Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.


Dataverse kolekcijoje „Kultūrinio gyvenimo tyrimai” talpinamos apklausos, tiriančios Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros situaciją šalyje bei vertinančios gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą ir pasitenkinimą kultūros paslaugomis.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 16 Results
Gzip Archive - 2.1 MB - MD5: 18e768fd54cd690d374998876318c51e
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor and pre-pr...
Tabular Data - 906.7 KB - 315 Variables, 1109 Observations - UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytos kintamųjų žymų reikšmės; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant...
Gzip Archive - 4.9 MB - MD5: d43254875dbe38687fe96c5088f81a35
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 387.3 KB - MD5: f20f1f6c146630307dd8cb7e12387356
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 237.9 KB - MD5: 3e9898bb658fe4d5a2359b6dd577a01c
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 965.8 KB - 317 Variables, 1202 Observations - UNF:6:tZBEnRViLxr8eIMQRdc2DQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite ga...
Gzip Archive - 8.0 MB - MD5: d1db27139a8e71ac1e875da87721d7b7
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 348.6 KB - MD5: cf64b943004b709cb78350f987995744
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
Gzip Archive - 183.2 KB - MD5: a4e9ca2e88b7217037ddf503411b4eb7
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 934.2 KB - 312 Variables, 1217 Observations - UNF:6:db4i9dogBNB7VPIzurYgIA==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS komandų sintaksę. Jei norite ga...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.