Dataverse kolekcijoje Projektas Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (2007-2009 m.) publikuojami Vilniaus universiteto 2007-2009 m. įgyvendinto projekto „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ duomenys. Projektas vykdytas kaip Valstybinio mokslo ir studijų fondo prioritetinės krypties „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“ dalis. Projekto vadovas - prof. Ainė Ramonaitė.

Pastaraisiais metais tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose daug kalbama apie gilėjančias demokratijos problemas – mažėjantį rinkėjų aktyvumą, didėjantį nepasitikėjimą politinėmis institucijomis, politikos virtimą šou ir pan. Šios problemos kelia klausimą apie tradicinių demokratinių mechanizmų efektyvumą ir prasmingumą šiuolaikinėje visuomenėje ir skatina ieškoti naujų piliečių ir valdžios komunikacijos formų, kūrybiškai panaudojant žinių visuomenės teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – identifikuoti esmines demokratijos funkcionavimo problemas šiuolaikinėje žinių visuomenėje, įvertinti jų mastą, nustatyti gilumines jų priežastis ir pasiūlyti efektyvius būdus joms spręsti, panaudojant naująsias informacines technologijas
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 1 of 1 Result
Nov 9, 2023 - Lithuanian Government and Politics = Lietuvos valdžia ir politika
Ramonaitė, Ainė; Žiliukaitė, Rūta; Vinogradnaitė, Inga; Nevinskaitė, Laima; Kavaliauskaitė, Jūratė; Baločkaitė, Rasa; Butkevičienė, Eglė; Vaidelytė, Eglė; Petronytė, Ieva, 2023, "E-Democracy, April 2008", https://hdl.handle.net/21.12137/PXW63J, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:UGVn/8MVSLKAsn9Kp3o4HA== [fileUNF]
The purpose of the study: to estimate how internet use promotes practical implementation of discursive (deliberative) democracy in Lithuania; what influence does Lithuanian residents political education and participation, motives of citizens participation in elections and criteri...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.