Dataverse collection “International Social Survey Programme” contains survey data of the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010.

The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences. Established in 1984 by its founding members Australia, Germany, Great Britain and the US, the ISSP has since included members covering various cultures around the globe. Its institutional members, each of them representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies.


Dataverse kolekcijoje „Tarptautinė socialinio tyrimo programa“ talpinami nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomų Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP) apklausų duomenys.

TSTP yra tarptautinio bendradarbiavimo programa kasmet atliekanti apklausas įvairiomis socialiniams mokslams aktualiomis temomis. 1984 m. ją įkūrė Australijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir JAV narės steigėjos ir nuo to laiko TSTP priklauso nariai, atstovaujantys įvairioms kultūroms visame pasaulyje. Programos instituciniais nariais, kurių kiekvienas atstovauja vienai šaliai, yra akademinės organizacijos, universitetai arba apklausų agentūros.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

There are no dataverses within this dataverse. Please log in to see if you are able to add to it.

Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.