Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialines problemas.


Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

21 to 30 of 103 Results
Tabular Data - 329.6 KB - 211 Variables, 605 Observations - UNF:6:EdSlw6kHGxcepKMq9s9fzQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Gzip Archive - 2.4 MB - MD5: 8e28779c39b47ed79137e7c162914460
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 521.9 KB - MD5: a0581aafdb0155ff57d1a9546ad4147e
Documentation
Klausimynas (lat) = Questionnaire (lat)
Adobe PDF - 514.6 KB - MD5: 86aaa865761cdc0e496486b42aee9150
Documentation
Klausimynas (rus) = Questionnaire (rus)
Adobe PDF - 182.2 KB - MD5: 6d6bc6fd07dbe71021c331c0a80855f7
Documentation
Kortelės (lat) = Showcards (lat)
Adobe PDF - 207.7 KB - MD5: 0e485e54fedbe83bf6f45a8f8f27e595
Documentation
Kortelės (rus) = Showcards (rus)
Gzip Archive - 71.0 KB - MD5: 1769a2bc4be2fadf051caced6e46a3e3
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 419.8 KB - 208 Variables, 800 Observations - UNF:6:nJZHMUorUHtUgJibAt9IsQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Gzip Archive - 2.4 MB - MD5: be785784ffb42f684b9af8710ff7d91e
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 516.2 KB - MD5: f4b63dc75d1bd2a84bd398eed37655cb
Documentation
Klausimynas (lit) = Questionnaire (lit)
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.