Metrics
11,270 Downloads
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 11 Results
Social Pathology = Socialinė patologija(Vilnius University = Vilniaus Universitetas)
Jul 13, 2023Project Historical Sociology of Modern Restorations = Projektas Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija
Dataverse collection "Social Pathology" contains data of criminal and justice statistics, data about legal institutions, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė patologija" talpinama nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan.
Social Development = Socialinė raida(Vilnius University = Vilniaus Universitetas)
Jul 13, 2023Project Historical Sociology of Modern Restorations = Projektas Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija
Dataverse collection "Social Development" contains data about employment, income, wage, living standard, dwelling fund, social security, social insurance, consumption, natural calamities and their damages, etc. Dataverse kolekcijoje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimt...
Demography = Demografija(Vilnius University = Vilniaus Universitetas)
Jul 13, 2023Project Historical Sociology of Modern Restorations = Projektas Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija
Dataverse collection "Demography" contains data about population size, density, population size by place of residence (city or village), gender, confession, ethnic or national, social or estate cast, demographic historical data (birth rates, mortality, marriages, divorces, sickne...
Jul 11, 2023Education, Science and Technology = Švietimas, mokslas ir technologijos
Dataverse collection “National Survey of Student Achievement” contains data of the National Survey of Student Achievement (NSSA) conducted in Lithuania from 2002. The NSSA are nationwide studies of the learning achievements of students in schools providing general education, the...
Jul 11, 2023Survey Data = Apklausų duomenys
Dataverse collection “Education, Science and Technology” contains surveys studying Lithuanian public opinion about priorities, implementation and outputs of education, science and technology policy. Dataverse kolekcijoje „Švietimas, mokslas ir technologijos“ talpinamos apklausos,...
Language and Translation Data = Kalbos ir vertimo duomenys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Language and Translation Data  = Kalbos ir vertimo duomenys logo
Jun 22, 2023Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology
Vertimo duomenų rinkiniai yra specializuota originalių ir verstinių tekstų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja vertimo ir lingvistikos sričių tyrėjai. Šią kolekciją sudaro originalūs ir verstiniai tekstai: mokslo populiarinimo paskirties duomenys (aplinkosaugos, c...
May 24, 2023Encoded Data = Sukoduoti duomenys
Dataverse collection “News Media Studies” contains data of content analytic and other types of studies of mass media (news agencies, newspapers, magazines, radio, TV, news portals etc.). Dataverse kolekcijoje „Žiniasklaidos tyrimai” talpinami visuomenės informacijos priemonių (na...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.