Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4).

The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations.


Dataverse kolekcijoje "Europos socialinis tyrimas" talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys.

EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. atliekamas visoje Europoje. Kas dvejus metus sudarant naujas skerspjūvio imtis, atliekami tiesioginiai interviu. Apklausos metu vertinamos įvairių gyventojų grupių nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai daugiau nei trisdešimtyje šalių.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 34 Results
Dec 30, 2023 - European Social Survey Round 8 (2016) = Europos socialinio tyrimo 8 banga (2016)
Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Žvaliauskas, Giedrius, 2023, "ESS8, Sample Data, Lithuania, October - December 2017", https://hdl.handle.net/21.12137/RNKIWC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:nSk5CxFrzvenbs3+8PWjVA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 8 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Sample Data, Lithuania, October 2009 – Jaunuary 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/D237AM, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:TxhApKXfY5sPa3J3A6/rbw== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Interviewer Questionnaire Data, Lithuania, October 2009 - January 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/UQZCE5, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:OKrw7bU+ED+0JJo92g45XQ== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų ar...
Jun 19, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Contact Forms Data, Lithuania, October 2009 – Jaunuary 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/ZCVYG9, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:yUR8UzFO+4zJ6zSOOX3OgA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų ar...
Jun 16, 2023 - European Social Survey Round 4 (2008) = Europos socialinio tyrimo 4 banga (2008)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS4, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, October 2009 - January 2010", https://hdl.handle.net/21.12137/KM3CDJ, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:bM6TqX8uECg13hd1mgGPpg== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė ESS Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos...
Jun 14, 2023 - European Social Survey Round 5 (2010) = Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS5, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/UQ9U68, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:1AGMU2r5uzLiG0bgmJkftA== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 5 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „RAIT“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archy...
Jun 13, 2023 - European Social Survey Round 5 (2010) = Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS5, Sample Data, Lithuania, May - August 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/LCTKME, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:/O8jdJICTl8soORwMWqagQ== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 5 bangos vykdytos Lietuvoje atrankos dizaino duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "RAIT", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darb...
Jun 13, 2023 - European Social Survey Round 5 (2010) = Europos socialinio tyrimo 5 banga (2010)
Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS5, Contact Forms Data, Lithuania, May – August 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/TJNWW4, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:J68z8uhcn5v7W8tmOlwRow== [fileUNF]
Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 5 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "RAIT", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA)...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.