The datasets of historical statistics are a specialised collection of data archives that is mainly used by historians in their research. This collection usually consists of historical data on population size and composition, economy, trade, transport and communications, finance, social and economic relations, health and health history, social welfare, disasters (fires, war damage etc.), education, culture, state development, churches, cities etc.

Launched in 2010 the Historical Statistics Data catalogue currently contains more than 200 datasets of historical statistics. The datasets are organised into thematic collections – sub-catalogues.

Each historical statistics dataset is described (documented) in English (see Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) and Lithuanian (see Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).


Istorinės statistikos duomenų rinkiniai yra specializuota duomenų archyvų kolekcija, kurią savo tyrimuose dažniausiai naudoja istorikai. Šią kolekciją paprastai sudaro istoriniai duomenys apie gyventojų skaičių ir sudėtį, ūkį, prekybą, transportą ir ryšius, finansus, socialinius ir ekonominius santykius, sveikatos apsaugą ir sveikatos istoriją, socialinį gerbūvį, nelaimes (gaisrus, karų padarytus nuostolius ir pan.), švietimą, kultūrą, valstybė raidą, bažnyčias, miestus ir kt.

2010 metais pradėtame kurti Istorinės statistikos duomenų kataloge šiuo metu saugomų istorinės statistikos duomenų rinkinių skaičius viršija 200. Duomenų rinkiniai suskirstyti į teminius rinkinius – pakatalogius.

Kiekvienas istorinės statistikos duomenų rinkinys yra aprašytas (dokumentuotas) anglų (žr. Metadata: Citation Metadata, Geospatial Metadata, Social Science and Humanities Metadata) ir lietuvių kalbomis (žr. Metadata: Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), Social Science and Humanities Metadata (LT)).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 804 Results
Oct 30, 2023 - Social Development = Socialinė raida
Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2022, "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V6, UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ== [fileUNF]
This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Kaunas in 1913-1939. Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939" was published implementing project "Historical So...
Gzip Archive - 16.2 KB - MD5: 7604744fba4f3e9188064b615c589714
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 5.2 KB - 15 Variables, 25 Observations - UNF:6:MneGU5MFq0R97ksl40qMTQ==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 665.8 KB - MD5: f429c931273f92ad0cf883e61fad56d1
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Oct 19, 2023 - Prices = Kainos
Vaskela, Gediminas, 2023, "Monthly Index of Goods Retail Trade Sales in Lithuania, 1913 and 1923-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/17KKYX, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:hBcb2Kw/XRb5nJNUd2YcSA== [fileUNF]
This dataset contains data on monthly index of goods retail trade sales in Lithuania in 1913 and 1923-1939.
Gzip Archive - 63.6 KB - MD5: e132ac48f83fd2703fa47d47884a5e29
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Tabular Data - 61.6 KB - 21 Variables, 214 Observations - UNF:6:hBcb2Kw/XRb5nJNUd2YcSA==
DataTime Series
Data processed by the LiDA = LiDA sutvarkyti duomenys.
Gzip Archive - 14.3 KB - MD5: 3718c712b3849be48878d5e7f6e5a56b
Supplementary documentation
LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided = LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama.
Oct 19, 2023 - Prices = Kainos
Vaskela, Gediminas, 2023, "Monthly Cost of Living in Lithuania, 1913 and 1919-1939", https://hdl.handle.net/21.12137/RZEGCF, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:zLjTpvYNeNakXF/1BM56MQ== [fileUNF]
This dataset contains data on the monthly cost of living in Lithuania in 1913 and 1919-1939.
Gzip Archive - 49.9 KB - MD5: 3f61297f7280d38db98756a5ff5d3130
Previous versions of data
Ankstesnės duomenų versijos. Jei norite gauti ankstesnes duomenų failų versijas, rašykite data@ktu.lt = Previous versions of the data. If you would like to get earlier versions of the data files, write to data@ktu.lt.
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.