Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990 (hdl:21.12137/WVXN4V)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/WVXN4V

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Date of Distribution:

2021-09-25

Version:

9

Bibliographic Citation:

Morkevičius, Vaidas; Briedienė, Monika; Žvaliauskas, Giedrius; Valentinavičius, Vytautas, 2021, "Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V9

Study Description

Citation

Title:

Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990

Identification Number:

hdl:21.12137/WVXN4V

Authoring Entity:

Morkevičius, Vaidas (Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology)

Briedienė, Monika (Vytauto Didžiojo universitetas = Vytautas Magnus University)

Žvaliauskas, Giedrius (Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology)

Valentinavičius, Vytautas (Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology)

Other identifications and acknowledgements:

Morkevičius, Vaidas

Other identifications and acknowledgements:

Briedienė, Monika

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius

Other identifications and acknowledgements:

Valentinavičius, Vytautas

Other identifications and acknowledgements:

Krilavičius, Tomas

Grant Number:

No P-MIP-20-373

Distributor:

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Access Authority:

Žvaliauskas, Giedrius

Depositor:

Morkevičius, Vaidas

Date of Deposit:

2021-09-25

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, Arts and Humanities, Social Sciences, Lietuvos Parlamentas = Lithuanian Parliament, Seimo debatų tekstynas = Corpus of the Seimas debates

Abstract:

<p>Šiame duomenų rinkinyje kaupiamos Lietuvos Respublikos <strong>Seimo posėdžių debatų stenogramos</strong>. Stenogramos parsiunčiamos automatizuotu būdu iš LR Seimo <a href="https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&amp;p_k=1&amp;p_a=sale_ses_pos&amp;p_kade_id=1&amp;p_ses_id=1">portalo</a> ir/arba <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt">paieškos įrankių</a> (abiejų sąrašų įrašai sutikrinami ir sudaromas bendras stenogramų sąrašas (su nuorodomis į šaltinius), kuris pridėtas prie šio duomenų rinkinio). Duomenų rinkinys apima stenogramas <strong>nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d.</strong> iki paskutinės pilnos eilinės LR Seimo sesijos. Duomenų rinkinio atnaujinimas vykdomas pasibaigus paskutinei eilinei LR Seimo sesijai.</p> <p>Stenogramos parsiunčiamos DOC/DOCX formatais ir <strong>transformuojamos į TXT bei CSV ir XLSX formatus</strong>:</p> <p>1. Konvertavimas į TXT formatą vykdomas naudojant du įrankius: MultiDoc Converter (www.multidoc-converter.com/en/index.html) ir EmEditor (www.emeditor.com).</p> <p>2. TXT formato stenogramos konvertuojamos į struktūruotus CSV ir XLSX failus naudojant R skriptus, kurie pridedami prie šio duomenų rinkinio.</p> <p>3. Prie duomenų rinkinio pridėtas dokumentas, kuri aprašo CSV ir XLSX failų struktūrą.</p> <p>Stenogramos surinktos ir sutvarkytos įgyvendinat projektą "Lietuvos Seimo politinė darbotvarkė ir jos įrėminimas: 1990-2020 m. Seimo stenogramų analizė", kuriam finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. P-MIP-20-373.</p> <hr> <p>The transcripts were collected and processed implementing the project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020", which has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement Nr. P-MIP-20-373.</p>

Time Period:

1990-03-10-2021-01-14

Date of Collection:

2020-05-01-

Unit of Analysis:

Paragrafas = Paragraph.

Methodology and Processing

Sources Statement

Data Sources:

Stenogramos parsiunčiamos automatizuotu būdu iš LR Seimo <a href="https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&amp;p_k=1&amp;p_a=sale_ses_pos&amp;p_kade_id=1&amp;p_ses_id=1">portalo</a> ir/arba <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt">paieškos įrankių</a> (abiejų sąrašų įrašai sutikrinami ir sudaromas bendras stenogramų sąrašas (su nuorodomis į šaltinius), kuris pridėtas prie šio duomenų rinkinio).

Data Access

Completeness of Study Stored:

Duomenų rinkinys apims (įvykdžius LMT remiamą projektą "Lietuvos Seimo politinė darbotvarkė ir jos įrėminimas: 1990-2020 m. Seimo stenogramų analizė", sutarties Nr. P-MIP-20-373) stenogramas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. iki paskutinės pilnos eilinės LR Seimo sesijos. Duomenų rinkinio atnaujinimas vykdomas pasibaigus paskutinei eilinei LR Seimo sesijai. <hr> The data set will include (after the LMT supported project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020" (agreement Nr. P-MIP-20-373) is implemented) transcripts from March 10, 1990 until the last full regular session of the Seimas of the Republic of Lithuania. The data set is updated after the last regular session of the Seimas of the Republic of Lithuania is terminated.

Notes:

Šio duomenų rinkinio duomenys ir jų aprašai (metaduomenys) yra licencijuojami pagal "Creative Commons" 4.0 priskyrimo ir analogiško platinimo tarptautinę viešąją licenciją (CC BY-SA 4.0). <hr> Data and their descriptions (metadata) in this dataset are licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licence (CC BY-SA 4.0).

Other Study Description Materials

Other Study-Related Materials

Label:

1995.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

1996.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

1997.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

1998.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

1999.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2000.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2009.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2010.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2011.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2012.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2013.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2014.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2015.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2016.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2017.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2018.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2019.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2020.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2021.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

2022_02.tar.gz

Notes:

application/gzip

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_1995.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_1996.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_1997.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_1998.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_1999.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2000.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2009.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2010.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2011.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2012.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2013.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2014.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2015.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2016.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2017.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2018.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2019.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2020.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2021.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

convert_txt_to_csv&xlsx_2022_02.R

Notes:

text/x-r-source

Other Study-Related Materials

Label:

Description_of_Seimas_debates_transcripts_dataset_LRS_debatu_stenogramu_duomenu_rinkinio_aprasas_v0.7.pdf

Notes:

application/pdf

Other Study-Related Materials

Label:

List_of_Semas_debates_transcripts_LRS_debatu_stenogramų_sarasas_20210522.xlsx

Notes:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet