Dataverse kolekcijoje Projektas ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raidą (2015-2018 m.) publikuojami ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 2015 – 2018 m. įgyvendinto projekto „ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raidą (2004-2018)“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos ,,Mokslininkų grupių projektai“ dalis (MIP-025/2015). Projekto vadovas – Prof. dr. Irmina Matonytė.

Projekto tikslas – kitų ES valstybių narių kontekste išanalizuoti ir atskleisti politikos, aukščiausių rangų valstybės tarnybos ir žiniasklaidos elitų Lietuvoje bei visuomenės požiūrių į ES kaitą. Projekto esmė – tarptautinės palyginamosios tęstinės duomenų bazės, apimančios ES valstybių narių įvairių segmentų elitų ir visuomenės požiūrius, sukūrimas ir tos duomenų bazės informacijos akademinė analizė.

Tyrimas aktualus moksliniu požiūriu, nes jame sistemingai renkami ir analizuojami ilgos laiko eilutės (2004-2016 m.) lyginamieji ES valstybių narių duomenys, susiję su slinktimis, vykstančiomis politinio atstovavimo, europinės tapatybės ir supranacionalinės versus tarpvyriausybinės valdysenos srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas skirtingų „nacionalinių“ socio-politinių reakcijų į finansinę-ekonominę krizę priežasčių ir pasekmių analizei. Tyrimo duomenys ir įžvalgos naudojami kuriant universiteto studijų medžiagą, rengiant pranešimus tarptautinėms ir nacionalinėms mokslinėms konferencijoms, konsultuojant Lietuvos viešosios politikos dalyvius, teikiant įžvalgas ir teminius komentarus Lietuvos žiniasklaidai. Projektas reikšmingas ir savo tarptautine bei tarpdisciplinine tinklaveika, nes didina Universiteto matomumą ir jo mokslinių kompetencijų Europos studijų, elitų tyrimų ir viešosios nuomonės tyrimų srityse pripažinimą.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 5 of 5 Results
Oct 7, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Business Leaders Survey, November 2017 - January 2018", https://hdl.handle.net/21.12137/OUNXIQ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the attitudes of business leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement. Major investigated questions: respondents were asked how often they had come into contact with people f...
Oct 7, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Mass Media Leaders Survey, 2015", https://hdl.handle.net/21.12137/LLS7IC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:C/+5YJd7+9o5yTm5ro+yKg== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of mass media leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement. Major investigated questions: respondents were asked how often they had come into contact with people...
Oct 7, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Civil Service Leaders Survey, February 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/HLOEE4, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:GlO1MeBb1mM8h9zb55AIDg== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of civil service leaders towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement. Major investigated questions: respondents were asked how often they had come into contact with peo...
Oct 7, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Members of the Lithuanian Parliament Survey, May - June 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/LSNCT4, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
The purpose of the study: to explore the attitudes of the members of the Lithuanian Parliament towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement. Major investigated questions: respondents were asked to reveal the extent to wh...
Oct 7, 2022 - Attitudes of European Elites and Masses towards the EU = Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES
Matonytė, Irmina; Gaidys, Vladas; Kirslytė, Monika; Šumskas, Gintaras, 2022, "Attitudes of Elites and Population towards the EU Development: Lithuanian Population Survey, January - February 2016", https://hdl.handle.net/21.12137/0VNUJE, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:IISlSWmToFFun8jqtZesqA== [fileUNF]
The purpose of the study: to explore the attitudes of Lithuanian population towards the development of European identity and citizenship in the context of EU change and enlargement. Major investigated questions: respondents were asked whether they support Lithuania's membership i...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.