Dataverse kolekcijoje Projektas Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020 (2019-2021) publikuojami Vilniaus universiteto 2019-05-01 - 2021-11-20 įgyvendinto projekto „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos „Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos“ dalis (S-LIP-19-67). Projekto vadovas - prof. Ainė Ramonaitė.

Lietuvoje 2019 ir 2020 m. vyks treji nacionaliniai rinkimai (prezidento, Europos parlamento ir Seimo). Jau nuo XX a. vidurio daugelyje Vakarų šalių per kiekvienus nacionalinio lygmens rinkimus atliekamos Nacionalinės rinkiminės studijos (National Election Studies) yra tapusios vienu iš svarbiausiu duomenų šaltinių visuomenės, jos pokyčių, santykio su valstybe pažinimui. Lietuvoje tokios studijos pradėtos vykdyti 2012 m. Šių studijų tęstinumas po kiekvienų rinkimų sudaro galimybes ilgalaikių visuomenės raidos tendencijų pažinimui ir analizei.

Projekto tikslas – pažinti Lietuvos politinius ir socialinius procesus, išryškėjančius rinkimų laikotarpiu, atliekant longitudinę nacionalinę rinkiminę studiją su tarptautiniu porinkiminės apklausos moduliu. Projektu, viena vertus, siekiama užtikrinti nacionalinių rinkiminių studijų ir tarptautinio Lyginamojo rinkiminių sistemų tyrimo (CSES) tęstinumą Lietuvoje. Kita vertus, naujoje studijoje tyrėjų dėmesys bus koncentruojamas į du naujus, ankstesnėse studijose neanalizuotus aspektus – rinkėjų pasirinkimą tiesioginiuose prezidento rinkimuose ir inovatyvių kompiuterinių tekstų analizės metodų taikymą rinkimų kampanijos analizei.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Oct 13, 2022 - Lithuanian National Election Study = Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija
Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Pukelis, Lukas; Ulinskaitė, Jogilė; Vaiginytė, Adelė; Vijeikis, Paulius, 2022, "Post-Election Survey, January - February 2021", https://hdl.handle.net/21.12137/KVY7LE, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:CUnvK66WAYwcGV/Ur74ivA== [fileUNF]
The purpose of the study: assess Lithuanian population political attitudes and tendencies of electoral behaviour in election of Seimas of the Republic of Lithuania in 2020. Major investigated questions: the research aims to systematically look at the trends and factors of the ele...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.