Duomenų apie politinę sistemą rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja politologai bei politikos sociologai. Šią kolekciją paprastai sudaro statistiniai, tekstiniai ir kitokie struktūruoti bei nestruktūruoti duomenys apie prezidento instituciją, parlamentą, vyriausybę, valstybės tarnybą, savivaldybes, teismus, rinkimus ir referendumus, politines partijas ir NVO ir kt.

2010 metais pradėtame kurti Duomenų apie Lietuvos politinę sistemą kataloge šiuo metu saugomų duomenų apie politiką rinkinių skaičius viršija 100 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2022 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas duomenų apie Lietuvos politinę sistemą rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The catalogue of data about political system is a specialised collection of data archives that is mainly used by political scientists and political sociologists in their research. This collection typically consists of statistical, textual and other structured and unstructured data on the presidency, parliament, government, civil service, municipalities, courts, elections and referendums, political parties and NGOs, etc.

Launched in 2010 the Lithuanian Political System Data Catalogue currently contains more than 100 datasets about politics (not all datasets are yet available, as a project to migrate from the old infrastructure is under way for the period 2020-2022). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each dataset on the Lithuanian political system is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 32 Results
Sep 22, 2022 - Seimo frakcijos = Parliamentary party groups
Morkevičius, Vaidas, 2022, "Parliamentary party groups (factions) of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/3AAPSF, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:fFvHNpDNa7HVIetBI95a4w== [fileUNF]
This dataset contains information about the parliamentary party group (faction) affiliation of the members of the Seimas of the Republic of Lithuania and members of the Cabinet of Ministers.
Sep 7, 2022 - Seimo plenariniai posėdžiai = Plenary Debates of the Seimas
Morkevičius, Vaidas; Briedienė, Monika; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramų tekstynas nuo 1990 m. kovo mėn. 10 d. = Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V11
Šiame duomenų rinkinyje kaupiamos Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių debatų stenogramos. Stenogramos parsiunčiamos automatizuotu būdu iš LR Seimo portalo ir/arba paieškos įrankių (abiejų sąrašų įrašai sutikrinami ir sudaromas bendras stenogramų sąrašas (su nuorodomis į šaltinius...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.