Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti Istorinės statistikos duomenų kataloge šiuo metu saugomų istorinės statistikos duomenų rinkinių skaičius viršija 200 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas istorinės statistikos duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of historical statistics are a specialised collection of data archives that is mainly used by historians in their research. This collection usually consists of historical data on population size and composition, economy, trade, transport and communications, finance, social and economic relations, health and health history, social welfare, disasters (fires, war damage etc.), education, culture, state development, churches, cities etc.

Launched in 2010 the Historical Statistics Data catalogue currently contains more than 200 datasets of historical statistics (not all datasets are yet available, as a project to migrate from the old infrastructure is under way for the period 2020-2022). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each historical statistics dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 227 Results
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/EMFVBH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:d3k4ApUkncXW/JYD63boBg== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Latvia in 1919-1939. Dataset "Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post...
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:oTzi8SOkcnJIRNHkrLQ7LQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below....
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/5E3GA1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:SKyqIUQwrbrP8R9wFbLZKA== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 population) in Estonia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see m...
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/CM9PC1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:JxnOXlzf/s3alkRrfRiy2Q== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 population) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see me...
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUD1GZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:r2xg5C6g9S7vlHY4UcuDZQ== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see...
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/AJISNV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:WmEfYjrOQI/NJ5pC2ovfxA== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Estonia in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Bal...
Oct 13, 2022 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/ZUZWLD, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:43TXCbxJA4qsbQS/xUISbw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of deaths in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Balti...
Oct 13, 2022 - Health Care = Sveikatos apsauga
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Number of Medical Staff (N) in Latvia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/80DCTI, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:DifjbwLqeTtq3sL24u6yKQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of medical staff (N) in Latvia in 1919-1939. Dataset "Number of Medical Staff (N) in Latvia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transform...
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/NUOOBV, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:6PopibprdpYJKwGryCUkJg== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of winter and summer rye in Estonia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Com...
Oct 13, 2022 - Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Crop Area of Barley in Estonia, 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/WQ4XLN, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Ngb+7w3bmnCCvnu7GfbJgg== [fileUNF]
This dataset contains data on crop area of barley in Estonia in 1919-1939. Dataset "Crop Area of Barley in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the B...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.