Skip to main content
Lietuvos (ir kitų Baltijos šalių) istorinės statistikos Dataverse kolekcija

Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti kataloge šiuo metu saugomų istorinės statististikos duomenų rinkinių skaičius viršija 130. Istoriniai duomenų rinkiniai, suskirstyti pagal laikotarpius:

  • Statistiniai duomenys iki XIX amžiaus

  • XIX amžiaus statistika

  • XX amžiaus statistika

Kiekvienas istorinių duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 43 Results
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/CWNMG5, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:K0faDdG0eNIMe2lHqK9Ayg== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid-ye...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Lithuania, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:oTzi8SOkcnJIRNHkrLQ7LQ== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below....
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:QWgm2/ZglQ8W5nJVrSULAA== [fileUNF]
This dataset contains data on natural increase rate of population (per 1000 population) in Lithuania in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of natural increase of population by 1000 and dividing by number of the mid...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Latvijoje, 1919-1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/EMFVBH, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:qUnaFFnJwUum/pTWUweKJw== [fileUNF]
This dataset contains data on number of natural increase of population in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed as the difference of numbers of births and deaths. For sources of the data see metadata field Origin of Sources below. Da...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Mortality Rate (per 1000 Deaths) in Latvia, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 mirčių) Latvijoje, 1919–1939 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/CM9PC1, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:gYBewqwDuP+JaSURb065Fw== [fileUNF]
This dataset contains data on mortality rate (per 1000 deaths) in Latvia in 1919-1939. Data in the cells (year by administrative region) were computed by multiplying the number of deaths by 1000 and dividing by number of the mid-year population. For sources of the data see metada...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/XUGPJK, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:q3g3u61fOiFTLO/nFzq65g== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Courland Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Courland Province (Latvia), 1897-1914" was published implementing project "Histori...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/10MSGF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:tSGRDDntHkitNBJhSyQmtA== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Estonia Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Estonia Province (Estonia), 1897-1914" was published implementing project "Historic...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/3U9NCP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:2VU8SBMPLL2G1N8crYcuoQ== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Suwalki Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914" was published implementing proj...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/MFAAB4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:MJZ6r3ouebclhDrcwuKtNA== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Livonia Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914" was published implementing projec...
Dec 4, 2021 - Demography = Demografija
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.", https://hdl.handle.net/21.12137/TXBEHA, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V3, UNF:6:dLo9l5PDaFg2OCGSsiZwuA== [fileUNF]
This dataset contains data on population movement (population, marriages, births, deaths, infant deaths (under 1 year)) in Estonia in Vilnius Province in 1897-1914. Dataset "Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914" was published implementing pro...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =