Dataverse collection Project Public Perceptions of Climate Change (2017-2020) hosts data collected in the research project "Public Perceptions of Climate Change: Lithuanian Case in a European Comparative Perspective", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology between 2017-10-02 and 2020-03-31. This research was funded by the Research Council of Lithuania (RCL) as part of the competitive program "Researcher Groups projects" (P-MIP-17-183). Project leader – prof. dr. Audronė Telešienė.

Climate change is one of the biggest challenges facing modern societies. In 2015, the contracting parties to the UN Framework Convention on Climate Change adopted the first global agreement intended to keep global warming below 2° Celsius. The EU and its member states, are among the most-ambitious and progressive actors in the international climate regime. Successful climate action requires transformational changes to energy systems, industry, agriculture and forestry, as well as consumption patterns, over the course of the next decades. Both diplomatic engagement and societal transformations, in turn, require public support. However, existing research shows that Lithuanians are not particularly concerned over climate change and that the social demand for relevant public policies is low.
The project explores and explains Lithuanian perceptions and public attitudes towards climate change within the broader European context. Cooperating closely with the ESRC-funded project “European Perceptions of Climate Change: a comparison between four European Countries” (coordinated by Cardiff University), this is the first project in Lithuania to study the phenomenon in a theoretically-grounded, methodologically-rigorous and comparative manner, also taking into account Lithuania’s specific cultural and historical background. Empirically, its central components are: a) survey-based public opinion research, b) focus groups with relevant stakeholders from politics and civil society, c) analysis of relevant media coverage, d) analysis of the socio-political context and e) a comparative analysis of the Lithuanian case within other European countries and historical analysis of Lithuanian case.

The aim of the project is to explore and explain Lithuanian perceptions and public attitudes towards climate change within the broader European context.
Dataverse kolekcijoje Projektas Socialinis klimato kaitos suvokimas (2017-2020 m.) publikuojami Kauno technologijos universiteto 2017-10-02 - 2020-03-31 įgyvendinto projekto „Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos ,,Mokslininkų grupių projektai“ dalis (P-MIP-17-183). Projekto vadovas – prof. dr. Audronė Telešienė.

Klimato kaita laikoma vienu didžiausių iššūkių šiuolaikinei visuomenei. 2015 metais Jungtinių Tautų konferencijoje Paryžiuje pasiektas tarptautinis susitarimas imtis ryžtingų veiksmų kovoje su globaliniu atšilimu ir išlaikyti ne didesnį nei 2 laipsnių Celsijaus klimato šilimą. Europos ir Lietuvos siekiai ambicingi, o jiems įgyvendinti reikia ne tik pramonės, miškininkystės, energetikos, žemės ūkio sektorių, bet ir visuomenės pastangų keičiant nusistovėjusią tvarką ir vartojimo įpročius per ateinančius kelis dešimtmečius. Norint sėkmingai įgyvendinti šiuos tikslus, būtinas ne tik politinis įsitraukimas, bet ir realūs pokyčiai visuomenėje, kurie neįmanomi be visuomenės pritarimo. Deja, atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė mažai susirūpinusi klimato kaitos problema, o politinių priemonių šiai problemai spręsti poreikis yra menkas.
Projektas siekia suprasti ir paaiškinti svarbią numatomų transformacijų dedamąją – Lietuvos visuomenės nuostatas ir elgseną platesniame Europos kontekste. Numatoma bendradarbiavimo galimybė su ESRC finansuojamu projektu "Klimato kaitos suvokimas Europoje (EPCC): keturių Europos šalių palyginimas" (koord. Kardifo universitetas) užtikrins teorija pagrįstus, metodologiškai tikslius ir tarptautiniu mastu palyginamus duomenis, kurie atsižvelgs į specifišką Lietuvos kultūrinį ir istorinį kontekstą. Projekto metu bus atlikta: a) reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, b) fokusuotos grupinės diskusijos, c) žiniasklaidos turinio analizė išsami, d) socio-politinio Lietuvos konteksto analizė, e) atlikta lyginamoji Lietuvos ir Europos duomenų bei istorinė lyginamoji analizė. Projektu siekiama tobulinti ir plėtoti esamas klimato kaitos ir viešosios nuomonės teorijas ir koncepcijas; bei prisidėti prie specifinėms kultūrinėms aplinkybėms pritaikomų komunikacijos strategijų kūrimo.

Projekto tikslas – suprasti ir paaiškinti svarbią numatomų transformacijų dedamąją – Lietuvos visuomenės nuostatas ir elgseną platesniame Europos kontekste.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 13, 2022 - Environmental Attitudes and Behaviour Surveys = Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai
Telešienė, Audronė; Balžekienė, Aistė; Budžytė, Agnė; Rabitz, Florian; Zolubienė, Eimantė, 2022, "Public Perceptions of Climate Change in Lithuania, October - November 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/XDINKS, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:fRTg/sPBkGQBRkJ/YvVwOg== [fileUNF]
The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population about the perception of climate change. Major investigated questions: respondents were asked how concerned they were about climate change and what impacts they were most concerned about. Further, responde...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.