikiu jie užsiėmė kuria nors iš veiklų (Lankėtės viešojoje bibliotekoje Lietuvoje; Skolinotės knygas namo; iš viso 8). Tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Dar vienoje apklausos dalyje tirtas respondentų įsitraukimas į veiklas, susijusias su filmais ar video per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. Aiškintasi, ar sukūrė nors vieną filmą ar video vedini meninio pomėgio (neįskaitant šeimos ar atostogų filmavimų) bei ar filmavosi kine. Taip pat tirtas respondentų socialinis dalyvavimas bei savanoriavimas veiklose, susijusiose su filmais ar video (Dalyvavote draugijos, klubo arba bendruomenės veikloje, kurioje gaminami filmai, video, įskaitant vaizdo klipus, narys; Lankėte filmų ar video filmavimo kursus, pamokas; iš viso 6). Pateikus dar vieną klausimų bloką, norėta įvertinti naudojimąsi filmais ir video (Lankėtės kine ar kino festivalyje; siuntėtės filmus iš interneto ar žiūrėjote online; iš viso 6). Taip pat tirta respondentų nuomonė, ar pasikeitė kino filmų prieinamumas, galimybės pasinaudoti paslauga, kokybė bei vertintas kokybės pokytis per pastaruosius metus iki karantino. Kitoje apklausos dalyje tirtas respondentų įsitraukimas į veiklas, susijusias su radiju, televizija ir internetu per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. Aiškintasi, ar vedini pomėgio ką nors sukūrė internete – t. y., internetinį puslapį, žaidimą, blogą. Taip pat prašyta nurodyti, kiek laiko vidutiniškai įprastą savaitės dieną praleidžia socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter. Norėta sužinoti, kiek laiko darbo ir savaitgalio dieną jie klauso radijo, radijo transliacijų internete, žiūri televizorių, žiūri TV transliacijas internete bei laisvalaikiu naudoja internetą. Toliau aiškintasi, kokios buvo pagrindinės kliūtys trikdžiusios respondentams įsilieti į kultūrinį gyvenimą, dalyvauti kultūrinėje veikloje arba joje savanoriauti per pastaruosius 12 mėn. iki karantino. (Man neįdomu, turiu kitokių interesų; Trūksta laiko; iš viso 11). Respondentai turėjo galimybę nurodyti per pastaruosius 12 mėn. iki karantino kilusias kliūtis, trukdžiusias įsilieti į konkrečias kultūros sritis (Per brangu; Nepakanka informacijos, iš viso 6). Prašyta nurodyti svarbias priežastis, kodėl dalyvauja (dalyvavo) kultūrinėse veiklose ir savanoriauja (savanoriavo) (Dalyvauja (-vavo) Jums gerai pažįstami žmonės; iš viso 6). Antrojoje apklausos dalyje tirtas dalyvavimas kultūrinėse veiklose ar renginiuose, kai Lietuvoje dėl COVID-19 viruso plitimo nuo 2020 m. kovo 16 d. iki birželio 16 d. buvo paskelbtas karantinas. Teirautasi, kaip respondentus asmeniškai paveikė apribojimai karantino metu gyvai dalyvauti kultūrinėse veiklose ar renginiuose. Toliau norėta sužinoti, kuriomis iš pateiktų veiklų užsiėmė karantino metu (Stebėjote koncertus, muzikinius pasirodymus internete; iš viso 17) bei kuriomis iš jų karantino metu užsiėmė pirmą kartą. Taip pat prašyta atsakyti, kuriomis iš 17 veiklų užsiėmė daugiau, mažiau arba tiek pat, kiek iki karantino bei ar ateityje, įprastomis gyvenimo sąlygomis, bus linkę užsiimti šiomis veiklomis. Pateikus dar vieną klausimų bloką, norėta sužinoti, kokiais būdais kultūrinės veiklos nuotoliniu būdu padėjo respondentams karantino laikotarpiu (Pagerino mano emocinę būklę; iš vos 5). Be to, teirautasi, ar sutiktų ateityje mokėti už nuotoliniu būdu prieinamą kultūros turinį. Užbaigus apklausos dalį susijusią su COVID-19 teirautasi, kiek dažnai respondentai po kultūros renginio dalijasi įspūdžiais su kitais žmonėmis (ne šeimos nariais) bei kiek pasitiki kultūros institucijomis, kaip veiksniu, galinčiu sustiprinti Lietuvos kultūrą. Toliau prašyta atsakyti, ar yra Lietuvos piliečiais bei ar tuo didžiuojasi. Pateikus teiginių bloką, vertinta respondentų nuomonė apie lietuvių kalbos vartojimą (Man patogu ir nekyla kliūčių kalbėti taisyklinga lietuvių kalba; iš viso 4). Be to, norėta sužinoti, ar per pastaruosius 12 mėn. iki karantino bei karantino metu apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai buvo laimingi ar nelaimingi. Aiškintasi, ar jie balsavo 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose bei ar asmeniškai turi arba neturi įtakos savo savivaldybėje ar šalyje priimamiems sprendimams. Teirautasi, ar respondentai yra tikintys. Toliau prašyta atsakyti, ar save galėtų pavadinti kūrybingu žmogumi. <br> <b><i>Socio-demographic characteristics</i></b>: Lytis, gyvenamoji vieta, apskritis, gyvenamosios vietovės dydis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, užsiėmimas, pareigos, šeiminė padėtis, namų ūkio dydis, vaikų 14 metų skaičius, vidutinės vieno šeimos nario pajamos per mėnesį. <br><br> Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas parengtas remiantis <a href="https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf" target="_blank"> European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture)</a> dalyvavimo kultūroje metodologija, papildant ją Lietuvos kultūros vartojimo stebėsenai svarbiomis temomis. 2012 m. ESSnet-Culture metodologiją ES švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba pasiūlė naudoti kaip pagrindą kultūros statistikos sistemų ir duomenų rinkimo kultūros sektoriuje metodologijų ES šalyse suderinimui.

Time Period:

2020-07-30-2020-09-28

Date of Collection:

2020-07-30-2020-09-28

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href=" https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank"> Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Data Collector:

UAB „Norstat LT“

Frequency of Data Collection:

The survey of Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania is the only comprehensive study assessing cultural services and participation in Lithuania, which is conducted every three years since 2014 (2014, 2017, 2020).

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Probability" target="_blank">Probability</a> <br><br> Pirmoje pakopoje pagal gyvenamosios vietovės tipą išskiriamos sluoksniai – didieji miestai, rajonų centrai, miesteliai ir kaimai. Atranka suskirstoma geografiškai į 15 grupių (5 didieji miestai atskirai ir 10 apskričių) ir kiekvieno je apskrityje atskirai yra vykdoma vietovių atranka. Iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazės laikantis atsitiktinės tikimybinės atrankos principo yra atrenkami pirminiai atrankos taškai – namų ūkių adresai. <br> Antroje pakopoje pradedant nuo pirminio atrankos taško ir taikant maršrutinės atrankos taisykles (aplankomas kas trečias butas mieste arba kas antras namas kaime) atrenkamas namų ūkis. Kiekviename atrankos punkte atrenkama nuo 4 iki 10 namų ūkių. <br> Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas naudojant „jauniausio vyro“ atrankos taisyklę. <br><br> Gyventojai tyrimui internetu buvo atrenkami iš Norstat LT turimos užsiregistravusių apklausoms gyventojų bazės (Panelio), kurioje yra 20 000 aktyvių narių, laikantis atsitiktinės tikimybinės atrankos principo.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFaceCAPIorCAMI" target="_blank">Face-to-face interview: Computer- assisted (CAPI/CAMI)</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnaireCAWI" target="_blank"> Self- administered questionnaire: Web-based (CAWI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Weighting:

Duomenys pasverti pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietovę ir namų ūkio dydį. Duomenų svėrimui naudoti 2020 m. liepos mėnesio Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Notes:

2020 m. tyrimas vykdytas dviem etapais. Atsižvelgiant į 2014 m. ir 2017 m. tyrimo metodines rekomendacijas bei užtikrinant tyrimo rezultatų palyginamumą su 2014 m. ir 2017 m. tyrimų rezultatais, I tyrimo dalyje 2020-07-30 – 2020-09-06 išlaikyta identiška tyrimo imties sudarymo metodologija, naudota ankstesniuose – 2017 m. ir 2014 m. – tyrimuose. Papildomai, siekiant atlikti gautų rezultatų lyginamąją analizę tarp 10 apskričių ir 6 savivaldybių, buvo numatyta papildoma apklausos imtis, kuri įgyvendinta II tyrimo etape 2020-09-08 – 2020-09-26.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Council for Culture, Lithuania = Lietuvos kultūros taryba, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (3, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>The data is available to the users of the LiDA Dataverse repository under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>, if not indicated otherwise. Individuals and organizations wishing to use data licensed differently must apply for access to the specific data (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Regardless of the data access restrictions, everyone can browse and use all the descriptions of the data stored in the LiDA Dataverse repository (metadata, including fieldwork resources, research instruments and other data collection information) as well as other information under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <hr> <p>Duomenys yra prieinami LiDA Dataverse talpyklos vartotojams pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinės viešosios licencijos (CC BY-SA 4.0)</a> sąlygas, jei nenumatyta kitaip. Jei norima naudoti kitaip licencijuojamus duomenis, reikia kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). Nepriklausomai nuo prieigos prie duomenų apribojimų, visi norintieji gali peržiūrėti ir naudoti visų LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų aprašus (metaduomenis, įskaitant lauko darbų vykdymo medžiagą, tyrimo instrumentus bei kitą su duomenų surinkimu susijusią informaciją) ir kitą informaciją pagal <a href="https://cc.lnb.lt/cc-by-sa" target="_blank">„Creative Commons“ 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0)</a>.</p> <img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png"/>

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/WMI8MC" target="_blank"> Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, January 2014<p><a href="https://hdl.handle.net/21.12137/IMWMHU" target="_blank"> Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, February - April 2017</a></p>

File Description--f2536

File: LiDA_SurveyData_0515_Data_v1.tab

 • Number of cases: 3163

 • No. of variables per record: 510

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:o0AhPCGkwC/Xml6VTweO8w==

Survey

Variable Description

List of Variables:

 • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
 • version - Versija (LiDA)
 • ID - Respondento identifikacinis numeris
 • Data - Interviu data
 • imtis - Imties tipas
 • D1 - D1|Lytis
 • D2a - D2a|Gyvenamoji vieta
 • D2b - D2b|Apskritis
 • D3_1 - D3.1|Gyvenamosios vietovės dydis
 • D3_2 - D3.2|Gyvenamosios vietovės dydis
 • D4 - D4|Amžius
 • D4_r1 - D4_r1|Amžiaus grupės (LiDA 1)
 • D4_r2 - D4_r1|Amžiaus grupės (LiDA 2)
 • D6 - D6|Tautybė
 • Q1_1 - Q1.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu: vaidinote teatro spektaklyje
 • Q1_2 - Q1.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu: režisavote teatro spektaklį
 • Q1_3 - Q1.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu: vaidinote kabarete, komedijiniame pasirodyme
 • Q1_4 - Q1.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu: dainavote chore, vokaliniame ansamblyje ir pan.
 • Q1_5 - Q1.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu: grojote muzikiniu instrumentu
 • Q1_6 - Q1.6|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte muziką ar pasirodėte kaip didžėjus
 • Q1_7 - Q1.7|Per 12 mėn. laisvalaikiu: šokote (baletą, modernų šokį, pramoginius ir pan.)
 • Q1_8 - Q1.8|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte choreografiją šokiui
 • Q1_9 - Q1.9|Per 12 mėn. laisvalaikiu: organizavote choro, ansamblio ir pan. pasirodymus
 • Q1_10 - Q1.10|Per 12 mėn. laisvalaikiu: atlikote cirko numerius viešame renginyje
 • Q1_11 - Q1.11|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pardavėte savo kurtus muzikos įrašus
 • Q1B - Q1B|Ar linkęs (norėtų) dalyvauti bent vienoje iš išvardintų veiklų (Q1.1-Q1.11)
 • Q1_M1 - Q1.M1|Per 12 mėn.: pirkote muzikos įrašą fiziniu ar skaitmeniniu formatu
 • Q1_M2 - Q1.M2|Per 12 mėn.: mokamai prenumeravote muzikos turinį
 • Q2_1 - Q2.1|Per 12 mėn.: savanoriavote (scenos menams)
 • Q2_2 - Q2.2|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su scenine veikla
 • Q2_3 - Q2.3|Per 12 mėn.: įkėlėte darbovietės, grupės ar ansamblio pasirodymą į internetą
 • Q2_4 - Q2.4|Per 12 mėn.: dalyvavote organizacijos veikloje, susijusioje su scenos menais
 • Q2_5 - Q2.5|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte org., susijusios su scenos menais, veiklą
 • Q2B - Q2B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q2.1-Q2.5)
 • QX - QX|Ar per pastaruosius 12 mėn. buvo užsienyje
 • Q3_1 - Q3.1|Per 12 mėn. lankėsi: teatro spektaklyje
 • Q3_2 - Q3.2|Per 12 mėn. lankėsi: literatūriniuose skaitymuose, knygų pristatymuose
 • Q3_3 - Q3.3|Per 12 mėn. lankėsi: kabarete, komedijiniame pasirodyme
 • Q3_4 - Q3.4|Per 12 mėn. lankėsi: balete ar modernaus šokio pasirodyme
 • Q3_5 - Q3.5|Per 12 mėn. lankėsi: klasikinės muzikos koncerte
 • Q3_6 - Q3.6|Per 12 mėn. lankėsi: operoje
 • Q3_7 - Q3.7|Per 12 mėn. lankėsi: miuzikle, operetėje
 • Q3_8 - Q3.8|Per 12 mėn. lankėsi: pop ar roko muzikos koncerte
 • Q3_9 - Q3.9|Per 12 mėn. lankėsi: džiazo ar bliuzo koncerte
 • Q3_10 - Q3.10|Per 12 mėn. lankėsi: liaudies/etninės muzikos ir papročių/tradicijų koncerte
 • Q3_11 - Q3.11|Per 12 mėn. lankėsi: world‘o koncerte
 • Q3_12 - Q3.12|Per 12 mėn. lankėsi: repo, hip hopo vakarėlyje ar koncerte
 • Q3_13 - Q3.13|Per 12 mėn. lankėsi: šokių arba house muzikos vakarėlyje
 • Q3_14 - Q3.14|Per 12 mėn. lankėsi: pop nacionalinės muzikos koncerte
 • Q3_15 - Q3.15|Per 12 mėn. lankėsi: dainuojamosios poezijos, bardų koncerte
 • Q3_18 - Q3.18|Per 12 mėn. lankėsi: cirke (įskaitant šiuolaikinio cirko renginyje)
 • Q3_17 - Q3.17|Per 12 mėn. lankėsi: kitos muzikos koncerte
 • Q3_1_1 - Q3.1.1|Kaip dažnai per 12 mėn. lankėsi renginiuose užsienyje
 • Q4_1 - Q4.1|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: teatro spektaklį
 • Q4_2 - Q4.2|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: literatūrinius skaitymus, knygų pristatymus
 • Q4_3 - Q4.3|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: kabareto ar komedijinį pasirodymą
 • Q4_4 - Q4.4|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: baletą ar modernaus šokio pasirodymą
 • Q4_5 - Q4.5|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: klasikinės muzikos koncertą
 • Q4_6 - Q4.6|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: operą
 • Q4_7 - Q4.7|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: miuziklą, operetę
 • Q4_8 - Q4.8|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: populiariosios ar roko muzikos koncertą
 • Q4_9 - Q4.9|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: džiazo ar bliuzo koncertą
 • Q4_10 - Q4.10|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: liaudies/etninės muzikos koncertą
 • Q4_11 - Q4.11|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: world‘o koncertą
 • Q4_12 - Q4.12|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: repo, hip hopo vakarėlį ar koncertą
 • Q4_13 - Q4.13|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: šokių ar house muzikos vakarėlį
 • Q4_14 - Q4.14|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: pop nacionalinės muzikos koncertą
 • Q4_15 - Q4.15|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: dainuojamosios poezijos ar bardų koncertą
 • Q4_18 - Q4.18|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: cirką (įskaitant šiuolaikinio cirko renginį)
 • Q4_17 - Q4.17|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: kitos muzikos koncertą
 • Q5_1 - Q5.1|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: teatro spektaklio
 • Q5_2 - Q5.2|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: literatūrinių skaitymų, knygų pristatymų
 • Q5_3 - Q5.3|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kabareto ar komedijinio pasirodymo
 • Q5_4 - Q5.4|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: baleto ar modernaus šokio
 • Q5_5 - Q5.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: klasikinės muzikos
 • Q5_6 - Q5.6|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: operos
 • Q5_7 - Q5.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: miuziklo, operetės
 • Q5_8 - Q5.8|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: populiariosios ar roko muzikos
 • Q5_9 - Q5.9|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: džiazo ar bliuzo
 • Q5_10 - Q5.10|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: liaudies/etninės muzikos ir papročių
 • Q5_11 - Q5.11|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: world‘o
 • Q5_12 - Q5.12|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: repo ar hip hopo
 • Q5_13 - Q5.13|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: šokių arba house muzikos
 • Q5_14 - Q5.14|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: populiarios lietuviškos muzikos
 • Q5_15 - Q5.15|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: dainuojamosios poezijos, bardų
 • Q5_18 - Q5.18|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: cirko (įskaitant šiuolaikinio cirko)
 • Q5_17 - Q5.17|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kitos muzikos
 • Q27_1 - Q27.1|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: prieinamumas
 • Q27A - Q27A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: prieinamumo pokytis
 • Q27_1A - Q27.1A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: kokybė
 • Q28A - Q28A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: kokybės pokytis
 • Q6_1 - Q6.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu: piešėte, tapėte paveikslus, kūrėte grafikos darbus
 • Q6_2 - Q6.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte menines fotografijas
 • Q6_3 - Q6.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte skulptūras
 • Q6_4 - Q6.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte keramikos, stiklo dirbinius
 • Q6_5 - Q6.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu: dirbote su brangakmeniais, gintaru
 • Q6_6 - Q6.6|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte tekstilės darbus
 • Q6_7 - Q6.7|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pynėte iš vytelių, šiaudų (sodai)
 • Q6_8 - Q6.8|Per 12 mėn. laisvalaikiu: organizavote parodas/prisidėjote prie organizavimo
 • Q6_9 - Q6.9|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pardavėte savo meno kūrinių (paveikslų ar kt.)
 • Q6B - Q6B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q6.1-Q6.9)
 • Q6C_1 - Q6C.1|Per 12 mėn. įsigijo: vizualiųjų menų kūrinių (pvz., tapybos, grafikos)
 • Q6C_2 - Q6C.2|Per 12 mėn. įsigijo: vienetinio dizaino kūrinių pvz., drabužių, baldų)
 • Q6D - Q6D|Kiek apytiksliai namuose turi vizualiųjų menų kūrinių
 • Q7_1 - Q7.1|Per 12 mėn.: buvote mėgėjų menininkų ar amatininkų draugijos, klubo narys
 • Q7_2 - Q7.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą šioje draugijoje, klube ar grupėje
 • Q7_3 - Q7.3|Per 12 mėn.: demonstravote savo kūrinį (vienas ar kartu su kitais) parodoje
 • Q7_4 - Q7.4|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su Jūsų kūrybine veikla
 • Q7_5 - Q7.5|Per 12 mėn.: įkėlėte savo kūrinio nuotraukas į internetą
 • Q7_6 - Q7.6|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte mėgėjų organizacijos, klubo veiklą
 • Q7B - Q7B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q7.1-Q7.6)
 • Q8_1 - Q8.1|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose LR
 • Q8_5 - Q8.5|Per 12 mėn.: lankėtės amatininkų dirbinių parodose (profesionalių ar mėgėjų)
 • Q8_6 - Q8.6|Per 12 mėn.: domėjotės architektūra, lankėtės architektūros parodose
 • Q8_7 - Q8.7|Per 12 mėn.: lankėtės dizaino parodose
 • Q8_2 - Q8.2|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose užsienyje
 • Q8_3 - Q8.3|Per 12 mėn.: lankėtės virtualiose vaizduojamojo meno ar amatų parodose
 • Q8_4 - Q8.4|Per 12 mėn.: žiūrėjote/klausėtės programos apie vaizduojamuosius menus/amatus
 • Q27_2 - Q27.2|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: prieinamumas
 • Q27B - Q27B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: prieinamumo pokytis
 • Q27_1B - Q27.1B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: kokybė
 • Q28B - Q28B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: kokybės pokytis
 • Q9_1 - Q9.1|Per 12 mėn.: kolekcionavote daiktus
 • Q9_2 - Q9.2|Per 12 mėn.: ieškojote archyvuose/internete genealoginių ar istorinių įrašų
 • Q9_3 - Q9.3|Per 12 mėn.: domėjotės bibliotekų archyvais
 • Q9B - Q9B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q9.1-Q9.3)
 • Q10_1 - Q10.1|Per 12 mėn.: dalyvavote kultūros draugijos, klubo, bendruomenės veikloje
 • Q10_2 - Q10.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą ar aukojote pinigų muziejui ir pan.
 • Q10_3 - Q10.3|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, susijusius su kultūros paveldo pažinimu
 • Q10_4 - Q10.4|Per 12 mėn.: pristatėte savo kultūros paveldo veiklą gyvai ar internete
 • Q10_5 - Q10.5|Per 12 mėn.: aukojote pinigų muziejui, istorijos ar genealogijos organizacija
 • Q10B - Q10B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q10.1-Q10.5)
 • Q11_1 - Q11.1|Per 12 mėn.: lankėtės muziejuje Lietuvoje
 • Q11_2 - Q11.2|Per 12 mėn.: lankėtės muziejuje užsienyje
 • Q11_3 - Q11.3|Per 12 mėn.: lankėtės galerijose ar parodose Lietuvoje
 • Q11_4 - Q11.4|Per 12 mėn.: lankėtės galerijose ar parodose užsienyje
 • Q11_5 - Q11.5|Per 12 mėn.: lankėtės istorinės atminties įprasminimo renginiuose
 • Q12_1_1 - Q12.1.1|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: meno
 • Q12_1_2 - Q12.1.2|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: istorijos ir archeologijos
 • Q12_1_3 - Q12.1.3|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: gamtos istorijos ir gamtos mokslų
 • Q12_1_4 - Q12.1.4|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: mokslo ir technologijų
 • Q12_1_5 - Q12.1.5|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: liaudies buities, etnografijos
 • Q12_1_6 - Q12.1.6|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: bendruose, mišriuose (krašto, miesto)
 • Q12_1_7 - Q12.1.7|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: memorialiniuose (rašytojų, muzikų pan.)
 • Q12_1_8 - Q12.1.8|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: kituose
 • Q12_2_1 - Q12.2.1|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: meno
 • Q12_2_2 - Q12.2.2|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: istorijos ir archeologijos
 • Q12_2_3 - Q12.2.3|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: gamtos istorijos ir gamtos mokslų
 • Q12_2_4 - Q12.2.4|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: mokslo ir technologijų
 • Q12_2_5 - Q12.2.5|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: liaudies buities, etnografijos
 • Q12_2_6 - Q12.2.6|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: bendruose, mišriuose (krašto, miesto)
 • Q12_2_7 - Q12.2.7|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: memorialiniuose (rašytojų, muzikų pan.)
 • Q12_2_8 - Q12.2.8|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: kituose
 • Q12_3_1 - Q12.3.1|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose muziejų Lietuvoje ekspozicijose
 • Q12_3_2 - Q12.3.2|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose užsienio muziejų ekspozicijose
 • Q12_3_3 - Q12.3.3|Per 12 mėn. lankėsi: virtualioje Lietuvos meno galerijoje ar parodoje
 • Q12_3_4 - Q12.3.4|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose užsienio galerijose ar parodose
 • Q12_3_5 - Q12.3.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausėsi: programos apie muziejus per TV/radiją/internete
 • Q12_4_1 - Q12.4.1| Per 12 mėn. kiek kartų: nemokamai lankėtės paskutinį mėn. sekmadienį
 • Q27_3 - Q27.3|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: prieinamumas
 • Q27C - Q27C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: prieinamumo pokytis
 • Q27_1C - Q27.1C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: kokybė
 • Q28C - Q28C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: kokybės pokytis
 • Q13_1 - Q13.1|Per 12 mėn.: lankėte kultūros paminklus, istorines ar meno vietas Lietuvoje
 • Q13_2 - Q13.2|Per 12 mėn.: lankėte kultūros paminklus, istorines ar meno vietas užsienyje
 • Q14_1_1 - Q14.1.1|12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: istorines vietas (senamiesčius/miestų dalis)
 • Q14_1_2 - Q14.1.2|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: senovinius, įžymius pastatus
 • Q14_1_3 - Q14.1.3|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: archeologines vietas
 • Q14_1_4 - Q14.1.4|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: žymias istorines kapines
 • Q14_1_5 - Q14.1.5|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: keliavote kultūros maršrutais
 • Q14_1_6 - Q14.1.6|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: kita
 • Q14_1_7 - Q14.1.7|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: nei vienas iš šių
 • Q14_2_1 - Q14.2.1|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: istorines vietas (senamiesčius/miestų dalis)
 • Q14_2_2 - Q14.2.2|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: senovinius, įžymius pastatus
 • Q14_2_3 - Q14.2.3|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: archeologines vietas
 • Q14_2_4 - Q14.2.4|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: žymias istorines kapines
 • Q14_2_5 - Q14.2.5|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: keliavote kultūros maršrutais
 • Q14_2_6 - Q14.2.6|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: kita
 • Q14_2_7 - Q14.2.7|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: nei vienas iš šių
 • Q24_V2_1 - Q24.V2.1|Per 12 mėn. lankė: virtualiai kultūros paminklus ir pan. Lietuvoje
 • Q24_V2_2 - Q24.V2.2|Per 12 mėn. lankė: virtualiai kultūros paminklus ir pan. užsienyje
 • Q24_V2_7 - Q24.V2.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausėsi: apie kult. paminklus per TV/radiją/internete
 • Q27_4 - Q27.4|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: prieinamumas
 • Q27D - Q27D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių v.: prieinamumo pokytis
 • Q27_1D - Q27.1D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: kokybė
 • Q28D - Q28D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: kokybės pokytis
 • Q28C_4_1 - Q28C.4.1|Kaip vertina kultūros paveldo apsaugos kokybę
 • Q28C4 - Q28C4|Ar per 12 mėn. pagerėjo kultūros paveldo apsauga
 • Q30_1 - Q30.1|Ar yra girdėję apie UNESCO organizaciją
 • Q30_2_1 - Q30.2.1|UNESCO: materialaus kultūros paveldo vietovių apsauga
 • Q30_2_2 - Q30.2.2|UNESCO: nematerialių kultūros vertybių apsauga
 • Q30_2_3 - Q30.2.3|UNESCO: kultūros raiškos įvairovės skatinimas
 • Q30_2_4 - Q30.2.4|UNESCO: švietimo srities iniciatyvos bei švietimo kokybės gerinimas
 • Q30_2_5 - Q30.2.5|UNESCO: gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų plėtra ir stiprinimas
 • Q30_2_6 - Q30.2.6|UNESCO: programos stiprinti spaudos ir žodžio laisvę, naudotis informacija
 • Q30_2_7 - Q30.2.7|UNESCO: nei vienos iš šių
 • Q30_3 - Q30.3|Ar keliaudami iš anksto pasidomi apie UNESCO saugomus objektus
 • Q15_1 - Q15.1|Per 12 mėn.: lankėtės, kreipėtės į archyvą Lietuvoje
 • Q15_2 - Q15.2|Per 12 mėn.: ieškojote archyvų įrašų internete Lietuvos archyvų svetainėse
 • Q15_7 - Q15.7|Per 12 mėn.: ieškojote archyvų įrašų internete užsienio archyvų svetainėse
 • Q15_8 - Q15.8|Per 12 mėn.: sudarėte archyvą
 • Q31_1 - Q31.1|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su archyvais
 • Q31_2 - Q31.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą archyve
 • Q31B - Q31B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q31.1-Q31.2)
 • Q27_4_1 - Q27.4.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumas
 • Q27D_1 - Q27D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumo pokytis
 • Q28_1D_1 - Q28.1D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: kokybė
 • Q28D_1 - Q28D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: kokybės pokytis
 • Q27_4_2 - Q27.4.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: prieinamumas
 • Q27D_2 - Q27D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumo pokytis
 • Q28_1D_2 - Q28.1D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete teikiamų paslaugų: kokybė
 • Q28D_2 - Q28D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: kokybės pokytis
 • Q16_1 - Q16.1|Per 12 mėn.: kūrėte grožinę ar negrožinę literatūrą laisvalaikiu
 • Q16_2 - Q16.2|Per 12 mėn.: rašėte savo bloge arba asmeniniame tinklalapyje internete
 • Q16_3 - Q16.3|Per 12 mėn.: organizavote prisidėjote prie literatūros kūrinių pristatymų
 • Q16B - Q16B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q16.1-Q16.3)
 • Q17_1 - Q17.1|Per 12 mėn.: dalyvavote (mėgėjų) rašytojų arba žurnalistų organ. veikloje
 • Q17_2 - Q17.2|Per 12 mėn.: lankėte (kūrybinio) rašymo kursus, pamokas
 • Q17_3 - Q17.3|Per 12 mėn.: siuntėte bent vieną laišką laikraščio arba žurnalo redaktoriui
 • Q17_4 - Q17.4|Per 12 mėn.: išleidote savo parašytą kūrinį popieriuje
 • Q17_5 - Q17.5|Per 12 mėn.: publikavote savo parašytą kūrinį bet kokia forma internete
 • Q17_6 - Q17.6|Per 12 mėn.: lankėte skaitymo būrelį ar knygų klubą
 • Q17_7 - Q17.7|Per 12 mėn.: dalyvavote skaitymo būrelyje ar knygų klube internete
 • Q17_8 - Q17.8|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte leidybą, žiniasklaidą
 • Q17_9 - Q17.9|Per 12 mėn.: savanoriavote su leidyba/žiniasklaida susijusiose organizac.
 • Q17B - Q17B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q17.1-Q17.9)
 • Q18 - Q18|Kiek apytiksliai knygų turi namuose (fiziniu formatu)
 • Q18A_1 - Q18A.1|Per 12 mėn.: pirkote knygą
 • Q18A_2 - Q18A.2|Per 12 mėn.: keitėtės knygomis su draugais, bendradarbiais, kaimynais
 • Q19_1 - Q19.1|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintą knygą
 • Q19_2 - Q19.2|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte knygą skaitmeniniame formate
 • Q19_3 - Q19.3|Per 12 mėn.: lankėtės knygų mugėse
 • Q19A - Q19A|Kaip dažnai per 12 mėn. skaitėte knygas savo vaikui/vaikams
 • Q21 - Q21|Maždaug kiek knygų (fiziniu formatu) perskaitė per 12 mėn.
 • Q21_2 - Q21.2|Maždaug kiek knygų (skaitmeniniu formatu) perskaitė per 12 mėn.
 • Q21A - Q21A|Kiek iš jų yra lietuvių kalba parašytų grožinės literatūros knygų
 • Q20_1 - Q20.1|Skaitė knygas: grožines (romanus, noveles ir pan.)
 • Q20_2 - Q20.2|Skaitė knygas: mokslinės fantastikos, magiškosios fantastikos
 • Q20_3 - Q20.3|Skaitė knygas: trilerius, detektyvus
 • Q20_4 - Q20.4|Skaitė knygas: istorijos
 • Q20_5 - Q20.5|Skaitė knygas: biografijas
 • Q20_6 - Q20.6|Skaitė knygas: apie sveikatą, dvasią ir kūną
 • Q20_7 - Q20.7|Skaitė knygas: kitokias
 • Q21_1_1 - Q21.1.1|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintus žurnalus ir kt. leidinius
 • Q21_1_2 - Q21.1.2|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte žurnalus ir kt. leidinius el. formate
 • Q21_1_3 - Q21.1.3|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintus laikraščius
 • Q21_1_4 - Q21.1.4|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte laikraščius el. formate
 • Q27_5 - Q27.5|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: prieinamumas
 • Q27E - Q27E|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: prieinamumo pokytis
 • Q27_1E - Q27.1E|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: kokybė
 • Q28E - Q28E|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: kokybės pokytis
 • QE_1 - QE.1|Per 12 mėn.: dovanojote knygas viešajai bibliotekai
 • QE_2 - QE.2|Per 12 mėn.: savanoriavote organizuojant knygų rinkimo akcijas bibliotekoms
 • QE_3 - QE.3|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą viešojoje bibliotekoje
 • QE_4 - QE.4|Per 12 mėn.: dalyvavote su bibliotekomis susijusioje bendruomenės veikloje
 • QEB - QEB|Ar linkęs (norėtų) dirbti savanorišką darbą viešosiose bibliotekose (QE.2-QE.4)
 • Q22_1 - Q22.1|Per 12 mėn.: lankėtės viešojoje bibliotekoje Lietuvoje
 • Q22_1a - Q22.1a|Per 12 mėn.: skolinotės knygas namo
 • Q22_1b - Q22.1b|Per 12 mėn.: skaitėte knygas ar spaudą skaitykloje
 • Q22_1c - Q22.1c|Per 12 mėn.: naudojotės kompiuteriu ir/ar internetu
 • Q22_1d - Q22.1d|Per 12 mėn.: dalyvavote bibliotekos organizuotuose kursuose ar mokymuose
 • Q22_1f - Q22.1f|Per 12 mėn.: dalyvavote renginiuose
 • Q22_1g - Q22.1g|Per 12 mėn.: apžiūrėjote bibliotekoje surengtą parodą
 • Q22_2 - Q22.2|Per 12 mėn.: lankėtės bibliotekoje internete/internetu ieškojote leidinių
 • Q22A - Q22A|Ar linkęs (norėtų) lankytis bibliotekose, naudotis paslaugomis (Q22.1-Q22.2)
 • Q27_6 - Q27.6|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: prieinamumas
 • Q27_F - Q27.F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: prieinamumo pokytis
 • Q28_1F - Q28.1F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: kokybė
 • Q28F - Q28F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: kokybės pokytis
 • QF_1 - QF.1|Per 12 mėn.: sukūrėte nors vieną filmą ar video vedinas meninio pomėgio
 • QF_1_1 - QF.1.1|Per 12 mėn.: esate pardavęs savo kurtus filmus, video
 • QF_2 - QF.2|Per 12 mėn.: filmavotės filme
 • QFB - QFB|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (QF.1, QF.2)
 • Q23_1 - Q23.1|Per 12 mėn.: buvote draugijos, klubo, kurioje gaminami filmai, narys
 • Q23_2 - Q23.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą/aukojote tokiai draugijai, klubui
 • Q23_3 - Q23.3|Per 12 mėn.: lankėte filmų ar video filmavimo kursus, pamokas
 • Q23_4 - Q23.4|Per 12 mėn.: rodėte savo filmą ar video žiūrovams
 • Q23_5 - Q23.5|Per 12 mėn.: įkėlėte savo filmą/video arba Jūsų draugijos filmą į internetą
 • Q23_6 - Q23.6|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte tokią draugiją, organizaciją, klubą
 • Q23B - Q23B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q23.1-Q23.6)
 • Q46_1 - Q46.1|Per 12 mėn.: pirkote filmą fiziniu ar skaitmeniniu formatu
 • Q46_2 - Q46.2|Per 12 mėn.: mokamai prenumeravote filmų peržiūros platformas
 • Q23_1_1 - Q23.1.1|Per 12 mėn.: lankėtės kine ar kino festivalyje Lietuvoje
 • Q23_1_2 - Q23.1.2|Per 12 mėn.: lankėtės kine ar kino festivalyje užsienyje
 • Q23_1_3 - Q23.1.3|Per 12 mėn.: žiūrėjote lietuviškus filmus per TV
 • Q23_1_4 - Q23.1.4|Per 12 mėn.: siuntėtės lietuviškus filmus iš interneto/žiūrėjote internete
 • Q23_1_5 - Q23.1.5|Per 12 mėn.: žiūrėjote užsienio filmus per TV
 • Q23_1_6 - Q23.1.6|Per 12 mėn.: siuntėtės užsienio filmus iš interneto/žiūrėjote internete
 • Q27_7 - Q27.7|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: prieinamumas
 • Q27G - Q27G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: galimybės pasinaudoti
 • Q28_1G - Q28.1G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: kokybė
 • Q28G - Q28G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: kokybės pokytis
 • Q25A - Q25A|Per 12 mėn.: vedinas pomėgio ką nors sukūrėte internete
 • Q25B - Q25B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (Q25A)
 • Q26_1_1 - Q26.1.1|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (val.)
 • Q26_1_2 - Q26.2.1|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (min.)
 • Q26_1_1r - Q26.1.1r|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)
 • Q26_1_3 - Q26.3.1|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (val.)
 • Q26_1_4 - Q26.4.1|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (min.)
 • Q26_1_2r - Q26.1.2r|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)
 • Q26_1r - Q26.1r|Darbo/savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)
 • Q26B - Q26B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (Q26.1.1-Q26.1.4)
 • Q24_1_1 - Q24.1.1|Darbo dieną: klausotės radijo (val.)
 • Q24_2_1 - Q24.2.1|Darbo dieną: klausotės radijo (min.)
 • Q24_1_1r - Q24.1.1r|Darbo dieną: klausotės radijo (Iš viso: min.)
 • Q24_1_2 - Q24.1.2|Darbo dieną: klausotės radijo internete (val.)
 • Q24_2_2 - Q24.2.2|Darbo dieną: klausotės radijo internete (min.)
 • Q24_1_2r - Q24.1.2r|Darbo dieną: klausotės radijo internete (Iš viso: min.)
 • Q24_1_3 - Q24.1.3|Darbo dieną: žiūrite televizorių (val.)
 • Q24_2_3 - Q24.2.3|Darbo dieną: žiūrite televizorių (min.)
 • Q24_1_3r - Q24.1.3r|Darbo dieną: žiūrite televizorių (Iš viso: min.)
 • Q24_1_4 - Q24.1.4|Darbo dieną: žiūrite TV internete (val.)
 • Q24_2_4 - Q24.2.4|Darbo dieną: žiūrite TV internete (min.)
 • Q24_1_4r - Q24.1.4r|Darbo dieną: žiūrite TV internete (Iš viso: min.)
 • Q24_1_5 - Q24.1.5|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (val.)
 • Q24_2_5 - Q24.2.5|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (min.)
 • Q24_1_5r - Q24.1.5r|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (Iš viso: min.)
 • Q24_3_1 - Q24.3.1|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (val.)
 • Q24_4_1 - Q24.4.1|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (min.)
 • Q24_2_1r - Q24.2.1r|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (Iš viso: min.)
 • Q24_3_2 - Q24.3.2|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (val.)
 • Q24_4_2 - Q24.4.2|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (min.)
 • Q24_2_2r - Q24.2.2r|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (Iš viso: min.)
 • Q24_3_3 - Q24.3.3|Savaitgalio dieną: žiūrite televizorių (val.)
 • Q24_4_3 - Q24.4.3|Savaitgalio dieną: žiūrite televizorių (min.)
 • Q24_2_3r - Q24.2.3r|Savaitgalio dieną: žiūrite televizorių (Iš viso: min.)
 • Q24_3_4 - Q24.3.4|Savaitgalio dieną: žiūrite TV internete (val.)
 • Q24_4_4 - Q24.4.4|Savaitgalio dieną: žiūrite TV internete (min.)
 • Q24_2_4r - Q24.2.4r|Savaitgalio dieną: žiūrite TV internete (Iš viso: min.)
 • Q24_3_5 - Q24.3.5|Savaitgalio dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (val.)
 • Q24_4_5 - Q24.4.5|Savaitgalio dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (min.)
 • Q24_2_5r - Q24.2.5r|Savaitgalio dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (Iš viso: min.)
 • Q24_1r - Q24.1r|Darbo/savaitgalio dieną: klausotės radijo (Iš viso: min.)
 • Q24_2r - Q24.2r|Darbo/savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (Iš viso: min.)
 • Q24_3r - Q24.3r|Darbo/savaitgalio dieną: žiūrite televizorių (Iš viso: min.)
 • Q24_4r - Q24.4r|Darbo/savaitgalio dieną: žiūrite TV internete (Iš viso: min.)
 • Q24_5r - Q24.5r|Darbo/savaitgalio dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (Iš viso: min.)
 • P1_1 - P1.1|Kliūtis: man neįdomu, turiu kitokių interesų
 • P1_2 - P1.2|Kliūtis: trūksta laiko
 • P1_3 - P1.3|Kliūtis: per brangu
 • P1_4 - P1.4|Kliūtis: nepakanka informacijos
 • P1_5 - P1.5|Kliūtis: ribotas pasirinkimas
 • P1_6 - P1.6|Kliūtis: prastos kokybės kultūrinė veikla mano vietovėje
 • P1_7 - P1.7|Kliūtis: netinkamas, nepatogus kultūros įstaigų darbo laikas
 • P1_8 - P1.8|Kliūtis: sudėtinga nuvykti
 • P1_9 - P1.9|Kliūtis: prasta sveikata
 • P1_10 - P1.10|Kliūtis: nei viena
 • P1_11 - P1.11|Kliūtis: kita
 • P1_S1_1 - P1.S1.1|Kliūtis – scenos menai: per brangu
 • P1_S1_2 - P1.S1.2|Kliūtis – scenos menai: nepakanka informacijos
 • P1_S1_3 - P1.S1.3|Kliūtis – scenos menai: ribotas pasirinkimas
 • P1_S1_4 - P1.S1.4|Kliūtis – scenos menai: prasta kokybė
 • P1_S1_5 - P1.S1.5|Kliūtis – scenos menai: sudėtinga nuvykti
 • P1_S1_6 - P1.S1.6|Kliūtis – scenos menai: nei viena iš nurodytų
 • P1_S2_1 - P1.S2.1|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: per brangu
 • P1_S2_2 - P1.S2.2|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: nepakanka informacijos
 • P1_S2_3 - P1.S2.3|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: ribotas pasirinkimas
 • P1_S2_4 - P1.S2.4|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: prasta kokybė
 • P1_S2_5 - P1.S2.5|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: sudėtinga nuvykti
 • P1_S2_6 - P1.S2.6|Kliūtis – vizualiojo meno, dizaino parodos: nei viena iš nurodytų
 • P1_S3_1 - P1.S3.1|Kliūtis – muziejai ir galerijos: per brangu
 • P1_S3_2 - P1.S3.2|Kliūtis – muziejai ir galerijos: nepakanka informacijos
 • P1_S3_3 - P1.S3.3|Kliūtis – muziejai ir galerijos: ribotas pasirinkimas
 • P1_S3_4 - P1.S3.4|Kliūtis – muziejai ir galerijos: prasta kokybė
 • P1_S3_5 - P1.S3.5|Kliūtis – muziejai ir galerijos: sudėtinga nuvykti
 • P1_S3_6 - P1.S3.6|Kliūtis – muziejai ir galerijos: nei viena iš nurodytų
 • P1_S4_1 - P1.S4.1|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: per brangu
 • P1_S4_2 - P1.S4.2|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: nepakanka informacijos
 • P1_S4_3 - P1.S4.3|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: ribotas pasirinkimas
 • P1_S4_4 - P1.S4.4|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: prasta kokybė
 • P1_S4_5 - P1.S4.5|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: sudėtinga nuvykti
 • P1_S4_6 - P1.S4.6|Kliūtis – kultūros paminklai/archeologinės vietos: nei viena iš nurodytų
 • P1_S5_1 - P1.S5.1|Kliūtis – archyvo veiklos: per brangu
 • P1_S5_2 - P1.S5.2|Kliūtis – archyvo veiklos: nepakanka informacijos
 • P1_S5_3 - P1.S5.3|Kliūtis – archyvo veiklos: ribotas pasirinkimas
 • P1_S5_4 - P1.S5.4|Kliūtis – archyvo veiklos: prasta kokybė
 • P1_S5_5 - P1.S5.5|Kliūtis – archyvo veiklos: sudėtinga nuvykti
 • P1_S5_6 - P1.S5.6|Kliūtis – archyvo veiklos: nei viena iš nurodytų
 • P1_S6_1 - P1.S6.1|Kliūtis – viešosios bibliotekos: per brangu
 • P1_S6_2 - P1.S6.2|Kliūtis – viešosios bibliotekos: nepakanka informacijos
 • P1_S6_3 - P1.S6.3|Kliūtis – viešosios bibliotekos: ribotas pasirinkimas
 • P1_S6_4 - P1.S6.4|Kliūtis – viešosios bibliotekos: prasta kokybė
 • P1_S6_5 - P1.S6.5|Kliūtis – viešosios bibliotekos: sudėtinga nuvykti
 • P1_S6_6 - P1.S6.6|Kliūtis – viešosios bibliotekos: nei viena iš nurodytų
 • P12_1 - P12.1|Svarbu: dalyvauja (-vavo) Jums gerai pažįstami žmonės
 • P12_2 - P12.2|Svarbu: dalyvauja (-vavo) panašių pažiūrų, profesijų, išsimokslinimo žmonės
 • P12_3 - P12.3|Svarbu: dalyvauja tos pačios tautybės, tų pačių religinių įsitikinimų žmonės
 • P12_4 - P12.4|Svarbu: ši veikla įtraukia, suveda, sujungia nepažįstamus žmones
 • P12_5 - P12.5|Svarbu: dalyvauja (-vavo) įvairių pažiūrų ir galimybių žmonės
 • P12_6 - P12.6|Svarbu: galite (-jote) susipažinti su kitų tautų kultūrinėmis tradicijomis
 • P12_7 - P12.7|Svarbu: nė viena iš nurodytų
 • KR1 - KR1|Kaip paveikė apribojimai karantino metu gyvai dalyvauti kultūrinėse veiklose
 • KR2_1 - KR2.1|Karantinas: stebėjote koncertus, muzikinius pasirodymus internete
 • KR2_2 - KR2.2|Karantinas: stebėjote spektaklius, šokio pasirodymus internete
 • KR2_3 - KR2.3|Karantinas: užsiėmėte scenos menais
 • KR2_4 - KR2.4|Karantinas: stebėjote kūrybinės veiklos transliacijas internetu
 • KR2_5 - KR2.5|Karantinas: dalijotės internete savo sukurta kultūrine produkcija
 • KR2_6 - KR2.6|Karantinas: virtualiai lankėtės muziejuose, galerijose
 • KR2_7 - KR2.7|Karantinas: užsiėmėte kita nei scenos menų kūrybine veikla
 • KR2_8 - KR2.8|Karantinas: lankėtės muziejuose, galerijose, kai buvo duotas leidimas
 • KR2_9 - KR2.9|Karantinas: ieškojote informacijos apie kultūros paveldą internete
 • KR2_10 - KR2.10|Karantinas: vykote apžiūrėti Lietuvos kultūros paveldo objektų
 • KR2_11 - KR2.11|Karantinas: ieškojote archyvinių duomenų ar informacijos internete
 • KR2_12 - KR2.12|Karantinas: skaitėte fizines knygas
 • KR2_13 - KR2.13|Karantinas: skaitėte skaitmenines knygas
 • KR2_14 - KR2.14|Karantinas: užsisakėte knygų iš bibliotekos internetu
 • KR2_15 - KR2.15|Karantinas: žiūrėjote filmus internete
 • KR2_16 - KR2.16|Karantinas: lankėtės autokine / aerokine
 • KR2_17 - KR2.17|Karantinas: klausėtės radijo, žiūrėjote TV/internetu laidų apie kultūrą
 • KR2_18 - KR2.18|Karantinas: nei viena iš nurodytų
 • KR3_1 - KR3.1|Pirmas kartas: stebėjote koncertus, muzikinius pasirodymus internete
 • KR3_2 - KR3.2|Pirmas kartas: stebėjote spektaklius, šokio pasirodymus internete
 • KR3_3 - KR3.3|Pirmas kartas: užsiėmėte scenos menais
 • KR3_4 - KR3.4|Pirmas kartas: stebėjote kūrybinės veiklos transliacijas internetu
 • KR3_5 - KR3.5|Pirmas kartas: dalijotės internete savo sukurta kultūrine produkcija
 • KR3_6 - KR3.6|Pirmas kartas: virtualiai lankėtės muziejuose, galerijose
 • KR3_7 - KR3.7|Pirmas kartas: užsiėmėte kita nei scenos menų kūrybine veikla
 • KR3_8 - KR3.8|Pirmas kartas: lankėtės muziejuose, galerijose, kai buvo duotas leidimas
 • KR3_9 - KR3.9|Pirmas kartas: ieškojote informacijos apie kultūros paveldą internete
 • KR3_10 - KR3.10|Pirmas kartas: vykote apžiūrėti Lietuvos kultūros paveldo objektų
 • KR3_11 - KR3.11|Pirmas kartas: ieškojote archyvinių duomenų ar informacijos internete
 • KR3_12 - KR3.12|Pirmas kartas: skaitėte fizines knygas
 • KR3_13 - KR3.13|Pirmas kartas: skaitėte skaitmenines knygas
 • KR3_14 - KR3.14|Pirmas kartas: užsisakėte knygų iš bibliotekos internetu
 • KR3_15 - KR3.15|Pirmas kartas: žiūrėjote filmus internete
 • KR3_16 - KR3.16|Pirmas kartas: lankėtės autokine / aerokine
 • KR3_17 - KR3.17|Pirmas kartas: klausėtės radijo, žiūrėjote TV/internetu laidų apie kultūrą
 • KR4_1 - KR4.1|Daugiau/mažiau: stebėjote koncertus, muzikinius pasirodymus internete
 • KR4_2 - KR4.2|Daugiau/mažiau: stebėjote spektaklius, šokio pasirodymus internete
 • KR4_3 - KR4.3|Daugiau/mažiau: užsiėmėte scenos menais
 • KR4_4 - KR4.4|Daugiau/mažiau: stebėjote kūrybinės veiklos transliacijas internetu
 • KR4_5 - KR4.5|Daugiau/mažiau: dalijotės internete savo sukurta kultūrine produkcija
 • KR4_6 - KR4.6|Daugiau/mažiau: virtualiai lankėtės muziejuose, galerijose
 • KR4_7 - KR4.7|Daugiau/mažiau: užsiėmėte kita nei scenos menų kūrybine veikla
 • KR4_8 - KR4.8|Daugiau/mažiau: lankėtės muziejuose, galerijose, kai buvo duotas leidimas
 • KR4_9 - KR4.9|Daugiau/mažiau: ieškojote informacijos apie kultūros paveldą internete
 • KR4_10 - KR4.10|Daugiau/mažiau: vykote apžiūrėti Lietuvos kultūros paveldo objektų
 • KR4_11 - KR4.11|Daugiau/mažiau: ieškojote archyvinių duomenų ar informacijos internete
 • KR4_12 - KR4.12|Daugiau/mažiau: skaitėte fizines knygas
 • KR4_13 - KR4.13|Daugiau/mažiau: skaitėte skaitmenines knygas
 • KR4_14 - KR4.14|Daugiau/mažiau: užsisakėte knygų iš bibliotekos internetu
 • KR4_15 - KR4.15|Daugiau/mažiau: žiūrėjote filmus internete
 • KR4_16 - KR4.16|Daugiau/mažiau: lankėtės autokine / aerokine
 • KR4_17 - KR4.17|Daugiau/mažiau: klausėtės radijo, žiūrėjote TV/internetu laidų apie kultūrą
 • KR5_1 - KR5.1|Įprastomis sąlygomis: stebėti koncertus, muzikinius pasirodymus internete
 • KR5_2 - KR5.2|Įprastomis sąlygomis: stebėti spektaklius, šokio pasirodymus internete
 • KR5_3 - KR5.3|Įprastomis sąlygomis: užsiimti scenos menais
 • KR5_4 - KR5.4|Įprastomis sąlygomis: stebėti kūrybinės veiklos transliacijas internetu
 • KR5_5 - KR5.5|Įprastomis sąlygomis: dalintis internete savo sukurta kultūrine produkcija
 • KR5_6 - KR5.6|Įprastomis sąlygomis: virtualiai lankytis muziejuose, galerijose
 • KR5_7 - KR5.7|Įprastomis sąlygomis: užsiimti kita nei scenos menų kūrybine veikla
 • KR5_8 - KR5.8|Įprastomis sąlygomis: lankytis muziejuose, galerijose, kai bus duotas leidimas
 • KR5_9 - KR5.9|Įprastomis sąlygomis: ieškoti informacijos apie kultūros paveldą internete
 • KR5_10 - KR5.10|Įprastomis sąlygomis: vykti apžiūrėti Lietuvos kultūros paveldo objektų
 • KR5_11 - KR5.11|Įprastomis sąlygomis: ieškoti archyvinių duomenų ar informacijos internete
 • KR5_12 - KR5.12|Įprastomis sąlygomis: skaityti fizines knygas
 • KR5_13 - KR5.13|Įprastomis sąlygomis: skaityti skaitmenines knygas
 • KR5_14 - KR5.14|Įprastomis sąlygomis: užsisakyti knygų iš bibliotekos internetu
 • KR5_15 - KR5.15|Įprastomis sąlygomis: žiūrėti filmus internete
 • KR5_16 - KR5.16|Įprastomis sąlygomis: lankytis autokine / aerokine
 • KR5_17 - KR5.17|Įprastomis sąlygomis: klausytis radijo, žiūrėti TV/internetu laidas apie kultūrą
 • KR6_1 - KR6.1|Kultūrinės veiklos: pagerino mano emocinę būklę
 • KR6_2 - KR6.2|Kultūrinės veiklos: padėjo turiningai leisti laisvalaikį
 • KR6_3 - KR6.3|Kultūrinės veiklos: praplėtė akiratį
 • KR6_4 - KR6.4|Kultūrinės veiklos: leido atrasti kultūrą naujais būdais
 • KR6_5 - KR6.5|Kultūrinės veiklos: teikė bendrystės jausmą su kitais žmonėmis
 • KR7 - KR7|Ar sutiktų ateityje mokėti už nuotoliniu būdu prieinamą kultūros turinį
 • SOC_PER - SOC_PER|Kiek dažnai po renginio dalijasi įspūdžiais su kitais (ne šeimos nariais)
 • SOC_PAS - SOC_PAS|Kiek pasitiki kultūros institucijomis, galinčiomis sustiprinti LR kultūrą
 • SOC_PIL - SOC_PIL|Ar kultūros organ. turi draugų, su kuriais bendrauja kitur/kitu laiku
 • SOC_PIL_1 - SOC_PIL.1|Draugų kultūros organizacijose, kuriose dalyvauja, skaičius
 • SOC_PIL_1r - SOC_PIL.1r|Draugų kultūros organizacijose, kuriose dalyvauja, skaičius
 • SOC_TIN - SOC_TIN|Draugų, kuriuos galėtų pakviesti dalyvauti kultūros renginyje, skaičius
 • SOC_TINr - SOC_TINr|Draugų, kuriuos galėtų pakviesti dalyvauti kultūros renginyje, skaičius
 • PD - PD|Kiek dažnai padeda, priklausantiems kitai tautinei, religinei ar kt. grupei
 • P2 - P2|Ar yra Lietuvos pilietis
 • P3 - P3|Ar didžiuojasi, kad yra Lietuvos pilietis
 • P3A - P3A|Visuomenei naudinga, kai sudaryta iš skirtingoms kultūroms priklausančių žmonių
 • P3B - P3B|Ar asmeninis tapatumas yra tvirtai susijęs su Lietuvos kultūra
 • P3D - P3D|Ar sakytų, kad puoselėja savo pilietinį ir tautinį tapatumą
 • LT1 - LT1|Lietuvių k.: patinka vartoti lietuviškus rašmenis rašant žinutes/el. laiškus
 • LT2 - LT2|Lietuvių k.: patogu ir nekyla kliūčių kalbėti taisyklinga lietuvių kalba
 • LT3 - LT3|Lietuvių k.: bendraudamas stengiuosi vengti užsienio kalbų/nevartotinų žodžių
 • LT4 - LT4|Lietuvių k.: svarbu vartoti taisyklingą lietuvių k., taip saugome tautiškumą
 • P4 - P4|Per 12 mėn. buvote labai laimingas ar labai nelaimingas
 • P4q - P4q|Per karantiną buvote labai laimingas ar labai nelaimingas
 • P7 - P7|Ar balsavo 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose
 • P7A - P7A|Savivaldybėje ar šalyje priimamiems sprendimams turi daug ar neturi įtakos
 • P8 - P8|Ar yra tikintis
 • P12b - P12b|Ar save galėtų pavadinti kūrybingu žmogumi
 • P10 - P10|Teiginys: esu didesnis šalies patriotas, nes dalyvauju kultūriniame gyvenime
 • P11 - P11|Teiginys: esu labiau kūrybingas, nes dalyvauju kultūriniame gyvenime
 • P13B - P13B|Teiginys: mano aplinkoje yra žmonių, kuriems aš tikrai, nuoširdžiai rūpiu
 • D5 - D5|Išsimokslinimas
 • D7 - D7|Užsiėmimas
 • D7r - D7r|Užsiėmimas
 • D8 - D8|Pareigos
 • D9 - D9|Ar darbo/studijų sritis yra/buvo susijusi su kultūra ar menu
 • D12 - D12|Šeiminė padėtis
 • D13 - D13|Kiek žmonių, įskaitant respondentą, gyvena kartu ir veda bendrą ūkį
 • D14 - D14|Kiek iš jų yra vaikai 14 metų ar jaunesni
 • D15 - D15|Kokios vidutinės vieno šeimos nario pajamos per mėnesį
 • D17 - D17|Kaip dažnai naudojasi internetu
 • G1 - G1|Koks yra aukščiausias įgytas tėvo išsilavinimas
 • G2 - G2|Koks yra aukščiausias įgytas motinos išsilavinimas
 • G3 - G3|Ar partneris lankosi koncertuose, teatruose, muziejuose
 • G4 - G4|Ar būnant vaiku/paaugliu, artimieji vesdavosi į koncertus, teatrus, muziejus
 • G5 - G5|Ar vaikystėje lankė muzikos mokyklą, chorą, dailės būrelį ir kt.
 • PSU - PSU|Pirminiai atrankos taškai
 • weight - Dažniniai svoriai

Variables

Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)

f2536 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:VobpYr6owPjk5OBq3J3H6A==

Versija (LiDA)

f2536 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:BeOJn9x+aVZACymi3Y/xzQ==

Respondento identifikacinis numeris

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 896.8956325400083; Min. 1.0; Max. 3688.0; Mean 966.5618084097415;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Aj4Yg8fQEz3uUhYtAZUaCA==

Interviu data

f2536 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5ajiRv1bFwOdaqQAUkWS0A==

Imties tipas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

I etapas (pagrindinė imtis)

1200

2.

II etapas (papildoma imtis)

1963

Summary Statistics: Mean 1.6206133417641513; Max. 2.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.48531112177652613;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fG+TaITzXKd947cLw6fM7w==

D1|Lytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Moteris

1666

1.

Vyras

1497

Summary Statistics: Mean 1.526715143850775; Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 3163.0; StDev 0.4993647357007025

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l2cDAJvF9fMp/eflahry5Q==

D2a|Gyvenamoji vieta

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kaunas

310

15.

Klaipėdos apskritis

198

10.

Marijampolės apskritis

160

6.

Vilniaus apskritis

292

5.

Panevėžys

102

14.

Telšių apskritis

149

1.

Vilnius

581

11.

Panevėžio apskritis

151

9.

Alytaus apskritis

216

12.

Šiaulių apskritis

181

7.

Utenos apskritis

157

13.

Tauragės apskritis

108

4.

Šiauliai

107

8.

Kauno apskritis

297

3.

Klaipėda

154

Summary Statistics: Mean 6.849509958899773; StDev 4.572985561436801; Min. 1.0; Max. 15.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bz2voTNohnI9nVJlq1CWjQ==

D2b|Apskritis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

9.

Utenos apskritis

157

1.

Alytaus apskritis

216

5.

Panevėžio apskritis

253

3.

Klaipėdos apskritis

352

7.

Tauragės apskritis

108

6.

Šiaulių apskritis

288

4.

Marijampolės apskritis

160

8.

Telšių apskritis

149

2.

Kauno apskritis

607

10.

Vilniaus apskritis

873

Summary Statistics: Max. 10.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 3.330399904841517; Mean 5.757192538729064

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7/3dL17Tpggq56JU2wHjqw==

D3.1|Gyvenamosios vietovės dydis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

3-100 tūkst. gyventojų

1004

1.

Virš 100 tūkst. gyventojų

1152

3.

Iki 3 tūkst. gyventojų

1007

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 3.0; Mean 1.9541574454631638; StDev 0.8250415107706199; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eEVKq5ZtwO+y0Zm9m5Fq0A==

D3.2|Gyvenamosios vietovės dydis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kiti miestai (virš 3 tūkst. gyv.)

1111

3.

Miesteliai ir kaimai (iki 3 tūkst. gyv.)

1007

1.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda

1045

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.8054886572981809; Max. 3.0; Mean 1.9879860891558625

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2VIoLp1Yp5N8i6mDGDZ2Ng==

D4|Amžius

f2536 Location:

Summary Statistics: StDev 18.69109060018662; Mean 50.5102750553272; Valid 3163.0; Max. 95.0; Min. 15.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KHjPdyANC/ub5BDL/Et/ZQ==

D4_r1|Amžiaus grupės (LiDA 1)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

70 metų ir vyresni

593

2.

30-39 metų

423

4.

50-59 metų

684

5.

60-69 metų

484

9999.

Nėra atsakymo

0

1.

15-29 metų

565

3.

40-49 metų

414

Summary Statistics: StDev 1.7356036609198588; Max. 6.0; Valid 3163.0; Mean 3.5937401201391133; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4FCorHbqQyiHqZwE68LZ7Q==

D4_r1|Amžiaus grupės (LiDA 2)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

35-44 metų

372

6.

65 metų ir vyresni

832

2.

25-34 metų

461

9999.

Nėra atsakymo

0

5.

55-64 metų

626

1.

15- 24 metų

333

4.

45-54 metų

539

Summary Statistics: StDev 1.7026783561876908; Max. 6.0; Valid 3163.0; Mean 3.999051533354409; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Tw4EeKWlN2UNavsQ4O2dQA==

D6|Tautybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Rusas(-ė)

128

1.

Lietuvis(-ė)

2863

3.

Lenkas(-ė)

123

4.

Kita tautybė

49

Summary Statistics: Mean 1.1647170407840652; Valid 3163.0; StDev 0.5553438916550585; Max. 4.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W8fM9iPGmu4GGEDSMiwOnQ==

Q1.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu: vaidinote teatro spektaklyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

15

2.

7-12 kartų

9

5.

Nei vieno karto

3069

4.

1-3 kartus

63

1.

Daugiau nei 12 kartų

7

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.3126446174493419; Max. 5.0; Mean 4.953208978817578

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KLogCtBTzkoltycsajt2/Q==

Q1.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu: režisavote teatro spektaklį

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

2

2.

7-12 kartų

2

5.

Nei vieno karto

3115

3.

4-6 kartus

13

4.

1-3 kartus

31

Summary Statistics: Mean 4.977552956054379; StDev 0.20385768798662526; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NPXHNg30O7Bj6sGvWrNPVw==

Q1.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu: vaidinote kabarete, komedijiniame pasirodyme

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

4

4.

1-3 kartus

17

1.

Daugiau nei 12 kartų

3

5.

Nei vieno karto

3123

3.

4-6 kartus

16

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.22726490732856827; Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.976920644957319

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S6oYx2nCdiGOLrKlN+M2Ig==

Q1.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu: dainavote chore, vokaliniame ansamblyje ir pan.

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

34

4.

1-3 kartus

75

2.

7-12 kartų

12

1.

Daugiau nei 12 kartų

83

5.

Nei vieno karto

2959

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.838444514701231; Min. 1.0; StDev 0.703394936092308

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TAwEtRML/t/4wvEdwliJJw==

Q1.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu: grojote muzikiniu instrumentu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

64

2.

7-12 kartų

22

5.

Nei vieno karto

2973

4.

1-3 kartus

68

3.

4-6 kartus

36

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.6573956472577122; Valid 3163.0; Mean 4.8539361365791995

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SZCM6ZCmrJCZ+VoRoIJJjQ==

Q1.6|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte muziką ar pasirodėte kaip didžėjus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

16

2.

7-12 kartų

4

4.

1-3 kartus

44

5.

Nei vieno karto

3087

1.

Daugiau nei 12 kartų

12

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.957002845399936; Max. 5.0; StDev 0.323129261441526

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2h4QeNNsjDDNH6IjDs6PNw==

Q1.7|Per 12 mėn. laisvalaikiu: šokote (baletą, modernų šokį, pramoginius ir pan.)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

41

5.

Nei vieno karto

2986

4.

1-3 kartus

65

1.

Daugiau nei 12 kartų

55

2.

7-12 kartų

16

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.6156688280531397; Valid 3163.0; Mean 4.868795447360102; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TKMUupNMotwoBjnw9PUA7Q==

Q1.8|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte choreografiją šokiui

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

16

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

5.

Nei vieno karto

3112

4.

1-3 kartus

27

2.

7-12 kartų

3

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.972178311729371; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.248685151729567;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j6C8PWs7w7It3VHd+92zIg==

Q1.9|Per 12 mėn. laisvalaikiu: organizavote choro, ansamblio ir pan. pasirodymus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

24

1.

Daugiau nei 12 kartų

7

4.

1-3 kartus

37

2.

7-12 kartų

5

5.

Nei vieno karto

3090

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.959532089788175; Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 0.30012653218849755

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WGCq3kkT3ZI3JX5N7wzKOg==

Q1.10|Per 12 mėn. laisvalaikiu: atlikote cirko numerius viešame renginyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nei vieno karto

3132

4.

1-3 kartus

16

3.

4-6 kartus

11

2.

7-12 kartų

1

1.

Daugiau nei 12 kartų

3

Summary Statistics: StDev 0.19162733892165937; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.983243755927917

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0skCW80Gsae0uyoV6+r4Kw==

Q1.11|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pardavėte savo kurtus muzikos įrašus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

15

3.

4-6 kartus

10

2.

7-12 kartų

3

5.

Nei vieno karto

3132

1.

Daugiau nei 12 kartų

3

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 0.20198926597050396; Valid 3163.0; Mean 4.982295289282327

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ccdHQJRk2M0yV9hR67Q1Ww==

Q1B|Ar linkęs (norėtų) dalyvauti bent vienoje iš išvardintų veiklų (Q1.1-Q1.11)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

460

66.

Neatsakinėta (Q1_1-Q1_11 = 1-4)

454

3.

Nežinau

347

2.

Ne

1902

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 11.150490041100342; Max. 66.0; StDev 22.463325699886877; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nXci3DwknWdY1b++Xve/Ag==

Q1.M1|Per 12 mėn.: pirkote muzikos įrašą fiziniu ar skaitmeniniu formatu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nei vieno karto

2751

3.

4-6 kartus

52

4.

1-3 kartus

320

2.

7-12 kartų

15

1.

Daugiau nei 12 kartų

25

Summary Statistics: StDev 0.5511878850113737; Mean 4.820107492886495; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u+kSUQ4bf4yknzFtoFalqg==

Q1.M2|Per 12 mėn.: mokamai prenumeravote muzikos turinį

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Nei vieno

2796

1.

7-12 mėnesių

125

2.

4-6 mėnesių

58

3.

1-3 mėnesių

184

Summary Statistics: StDev 0.664675622998205; Mean 3.78659500474233; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KcFoSa9LYHdpndKQzth03A==

Q2.1|Per 12 mėn.: savanoriavote (scenos menams)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

188

2.

Ne

2975

Summary Statistics: StDev 0.23647861921850002; Mean 1.9405627568763841; Max. 2.0; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o9n/TB7qTwBzuSQigT7P1Q==

Q2.2|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su scenine veikla

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

167

2.

Ne

2996

Summary Statistics: StDev 0.22366529976957672; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 1.9472020233955094; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rwBVoP1NLUfVlGFG4g1y+A==

Q2.3|Per 12 mėn.: įkėlėte darbovietės, grupės ar ansamblio pasirodymą į internetą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

142

2.

Ne

3021

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.2071042475686806; Mean 1.955105912108758; Min. 1.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xJw+sXMY6b9cSuthCrm2lw==

Q2.4|Per 12 mėn.: dalyvavote organizacijos veikloje, susijusioje su scenos menais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2947

1.

Taip

216

Summary Statistics: Mean 1.9317104015175457; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.2522820868334906; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:irZZ49AcfhljORuN3+Zkkg==

Q2.5|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte org., susijusios su scenos menais, veiklą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2941

1.

Taip

222

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.255501509757529; Min. 1.0; Mean 1.9298134682263657; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HZ9gNYUcfDYgWFSNYyndrA==

Q2B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q2.1-Q2.5)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nežinau

379

66.

Neatsakinėta (Q2_1-Q2_5 = 1)

481

1.

Taip

244

2.

Ne

2059

Summary Statistics: Max. 66.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 22.971527468476022; Mean 11.77521340499534

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OMEb1MYLDGHv+SxxgZk1ew==

QX|Ar per pastaruosius 12 mėn. buvo užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1135

2.

Ne

2028

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.6411634524185865; Max. 2.0; StDev 0.47973497008535365; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kgTzOztZFtaoMce4QUzXMQ==

Q3.1|Per 12 mėn. lankėsi: teatro spektaklyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

1977

1.

Daugiau nei 12 kartų

13

2.

7-12 kartų

28

4.

1-3 kartus

1000

3.

4-6 kartus

145

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 4.549162187796401; StDev 0.6647121760400224; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JFNI+O9Du+2MEIdUDR9kGg==

Q3.2|Per 12 mėn. lankėsi: literatūriniuose skaitymuose, knygų pristatymuose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

385

5.

Niekada

2699

1.

Daugiau nei 12 kartų

8

2.

7-12 kartų

16

3.

4-6 kartus

55

Summary Statistics: Mean 4.8182105595953235; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.49426536563452017

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sffbYxBln0F1+8+uZkv38Q==

Q3.3|Per 12 mėn. lankėsi: kabarete, komedijiniame pasirodyme

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2911

2.

7-12 kartų

4

4.

1-3 kartus

218

1.

Daugiau nei 12 kartų

2

3.

4-6 kartus

28

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 4.907050268732217; StDev 0.3423847511778327; Max. 5.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1OrsDLGsxiJezXUolDICVQ==

Q3.4|Per 12 mėn. lankėsi: balete ar modernaus šokio pasirodyme

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

7

1.

Daugiau nei 12 kartų

2

3.

4-6 kartus

29

5.

Niekada

2869

4.

1-3 kartus

256

Summary Statistics: Mean 4.891558646854254; StDev 0.36868426669815435; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bF4QGboZvqk2bAlLD3cg/A==

Q3.5|Per 12 mėn. lankėsi: klasikinės muzikos koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

63

2.

7-12 kartų

20

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

4.

1-3 kartus

424

5.

Niekada

2650

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.5107693408223157; Mean 4.799557382232061;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6bcu8wtIMZnexbDYQpmZ5Q==

Q3.6|Per 12 mėn. lankėsi: operoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2855

4.

1-3 kartus

271

2.

7-12 kartų

6

3.

4-6 kartus

30

1.

Daugiau nei 12 kartų

1

Summary Statistics: StDev 0.36515017889598805; Mean 4.888397091368952; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FOVrS3lN9vtVhCxrqzArNg==

Q3.7|Per 12 mėn. lankėsi: miuzikle, operetėje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

4

1.

Daugiau nei 12 kartų

2

3.

4-6 kartus

29

4.

1-3 kartus

348

5.

Niekada

2780

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.387431149409661; Max. 5.0; Mean 4.865317736326271

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ymAFEwlMvJfd/lJRFo+8tQ==

Q3.8|Per 12 mėn. lankėsi: pop ar roko muzikos koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

787

5.

Niekada

2207

1.

Daugiau nei 12 kartų

7

2.

7-12 kartų

30

3.

4-6 kartus

132

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.6324940736048873; Mean 4.630414163768574; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:klFrJgIOHYUihT1UdcuLxw==

Q3.9|Per 12 mėn. lankėsi: džiazo ar bliuzo koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

4

4.

1-3 kartus

275

3.

4-6 kartus

31

5.

Niekada

2841

2.

7-12 kartų

12

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.40675783638128976; Mean 4.877015491621879; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+XTFvvqbmB0RHdjqHNPNaQ==

Q3.10|Per 12 mėn. lankėsi: liaudies/etninės muzikos ir papročių/tradicijų koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

12

3.

4-6 kartus

109

4.

1-3 kartus

583

2.

7-12 kartų

33

5.

Niekada

2426

Summary Statistics: StDev 0.6221379107444366; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 4.700284539993678;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MsjEcC/Dnl3ah6c134VAQA==

Q3.11|Per 12 mėn. lankėsi: world‘o koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

5

1.

Daugiau nei 12 kartų

3

3.

4-6 kartus

20

4.

1-3 kartus

104

5.

Niekada

3031

Summary Statistics: StDev 0.2909967252725717; Max. 5.0; Mean 4.945937401201391; Valid 3163.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HJwOXhbfVgvMn5tMjxoxVA==

Q3.12|Per 12 mėn. lankėsi: repo, hip hopo vakarėlyje ar koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

150

3.

4-6 kartus

33

2.

7-12 kartų

2

1.

Daugiau nei 12 kartų

4

5.

Niekada

2974

Summary Statistics: StDev 0.33083743870734383; Mean 4.92475497944989; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4nmH1grJ8l5kFn/qIHiZxQ==

Q3.13|Per 12 mėn. lankėsi: šokių arba house muzikos vakarėlyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

21

1.

Daugiau nei 12 kartų

11

5.

Niekada

2848

3.

4-6 kartus

42

4.

1-3 kartus

241

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.4755228777312123; Min. 1.0; Mean 4.863420803035094; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jqLJKKmT6WeMkquHE9NYgw==

Q3.14|Per 12 mėn. lankėsi: pop nacionalinės muzikos koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

18

5.

Niekada

2206

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

4.

1-3 kartus

836

3.

4-6 kartus

98

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 4.650331963325958; StDev 0.5853112265743591

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Cn9cXOIDRz7o/Vc8mMWq9A==

Q3.15|Per 12 mėn. lankėsi: dainuojamosios poezijos, bardų koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

4

5.

Niekada

2783

4.

1-3 kartus

345

3.

4-6 kartus

26

2.

7-12 kartų

5

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.864685425229213; Valid 3163.0; StDev 0.3976867654829031

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r+/CMMm6qC/Byp2A4cbntg==

Q3.18|Per 12 mėn. lankėsi: cirke (įskaitant šiuolaikinio cirko renginyje)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

4

5.

Niekada

2972

4.

1-3 kartus

167

1.

Daugiau nei 12 kartų

2

3.

4-6 kartus

18

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.3035098815101498; Mean 4.929497312677837;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8qwcm64vsqwi28qS3Vnd3Q==

Q3.17|Per 12 mėn. lankėsi: kitos muzikos koncerte

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2507

4.

1-3 kartus

570

3.

4-6 kartus

64

2.

7-12 kartų

14

1.

Daugiau nei 12 kartų

8

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.5310046662569519; Mean 4.755927916534936; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:caMrVcMxS7c6nJYU8m5z+A==

Q3.1.1|Kaip dažnai per 12 mėn. lankėsi renginiuose užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

30

5.

Niekada

620

1.

Daugiau nei 12 kartų

19

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

4.

1-3 kartus

384

3.

4-6 kartus

82

Summary Statistics: Max. 66.0; Min. 1.0; Mean 43.8852355358837; StDev 29.570097789319924; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LX/RduOauSbuECQxcqMnmA==

Q4.1|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: teatro spektaklį

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

28

1.

Daugiau nei 12 kartų

9

5.

Niekada

2699

4.

1-3 kartus

379

3.

4-6 kartus

48

Summary Statistics: Mean 4.811887448624721; StDev 0.5200207483610854; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4hYS4P/86RNxJstiTLFXVA==

Q4.2|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: literatūrinius skaitymus, knygų pristatymus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

216

3.

4-6 kartus

41

5.

Niekada

2867

1.

Daugiau nei 12 kartų

7

2.

7-12 kartų

32

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.47840717009372635; Mean 4.866582358520393; Max. 5.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:msruMCDo4KsHuGud1aBCFA==

Q4.3|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: kabareto ar komedijinį pasirodymą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

117

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

2.

7-12 kartų

31

3.

4-6 kartus

27

5.

Niekada

2982

Summary Statistics: Mean 4.908947202023396; Max. 5.0; StDev 0.42598132202223693; Valid 3163.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XIb2e04CdnnIFbXti1e56Q==

Q4.4|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: baletą ar modernaus šokio pasirodymą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

21

3.

4-6 kartus

39

5.

Niekada

2981

4.

1-3 kartus

116

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

Summary Statistics: StDev 0.4101942743827858; Max. 5.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 4.911160290863104;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iqyziOJah47vsAjQvyWb/Q==

Q4.5|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: klasikinės muzikos koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2837

1.

Daugiau nei 12 kartų

9

2.

7-12 kartų

27

3.

4-6 kartus

40

4.

1-3 kartus

250

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 4.8586784698071455; Min. 1.0; StDev 0.4817442992850876; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p28Ok8KbU392LpMVf6o9gw==

Q4.6|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: operą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

3.

4-6 kartus

30

5.

Niekada

2988

2.

7-12 kartų

22

4.

1-3 kartus

118

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.916534935188113; StDev 0.39524579134442384

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:24rpWpryVHnNBEVpq9qpqA==

Q4.7|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: miuziklą, operetę

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

23

1.

Daugiau nei 12 kartų

4

2.

7-12 kartų

25

5.

Niekada

2963

4.

1-3 kartus

148

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 4.909895668668986; StDev 0.39897095082044964; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wI11vYmVaGvp5ea6ZJJdHA==

Q4.8|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: populiariosios ar roko muzikos koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2649

1.

Daugiau nei 12 kartų

11

3.

4-6 kartus

78

2.

7-12 kartų

35

4.

1-3 kartus

390

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.573582725508436; Max. 5.0; Mean 4.780271893771735; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uj7MKyDBcMUVtRZQzlNZHA==

Q4.9|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: džiazo ar bliuzo koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

29

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

3.

4-6 kartus

34

5.

Niekada

2927

4.

1-3 kartus

167

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.44357494938483405; Valid 3163.0; Mean 4.890610180208664; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5WM4yG9tgEExG7ivIOmFzg==

Q4.10|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: liaudies/etninės muzikos koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2772

1.

Daugiau nei 12 kartų

15

4.

1-3 kartus

276

2.

7-12 kartų

34

3.

4-6 kartus

66

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.5576451182322313; Mean 4.819791337337971

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KSPNAD3VPstqc4p6V80sRA==

Q4.11|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: world‘o koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

72

5.

Niekada

3033

1.

Daugiau nei 12 kartų

7

2.

7-12 kartų

21

3.

4-6 kartus

30

Summary Statistics: StDev 0.38851226182202275; Mean 4.929497312677837; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wPa+uArjaTxTbgKi4/caTQ==

Q4.12|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: repo, hip hopo vakarėlį ar koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

3.

4-6 kartus

36

2.

7-12 kartų

27

5.

Niekada

2980

4.

1-3 kartus

114

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.4246618001741781; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.907998735377806;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XfSd1XNynHiWBMs5+OW7Qg==

Q4.13|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: šokių ar house muzikos vakarėlį

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

130

2.

7-12 kartų

30

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

3.

4-6 kartus

47

5.

Niekada

2951

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.44733059953914744; Mean 4.8944040467910215; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3+q1mVb55MD/CV2GtX4PdA==

Q4.14|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: pop nacionalinės muzikos koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

32

5.

Niekada

2606

4.

1-3 kartus

424

1.

Daugiau nei 12 kartų

16

3.

4-6 kartus

85

Summary Statistics: Mean 4.761618716408473; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.597342976271116; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9bL5cOfJqWnT3X81QlSijg==

Q4.15|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: dainuojamosios poezijos ar bardų koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

27

4.

1-3 kartus

192

3.

4-6 kartus

33

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

5.

Niekada

2906

Summary Statistics: Mean 4.886500158077775; Max. 5.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.4378710342274393

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OmXzFfMLT4WjE6mllMMMsA==

Q4.18|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: cirką (įskaitant šiuolaikinio cirko renginį)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

5

3.

4-6 kartus

26

4.

1-3 kartus

114

5.

Niekada

2992

2.

7-12 kartų

26

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.916534935188113; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.4015959712534844

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lg8owN8aqPI+hZZ7ayRtGA==

Q4.17|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją: kitos muzikos koncertą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

14

4.

1-3 kartus

405

3.

4-6 kartus

47

5.

Niekada

2663

2.

7-12 kartų

34

Summary Statistics: Mean 4.7922858046158705; Min. 1.0; StDev 0.5585661405273975; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eH5w4Mh8k9dBSyFyGimsmA==

Q5.1|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: teatro spektaklio

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2398

2.

Kelis kartus per savaitę

39

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

4

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

595

3.

Kelis kartus per mėnesį

127

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.6194005633010605; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.689535251343663;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z542kpSO/oA03py8kNZt2g==

Q5.2|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: literatūrinių skaitymų, knygų pristatymų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

4

5.

Niekada

2687

3.

Kelis kartus per mėnesį

114

2.

Kelis kartus per savaitę

24

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

334

Summary Statistics: Mean 4.794498893455579; StDev 0.5441960688941037; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XZee3f2Zwp6o87DAEV51mQ==

Q5.3|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kabareto ar komedijinio pasirodymo

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

2

3.

Kelis kartus per mėnesį

92

2.

Kelis kartus per savaitę

35

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

226

5.

Niekada

2808

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.5198532516154178; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.834650648118875;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KiIQtfYM6SqUazBhEvwV6w==

Q5.4|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: baleto ar modernaus šokio

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

28

3.

Kelis kartus per mėnesį

76

5.

Niekada

2803

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

3

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

253

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.495917756911697; Max. 5.0; Mean 4.841606070186533

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MCawdQcGEwC/7Q8dJFgKgA==

Q5.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: klasikinės muzikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

15

3.

Kelis kartus per mėnesį

196

5.

Niekada

2432

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

449

2.

Kelis kartus per savaitę

71

Summary Statistics: Mean 4.647802718937718; Valid 3163.0; StDev 0.7374615479843233; Min. 1.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:loq4xIm8DP86NXs0jhemEA==

Q5.6|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: operos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

3

2.

Kelis kartus per savaitę

27

5.

Niekada

2812

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

245

3.

Kelis kartus per mėnesį

76

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 4.845083781220361; Valid 3163.0; StDev 0.4915770786842867; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vv6/t+ZxjNcTePxIKfEOwQ==

Q5.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: miuziklo, operetės

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

297

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

5

3.

Kelis kartus per mėnesį

68

5.

Niekada

2754

2.

Kelis kartus per savaitę

39

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 0.5327007620828603; Valid 3163.0; Mean 4.819791337337971;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D4UN1p4CbixHv1SO3/bTmg==

Q5.8|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: populiariosios ar roko muzikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

174

2.

Kelis kartus per savaitę

208

3.

Kelis kartus per mėnesį

378

5.

Niekada

1857

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

546

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 4.171040151754661; Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 1.1983104379602314

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8Ehyyjeuns0W1O/icgGgdA==

Q5.9|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: džiazo ar bliuzo

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

31

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

309

5.

Niekada

2632

3.

Kelis kartus per mėnesį

123

2.

Kelis kartus per savaitę

68

Summary Statistics: Mean 4.720834650648121; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.7251026659673692

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SbMJIRXQIX7JaF7fK+OCRQ==

Q5.10|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: liaudies/etninės muzikos ir papročių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2235

2.

Kelis kartus per savaitę

141

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

462

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

19

3.

Kelis kartus per mėnesį

306

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.8850303220900854; Mean 4.502687322162504;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0OYrUKr1EaWG4xxifg331A==

Q5.11|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: world‘o

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

171

2.

Kelis kartus per savaitę

37

5.

Niekada

2870

3.

Kelis kartus per mėnesį

78

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

7

Summary Statistics: StDev 0.5213181262664948; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.852671514385077;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sXp9ywpBgj4U3KA4Y05rng==

Q5.12|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: repo ar hip hopo

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Kelis kartus per savaitę

70

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

202

3.

Kelis kartus per mėnesį

104

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

32

5.

Niekada

2755

Summary Statistics: StDev 0.7075784099241417; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.763515649699652

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tTqM32LOWUTtSQEqm3a8IA==

Q5.13|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: šokių arba house muzikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

41

2.

Kelis kartus per savaitę

96

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

307

5.

Niekada

2572

3.

Kelis kartus per mėnesį

147

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.6670882073980415; StDev 0.8080172048987939; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e+/avW9AybamqPqXm4QCIA==

Q5.14|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: populiarios lietuviškos muzikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

594

2.

Kelis kartus per savaitę

294

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

151

3.

Kelis kartus per mėnesį

431

5.

Niekada

1693

Summary Statistics: StDev 1.211837910659804; Min. 1.0; Mean 4.069870376225103; Max. 5.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IgiTo5wmwmTctBQ1Daxanw==

Q5.15|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: dainuojamosios poezijos, bardų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

9

2.

Kelis kartus per savaitę

47

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

439

3.

Kelis kartus per mėnesį

166

5.

Niekada

2502

Summary Statistics: StDev 0.6620339693474234; Mean 4.700284539993677; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UJNw0nXj3+55Yv3udIk/cA==

Q5.18|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: cirko (įskaitant šiuolaikinio cirko)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

4

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

211

5.

Niekada

2875

3.

Kelis kartus per mėnesį

47

2.

Kelis kartus per savaitę

26

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.4522303014817494; Mean 4.8738539361365785; Max. 5.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s6JREcqhK49KeWrripGL1A==

Q5.17|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kitos muzikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2270

3.

Kelis kartus per mėnesį

220

2.

Kelis kartus per savaitę

136

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

438

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

99

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.010939022455066; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 4.468226367372748;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SHP25r1AqlseOIS9mKXrRw==

Q27.1|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Blogas

219

2.

Geras

1359

3.

Patenkinamas

874

1.

Labai geras

401

5.

Neturi nuomonės

310

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.106226985033895; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 2.5820423648435034

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xMEgcQq6FvqPRW5b1PHd7Q==

Q27A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

382

1.

Padidėjo

267

3.

Sumažėjo

474

2.

Nepasikeitė

2040

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 2.3069870376225134; Max. 4.0; Min. 1.0; StDev 0.7895017176659773;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7J7eWPOmRYB5IpL9nm3pAw==

Q27.1A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gera

302

3.

Patenkinama

637

4.

Bloga

49

5.

Neturi nuomonės

495

2.

Gera

1680

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 2.6063863420803033; StDev 1.1832361358942112;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OuILTSsnli2raXJ80mw3QQ==

Q28A|Per 12 mėn. pasikeitė scenos meno renginių paslaugų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

663

1.

Pagerėjo

445

3.

Pablogėjo

174

2.

Nepasikeitė

1881

Summary Statistics: Mean 2.333544103699019; StDev 0.9608251662966406; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AXGCJRzggr7kTj/IDosTDw==

Q6.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu: piešėte, tapėte paveikslus, kūrėte grafikos darbus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

73

2.

7-12 kartų

34

4.

1-3 kartus

185

5.

Nei vieno karto

2812

3.

4-6 kartus

59

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.779639582674676; Valid 3163.0; StDev 0.7421119641526299;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SnO1qbmFM2AWZJjIAAdNEA==

Q6.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte menines fotografijas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

71

5.

Nei vieno karto

2774

2.

7-12 kartų

35

3.

4-6 kartus

66

4.

1-3 kartus

217

Summary Statistics: StDev 0.7460220835992355; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.766677205184954;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M/MZmgFRp2pSGgfwpUEcyQ==

Q6.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte skulptūras

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nei vieno karto

3067

4.

1-3 kartus

62

3.

4-6 kartus

20

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

2.

7-12 kartų

8

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.3094988400491929; Mean 4.952576667720519;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:58eOzycWi6k4XtIIkrKOeQ==

Q6.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte keramikos, stiklo dirbinius

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

7

1.

Daugiau nei 12 kartų

10

3.

4-6 kartus

15

4.

1-3 kartus

71

5.

Nei vieno karto

3060

Summary Statistics: Mean 4.948782801138161; Max. 5.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.33065152070087406

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zr+BDC5HlKVi3PL/45iPVg==

Q6.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu: dirbote su brangakmeniais, gintaru

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

10

2.

7-12 kartų

4

3.

4-6 kartus

10

5.

Nei vieno karto

3100

4.

1-3 kartus

39

Summary Statistics: StDev 0.2928111083764923; Valid 3163.0; Mean 4.964906734113183; Min. 1.0; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wGkt/NxuEWiN+q2N9NyLgw==

Q6.6|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte tekstilės darbus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nei vieno karto

2763

4.

1-3 kartus

183

3.

4-6 kartus

89

2.

7-12 kartų

53

1.

Daugiau nei 12 kartų

75

Summary Statistics: StDev 0.79598474671605; Mean 4.7407524502055; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1RagKrM/kywS75GCzFYy0w==

Q6.7|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pynėte iš vytelių, šiaudų (sodai)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

13

4.

1-3 kartus

68

5.

Nei vieno karto

3061

3.

4-6 kartus

16

2.

7-12 kartų

5

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.947202023395509; StDev 0.3449200963061937; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jN1Fz4f0zNbK4drshGchhQ==

Q6.8|Per 12 mėn. laisvalaikiu: organizavote parodas/prisidėjote prie organizavimo

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

3

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

4.

1-3 kartus

119

5.

Nei vieno karto

3013

3.

4-6 kartus

22

Summary Statistics: Mean 4.938033512488143; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.3170540433880934

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RknVDPwsII8Ctr/bf3xOMg==

Q6.9|Per 12 mėn. laisvalaikiu: pardavėte savo meno kūrinių (paveikslų ar kt.)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

10

4.

1-3 kartus

73

5.

Nei vieno karto

3056

2.

7-12 kartų

10

3.

4-6 kartus

14

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; StDev 0.34196075598742154; Min. 1.0; Mean 4.945937401201391;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MXXQohZNRPF2LjVNpLqHTA==

Q6B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q6.1-Q6.9)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q6_1-Q6_9 = 1-4)

1036

1.

Taip

213

2.

Ne

1694

3.

Nežinau

220

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 30.041643214944607; Max. 66.0; Valid 3163.0; Mean 22.964590578564465

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E1fR28/LqUkJ6pm/B8a1jA==

Q6C.1|Per 12 mėn. įsigijo: vizualiųjų menų kūrinių (pvz., tapybos, grafikos)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

11

4.

1-3 kartus

289

2.

7-12 kartų

7

3.

4-6 kartus

28

5.

Nei vieno karto

2828

Summary Statistics: StDev 0.43080843215486553; Mean 4.870376225102752; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WmYqjMEObRZ4Fhcu9S+ALw==

Q6C.2|Per 12 mėn. įsigijo: vienetinio dizaino kūrinių pvz., drabužių, baldų)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

18

5.

Nei vieno karto

2753

1.

Daugiau nei 12 kartų

11

4.

1-3 kartus

328

3.

4-6 kartus

53

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.4993735455791644; Min. 1.0; Mean 4.831805248182106; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9hfNoRWQb5+f9PJs2X+IQA==

Q6D|Kiek apytiksliai namuose turi vizualiųjų menų kūrinių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

7.

Nei vieno

1100

4.

11-15

89

5.

16-20

25

2.

3-5

645

6.

Daugiau nei 20

61

1.

1-2

964

3.

6-10

279

Summary Statistics: Max. 7.0; Valid 3163.0; StDev 2.6002317155554993; Mean 3.6794182737907075; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eqhnXSrRB1PlJ/UQAoKqPw==

Q7.1|Per 12 mėn.: buvote mėgėjų menininkų ar amatininkų draugijos, klubo narys

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

178

2.

Ne

2985

Summary Statistics: StDev 0.23048976235486723; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 1.9437243123616827; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VQ94wgNRmufS0t1cRWYwNQ==

Q7.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą šioje draugijoje, klube ar grupėje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3032

1.

Taip

131

Summary Statistics: StDev 0.19928275456133746; Valid 3163.0; Max. 2.0; Mean 1.9585836231425855; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UvSA8nHrkGofT2soL/rezg==

Q7.3|Per 12 mėn.: demonstravote savo kūrinį (vienas ar kartu su kitais) parodoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

94

2.

Ne

3069

Summary Statistics: Mean 1.970281378438192; Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 3163.0; StDev 0.16983681714236826

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WST3+gINWFFfgfCL580EEg==

Q7.4|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su Jūsų kūrybine veikla

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3017

1.

Taip

146

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.9538412899146387; Valid 3163.0; StDev 0.20986187765699182; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yrTLxPTgeGlgEI5dn+4qkA==

Q7.5|Per 12 mėn.: įkėlėte savo kūrinio nuotraukas į internetą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

259

2.

Ne

2904

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 2.0; Min. 1.0; Mean 1.9181157129307618; StDev 0.27423170213249176

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AJWPQAhsa25MiZ95mX7juQ==

Q7.6|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte mėgėjų organizacijos, klubo veiklą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3019

1.

Taip

144

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.2084885811528331; Min. 1.0; Max. 2.0; Mean 1.9544736010116968

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TYtIM8E1zkHwDjXYXMCJSg==

Q7B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q7.1-Q7.6)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

241

2.

Ne

2088

3.

Nežinau

345

66.

Neatsakinėta (Q7_1-Q7_6 = 1)

489

Summary Statistics: StDev 23.13104648798201; Min. 1.0; Max. 66.0; Valid 3163.0; Mean 11.927284223838154

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:phDkarY5vZidwigua7t5cQ==

Q8.1|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose LR

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

2287

4.

1-3 kartus

732

2.

7-12 kartų

24

3.

4-6 kartus

102

1.

Daugiau nei 12 kartų

18

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.658552007587735; StDev 0.6350594428478953; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NN00ZadVViVjErXGd/QNDg==

Q8.5|Per 12 mėn.: lankėtės amatininkų dirbinių parodose (profesionalių ar mėgėjų)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

20

1.

Daugiau nei 12 kartų

9

4.

1-3 kartus

779

3.

4-6 kartus

68

5.

Niekada

2287

Summary Statistics: Mean 4.680366740436293; Max. 5.0; StDev 0.5767613275001973; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:akywCTmQpM7AS1QDF2vqog==

Q8.6|Per 12 mėn.: domėjotės architektūra, lankėtės architektūros parodose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

523

3.

4-6 kartus

111

1.

Daugiau nei 12 kartų

18

2.

7-12 kartų

21

5.

Niekada

2490

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.721783117293707; Valid 3163.0; StDev 0.6158277992350653

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MACDYJ4tbJed8MWMS01JNQ==

Q8.7|Per 12 mėn.: lankėtės dizaino parodose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

10

5.

Niekada

2869

3.

4-6 kartus

42

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

4.

1-3 kartus

236

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.881757824849824; Min. 1.0; StDev 0.4154577375840817

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QAcWTrqZfi0/7S/EmUGWdA==

Q8.2|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

8

5.

Niekada

812

4.

1-3 kartus

270

3.

4-6 kartus

41

1.

Daugiau nei 12 kartų

4

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

Summary Statistics: Mean 43.9870376225105; Max. 66.0; Valid 3163.0; StDev 29.43185650404494; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R7pW4FcD8xcLxWDHWcX2Qw==

Q8.3|Per 12 mėn.: lankėtės virtualiose vaizduojamojo meno ar amatų parodose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

14

3.

4-6 kartus

60

5.

Niekada

2752

4.

1-3 kartus

310

2.

7-12 kartų

27

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.820739803983562; StDev 0.5380404241855626

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WRNhpBV7XeJIfhej1zLU3A==

Q8.4|Per 12 mėn.: žiūrėjote/klausėtės programos apie vaizduojamuosius menus/amatus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

260

1.

Daugiau nei 12 kartų

79

4.

1-3 kartus

672

2.

7-12 kartų

103

5.

Niekada

2049

Summary Statistics: StDev 0.9509168541220705; Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.425545368321214; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/g4Rb8gUgINX3U1emvDXQA==

Q27.2|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Neturi nuomonės

608

4.

Blogas

148

1.

Labai geras

288

3.

Patenkinamas

750

2.

Geras

1369

Summary Statistics: StDev 1.2567689233830512; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 2.816313626304142

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yOEL1JntXtMw2Q1VBteB6Q==

Q27B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Padidėjo

239

4.

Neturi nuomonės

689

2.

Nepasikeitė

1952

3.

Sumažėjo

283

Summary Statistics: Mean 2.449573190009482; Min. 1.0; Max. 4.0; StDev 0.9135128179193929; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IvoE3K52THKhGnRGC/SU+A==

Q27.1B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Neturi nuomonės

997

3.

Patenkinama

512

2.

Gera

1388

1.

Labai gera

231

4.

Bloga

35

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 1.4143108432421272; Min. 1.0; Mean 3.056591843186846

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jt3VCee1SmaM4bZwOSrjww==

Q28B|Per 12 mėn. pasikeitė vizualiojo meno, dizaino parodų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

1661

3.

Pablogėjo

85

4.

Neturi nuomonės

1077

1.

Pagerėjo

340

Summary Statistics: Mean 2.600379386658237; StDev 1.065958742500634; Max. 4.0; Valid 3163.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KyvjSPh68vjb4RzgExM9TQ==

Q9.1|Per 12 mėn.: kolekcionavote daiktus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

54

5.

Nei vieno karto

2552

3.

4-6 kartus

112

4.

1-3 kartus

406

2.

7-12 kartų

39

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.695542206765728; Valid 3163.0; StDev 0.7494056563687167;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1TsF4bcrhM1XYYofv7kRDg==

Q9.2|Per 12 mėn.: ieškojote archyvuose/internete genealoginių ar istorinių įrašų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

53

5.

Nei vieno karto

2811

2.

7-12 kartų

21

4.

1-3 kartus

252

1.

Daugiau nei 12 kartų

26

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.834018337021816; StDev 0.5572419053634828;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rXvYAIi5RsIrb7n1anaFJw==

Q9.3|Per 12 mėn.: domėjotės bibliotekų archyvais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

15

3.

4-6 kartus

32

5.

Nei vieno karto

2896

2.

7-12 kartų

14

4.

1-3 kartus

206

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 4.882390135946883; StDev 0.455568238067379;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pr5FLJByoQBgMgK1zTnHDw==

Q9B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q9.1-Q9.3)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

1925

3.

Nežinau

242

1.

Taip

163

66.

Neatsakinėta (Q9_1-Q9_4 = 1-3)

833

Summary Statistics: Mean 18.879860891558707; Max. 66.0; StDev 28.18088062176543; Valid 3163.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NVxTUDoZRnQru3XUlUtVaQ==

Q10.1|Per 12 mėn.: dalyvavote kultūros draugijos, klubo, bendruomenės veikloje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

113

2.

Ne

3050

Summary Statistics: Mean 1.9642744230161244; Valid 3163.0; Max. 2.0; StDev 0.1856344658252391; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UtK34fZzrY8Eob2TY8iBdg==

Q10.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą ar aukojote pinigų muziejui ir pan.

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3092

1.

Taip

71

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; Mean 1.977552956054379; StDev 0.14815570800343095; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0Rbdhio7ishkaQuDeEmsQw==

Q10.3|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, susijusius su kultūros paveldo pažinimu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3023

1.

Taip

140

Summary Statistics: StDev 0.2057086540797869; Mean 1.955738223205816; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L/q/THUV8qTgBCdR3rkFwQ==

Q10.4|Per 12 mėn.: pristatėte savo kultūros paveldo veiklą gyvai ar internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

64

2.

Ne

3099

Summary Statistics: Mean 1.9797660448940877; Max. 2.0; StDev 0.14082191515478837; Valid 3163.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QOdQbUR4cqXoV04wY6Plxw==

Q10.5|Per 12 mėn.: aukojote pinigų muziejui, istorijos ar genealogijos organizacija

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3059

1.

Taip

104

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; Mean 1.9671198229528928; StDev 0.1783511357873939; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OR6AiOZUXxVKjj0ccMtwfw==

Q10B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q10.1-Q10.5)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2295

3.

Nežinau

389

66.

Neatsakinėta (Q10_1-Q10_5 = 1)

274

1.

Taip

205

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 17.9924228869888; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 7.602276319949278

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gWdblMNoXh/Et2BlDa1V+Q==

Q11.1|Per 12 mėn.: lankėtės muziejuje Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

31

1.

Daugiau nei 12 kartų

19

3.

4-6 kartus

144

5.

Niekada

2130

4.

1-3 kartus

839

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 4.590262409105275; StDev 0.6811318300856762

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n0T87+uvxTKsA+jsWYenJg==

Q11.2|Per 12 mėn.: lankėtės muziejuje užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

572

3.

4-6 kartus

83

2.

7-12 kartų

30

1.

Daugiau nei 12 kartų

3

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

4.

1-3 kartus

447

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 29.56950297546154; Min. 1.0; Mean 43.884919380335255; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BzM+krRhHmHu1ulemCNliw==

Q11.3|Per 12 mėn.: lankėtės galerijose ar parodose Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

582

3.

4-6 kartus

81

1.

Daugiau nei 12 kartų

10

2.

7-12 kartų

19

5.

Niekada

2471

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.5661183084078524; Valid 3163.0; Max. 5.0; Mean 4.7341131836863735

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tWK6G8EYoIf+DNN2RrHsWg==

Q11.4|Per 12 mėn.: lankėtės galerijose ar parodose užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

1.

Daugiau nei 12 kartų

1

4.

1-3 kartus

287

5.

Niekada

799

2.

7-12 kartų

4

3.

4-6 kartus

44

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 29.43114206733183; Valid 3163.0; Mean 43.98735377805896; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:plsW7j6tx1r+qwlkIDddlg==

Q11.5|Per 12 mėn.: lankėtės istorinės atminties įprasminimo renginiuose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

28

1.

Daugiau nei 12 kartų

16

3.

4-6 kartus

251

4.

1-3 kartus

1208

5.

Niekada

1660

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.4125829908314875; StDev 0.7176678788728669;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kei9g7x3xlmemCuNiDd4hg==

Q12.1.1|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: meno

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

513

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

1.

Taip

633

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 42.287385393613626; Max. 66.0; StDev 31.465048261106105; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CXQgiDHyF/bHGG46uuXHxA==

Q12.1.2|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: istorijos ir archeologijos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

0.

Ne

528

1.

Taip

618

Summary Statistics: Mean 42.282643060385844; Valid 3163.0; Min. 0.0; Max. 66.0; StDev 31.47134735491988

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NQeXBnNZyVYjw05WMRaLNg==

Q12.1.3|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: gamtos istorijos ir gamtos mokslų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

824

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

1.

Taip

322

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 31.595246909881688; Valid 3163.0; Mean 42.18906101802077; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UbeABYwGM+56S5oJdRNVvw==

Q12.1.4|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: mokslo ir technologijų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

889

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

1.

Taip

257

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 31.62235248003182; Mean 42.168510907366695; Valid 3163.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oDvqvvdYxOQU2b3VjZLiQQ==

Q12.1.5|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: liaudies buities, etnografijos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

466

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

0.

Ne

680

Summary Statistics: StDev 31.535066955074154; Mean 42.23458741700888; Valid 3163.0; Max. 66.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KQ5rFOdIa8JbrC5Zt/lzPw==

Q12.1.6|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: bendruose, mišriuose (krašto, miesto)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

491

0.

Ne

655

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

Summary Statistics: Mean 42.242491305722616; Max. 66.0; StDev 31.52460064231309; Valid 3163.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:F7ul4RJjD47Yav8cjNppdg==

Q12.1.7|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: memorialiniuose (rašytojų, muzikų pan.)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

895

1.

Taip

251

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 31.62485268800707; Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 42.1666139740751

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zWGAukFtGPP5AG0ok3rn9Q==

Q12.1.8|Per 12 mėn. lankėsi Lietuvoje: kituose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

112

0.

Ne

1034

66.

Neatsakinėta (Q11_1 = 5 / Q11_3 = 5)

2017

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 42.12266835282972; StDev 31.682687139057474; Min. 0.0; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ETHkk7iyTu99e6zsBYJqEw==

Q12.2.1|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: meno

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

304

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

1.

Taip

286

Summary Statistics: Mean 53.77932342712618; Min. 0.0; Max. 66.0; StDev 25.525445674820734; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0fAhkXBA8IOzxxuMUK9GHQ==

Q12.2.2|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: istorijos ir archeologijos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

240

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

1.

Taip

350

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 66.0; StDev 25.483154879247852; Mean 53.799557382232194; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3oxjZHXRhqR1aDguGBLrpQ==

Q12.2.3|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: gamtos istorijos ir gamtos mokslų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

458

1.

Taip

132

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

Summary Statistics: StDev 25.626856400091057; Valid 3163.0; Min. 0.0; Max. 66.0; Mean 53.7306354726524;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LGZQm2puVchvBnzSiPjFzQ==

Q12.2.4|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: mokslo ir technologijų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

1.

Taip

175

0.

Ne

415

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 53.744230161239514; Min. 0.0; Max. 66.0; StDev 25.598590166896102

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iYBo66sOVoHJTu1MyB8hfA==

Q12.2.5|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: liaudies buities, etnografijos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

464

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

1.

Taip

126

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Max. 66.0; StDev 25.630797473903122; Mean 53.72873853936152

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rb2A6SfJUKSRDD644IefoA==

Q12.2.6|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: bendruose, mišriuose (krašto, miesto)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

0.

Ne

371

1.

Taip

219

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 25.569626749383975; Max. 66.0; Valid 3163.0; Mean 53.7581410053746

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CamzkZBNcOuyvLNVHa30ew==

Q12.2.7|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: memorialiniuose (rašytojų, muzikų pan.)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

79

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

0.

Ne

511

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Max. 66.0; StDev 25.66164342546955; Mean 53.71387922858044;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bS2oIIwXXBWcAP7lzP0BvQ==

Q12.2.8|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: kituose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

529

1.

Taip

61

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q11_2 = 5 / Q11_4 = 5)

2573

Summary Statistics: Mean 53.70818842870677; StDev 25.673444675733347; Valid 3163.0; Max. 66.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ue/CrC7LEHMArX1JOovmrg==

Q12.3.1|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose muziejų Lietuvoje ekspozicijose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

14

5.

Niekada

2721

4.

1-3 kartus

367

3.

4-6 kartus

43

2.

7-12 kartų

18

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.822004426177679; Min. 1.0; StDev 0.510728817812452; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:k+hjs4PeRpJQdCQiDg2A1g==

Q12.3.2|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose užsienio muziejų ekspozicijose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

290

3.

4-6 kartus

53

2.

7-12 kartų

19

5.

Niekada

2791

1.

Daugiau nei 12 kartų

10

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.844135314574771; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.4890187900312064

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:naOXKmJQLv4AXdhIK5Be6A==

Q12.3.3|Per 12 mėn. lankėsi: virtualioje Lietuvos meno galerijoje ar parodoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

6

5.

Niekada

2852

2.

7-12 kartų

12

4.

1-3 kartus

254

3.

4-6 kartus

39

Summary Statistics: Mean 4.876067024976289; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.422867187634411

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nFkiXnGiad/F23vkrLKGBg==

Q12.3.4|Per 12 mėn. lankėsi: virtualiose užsienio galerijose ar parodose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

246

1.

Daugiau nei 12 kartų

8

3.

4-6 kartus

44

5.

Niekada

2847

2.

7-12 kartų

18

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.4555616537630303; Valid 3163.0; Mean 4.86721466961745; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jIIGHdjtac/we+dbf1o92Q==

Q12.3.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausėsi: programos apie muziejus per TV/radiją/internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

68

5.

Niekada

2062

4.

1-3 kartus

702

2.

7-12 kartų

97

3.

4-6 kartus

234

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.452102434397723; Valid 3163.0; StDev 0.915378057892672

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ysoP3UoXsS+9UVa4IQBNpw==

Q12.4.1| Per 12 mėn. kiek kartų: nemokamai lankėtės paskutinį mėn. sekmadienį

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

460

5.

Niekada

2588

1.

Daugiau nei 12 kartų

20

3.

4-6 kartus

79

2.

7-12 kartų

16

Summary Statistics: Mean 4.764147960796714; StDev 0.5800974799635723; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:slcxmPAkzuebK7ne7wbY5w==

Q27.3|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Neturi nuomonės

508

2.

Geras

1464

3.

Patenkinamas

697

4.

Blogas

147

1.

Labai geras

347

Summary Statistics: StDev 1.221512591716744; Mean 2.6854252292127736; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iIayrs5UENc8JWzSaKK3mw==

Q27C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Padidėjo

304

3.

Sumažėjo

248

2.

Nepasikeitė

2030

4.

Neturi nuomonės

581

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 2.349668036674042; Max. 4.0; StDev 0.8872680054083957

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/ZUDgA2KbTGJ4l/4Np+Kow==

Q27.1C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Patenkinama

461

4.

Bloga

26

1.

Labai gera

313

5.

Neturi nuomonės

815

2.

Gera

1548

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 2.8362314258615218; Valid 3163.0; StDev 1.3776438418186132

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6dhqr5qwnf20djj6KtpENA==

Q28C|Per 12 mėn. pasikeitė muziejų ir galerijų ekspozicijų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pablogėjo

70

1.

Pagerėjo

415

2.

Nepasikeitė

1758

4.

Neturi nuomonės

920

Summary Statistics: Mean 2.4726525450521666; Valid 3163.0; Max. 4.0; Min. 1.0; StDev 1.0458170112926317

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rPWFyx4/gsI/DKnG/nvZTg==

Q13.1|Per 12 mėn.: lankėte kultūros paminklus, istorines ar meno vietas Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau negu 12 kartų

62

2.

7-12 kartų

69

3.

4-6 kartus

362

5.

Niekada

1305

4.

1-3 kartus

1365

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.867550792864847; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.195700284539996;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+2DUIvs6R7saRVyDIOtI/g==

Q13.2|Per 12 mėn.: lankėte kultūros paminklus, istorines ar meno vietas užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

404

4.

1-3 kartus

560

3.

4-6 kartus

119

1.

Daugiau negu 12 kartų

15

2.

7-12 kartų

37

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

Summary Statistics: Max. 66.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 29.677569718642772; Mean 43.804615871008274

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HUuacEsXZR/1Jofn7MqgQQ==

Q14.1.1|12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: istorines vietas (senamiesčius/miestų dalis)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

440

1.

Taip

1418

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

Summary Statistics: StDev 32.12274670630809; Max. 66.0; Valid 3163.0; Mean 27.678785962693553; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:f6eDD75FQebpL2DGFQOEww==

Q14.1.2|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: senovinius, įžymius pastatus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

374

1.

Taip

1484

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

Summary Statistics: StDev 32.10507471013569; Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 27.699652228896724; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uz00p2vGKXu3fkGvXjKNJw==

Q14.1.3|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: archeologines vietas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

955

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

0.

Ne

903

Summary Statistics: StDev 32.24606644046082; Min. 0.0; Valid 3163.0; Max. 66.0; Mean 27.53240594372426

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ddrQNEI+IlNnlUJIPw+rOg==

Q14.1.4|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: žymias istorines kapines

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

352

0.

Ne

1506

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 32.404979826717415; Mean 27.341764147960742; Valid 3163.0; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EubaDDei6mndsmBafP/eXg==

Q14.1.5|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: keliavote kultūros maršrutais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1735

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

1.

Taip

123

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 27.269364527347395; StDev 32.46483282675132; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i/xGZ53Y1Wrm0fespOBW2w==

Q14.1.6|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: kita

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1437

66.

Neatsakinėta (Q13_1 = 5)

1305

1.

Taip

421

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 27.363578880809285; StDev 32.38689209146875; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nYAVM5T7s3CzqjPJk3c0CA==

Q14.1.7|Per 12 mėn. apžiūrėjo Lietuvoje: nei vienas iš šių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

1305

0.

Ne

1858

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.4125829908314875; Max. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.49237680048023025

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5zpx7QwCdmV3AWpawLR3hA==

Q14.2.1|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: istorines vietas (senamiesčius/miestų dalis)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

0.

Ne

116

1.

Taip

615

Summary Statistics: Max. 66.0; Min. 0.0; Mean 50.94119506797359; StDev 27.4720550457833; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PERgKd3eIuv7yWhgR4Yq6A==

Q14.2.2|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: senovinius, įžymius pastatus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

134

1.

Taip

597

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

Summary Statistics: Mean 50.93550426809985; Min. 0.0; Valid 3163.0; StDev 27.482504600179308; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4TjZ75VlHHitpioTNo8aQQ==

Q14.2.3|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: archeologines vietas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

469

1.

Taip

262

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

Summary Statistics: StDev 27.676048816745393; Valid 3163.0; Mean 50.82959215934239; Min. 0.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XqML5sYH8KFxhlFTfY0r0w==

Q14.2.4|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: žymias istorines kapines

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

0.

Ne

620

1.

Taip

111

Summary Statistics: Mean 50.78185267151426; StDev 27.762714852333335; Min. 0.0; Valid 3163.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QEj47PVAKWWwHjRVfg/ovA==

Q14.2.5|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: keliavote kultūros maršrutais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

71

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

0.

Ne

660

Summary Statistics: Mean 50.769206449573204; Min. 0.0; StDev 27.785613707991796; Valid 3163.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j5uWtdiO8BaNT3TY8HOLmg==

Q14.2.6|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: kita

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

508

1.

Taip

223

66.

Neatsakinėta (QX = 2 / Q13_2 = 5)

2432

Summary Statistics: StDev 27.69846661765868; Min. 0.0; Mean 50.81726209294974; Max. 66.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lwvNbUUy8I2xtwSzvFIiCw==

Q14.2.7|Per 12 mėn. apžiūrėjo užsienyje: nei vienas iš šių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

731

1.

Taip

2432

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.4216090698246299; Max. 1.0; Mean 0.7688902940246617; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sAYhT6gtCnJKYCUVrmeedA==

Q24.V2.1|Per 12 mėn. lankė: virtualiai kultūros paminklus ir pan. Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

130

4.

1-3 kartus

508

5.

Niekada

2438

1.

Daugiau negu 12 kartų

29

2.

7-12 kartų

58

Summary Statistics: Mean 4.665507429655393; StDev 0.7245812462875885; Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gLgiwuLoSHS44MCuV805Yg==

Q24.V2.2|Per 12 mėn. lankė: virtualiai kultūros paminklus ir pan. užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

415

3.

4-6 kartus

117

5.

Niekada

2559

2.

7-12 kartų

44

1.

Daugiau negu 12 kartų

28

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 4.717673095162821; Valid 3163.0; StDev 0.6829638486696348;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YG1wCX+D+Q/NS3SoOB9irQ==

Q24.V2.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausėsi: apie kult. paminklus per TV/radiją/internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

135

5.

Niekada

1751

2.

7-12 kartų

179

4.

1-3 kartus

766

3.

4-6 kartus

332

Summary Statistics: Mean 4.2073980398356; Min. 1.0; StDev 1.1074394633764717; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zv8HL+so++kpAt/+K8Y61w==

Q27.4|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Blogas

141

1.

Labai geras

397

5.

Neturi nuomonės

441

3.

Patenkinamas

657

2.

Geras

1527

Summary Statistics: Mean 2.589630098008221; Max. 5.0; StDev 1.191279173016474; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4CFjzNfmf6CwJf+RUVRbQg==

Q27D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių v.: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

2096

4.

Neturi nuomonės

544

1.

Padidėjo

300

3.

Sumažėjo

223

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 4.0; Mean 2.3196332595637084; Min. 1.0; StDev 0.8668194486399592

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:48xl7+cYyOkh8ZMBlwTecA==

Q27.1D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai gera

295

4.

Bloga

45

3.

Patenkinama

575

5.

Neturi nuomonės

637

2.

Gera

1611

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.2747306906442337; Mean 2.72115080619665; Valid 3163.0; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NM0qjiwmX7Jvhm+GyTeXhw==

Q28D|Per 12 mėn. pasikeitė kultūros paminklų/archeologinių vietų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

759

2.

Nepasikeitė

1810

1.

Pagerėjo

506

3.

Pablogėjo

88

Summary Statistics: StDev 1.013422222146897; Max. 4.0; Valid 3163.0; Mean 2.3477711033828648; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XZFU+dium8OS/JC/nKo5Gg==

Q28C.4.1|Kaip vertina kultūros paveldo apsaugos kokybę

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bloga

119

3.

Patenkinama

921

1.

Labai gera

233

5.

Neturi nuomonės

606

2.

Gera

1284

Summary Statistics: Mean 2.867530825165983; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 1.2196337387069205

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y02iV7HX9IY03wCZLtKbzw==

Q28C4|Ar per 12 mėn. pagerėjo kultūros paveldo apsauga

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

1588

3.

Pablogėjo

169

4.

Neturi nuomonės

737

1.

Pagerėjo

669

Summary Statistics: StDev 1.049994852377831; Mean 2.3079355042680985; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ASz4Zmk/52dO0ja9wgIZ4Q==

Q30.1|Ar yra girdėję apie UNESCO organizaciją

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nesu girdėjęs (-usi)

438

2.

Taip, tačiau esu girdėjęs (-usi) tik pavadinimą

1251

1.

Taip, ir žinau apie šios organizacijos veiklą

1474

Summary Statistics: Mean 1.6724628517230433; Min. 1.0; Max. 3.0; StDev 0.7052418523673536; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w5oWGX6inC55dArp157AnQ==

Q30.2.1|UNESCO: materialaus kultūros paveldo vietovių apsauga

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

1.

Taip

2231

0.

Ne

494

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 66.0; Min. 0.0; Mean 9.844767625671762; StDev 22.519952365744278;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bY1tcoPnijegjaCJnX+c6Q==

Q30.2.2|UNESCO: nematerialių kultūros vertybių apsauga

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

1.

Taip

1547

0.

Ne

1178

Summary Statistics: StDev 22.608502230381113; Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 9.628517230477485; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BYKN2VDsqsAzXMYBZTVJeA==

Q30.2.3|UNESCO: kultūros raiškos įvairovės skatinimas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1853

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

1.

Taip

872

Summary Statistics: Mean 9.415112235219823; StDev 22.693527525165333; Min. 0.0; Valid 3163.0; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ck2aF21oAqRkMuPofwCgvw==

Q30.2.4|UNESCO: švietimo srities iniciatyvos bei švietimo kokybės gerinimas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

0.

Ne

2203

1.

Taip

522

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 9.304457793234342; StDev 22.73670074498435; Max. 66.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pc0qR2r1SkK6kQ8M0Q6IzQ==

Q30.2.5|UNESCO: gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų plėtra ir stiprinimas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

2095

1.

Taip

630

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

Summary Statistics: Max. 66.0; Min. 0.0; StDev 22.72344497416211; Mean 9.338602592475436; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HluSjxryVJ0QO8I7+iH2eA==

Q30.2.6|UNESCO: programos stiprinti spaudos ir žodžio laisvę, naudotis informacija

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

422

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

0.

Ne

2303

Summary Statistics: Mean 9.272842238381239; StDev 22.748922009813253; Min. 0.0; Max. 66.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Qa7hdx4V1lS+ggOua2k/pw==

Q30.2.7|UNESCO: nei vienos iš šių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

2509

1.

Taip

216

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 22.773938769753176; Max. 66.0; Mean 9.207714195384117; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zDhnOKXKWTaX5z1p+wsEVA==

Q30.3|Ar keliaudami iš anksto pasidomi apie UNESCO saugomus objektus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Retai

581

1.

Visada

133

66.

Neatsakinėta (Q30_1 = 3)

438

4.

Niekada

1272

2.

Kartais

739

Summary Statistics: StDev 21.748038918627355; Valid 3163.0; Mean 11.8084097375908; Min. 1.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pQFLD0JtJsqWxO6mQnpNdw==

Q15.1|Per 12 mėn.: lankėtės, kreipėtės į archyvą Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

7

4.

1-3 kartus

136

5.

Niekada

2998

3.

4-6 kartus

14

1.

Daugiau negu 12 kartų

8

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 4.931394245969017; StDev 0.3412002808923032

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Yzb1TIa13fXj77yHDCkiyQ==

Q15.2|Per 12 mėn.: ieškojote archyvų įrašų internete Lietuvos archyvų svetainėse

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau negu 12 kartų

12

4.

1-3 kartus

199

5.

Niekada

2915

2.

7-12 kartų

8

3.

4-6 kartus

29

Summary Statistics: Mean 4.895984824533671; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.4150775543361907; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aOVZmgEJcgM4ekHU46HQtg==

Q15.7|Per 12 mėn.: ieškojote archyvų įrašų internete užsienio archyvų svetainėse

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

16

1.

Daugiau negu 12 kartų

7

2.

7-12 kartų

6

5.

Niekada

3037

4.

1-3 kartus

97

Summary Statistics: StDev 0.3167861901965828; Valid 3163.0; Mean 4.944672779007273; Min. 1.0; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WgFG0ziBclXFrg/d7vv6Iw==

Q15.8|Per 12 mėn.: sudarėte archyvą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

55

3.

4-6 kartus

9

2.

7-12 kartų

6

1.

Daugiau negu 12 kartų

7

5.

Niekada

3086

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.28259825094104474; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.962377489724946

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dUC8hD7J8YIJ3qo5BngfPw==

Q31.1|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su archyvais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3121

1.

Taip

42

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.11448299981294642; Valid 3163.0; Max. 2.0; Mean 1.986721466961745;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0ucOGh3IwurvlSqpn/uAzA==

Q31.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą archyve

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

53

2.

Ne

3110

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; Mean 1.9832437559279172; StDev 0.12837711172945074; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xSIXu+aMgJGAoZ5YSO4czg==

Q31B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q31.1-Q31.2)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

235

66.

Neatsakinėta (Q31_1-Q31_2 = 1)

79

2.

Ne

2400

3.

Nežinau

449

Summary Statistics: Mean 3.666139740752458; Valid 3163.0; Max. 66.0; Min. 1.0; StDev 9.98872614922434;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4/A85OC6tZgJj4cj3x4B3Q==

Q27.4.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Neturi nuomonės

1683

4.

Blogas

118

1.

Labai geras

135

2.

Geras

700

3.

Patenkinamas

527

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.79481504900411; StDev 1.3880117158514305; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nTLWBqzvQBid5pF3xPjwJg==

Q27D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

1755

2.

Nepasikeitė

1114

3.

Sumažėjo

128

1.

Padidėjo

166

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Mean 3.0976920644957318; Valid 3163.0; StDev 1.0525132044602223

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uenBoeAlfMZKaGSXIMftgg==

Q28.1D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Patenkinama

392

4.

Bloga

40

1.

Labai gera

128

2.

Gera

667

5.

Neturi nuomonės

1936

Summary Statistics: Mean 3.9449889345558025; Min. 1.0; StDev 1.3933096753965328; Max. 5.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1EkTvdJP9FCkFDL0YWP+/Q==

Q28D.1|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

933

1.

Pagerėjo

170

3.

Pablogėjo

55

4.

Neturi nuomonės

2005

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 1.0443359882458862; Mean 3.2314258615238693;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PRzPVxS7LUmgMqGD/WN4Qg==

Q27.4.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Patenkinamas

447

4.

Blogas

89

1.

Labai geras

133

5.

Neturi nuomonės

1828

2.

Geras

666

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 1.3886308658629272; Mean 3.889345558014544; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LuzawCdqM7A8kDODgVsbfw==

Q27D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvuose teikiamų paslaugų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Sumažėjo

98

4.

Neturi nuomonės

1871

2.

Nepasikeitė

1006

1.

Padidėjo

188

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 1.0600861267684838; Mean 3.1546000632311095; Min. 1.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FHyDvdvStlXXQ3/IzjAXmw==

Q28.1D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete teikiamų paslaugų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Neturi nuomonės

2030

2.

Gera

544

4.

Bloga

50

3.

Patenkinama

431

1.

Labai gera

108

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.059121087575087; Valid 3163.0; StDev 1.3305566070061363

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X2zUh2rfXo9wvlD9S9+Jpg==

Q28D.2|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

2077

3.

Pablogėjo

35

1.

Pagerėjo

197

2.

Nepasikeitė

854

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 1.052349701359277; Valid 3163.0; Mean 3.2620929497312683; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KEnvgC2MsGnuPViLmY9Afg==

Q16.1|Per 12 mėn.: kūrėte grožinę ar negrožinę literatūrą laisvalaikiu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

112

3.

4-6 kartus

29

2.

7-12 kartų

15

5.

Nei vieno karto

2980

1.

Daugiau nei 12 kartų

27

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 0.49090907158520763; Valid 3163.0; Mean 4.897881757824852

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M9cTOsa5SiFDCPhSqdO/GA==

Q16.2|Per 12 mėn.: rašėte savo bloge arba asmeniniame tinklalapyje internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

28

4.

1-3 kartus

128

3.

4-6 kartus

39

5.

Nei vieno karto

2935

1.

Daugiau nei 12 kartų

33

Summary Statistics: Mean 4.866582358520394; Valid 3163.0; StDev 0.5645263432180058; Max. 5.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2XnJJ3kChmcBTbKmXu/N0g==

Q16.3|Per 12 mėn.: organizavote prisidėjote prie literatūros kūrinių pristatymų

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

82

2.

7-12 kartų

12

3.

4-6 kartus

18

5.

Nei vieno karto

3040

1.

Daugiau nei 12 kartų

11

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.366878829083151; Mean 4.9374012013910855; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AdnL5ie6tS0Tap6Y7Wyrww==

Q16B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q16.1-Q16.3)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q16_1-Q16_3 = 1-4)

359

1.

Taip

140

2.

Ne

2350

3.

Nežinau

314

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 9.319000948466524; StDev 20.28795806051828; Max. 66.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gw2LXqGwzy/56i8yel/0DA==

Q17.1|Per 12 mėn.: dalyvavote (mėgėjų) rašytojų arba žurnalistų organ. veikloje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

155

2.

Ne

3008

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 1.9509958899778697; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.21591073522905396

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jVwYbqxG7UEzbCQxrqoizA==

Q17.2|Per 12 mėn.: lankėte (kūrybinio) rašymo kursus, pamokas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

56

2.

Ne

3107

Summary Statistics: Mean 1.9822952892823271; StDev 0.13189675513971405; Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RKrv5PLgRBiH5Sz4PtxDkA==

Q17.3|Per 12 mėn.: siuntėte bent vieną laišką laikraščio arba žurnalo redaktoriui

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

116

2.

Ne

3047

Summary Statistics: Mean 1.9633259563705343; Max. 2.0; StDev 0.18798997623144562; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7khSvZnvleXHhQal5sUhBA==

Q17.4|Per 12 mėn.: išleidote savo parašytą kūrinį popieriuje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

50

2.

Ne

3113

Summary Statistics: StDev 0.12475099946954844; Mean 1.9841922225735065; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YiDJ1qfp7E6FHEtOaJgLrg==

Q17.5|Per 12 mėn.: publikavote savo parašytą kūrinį bet kokia forma internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

113

2.

Ne

3050

Summary Statistics: Mean 1.964274423016124; Max. 2.0; StDev 0.18563446582523985; Valid 3163.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M8KXlz5UP1ok7jbiojpOMQ==

Q17.6|Per 12 mėn.: lankėte skaitymo būrelį ar knygų klubą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

80

2.

Ne

3083

Summary Statistics: StDev 0.15703672414151396; Valid 3163.0; Mean 1.9747075561176095; Max. 2.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xD81JptN0dzLn9f63jor1Q==

Q17.7|Per 12 mėn.: dalyvavote skaitymo būrelyje ar knygų klube internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3088

1.

Taip

75

Summary Statistics: Valid 3163.0; StDev 0.15217340162383958; Min. 1.0; Mean 1.9762883338602586; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WUFD1MYBl3AQF8i9/srR9w==

Q17.8|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte leidybą, žiniasklaidą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3076

1.

Taip

87

Summary Statistics: StDev 0.16357700909427883; Max. 2.0; Mean 1.9724944672779006; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rQnEsiV8otTWjEndkd38GA==

Q17.9|Per 12 mėn.: savanoriavote su leidyba/žiniasklaida susijusiose organizac.

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

53

2.

Ne

3110

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 2.0; Min. 1.0; StDev 0.12837711172945027; Mean 1.983243755927917

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CtARTukBQcQqT/ItPdLYFw==

Q17B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q17.1-Q17.9)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q17_1-Q17_9 = 1)

351

1.

Taip

144

3.

Nežinau

279

2.

Ne

2389

Summary Statistics: Max. 66.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 20.093501250896082; Mean 9.144799241226595

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wQTdJ3SSJZvKSZR5w4a1gw==

Q18|Kiek apytiksliai knygų turi namuose (fiziniu formatu)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nei vienos

158

6.

201-400

241

5.

101-200

420

7.

Daugiau nei 400

202

2.

1-25

895

4.

51-100

577

3.

26-50

670

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 3.5491621877963904; Valid 3163.0; StDev 1.6134226351320895; Max. 7.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QFoq5QLBHj+okagxfBGfQw==

Q18A.1|Per 12 mėn.: pirkote knygą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

147

1.

Daugiau negu 12 kartų

104

5.

Niekada

1421

4.

1-3 kartus

1096

3.

4-6 kartus

395

Summary Statistics: StDev 1.0191447222898742; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 3163.0; Mean 4.13278533038255

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:336c7G/7+BOfCPrw/dKNPg==

Q18A.2|Per 12 mėn.: keitėtės knygomis su draugais, bendradarbiais, kaimynais

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

694

1.

Daugiau negu 12 kartų

83

5.

Niekada

1883

3.

4-6 kartus

357

2.

7-12 kartų

146

Summary Statistics: Mean 4.311413215301924; Valid 3163.0; Max. 5.0; StDev 1.016041167002983; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mhMRw7c9egl9NntX09r7oQ==

Q19.1|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintą knygą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

2155

2.

Ne

1008

Summary Statistics: Mean 1.3186847929181154; Max. 2.0; StDev 0.46604019418838705; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kwGoON2Ij9D7KQCWR4lsqg==

Q19.2|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte knygą skaitmeniniame formate

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

759

2.

Ne

2404

Summary Statistics: StDev 0.42712755615194703; Valid 3163.0; Mean 1.760037938665826; Max. 2.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nP2zqQbzONHhh6/3DMCuLg==

Q19.3|Per 12 mėn.: lankėtės knygų mugėse

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2717

1.

Taip

446

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.3480821235574122; Max. 2.0; Mean 1.8589946253556733; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sUonlPgD/eQRyoLfmtv/dg==

Q19A|Kaip dažnai per 12 mėn. skaitėte knygas savo vaikui/vaikams

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1–3 kartus

127

2.

7–12 kartų

61

1.

Daugiau nei 12 kartų

251

3.

4–6 kartus

82

7.

Vaikai jau suaugę

1625

6.

Neturiu vaikų

837

5.

Nei karto

180

Summary Statistics: Mean 5.824849826114443; Min. 1.0; Max. 7.0; Valid 3163.0; StDev 1.7964902534557088

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NiAfDfNvU1mlplMIiJC2mg==

Q21|Maždaug kiek knygų (fiziniu formatu) perskaitė per 12 mėn.

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 6.933607334808696; Max. 500.0; StDev 17.542323065271376

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:57LH/cc0u7k5V1dbD55fYw==

Q21.2|Maždaug kiek knygų (skaitmeniniu formatu) perskaitė per 12 mėn.

f2536 Location:

Summary Statistics: Mean 1.6803667404363025; StDev 8.027739911587899; Valid 3163.0; Max. 200.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hq3UbiN6jJmFoNrtMNIhfA==

Q21A|Kiek iš jų yra lietuvių kalba parašytų grožinės literatūros knygų

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 7.233121088678005; Max. 90.0; Mean 3.1583939298134642; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rIQjtHElvuZTzRRPCWdWjg==

Q20.1|Skaitė knygas: grožines (romanus, noveles ir pan.)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

548

1.

Taip

1706

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

Summary Statistics: StDev 29.53219816755182; Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 19.506797344293382; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vievGTfwIBEz5keaSfa9dQ==

Q20.2|Skaitė knygas: mokslinės fantastikos, magiškosios fantastikos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

1.

Taip

573

0.

Ne

1681

Summary Statistics: Mean 19.14859310780905; Max. 66.0; Valid 3163.0; StDev 29.759759991470673; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R4rR935+yzbpKJFYsW3/uQ==

Q20.3|Skaitė knygas: trilerius, detektyvus

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

784

0.

Ne

1470

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

Summary Statistics: StDev 29.717840182396454; Min. 0.0; Mean 19.21530192854889; Max. 66.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s/aICVu4kWEyI9Z9Ikhf1Q==

Q20.4|Skaitė knygas: istorijos

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1369

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

1.

Taip

885

Summary Statistics: StDev 29.69770031418924; Valid 3163.0; Max. 66.0; Min. 0.0; Mean 19.247233638950316

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OWZBBc1NuSPJm6pAIex8HA==

Q20.5|Skaitė knygas: biografijas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1538

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

1.

Taip

716

Summary Statistics: Mean 19.19380335124884; Min. 0.0; Valid 3163.0; Max. 66.0; StDev 29.73137268936954;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WXkk7yqJsTGxLk9N1qbrLQ==

Q20.6|Skaitė knygas: apie sveikatą, dvasią ir kūną

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

Ne

1474

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

1.

Taip

780

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 19.21403730635481; Max. 66.0; StDev 29.71863681344127;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IFONou8KE6LWUbPxF6PEtQ==

Q20.7|Skaitė knygas: kitokias

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

722

0.

Ne

1532

66.

Neatsakinėta (Q21 = 0 / (Q21_2 = 0)

909

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 29.730179517949388; Mean 19.195700284540052; Valid 3163.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EhVejEfkTTc6XY4pJQxsig==

Q21.1.1|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintus žurnalus ir kt. leidinius

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

2-3 kartus per mėnesį

632

1.

5 kartus per savaitę ir daugiau

120

4.

Kartą per mėnesį

490

6.

Niekada

800

2.

1-4 kartus per savaitę

616

5.

Rečiau

505

Summary Statistics: Mean 3.9623774897249455; Valid 3163.0; StDev 1.5782883026393575; Min. 1.0; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KHop9ia0emNT4Jp1UFFwwg==

Q21.1.2|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte žurnalus ir kt. leidinius el. formate

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Kartą per mėnesį

244

3.

2-3 kartus per mėnesį

348

5.

Rečiau

374

2.

1-4 kartus per savaitę

329

6.

Niekada

1710

1.

5 kartus per savaitę ir daugiau

158

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 4.731583939298134; Min. 1.0; StDev 1.649862927668918; Max. 6.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0LITDhIhmY+vZqxDHnSHaw==

Q21.1.3|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte spausdintus laikraščius

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

1-4 kartus per savaitę

804

4.

Kartą per mėnesį

253

5.

Rečiau

468

1.

5 kartus per savaitę ir daugiau

165

6.

Niekada

985

3.

2-3 kartus per mėnesį

488

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 3.9516282010749313; Max. 6.0; StDev 1.7414832165170764;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sUiE9e0Z2WWpCC1qnNLiYQ==

Q21.1.4|Per 12 mėn.: laisvalaikiu skaitėte laikraščius el. formate

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

6.

Niekada

1455

1.

5 kartus per savaitę ir daugiau

456

4.

Kartą per mėnesį

169

5.

Rečiau

310

3.

2-3 kartus per mėnesį

262

2.

1-4 kartus per savaitę

511

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 1.983327138354321; Max. 6.0; Mean 4.179576351564967

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GU9SNak5i/IPOOfOxp6Ldg==

Q27.5|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Patenkinamas

490

1.

Labai geras

752

5.

Neturi nuomonės

246

2.

Geras

1601

4.

Blogas

74

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 2.197281062282644; StDev 1.071288308157657

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h8nF1zL7c628vJi3bydBbw==

Q27E|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

2243

3.

Sumažėjo

168

4.

Neturi nuomonės

342

1.

Padidėjo

410

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 2.1397407524502032; StDev 0.7719453455484495;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AK2fiJ5gdOCMalIbvdQcAQ==

Q27.1E|Per 12 mėn. pasikeitė knygų ir periodinių leidinių: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Patenkinama

497

5.

Neturi nuomonės

388

2.

Gera

1729

4.

Bloga

41

1.

Labai gera

508

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 2.3904521024343994; StDev 1.1495938360230267; Min. 1.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S1F4QL7SjCiTE3b9mqa7pQ==

Q28E|Per 12 mėn. pasikeitė archyvų internete paslaugų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

2079

3.

Pablogėjo

78

4.

Neturi nuomonės

524

1.

Pagerėjo

482

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 4.0; StDev 0.8935921496553331; Mean 2.2036041732532414; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A2Y1Guf6iIfg9jZE2yQVoA==

QE.1|Per 12 mėn.: dovanojote knygas viešajai bibliotekai

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2759

1.

Taip

404

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; Mean 1.8722731583939305; StDev 0.3338381799929096; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FKNDD/2nBfsDI4u1rwJtkQ==

QE.2|Per 12 mėn.: savanoriavote organizuojant knygų rinkimo akcijas bibliotekoms

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

69

2.

Ne

3094

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 3163.0; StDev 0.1461013306195661; Mean 1.9781852671514386;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Sjpix9lxL+rdkqBenZp8pw==

QE.3|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą viešojoje bibliotekoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

73

2.

Ne

3090

Summary Statistics: StDev 0.1501793225835423; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 2.0; Mean 1.9769206449573193;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Q3AWX4MN9Q/z5z3iEKJNw==

QE.4|Per 12 mėn.: dalyvavote su bibliotekomis susijusioje bendruomenės veikloje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

2975

1.

Taip

188

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 1.0; StDev 0.23647861921849997; Valid 3163.0; Mean 1.940562756876384

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fpH4rKoyTJYUIj/9aRRs9g==

QEB|Ar linkęs (norėtų) dirbti savanorišką darbą viešosiose bibliotekose (QE.2-QE.4)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (QE_2- QE_4 = 1)

239

1.

Taip

259

3.

Nežinau

349

2.

Ne

2316

Summary Statistics: Mean 6.864369269680748; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 66.0; StDev 16.915057482750555;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GlddfteW5xkmIFLGP9EanA==

Q22.1|Per 12 mėn.: lankėtės viešojoje bibliotekoje Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

276

1.

Daugiau negu 12 kartų

179

4.

1-3 kartus

514

5.

Niekada

2015

2.

7-12 kartų

179

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 1.178662153556826; Mean 4.266835282959213

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tY48I0/Eok/r9fpRztS2/g==

Q22.1a|Per 12 mėn.: skolinotės knygas namo

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

4-6 kartus

225

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

4.

1-3 kartus

417

5.

Niekada

218

1.

Daugiau negu 12 kartų

142

2.

7-12 kartų

146

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 66.0; StDev 30.130806180939885; Mean 43.26809990515326; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w8nve0tBMr4NiaRRTh1NnA==

Q22.1b|Per 12 mėn.: skaitėte knygas ar spaudą skaitykloje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

261

2.

7-12 kartų

39

5.

Niekada

724

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

3.

4-6 kartus

84

1.

Daugiau negu 12 kartų

40

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 66.0; StDev 29.638382091854787; Valid 3163.0; Mean 43.63705343028764

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iTdiQ2uGMROTlOnNfqOU1g==

Q22.1c|Per 12 mėn.: naudojotės kompiuteriu ir/ar internetu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

32

1.

Daugiau negu 12 kartų

25

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

4.

1-3 kartus

216

3.

4-6 kartus

60

5.

Niekada

815

Summary Statistics: Mean 43.69206449573198; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 66.0; StDev 29.564133220187525

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xHJs8bZ5W+z+B88LeUSKWw==

Q22.1d|Per 12 mėn.: dalyvavote bibliotekos organizuotuose kursuose ar mokymuose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

1.

Daugiau negu 12 kartų

7

5.

Niekada

927

2.

7-12 kartų

22

3.

4-6 kartus

37

4.

1-3 kartus

155

Summary Statistics: StDev 29.474578599867826; Mean 43.75814100537476; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 66.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AzgLLS7wI5JcZRl2ICPYAg==

Q22.1f|Per 12 mėn.: dalyvavote renginiuose

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

685

1.

Daugiau negu 12 kartų

10

4.

1-3 kartus

353

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

2.

7-12 kartų

24

3.

4-6 kartus

76

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 29.598688565872752; Valid 3163.0; Mean 43.665191274106746; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aweogGg/zt9CnshEJh44BA==

Q22.1g|Per 12 mėn.: apžiūrėjote bibliotekoje surengtą parodą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

416

5.

Niekada

561

2.

7-12 kartų

47

3.

4-6 kartus

108

66.

Neatsakinėta (Q22_1 = 5)

2015

1.

Daugiau negu 12 kartų

16

Summary Statistics: StDev 29.691987324124934; Max. 66.0; Mean 43.5956370534302; Min. 1.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0raDlHHnpKufO6jI5iMbog==

Q22.2|Per 12 mėn.: lankėtės bibliotekoje internete/internetu ieškojote leidinių

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

52

3.

4-6 kartus

107

1.

Daugiau negu 12 kartų

68

5.

Niekada

2579

4.

1-3 kartus

357

Summary Statistics: Mean 4.684160607018658; Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.8003550063066096; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jh/13q9m0CU6i0Pqs9KfoQ==

Q22A|Ar linkęs (norėtų) lankytis bibliotekose, naudotis paslaugomis (Q22.1-Q22.2)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Nežinau

223

66.

Neatsakinėta (Q22_1-Q22_2 = 1-4)

1303

1.

Taip

262

2.

Ne

1375

Summary Statistics: Mean 28.352513436610828; Min. 1.0; StDev 31.517652391078844; Max. 66.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hT4zVoV1z9NbKKAfOHfMsA==

Q27.6|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Geras

1525

1.

Labai geras

630

4.

Blogas

69

5.

Neturi nuomonės

563

3.

Patenkinamas

376

Summary Statistics: Mean 2.4973126778374937; StDev 1.3268414647337947; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+ZRedGcBMurTb6VNQIyK+A==

Q27.F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: prieinamumo pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

1940

4.

Neturi nuomonės

661

1.

Padidėjo

413

3.

Sumažėjo

149

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 2.3344925703446107; Min. 1.0; StDev 0.9497339519897771; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a7fVz8F5v9tpKu1xLCjqnw==

Q28.1F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bloga

26

1.

Labai gera

578

2.

Gera

1433

5.

Neturi nuomonės

790

3.

Patenkinama

336

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.4475330025729134; Max. 5.0; Mean 2.6892190957951314; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S9fIvcFDv4sNC0yvAQpOPw==

Q28F|Per 12 mėn. pasikeitė viešųjų bibliotekų paslaugų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

1561

3.

Pablogėjo

49

4.

Neturi nuomonės

914

1.

Pagerėjo

639

Summary Statistics: StDev 1.1047946359803644; Max. 4.0; Mean 2.391400569079986; Valid 3163.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:K9rF9IqrBPQo4haSOBCY6w==

QF.1|Per 12 mėn.: sukūrėte nors vieną filmą ar video vedinas meninio pomėgio

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau nei 12 kartų

21

5.

Nei vieno karto

3001

3.

4-6 kartus

34

2.

7-12 kartų

15

4.

1-3 kartus

92

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; StDev 0.46120677871861226; Valid 3163.0; Mean 4.908631046474865

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IzRfdPQaXBKWQeMhGaVJgQ==

QF.1.1|Per 12 mėn.: esate pardavęs savo kurtus filmus, video

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta ( QF_1 = 5)

3001

4.

1-3 kartus

15

2.

7-12 kartų

6

5.

Nei vieno karto

128

3.

4-6 kartus

6

1.

Daugiau negu 12 kartų

7

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 13.550352893702401; Max. 66.0; Mean 62.85267151438503;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yj7Y3G/zRjAiJr9iaXBlGw==

QF.2|Per 12 mėn.: filmavotės filme

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

1-3 kartus

51

5.

Nei vieno karto

3089

3.

4-6 kartus

8

2.

7-12 kartų

13

1.

Daugiau negu 12 kartų

2

Summary Statistics: Mean 4.963958267467595; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.26846203958016596

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iUC9a2jCRhvwpXWrSWK6Nw==

QFB|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (QF.1, QF.2)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

320

2.

Ne

2198

3.

Nežinau

445

66.

Neatsakinėta (QF_1 = 1-4 / QF_2 = 1-4)

200

Summary Statistics: Mean 6.086310464748618; Min. 1.0; Valid 3163.0; Max. 66.0; StDev 15.576111687295638

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DcJ/8g54xvAxqyYQRmdaqw==

Q23.1|Per 12 mėn.: buvote draugijos, klubo, kurioje gaminami filmai, narys

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ne

3118

1.

Taip

45

Summary Statistics: StDev 0.11844419580009331; Max. 2.0; Mean 1.9857730003161558; Min. 1.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MMi6rTsiQ2AIuZFmavRRAQ==

Q23.2|Per 12 mėn.: dirbote savanorišką darbą/aukojote tokiai draugijai, klubui

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

39

2.

Ne

3124

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 0.11037158704420184; Max. 2.0; Mean 1.9876699336073345

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hJS5J6zs+EiKYWie8K6qIw==

Q23.3|Per 12 mėn.: lankėte filmų ar video filmavimo kursus, pamokas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

36

2.

Ne

3127

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 0.10609249483439068; Min. 1.0; Mean 1.9886184002529241; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vQsxauwn5SV5uMWcElP1eQ==

Q23.4|Per 12 mėn.: rodėte savo filmą ar video žiūrovams

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

45

2.

Ne

3118

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; StDev 0.11844419580009338; Valid 3163.0; Mean 1.9857730003161553

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ja2el9BQpMj03c4fAnPyvA==

Q23.5|Per 12 mėn.: įkėlėte savo filmą/video arba Jūsų draugijos filmą į internetą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

75

2.

Ne

3088

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; Mean 1.9762883338602588; Valid 3163.0; StDev 0.1521734016238386

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mkQSVuiSPmJLv3Gy88VoUw==

Q23.6|Per 12 mėn.: aukojote pinigų, rėmėte tokią draugiją, organizaciją, klubą

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

38

2.

Ne

3125

Summary Statistics: StDev 0.10896481363135624; Max. 2.0; Min. 1.0; Valid 3163.0; Mean 1.987986089155865;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m5vGEIaxboODXX8TWzSNRw==

Q23B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (Q23.1-Q23.6)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

205

3.

Nežinau

365

66.

Neatsakinėta (Q23_1-Q23_6 = 1)

152

2.

Ne

2441

Summary Statistics: Max. 66.0; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 13.68585223730197; Mean 5.126146063863425

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZS5Ld7X5QbFjA3g7xrqbVA==

Q46.1|Per 12 mėn.: pirkote filmą fiziniu ar skaitmeniniu formatu

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Nei vieno karto

2754

4.

1-3 kartus

261

2.

7-12 kartų

35

1.

Daugiau negu 12 kartų

23

3.

4-6 kartus

90

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.6096708449527423; Mean 4.798292760037938; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/OaCvSH1q9xZDzoa1J196w==

Q46.2|Per 12 mėn.: mokamai prenumeravote filmų peržiūros platformas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

4-6 mėnesių

76

1.

7-12 mėnesių

130

3.

1-3 mėnesių

227

4.

Nei vieno

2730

Summary Statistics: StDev 0.6919702865755497; Valid 3163.0; Mean 3.756876383180524; Min. 1.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LRlt6PTj7eVrdozTVlCU4w==

Q23.1.1|Per 12 mėn.: lankėtės kine ar kino festivalyje Lietuvoje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daugiau negu 12 kartų

37

3.

4-6 kartus

233

5.

Niekada

2034

4.

1-3 kartus

781

2.

7-12 kartų

78

Summary Statistics: StDev 0.8280420261703161; Valid 3163.0; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 4.484982611444835

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SWMEdrixiV5oz5H9piY7JQ==

Q23.1.2|Per 12 mėn.: lankėtės kine ar kino festivalyje užsienyje

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

7

3.

4-6 kartus

15

4.

1-3 kartus

81

66.

Neatsakinėta (QX = 2)

2028

5.

Niekada

1027

1.

Daugiau negu 12 kartų

5

Summary Statistics: Mean 44.06291495415728; Min. 1.0; StDev 29.329501071780673; Valid 3163.0; Max. 66.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a3I/a0Ksvy8QAeNYR+5JKQ==

Q23.1.3|Per 12 mėn.: žiūrėjote lietuviškus filmus per TV

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Kelis kartus per mėnesį

693

2.

Kelis kartus per savaitę

620

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

895

5.

Niekada

596

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

359

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 1.27715741511082; Mean 3.2368005058488785; Valid 3163.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3XuPttjGqRQivloehFkIlQ==

Q23.1.4|Per 12 mėn.: siuntėtės lietuviškus filmus iš interneto/žiūrėjote internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

449

2.

Kelis kartus per savaitę

137

5.

Niekada

2273

3.

Kelis kartus per mėnesį

262

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

42

Summary Statistics: Mean 4.509326588681631; Max. 5.0; Valid 3163.0; StDev 0.9138187948880011; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J9Lr0XY2J/v0b2lVDO4SkQ==

Q23.1.5|Per 12 mėn.: žiūrėjote užsienio filmus per TV

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Niekada

337

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

301

2.

Kelis kartus per savaitę

1131

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

789

3.

Kelis kartus per mėnesį

605

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 2.4517862788492026; StDev 1.2556510349899217; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hMW2bZhXHbxmv6Xa1IHykA==

Q23.1.6|Per 12 mėn.: siuntėtės užsienio filmus iš interneto/žiūrėjote internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną

126

5.

Niekada

1750

4.

Rečiau nei kartą per mėnesį

401

3.

Kelis kartus per mėnesį

484

2.

Kelis kartus per savaitę

402

Summary Statistics: Mean 4.026557066076509; Valid 3163.0; Min. 1.0; StDev 1.2541858070977359; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gKNXCFfUAsaJttYzRs4PEA==

Q27.7|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: prieinamumas

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Labai geras

578

5.

Neturi nuomonės

243

3.

Patenkinamas

571

4.

Blogas

84

2.

Geras

1687

Summary Statistics: StDev 1.0402362510223409; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 2.2813784381915907; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XQteZkCyI8OzkCeiE9KzKw==

Q27G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: galimybės pasinaudoti

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Neturi nuomonės

302

3.

Sumažėjo

191

1.

Padidėjo

421

2.

Nepasikeitė

2249

Summary Statistics: Mean 2.118242175150175; Min. 1.0; Valid 3163.0; StDev 0.7493993855874513; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:srjHOXFEj5QixzK/sepmZw==

Q28.1G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: kokybė

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Gera

1631

4.

Bloga

85

5.

Neturi nuomonės

364

1.

Labai gera

371

3.

Patenkinama

712

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 1.1086748757443898; Valid 3163.0; Min. 1.0; Mean 2.506797344293394;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MHp6qFNQkoXwlvBSFHbsXQ==

Q28G|Per 12 mėn. pasikeitė filmų: kokybės pokytis

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nepasikeitė

2059

4.

Neturi nuomonės

472

3.

Pablogėjo

158

1.

Pagerėjo

474

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 4.0; StDev 0.8703626204798696; Mean 2.198545684476766; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M4vwoVbO0jm+On80zWNf7A==

Q25A|Per 12 mėn.: vedinas pomėgio ką nors sukūrėte internete

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

7-12 kartų

18

4.

1-3 kartus

114

5.

Nei vieno karto

2974

1.

Daugiau nei 12 kartų

23

3.

4-6 kartus

34

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.4857184671251868; Valid 3163.0; Mean 4.8963009800821995; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Syhw547bRiKwJSpajSl5Mw==

Q25B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (Q25A)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Taip

149

66.

Neatsakinėta (Q25A = 1-4)

189

3.

Nežinau

422

2.

Ne

2403

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 15.156214601797753; Mean 5.910527979766057; Valid 3163.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UwueZKy427bI5BMH6OY+IA==

Q26.1.1|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 1.263041416376866; Max. 20.0; StDev 1.915939790798575;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IbzRNJVfzk959l3xXEvCfw==

Q26.2.1|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 8.442301612393194; StDev 13.639876938530067; Valid 3163.0; Max. 59.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:o8yAJsgsTA9m4x9RXaTcbQ==

Q26.1.1r|Darbo dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 84.22478659500464; Max. 1230.0; StDev 116.04059516818461; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mQYrftdnZM+egtC+VSHz+Q==

Q26.3.1|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Mean 1.5090104331331062; Valid 3163.0; Max. 20.0; StDev 2.2355370571282736; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w2s9Oil5yO3Lh0fmeyBWfQ==

Q26.4.1|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 8.153335441037003; StDev 13.932436504149328; Valid 3163.0; Max. 59.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MS/hddMvtYh73mammE4Ncg==

Q26.1.2r|Savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: StDev 135.78904248514746; Mean 98.6939614290228; Max. 1240.0; Min. 0.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ic0qbb2hl/Rtt/4HiJ/OGQ==

Q26.1r|Darbo/savaitgalio dieną: praleidžiate socialiniuose tinkluose (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: StDev 237.74830431440898; Max. 2460.0; Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 182.91874802402748

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6Cs0rseqOFsCDyrnW2565g==

Q26B|Ar linkęs (norėtų) užsiimti šia veikla (Q26.1.1-Q26.1.4)

f2536 Location:

Value

Label

Frequency

Text

66.

Neatsakinėta (Q26_1r = 0)

2193

2.

Ne

870

1.

Taip

34

3.

Nežinau

66

Summary Statistics: Max. 66.0; StDev 29.501120730455348; Min. 1.0; Mean 46.38318052481817; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:re9fbjWbytpSCDfPgFEOiQ==

Q24.1.1|Darbo dieną: klausotės radijo (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.7344293392349013; Valid 3163.0; Max. 20.0; StDev 2.423459600283287

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TGKQeijwGDKuy/P4h+bFUQ==

Q24.2.1|Darbo dieną: klausotės radijo (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; StDev 1.396439910541806; Mean 0.436610812519765; Max. 20.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AeXvGLkUSq8YwYlH/nDb6A==

Q24.1.1r|Darbo dieną: klausotės radijo (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 111.4426177679419; StDev 143.61797083969216; Max. 1200.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:maR9XiTZwVLIPa5MocP19A==

Q24.1.2|Darbo dieną: klausotės radijo internete (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 20.0; Valid 3163.0; Mean 2.5937401201391053; StDev 2.1216152158418913

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g/TYOt/+qWIuKv6uojFaJw==

Q24.2.2|Darbo dieną: klausotės radijo internete (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 0.35314574770787055; Max. 15.0; StDev 0.9323302981702651;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lnpQ5bWZ7oVinUEG1pkuEw==

Q24.1.2r|Darbo dieną: klausotės radijo internete (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 1220.0; Mean 28.49604805564308; Min. 0.0; StDev 84.96003581213468; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kqKTFfwK1BEzmXpxBRhveg==

Q24.1.3|Darbo dieną: žiūrite televizorių (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: StDev 2.804047058664482; Max. 24.0; Min. 0.0; Valid 3163.0; Mean 2.4312361681947463

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+xxDBJDgykGm9DkpyYGPIg==

Q24.2.3|Darbo dieną: žiūrite televizorių (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Mean 7.376857413847636; Min. 0.0; StDev 12.942909550853724; Max. 59.0; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z5imM37FaYn+v1pDfjV29A==

Q24.1.3r|Darbo dieną: žiūrite televizorių (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Mean 161.16661397407614; Min. 0.0; Max. 1220.0; StDev 126.21622260866508; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hTByjv0wD9xWb5IBrQGyUg==

Q24.1.4|Darbo dieną: žiūrite TV internete (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Mean 2.2993993044577503; Min. 0.0; Max. 50.0; StDev 7.930028216856199

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wt7o7WApUFasAMoMrsmorQ==

Q24.2.4|Darbo dieną: žiūrite TV internete (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 58.0; Mean 5.5422067657287535; Min. 0.0; Valid 3163.0; StDev 12.05486502787215;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bGQtoHdIbQd3YO+dQqpTtw==

Q24.1.4r|Darbo dieną: žiūrite TV internete (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Max. 914.0; Mean 23.97723680050599; Min. 0.0; StDev 57.746913307439655

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pI/FrRy0Pbh6nyMjV1bJQg==

Q24.1.5|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 55.0; StDev 8.76893453468932; Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 2.788491938033497

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MEcwNxe6UdFPdv9SVFCAcg==

Q24.2.5|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 55.0; StDev 11.567880570353434; Mean 5.008852355358836; Valid 3163.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fEluLU9P7Az5WKQU8btGAw==

Q24.1.5r|Darbo dieną: laisvalaikiu naudojate internetą (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 1440.0; Min. 0.0; StDev 167.81719399498317; Valid 3163.0; Mean 150.88302244704397

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qkq5oHS83zZWd9waMu2+4w==

Q24.3.1|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 24.0; StDev 2.2314482521002224; Mean 1.5017388555169113; Min. 0.0; Valid 3163.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B9EaWJ5azNpNopeflQw77w==

Q24.4.1|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Valid 3163.0; Min. 0.0; Mean 0.3382864369269643; StDev 1.1675067246416773; Max. 24.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p8YYoewJr31ylsuZTlEcPw==

Q24.2.1r|Savaitgalio dieną: klausotės radijo (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Max. 1440.0; Min. 0.0; Valid 3163.0; StDev 133.3063877982628; Mean 96.35599114764457;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W5QvTQ2GYAe8052uVNWJ/g==

Q24.3.2|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (val.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 24.0; StDev 2.4111986165899126; Valid 3163.0; Mean 3.0765096427442358;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bvsOZAq2rAFS5wvsjNSCpQ==

Q24.4.2|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: StDev 1.244172237346366; Min. 0.0; Max. 20.0; Valid 3163.0; Mean 0.4947834334492522

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pH1RzegzSriPHMf26PFq3Q==

Q24.2.2r|Savaitgalio dieną: klausotės radijo internete (Iš viso: min.)

f2536 Location:

Summary Statistics: Mean 22.412582990831343; Valid 3163.0; StDev 71.95290332590034; Min. 0.0; Max. 1440.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:97yYwnGtq8cacSSLTTs7gQ==