Dataverse collection “International Social Survey Programme” contains survey data of the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010.

The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences. Established in 1984 by its founding members Australia, Germany, Great Britain and the US, the ISSP has since included members covering various cultures around the globe. Its institutional members, each of them representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies.


Dataverse kolekcijoje „Tarptautinė socialinio tyrimo programa“ talpinami nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomų Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP) apklausų duomenys.

TSTP yra tarptautinio bendradarbiavimo programa kasmet atliekanti apklausas įvairiomis socialiniams mokslams aktualiomis temomis. 1984 m. ją įkūrė Australijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir JAV narės steigėjos ir nuo to laiko TSTP priklauso nariai, atstovaujantys įvairioms kultūroms visame pasaulyje. Programos instituciniais nariais, kurių kiekvienas atstovauja vienai šaliai, yra akademinės organizacijos, universitetai arba apklausų agentūros.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 53 Results
Gzip Archive - 3.7 MB - MD5: 9c42b6dc7594127e87a37bf15d2f1591
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys, ankstesnės duomenų versijos ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaks...
Tabular Data - 402.4 KB - 117 Variables, 1200 Observations - UNF:6:Ycckho9gATlwVPtP79Z1zg==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; pašalinti TSTP 2020 m. bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas...
Gzip Archive - 2.0 MB - MD5: 3826236fc09f9ffdfaa3ec298024ba18
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 583.1 KB - MD5: 68373dc9c79d81d444f22fab396b8dfd
Documentation
Klausimynas (lit) = Questionnaire (lit)
Adobe PDF - 182.7 KB - MD5: d22e2dae229f5a2b9b0a2171516a3238
Documentation
Kortelės (lit) = Showcards (lit)
Gzip Archive - 5.0 MB - MD5: 491e42dd7ed9d809302ec39d5c22997a
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 391.4 KB - 137 Variables, 1028 Observations - UNF:6:yJwU2B9dVCngqB9uLJjG3A==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: išversti į lietuvių kalbą kintamųjų pavadinimai ir kintamųjų žymės; išversti į lietuvių kalbą organizaciniai kintamieji; pašalinti TSTP 2018 m. bangoje dalyvavusių šalių specifiniai kintamieji; sukurti organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas...
Adobe PDF - 567.3 KB - MD5: a12dc7ad0db467e94ad96979b2f32c8c
Documentation
Klausimynas (lit) = Questionnaire (lit)
Adobe PDF - 187.7 KB - MD5: 2bf042ae11820bb88a43460738c3a15c
Documentation
Kortelės (lit) = Showcards (lit)
Gzip Archive - 5.1 MB - MD5: c6328f405c399f1dae7bd402b04fda39
Pre-processing syntax
Pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Pre-processing syntax files in SPSS format. If you would like to get the pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.