Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2012 (2012-2014 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2012-03-01–2014-05-31 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos „Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai“ dalis (MIP-17/2012). Projekto vadovas - prof. Ainė Ramonaitė.

Projekto tikslas – padėti empirinį ir metodologinį pamatą ilgalaikiams sisteminiams Lietuvos gyventojų politinio elgesio tyrimams, nustatyti Lietuvos visuomenės politinio elgesio bruožus ir veiksnius 2012 m. rinkimų metu, apibendrinti jų transformaciją per 20-ies metų daugiapartinių rinkimų laikotarpį Lietuvoje. Šio projekto metu pirmą kartą bus sistemiškai pažvelgta į Lietuvos gyventojų 20 metų rinkiminio elgesio tendencijas, transformaciją bei jų prielaidas, padėtas empirinis ir metodologinis pamatas ilgalaikiams sisteminiams Lietuvos gyventojų politinio elgesio tyrimams bei tarptautinėms lyginamosioms studijoms („Europos rinkėjo“ duomenų bazė), 2012 m. rinkimų analizėje išbandyti Lietuvoje nauji tyrimo metodai (panelinė apklausa). Tyrimu siekiama nustatyti, ar ir kokiu mastu Lietuvos piliečių rinkiminį elgesį įmanoma aiškinti remiantis partinės identifikacijos, socialinių skirčių, ekonominio balsavimo, probleminio balsavimo teorijomis, kokią įtaką piliečių preferencijoms daro strateginė politinė komunikacija.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 13, 2022 - Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Kavaliauskaitė, Jūratė; Jastramskis, Mažvydas; Nevinskaitė, Laima, 2021, "Post-Election Survey, November - December 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/C6YH6D, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:W1zaXwEKqEZPDvk2kEJU+A== [fileUNF]
The purpose of the study: assess Lithuanian population political attitudes and tendencies of electoral behaviour in election of Seimas of the Republic of Lithuania in 2012. Major investigated questions: research was to systematically glance to Lithuanian residents electoral behav...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.