Dataverse collection "NO-GAP: Population-Level Educational Data" contains anonymised data on two cohorts of students enrolled in the eighth grade during the school year 2020-2021 and 2021-2022, including the historical data for these student cohorts starting from the fourth grade. The collection also includes data on schools with these student cohorts, including school personnel, physical conditions, achievement levels, socioeconomic context, etc. NO-GAP research team was provided with anonymized population-level data from the Education Information Management System (EMIS) database, managed by the National Agency for Education (NAE). EMIS contains the data on various aspects of education system. The data provided by the NAE was cleaned, additionally coded to prevent reidentification, and merged into thematic datasets by NO-GAP research team.

The datasets were developed under the project “NO-GAP: Disparities in School Achievement from a Person and Variable-Oriented Perspective: A Prototype of a Learning Analytics Tool NO-GAP“ (2020-2023) (led by dr. Rasa Erentaitė).

These data are not open for external use based on the agreement with NAE.
Dataverse kataloge "Populiaciniai švietimo duomenys" pateikiami anonimizuoti duomenys apie dvi mokinių kohortas, kurios 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais mokėsi aštuntoje klasėje, įskaitant šių mokinių istorinius duomenis nuo ketvirtos klasės. Rinkinyje taip pat yra duomenys apie mokyklas, kuriose mokėsi minėtų kohortų mokiniai, įskaitant mokyklos personalą, fizines sąlygas, akademinius pasiekimus, socioekonominį kontekstą ir kt. Nuasmenintus populiacinius duomenis NO-GAP projekto mokslininkų komandai suteikė Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) iš Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS). ŠVIS kaupiami duomenys apie įvairius švietimo sistemos būklės aspektus. NŠA perduotus duomenis NO-GAP projekto mokslininkų komanda sutvarkė, papildomai užkodavo siekiant išvengti reidentifikacijos ir sujungė į tematinius duomenų rinkinius.

Duomenų rinkiniai parengti įgyvendinant projektą "Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas" (2020-2023 m.) (vadovė - dr. Rasa Erentaitė).

Remiantis pirminių duomenų perdavimo sąlygomis, šie duomenų rinkiniai nėra atviri išoriniams vartotojams.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 4 of 4 Results
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: Student-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2020-2021", https://hdl.handle.net/21.12137/RA4TUG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:02FlExa70WzEO3EK3w+maQ== [fileUNF]
This dataset covers anonymised student-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2020-2021, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with student-level primary population data by the National Agenc...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: School-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2020-2021", https://hdl.handle.net/21.12137/F6DTYC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:/tEXHnZFhT9mQj/wsIbvhA== [fileUNF]
This dataset covers anonymised school-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2020-2021, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with school-level primary population data by the National Agency...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: Student-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2021-2022", https://hdl.handle.net/21.12137/JGWXMA, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:jnU5/Cqi39/deN/o0mOQbg== [fileUNF]
This dataset covers anonymised student-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2021-2022, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with student-level primary population data by the National Agenc...
Aug 9, 2023 - Educational Statistics Data = Švietimo statistikos duomenys
Erentaitė, Rasa; Sevalneva, Daiva; Vosylis, Rimantas; Melnikė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Simonaitienė, Berita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "NO-GAP: School-Level Data: Cohort of 8th-Grade Students of the School Year 2021-2022", https://hdl.handle.net/21.12137/U2HQOP, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:8gVLBXXAtyKWvKAbBoRApQ== [fileUNF]
This dataset covers anonymised school-level population data on students enrolled in grade 8 during the school year 2021-2022, including historical data for this student cohort. The NO-GAP research team was provided with school-level primary population data by the National Agency...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.