Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 88 Results
Gzip Archive - 284.5 KB - MD5: 38d7fef072e9e1afdd504ac76006517e
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 268.4 KB - 50 Variables, 1005 Observations - UNF:6:IK7tnrnJCR+xpJ96LI/H5w==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: sukurti kintamųjų vardai, pavadinimai ir kintamųjų žymės; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai ir organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei n...
Tabular Data - 288.8 KB - 101 Variables, 1009 Observations - UNF:6:XSNHfTyLNl7OlGVKRjKPkw==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 3.3 MB - MD5: 38d9bba968f0484b7c5816136cc6668e
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 234.1 KB - MD5: 9c27e350de6a727a8c1a2bf29a0935cc
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 278.4 KB - 119 Variables, 1030 Observations - UNF:6:cMytQEgJfI0QCr2/k3vFTQ==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 3.3 MB - MD5: bca2e5ef7008a4a44c7cfa8d65b79ecd
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 312.4 KB - MD5: 5a2ce54896fbc044728d9bd79de2a524
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 271.9 KB - 114 Variables, 1029 Observations - UNF:6:SHlr2v6So0DKesC0Tj7dkw==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 3.6 MB - MD5: 469e23b2f2ddceddc843fd4879de6ba7
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.