Visuomenės nuomonės apklausų ir tyrimų duomenų rinkiniai yra didžiausia ir dažniausiai archyvų vartotojų naudojama duomenų kolekcija. Didžiąją dalį šios kolekcijos sudaro kitų mokslininkų ir tyrėjų jau įgyvendintų tyrimų duomenys, kuriuos kiti vartotojai gali naudoti atlikdami savo antrinę analizę.

2006 metais padėtame kurti Apklausų duomenų kataloge šiuo metu saugomų apklausų duomenų rinkinių skaičius viršija 300 (kol kas ne visi duomenų rinkiniai prieinami, nes 2020-2023 m. vykdomas perkėlimo iš senos infrastruktūros projektas). Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas apklausų duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of opinion polls and surveys are the largest and most used collection of data by archive users. The largest part of this collection consists of data from surveys carried out by other scientists and researchers, which might be used by other users for their own secondary analysis.

Launched in 2006 the Survey Data catalogue currently contains more than 300 survey datasets (not all datasets are available yet, as a migration project from the old infrastructure is underway for the period 2020-2023). The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each survey dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 154 Results
Dec 22, 2021
Dataverse kolekcijoje „Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai” talpinamos apklausos, kuriomis siekiama išanalizuoti skirtingų populiacijų požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato...
Oct 7, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Business Leaders Survey, November 2017 - January 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/OUNXIQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the attitudes of business leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement.
Oct 7, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Civil Service Leaders Survey, February 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/HLOEE4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:GlO1MeBb1mM8h9zb55AIDg== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of civil service leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement.
Oct 7, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Lithuanian Population Survey, January - February 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/0VNUJE, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:IISlSWmToFFun8jqtZesqA== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of Lithuanian population towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement.
Oct 7, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Mass Media Leaders Survey, 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/LLS7IC, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:C/+5YJd7+9o5yTm5ro+yKg== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of mass media leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement.
Oct 7, 2022 - Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES = Attitudes of European Elites and Masses towards the EU
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Members of the Lithuanian Parliament Survey, May - June 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/LSNCT4, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the attitudes of the members of the Lithuanian Parliament towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement.
Oct 13, 2022 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, April 1991", https://hdl.handle.net/21.12137/IBK0XJ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V5, UNF:6:ZDTlvNdhEMXeTjvTFbQUfg== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state. Major investigated questions: respondents were asked whether they had sufficient kn...
Oct 13, 2022 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, August 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/DYFUYP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V5, UNF:6:apUTlAdW2lwHDntTn5wGQQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. Major investigated questions: respondents were asked whether they support the Lithuanian G...
Oct 21, 2022 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/BNEHBY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V6, UNF:6:trdcsOH+mOCofoou6i/J7Q== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. Major investigated questions: respondents were asked how they evaluate the December 1989 s...
Oct 13, 2022 - Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = Barometer of the Public Opinion Research Center
Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021, "Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/P4WPXY, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V5, UNF:6:MADmrpBK1FtE7fR99+zzPQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population on the socially relevant issues during the rapid political, social and economic transformation of the country. Major investigated questions: respondents were asked what they did in 1990 and how their s...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.