Dataverse collection “Monitoring Social Problems” contains surveys studying public opinion about social policy and social issues.


Dataverse kolekcijoje „Socialinių problemų stebėsena“ talpinamos apklausos, tiriančios gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialines problemas.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

11 to 20 of 107 Results
Gzip Archive - 3.3 MB - MD5: bca2e5ef7008a4a44c7cfa8d65b79ecd
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 312.4 KB - MD5: 5a2ce54896fbc044728d9bd79de2a524
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 271.9 KB - 114 Variables, 1029 Observations - UNF:6:SHlr2v6So0DKesC0Tj7dkw==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 3.6 MB - MD5: 469e23b2f2ddceddc843fd4879de6ba7
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 293.8 KB - MD5: ca9f18b0d88cf0bdd7f0c3baa558895b
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Tabular Data - 408.2 KB - 112 Variables, 1060 Observations - UNF:6:qddRIVIXp4QRafzEjuIqKA==
DataSurvey
Depozitoriaus perduoti duomenys = Data provided by the depositor
Gzip Archive - 1006.8 KB - MD5: c6b6dedbe0ed5d03f476bff46e90d354
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 296.9 KB - MD5: aa4de1bcba3cded5a33f6dd8bbb16657
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 62.9 KB - MD5: fdcd7428d139a2409c8c5f88bfecb356
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 339.4 KB - 212 Variables, 610 Observations - UNF:6:RA1slvMh/LEifIR7DxrGAw==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; pakeisti kintamųjų žymų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; pašalintos kintamųjų žymės konfidencialumo tikslais; sukurti nauji organizaciniai ki...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.