Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialines problemas.


Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

41 to 50 of 103 Results
Adobe PDF - 1.4 MB - MD5: fc3f7fba0d7e6fff0232034b6b00f84d
Documentation
Kortelės (rus) = Showcards (rus)
Adobe PDF - 141.2 KB - MD5: afc19ba7087235063a82046a340df01e
Documentation
Kortelės (lit) = Showcards (lit)
Adobe PDF - 182.2 KB - MD5: 6d6bc6fd07dbe71021c331c0a80855f7
Documentation
Kortelės (lat) = Showcards (lat)
Adobe PDF - 207.7 KB - MD5: 0e485e54fedbe83bf6f45a8f8f27e595
Documentation
Kortelės (rus) = Showcards (rus)
Gzip Archive - 76.2 KB - MD5: 0de52eb30aa8b8975d14a5a6c5fb55cf
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 267.6 KB - 45 Variables, 1005 Observations - UNF:6:vgSm+U9ESjdoYwRUGvWFng==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: sukurti kintamųjų vardai, pavadinimai ir kintamųjų žymės; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai ir organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite gauti ankstesnes duomenų f...
Gzip Archive - 865.4 KB - MD5: c4ef940743a0d744b41424e01837b1f0
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 142.5 KB - MD5: 11314a01a99b49c99541f23f618f8a8c
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 195.3 KB - MD5: a2e047863fb66f9cffc066498ffe6869
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 402.2 KB - 120 Variables, 1187 Observations - UNF:6:Ji9xc20ByTb0yIIXscMIwA==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymių pavadinimai; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite gauti...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.