"

Dataverse collection The Project Future-Oriented Science Education to Enhance Responsibility and Engagement in the Society (2020-2023) hosts data collected in the research project ""Future-oriented Science EDucation to enhance Responsibility and engagement in the society of Acceleration and uncertainty (FEDORA)"" implemented by a team of Kaunas University of Technology researchers. The project is funded by the EU Framework Programme for Research and Innovation “Horizon 2020”. The principal investigators of the project are Prof. Dr. Raminta Pučėtaitė and Assoc. Prof. Dr. Rimantas Rauleckas.

The overarching goals of FEDORA are to produce a new future-oriented approach to science education and to foster proactive and anticipatory policy making aimed to align science education (a key-component of RRI) with the fast-changing society and with the fast-changing modus operandi of R&I. The approach will aim to provide the young people with thinking and future-scaffolding skills (Branchetti et al., 2018). Among possible thinking skills, FEDORA will focus on inter-multi-trans-disciplinary, linguistic/argumentative and imaginative skills needed to grapple with the new methods of R&I and to enhance the capacity to talk of and about the societal challenges. As for the abilities to navigate the world with an Anticipation-Action-Reflection mindset (OECD, 2018), FEDORA will focus on future-scaffolding skills: they refer to the ability to construct visions of the future (anticipation) that empower action in the present, in a responsible and sustainable way (reflection). Future-scaffolding skills include scenario thinking, systems thinking, thinking beyond the realm of possibilities, action competence, managing uncertainty and complexity. The project’s activities address three blind spots in science education: (i) misalignment between knowledge organisation into disciplines in science and modus operandi of R&D; (ii) misalignment between science education language and complexity of life; (iii) educating the young generation with a mindset that science is retrospective and stable and the need to address experienced future shock caused by technological development in reality.


Dataverse kolekcijoje Projektas Į ateitį orientuotas mokslo ugdymas skatinant atsakomybę ir įsitraukimą visuomenėje (FEDORA) (2020-2023 m.) publikuojami Kauno technologijos universiteto įgyvendinamo projekto ""Į ateitį orientuotas mokslo ugdymas skatinant atsakomybę ir įsitraukimą greičio ir nežinomybės visuomenėje (FEDORA)"" duomenys. Projektas finansuojamas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020″ lėšomis. Projekto vadovai – prof. dr. Raminta Pučėtaitė ir doc. dr. Rimantas Rauleckas.

Projekto tikslas yra sukurti naują, į ateitį orientuotą mokslinio ugdymo prieigą ir plėtoti aktyvią, į pasekmes atsižvelgiančią politiką, kuri mokslinį ugdymą (centrinė atsakingųjų tyrimų ir inovacijų dedamoji) atliepia greitai besikeičiančios visuomenės poreikius bei tyrimų ir inovacijų modus operandi iššūkius. Ši prieiga ugdys jaunimo tarp-multi-transdisciplininius, lingvistinius/argumentavimo ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, kurie padeda įsisavinti naujus metodus, reikalingus tyrimams atlikti bei inovacijoms kurti, didina gebėjimą kalbėti(s) apie pokyčius visuomenėje. Taip pat ji vystys gebėjimus kurti savo ateitį, pozityviai galvoti apie ją, vadovaujantis numatymo-veiksmo-refleksijos nuostatomis. Tokie gebėjimai susiję su ateities vizijų kūrimu (numatymas), kurie įgalina veikti dabartyje atsakingai ir tvariai. Jie apima ateities scenarijų generavimą, sisteminį mąstymą, galimybes peržengiantį mąstymą, kompetenciją veikti, nežinomybės ir sudėtingumo valdymą. Taigi projektu bus siekiama įveikti tris vadinamąsias “akląsias zonas” žmonių poreikiuose, atsirandančiose dėl sunkumų, su kuriais susiduria aukštosios mokyklos, siekiant atliepti tyrimų ir inovacijų ir visuomenės raidos sukeliamus pokyčius: a) permodeliuoti esamą dalykų organizavimą, b) atverti akademinius užsiėmimus naujoms kalboms bei patirčiai, kylančiai iš komunikacijos tarp visuomenės ir mokslo atstovų, c) puoselėti numatymo-veiksmo-refleksijos mąstymą, kuris, remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, suteikia kompasą naviguoti šiuolaikinėje visuomenėje.

"
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published or linked dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 6 of 6 Results
Sep 6, 2023 - FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys
Rauleckas, Rimantas; Pučėtaitė, Raminta; Levrini, Olivia; Daugėlienė, Rasa; Janiūnaitė, Brigita; Jovarauskienė, Donata; Ioannidou, Olga; Rasa, Tapio; Laherto, Antti; Tasquier, Giulia, 2023, "FEDORA. Limits and Potential of the Current Organization of Knowledge in Disciplines: Interviews in Finland, Italy, Lithuania and the United Kingdom, 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/WLWGYC, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V3
The purpose of the study: to generate knowledge on how multiple stakeholders in the formal educational institutions evaluate the current organization of knowledge in disciplines in Finland, Italy, Lithuania and the United Kingdom. The dataset contains transcripts of interviews wi...
FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys logo
Aug 2, 2023
The dataset contains two subsets of interview data from a survey carried out in Italy, Finland, UK, the Netherlands.
FEDORA: Quantitative Survey Dataset = FEDORA: Kiekybinių tyrimų duomenų rinkinys(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
FEDORA: Quantitative Survey Dataset = FEDORA: Kiekybinių tyrimų duomenų rinkinys logo
Aug 2, 2023
The dataset "FEDORA. Quantitative survey datasets on limits and potential of the current organization of knowledge in disciplines" contains two subsets of anonymous aggregated quantitative data from a survey carried out via questionnaire surveys in Italy, Finland, UK, the Netherl...
Jul 31, 2023 - FEDORA: Interviews Dataset = FEDORA: Interviu duomenų rinkinys
Pučėtaitė, Raminta; Rauleckas, Rimantas; Levrini, Olivia, 2023, "FEDORA. Written Interviews and Artifacts of the Workshop Aimed to Elaborate on MoRRI Indicators, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/Z3UQXM, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
The purpose of the study: the data collected was used to refine science literacy and science education indicator SLSE1 of the MORRI “Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation in Europe” to embrace the future and diversity dimensions and align th...
Jul 31, 2023 - FEDORA: Quantitative Survey Dataset = FEDORA: Kiekybinių tyrimų duomenų rinkinys
Pučėtaitė, Raminta; Rauleckas, Rimantas; Levrini, Olivia; Daugėlienė, Rasa; Jovarauskienė, Donata, 2023, "FEDORA. Limits and Potential of the Current Organization of Knowledge in Disciplines: Finish, Italian, Lithuanian and United Kingdom Practitioners Survey, February - March 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/BN9XLN, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
The purpose of the study: to collect opinions of teachers, policy makers and policy implementers on the limits and potential of disciplinary and interdisciplinary science education in developing 21st century skills in Finland, Italy, Lithuania and the United Kingdom. Dataset "FED...
Jul 31, 2023 - FEDORA: Quantitative Survey Dataset = FEDORA: Kiekybinių tyrimų duomenų rinkinys
Pučėtaitė, Raminta; Rauleckas, Rimantas; Levrini, Olivia; Daugėlienė, Rasa; Jovarauskienė, Donata, 2023, "FEDORA. Limits and Potential of the Current Organization of Knowledge in Disciplines: Finish, Italian, Lithuanian and United Kingdom Schoolchildren and Students Survey, February - April 2022", https://hdl.handle.net/21.12137/UV4KOW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1
The purpose of the study: to collect opinions of schoolchildren and students on the influence of science culture and scientific self-efficacy on futures consciousness in Finland, Italy, Lithuania and the United Kingdom. Dataset "FEDORA. Limits and Potential of the Current Organiz...
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.