Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti Istorinės statistikos duomenų kataloge šiuo metu saugomų istorinės statistikos duomenų rinkinių skaičius viršija 200 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas istorinės statistikos duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of historical statistics are a specialised collection of data archives that is mainly used by historians in their research. This collection usually consists of historical data on population size and composition, economy, trade, transport and communications, finance, social and economic relations, health and health history, social welfare, disasters (fires, war damage etc.), education, culture, state development, churches, cities etc.

Launched in 2010 the Historical Statistics Data catalogue currently contains more than 200 datasets of historical statistics (not all datasets are yet available, as a project to migrate from the old infrastructure is under way for the period 2020-2022). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each historical statistics dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 430 Results
Tabular Data - 1.6 KB - 5 Variables, 24 Observations - UNF:6:48GThPBMeDkJD6MD/LRbDQ==
Census dataData
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 16.4 KB - MD5: 63d8e1212f4863e2aff264e43b71a26f
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Tabular Data - 20.7 KB - 256 Variables, 27 Observations - UNF:6:CK+LzPmbpxVldudzN6tC6Q==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 4.4 MB - MD5: 0d51d267f68ec3bafd4f87745c148ffb
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Tabular Data - 2.5 KB - 13 Variables, 22 Observations - UNF:6:5LM8lXVMC7FckDfWIJ9Y/Q==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 2.8 MB - MD5: 2b810bc50293d45298859d5defcb21b9
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Tabular Data - 2.2 KB - 13 Variables, 21 Observations - UNF:6:PBA2vDBzO0umd+aQ+Y0pYg==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 2.8 MB - MD5: 7e26f42a48692392dddc60b451ca2d94
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Tabular Data - 76.4 KB - 201 Variables, 48 Observations - UNF:6:pIlmxm8qgTJTV9mif9omCg==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Tabular Data - 18.9 KB - 128 Variables, 21 Observations - UNF:6:Qvce9AZJYM7JC6Ew5r27GA==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.