Vertimo duomenų rinkiniai yra specializuota originalių ir verstinių tekstų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja vertimo ir lingvistikos sričių tyrėjai. Šią kolekciją sudaro originalūs ir verstiniai tekstai: mokslo populiarinimo paskirties duomenys (aplinkosaugos, chemijos, erdvės ir gamtos tyrimų, fizikos, istorijos, medicinos ir sveikatos tyrimų, technologijų, kt. sričių), viešojo ir privataus sektorių įmonių bei institucijų dokumentacijos pavyzdžiai (be konfidencialios informacijos, naudojami gavus įmonių ir institucijų sutikimą), technikos srities tekstų (prietaisų naudojimo instrukcijų, gamybos receptų, techninių ataskaitų) pavyzdžiai, įvairių sričių mokslinių straipsnių (originalių ir verstinių) pavyzdžiai, kultūros ir meno institucijų naudojamų tekstų pavyzdžiai (teatro pastatymų originalūs ir verstiniai duomenys, naudojami gavus institucijų sutikimą).

Duomenų rinkiniai suskirstyti pagal tekstų tipus ir praktinio naudojimo paskirtį. Kiekvienas duomenų rinkinys (tekstų tipai, stilius, paskirtis) aprašytas (dokumentuotas) lietuvių ir anglų kalbomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.