Dataverse collection Project Social Solutions to the Climate Crisis (2022-2025) contains data collected in the research project "Social Solutions to the Climate Crisis: Behavioral Profiles and Targeted Communication", which was conducted by a team of researchers from the Kaunas University of Technology. This research was funded by the Research Council of Lithuania (RCL) as part of the competitive program "Researcher Groups projects" (S-MIP-22-26). Project leader – prof. dr. Audronė Telešienė.

The aim of the project was to create and test targeted communication tools that can effectively change the climate change attitudes and behavior of the Lithuanian population on the basis of environmental behavior profiling and audience segmentation.
Dataverse kolekcijoje Projektas Klimato krizės socialiniai sprendimai (2022-2025 m.) publikuojami Kauno technologijos universiteto įgyvendinamo projekto „Klimato krizės socialiniai sprendimai: elgsenos profiliai ir tikslinė komunikacija“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamos konkursinės programos ,,Mokslininkų grupių projektai“ dalis (S-MIP-22-26). Projekto vadovė – prof. dr. Audronė Telešienė.

Projekto tikslas – aplinkosauginės elgsenos profiliavimo ir auditorijos segmentavimo pagrindu sukurti ir testuoti tikslinės komunikacijos priemones, galinčias veiksmingai keisti Lietuvos gyventojų klimato kaitos nuostatas ir elgseną.
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

There are no dataverses within this dataverse. Please log in to see if you are able to add to it.

Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.