Duomenų apie švietimą rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja edukologai, švietimo psichologai ir sociologai bei kiti švietimo ekspertai. Šią kolekciją paprastai sudaro administraciniai ir apklausų duomenys apie ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštojo mokslo studijas ir kt.

2022 metais pradėtame kurti Švietimo duomenų kataloge šiuo metu saugomų švietimo duomenų rinkinių skaičius viršija 10. Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas duomenų apie švietimą rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


The datasets of education are a specialised collection of data archives that are mainly used by educational specialists, educational psychologists and sociologists, and other educational experts in their research. This collection typically consists of administrative and survey data on pre-primary and general education, vocational training, higher education studies etc.

Launched in 2022 the Education Data Catalogue currently contains more than 10 datasets of educational data. The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each dataset of the educational data is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 29 Results
Jan 18, 2023
Dataverse kolekcijoje "Švietimo istorinė statistika" talpinami duomenys apie Lietuvos mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan. Dataverse collection "Historical Statistic...
Mar 14, 2022Apklausų duomenys = Survey Data
Dataverse kolekcijoje „Švietimas, mokslas ir technologijos“ talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie švietimo, mokslo ir technologijų politikos prioritetus, įgyvendinimą ir rezultatus. Dataverse collection “Education, Science and Technology” contains surve...
Apr 14, 2023 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2023, "The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Graduates Survey, May - August 2003", https://hdl.handle.net/21.12137/JM50NG, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:HKbpKaw3Jp1NYDKEQukY4A== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse employed graduates of higher education schools of classes of 1996-2002 opinion about professional preparation. If they feel that professional preparation of specialists gained in those schools meets the needs of labour market. Major investigat...
Apr 14, 2023 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2023, "The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Employers Survey, May - August 2003", https://hdl.handle.net/21.12137/AT0C5Y, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V1, UNF:6:4e3ebKBJE3u+FN0PK0ERJQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse employers opinion about professional preparation of employed graduates of higher education schools of classes of 1996-2002. If their preparation meets the needs of labour market. Major investigated questions: respondents were asked to evaluate...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/ER6UIZ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:Q1d+kFQLPCjqbkinnDF2RQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out researchers' views on the barriers to science-business collaboration in R&D and the factors that promote it. Major investigated questions: respondents were asked whether they had been involved in joint R&D projects with companies carried out...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Researchers - Leaders Survey, May - July, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/BIM8ZQ, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:UfPsoY+iDjwdlJ6qqREEoA== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of researchers - managers about the obstacles to cooperation between science and business in the field of research and development and the factors that promote it. Major investigated questions: respondents were asked if they had h...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Scientific and Business Cooperation in the Field of R&D: Business Representatives Survey, May - August, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/LV2WXS, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:ZiIWbGQVfjF4CdUpiMDQgg== [fileUNF]
The purpose of the study: to find out the opinion of business representatives about the obstacles to collaboration between science and business in R&D and the factors that promote it. Major investigated questions: respondents were asked about their company's R&D cooperation with...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Preparing for Higher Education Studies: Survey of Schoolchildren, April - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/DT2T4P, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:RwuYnVkIpzOiDc/HEvfLmQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate schoolchildren' attitudes towards preparation for higher education and to identify the factors that influence the quality of preparation. Major investigated questions: respondents were asked whether it was important for them to achieve the...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Preparing for Higher Education Studies: Survey of School Teachers, April - September, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/UP41CP, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:tLIwO3WvSRN8p6bmgJLiJg== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate teachers' attitudes towards students' and bachelors' readiness for higher education and to identify the factors that influence the quality of readiness. Major investigated questions: respondents were asked about the school they work in and...
Oct 13, 2022 - Švietimas, mokslas ir technologijos = Education, Science and Technology
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA), 2022, "Preparing for Higher Education Studies: Survey of Master Level Students, January - May, 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/GSYKPW, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:+ATBxZ3AJhy0amjq80iv9A== [fileUNF]
The purpose of the study: to investigate the attitude of master's students studying in Lithuanian higher education institutions towards the preparation for the study and to identify the factors influencing the preparation. Major investigated questions: respondents were asked to i...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.