Dataverse collection Project European Social Survey (2012-2014) hosts data collected in the research project "European Social Survey: Attitudes, Values and Behaviour of Contemporary Lithuanian Society", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology between 2012 and 2014. This research was funded by the Research Council of Lithuania (RCL) as part of the competitive program "Researcher Groups projects" (MIP-022/2012). Project leader – prof. dr. Algis Krupavičius.


Dataverse kolekcijoje Projektas Europos socialinis tyrimas (2012-2014 m.) publikuojami Kauno technologijos universiteto 2012-2014 m. įgyvendinto projekto „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos ,,Mokslininkų grupių projektai“ dalis (MIP-022/2012). Projekto vadovas – prof. dr. Algis Krupavičius.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 5 of 5 Results
Jun 8, 2023 - News Media Studies = Žiniasklaidos tyrimai
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS6, Media Study Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/SZPMIZ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:S0mC3EMcQ4x+eT5ecygCww== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiama EST 6-ios bangos lauko tyrimo vykdymo metu surinkta informacija apie kontekstinius įvykius pagal naujienų teiginių (angl. media claims) kodavimo metodologiją dviejų didžiausių Lietuvos dienraščių - "Respublikos" ir "Lietuvos ryto" - pagrindiniuo...
Jun 7, 2023 - European Social Survey Round 6 (2012) = Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS6, Sample Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/QP4CKQ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:72xZnFHYzA7XRHQGWuqn7g== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 6 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Oct 13, 2022 - European Social Survey Round 6 (2012) = Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "ESS6, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/P0UDKZ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3, UNF:6:5f86huhLBRrwlOGmNrJhrg== [fileUNF]
This dataset was created using version 2.0 of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 6 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2014-05-14.
Oct 13, 2022 - European Social Survey Round 6 (2012) = Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "ESS6, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/ZCF10Y, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:VBEzOeF1KIVJqOlWtjsEBA== [fileUNF]
This dataset was created using version 1.0 of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 6 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2014-07-02.
Oct 13, 2022 - European Social Survey Round 6 (2012) = Europos socialinio tyrimo 6 banga (2012)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas; Telešienė, Audronė; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "ESS6, Interviewer's Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013", https://hdl.handle.net/21.12137/SR6MCD, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:Vpfq67wjCP3dIXXdLw5m9g== [fileUNF]
This dataset was created using version 2.0 of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 6 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2014-05-14.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.