Dataverse kataloge Projektas Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? (2013-2015 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2013-03 – 2015-09 įgyvendinto projekto „Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos dalis. Projekto vadovas – dr. Klaudijus Maniokas.

Projekto tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir paaiškinti Lietuvos europeizaciją, t. y., politinius, ekonominius ir institucinius pokyčius, įvykusius šaliai įstojus į Europos Sąjungą, bei nustatyti Lietuvos elito požiūrius į ES ateities perspektyvas.
Projekte atidžiai analizuojami politinio elito požiūriai ir vertinimai, susiję su kolektyvinių tapatybių dinamika, įvairių viešosios politikos sričių ir viešojo valdymo pokyčiais, jų apimtimi, taip pat politine korupcija, pasitikėjimu Lietuvos ir ES institucijomis, ekonomine politika, euro įvedimu, požiūriu į gerovės valstybės modelį bei ES integracijos perspektyvas ir pan. Tyrime apklausti Lietuvos Seimo nariai ir kiti aukštus politinius postus Lietuvoje užimantys asmenys.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 31, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Maniokas, Klaudijus; Gudžinskas, Liutauras; Karmazinaitė, Sabina; Kuokštis, Vytautas; Nakrošis, Vitalis; Vilpišauskas, Ramūnas; Žeruolis, Darius, 2022, "Lithuanian Political Elite Survey, May - June 2014", https://hdl.handle.net/21.12137/B21JRR, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:uLRAJ3UCmuKFu06dsSaSaw== [fileUNF]
The purpose of the study: to identify political, economic and institutional changes that have taken place since Lithuania's accession to the European Union, and to explore the attitudes of Lithuania's political elite towards the future prospects of the EU. Major investigated ques...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.