Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (2016-2018 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2016-04-01–2018-12-31 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos „Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos“ dalis (LIP-023/2016). Projekto vadovas - prof. Ainė Ramonaitė.

Kas ketverius metus vykstantys Seimo rinkimai yra tam tikras atskaitos taškas visuomenės ir valstybės raidos vertinimui. Jau nuo XX a. vidurio daugelyje Vakarų šalių per kiekvienus parlamento rinkimus atliekamos Nacionalinės rinkiminės studijos (National Election Studies), derinančios rinkėjų apklausas (esminis ir būtinas jų komponentas – reprezentatyvi porinkiminė gyventojų apklausa) su kompleksine rinkiminės kampanijos ir rinkiminio proceso analize, yra tapusios vienu iš svarbiausiu duomenų šaltinių visuomenės, jos pokyčių, santykio su valstybe pažinimui. Šių studijų tęstinumas po kiekvienų rinkimų sudaro galimybes ilgalaikių visuomenės raidos tendencijų pažinimui ir analizei.

Projekto tikslas – pratęsti Nacionalinių rinkiminių studijų vykdymą Lietuvoje, kokybiškai atnaujinant ir įsitraukiant į tarptautinę Lyginamojo rinkiminių sistemų tyrimo (CSES) programą, atlikti giluminį Lietuvos pilietinės savimonės ir politinio elgesio tyrimą ir jo rezultatus pristatyti Lietuvos visuomenei ir tarptautinei akademinei bendruomenei.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 13, 2022 - Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija
Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Petronytė, Ieva, 2021, "Post-Election Survey, November - December 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/CGJGCI, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:PYwLXCqTLarCilezeOB9jg== [fileUNF]
The purpose of the study: assess Lithuanian population political attitudes and tendencies of electoral behaviour in election of Seimas of the Republic of Lithuania in 2016. Major investigated questions: research was to systematically glance to Lithuanian residents electoral behav...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.